Byla 2-293-356/2011
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SMScredit.lt“ ieškinį atsakovei N. M. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ prašė priteisti iš atsakovės 1.400,00 Lt skolą (500,00 Lt skola, 900,00 Lt delspinigiai), 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą bei visas bylinėjimosi išlaidas. Prašė priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovė N. M. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl priimamas teismo sprendimas už akių (LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

4Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (mokėjimo nurodymo (5 b.l.), PVM sąskaitos faktūros (6 b.l.), registracijos paraiškos patvirtinimo (7 b.l.), paaiškinimo (8 b.l.), bendrųjų paskolos sutarties sąlygų (9-12 b.l.), mokėjimo nurodymo (13 b.l.), informacijos apie asmenį (14 b.l.), Juridinių asmenų registro duomenų apie juridinį asmenį (15 b.l.), įgaliojimo (16 b.l.)) vertinimą, tenkintinas iš dalies, nes pasitvirtinus šių rašytinių įrodymų turiniui, būtų pagrindas iš atsakovės ieškovui priteisti 500,00 Lt skolą, 5 proc. dydžio palūkanas ir iš dalies - netesybas.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios iš sutarties (LR CK 6.2. str.), turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (LR CK 6.38 str., 6.200 str.), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę (LR CK 6.59 str.), o sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.).

6Atsakovė nevykdė jai pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sutartimi nustatytu terminu (LR CK 6.873 str. 1 d.), nepadengė įsiskolinimo, todėl iš atsakovės priteistina 500,00 Lt skola (LR CK 6.873 str. 1 d.).

7Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra pažeista (LR CK 6.59 str., 6.200 str.1d., 6.205 str.), dėl to atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė, kuri apima dvi formas – nuostolių atlyginimą ar netesybų (delspinigių, baudos) sumokėjimą ( LR CK 6.256 str. 2 d.).

8Kaip jau nustatyta, atsakovės neteisėti veiksmai, vykdant sutartį, pasireiškė sutarties netinkamu vykdymu (LR CK 6.205 str., 6.246 str. 1d.).

9LR CK 6.248 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės. Skolininko kaltė, kuri gali pasireikšti tyčia arba neatsargumu, yra preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

10Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Taigi preziumuojama, kad ieškovas patyrė jo nurodyto dydžio (900,00 Lt) nuostolių (LR CK 6.249 str.).

11LR CK 6.247 str. nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Atsakovo elgesys (netinkamas prievolės vykdymas) yra pakankama nuostolių atsiradimo priežastis. Laikytina nustatyta, kad atsakovei netinkamai vykdžius sutartį, t.y. vienašališkai atsisakius ją vykdyti, tarp šių jos veiksmų ir ieškovui atsiradusių nuostolių, yra priežastinis ryšys.

12Nustačius visas keturias sąlygas - neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str. 1d.), priežastinis ryšys (LR CK 6.247 str.), kaltė (LR CK 6.248 str.), nuostoliai (LR CK 6.249 str.) - atsakovės atžvilgiu yra pagrindas taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.

13Šalių sudaryta paskolos sutartis buvo užtikrinta netesybomis – 1 proc. dydžio delspinigiais. Šalys rašytine tvarka (LR CK 6.72 str.) susitarė, kad jei paskolos gavėjas vėluoja atlikti bet kokį mokėjimą pagal Paskolos sutartį, Paskolos gavėjui uždelsus Paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka Paskolos davėjui 1 procento dydžio delspinigius už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 10.2. punktas).

14Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo atveju, atlieka kompensuojamąją funkciją, kuria siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, todėl sutartyje šalių nustatytos netesybos už prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą gali būti sumažintos LR CK 6.73 straipsnio 2 dalies tvarka ir pagrindais. Tokiu būdu kontroliuojamas netesybų dydis, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Teismui suteikta teisė mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas nustačius, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta (LR CK 6.73 str. 2d.). Įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis). Pagal formuojamą teismų praktiką, nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.).

15Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc. dydžio delspinigiai, kurie sudaro 73 proc. metinių palūkanų, yra laikomi aiškiai per didelėmis netesybomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Glass Market“ prieš UAB „Lygiakraštis“, Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prieš UAB „Ferteksos transportas“, Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Lemora“ prieš UAB „Pergamas“, Nr. 3K-3-394/2005; kt.).

16Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl delspinigių paskaičiavimo, delspinigių suma, jų sutartam dydžiui esant 1 proc., paskaičiuoti už 180 dienų laikotarpį, yra 900,00 Lt.

17Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą, lygiateisiškumo, teisingumo principus ir pašalinti galimą šalių interesų disbalansą. Duomenų, jog ieškovas dėl nesavalaikio atsiskaitymo patyrė didelius nuostolius, teismui nepateikta, atsakovė yra vartotoja, paskaičiuoti delspinigiai viršija skolos sumą 1,8 karto, todėl pripažintina, kad sutartinė nuostata dėl delspinigių dydžio yra aiškiai neatitinkanti teisingumo ir protingumo principų, todėl šiuo konkrečiu atveju pripažintina, kad šalių Sutartyje nustatyto 1 proc. dydžio delspinigiai yra aiškiai per didelės netesybos, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str. ir siekiant prievolės šalių interesų pusiausvyros, ieškovo reikalaujamo dydžio delspinigiai mažintini iki 150 litų (30 proc. skolos sumos) ir priteistini iš atsakovės ieškovui, kitoje dalyje ieškinys dėl delspinigių priteisimo atmestinas (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

18LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nustatyta, jog terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 proc. dydžio metines palūkanas už sumą, kurią mokėti praleistas terminas, jeigu sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio, todėl iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 46 proc., atmestas 54 proc.), paskirstytinos bylinėjimosi išlaidos: iš atsakovo ieškovui priteistina 30,82 Lt žyminio mokesčio, o į valstybės biudžeto pajamas - išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str., 98 str.).

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,

Nutarė

21Ieškinį patenkinti iš dalies.

22Priteisti iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“, įmonės kodas 301881644, naudai: 500,00 Lt skolą, 150,00 Lt delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo 650,00 Lt už laikotarpį nuo 2011-01-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30,82 Lt žyminį mokestį.

23Priteisti iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) į valstybės biudžetą 1,83 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

24(Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas - 5660), privalu sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią „Swedbank“, AB, įrodymą pateikti teismui).

25Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

26Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Utenos rajono apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2-3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, skundą paduodant per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Vijolė Vitienė, rašytinio proceso... 2. Ieškovas UAB „SMScredit.lt“ prašė priteisti iš atsakovės... 3. Atsakovė N. M. per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį... 4. Ieškovo ieškinys, atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų (mokėjimo... 5. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas prievolės, kylančios... 6. Atsakovė nevykdė jai pagal sutartį tekusios prievolės grąžinti paskolą... 7. Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, laikoma, kad sutartis yra... 8. Kaip jau nustatyta, atsakovės neteisėti veiksmai, vykdant sutartį,... 9. LR CK 6.248 str. nustato, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais... 10. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad... 11. LR CK 6.247 str. nustato, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su... 12. Nustačius visas keturias sąlygas - neteisėti veiksmai (LR CK 6.246 str.... 13. Šalių sudaryta paskolos sutartis buvo užtikrinta netesybomis – 1 proc.... 14. Kadangi netesybos, kurios mokamos sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo... 15. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką net 0,2 proc.... 16. Kaip matyti iš ieškovo pateiktų paaiškinimų dėl delspinigių... 17. Minėto įstatymo nuostata yra siekiama užtikrinti prievolės šalių... 18. LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 19. Ieškinį patenkinus iš dalies (ieškinys patenkintas 46 proc., atmestas 54... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142, 270, 285, 286, 287 straipsniais,... 21. Ieškinį patenkinti iš dalies.... 22. Priteisti iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) ieškovo uždarosios... 23. Priteisti iš atsakovės N. M., asmens kodas ( - ) į valstybės... 24. (Į valstybės biudžetą priteistas išlaidas, susijusias su procesinių... 25. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 26. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 27. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...