Byla 2-1579/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų akcinės bendrovės „Teo LT“, uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“, uždarosios akcinės bendrovės „Baltnetos komunikacijos“, uždarosios akcinės bendrovės „Ominitel“, uždarosios akcinės bendrovės „Balticum TV“, uždarosios akcinės bendrovės „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“, Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros instituto, akcinės bendrovės „Lietuvos energija“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2961-823/2011 pagal ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, uždarosios akcinės bendrovės „TopSport“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Orakulas“ ieškinį atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd“, „Nordic Gaming Group Ltd“, „Spread Your Wings Ltd“ ir „Hillside (New Media) Ltd“ dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje pagal ieškovų asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“, UAB „TopSport“ ir UAB „Orakulas“ ieškinį atsakovams „bwin International Ltd“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd“, „Spread Your Wings Ltd“ ir „Hillside (New Media) Ltd“ dėl pažeistų teisių gynimo, neteisėtų veiksmų nutraukimo ir žalos atlyginimo pritaikė laikinąsias apsaugos priemones: areštavo atsakovams „bwin International Ltd.“, „Unibet International Ltd.“, „Nordic Gaming Group Ltd.“, „Spread Your Wings Ltd.“ ir „bet365 Ltd“ (vėliau ieškovo prašymu pakeistas tinkamu atsakovu „Hillside (New Media) Ltd“) nuosavybės teise priklausantį 1096536 Lt vertės turtą; uždraudė atsakovams imtis veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama, įskaitant, bet neapsiribojant per interneto portalus bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com Lietuvos Respublikoje esantiems asmenims, bet kokia forma ar būdu įskaitant ir internetu, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje; uždraudė visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį paliko nepakeistą.

5Tretieji asmenys AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „Lietuvos energija“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros institutas pateikė teismui prašymus išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį, nurodant konkrečius asmenis, kuriems taikoma ši nutartis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi trečiųjų asmenų AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, AB „Lietuvos energija“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“ ir Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros instituto prašymus išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį atmetė. Nurodė, kad teismo sprendimas priimtas dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra aiškus ir kad nėra pagrindo tokį sprendimą aiškinti dėl to, kad asmuo, kuriam šis sprendimas taikomas, nesutinka su jame nustatytų apribojimų turiniu. Atkreipė dėmesį, kad nesutikimas su teismo priimtu procesiniu sprendimu spręstinas apeliacijos instituto pagalba, o nesutikimas su sprendimą vykdančio antstolio atitinkamo teismo procesinio sprendimo traktuote – skundžiant atitinkamus antstolio veiksmus CPK 510 str. nustatyta tvarka. Taip pat nurodė, kad teismo nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra identifikuota, kokiems konkrečiai asmenims taikomas antrasis nutarties įpareigojimas – uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Pažymėjo, kad toks konkrečių asmenų, kuriems taikytinas teismo nutartyje nustatytas įpareigojimas, neįvardijimas nutarties tekste nelaikytinas teismo nutarties turinio neaiškumu CPK 278 straipsnio 1 dalies prasme, nes, jei konkretūs asmenys, kuriems adresuojamas šis teismo įpareigojimas, nutartyje nenurodyti, darytina išvada, jog šis įpareigojimas taikytinas neapibrėžtam asmenų ratui (bet kuriam asmeniui, suteikiančiam prieigą prie nutartyje nurodytų interneto portalų). Laikė, kad aiškinant minėtą įpareigojimą ir įvardijant konkrečius asmenis, kuriems jis taikomas, būtų keičiamas priimtos nutarties turinys.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Tretysis asmuo AB „Teo LT“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties išaiškinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šį prašymą grindžia tokiais svarbiausiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad antrasis nutarties įpareigojimas yra taikomas neapibrėžtam asmenų ratui, pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų, kas yra pripažįstama absoliučiu sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindu (CPK 329 str. 2 d. 2 p.), todėl skundžiama nutartis yra neteisėta ir turi būti panaikinta.

112. CPK 278 str. 3 d. nustatyta, kad sprendimo išaiškinimo klausimas yra išsprendžiamas teismo posėdyje. Nagrinėjamu atveju minėtas klausimas buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, atimant galimybę byloje dalyvaujantiems asmenims išdėstyti savo poziciją. Taigi teismas, neišklausęs byloje dalyvaujančių asmenų pozicijos, neturėjo galimybės tinkamai ištirti bylai reikšmingas aplinkybes, kas galimai sąlygojo neteisėtos ir nepagrįstos skundžiamos nutarties priėmimą.

123. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turinys yra aiškus, o klausimai susiję su antruoju įpareigojimu spręstini ne sprendimo išaiškinimo instituto pagalba, bet šios nutarties vykdymo procese. Su šia teismo pozicija nesutiktina, nes minėtos nutarties turinys nėra aiškus. Priešingai, minėtos nutarties turinys yra neaiškus, nes nėra nurodyti asmenys, kurių atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės (konkrečiai antrasis įpareigojimas). Dėl šios priežasties teismui kilo pareiga išaiškinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau jis to nepadarė ir nepagrįstai skundžiama nutartimi atmetė trečiųjų asmenų prašymus išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį. Be to, iš Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties turinio matyti, kad antrasis įpareigojimas yra taikomas atsakovams. Pirmosios instancijos teismas, aiškindamas minėtą nutartį, galėjo nurodyti, jog antrasis įpareigojimas yra taikomas atsakovams, ir tai nebūtų laikoma priimtos nutarties turinio keitimu.

134. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nesutikimas su teismo priimtu procesiniu sprendimu spręstinas apeliacijos instituto pagalba, o nesutikimas su sprendimą vykdančio antstolio atitinkamo teismo procesinio sprendimo traktuote – skundžiant atitinkamus antstolio veiksmus CPK 510 str. nustatyta tvarka. Apeliacinės instancijos teismas 2010 m. gruodžio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje 2-1585/2010, išaiškino, kad, jei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis yra neaiški, tai šalys turi teisę kreiptis į šią nutartį priėmusį teismą dėl nutarties išaiškinimo. Taigi skirtingų instancijų teismai skirtingai nurodo, kokio instituto pagalba turėtų būti šalinami nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neaiškumai, kas lemia neaiškumą, kokiomis procesinėmis teisėmis turi naudotis apeliantas, siekdamas apginti savo interesus. Tokia situacija pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus, todėl skundžiama nutartis yra naikintina.

14UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Nacionalinis komunikacijų tinklas“, Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros institutas, AB „Lietuvos energija“ taip pat pateikė atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutarties. Atskiraisiais skundais prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir perduoti klausimą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties išaiškinimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Šį prašymą grindžia iš esmės tapačiais argumentais kaip ir apeliantas AB „Teo LT“.

15Atsakovas „Unibet (International) Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Šį savo prašymą iš esmės grindžia pritardamas pirmosios instancijos teismo argumentams. Papildomai nurodo šiuos argumentus:

161. Apeliantai painioja reikalavimų nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių turiniui reglamentavimą ir nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių vykdymo tvarką. Ta aplinkybė, kad tam tikras asmuo įpareigojamas bendradarbiauti vykdymo procese, įgyvendinant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nereiškia, jog jiems yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės. Nagrinėjamu atveju apeliantai yra asmenys, kurie yra įpareigojami bendradarbiauti, įgyvendinant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, o ne asmenys, kurių atžvilgiu yra taikomos laikinosios apsaugos priemonės.

172. Tretieji asmenys ir kiti proceso dalyviai turėjo galimybes išreikšti savo pozicijas dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, prasmės ir poreikio ją aiškinti prašymuose dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, išaiškinimo. Teismas šiuos argumentus įvertino. Vien ta aplinkybė, kad klausimas buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, skundžiamos nutarties teisėtumui įtakos neturėjo. Formalus CPK normų pažeidimas šiuo atveju, kai skundžiama nutartis yra teisėta bei pagrįsta, nėra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį.

183. Apeliantų argumentai dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo problematikos neturi įtakos skundžiamos nutarties teisėtumui.

194. Atsakovai neturi galimybės įvykdyti nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, antrojo įpareigojimo, nes atsakovai yra užsienio valstybių juridiniai asmenys, neturintys priėjimo prie Lietuvos Respublikos viešo kompiuterių tinklo prieigų. Vienintelis būdas atsakovams įvykdyti minėtą įpareigojimą yra nutraukti savo veiklą neribotam laikotarpiui, kas yra neproporcinga ir neatitinka laikinųjų apsaugos priemonių instituto paskirties. Taigi nepagrįsti apeliantų argumentai, kad nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, antrasis įpareigojimas turėtų būti adresuotas atsakovams.

20Atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd.“ pateikė atsiliepimus į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimais prašo atskiruosius skundus tenkinti. Nurodo, kad sutinka su apeliantų argumentais, ir mano, jog apeliantų atskirieji skundai yra pagrįsti bei dėl to tenkintini.

