Byla 2-4325-567/2014
Dėl UAB „Autodersva“ bankroto

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Justinai Ščerbaitei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui I. M.; atsakovo atstovei K. S., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Alvydo A. T. pareiškimą atsakovui UAB „Autodersva“, trečiasis asmuo R. S., dėl panaikinimo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje dėl UAB „Autodersva“ bankroto.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismo 2011-12-29 nutartimi Nutarė

4- Iškelti UAB „Autodersva“ (j.a.k. 126392125, Vilnius, Mokslininkų g. 18), bankroto bylą;

5- UAB „Autodersva“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo kontora“ (j.a.k. 302535150, buveinė Ateities g. 10, Vilnius; leidimo teikti bankroto administratoriaus paslaugas Nr.180);

6- Pavesti įmonės bankroto administratoriui atlikti LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte ir 7 d. 8 punkte nurodytus veiksmus;

7- Įpareigoti įmonės bankroto administratorių sužinojus apie iškeltas bylas UAB „Autodersva“ ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš UAB „Autodersva“, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą;

8- Nustatyti keturiasdešimt penkių dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti;

9- Pavesti įmonės bankroto administratoriui ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos, sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

10- Įpareigoti UAB „Autodersva“ valdymo organus ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus;

11- Areštuoti visą UAB „Autodersva“ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialų turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos;

12- Pavesti įmonės bankroto administratoriui nutarties nuorašą dėl UAB „Autodersva“ turto arešto pateikti vykdyti administratoriaus pasirinktam antstoliui, veikiančiam Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teritorijoje. Ši nutartis įsiteisėjo 2012-02-23.

13Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D. P. pateikė 2013-04-23 prašymą įpareigoti A. A. T., kuris buvo BUAB „Autodersva“ įmonės vadovas iki 2011-10-17, perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bankroto administratoriui. Nurodė, kad, įmonei iškėlus bankroto bylą, nebuvo vykdoma teismo nutartis dėl įmonės valdymo organų įpareigojimo ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir visus dokumentus. Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą skirti baudą įmonės direktoriui D. K., tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2012-11-22 nutartimi Nr. 2-1458/2012 panaikino Vilniaus apygardos teismo 2012-04-05 ir 2012-04-24 nutartis, nurodydamas, kad teismo įpareigojimas perduoti dokumentus ir turtą taikomas tik tada, kai įmonės dokumentai ir turtas yra valdymo organo žinioje, o šiuo atveju minėto asmens žinioje viso įmonės turto ir dokumentų nebuvo, o jo žinioje buvęs turtas ir dokumentai yra perduoti. D. K. buvo paskirtas vadovu prieš pat bankroto bylos iškėlimą, t. y. 2011-10-14, buvęs direktorius A. A. T. jam neperdavė viso turto ir dokumentų.

14Vilniaus apygardos teismas 2013-05-03 nutartimi bankroto administratoriaus prašymo netenkino, motyvuojant tuo, kad bankroto administratorius nepateikė duomenų, jog A. A. T. nėra perdavęs turto kitam paskirtam įmonės vadovui ir kad tą turtą vis dar turi, be to, byloje nėra duomenų, kad bankroto administratorius tiesiogiai kreipėsi į A. A. T. dėl įmonės dokumentų ir turto pagal balansą perdavimo ir kad pastarasis tai atsisakė padaryti.

152013-06-21 teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas dėl A. A. T. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. Pažymėjo, kad bankroto administratorius 2012-12-10 perėmė dalį įmonės dokumentų, buvusių Gamtos tyrimo centro patalpose, kaip buvo nurodęs D. K., tačiau tie dokumentai yra seni (2004 m.–2007 m. laikotarpis). 2013-05-15 bankroto administratorius registruotu laišku kreipėsi žinomu adresu į A. A. T. su prašymu perduoti įmonės turtą ir dokumentus, tačiau laiškas buvo grąžintas neįteiktas. Bankroto administratoriaus nuomone, tikėtina, kad A. A. T. žinioje tebėra įmonės turtas ir dokumentai.

16Vilniaus apygardos teismas 2013-07-22 nutartimi, priimta rašytinio proceso tvarka, įpareigojo A. A. T., ėjusį BUAB „Autodersva“ įmonės vadovo pareigas iki 2011-10-17, perduoti turimą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus. Teismas nustatė, jog byloje nėra duomenų, jog buvęs vadovas A. A. T. po jo paskirtam vadovui būtų perdavęs visą įmonės turtą ir dokumentus.

