Byla 2S-686-823/2014
Dėl teisės pripažinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal išieškotojo UAB „ŽVC“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutarties, kuria išaiškinta sprendimo vykdymo tvarka civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „ŽVC“ ieškinį atsakovams A. U. ir A. U. dėl teisės pripažinimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi patvirtino ieškovo UAB „ŽVC“ ir atsakovų A. U. ir A. U. sudarytą taikos sutartį civilinėje byloje Nr. 2-9-129/2008 ir civilinę bylą nutraukė. Taikos sutarties 1.8 punktu atsakovai A. U. ir A. U. įsipareigojo pagal ieškovo pateiktą projektą ir nurodytomis medžiagomis pradėti ir ne vėliau kaip iki ieškovo rangovo nurodytos datos baigti atlikti fasado šiltinimo bei langų pakeitimo darbus, o praleidę minėtą terminą sutinka, kad ieškovas atliktų šiuos darbus, ir sutinka ieškovui sumokėti už jo pagal pridedamą projektą atliktus darbus: 14 445 Lt, įskaitant PVM, už fasado šiltinimą ir 18 600 Lt, įskaitant PVM, už langų pakeitimą.

42011 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas UAB „ŽVC“ prašymu išdavė vykdomąjį raštą dėl teismo patvirtintos taikos sutarties 1.8 punkto vykdymo.

5Antstolis V. M. kreipėsi į teismą prašymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, prašydamas išaiškinti, ar ta aplinkybė, kad UAB „ RAM ir KO“ (pavedimo sutarties pagrindu atstovaujanti skolininkus A. U. ir A. U.) sudarė rangos sutartis su fasado šiltinimą atlikusia UAB „Irdaiva“ bei langus keitusia UAB „Statinio interjeras“, nesąlygoja tinkamo taikos sutarties, kurios pagrindu išduotas vykdomasis raštas, įvykdymo ir ar yra pagrindas priverstinai vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. išduotą vykdomąjį raštą. Nurodė, kad įteikus skolininkams raginimą įvykdyti sprendimą geruoju, gauti skolininkų A. U. ir A. U. prašymai nutraukti vykdomąsias bylas, motyvuojant tuo, kad vykdomasis raštas išduotas be pagrindo, o skolininkai savo įsipareigojimus įvykdė – sudarė sutartis su ieškovo pasiūlytais rangovais, kurie nustatytais terminais įvykdė darbus, finansuojamus UAB „RAM ir Ko“. Iš skolininkų pateiktų įrodymų matyti, kad skolos likutis už fasado šiltinimą sudaro 13 000 Lt, o už langų pakeitimą – 1 504 Lt, tuo tarpu iš vykdomojo rašto formuluotės sektų, kad skolininkams neįvykdžius taikos sutarties sąlygų iš jų reiktų išieškoti 33 045 Lt. Išieškotojas UAB „ŽVC“ savo ruožtu teigia, kad visą sumą už fasado šiltinimą ir langų pakeitimą yra pats sumokėjęs šiuos darbus vykdžiusioms įmonėms.

6Skolininkai A. U. ir A. U. atsiliepimu į prašymą nurodė, kad už juos UAB „RAM ir KO“ sudarė rangos sutartį tiesiogiai su fasado šiltinimą atlikusia UAB „Irdaiva“ bei langus keitusią UAB „Statinio interjeras“, su šiomis įmonėmis yra iš dalies atsiskaityta. Taikos sutartis buvo įvykdyta, todėl nebuvo jokio pagrindo vykdomojo rašto išdavimui.

7Išieškotojas UAB „ŽVC“ atsiliepimu į prašymą nurodė, kad taikos sutarties 1.8 punktas reikalauja ne sutarčių sudarymo, o tinkamai atlikti įvardytus darbus, t.y. pasiekti rezultatą. Darbai buvo atlikti laiku, tačiau ne skolininkų, o UAB „ŽVC“ pastangomis. Visą sumą už fasado šiltinimą ir langų pakeitimą UAB „ŽVC“ yra sumokėjęs šiuos darbus atlikusioms įmonėms, todėl šios sumos išieškotinos iš skolininkų. Kadangi taikos sutartis nebuvo įvykdyta, teismas turėjo pagrindą išduoti vykdomąjį dokumentą.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo tenkino ir išaiškino, kad taikos sutarties 1.8 punktas, patvirtintas 2008 m. gegužės 12 d. teismo nutartimi, buvo tinkamai įvykdytas ir nėra pagrindo priverstiniam vykdymui.