21Atsakovas „Spread Your Wings Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pritaria atsakovo „Unibet (International) Ltd.“ atsiliepime išdėstytiems argumentams.

22Ieškovai pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo atsiliepimas yra grindžiamas beveik tapačiais argumentais kaip skundžiama nutartis bei atsakovo „Unibet (International) Ltd.“ atsiliepimas. Papildomai nurodo, kad apeliantų argumentai dėl nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, vykdymo problematikos yra nepagrįsti. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartis yra įsiteisėjusi ir vykdytina. Iš jos apeliantams kyla pareiga, atsižvelgiant į savo technines galimybes, priimti tinkamus techninius sprendimus, būtinus laikinųjų apsaugos priemonių tikslui pasiekti.

23Atsakovas „bwin International Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu prašo įvertinti atskirųjų skundų pagrįstumą teismo nuožiūra. Atkreipė dėmesį, kad skundžiamos nutarties rezoliucinė dalis ir motyvuojamoji dalis yra prieštaringos t. y. nors pirmosios instancijos teismas atmetė trečiųjų asmenų prašymus išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį, tačiau skundžiamoje nutartyje išaiškino, kad antrasis įpareigojimas yra taikomas neapibrėžtam asmenų ratui. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tuo pažeidė CPK 263 str. ir dėl to priėmė neteisėtą, nepagrįstą nutartį. Atsiliepime nurodė, kad sutinka su apeliantų argumentu, jog teismas pažeidė CPK 278 str. 3 d. prašymus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties išaiškinimo nagrinėdamas rašytinio proceso tvarka, nors proceso įstatymas numato, jog tokie prašymai turi būti išnagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. Taip pat pritarė apeliantų argumentams, kad apeliantų teisėti lūkesčiai buvo pažeisti. Nepritarė apeliantų argumentui, kad antrasis įsipareigojimas turėtų būti taikomas atsakovams. Šią savo poziciją grindė pritardamas atsakovų „Unibet (International) Ltd.“ ir „Sread Your Wings Ltd.“ atsiliepimų argumentams.

242011 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apelianto AB „Teo LT“ prašymas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Savo prašymą grindžia šiais svarbiausiais argumentais:

251. CPK 145 str. 1 d. 12 p. neapibrėžus, kam gali būti taikomas įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, yra pažeidžiamas asmenų, nuo kurių iš viso nepriklauso žalos ieškovui atsiradimas ar padidėjimas ir kurių atžvilgiu tokią priemonę taikyti netikslinga, teisinis tikrumas ir teisėti lūkesčiai. Atitinkamai toks reguliavimas neatitinka konstitucinių proporcingumo, teisingumo, teisinės valstybės principų.

262. CPK 145 str. 1 d. 12 p. taikymas suponuoja situacijas, kai laikinoji apsaugos priemonė riboja asmenų, nuo kurių iš viso nepriklauso žalos ieškovui atsiradimas ar padidėjimas ir kurių atžvilgiu tokią priemonę taikyti netikslinga, ūkinę laisvę. Be to, toks ribojimas neatitinka esminių sąlygų, t. y. jis nėra būtinas demokratinėje visuomenėje, juo paneigiama ūkinės veiklos laisvė, juo nesilaikoma konstitucinio proporcingumo principo.

273. CPK 145 str. 1 d. 12 p. įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia Konstitucijos 25 str. saugomą informacijos laisvę. Minėtas straipsnis sudaro sąlygas taikyti tokias laikinąsias apsaugos priemones kaip įpareigojimas interneto paslaugų teikėjams blokuoti ir filtruoti internetą, taip grubiai varžant daugybės asmenų laisvę skleisti ir vartotojų teisę gauti informaciją internete. Be to tokie apribojimai neatitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuluotos žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktrinos. Konkrečiai minėti ribojimai nėra numatyti įstatymo, nėra būtini demokratinėje visuomenėje ir proporcingi, nes vadovaujantis nežymios visuomenės dalies – ieškovų – ginčytinais interesais įpareigoja neapibrėžtą subjektų ratą riboti informacijos sklaidą ir visos visuomenės konstitucinę teisę gauti informaciją.

