Byla 2-9683-796/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, sekretoriaujant Renatai Garuolienei, dalyvaujant ieškovui M. Ž., ieškovo atstovui advokatui Robertui Skėriui, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo M. Ž. patikslintą ieškinį atsakovams UAB „Memel City Projects“, M. P., T. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo priteisti solidariai iš atsakovų 10975,21 Lt skolos, 347,06 Lt delspinigių, 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-09-02 ieškovas ir Palangos kredito unija sudarė paskolos sutartį Nr. 11-00101, pagal kurią ieškovui buvo suteikta 335000 Lt paskola. Dalį gautos paskolos, t.y. 293793 Lt ieškovas paskolino atsakovei UAB „Memel City Projects“ pagal 2014-01-29 su atsakove sudarytą paskolos sutartį Nr. 2014/01-1. Pagal šią paskolos sutartį atsakovė įsipareigojo gautą paskolą grąžinti dalimis iki 2014-12-31, kiekvieno mėnesio 20 dieną atliekant eilinius mokėjimus pagal sutartyje nustatytą grafiką, taip pat mokėti palūkanas už naudojimąsi paskola bei 0,06 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintos paskolos sumos. Paskolos sutarties įvykdymo užtikrinimui 2014-01-29 ieškovas su atsakovais M. P. ir T. P. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovai įsipareigojo solidariai visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir UAB „Memel City Projects“, jeigu skolininkė neįvykdys paskolos sutartyje numatytų prievolių ar jų dalies. Nurodė, kad atsakovė tinkamai nevykdo pagal paskolos sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir pagal paskolos sutartyje nustatytą mokėjimų grafiką tris mėnesius iš eilės, t.y. 2014-04-20, 2014-05-20 ir 2014-06-20 nesumokėjo paskolos grąžinimo įmokų ir palūkanų už naudojimąsi paskola, o atsakovai M. P. ir T. P., būdami skolininkės laiduotojai, neįvykdė pareigos atsakyti ieškovui už atsakovės UAB „Memel City Projects“ netinkamą prievolių vykdymą. Dėl šios priežasties atsakovai yra solidariai skolingi ieškovui 10975,21 Lt skolos ir 347,06 Lt delspinigių.

3Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškovo nurodyta paskolos sutartis buvo sudaryta vykstant verslo pasidalijimui tarp dviejų buvusių atsakovės UAB „Memel City Projects“ akcininkų, t.y. ieškovo M. Ž. ir G. P.. Vienintele atsakovės akcininke tapus G. P. buvo pakeistas įmonės vadovas, o juo tapus atsakovui T. P. buvo nustatyta, kad UAB „Memel City Projects“ apskaita buvo vedama netvarkingai, todėl iki šiol sunku nustatyti tikrąjį įmonės turtą ir įsipareigojimus. Ankstesnis įmonės vadovas N. K. veikė išimtinai ieškovo nurodymais, todėl faktiškai susidarė situacija, kai dėl atsakovės atžvilgiu teismo taikyto arešto buvo areštuotas daugiabutis pastatas, esantis ( - ), o pagal taikytą turto arešto mastą atsakovė nebeturi galimybių vykdyti ūkinės komercinės veiklos ir pardavinėti šiame daugiabutyje esančių butų, kas ir yra vienintelė atsakovės vykdoma ūkinė komercinė veikla. Mano, kad ieškovas sąmoningai ir nesąžiningai trikdo įmonės veiklą, nebendradarbiauja su atsakove ir dėl to atsakovė neturi galimybės vykdyti prisiimtų įsipareigojimų pagal paskolos sutartį. Dėl šios priežasties pats ieškovas pagal CK 6.64 str. 1 d. 1 p. yra laikytinas pažeidusiu prievolę, todėl jam turi tekti neigiami jo veiksmų (neveikimo) padariniai, įskaitant ir paskolos negrąžinimą nustatytu terminu, o atsakovai pagal CK 6.64 str. 3 d. šiuo atveju nėra laikomi pažeidę prievolės.

4Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patikslintą ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti. Papildomai paaiškino, kad tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis, pagal kurią prisiimtų įsipareigojimų atsakovė tinkamai nevykdo ir nesilaiko paskolos sutartyje numatyto paskolos grąžinimo grafiko. Negrąžinta paskolos suma didėja kiekvieną mėnesį ir metų pabaigoje skolos suma bus ženkliai didesnė, tačiau šiuo ieškiniu prašo priteisti tik dalį negrąžintos paskolos, kurią sudaro trys pagal mokėjimų grafiką pradelsti mokėjimai. Atsakovei buvo sudarytos visos sąlygos vykdyti veiklą ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau tai nebuvo daroma dėl pačių atsakovų kaltės, todėl atsakovų nurodytos aplinkybės dėl ieškovo nebendradarbiavimo yra nepagrįstos.

5Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką jiems pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant.

6Ieškinys tenkintinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas M. Ž. ir atsakovė UAB „Memel City Projects“ 2014-01-29 sudarė paskolos sutartį Nr. 2014/01-1, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovei 293793,00 Lt paskolą. Atsakovė įsipareigojo gautą paskolą grąžinti dalimis bei sumokėti paskolos sutartyje numatytas palūkanas iki 2014-12-31, kiekvieną mėnesio 20 dieną mokant paskolos sutartyje numatytame mokėjimų grafike nurodytą sumą, kurią sudaro grąžinamos paskolos dalis bei palūkanos už naudojimąsi paskola. Tinkamo prievolių pagal paskolos sutartį įvykdymo užtikrinimui 2014-01-29 ieškovas su atsakovais M. P. ir T. P. sudarė laidavimo sutartį, pagal kurią atsakovai M. P. ir T. P. įsipareigojo solidariai visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir atsakovė UAB „Memel City Projects“, įskaitant palūkanų ir netesybų mokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų prievolių, kylančių paskolos sutarties pagrindu, vykdymą, jeigu paskolos gavėja UAB „Memel City Projects“ neįvykdys paskolos sutartyje numatytų prievolių ar jų dalies. Nustatytais terminais atsakovė nesilaikė paskolos mokėjimo grafike nustatytos paskolos grąžinimo ir kitų su tuo susijusių įmokų mokėjimo tvarkos, t.y. 2014-04-20, 2014-05-20 ir 2014-06-20 nesumokėjo mokėjimo grafike nurodytų paskolos grąžinimo įmokų ir palūkanų už naudojimąsi paskola, todėl susidarė 10975,21 Lt įsiskolinimas.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų arba daiktų perdavimo momento. Esminės paskolos sutarties sąlygos yra paskolos dalyko perdavimas paskolos gavėjo nuosavybėn ir paskolos gavėjo įsipareigojimas grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos arba kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str. 1 ir 2 d.).

9Byloje nėra ginčo dėl to, jog 2014-01-29 paskolos sutartyje nurodyta paskolos suma, t.y. 293793 Lt buvo perduota atsakovei UAB „Memel City Projects“. Atsakovė UAB „Memel City Projects“ taip pat neginčijo savo pareigos grąžinti ieškovui gautą paskolą bei mokėti sutartyje numatytas palūkanas, taip pat neginčijo ir ieškovo reikalaujamo negrąžintos skolos dalies ir nesumokėtų palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydžio. Atsakovai savo atsiliepime į ieškinį nesutikimą su ieškinio reikalavimais grindžia tuo, jog ieškovas pažeidė savo pareigą bendradarbiauti su atsakove bei nesąžiningai trikdo UAB „Memel City Projects“ veiklą ir dėl to atsakovė neturi galimybės tinkamai vykdyti savo prisiimtų įsipareigojimų, įskaitant ir įsipareigojimus, kylančius iš 2014-01-29 sudarytos paskolos sutarties, todėl CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu pats ieškovas laikytinas pažeidusiu prievolę, o atsakovai nelaikytini pažeidusiais prievolę pagal CK 6.64 straipsnio 3 dalį.

10Pažymėtina, jog vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200 str. 2 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad šalių bendradarbiavimo principas reikšmingas vertinant, kaip prievolės šalys keitėsi informacija, reikšminga prievolei vykdyti, iš sutarties sąlygų kilusiems neaiškumams pašalinti, ar nebuvo pažeista šalių turtinių interesų pusiausvyra ir ar viena šalis iš šio sandorio negavo nepagrįstos naudos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje bylos Nr. 3K-7-3/2006). Kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo su skolininku arba dėl kitokios kreditoriaus kaltės (CK 6.64 str. 1 d. 1 p.). Procesinę pareigą įrodyti kreditoriaus prievolės pažeidimo faktą turi skolininkas (CPK 178 str.). Pažymėtina, jog atsakovai į bylą nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog atsakovė UAB „Memel City Projects“ negalėjo vykdyti savo įsipareigojimų pagal paskolos sutartį dėl ieškovo kaltės, o atsakovų nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo jas vertinti kaip aplinkybes, atleidžiančias atsakovus nuo prievolės vykdymo (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į tai konstatuotina, jog pagal byloje esančius įrodymus nėra teisinio pagrindo pripažinti ieškovą pažeidus prievolę CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, todėl darytina išvada, jog nemokėdama paskolos grąžinimo įmokų paskolos sutarties nustatyta tvarka ir terminais atsakovė pažeidė prievolę, todėl ieškinio reikalavimas dėl skolos priteisimo pagrįstas ir tenkintinas.