9Teismas nurodė, kad į vykdomąją bylą šalims pateikus prieštaringus įrodymus, antstoliui vykdomojo dokumento vykdymo tvarka tapo neaiški. Įvertinęs byloje surinktus įrodymus teismas pripažįsta, kad ta aplinkybė, jog UAB „RAM ir KO“, sudarė rangos sutartį su fasado šiltinimą atlikusią UAB „Irdaiva“ bei langus keitusia UAB „Statinio interjeras“, bei faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai sudaro pagrindą pripažinti, kad taikos sutartis civilinėje byloje yra tinkamai įvykdyta.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu išieškotojas UAB „ŽVC“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį ir klausimą pirmosios instancijos teismui grąžinti spręsti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

111) Ginčijama nutartis yra visiškai nemotyvuota. Nemotyvuota teismo nutartis kelia abejonių dėl jos teisėtumo bei pagrįstumo, teisingumo vykdymo, pažeidžia esminius civilinio proceso principus. Nesant tinkamų motyvų, pažeidžiama kiekvienam asmeniui garantuojama teisė į tinkamą teismo procesą.

122) Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino visų byloje pateiktų įrodymų, kurie gali patvirtinti arba paneigti bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes, pažeidė įrodymų vertinimo taisykles. Teismas ginčijamoje nutartyje tik nurodė, kad tarp skolininkų ir rangovų UAB „Irdaiva“ bei UAB „Statinio interjeras“ buvo sudarytos rangos sutartys, tačiau visiškai nepasisakė dėl to, ar darbai pagal tas sutartis buvo atlikti, ar jie atlikti taikos sutartimi sutarta apimtimi, ar jie buvo pabaigti, ar šalys bendradarbiavo, ar skolininkai informavo UAB „ŽVC“ apie sudarytas rangos sutartis ir atliktus rangos darbus taip, kaip šalys ir buvo sulygę taikos sutartyje. Pirmosios instancijos teismas nevertino ar skolininkai tinkamai vykdė savo pareigas pagal taikos sutartį, nevertino šalių susirašinėjimo medžiagos, kitų byloje esančių įrodymų.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą skolininkas A. U. prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, siekdamas visapusiškai išnagrinėti kilusį ginčą dėl taikos sutarties tinkamo ar netinkamo vykdymo, užklausė rangovus, su kuriais UAB „RAM ir KO“ A. U. ir A. U. pavedimu sudarė rangos sutartis, bei gavo iš jų patvirtinimus, įrodančius kad būtent skolininkai įvykdė taikos sutarties sąlygas. Teismas tuos įrodymus įvertino ir priėmė pagrįstą ir teisingą nutartį, kuri užkirto kelią išieškotojui piktnaudžiauti teise – mėginti išieškoti iš skolininkų pinigų sumas, į kurias neturi jokių teisių.

14

  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

15Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir 338 straipsnius apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Apeliantas ginčijamos nutarties neteisėtumą be kita ko grindžia CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkte įtvirtintu absoliučiu teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindu - tuo, kad ginčijama nutartis yra be motyvų.

16CPK 291 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimus teismo nutarties turiniui, 1 dalies 5 punkte nustatyta, kad nutartyje turi būti nurodomi motyvai, kuriais vadovaudamasis teismas padarė išvadas, ir įstatymai bei kiti teisės aktai, kuriais teismas rėmėsi. Taigi, CPK nustatyta pareiga teismui motyvuoti priimtą nutartį. Teismų praktikoje laikomasi pozicijos, kad vertinant, ar konkrečiu atveju teismo priimtas procesinis sprendimas (sprendimas ar nutartis) yra be motyvų CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punkto prasme, turi būti atsižvelgiama į tai, ar teismo procesiniu sprendimu atsakyta į esminius nagrinėjamos bylos (klausimo) aspektus, ar iš procesinio dokumento turinio galima suprasti, kuo remdamasis teismas priėmė procesinį sprendimą. Tuo atveju, jei teismo pateikti motyvai neišsamūs, tai nesudaro absoliutaus teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindo, o vertintina kaip procesinis pažeidimas, dėl kurio turi būti sprendžiama pagal CPK 329 straipsnio 1 dalies nuostatas, t.y. atsižvelgiant į tai, ar toks pažeidimas galėjo lemti neteisingą bylos (klausimo) išsprendimą. Taigi apie tai, ar konkretus teismo procesinis sprendimas yra be motyvų, ar tik su neišsamiais motyvais, spręstina kiekvienu konkrečiu atveju, pirmiausia įvertinant ginčijamo procesinio sprendimo turinį jo suvokiamumo aspektu.

