Byla 2-764/2013
Dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Fima“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 9 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2642-273/2012 pagal ieškovo UAB „Fima“ ieškinį atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl atsakovo viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais. Ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. spalio 15 d. sprendimą atmesti ieškovo pretenzijas; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą pripažinti UAB „Eismo juosta“ pasiūlymą tinkamu; pripažinti neteisėtu ir negaliojančiu 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą sudaryti pasiūlymų eilę, skiriant I vietą UAB „Eismo juosta“ pasiūlymui, skelbiant jį laimėtoju (pasiūlymo kaina – 183 531,45 Lt), ir jį pakeisti – laimėjusiu pripažinti UAB „Fima“ pasiūlymą; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto konkurso „Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. Sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimas“ viešojo pirkimo procedūras, įpareigojant atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju.

  1. Pirmos instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi patenkino ieškovės prašymą ir pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – sustabdė atsakovės supaprastinto konkurso „Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. Sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimas“ procedūras ir įpareigojo atsakovę nesudaryti viešojo pirkimo sutarties.

72012 m. lapkričio 6 d. atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutarties.

8Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi panaikino laikinąsias apsaugos priemones ir atmetė ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

9Pirmosios instancijos teismas panaikindamas nutartį nurodė būtinybę ginti viešąjį interesą. Viešasis interesas nustatytas kaip visuomenės teisėti lūkesčiai gyventi saugioje aplinkoje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas būtų pažeistas, jei atsakovė iki 2012 m. gruodžio 20 d. nepateiktų paskutinės paraiškos lėšoms pagal 2012 m. birželio 25 d. finansavimo sutartį Nr. S-383, sudarytos su Lietuvos automobilių kelių direkcija.

  1. Atskirojo skundo argumentai

10Ieškovas UAB „Fima“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 9 d. nutarties. Apeliantas atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį, kuria buvo panaikintos Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, ir palikti galioti Kauno apygardos teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, t. y. sustabdyti Kauno miesto savivaldybės administracijos supaprastinto konkurso „Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. Sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimas“ viešojo pirkimo procedūras, įpareigojant savivaldybės administraciją nesudaryti viešojo pirkimo sutarties su konkurso laimėtoju. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nagrinėjamu atveju prioritetas turėtų būti suteikiamas viešojo pirkimo procedūrų teisėtumui užtikrinti, o ne viešajam interesui įrengti reguliuojamą sankryžą, taip siekiant tenkinti visuomenės lūkestį gyventi kuo saugesnėje aplinkoje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei, nes pati atsakovė ilgą laiką neteikė prioriteto šio projekto įgyvendinimui.
  2. Finansavimo sutartyje nustatytas paskutinės paraiškos mokėjimui atlikti terminas - 2012 m. gruodžio 20 d. Atsakovė teigia ir pirmosios instancijos teismas su tuo sutinka, kad nepateikus prašymo iki šio termino yra rizika, jog bus prarastas projektui skirtas finansavimas. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, pritardamas atsakovės pozicijai, nesiaiškino, ar tokios rizikos buvimas lemia realios grėsmės buvimą. Byloje nėra duomenų, kad šis terminas negalėtų būti pratęstas. Priešingai, finansavimo sutarties 11 p. nustato, kad ji gali būti keičiama abiejų šalių rašytiniu susitarimu. Duomenų, kad atsakovė kreipėsi, o Lietuvos automobilių kelių direkcija atsisakė pakeisti finansavimo sutartį, nėra. Ieškovės nuomone, tęsiant viešojo pirkimo procedūras ir sudarius viešojo pirkimo sutartį, grėsmė prarasti finansavimą yra netgi didesnė nei nespėjus pateikti paraiškos mokėjimui, t. y. jei pagal savo pobūdį paraiškos mokėjimui pateikimo terminą pratęsti galima, tai ištaisyti situaciją, kai pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymą jau yra sudaryta viešojo pirkimo sutartis, yra itin sudėtinga.
  3. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja, jog sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, kai ginčijamas perkančios organizacijos sprendimų teisėtumas, viešasis interesas reikalauja sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, siekiant išvengti nepagrįsto ir neracionalaus lėšų panaudojimo (VPĮ 3 str. 2 d., 95 str. 1 d.). Tik užtikrinus skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, bus įgyvendinti nurodyti viešųjų pirkimų tikslai ir užtikrintas viešasis interesas.
  4. Iš faktinių bylos aplinkybių akivaizdu, kad visuomenės interesas gyventi saugioje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei aplinkoje, jo patenkinimo siekiant per eismo sąlygų vienoje miesto sankryžoje pagerinimą, negali būti laikomas prioritetiniu prieš visuomenės interesą, kad viešieji pirkimai vyktų teisėtai, užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją ir efektyvų bei racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą, nes a) visuomenės interesas pagerinti eismo sąlygas konkrečioje sankryžoje nebuvo prioritetiškai tenkinamas 9 metus ar ilgiau; b) sustabdžius viešąjį pirkimą visuomenei nekils nepataisoma žala – iš esmės situacija išliks nepakitusi lyginant ją su iki pirkimo buvusia situacija. Todėl nei viena visuomenės grupė nepatirs jokių papildomų nepatogumų, juolab žalos dėl pirkimo procedūrų sustabdymo ginčo teisme nagrinėjimo trukmei; c) nėra kitų aplinkybių, kurios pateisintų prioriteto suteikimą viešojo pirkimo operatyvumo skatinimui prieš sąžiningos tiekėjų konkurencijos užtikrinimą, siekį, kad viešieji pirkimai vyktų teisėtai, ir taip garantuojant efektyvų bei racionalų pirkimui skirtų lėšų panaudojimą.
  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Atskirasis skundas netenkintinas