172013-10-14 A. A. T. pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutartį. Nurodė, kad jis nutarties nesupranta ir negali objektyviai įvykdyti. Prie nutarties nėra pridėtas įmonės 2012-02-24 balansas, pagal kurį jis turėtų perduoti turtą, be to, po 2011-10-17 jis nebedisponuoja nei įmonės turtu, nei įmonės dokumentais. Savo paskutinę darbo dieną visus turimus įmonės dokumentus perdavė BUAB „Autodersva“ vienasmenio įmonės akcininko UAB „Automobilis“ įgaliotam asmeniui. Priėmimo perdavimo aktas buvo įsegtas prie įmonės dokumentų, kurie liko įmonės patalpose. Be to, iš 2013-08-14 bankroto administratoriaus pretenzijos aišku, kad jis 2012-12-10 perėmė dalį įmonės buhalterinių dokumentų, todėl turėjo matyti ir priėmimo perdavimo aktą. Be to, kita dalis pagrindinių įmonės dokumentų turėjo būti ne Gamtos tyrimo centro patalpose, o iš SEB lizingo lizinguojamose UAB „Automobilis“ patalpose tuo pačiu adresu Mokslininkų g. 18, Vilniuje. A. A. T. teigia, kad UAB „Automobilis“ iškelta bankroto byla, lizingo sutartis nutraukta, tačiau šios įmonės bankroto administratorius į jo paklausimą atsakė, jog dokumentų nėra, prie buvusių „Autodersva“ patalpų jis matė vieną įmonės automobilį FIAT SCUDO, todėl mano, kad bankroto administratorius galėjo laisvai šiuo turtu disponuoti, kito automobilio FORD SIERRA jis nebuvo perėmęs ir apie jį informacijos neturi.

182013-11-19 teisme gautas administratoriaus įgalioto asmens prašymas A. A. T. skirti 10000 Lt baudą bei apriboti 5 metams teisę eiti viešojo ir/ar privataus juridinio asmens vadovo pareigas. Nurodė, kad iš visų turimų dokumentų aišku, kad A. A. T. neneigia, jog jis paskutinis iš UAB „Autodersva“ vadovų valdė įmonės turtą ir dokumentus bei nurodo, jog jų neturi, nes neva perdavė UAB „Automobilis“, tačiau visuma aplinkybių ir net jo pridėti įrodymai paneigia šią aplinkybę. Be to, antstolė informavo bankroto administratorių, kad A. A. T. atsisako vykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutartį.

19Vilniaus apygardos teismas 2014-01-13 nutartimi nutarė BUAB „Autodersva“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą tenkinti iš dalies:

20- už teismo įpareigojimų perduoti įmonės bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus nevykdymą paskirti A. A. T. 2000 Lt baudą;

21- kitoje dalyje bankroto administratoriaus prašymą atmesti;

22- A. A. T. prašymą atmesti.

23Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs A. A. T. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014-01-13 nutarties dalies, kuria netenkintas A. A. T. pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutarties panaikinimo, 2014-04-03 nutartimi nutarė Vilniaus apygardos teismo 2014-01-13 nutarties dalį, kuria netenkintas A. A. T. prašymas, panaikinti ir A. A. T. prašymą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutarties (nutartimi nustatytų įpareigojimų panaikinimo) perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

24Trečiasis asmuo R. S. pateikė atsiliepimą į A. A. T. prašymą, nurodydamas, jog sutinka su A. A. T. prašymu dėl Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutarties panaikinimo. R. S. nurodė, kad jis, kaip BUAB „Automobilis“ (kuris yra vienintelis UAB „Autodersva“ akcininkas) akcininkas, perėmė iš A. A. T. jo paskutinę darbo dieną – antspaudus, įstatų ir registravimo pažymėjimo kopijas, susirašinėjimo medžiagą, susijusią su Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo centru. Visus minėtus dokumentus jis perdavė naujai paskirtam direktoriui UAB „Autodersva“ direktoriui D. K.. Visi įmonės buhalterinės apskaitos dokumentai ir turtas tuo metu buvo Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo centro patalpose, kurias anksčiau nuomojosi UAB „Autodersva“ ir kuriuose Gamtos tyrimo centras savavališkai pakeitė užraktus, tokiu būdu pasisavinant įmonės turtą ir dokumentus.

25Pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties panaikinimo tenkintinas. Byloje nustatyta, kad pagal LR Juridinių asmenų registro duomenis (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 4 t., b.l. 134-139): UAB „Autodersva“ vienintelis akcininkas nuo 2003-12-03 buvo UAB „Automobilis“, nuo 2011-10-17 paskirtas direktoriumi D. K., nuo 2011-04-12 iki 2011-10-17 – direktorius A. A. T..

262011-05-11 pranešimas apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Autodersva“ iškėlimo buvo įteiktas UAB „Autodersva“ akcininkui UAB „Automobilis“, atstovaujamam direktoriaus R. S. (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 1 t., b.l. 33), kuris 2011-07-25 įsipareigojo pateikti teismui turimus UAB Autodersva“ dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo.

272011-10-06 Gamtos tyrimų centras raštu Nr. SR-1099 kreipėsi į UAB „Autodersva“ su prašymu iki 2011-10-14 pateikti nuosavybės teisę į Mokslininkų g. 18, Vilniuje, saugomus daiktus patvirtinančius dokumentus, pažymint, jog UAB „Autodersva“ neatsiliepė į Gamtos tyrimų centro 2011-09-26 raštą Nr. SR-1028 ir 2011-10-05 neatvyko atsiimti Gamtos tyrimų centro patalpose Mokslininkų g. 18 saugomų daiktų (b.l. 57-58).

282011-10-17 UAB „Autodersva“ vienintelio akcininko sprendimu Nr. 10/17 nuspręsta nuo 2011-10-17 iš UAB „Autodersva“ direktoriaus pareigų atleisti A. A. T., nuo 2011-10-17 naujuoju UAB „Autodersva“ direktoriumi paskiri D. K., įpareigoti A. A. T. per 30 dienų naujajam direktoriui D. K. perduoti įmonės antspaudą, dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai eiti UAB „Autodersva“ direktoriaus pareigas (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 99).

292011-10-27 UAB „Verus auditus“ ir UAB „Autodersva“ pasirašė Buhalterinio aptarnavimo sutartį Nr. 10/27 (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 3 t., b.l. 66).

302011-10-28 Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs UAB „Automobilis“ akcininko R. S. skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2011-09-28 nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą panaikinimo medžiagoje Nr. ( - )11, 2011-10-28 nutartimi nutarė skundo netenkinti (b.l. 52-55).

312011-11-07 UAB „Autodersva“, atstovaujama direktoriaus D. K., pateikė Gamtos tyrimų centrui pakartotinį prašymą Nr. 11/07 iki 2011-01-09 sudaryti galimybę UAB „Autodersva“ atstovams patekti į patalpas Mokslininkų g. 18, Vilniuje, ir atlikti įstatymuose numatytus veiksmus - turto ir dokumentų inventorizaciją ir paimti dokumentus, siekiant užtikrinti jų išsaugojimą (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 3 t., b.l. 101-102).

322011-11-15 UAB „Autodersva“, atstovaujama direktoriaus D. K., kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrą su pareiškimu pradėti ikiteisminį tyrimą, nurodant, jog Gamtos tyrimo centro veiksmai atitinka savivaldžiavimo požymius (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 103-105).

332011-11-28 UAB „Autodersva“ direktoriaus D. K. įsakymu Nr. 11/28 įsakyta atlikti viso įmonės turto ir dokumentų inventorizaciją 2011-11-29 duomenimis, inventorizacijos pradžia 2011-11-29 (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 100).

342011-12-27 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, susipažinusi su UAB „Autodersva“ direktoriaus D. K. pareiškimu, nutarimu nutarė atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą pagal UAB „Autodersva“ direktoriaus D. K. skundą, nesant nusikaltimo, numatyto LR BK 294 str. 1 d. požymių (b.l. 59-61).

352011-11-29 UAB „Autodersva“ inventorizacijos komisija, susidedanti iš D. K., Č. M., D. B., sudarė aktą dėl dokumentų priėmimo - perdavimo ir turto inventorizacijos negalimumo, kuriame nurodyta, jog nebuvo leista atlikti turto inventorizaciją pagal Inventorizacijos taisykles, nes Gamtos tyrimų centro atstovai atsisakė atidaryti patalpas ir parodyti turtą (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 101)

362012-02-27 UAB „Autodersva“ bankroto administratorius Bankroto administravimo kontora, UAB pateikė UAB „Autodersva“ direktoriui įsakymą Nr. 1 dėl valdymo organų įgaliojimų nutrūkimo ir turto perdavimo (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 47-48).

