Byla 2-2064-623/2008
Dėl veišojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojanciu ir preliminarios pasiulymu eiles koregavimo bei žalos atlyginimo (ieškinio suma – 123.926 Lt)

1Vilniaus apygardos teismo teisejas Marijonas Greicius, sekretoriaujant Ritai Sindikaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui adv. Oleg Drobitko, atsakovo atstovui Mindaugui Gliaubertui, treciojo asmens atstovui Sauliui Vildžiunui, viešame parengiamajame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ieškini atsakovui Valstybes imonei Ignalinos atomine elektrine, tretysis asmuo AB ,,Utenos melioracija“ del veišojo pirkimo komisijos sprendimo pripažinimo negaliojanciu ir preliminarios pasiulymu eiles koregavimo bei žalos atlyginimo (ieškinio suma – 123.926 Lt) ir

2n u s t a t e:

3ieškovas UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ kreipesi su ieškiniu i teisma prašydamas pripažinti, kad supaprastinto atvirojo konkurso ,,Pastovios lietaus nuoteku nuo B1 ir B3,4 projektu teritorijos ir statiniu nukreipimo projektavimas ir darbu atlikimas“ preliminariojoje pasiulymu eileje pirma vieta pagal mažiausia darbu atlikimo kaina turejo atitekti UAB ,,Visagino tiekimas ir statyba“ su bendra pasiulymo kaina 1.974.140 Lt su PVM; priteisti iš atsakovo padarytos 123.926 Lt dydžio turtines žalos atlyginima ieškovo naudai; priteisti bylinejimosi išlaidas.

4Parengiamojo teismo posedžio metu šalys pateike teismui rašytine taikos sutarti, kuria prašo patvirtinti. Tretysis asmuo taikos sutarties sudarymui neprieštarauja.

5Šaliu sudaryta taikos sutartimi kitu asmenu teises ir istatymo saugomi interesai bei istatymai nepažeidžiami, todel teismas tokiomis salygomis tvirtina taikos sutarti ir byla nutraukia.

6Dalyvaujantiems byloje asmenims išaiškintos civilines bylos nutraukimo pasekmes, numatytos CPK 294 str., tai yra kad jos negali kreiptis i teisma del ginco tarp tu paciu šaliu, tuo paciu pagrindu ir del to paties dalyko.

7Šalims sudarius taikos sutarti, ieškovui gražinama 75 procentai sumoketo žyminio mokescio.

8Vadovaudamasis LR CPK 42, 87 str. 2 d., 140 str., 293 str. 5 p., 294 str. 295 str., 290 - 291 str., teismas

Nutarė

9patvirtinti ieškovo UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ ir atsakovo Valstybes imones Ignalinos atomines elektrines sudaryta taikos sutarti tokiomis salygomis:

10- ieškovas atsisako visu civilineje byloje pareikštu reikalavimu, tame tarpe: reikalavimo del pripažinimo, kad supaprastinto atvirojo konkurso „Pastovios lietaus nuoteku nuo B1 ir B3, 4 projektu teritorijos ir statiniu nukreipimo projektavimas ir darbu atlikimas“ (pirkimo numeris 59885) preliminarioje pasiulymu eileje pirma vieta pagal mažiausia darbu atlikimo kaina turejo atitekti UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ su bendra pasiulymo kaina 1 974 140 Lt su PVM, reikalavimo del 123 926 Lt turtines žalos atlyginimo, o taip pat visu kitu ankstesniuose procesiniuose dokumentuose pareikštu reikalavimu;

11- kiekviena Šalis savarankiškai padengs savo turetas bylinejimosi išlaidas, iskaitant išlaidas advokato (advokato padejejo), ekspertu ar kitu konsultantu pagalbai apmoketi, ir Šalys nereikš viena kitai pretenziju del bylinejimo išlaidu priteisimo ar kitokio atlyginimo (LR CPK 88 str. 1 d.). Teismo patirtas išlaidas, susijusias su procesiniu dokumentu iteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p.), jeigu tokios yra, isipareigoja atlyginti Ieškovas;

12- šalys pareiškia, jog šia Taikos sutartimi civilineje byloje yra išsprendžiami visi Šaliu pareikšti reikalavimai. Šalys isipareigoja ateityje nereikšti pretenziju ir/ar ieškiniu del to paties dalyko ir tuo paciu pagrindu Civilineje byloje. Šalys taip pat patvirtina, kad šia Taikos sutartimi yra išsprendžiami visi esami ir galimi busimi gincai del šaliu santykiu, atsiradusiu Ieškovo dalyvavimo supaprastintame atvirajame konkurse „Pastovios lietaus nuoteku nuo B1 ir B3, 4 projektu teritorijos ir statiniu nukreipimo projektavimas ir darbu atlikimas“ (pirkimo numeris 59885).

13Šia civiline byla nutraukti.

14Gražinti ieškovui UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 2698 Lt 14 ct žyminio mokescio.

15Priteisti iš UAB „Visagino tiekimas ir statyba“ 33 Lt 60 ct išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu valstybei.

16Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos paskelbimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skunda paduodant per Vilniaus apygardos teisma.

Proceso dalyviai