12Lietuvos Respublikos CPK 4237 str. 1 d. nustato, kad teismas laikinąsias apsaugos priemones viešųjų pirkimų bylose gali taikyti tuo atveju, jei jos nepažeidžia ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principų bei viešojo intereso, todėl teismas turėjo pagrindą konstatuoti, kad sustabdžius pirkimo procedūras galimai užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas ir atsakovė galėtų prarasti projektui paskirtą finansavimą, dėl to, atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, o tokiu būdu bus pažeisti ne tik savivaldybės, vykdančios šį projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai gyventi saugioje aplinkoje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei. Nagrinėjamu atveju viešasis interesas dėl „Šviesoforinės įrangos Raudondvario pl. ir Romainių g. Sankryžoje, Kaune, montavimo darbų pirkimo“ viešojo pirkimo įgyvendinimo apskritai šiuo metu yra svarbesnis negu viešasis interesas garantuoti viešųjų pirkimų procedūrų tinkamą įvykdymą.

13Eismo saugumo priemonių įgyvendinimu, sutvarkant šiuo metu nereguliuojamą šviesoforais „T“ formos sankryžą, pritaikant eismo reguliavimui naujai įrengtą šviesoforinę signalizaciją, praplatinant Romainių gatvės važiuojamosios dalies plotį, kad sankryžoje su Raudondvario pl. susidarytų 4-ios eismo juostos, įrengiant šviesoforą ir kelio ženklus bei pėsčiųjų perėjas pritaikant žmonėms su negalia, siekiama apsaugoti eismo dalyvių ir kitų asmenų gyvybę, sveikatą ir turtą, gerinant transporto ir pėsčiųjų eismo sąlygas, o tai, be abejonės, susiję su viešuoju interesu.