284. CPK 147 str. 1 d. ta apimtimi, kiek joje nenumatyta kompensacija privatiems asmenims (ne atsakovams byloje), kurie taikant laikinąsias apsaugos priemones įpareigojami naudoti savo nuosavybę valstybės funkcijoms įgyvendinti ir kiek joje nenumatyta galimybė užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių ne atsakovais esančių asmenų patiriamus nuostolius prieštarauja Konstitucijos 23 str. įtvirtintai teisei į nuosavybę, konstituciniams proporcingumo ir teisingumo principams.

295. CPK 145 str. 1 d. 12 p. nenumačius, kam gali būti taikomas įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti, o 147 str. 1 d. nenumačius kompensacijos privatiems asmenims, kurie taikant laikinąsias apsaugos priemones įpareigojami naudoti savo nuosavybę valstybės funkcijoms, ir galimybės užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių ne atsakovais esančių asmenų patiriamus nuostolius, susidariusi situacija yra Konstitucijos draudžiama leigislatyvinė omisija. Atitinkamai tai reiškia, kad minėtas teisinis vakuumas turi būti pripažintas prieštaraujantis Konstitucijai.

302011 m. birželio 30 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovų Hillside (New Media) Ltd. ir Unibet (International) Ltd. atsiliepimai į apelianto AB „Teo LT“ prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Atsiliepimuose nurodo, jog palaiko apelianto argumentus.

312011 m. liepos 1 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti trečiųjų asmenų UAB „Baltnetos komunikacijos“, UAB „Bitė Lietuva“ , UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB „Mikrovisatos TV“, Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų plėtros instituto atsiliepimai į apelianto AB „Teo LT“ prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Atsiliepimuose nurodo, jog palaiko apelianto argumentus.

322011 m. liepos 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovų „bwin International Ltd.“ ir „Nordic Gaming Group Ltd“ atsiliepimai į apelianto AB „Teo LT“ prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Atsiliepimuose nurodo, jog palaiko apelianto argumentus.

332011 m. liepos 1 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovo „Spread your wings Ltd.“, ieškovo asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ ir trečiojo asmens Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atsiliepimai į apelianto AB „Teo LT“ prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Atsiliepimuose nurodo, kad nesutinka su apelianto prašymu. Atsiliepimai grindžiami šiais svarbiausiais argumentais:

341. Tretysis asmuo klaidingai vertina bylos aplinkybes, apeliuoja į laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumą ir pagrįstumą, kuris jau yra įvertintas apeliacinės instancijos teismo, kas lemia, jog nėra pagrindo tenkinti trečiojo asmens prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

352. Trečiojo asmens nurodomos teisės į informacijos laisvę, į ūkio laisvę, į nuosavybę nėra absoliučios. Viešojo intereso egzistavimas nagrinėjamoje byloje lemia, jog apribojimai taikyti šioje byloje atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuluotą žmogaus teisių ir laisvių ribojimo doktriną.

363. CPK 145 str. 1 d. 12 p. įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė pati savaime dėl savo abstrakčios formuluotės negali būti pripažinta prieštaraujanti Konstitucijai, nes minėta CPK teisės norma tik jos taikymo ir aiškinimo kitų teisės normų sistemoje metu įgyja konkrečią reikšmę t. y. teismas kiekvienu konkrečiu atveju taikydamas CPK 145 str. 1 d. 12 p. numatytą laikinąją apsaugos priemonę nurodo subjektus, mastą, įvykdymo tvarką ir būdą. Taigi būtent teismo, kaip teisės taikytojo, pareiga yra konkretizuoti CPK 145 str. 1 d. 12 p. numatytą konkrečioje byloje taikomą laikinąją apsaugos priemonę, o ne teisės normos per se.

374. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kuria remiantis, dėl nuostolių atlyginimo užtikrinimo gali kreiptis ne tik atsakovas, bet ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys, jeigu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti įtaką šių asmenų turtinėms teisėms ir interesams. Be to, dėl nuostolių atlyginimo tretysis asmuo gali kreiptis atskirai pateikdamas ieškinį bendrosios kompetencijos teismuose. Dėl šių priežasčių tretysis asmuo nepagrįstai teigia, kad CPK 147 str. 1 d. nenumato galimybės tretiesiems asmenims kreiptis nuostolių atlyginimo užtikrinimo ir kad būtent šis teisinis vakuumas prieštarauja Konstitucijai.

382011 m. liepos 13 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto AB „Teo LT“ rašytiniai paaiškinimai.

39IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

40Atskirieji skundai netenkintini. Prašymas atmestinas.