372012-02-28 UAB „Versus auditus“ ir UAB „Autodersva“ direktorius D. K. pasirašė UAB „Autodersva“ dokumentų segtuvo priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo UAB „Autodersva“ priėmė segtuvą (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 3 t., b.l. 120)

382012-02-28 D. K. pateikė administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB paaiškinimą, kuriuo informavo, jog negali įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2011-12-29 nutarties, nes UAB „Autodersva“ balansas ir kiti dokumentai užrakinti Gamtos tyrimų centrui priklausančiose patalpose (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 49).

392012-02-28 UAB „Autodersva“ direktorius D. K. ir bankroto administratoriaus Bankroto administravimo kontora, UAB, įgaliotas asmuo pasirašė UAB „Autodersva“ dokumentų ir antspaudo priėmimo-perdavimo aktą, kuriuo bankroto administratoriui perduotas UAB „Autodersva“ antspaudas (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 72).

402012-03-09 UAB „Autodersva“, atstovaujama bankroto administratoriaus Bankroto administravimo kontora, UAB, kreipėsi į D. K. su pranešimu Nr. 03-17, prašydama per 5 d. nuo pranešimo gavimo dienos perduoti bankroto administratoriui UAB „Autodersva“ dokumentus bei turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 50-51).

412012-03-19 D. K. pateikė UAB „Autodersva“ bankroto administratoriui atsakymą į 2012-02-27 įsakymą Nr. 1, nurodydamas, jog neturi įgaliojimų atstovauti įmonę ir teisės reikalauti iš Gamtos tyrimų centro grąžinti dokumentus ir turtą (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 53).

422012-04-05 Vilniaus apygardos teismas nutartimi nutarė už teismo įpareigojimų perduoti įmonės bankroto administratoriui visą įmonės turtą ir visus dokumentus nevykdymą BUAB „Autodersva“ direktoriui D. K. paskirti 2000 Lt baudą (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 54-55)

432012-04-17 D. K. pateikė teismui prašymą panaikinti jam paskirtą baudą bei įpareigoti bankroto administratorių pakeisti 2012-02-27 bankroto administratoriaus įsakymo Nr. 1 dalį, suteikiant jam įgaliojimus atstovauti BUAB Autodersva“ atsiimant dokumentus ir turtą iš Gamtos tyrimo centro (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 68-69).

442012-07-12 Gamtos tyrimo centras pateikė BUAB „Autodersva“ direktoriui D. K. raštą Nr. SR-769 dėl UAB „Autodersva“ turto, esančio Mokslininkų g. 18, Vilniuje, perdavimo, informuojant, jog visą UAB „Autodersva“ priklausantį turtą ir dokumentus, kurie yra saugomi centro patalpose, Mokslininkų g. 18, Vilniuje, centras perduos bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui, t.y. buvusiam UAB „Autodersva“ direktoriui D. K., pagal perdavimo ir priėmimo aktą abiejų šalių sutartu laiku. Turto perdavimui centro direktoriaus įsakymu yra sudaryta komisija (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 247).

452012-07-20 UAB „Versus auditus“ pateikė D. K. atsakymą dėl dalyvavimo dokumentų priėmimo-perdavimo procedūroje Nr. 07/20, nurodydamas, jog sutinka dalyvauti dokumentų perdavimo-priėmimo procedūroje (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 248).

462012-07-23 D. K. kreipėsi į BUAB „Autodersva“ bankroto administratorių, prašydamas suteikti jam įgaliojimus priimti BUAB „Autodersva“ dokumentus ir turtą iš Gamtos tyrimų centro atstovų (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 2 t., b.l. 249).

472012-11-22 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs UAB „Autodersva“ direktoriaus D. K. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012-04-05 bei 2012-04-24 nutarčių dėl baudos panaikinimo ir įgaliojimų atkūrimo, nutarė Vilniaus apygardos teismo 2012-04-05 ir 2012-04-24 nutartis panaikinti (b.l. 66-71).

482012-12-10 Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011-06-09 įsakymu Nr. V-76 patvirtinta komisija pasirašė Perdavimo-priėmimo aktą dėl UAB „Autodersva“ buhalterinės apskaitos dokumentų (b.l. 33).