17Nagrinėjamu atveju antstoliui V. M. vykdymo procese kilo klausimas, ar aplinkybė, jog UAB „RAM ir KO“, sudarė rangos sutartis su fasado šiltinimą atlikusia UAB „Irdaiva“ bei langus keitusia UAB „Statinio interjeras“ sudaro pagrindą priverstinai vykdyti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. vasario 1 d. išduotą vykdomąjį raštą, t.y. kilo klausimas, ar teismo patvirtinta taikos sutartis skolininkų buvo tinkamai įvykdyta. Kaip matyti iš bylos medžiagos, esminiai klausimai, keliami nagrinėjamoje byloje, buvo šalių įsipareigojimų pagal taikos sutarties 1.8 punktą turinys, faktinės aplinkybės, susijusios su fasado šiltinimo ir langų keitimo darbų atlikimo terminais, pagal sutartis su darbus atlikusiais rangovais atliktais mokėjimais. Pažymėtina, kad išieškotojo ir skolininkų pozicijos iš esmės išsiskyrė tiek dėl taikos sutarties 1.8 punkto vertinimo, tiek dėl rangovams atliktų mokėjimų.

18Ginčijamoje nutartyje teismas išsamiai pasisakė dėl prielaidų antstoliui kreiptis dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo, tačiau spręsdamas dėl aplinkybių, susijusių su taikos sutarties vykdymu, tik įvardijo (nurodė) įrodymus, kuriais remdamasis jis sprendė, kad taikos sutartis yra tinkamai įvykdyta. Teismas nepateikė jokios šalių pateiktų argumentų ir įrodymų analizės, nenurodė argumentų, kodėl būtent įvardytais įrodymais remiasi, ir kodėl atmeta kaip nepagrįstus teismo išvadai prieštaraujančius išieškotojo teiginius. Teismas sutinka su apelianto vertinimu, kad iš ginčijamos nutarties turinio nėra galimybės suprasti, kuo remdamasis pirmosios instancijos teismas padarė nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytą išvadą, o tai leidžia konstatuoti pirmosios instancijos teismo nutartį esant be motyvų.

19Pažymėtina, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamus procesinius sprendimus neatsiejamai susijusi su šalių galimybe efektyviai pasinaudoti apeliacijos teise. Nesant motyvų teismo priimtame procesiniame sprendime, apeliantas neturi galimybės tinkamai ir išsamiai išdėstyti atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, kiek tai susiję su pirmosios instancijos teismo bylos aplinkybių vertinimu, o apeliacinės instancijos teismas – tinkamai įvertinti teismo išvadų teisėtumą ir pagrįstumą. Dėl šios priežasties apeliacinės instancijos teismas atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodytų argumentų, susijusių su faktinėmis kilusio ginčo aplinkybėmis, nevertina ir dėl jų nepasisako. Nustačius absoliutų ginčijamos nutarties negaliojimo pagrindą, ginčijama nutartis panaikinama ir klausimas grąžinamas iš naujo spręsti pirmosios instancijos teismui.

20Vadovaudamasis CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 329 straipsnio 1 dalimi, 338 straipsniu ir 339 straipsniu, teismas

Nutarė

21Atskirąjį skundą tenkinti.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti ir antstolio V. M. prašymą dėl sprendimo vykdymo tvarkos išaiškinimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Goda Ambrasaitė - Balynienė, apeliacine... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2008 m. gegužės 12 d. nutartimi... 4. 2011 m. vasario 1 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas UAB „ŽVC“... 5. Antstolis V. M. kreipėsi į teismą prašymu dėl sprendimo vykdymo tvarkos... 6. Skolininkai A. U. ir A. U. atsiliepimu į prašymą nurodė, kad už juos UAB... 7. Išieškotojas UAB „ŽVC“ atsiliepimu į prašymą nurodė, kad taikos... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gruodžio 20 d. nutartimi prašymą... 9. Teismas nurodė, kad į vykdomąją bylą šalims pateikus prieštaringus... 10. Atskiruoju skundu išieškotojas UAB „ŽVC“ prašo panaikinti Vilniaus... 11. 1) Ginčijama nutartis yra visiškai nemotyvuota. Nemotyvuota teismo nutartis... 12. 2) Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas netyrė ir nevertino visų... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą skolininkas A. U. prašo atskirąjį skundą... 14.
  1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir... 15. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 ir... 16. CPK 291 straipsnio, reglamentuojančio reikalavimus teismo nutarties turiniui,... 17. Nagrinėjamu atveju antstoliui V. M. vykdymo procese kilo klausimas, ar... 18. Ginčijamoje nutartyje teismas išsamiai pasisakė dėl prielaidų antstoliui... 19. Pažymėtina, kad teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimamus procesinius... 20. Vadovaudamasis CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 329 straipsnio 1 dalimi,... 21. Atskirąjį skundą tenkinti.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. gruodžio 20 d. nutartį panaikinti...