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – tai yra visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda bei visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. rugsėjo 2 1d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-416/2005). Konkuruojant kelioms teisinėms vertybėms kaip šiuo atveju – pirkimo procedūrų teisėtumo užtikrinimui ir operatyviam pirkimo procedūrų vykdymui, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus įvertinimo negalima daryti vienareikšmiškos išvados dėl viešojo pirkimo esminių principų pažeidimo, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar jos pažeidžiamai grupei būtinų prekių/paslaugų įgijimą kuo skubiau, kad nebūtų padaryta nepataisoma žala šiems asmenims ir konstitucinėms vertybėms, prioritetiškai turi būti ginama ta vertybė, kurios neapgynus atsirastų didesnė žala, kas reiškia, jog tokiu atveju turi būti toliau vykdomos pirkimo procedūros.

15Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 517 šiam projektui įgyvendinti buvo paskirta 300 000 Lt suma. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašymu pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir nukėlus paminėto projekto įgyvendinimą, kyla grėsmė prarasti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų finansavimą, todėl teismas pagrįstai panaikinęs savo pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, nurodė, kad sustabdžius pirkimo procedūras galimai užsitęstų viešojo pirkimo vykdymas ir atsakovė galėtų prarasti projektui paskirtą finansavimą, dėl to, kad atsakovo vykdomas projektas gali likti neįgyvendintas, todėl būtų pažeisti ne tik savivaldybės, vykdančios šį projektą, interesai, bet ir visuomenės teisėti lūkesčiai gyventi saugioje aplinkoje, nepavojingoje jų sveikatai ir gyvybei.

16Pažymėtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės 2012 m. birželio 25 d. finansavimo sutartis Nr. S-383 buvo sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 517 „Dėl 2012 metų Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų rezervo valstybės reikmėms, susijusioms su keliais, finansuoti paskirstymo“. Todėl šalys, turėdamos teisę pakeisti ar papildyti tam tikras ne esmines sutarties sąlygas pagal šios sutarties 11 punktą, negali revizuoti Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 10 str. 3 d. įtvirtintos nuostatos, kad programos finansavimo lėšos naudojamos pagal Vyriausybės patvirtintą metinę lėšų naudojimo sąmatą.

17Akivaizdu, kad VĮ ,,Regitra“ rašte yra padaryta techninė klaida, nes, kaip matyti iš žemėlapio, nėra tokios sankryžos kaip Raudondvario pl. – Pakalnės g., kadangi Pakalnės g. nekerta Raudondvario pl., o Raudondvario pl. 234, kur įsikūręs VĮ „Regitra“ Kauno filialas, yra prie pat Raudondvario pl. – Romainių g. sankryžos, kurioje ir turėjo būti įgyvendintas ginčo projektas.

18Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

19Pažymėtina, kad pagal teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenis pirmosios instancijos teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu atmetė ieškovo UAB ,,Fima“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiasis asmuo UAB ,,Eismo juosta“, dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų pripažinimo neteisėtais ir negaliojančiais.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 9 d .nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė UAB „Fima“ pateikė ieškinį atsakovei Kauno miesto... 5. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Kauno... 6. Kauno apygardos teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi patenkino ieškovės... 7. 2012 m. lapkričio 6 d. atsakovė Kauno miesto savivaldybės administracija... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. lapkričio 9 d. nutartimi panaikino... 9. Pirmosios instancijos teismas panaikindamas nutartį nurodė būtinybę ginti... 10. Ieškovas UAB „Fima“ pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos... 11. Atskirasis skundas netenkintinas... 12. Lietuvos Respublikos CPK 4237 str. 1 d. nustato, kad teismas laikinąsias... 13. Eismo saugumo priemonių įgyvendinimu, sutvarkant šiuo metu nereguliuojamą... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad viešųjų pirkimų... 15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. 517... 16. Pažymėtina, kad Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo... 17. Akivaizdu, kad VĮ ,,Regitra“ rašte yra padaryta techninė klaida, nes, kaip... 18. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 19. Pažymėtina, kad pagal teismų informacinės sistemos ,,Liteko“ duomenis... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2012 m. lapkričio 9 d .nutartį palikti nepakeistą....