492013-04-23 ir 2013-06-21 BUAB „Autodersva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu įpareigoti A. A. T., kuris buvo BUAB „Autodersva“ vadovas iki 2011-10-17, perduoti įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 4 t., b.l. 19-20, 51-53).

502013-09-06 BUAB „Automobilis“ bankroto administratorius UAB „UBC“ pateikė A. A. T. atsakymą į 2013-09-02 užklausimą, nurodydamas, jog BUAB „Automobilis“ patalpose UAB „Autodersva“ dokumentų bei turto nėra ir nebuvo (b.l. 31).

512014-01-28 R. S. raštu A. A. T. patvirtino, kad R. S., kaip UAB „Automobilis“ atstovas, perėmė iš A. A. T. jo paskutinę darbo dieną BUAB „Autodersva“ antspaudus, įstatų ir registravimo pažymėjimo kopijas, susirašinėjimo medžiagą, susijusią su Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo centru, ir visus minėtus dokumentus perdavė naujai paskirtam direktoriui D. K. (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 4 t., b.l. 162).

522014-02-25 Gamtos tyrimų centras raštu Nr. ST-168 informavo „Bankroto administravimo kontora“, UAB, kad Gamtos tyrimų centras 2012-12-10 Perdavimo-priėmimo aktu perdavė Bankroto administravimo kontorai, UAB, visus dokumentus, kurie buvo centro patalpose, Mokslininkų g. 18, Vilniuje (b.l. 32).

532014-10-28 antstolis M. D. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr. 28-173-2014K konstatavo, jog Gamtos tyrimų centro patalpose Mokslininkų g. 18, Vilniuje, Gamtos tyrimų centro atstovai perdavė turtą turto perėmėjui Bankroto administravimo kontora, UAB, atstovams (b.l. 93-101).

54Teismas konstatuoja, kad įsiteisėjusi 2012-11-22 Lietuvos apeliacinio teismo nutartis Nr. 2-1458/2012 nagrinėjamu atveju turi prejudicinę reikšmę, nes ja nustatytos teisiškai reikšminos aplinkybės nagrinėjamam klausimui. Lietuvos apeliacinis teismas išaiškino, kad Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytas įpareigojimas, kad įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus, yra taikomas tik tada kai įmonės dokumentai ir turtas yra įmonės valdymo organų žinioje. Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad BUAB „Autodersva“ buvęs direktorius D. K. 2012-02-28 bankroto administratoriui perdavė tik dalį turėtų atsakovo dokumentų - BUAB „Autodersva“ segtuvą ir įmonės antspaudą (2 t., b. l. 104) bei pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad negali bankroto administratoriui perduoti likusių BUAB „Autodersva“ buhalterinių ir kitų dokumentų bei turto, nes visas turtas ir dokumentai yra užrakinti BĮ „Gamtos tyrimų centras“ patalpose (2 t., b. l. 49). Lietuvos apeliacinis teismas pabrėžė, kad pats bankroto administratorius šioje situacijoje turėjo teisę pareikalauti arba kreiptis į teismą, kad jis įpareigotų Gamtos tyrimų centrą perduoti jam visus jo žinioje turimus BUAB „Autodersva“ buhalterinius ir kitus dokumentus bei turtą.

55Įvertinęs 2014-10-28 antstolio M. D. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 28-173-2014K, kuriuo konstatuota, jog Gamtos tyrimų centro patalpose Mokslininkų g. 18, Vilniuje, Gamtos tyrimų centro atstovai perdavė turtą turto perėmėjui Bankroto administravimo kontora, UAB, atstovams (b.l. 93-101), teismas daro išvadą, kad šiuo metu bankroto administratorius „Bankroto administravimo kontora“, UAB pasinaudojo 2012-11-22 Lietuvos apeliacinio teismo nutarties Nr. 2-1458/2012 išaiškinimu ir realizavo teisę iš Gamtos tyrimų centro atstovų perimti turtą, kuris yra BUAB „Autodersva“ nuosavybė.

