Byla 2-789-876/2015
Dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo atsakovams A. M., R. G., išvadą byloje teikiant Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui

1Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant Vaidai Kriaučiūnaitei, dalyvaujant ieškovei E. S., atsakovams A. M., R. G., išvadą byloje teikiančios Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. S. ieškinį dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo atsakovams A. M., R. G., išvadą byloje teikiant Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui, ir

Nustatė

2ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo pripažinti, kad atsakovas A. M., asmens kodas ( - ) nėra ieškovės E. S., asmens kodas ( - ) sūnaus D. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), tėvas; pripažinti, kad atsakovas R. G., asmens kodas ( - ), yra ieškovės E. S., asmens kodas ( - ) sūnaus D. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), tėvas; nustatyti nepilnamečio vaiko D. S., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenamąją vietą su motina E. S. jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje; priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ), išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. S., asmens kodas ( - ) gimusiam ( - ), kasmėnesinėmis periodinėmis išmokomis po 100 Eur nuo 2015-06-01 iki jo pilnametystės, priteista sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją; nepilnamečio vaiko D. S. gaunamų lėšų tvarkytoja paskirti jo motiną E. S., asmens kodas ( - ) gyvenančią ( - ).

3Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2002 m. gruodžio 28 d. Šakių rajono civilinės metrikacijos skyriuje buvo įregistruota jos ir atsakovo A. M. santuoka, įrašo Nr. 134 (2002-12-28 santuokos sudarymo įrašas, įrašo Nr. 134). ( - ) jiems gimė duktė R. M.. Bendras jų su atsakovu A. M. gyvenimas nesusiklostė, todėl jie nuo 2013 m. birželio mėnesio pradėjo gyventi atskirai. Jų santuoka nutraukta Šakių rajono apylinkės teismo sprendimu 2014-09-23, ištuoka įregistruota 2014-10-27, įrašo Nr.76. Nuo 2013 m. birželio mėnesio ji pradėjo gyventi su atsakovu R. G.. Jie iki šiol gyvena kartu kaip šeima, veda bendrą ūkį. Jiems gyvenant kartu ( - ) gimė sūnus D. S., asmens kodas ( - ). Sūnus gimė dar nepraėjus nuo santuokos nutraukimo trims šimtams dienų, todėl vaiko tėvas yra įrašytas atsakovas A. M., jos buvęs sutuoktinis. Tai buvo formaliai, nes santuokiniai jos ir atsakovo A. M. ryšiai jau seniai pasibaigę. Nurodė, kad atsakovas A. M. nėra ir negali būti D. S. biologinis tėvas. Su atsakovu A. M. jie kartu negyvena nuo 2013 m. birželio mėnesio, neveda bendro ūko, nepalaiko jokių šeimyninių ir santuokinių santykių. Tarp jos ir atsakovo A. M. santuokiniai sutuoktinių santykiai buvo nutrūkę dar gerokai iki santuokos nutraukimo Šakių rajono apylinkės teisme 2014-09-23. Tai patvirtina Šakių rajono apylinkės teismo sprendimas Nr. 2-741-829/2014, kuriame yra konstatuojama, jog ji ir atsakovas A. M. bendro ūkio neveda ir negyvena santuokinio gyvenimo nuo 2013 m. birželio mėnesio. Nurodė, kad atsakovas R. G. yra D. S. biologinis tėvas. Su atsakovu R. G. jie gyvena kartu kaip šeima nuo 2013 m. birželio mėnesio. Atsakovas R. G. pripažįsta, kad jis yra D. S. biologinis tėvas. Jį augina ir juo rūpinasi kaip savo sūnumi. Lietuvos Respublikos CK 3.149 straipsnyje yra nurodyta, kad duomenis gimimo įraše apie vaiko motina arba tėvą leidžiama nuginčyti tik teismo tvarka. Tėvystės nuginčijimo instituto paskirtis nėra tik biologinės tiesos konstatavimas, todėl, sprendžiant dėl tėvystės nuginčijimo, taip pat turi būti siekiama užtikrinti, kad vaikas neliktų be tėvo, t. y. tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas, siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę (CK 3.146 straipsnio 2 dalis). Ieškovė nurodė, kad jos sūnus D. S. neliks be tėvo, nes jo tikrasis tėvas R. G. neginčija, kad yra jo tėvas ir dėl to net nereikia atlikti DNR tyrimų. Nuginčijus tėvystę, ji prašo nustatyti vaiko tėvystę. Nustačius vaiko tėvystę, būtina išspręsti ir nepilnamečio vaiko sūnaus D. S. gyvenamosios vietos ir išlaikymo klausimus. Jos mažametis sūnus Dominykas gyvena kartu su ja ir ji juo pilnai rūpinasi. Dominykas yra dar labai mažas, kad galėtų gyventi atskirai nuo mamos, todėl jo gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove, jo motina, pagal jos gyvenamąją vietą. Ieškovė nurodė, kad sūnaus D. S. poreikiai per mėnesį sudaro apie 370 Eur, kadangi reikia skirti lėšų sauskelnėms - apie 100 Eur, drabužiams, patalynei - apie 30 Eur, lovytės ir vežimėlio įsigijimui - apie 100 Eur; vitaminams, vaistams, higienos reikmenims - apie 30 Eur, žaislams apie 10 Eur. Be to, reikalingos lėšos būsto išlaikymui - apie 100 Eur. Nurodė, kad ji nedirba, augina sūnų Dominyką, todėl jai vienai yra per sunku išlaikyti sūnų. Atsakovas R. G. sutinka vaiko išlaikymui teikti kas mėnesį po 100 Eur periodinėmis išmokomis iki vaiko pilnametystės bei suteikti kitokia materialinę paramą.

