Byla 2-439-393/2014
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei O. M. (tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, A. J., R. K., D. J., V. V., Ž. K.)

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei Daivai Gvildienei, atsakovei O. M. nedalyvaujant, parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei O. M. (tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija, A. J., R. K., D. J., V. V., Ž. K.),

Nustatė

2ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas ar perstatytas daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalis (apie 12 kv. m sienos apšiltinimas (apšiltinimo sluoksnio storis 100 mm putų polistirolu) ant daugiabučio gyvenamojo namo lauko sienos ties butu Nr. 7, II aukšte); jei atsakovė per nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti ją ieškovės naudai mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną.

3Ieškovės atstovė nurodė, kad ieškinį palaiko.

4Atsakovė ir tretieji asmenys į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą atsakovei bei tretiesiems asmenims pranešta laiku ir tinkamai teismo šaukimais.

5Pateiktame atsiliepime į ieškinį atsakovė su ieškovės pareikštu ieškiniu nesutinka.

6Tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, A. J., R. K., D. J., V. V. su ieškiniu sutinka.

7Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcija ir Ž. K. atsiliepimų nepateikė.

8Atsakovei neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, ieškovės atstovė prašo priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti visiškai.

9Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių.

10Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 str. 2 d.).

11Ieškinys tenkintinas.

12Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vykdė daugiabučio gyvenamojo namo, esančio ( - ), paprastojo remonto darbus, neturėdama statybą leidžiančio dokumento. Ieškovė 2013-10-09 pareikalavo, kad atsakovė iki 2014-04-09 savo lėšomis pašalintų savavališkos statybos padarinius, t. y. išardytų pertvarkytas ar perstatytas gyvenamojo namo, esančio ( - ), dalis. Atsakovei taip pat buvo nurodyta, kad ji turi teisę kreiptis į statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorijų planavimo ir statybos valstybines priežiūros įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Atsakovė per nustatytą terminą neįvykdė minėtų ieškovės reikalavimų, prašymo pratęsti įvykdymo terminą nepateikė, dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo nesikreipė, todėl ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą su reikalavimu pašalinti savavališkų statybų padarinius.

13Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 str. 92 d. ir 23 str. 1 d. yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, be to 23 str. 28 d. nustato, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

14Pagal šiuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2002-12-05 įsakymu Nr. 622, 12.8 punktu atsakovės atlikti darbai kvalifikuotini kaip statinio paprasto remonto darbai, kuriems atlikti pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 5 p., 23 str. 1 d. 4 p. bei pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto LR Aplinkos ministro 2010-09-27 įsakymu Nr. D1-826 6 priedo 2.2.1 punktą leidžiantis dokumentas yra rašytinis įgalioto valstybės tarnautojo pritarimas paprasto remonto projektui. Be to, namas, esantis Lazdijų r., Veisiejų m., Dariaus ir Girėno g. 31, yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje, todėl pagal Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 9 p., 23 str. 1 d. 4 p. bei pagal STR 1.07.01:2010 6 priedo 5.2 punktą privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas paprastojo remonto aprašui.

15Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė, neturėdama paprastąjį remontą leidžiančio dokumento – rašytinio įgalioto valstybės tarnautojo pritarimo paprasto remonto projektui/rašytinio pritarimo paprastojo remonto aprašui, savavališkai vykdydama remonto darbus pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 23 str. 28 d. reikalavimus.

16Civilinio kodekso 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Savavališkos statybos padarinių šalinimo tvarką ir būdus, kai byla nagrinėjama teisme reglamentuoja Statybos įstatymo 28 str. 7 d., kuri numato ieškovės prašomą taikyti savavališkos statybos padarinių šalinimo būdą – savavališkai pastatytų statinių nugriovimą. Atsakovė negavo statybą leidžiančio dokumento ir gera valia per nustatytą terminą statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodytų reikalavimų nepašalino, t. y. neišardė savavališkai pertvarkytų ar perstatytų gyvenamojo namo, esančio Lazdijų r., Veisiejų m., Dariaus ir Girėno g. 31, dalių, todėl tenkintinas ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, o to neatlikus įpareigoti ją ieškovės naudai mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną (CPK 273 str. 3 d.).

17Ieškinį tenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (108 Lt), nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista, ir bylinėjimosi išlaidos už procesinių dokumentų įteikimą (49,50 Lt) (CPK 79 str., 80 str. 1 d. 5 p., 7 d., 82 str., 83 str. 1 d. 5 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 1 d.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286 str., teisėja

Nutarė

19ieškinį tenkinti.

20Įpareigoti atsakovę O. M., asmens kodas ( - ) per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti pertvarkytas ar perstatytas daugiabučio gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), dalis (apie 12 kv. m sienos apšiltinimas (apšiltinimo sluoksnio storis 100 mm putų polistirolu) ant daugiabučio gyvenamojo namo lauko sienos ties butu Nr. 7, II aukšte). Šio įpareigojimo atsakovei teismo nustatytu terminu neįvykdžius, įpareigoti atsakovę ieškovės naudai mokėti 100 Lt baudą už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną (sąskaita Nr. LT477300010126228899, įmokos kodas 5445).

21Priteisti iš atsakovės O. M., asmens kodas ( - ) 157,50 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt septynis litus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

22Atsakovė sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

23Per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo Lazdijų rajono apylinkės teismui.

24Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir tretieji asmenys gali paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. ieškiniu prašoma įpareigoti atsakovę per tris mėnesius nuo sprendimo... 3. Ieškovės atstovė nurodė, kad ieškinį palaiko.... 4. Atsakovė ir tretieji asmenys į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko, apie... 5. Pateiktame atsiliepime į ieškinį atsakovė su ieškovės pareikštu... 6. Tretieji asmenys Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Kultūros... 7. Tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,... 8. Atsakovei neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, ieškovės atstovė... 9. Ieškovės prašymu priimtinas sprendimas už akių.... 10. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų pateiktų ir... 11. Ieškinys tenkintinas.... 12. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovė vykdė daugiabučio gyvenamojo namo,... 13. Pagal Statybos įstatymo 2 str. 71 d. savavališka statyba – statinio ar jo... 14. Pagal šiuo metu galiojančio statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002... 15. Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė,... 16. Civilinio kodekso 4.103 str. 3 d. nustato, kad teismas statybos,... 17. Ieškinį tenkinus, iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi... 18. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 262 str. 2 d., 285 str., 286... 19. ieškinį tenkinti.... 20. Įpareigoti atsakovę O. M., asmens kodas ( - ) per tris mėnesius nuo... 21. Priteisti iš atsakovės O. M., asmens kodas ( - ) 157,50 Lt (vieną šimtą... 22. Atsakovė sprendimo už akių neturi teisės skųsti nei apeliacine, nei... 23. Per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos atsakovė turi teisę... 24. Dėl sprendimo per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos ieškovė ir...