56Teismas neturi teisinio pagrindo abejoti A. A. T. nurodytomis aplinkybėmis, jog jis neturi jokių įmonės dokumentų ir turto, nes jas patvirtina trečiojo asmens R. S. atsiliepime į A. A. T. pareiškimą nurodytas pripažinimas, kad R. S., kaip BUAB „Automobilis“ (kuris yra vienintelis UAB „Autodersva“ akcininkas) akcininkas, perėmė iš A. A. T. jo paskutinę darbo dieną – antspaudus, įstatų ir registravimo pažymėjimo kopijas, susirašinėjimo medžiagą, susijusią su Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo centru. Tai reiškia, kad A. A. T. nėra tinkamas subjektas, galintis įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytą įpareigojimą, nes jis nedisponuoja ir jo žinioje nėra UAB „Autodersva“ įmonės dokumentų ir turto. Šią teismo išvadą patvirtina ta aplinkybė, kad 2011-05-11 pranešimas apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos UAB „Autodersva“ iškėlimo buvo įteiktas UAB „Autodersva“ akcininkui UAB „Automobilis“, atstovaujamam direktoriaus R. S. (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 1 t., b.l. 33), kuris 2011-07-25 įsipareigojo pateikti teismui turimus UAB Autodersva“ dokumentus dėl bankroto bylos iškėlimo, tuo patvirtinant, kad R. S. paaiškinimai yra nuoseklūs (2014-01-28 R. S. raštu A. A. T. patvirtino, kad, kaip UAB „Automobilis“ atstovas, jis perėmė iš A. A. T. jo paskutinę darbo dieną BUAB „Autodersva“ antspaudus, įstatų ir registravimo pažymėjimo kopijas, susirašinėjimo medžiagą, susijusią su Valstybinio mokslinio tyrimo instituto Gamtos tyrimo (civilinė byla Nr. B2-1437-614/2014, 4 t., b.l. 162)) ir atitinkantys byloje surinktų įrodymų visumą.

57Tai reiškia, jog Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutartimi nustatytas įpareigojimas A. A. T., ėjusiam BUAB „Autodersva“ įmonės vadovo pareigas iki 2011-10-17, perduoti turimą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus naikintinas, kaip nepagrįstas, atmetant bankroto administratoriaus prašymą dėl A. A. T. įpareigojimo perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus, nes A. A. T. nėra tinkamas subjektas, kuriam gali būti nustatytas Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 1 punkte numatytas įpareigojimas. Teismas nevertina kitų argumentų ir rašytinių įrodymų, liudytojo D. Š. parodymų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Teismas nesprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimo, nes byloje nėra pateikti jų dydį patvirtinantys įrodymai (LR CK 1.5 str.; LR įmonių bankroto įstatymas; CPK 5 str., 7 str., 88 str., 93 str., 98 str., 177 str. - 179 str., 185 str.).

58Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 273 str.,

Nutarė

59Pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties panaikinimo patenkinti visiškai.

60Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutartį dėl įpareigojimo Alvydą A. T., ėjusį BUAB „Autodersva“ įmonės vadovo pareigas iki 2011 m. spalio 17 d., perduoti turimą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus.

61Atmesti BUAB „Autodersva“ bankroto administratoriaus Bankroto administravimo kontora, UAB, prašymą įpareigoti Alvydą A. T., ėjusį BUAB „Autodersva“ įmonės vadovo pareigas iki 2011 m. spalio 17 d., perduoti turimą įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis, ir visus dokumentus.