41Dėl atskirųjų skundų argumentų

42Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

43CPK 278 straipsnio 1 dalis numato galimybę išaiškinti teismo sprendimą (nutartį), jeigu jis yra neaiškus. Įgyvendinant civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principą teismui suteikta teisė išaiškinti teismo sprendimą (nutartį) ir tuo pašalinti trūkumus, atsiradusius dėl formuluočių dviprasmiškumo arba neaiškumo. Laikantis CPK 291 straipsnio reikalavimų, teismo nutartis turi būti suformuluota taip, kad nesukeltų jokių neaiškumų ir būtų įvykdoma. Pagal CPK 278 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą teismas, aiškindamas sprendimą (nutartį), bet kokiu atveju negali pakeisti sprendimo (nutarties) turinio, t. y. jį pakeisti ar papildyti.

44Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties, kuria nagrinėjamoje byloje buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, rezoliucinė dalis lingvistiniu požiūriu yra aiški. Pirmojo minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodyto įpareigojimo aiškumo neginčija ir apeliantai. Apeliantai neaiškiu laiko būtent antrąjį minėtos nutarties rezoliucinėje dalyje nurodytą įpareigojimą – uždrausti visas galimas prieigas per Lietuvos Respublikoje veikiantį viešo naudojimo kompiuterių tinklą prie interneto portalų bwin.com, unibet.com, triobet.com, sportingbet.com, bet365.com, iki įsiteisės galutinis sprendimas (nutartis) byloje. Iš šio įpareigojimo turinio akivaizdžiai matyti, kad minėtas įpareigojimas nėra taikytinas konkrečiai įvardytiems subjektams kas lemia, jog jis yra taikytinas neapibrėžtam asmenų ratui. Tai skundžiamoje nutartyje pažymėjo ir pirmosios instancijos teismas. Dėl šios priežasties atmestinas apeliantų argumentas, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjamoje byloje turinys nėra aiškus ir kad teismas nepagrįstai atsisakė išaiškinti Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutartį.

45Apeliantai skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia nurodydami, kad pirmosios instancijos teismas pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų. Atkreiptinas dėmesys, kad tarp šalių susiklostę teisiniai santykiai yra specifiniai, t. y. susiję su pasaulinio kompiuterių tinklo („interneto“) vartojimu. Ši tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių specifika atitinkamai lėmė specifinių laikinųjų apsaugos priemonių taikymą byloje. Konkrečiai laikinųjų apsaugos priemonių taikymą neapibrėžtam asmenų ratui lėmė tai, kad objektyviai nėra galimybės šioje bylos nagrinėjimo stadijoje visų laikinųjų apsaugos priemonių adresatų nustatyti. Visi minėti adresatai tikėtina išaiškės tik vykdymo procese. Taigi būtent dėl tarp šalių susiklosčiusių teisinių santykių specifiškumo nesutiktina su apeliantų argumentu, kad pirmosios instancijos teismas, skundžiamoje nutartyje nurodydamas, kad antrasis įpareigojimas yra taikomas neapibrėžtam asmenų ratui, pasisakė dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų. Be to, tuo atveju, jei atsirastų asmenų, manančių, kad skundžiama nutartimi buvo pažeistos jų teisės ar teisėti interesai, jie turi teisę savarankiškai kreiptis į teismą savo pažeistų teisių gynybos.

46Atskiruosiuose skunduose apeliantai skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia tuo, kad klausimas dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties išaiškinimo buvo išspręstas rašytinio proceso tvarka, nors proceso įstatymai numato, jog minėtas klausimas turi būti sprendžiamas teismo posėdyje, t. y. žodinio proceso tvarka.

47Pagal CPK 278 straipsnio trečiąją dalį, sprendimo išaiškinimo klausimas išsprendžiamas teismo posėdyje. Dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Tačiau šių asmenų neatvykimas nekliudo išnagrinėti sprendimo išaiškinimo klausimą.