11Asmeniui, nevykdžiusiam arba netinkamai vykdžiusiam savo sutartines prievoles taikytina civilinė atsakomybė, todėl prievolę pažeidęs asmuo privalo atlyginti kitai sutarties šaliai jos patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 str. 2 d.). Dėl šios priežasties ieškovo reikalavimas dėl 2014-01-29 paskolos sutarties 4.1 punkto pagrindu paskaičiuotų 347,06 Lt delspinigių priteisimo pagrįstas ir tenkintinas.

12Ieškovas prašo priteisti skolą ir delspinigius solidariai iš atsakovų UAB „Memel City Projects“, T. P. ir M. P.. Iš byloje esančios laidavimo sutarties nustatyta, kad atsakovai M. P. ir T. P. įsipareigojo solidariai visu savo esamu ir būsimu turtu atsakyti ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir atsakovė UAB „Memel City Projects“, įskaitant palūkanų ir netesybų mokėjimą, nuostolių atlyginimą ir kitų prievolių, kylančių 2014-01-29 paskolos sutarties pagrindu, vykdymą, jeigu paskolos gavėja UAB „Memel City Projects“ neįvykdys paskolos sutartyje numatytų prievolių ar jų dalies. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, jog atsakovei UAB „Memel City Projects“ tinkamai nevykdant 2014-01-29 paskolos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kurių įvykdymo užtikrinimui buvo sudaryta 2014-01-29 laidavimo sutartis, už atsakovės prievolių nevykdymą 2014-01-29 laidavimo sutarties pagrindu solidariai atsakingi yra ir atsakovai T. P. ir M. P., todėl ieškinio reikalavimas dėl 10975,21 Lt skolos ir 347,06 Lt delspinigių priteisimo solidariai iš atsakovų pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.76 str. 1 d., 6.81 str. 1 d., 3 d.).

13Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui iš atsakovų solidariai priteistinos 5 procentų metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas sudaro 340,00 Lt žyminis mokestis ir 900,00 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, iš viso 1240,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 7, 22, 31, 150). Visiškai patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovų lygiomis dalimis priteistina 1240,00 Lt ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų, t.y. po 413,33 Lt iš kiekvieno atsakovo.

15Kadangi ieškinys patenkintas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 str. 3 d.).

16Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270, straipsniais, teismas

Nutarė

17patikslintą ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) solidariai iš atsakovų UAB „Memel City Projects“ (į.k. 302642177), M. P. (a.k. ( - ) ir T. P. (a.k. ( - ) 10975,21 Lt (dešimt tūkstančių devynis šimtus septyniasdešimt penkis Lt 21 ct) skolos, 347,06 Lt (tris šimtus keturiasdešimt septynis Lt 06 ct) delspinigių ir 5 (penkių) procentų metines palūkanas nuo priteistos 11322,27 Lt (vienuolikos tūkstančių trijų šimtų dvidešimt dviejų Lt 27 ct) sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2014-07-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Memel City Projects“ (į.k. 302642177) 413,33 Lt (keturis šimtus trylika Lt 33 ct) bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovo T. P. (a.k. ( - ) 413,33 Lt (keturis šimtus trylika Lt 33 ct) bylinėjimosi išlaidų.

21Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovo M. P. (a.k. ( - ) 413,33 Lt (keturis šimtus trylika Lt 33 ct) bylinėjimosi išlaidų.

22Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

23Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu, kuriuo prašo... 3. Atsakovai pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 4. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patikslintą ieškinį palaikė... 5. Atsakovai į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad ieškovas M. Ž. ir atsakovė... 8. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.870 straipsnio 1 ir 2... 9. Byloje nėra ginčo dėl to, jog 2014-01-29 paskolos sutartyje nurodyta... 10. Pažymėtina, jog vykdydamos sutartį šalys privalo bendradarbiauti (CK 6.200... 11. Asmeniui, nevykdžiusiam arba netinkamai vykdžiusiam savo sutartines prievoles... 12. Ieškovas prašo priteisti skolą ir delspinigius solidariai iš atsakovų UAB... 13. Atsakovai praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovui iš... 14. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 15. Kadangi ieškinys patenkintas, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18... 16. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 268,... 17. patikslintą ieškinį tenkinti.... 18. Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) solidariai iš atsakovų UAB „Memel... 19. Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovės UAB „Memel City... 20. Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovo T. P. (a.k. ( - ) 413,33 Lt... 21. Priteisti ieškovui M. Ž. a.k. ( - ) iš atsakovo M. P. (a.k. ( - ) 413,33 Lt... 22. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-07-18 nutartimi taikytas laikinąsias... 23. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...