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Vilniaus apygardos teismo 2011-12-29 nutartimi Nutarė... 4. - Iškelti UAB „Autodersva“ (j.a.k. 126392125, Vilnius, Mokslininkų g.... 5. - UAB „Autodersva“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto... 6. - Pavesti įmonės bankroto administratoriui atlikti LR Įmonių bankroto... 7. - Įpareigoti įmonės bankroto administratorių sužinojus apie iškeltas... 8. - Nustatyti keturiasdešimt penkių dienų nuo nutarties iškelti bankroto... 9. - Pavesti įmonės bankroto administratoriui ne vėliau kaip per trisdešimt... 10. - Įpareigoti UAB „Autodersva“ valdymo organus ne vėliau kaip per... 11. - Areštuoti visą UAB „Autodersva“ nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį... 12. - Pavesti įmonės bankroto administratoriui nutarties nuorašą dėl UAB... 13. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo D. P. pateikė 2013-04-23 prašymą... 14. Vilniaus apygardos teismas 2013-05-03 nutartimi bankroto administratoriaus... 15. 2013-06-21 teisme gautas bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymas... 16. Vilniaus apygardos teismas 2013-07-22 nutartimi, priimta rašytinio proceso... 17. 2013-10-14 A. A. T. pateikė prašymą panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 18. 2013-11-19 teisme gautas administratoriaus įgalioto asmens prašymas A. A. T.... 19. Vilniaus apygardos teismas 2014-01-13 nutartimi nutarė BUAB „Autodersva“... 20. - už teismo įpareigojimų perduoti įmonės bankroto administratoriui... 21. - kitoje dalyje bankroto administratoriaus prašymą atmesti;... 22. - A. A. T. prašymą atmesti.... 23. Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs A. A. T. atskirąjį skundą dėl... 24. Trečiasis asmuo R. S. pateikė atsiliepimą į A. A. T. prašymą,... 25. Pareiškimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties... 26. 2011-05-11 pranešimas apie kreipimąsi į teismą dėl bankroto bylos UAB... 27. 2011-10-06 Gamtos tyrimų centras raštu Nr. SR-1099 kreipėsi į UAB... 28. 2011-10-17 UAB „Autodersva“ vienintelio akcininko sprendimu Nr. 10/17... 29. 2011-10-27 UAB „Verus auditus“ ir UAB „Autodersva“ pasirašė... 30. 2011-10-28 Vilniaus miesto apylinkės teismas, išnagrinėjęs UAB... 31. 2011-11-07 UAB „Autodersva“, atstovaujama direktoriaus D. K., pateikė... 32. 2011-11-15 UAB „Autodersva“, atstovaujama direktoriaus D. K., kreipėsi į... 33. 2011-11-28 UAB „Autodersva“ direktoriaus D. K. įsakymu Nr. 11/28 įsakyta... 34. 2011-12-27 Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, susipažinusi su UAB... 35. 2011-11-29 UAB „Autodersva“ inventorizacijos komisija, susidedanti iš D.... 36. 2012-02-27 UAB „Autodersva“ bankroto administratorius Bankroto... 37. 2012-02-28 UAB „Versus auditus“ ir UAB „Autodersva“ direktorius D. K.... 38. 2012-02-28 D. K. pateikė administratoriui Bankroto administravimo kontora, UAB... 39. 2012-02-28 UAB „Autodersva“ direktorius D. K. ir bankroto administratoriaus... 40. 2012-03-09 UAB „Autodersva“, atstovaujama bankroto administratoriaus... 41. 2012-03-19 D. K. pateikė UAB „Autodersva“ bankroto administratoriui... 42. 2012-04-05 Vilniaus apygardos teismas nutartimi nutarė už teismo... 43. 2012-04-17 D. K. pateikė teismui prašymą panaikinti jam paskirtą baudą bei... 44. 2012-07-12 Gamtos tyrimo centras pateikė BUAB „Autodersva“ direktoriui D.... 45. 2012-07-20 UAB „Versus auditus“ pateikė D. K. atsakymą dėl dalyvavimo... 46. 2012-07-23 D. K. kreipėsi į BUAB „Autodersva“ bankroto administratorių,... 47. 2012-11-22 Lietuvos apeliacinis teismas, išnagrinėjęs UAB „Autodersva“... 48. 2012-12-10 Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2011-06-09 įsakymu Nr. V-76... 49. 2013-04-23 ir 2013-06-21 BUAB „Autodersva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos... 50. 2013-09-06 BUAB „Automobilis“ bankroto administratorius UAB „UBC“... 51. 2014-01-28 R. S. raštu A. A. T. patvirtino, kad R. S., kaip UAB... 52. 2014-02-25 Gamtos tyrimų centras raštu Nr. ST-168 informavo „Bankroto... 53. 2014-10-28 antstolis M. D. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu Nr.... 54. Teismas konstatuoja, kad įsiteisėjusi 2012-11-22 Lietuvos apeliacinio teismo... 55. Įvertinęs 2014-10-28 antstolio M. D. Faktinių aplinkybių konstatavimo... 56. Teismas neturi teisinio pagrindo abejoti A. A. T. nurodytomis aplinkybėmis,... 57. Tai reiškia, jog Vilniaus apygardos teismo 2013-07-22 nutartimi nustatytas... 58. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str., 273 str.,... 59. Pareiškimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties... 60. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. liepos 22 d. nutartį dėl... 61. Atmesti BUAB „Autodersva“ bankroto administratoriaus Bankroto... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...