48Kaip matyti iš bylos duomenų, pirmosios instancijos teismas, gavęs trečiųjų asmenų prašymus dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. liepos 2 d. nutarties išaiškinimo, paskyrė teismo posėdį, informavo apie tai bylos šalis (b. l. 75, t. 2), tačiau nutartį, kuria išsprendė trečiųjų asmenų prašymus iš esmės, iš tiesų, priėmė rašytinio proceso tvarka. Tačiau vien aplinkybė, jog teismas nesilaikė CPK nustatytos tvarkos prašymams dėl teismo nutarties išaiškinimo nagrinėti, nėra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Atkreiptinas dėmesys, kad tretieji asmenys patys pateikė prašymus dėl nutarties išaiškinimo, todėl prašymuose išdėstytos aplinkybės jiems buvo žinomos. Be to, visoms bylos šalims buvo suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę dėl minėtų prašymų. Tai patvirtina byloje esantys atsiliepimai į trečiųjų asmenų prašymus. (b. l. 4-8, 9-13, 25-28 ir kt., t. 2). Taigi teisėjų kolegija sutinka su atsiliepimuose nurodytu pastebėjimu, jog šis formalus proceso teisės normos pažeidimas nedaro įtakos nutarties esmei, nes teismas trečiųjų asmenų prašymus dėl nutarties išaiškinimo išsprendė teisingai. Kartu pastebėtina, kad klausimai dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra sprendžiami rašytinio proceso tvarka (CPK 144-152 str.), kas leidžia teigti, jog dėl prašymo išaiškinti nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tenkinimo/netenkinimo taip pat gali būti sprendžiama rašytinio proceso tvarka.

49Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

50Dėl prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.

51Taikomų teisės normų atitikimas aukščiausiajai teisei – viena iš būtinų teisinės valstybės principo sudėtinių dalių. Ar teisės norminiai aktai atitinka aukščiausiąją teisę, demokratinėse visuomenėse sprendžia specialiai įkurta konstitucinės priežiūros teisminė institucija arba aukščiausioji teisminė valdžia. Lietuvos Respublikoje – tai Konstitucinis Teismas. Pagal Konstituciją į šį teismą dėl įstatymo normos konstitucingumo gali kreiptis ir bylą nagrinėjantis teismas (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnis). Civilinio proceso įstatymas detalizuoja, kad civilinėje byloje teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl taikomo teisės akto atitikties konstitucinėms nuostatoms, jei nusprendžia, kad konkreti įstatymo ar žemesnės galios teisės norminio akto dalis gali prieštarauti Konstitucijai. Tokiu atveju teismas bylą sustabdo (CPK 3 str. 3 d.). Toks teisinis reglamentavimas reiškia, kad Lietuvos Respublikoje nėra įtvirtinta individualaus konstitucinio skundo bei asmenų tiesioginio kreipimosi į Konstitucinį Teismą teisė. Vis dėlto abejoti taikomo teisės akto konstitucingumu gali visi dalyvaujantys byloje asmenys, tačiau tik teismas, o ne šie asmenys turi teisę ir įgaliojimus kreiptis su paklausimu į konstitucinės priežiūros instituciją.

52Prašyme dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą pareiškėjas abejoja CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 12 punkto konstitucingumu (įpareigojimas atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ar padidėti). Trečiojo asmens AB „Teo LT“ nuomone, šios laikinosios apsaugos priemonės rūšis nepagrįstai varžo ūkio laisvę (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnis), taip pat pažeidžia konstitucinį proporcingumo principą ir informacijos laisvės principą, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje. Tokios abejonės kyla dėl to, jog minėtoje proceso teisės normoje neapibrėžtas subjektų ratas, kuriam gali būti taikoma ši laikinoji apsaugos priemonė. Anot pareiškėjo, pritaikius tokią priemonę, iš esmės suvaržoma atsakovo vykdoma ūkinė-komercinė veikla ir dėl to nuostolių gali patirti ne tik atsakovas, bet ir tretieji asmenys. Be to, pareiškėjas abejoja ir CPK 147 straipsnio pirmosios dalies atitikimu aukščiausiajai teisei ta apimtimi, kiek, anot pareiškėjo, draudžiama kitiems asmenims, išskyrus atsakovą, reikalauti ieškovą užtikrinti galimų nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą.

53Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo stabdyti bylos ir kreiptis į Konstitucinį Teismą su paklausimu dėl CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 12 punkto, taip pat dėl CPK 147 straipsnio pirmosios dalies atitikties konstituciniams principams.