4Atsakovas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu, prieštaravimų dėl to, kad D. S. yra ne jo sūnus neturi.

5Atsakovas R. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu, prieštaravimų neturi. Pripažįsta, kad yra sūnaus D. S. biologinis tėvas.

6Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė I. J. teismo posėdžio metu nurodė, kad Skyrius sutinka su ieškiniu.

7Byloje yra pateikta Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada, kurioje nurodyta, kad E. S. turi du nepilnamečius vaikus: R. M., gimusią ( - ) ir D. S., gimusį ( - ). Ieškovės ir atsakovo A. M. šeima dėl piktnaudžiavimo alkoholiu 2012-11-27 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-1280 buvo įrašyta į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Išnykus nurodytoms aplinkybėms ir pagerėjus situacijai šeimoje 2015-01-27 savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AT-76 šeima buvo išbraukta iš socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitos. Šakių rajono apylinkės teismo 2014-09-23 sprendimu nutraukta santuoka ieškovės ir atsakovo A. M., dukros Ramintos gyvenamoji vieta nustatyta su motina ir dukrai priteistas iš tėvo išlaikymas. Šiuo metu E. S. su nepilnamečiais vaikais ir sugyventiniu R. G. gyvena dviejų kambarių name, adresu: ( - ). Namas nuosavybės teise priklauso A. N.. Ieškovė nurodė, kad prižiūri šį namą, todėl nuomos mokesčio mokėti nereikia. Namuose švaru, tvarkinga. Nepilnamečiams vaikams yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos. Ieškovė šiuo metu augina vaiką namuose. R. G. dirba UAB „Edaja". Šeimos mėnesio pajamos susideda iš išmokos vaikui (28,50 Eur) ir R. G. darbo užmokesčio (254 Eur/mėn.). R. G. pripažįsta tėvystę Dominyko atžvilgiu ir sutinka vaikui teikti išlaikymą po 100 Eur. A. M. gyvena nuosavame name, adresu ( - ). Vyras nurodė, jog sutinka su ieškiniu dalyje dėl tėvystės nuginčijimo, kadangi su ieškove nebendrauja jau nuo 2013 metų vasaros. Atsižvelgiant į Vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, kad kiekvieno vaiko teisė, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus, pirmiausia reiškia vaiko teisę žinoti savo biologinius tėvus, todėl Skyriaus nuomone, E. S. ieškinys yra atitinkantis vaiko interesus. Skyrius neturi įtikinamų duomenų, kad A. M. ar R. G. galėtų būti biologinis D. S., gimusio ( - ) tėvas. Nustačius, kad atsakovas R. G. yra nepilnamečio Dominyko biologinis tėvas, iš tėvo priteistinas išlaikymas vaikui iki jo pilnametystės. Dėl gyvenamosios vietos nustatymo, manytina, jog vaiko gyvenamoji vieta gali būti nustatyta su motina, kadangi yra sudarytos tinkamos gyvenimo sąlygos vaikui gyvenant su motina.

8Ieškinys tenkintinas visiškai

9Byloje nustatyta, jog ieškovė E. S. turi nepilnametį sūnų D. S., gimusį ( - ).