54Pirma, būtina atskirti teisinį reglamentavimą nuo teisės taikymo kaip teisingumo vykdymo procesinės veiklos. Įstatymo norma neatitinka aukščiausiosios teisės tuomet, jeigu joje įtvirtinta taisyklė aiškiai nedera su pamatiniais principais demokratinėje visuomenėje. Teismo procesas nėra savitikslis. Jeigu jo metu pasiekto rezultato nebus galima įgyvendinti realiai, net ir pats teisingiausias materialiąja prasme teismo sprendimas gali būti faktiškai bereikšmis. Laikinosios apsaugos priemonės pagal savo paskirtį ir prigimtį yra būtinos tam, kad būtų sudarytos galimybės reikalavimus pareiškusiam asmeniui užsitikrinti teisės į teisminę gynybą realų įgyvendinimą, jeigu teismas priimtų jam palankų sprendimą. Šios priemonės pagal įpareigojimo pobūdį skirstomos į nustatančias draudimus arba nustatančias įpareigojimus atlikti tam tikrus veiksmus. Įpareigojimas atlikti tam tikrus veiksmus, kuris užkirstų galimybę žalai atsirasti ar padidėti, be kita ko yra ir prevencinio pobūdžio priemonė. Paneigus jos taikymo galimybę sprendžiant konkretų ginčą dėl teisės, galėtų būtų paneigtas ir teisminės gynybos universalumo bei realumo principas, nes tam tikrų kategorijų ar atskirose bylose nesant galimybės nustatyti tokių įpareigojimų, bylos tolesnis nagrinėjimas ar juo labiau jos rezultatas gali netekti faktinės prasmės. Todėl teisinio reglamentavimo prasme nėra abejonių dėl minėtos proceso teisės normos nustatymo būtinumo įstatyme. Teismo nustatytas įpareigojimas atlikti aktyvius veiksmus yra ta priemonė, kuri tam tikrais atvejais būtina tam, kad būtų užkirstas kelias žalai atsirasti ar padidėti. Ji neabejotinai atitinka pagrindinius teisinės valstybės principus – teisingumo, protingumo, proporcingumo ir pan. Tai, kaip teismai aiškina ir taiko šią normą - kokią prasmę suteikia jai ir kokį turinį nustato, tarp jų, ar įpareigojimą taiko konkretiems subjektams, ar neapibrėžtam subjektų ratui, visiškai kitas klausimas, kuris susijęs su teisingumo vykdymo procesine veikla ir sprendžiamas konkrečioje byloje. Vienam ar kitam asmeniui galimai nepalankus ar netinkamas proceso teisės normos turinio nustatymas dar nereiškia, kad norma neatitinka aukščiausiosios teisės. Tik teismai suteikia teisei tikrąją prasmę, o jų priimti procesiniai sprendimai gali būti skundžiami ar peržiūrimi CPK III dalyje nustatyta tvarka. Aukščiausių teismų suformuotos teisės taikymo vienodos taisyklės užtikrina teismų praktikos nuoseklumą, asmenų teisėtus lūkesčius, o jų privalomumas yra būtinas teisinės valstybės egzistavimo elementas (CPK 4 str.).

55Antra, CPK 147 straipsnio pirmoji dalis savaime neriboja galimybės kitiems asmenims – ne atsakovui prašyti taikyti galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimą. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis išimtiniais atvejais gali būti nustatyti ribojimai ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Tokiu atveju šie asmenys savo subjektines teises gali ginti reikšdami prašymus dėl taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo, panaikinimo ar galimų nuostolių atlyginimo užtikrinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2005 m. rugpjūčio 11 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-387/2005; 2006 m. spalio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-536/2006).

56Taigi, pareiškėjo prašyme išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl CPK 145 straipsnio pirmosios dalies 12 punkto ir CPK 147 straipsnio pirmosios dalies atitikties konstituciniams principams. Kolegijos vertinimu, pareiškėjo argumentai pagal jų turinį yra susiję su jam galimai nepalankiu teisės taikymu. Kaip minėta, teisės normoms, tarp jų ir pareiškėjo nurodytoms, tikrąją prasmę suteikia teismai, vykdydami teisingumą, o jų procesiniai sprendimai gali būti peržiūrimi griežtai laikantis proceso įstatymo reikalavimų.

57Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl bylos sustabdymo ir kreipimosi į Konstitucinį Teismą su paklausimu atmestinas kaip nepagrįstas. Tuo pačiu pastebėtina, kad bylą stabdyti gali tik ją iš esmės nagrinėjantis teismas. Šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas nenagrinėja ginčo iš esmės ir net nesprendžia klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (šį klausimą jau išsprendė anksčiau), todėl ir dėl šios priežasties nebūtų galima stabdyti bylos, o atskiro procesinio klausimo sustabdymo galimybės CPK neįtvirtina. Be to, klausimai, susiję su laikinosiomis apsaugos priemonėmis, turi būti sprendžiami itin operatyviai ir bet koks šio klausimo nenagrinėjimas neatitiktų proceso koncentruotumo, ekonomiškumo principų (CPK 7 str.).

58Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

59Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

60Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Teo LT“ prašymą kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. liepos 2 d. nutartimi civilinėje byloje... 5. Tretieji asmenys AB „Teo LT“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. kovo 10 d. nutartimi trečiųjų asmenų AB... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Tretysis asmuo AB „Teo LT“ pateikė atskirąjį skundą dėl Vilniaus... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas konstatuodamas, kad antrasis nutarties... 11. 2. CPK 278 str. 3 d. nustatyta, kad sprendimo išaiškinimo klausimas yra... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nutarties dėl laikinųjų... 13. 4. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nesutikimas su teismo priimtu... 14. UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“, UAB „Balticum TV“, UAB... 15. Atsakovas „Unibet (International) Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų... 16. 1. Apeliantai painioja reikalavimų nutarties dėl laikinųjų apsaugos... 17. 2. Tretieji asmenys ir kiti proceso dalyviai turėjo galimybes išreikšti savo... 18. 3. Apeliantų argumentai dėl nutarties, kuria buvo taikytos laikinosios... 19. 4. Atsakovai neturi galimybės įvykdyti nutarties, kuria buvo taikytos... 20. Atsakovas „Nordic Gaming Group Ltd.“ pateikė atsiliepimus į apeliantų... 21. Atsakovas „Spread Your Wings Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų... 22. Ieškovai pateikė atsiliepimą į apeliantų atskiruosius skundus. Atsiliepimu... 23. Atsakovas „bwin International Ltd.“ pateikė atsiliepimą į apeliantų... 24. 2011 m. birželio 6 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautas apelianto AB „Teo... 25. 1. CPK 145 str. 1 d. 12 p. neapibrėžus, kam gali būti taikomas... 26. 2. CPK 145 str. 1 d. 12 p. taikymas suponuoja situacijas, kai laikinoji... 27. 3. CPK 145 str. 1 d. 12 p. įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė pažeidžia... 28. 4. CPK 147 str. 1 d. ta apimtimi, kiek joje nenumatyta kompensacija privatiems... 29. 5. CPK 145 str. 1 d. 12 p. nenumačius, kam gali būti taikomas įpareigojimas... 30. 2011 m. birželio 30 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovų Hillside... 31. 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti trečiųjų asmenų UAB... 32. 2011 m. liepos 4 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovų „bwin... 33. 2011 m. liepos 1 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti atsakovo „Spread your... 34. 1. Tretysis asmuo klaidingai vertina bylos aplinkybes, apeliuoja į laikinųjų... 35. 2. Trečiojo asmens nurodomos teisės į informacijos laisvę, į ūkio... 36. 3. CPK 145 str. 1 d. 12 p. įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė pati... 37. 4. Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje yra suformuluota taisyklė, kuria... 38. 2011 m. liepos 13 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gauti apelianto AB „Teo... 39. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 40. Atskirieji skundai netenkintini. Prašymas atmestinas.... 41. Dėl atskirųjų skundų argumentų... 42. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 43. CPK 278 straipsnio 1 dalis numato galimybę išaiškinti teismo sprendimą... 44. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 45. Apeliantai skundžiamos nutarties neteisėtumą ir nepagrįstumą grindžia... 46. Atskiruosiuose skunduose apeliantai skundžiamos nutarties neteisėtumą ir... 47. Pagal CPK 278 straipsnio trečiąją dalį, sprendimo išaiškinimo klausimas... 48. Kaip matyti iš bylos duomenų, pirmosios instancijos teismas, gavęs... 49. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepimuose į juos nurodyti argumentai... 50. Dėl prašymo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą.... 51. Taikomų teisės normų atitikimas aukščiausiajai teisei – viena iš... 52. Prašyme dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą pareiškėjas abejoja CPK 145... 53. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju nėra pagrindo stabdyti bylos ir... 54. Pirma, būtina atskirti teisinį reglamentavimą nuo teisės taikymo kaip... 55. Antra, CPK 147 straipsnio pirmoji dalis savaime neriboja galimybės kitiems... 56. Taigi, pareiškėjo prašyme išdėstyti argumentai nesudaro pagrindo atsirasti... 57. Remiantis tuo, kas aukščiau išdėstyta, pareiškėjo prašymas dėl bylos... 58. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 59. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. kovo 10 d. nutartį palikti nepakeistą.... 60. Trečiojo asmens akcinės bendrovės „Teo LT“ prašymą kreiptis į...