10D. S. tėvas gimimo liudijime įrašytas A. M. (b. l. 8). 2002 m. gruodžio 28 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje buvo įregistruota jos ir atsakovo A. M. santuoka, įrašo Nr. 134 (b. l. 11). Šakių rajono apylinkės teismo 2014-09-23 sprendimu E. S. ir A. M. santuoka nutraukta (b. l. 9-10) ir Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje 2014 m. spalio 27 d. išduotas ištuokos liudijimas (b. l. 12). Atsakovai A. M. ir R. G. sutiko su ieškovės reikalavimais dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, todėl sprendimas surašytinas sutrumpintais motyvais (Lietuvos Respublikos CPK 268 str. 5 d.).

11Dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo

12Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog tėvystės nuginčijimas turėtų būti taikomas, siekiant nustatyti tikrąją vaiko kilmę. Šis aiškinimas nereiškia, kad vaiko kilmės nustatymas laikytinas prioritetiniu vaiko interesu, tačiau nurodo, jog būtina nuginčyti tėvystę tuo atveju, kai siekiama nustatyti kito asmens tėvystę. Dėl to ginčijant tėvystę kartu turėtų būti keliamas reikalavimas nustatyti kito asmens tėvystę. Kitaip sakant, tėvystės nuginčijimo instituto pagrindinis tikslas yra tikrojo biologinio tėvo nustatymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2010 m. liepos mėn. 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2010).

13Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių reglamentavimas, yra prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos bei gynimo principas (Lietuvos Respublikos CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Šis principas, be kita ko, reiškia, kad sprendžiant visus su vaikais susijusius šeimos klausimus, tiek tėvai, tiek teismas, tiek kiti asmenys privalo pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus ir jais vadovautis. Dėl to turi būti siekiama išsiaiškinti, koks sprendimo variantas labiausiai atitinka vaiko interesus bei poreikius. Taigi ir tėvystės pripažinimo, nustatymo, nuginčijimo klausimai sprendžiami vadovaujantis pirmiausia vaiko interesais (Lietuvos Respublikos CK 3.142 str., 3.146 – 3.148 str., 3.150 str.). Lietuvos Respublikos CPK 376 str. 4 d. numatyta, kad, jeigu byloje pareikštas vienas iš įstatymuose numatytų alternatyvių reikalavimų, teismas, nustatęs, jog tenkinti pareikštą reikalavimą nėra pagrindo, gali savo iniciatyva, kai yra pagrindas, taikyti įstatymuose numatytą alternatyvų asmens (ar vaiko) teisių ar teisėtų interesų gynimo būdą.

14Teismas, remdamasis ieškovės E. S., atsakovų A. M. ir R. G. parodymais ir paaiškinimais, Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvada ir nuomone dėl tėvystės nuginčijimo bei nustatymo, taip pat byloje esančiais kitais įrodymais – tuo, kad ieškovės sūnus D. S. gimė ( - ), tai yra po santuokos nutraukimo su A. M. (b. l. 8; 9-10), tuo, kad jo tėvu tik dėl to, jog po santuokos nutraukimo iki D. S. gimimo nepraėjo trys šimtai dienų, buvo įrašytas A. M., tuo kad ieškovė E. S. ir atsakovas R. G. pripažįsta, kad kartu gyvena nuo 2013 m. birželio mėnesio ir veda bendrą ūkį, o su A. M. negyvena nuo 2013 m. birželio mėnesio, tuo, kad R. G. neabejoja, jog D. S. yra jo sūnus, rūpinasi juo ir dabar, jį augina, išlaiko, palaiko artimą ryšį, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovai A. M. ir R. G. sutinka su ieškiniu; tuo, kad institucija, teikianti išvadą byloje, prieštaravimų ieškovės ieškiniui nereiškia, pripažintina, kad ieškovas R. G. yra D. S., gimusio ( - ), biologinis tėvas.

15Dėl gyvenamosios vietos nepilnamečiui vaikui nustatymo

16Teismas, remdamasis ieškovės, atsakovų bei Šakių rajono savivaldybės administracijos VTAS paaiškinimais, kad nepilnametis D. S. nuo pat gimimo gyvena su ieškove, jos namuose švaru, tvarkinga, yra visi patogumai, nepilnamečiui D. S. sudarytos tinkamos sąlygos gyventi, augti ir vystytis, teismas sprendžia, jog nepilnamečio D. S. gyvenamoji vieta nustatytina su jo motina ieškove E. S., jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje, nes tai labiau atitiks teisėtus vaiko interesus (Lietuvos Respublikos CK 3.169 str., CK 3.174 str.).

17Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo

18Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. Tėvų pareigą išlaikyti savo vaikus, užtikrinti jų teisę į normalų augimą, vystymąsi, ugdymą, įgimtų ir įgytų gabumų lavinimą nustato ir tarptautinė teisė – Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad tėvams arba kitiems vaiką auklėjantiems asmenims tenka didžiausia atsakomybė už gyvenimo sąlygų, būtinų vaikui vystytis, sudarymą pagal jų sugebėjimus ir finansines galimybes. Pažymėtina, kad tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, kartu jie gyvena ar atskirai. Išlaikymo teikimo formos, dydžio nustatymo, jų pakeitimo ir kt. klausimai reglamentuojami CK trečiosios knygos XII skyriaus antrojo skirsnio nuostatų.

19Įstatymas įtvirtina galimybę tėvams susitarti dėl teikiamo išlaikymo formos ir dydžio (CK 3.192 straipsnio 1 dalis), tačiau, vienam iš tėvų ar jiems abiem nevykdant pareigos išlaikyti savo vaikus, išlaikymo formą ir dydį nustato teismas sprendimu (CK 3.196 straipsnis). Lietuvos Respublikos CK 3.192 straipsnio 2 dalyje nustatytas proporcingumo kriterijus, kuriuo teismas privalo vadovautis, spręsdamas, kokio dydžio išlaikymas turėtų būti priteisiamas, t. y. išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Taigi proporcingumo kriterijus reiškia, kad vaikui teikiamo išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismas negali priteisti vaikui išlaikyti daugiau, negu objektyviai leidžia tėvų turtinė padėtis, todėl kiekvienu konkrečiu atveju nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo ar jo dydžio pakeitimo privalo nustatyti tėvų turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. E. J., bylos Nr. 3K-3-37/2010; 2010 m. kovo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje B. D. v. R. D., bylos Nr. 3K-3-101/2010).

20Nustatant vaiko poreikius, būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena ir pan.), bet skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikio, bendravimo, saviraiškos pomėgiams, lavinami gabumai. Tėvų turtinė padėtis turi būti vertinama, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti. Tėvų pareiga teikti vaikui išlaikymą yra imperatyvi ir jos nevykdymas negali būti pateisinamas gaunamomis minimaliomis pajamomis ar išlaikymo teikėjo nerūpestingu, nesąžiningu elgesiu. Nustatant vieno iš tėvų turtinę padėtį, vertintinas ne tik jo turimas turtas ir gaunamos pajamos, bet ir tai, kokių priemonių jis ėmėsi, kad gautų atitinkančias savo amžių bei profesines galimybes pajamas, iš kurių būtų teikiamas išlaikymas vaikams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gegužės 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. L. v. V. L., bylos Nr. 3K-3-303/2008; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. K. v. A. B., bylos Nr. 3K-3-189/2009; 2009 m. gruodžio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. V. v. A. V., bylos Nr. 3K-3-596/2009). Nesantuokinio vaiko tėvas ir motina turi tokias pačias pareigas išlaikyti vaiką, kaip ir gimusį santuokoje (Europos konvencijos dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso 6 str. 1 d.).

21Šioje byloje ieškovė prašo priteisti vaikui išlaikymą po 100 Eur kas mėnesį iki vaiko pilnametystės. Atsakovas sutinka su prašoma vaiko išlaikymui suma. Laikytina, jog prašomas priteisti 100 Eur per mėnesį išlaikymo dydis atitinka Lietuvos Respublikos CK 3.192 str. nuostatas ir yra pakankamas užtikrinti nepilnamečio D. S. poreikius, todėl iš atsakovo R. G. priteistinas 100 Eur dydžio išlaikymas sūnui D. S. iki jo pilnametystės (Lietuvos Respublikos CK 3.196 str. 1 d. 1 p., 2 p.).

22Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. 1 d., 3.190 str. 1 d. nustatytina, kad nepilnamečiui vaikui priteistą išlaikymą uzufrukto teise tvarkys ieškovė E. S..

23Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (Lietuvos Respublikos CPK 282 str. 1 d., 2 d. 1 p.).

24Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimai patenkinti iš esmės, iš atsakovo R. G. valstybei priteistinas 36 Eur žyminis mokestis už išlaikymo priteisimą (12 mėn. x 100 Eur = 1200 Eur – 3% = 36 Eur), nuo kurio sumokėjimo ieškovė atleista (Lietuvos Respublikos CPK 80 str. 1 d. 1 p. ir 5 p., 82 str., 85 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 1 d.).

25Iš atsakovų R. G. ir A. M. solidariai į valstybės biudžetą priteistina 8,62 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 88 str. 1 d.).

26Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 88 str., 96 str., 268 str. 5 d., 270 str., 271 str., 282 str. 2 d. 1 p., 387 - 389 str., 392 str., 394 - 399 str., Lietuvos Respublikos CK 3.146 - 3.148 str., 3.149-3.153 str., 3.192 str., 3.194 str., 3.196 str., teismas

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Pripažinti, kad atsakovas A. M., asmens kodas ( - ) nėra ieškovės E. S., asmens kodas ( - ) sūnaus D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) biologinis tėvas.

29Pripažinti, kad E. S., asmens kodas ( - ) sūnaus D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) biologinis tėvas yra R. G., asmens kodas ( - ), o D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) yra R. G., asmens kodas ( - ), sūnus.

30Nustatyti D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą kartu su ieškove – vaiko motina E. S., asmens kodas ( - ) jos nuolatinėje gyvenamojoje vietoje.

31Priteisti iš R. G., asmens kodas ( - ), materialinį išlaikymą nepilnamečiui sūnui D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) kas mėnesį mokamą periodinėmis išmokomis po 100 Eur (vieną šimtą eurų) nuo ieškinio padavimo dienos (2015-06-02) iki vaiko pilnametystės.

32Ieškovę E. S., asmens kodas ( - ) paskirti D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) priteistų išlaikymo lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

33Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ), 36 Eur (trisdešimt šešis eurus) žyminio mokesčio valstybei, pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660.

34Priteisti solidariai iš atsakovų R. G., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens kodas ( - ) 8,62 Eur (aštuonis eurus šešiasdešimt du centus) bylinėjimosi išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei. Ši suma turi būti sumokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

35Sprendimo dalį dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.

36Per 3 darbo dienas, po sprendimo įsiteisėjimo dienos, išsiųsti Šakių rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui sprendimo nuorašą vykdymui.

37Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą per Šakių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šakių rajono apylinkės teismo teisėja Judita Sungailaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovė pateikė teismui ieškinį, kuriame prašo pripažinti, kad atsakovas... 3. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2002 m. gruodžio 28 d. Šakių rajono... 4. Atsakovas A. M. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu,... 5. Atsakovas R. G. teismo posėdžio metu nurodė, kad sutinka su ieškiniu,... 6. Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus... 7. Byloje yra pateikta Šakių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių... 8. Ieškinys tenkintinas visiškai... 9. Byloje nustatyta, jog ieškovė E. S. turi nepilnametį sūnų D. S., gimusį (... 10. D. S. tėvas gimimo liudijime įrašytas A. M. (b. l. 8). 2002 m. gruodžio 28... 11. Dėl tėvystės nuginčijimo ir tėvystės nustatymo... 12. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje nurodoma, jog tėvystės... 13. Vienas iš principų, kuriais grindžiamas šeimos teisinių santykių... 14. Teismas, remdamasis ieškovės E. S., atsakovų A. M. ir R. G. parodymais ir... 15. Dėl gyvenamosios vietos nepilnamečiui vaikui nustatymo... 16. Teismas, remdamasis ieškovės, atsakovų bei Šakių rajono savivaldybės... 17. Dėl materialinio išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo... 18. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nustatyta tėvų... 19. Įstatymas įtvirtina galimybę tėvams susitarti dėl teikiamo išlaikymo... 20. Nustatant vaiko poreikius, būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko... 21. Šioje byloje ieškovė prašo priteisti vaikui išlaikymą po 100 Eur kas... 22. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 3.185 str. 1 d., 3.190 str. 1 d.... 23. Sprendimo dalis dėl išlaikymo priteisimo vykdytina skubiai (Lietuvos... 24. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės reikalavimai patenkinti iš esmės, iš... 25. Iš atsakovų R. G. ir A. M. solidariai į valstybės biudžetą priteistina... 26. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Pripažinti, kad atsakovas A. M., asmens kodas ( - ) nėra ieškovės E. S.,... 29. Pripažinti, kad E. S., asmens kodas ( - ) sūnaus D. S., gim. ( - ), asmens... 30. Nustatyti D. S., gim. ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą kartu su... 31. Priteisti iš R. G., asmens kodas ( - ), materialinį išlaikymą... 32. Ieškovę E. S., asmens kodas ( - ) paskirti D. S., gim. ( - ), asmens kodas (... 33. Priteisti iš atsakovo R. G., asmens kodas ( - ), 36 Eur (trisdešimt šešis... 34. Priteisti solidariai iš atsakovų R. G., asmens kodas ( - ) ir A. M., asmens... 35. Sprendimo dalį dėl materialinio išlaikymo priteisimo vykdyti skubiai.... 36. Per 3 darbo dienas, po sprendimo įsiteisėjimo dienos, išsiųsti Šakių... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos...