Byla e2A-225-252/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Danguolės Smetonienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Birutės Jonaitienės ir Birutės Valiulienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės M. B. apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-7635-589-2018 pagal ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Finatera“ ieškinį atsakovams M. B. (buvusi G.) ir H. K. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų M. B. ir H. K. 9 763,49 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.

7Nurodė, kad 2017-10-02 Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Finatera“. Bankroto administratore paskirta UAB „Bankroto vizija“. Panevėžio apygardos teismo 2017-10-02 nutartimi UAB „Finatera“ valdymo organai buvo įpareigoti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo perduoti bankroto administratorei turtą pagal finansinę atskaitomybę ir visus dokumentus. Bendrovės vadovui H. K. buvo išsiųstas reikalavimas dėl dokumentų ir turto perdavimo, reikalavimų įteikti nepavyko.

83.

9Pagal 2015 metų balanso duomenis BUAB „Finatera“ ilgalaikio ir trumpalaikio turto vertė sudarė 29 350,00 Eur, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 10 813,00 Eur. VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registrui nustatyta tvarka ieškovė finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2015 metų neteikė, todėl nėra galimybės įvertinti įmonės dabartinę finansinę padėtį.

104.

11BUAB „Finatera“ vadovo pareigas nuo 2012-07-25 iki 2016-09-12 ėjo M. B., o nuo 2016-09-12 iki bankroto bylos iškėlimo - H. K.

125.

13Ieškovės vertinimu, įmonės vadovai netinkamai organizavo ir vadovavo įmonės veiklai, pažeidė Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (toliau - ir BAĮ), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau - ir ABĮ), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - ir CK) 2.87 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus juridinio asmens valdymo organams dėl įmonės veiklos organizavimo ir vadovavimo ir prisidėjo prie situacijos, kad ieškovė neturi galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais, neįmanoma nustatyti įmonės turto, nes neišsaugoti ir bankroto administratoriui neperduoti privalomi įmonės veiklos apskaitos dokumentai, pagal kuriuos būtų galima nustatyti bendrovės turto masę, realizuotiną siekiant atsiskaityti pagal bendrovės prievoles, įmonės veiklos rezultatus ir bankroto priežastis.

146.

15Pagal paskutinį - 2015 metų balansą, UAB „Finatera“ turėjo turto už 29 350,00 Eur, t.y. ilgalaikis turtas - 14 892,00 Eur, kurį sudaro: nematerialusis turtas - 365,00 Eur; materialusis turtas - 14 527,00 Eur, trumpalaikis turtas - 14 458,00 Eur, kurį sudaro: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys - 817,00 Eur, per vienerius metus gautinos sumos - 13 641,00 Eur.

167.

17Nesant perduotų įmonės dokumentų, nėra galimybės identifikuoti debitorių ir nustatyti ar šie debitoriai yra vis dar skolingi įmonei. Dėl to, jog BUAB „Finatera“ turtas nebuvo perduotas bankroto administratoriui, jis negali būti realizuotas bankroto procese, o iš realizavimo gautos lėšos negali būti panaudotos kreditorinių reikalavimų bei administravimo išlaidų dengimui.

188.

19Ieškovė padarytą žalą vertino ne visu, pagal paskutinį balansą neperduotu turtu, o tik patvirtintų kreditorinių reikalavimų suma, t.y. 9763,49 Eur.

209.

21Ieškovės nuomone, egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų veiksmų ir žalos padarymo, kadangi šiems neperdavus įmonės dokumentų ir turto, įmonė, jos kreditoriai prarado galimybę patenkinti kreditorinius reikalavimus. Nustačius vadovų neteisėtus veiksmus, lėmusios žalos (nuostolių atsiradimą) jų kaltė preziumuojama. Dėl atsakovų netinkamo buhalterinės apskaitos organizavimo įmonėje negalima nustatyti, kuri žalos kreditoriams dalis priskirtina kiekvienam iš jų, todėl įsigalioja bendra deliktinės prievolės solidarumo prezumpcija ir būtent atsakovai turi įrodyti, kad žala nėra bendra.

22II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

2310.

24Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018-11-05 sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė solidariai iš atsakovų H. K. ir M. B. 9 763,49 Eur žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą 9 763,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-06-14) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo - ieškovės naudai. Priteisė iš atsakovų po 110 Eur žyminio mokesčio ir 3,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai.

2511.

26Teismas nustatė, kad 2016-09-07 vertybinių popierių (akcijų) pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu atsakovė M. B. pardavė, o atsakovas H. K. už 1 000 Eur nupirko UAB „Finatera“ 100 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurios vienos nominali vertė - 28,96 Eur. Atitinkami įrašai dėl akcininko ir duomenų pasikeitimo yra įregistruoti ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registre. Paskutinė finansinė atskaitomybė registrui pateikta už ataskaitinį laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31. Įsiteisėjusiomis Panevėžio apygardos teismo nutartimis įmonės bankroto byloje konstatuotos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas H. K. neperdavė bankroto administratoriui įmonės dokumentų bei turto pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo duomenimis. Atsakovo H. K. argumentus, kad M. B. jokių dokumentų jam nėra perdavusi teismas tik iš dalies pripažino pagrįstais.

2712.

28Teismas vertino, kad sudaryta vertybinių popierių (akcijų) pirkimo - pardavimo sutartis yra galiojanti, ji nėra nuginčyta, o atsakovas H. K. turėjo suvokti visas su tuo susijusias teises ir pareigas. Juolab, kad sutarties 4.6 punktu atsakovas patvirtino, kad prieš sutarties pasirašymą M. B. jam pateikė visus bendrovės dokumentus ir jis susipažino su bendrovės, kurios akcijas perka, finansine būkle ir visais dokumentais. Dokumentų priėmimo - perdavimo akte nurodyta, kad atsakovė perdavė atsakovui H. K. visus bendrovės dokumentus. Įmonės kasos ir jos dokumentų perdavimo ir priėmimo akte pažymima, kad ji perdavė atsakovui ir įmonės pinigus, kasos duomenis pagal 2016-08-31 būklę. Pagal akcijų pirkimo – pardavimo sutarties 4.8-4.9 punktus atsakovas taip pat perėmė visus įmonės įsipareigojimus valstybinėms institucijos ir įsipareigojo iki 2016-09-09 juos padengti.

2913.

30Teismas pripažino, kad dokumentų priėmimo - perdavimo akto turinys neleidžia nustatyti, kokie konkrečiai dokumentai buvo perduoti atsakovui, todėl nėra pagrindo išvadai, kad dokumentai perduoti tinkamai. Kadangi atsakovė turto bei dokumentų perdavimo momentui nebuvo sudariusi įmonės turto balanso ar kitų finansinės apskaitos dokumentų, kurie leistų nustatyti nuo 2016-01-01 atliktas ūkines operacijas dėl įmonės turto, tokiu būdu byloje nėra objektyvios galimybės nustatyti, koks konkrečiai turtas įmonėje jos vadovavimo pabaigoje buvo apskritai, ar vadovų pasikeitimo momentu buvo perduotas visas bendrovės turtas.

3114.

32Teismas konstatavo, kad būtent M. B., baigdama eiti vadovo pareigas įmonėje, turėjo užtikrinti skaidrų įmonės turto ir dokumentų perdavimą ir darė išvadą, kad atsakovės pateiktų įrodymų nepakanka konstatuoti, jog nėra jos kaltės dėl CK 2.87 straipsnio 1 dalies, ABĮ 37 straipsnio 7, 8, 12 dalių ir BAĮ 4, 12, 21 straipsnių pažeidimo. Teismas vertino, kad atsakovė nenuginčijo kaltės prezumpcijos dėl jos veiksmų neteisėtumo vien remdamasi jos ir atsakovo sudarytos vertybinių popierių (akcijų) pirkimo - pardavimo sutarties ir jos priedų buvimo faktu.

3315.

34Teismas pasisakė, kad atsakovas H. K. taip pat nepateikė jokių įrodymų, kad jis perimdamas įmonės vadovavimą aiškinosi dėl įmonės turto apimties, domėjosi jo suradimu ir perėmimu, todėl teismas pripažino, kad atsakovas nepaneigė savo kaltės dėl CK 2.87 straipsnio 1 dalies, ABĮ 37 straipsnio 7, 8, 12 dalių ir BAĮ 4, 12, 21 straipsnių pažeidimo. Be to, atsakovui kyla ir specifinė dokumentų bankroto administratoriui neperdavusio vadovo atsakomybė pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punktą ir 7 dalies 2 punktą.

3516.

36Byloje nustačius, kad abu atsakovai pažeidė esminius BAĮ, ABĮ, CK 2.87 straipsnyje įtvirtintus reikalavimus juridinio asmens valdymo organams dėl įmonės veiklos organizavimo ir vadovavimo ir prisidėjo prie situacijos, kad BUAB „Finatera“ neturi galimybės atsiskaityti su savo kreditoriais, teismas pripažino, kad yra padaryta žala įmonei, ir kaip išvestinė – žala kreditoriams. Patvirtinta kreditorių reikalavimų suma, nesant duomenų apie didesnį ar mažesnį įmonės vadovų padarytos žalos dydį, paprastai pripažįstama pagrįstu įmonei ir kreditoriams padarytos žalos dydžiu.

3717.

38Teismas dėl atsakovės M. B. pateikto sutarties priedo – „Klientų būklė žiniaraščio duomenimis“, kuriuo ji įrodinėjo, kad liko neišieškotos įmonės debitorių skolos 2 915,48 Eur sumai, pasisakė, kad minėtos skolos neišieškotos dėl pačių atsakovų neteisėtų veiksmų (neveikimo).

3918.

40Teismas konstatavo, kad negalima nustatyti, kuri žalos kreditoriams dalis priskirtina kiekvienam iš jų, todėl įsigalioja bendra deliktinės prievolės solidarumo prezumpcija. Atsakovai atliko neteisėtus veiksmus, t.y. M. B. tinkamai neperdavė dokumentų, turto bei dokumentų perdavimo momentui nebuvo sudariusi įmonės turto balanso ar kitų finansinės apskaitos dokumentų, kurie leistų nustatyti nuo 2016-01-01 iki turto bei dokumentų perdavimo atliktas ūkines operacijas dėl įmonės turto, o atsakovas H. K., kaip įmonės vadovas, būdamas atsakingas už įmonės veiklą, neteikė finansinės atskaitomybės ataskaitų už 2016 metus ir nesiėmė jokių veiksmų dokumentuose nurodytam turtui surasti. Šiuos atsakovų veiksmus kvalifikavo kaip sukėlusius bendrą žalą. Teismas sprendė, kad yra pagrindas tenkinti ir reikalavimą dėl 5 procentų dydžio metinių palūkanų priteisimo.

41III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

4219.

43Apeliaciniu skundu atsakovė M. B. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018-11-05 sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-7635-589/2018 ir priimti naują sprendimą - ieškinį atsakovės M. B. atžvilgiu atmesti ir priteisti visas atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Taip pat pateikė prašymus nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, iškviesti liudyti A. S., pripažinti atsakovų dalyvavimą teismo posėdyje būtinu, prijungti prie bylos rašytinius įrodymus.

4420.

45Nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir jos veiksmų vertinimu. Mano, kad teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė procesines ir materialines teisės normas dėl ko buvo neatskleista bylos esmė ir priimtas sprendimas negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu.

4621.

47Nurodo, kad prie akcijų pirkimo - pardavimo sutarties atsakovui H. K. pasirašytinai buvo perduoti visi įmonės ir buhalteriniai dokumentai, kasos knyga, skolininkų ir kreditorių sąrašai, bei gryni įmonės kasoje buvę pinigai – 22 358,38 Eur. H. K. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Ieškovės atstovas bankroto administratorius 2018-10-13 prieš teismo posėdį per EPP į bylą pateikė H. K. 2018-10-13 rašytinius paaiškinimus, kuriuose dokumentų perdavimo faktą jis paneigė ir nurodė, kad įkalbėtas A. S. sutiko už 1000 Eur atlygį perrašyti jo vardu atsakovės įmonę UAB „Finatera“, bet atlygio negavo, jokios veiklos įmonėje nevykdė.

4822.

49Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 250 straipsnio nuostatas, bylą išnagrinėjo nesuteikęs M. B. tinkamai susipažinti su paminėtais paaiškinimais, pasisakyti dėl jų ir užduoti atsakovui klausimus. Kita vertus, šie paaiškinimai buvo adresuoti ne teismui, o bankroto administratoriui. Ieškovės atstovai kėlė klausimą dėl atsakovo eliminavimo iš proceso, kas apeliantės vertinimu leidžia daryti prielaidą, kad atsakovo pateikta pozicija buvo iš anksto suderinta su ieškove ir jiems palanki, visų reikalavimų realizavimą nukreipiant į apeliantę.

5023.

51Mano, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusi priešinga atsakovo pozicija apeliantės pozicijai vertintina kaip naujai paaiškėjusios aplinkybės, todėl teismo turėjo būti papildomai išnagrinėtos kitame teismo posėdyje asmeniškai apklausiant bylos šalis, sudarant galimybę akistatoje prieš teismą pasisakyti bei užduoti vienas kitam klausimus. Taip pat teismas turėjo svarstyti ir A. S. apklausos galimybę, juolab, kad pastaroji su H. K. yra teisti už sukčiavimą. Pabrėžė, kad paaiškėjus, kad atsakovo veiksmuose nusikalstamos veikos požymiams, teismas įstatymo įpareigotas apie tai pranešti prokurorui.

5224.

53Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje pateikto Dokumentų priėmimo - perdavimo akto turinys neleidžia nustatyti, kokie konkrečiai dokumentai buvo perduoti atsakovui. Nagrinėjamu atveju akte naudojama sąvoka „visus dokumentus“ apima visiškai viską, kas yra susiję su parduotos UAB „Finatera“ valdymu, veikla, apskaita ir pan. Apeliantė tinkamai įgyvendino savo pareigas įmonėje ir užtikrino skaidrų įmonės turto ir dokumentų perdavimą pirkėjui, perdavimo faktą tinkamai užfiksavo. Atsakovas priimtų dokumentų ar turto fakto ar jų trūkumo neginčijo, taigi pirmosios instancijos teismo aptariama išvada nepagrįsta.

5425.

55Jei atsakovas neatsakingai tvarkė ir neperdavė administratoriui dokumentų, teismas privalėjo išreikalauti trūkstamus įrodymus ar pasidomėti šalių dėl jų egzistavimo, galėjo nustatyti atsakovės dalyvavimą būtinu ir taip išsiaiškinti iškilusius klausimus. Su sutartimi šalių buvo pasirašyti ir jos priedai, sudaryti 2016-08-(30-31) laikotarpiu, kuriuose pateikiami duomenys, atsakovės vertinimu ir yra įmonės balanso dalis - ilgalaikis turtas, klientų skolos, įsipareigojimai, piniginės lėšos ir pan. Jei nebūtų tarpinio balanso, nebūtų žinoma įmonės būklė jos pirkimo metu. Nesant notarui pateikto balanso, sutartis nebūtų tvirtinama. Šias aplinkybes teismas galėjo išsiaiškinti liudyti pakvietęs notarą, sudariusį Akcijų sutartį, ką ir siūlė apeliantės atstovas, tačiau teismas sprendė, jog neginčijant sutarties, tai nėra tikslinga.

5626.

57Nurodo, kad apeliantė 2016-01-01 - 2016-08-31 laikotarpiui buvo sudariusi tarpinį įmonės balansą ir pelno nuostolio ataskaitą, su jais supažindino atsakovą (tai raštu patvirtinta Akcijų sutartyje) ir juos perdavė atsakovui kartu su kitais įmonės dokumentais. Kadangi atsakovo pozicija iki 2018-10-15 teismo posėdžio jai nebuvo žinoma, ieškovės pateikti argumentai nekėlė būtinybės pateikti į bylą šio rašytinio įrodymo, o teismas to nereikalavo, todėl apeliantė tarpinį balansą su pelno nuostolio ataskaita teikia kartu su apeliaciniu skundu ir prašo juos prie bylos naujus įrodymu.

5827.

59Be to, Valstybinei mokesčių inspekcijai yra pateikta UAB „Finatera“ metinė pelno mokesčio deklaracija už 2016-01-01 - 2016-12-31 laikotarpį, o deklaracijoje esami duomenys atitinka 2016-01-01 - 2016-08-31 laikotarpio balanso ir pelno nuostolio ataskaitų duomenims. Bankroto administratorius, turėdamas visas galimybes ir leistinas prieigas išsitraukti iš VMI sistemos reikiamus duomenis, to nepadarė.

6028.

61Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė, būdama įmonės vadove, nesilaikė jos veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Pabrėžia, kad BUAB „Finatera“ pagrindinė veikla buvo buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas. Iš byloje pateikto rašytinio įrodymo UAB „Finatera“ Juridinių asmenų registro pažymos matyti, kad visu savo vadovavimo laikotarpiu, M. B. registro duomenų tvarkytojui teikė finansines atskaitomybes už 2012-2015 m. laikotarpį. Kadangi įmonės akcijas apeliantė perleido 2016-09-07, tai prievolę pateikti finansinę atskaitomybę už 2016 m. turėjo ne ji, o naujas įmonės savininkas atsakovas H. K..

6229.

63Mano, kad teismas tinkamai atlikęs įrodymų tyrimą, būtų aiškiai nustatęs įmonės finansinę būklę įmonės perdavimo metu - esamas skolas, turto apimtį ir pan., tačiau buvo nepakankamai aktyvus, kad surinktų į bylą reikiamus įrodymus, apklaustų visas bylos šalis ir reikiamus liudytojus. Apeliantės vertinimu, praktika, kai bankroto administratoriai bendraisiais pagrindais nurodo kelis vadovus ir iš jų reikalauja priteisti tariamus nuostolių atlyginimus, net nepasirūpindami įrodymais, yra ydinga. Apeliantė įsitikinusi, jog ieškovė neįrodė, kad ji yra kalta ir jai taikytina solidari atsakomybė. Būtent atsakovo H. K. veiksmai kvalifikuotini kaip sukėlę žalą - įmonės turto ir dokumentų praradimą.

6430.

65Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti skundžiamą teismo sprendimą nepakeistu, taip pat atsisakyti priimti su apeliaciniu pateiktus rašytinius įrodymus, o nusprendus bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka prašo pripažinti atsakovų dalyvavimą teismo posėdyje būtinu.

6631.

67Nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovė ar ją atstovaujantis advokatas neturėjo galimybių susipažinti su ieškovės atstovo pateiktu H. K. paaiškinimu. Atsakovė nepagrįstai tvirtina, kad atsakovo H. K. pozicija buvo derinta su ieškove.

6832.

69Mano, kad atsakovei aktyviai dalyvauti teismo posėdyje nebuvo jokių kliūčių, jos argumentai, kad teismas turėjo kviesti liudyti A. S. ar atlikti akistatą tarp atsakovų yra nepagrįsti. Atkreipia dėmesį, kad pagal aptariamą sutartį UAB „Finatera“ perduota turto 4075,85 Eur mažiau nei įmonė turėjo pagal 2015 m. sudarytą paskutinį balansą. Duomenų kodėl įmonės turtas sumažėjo ir iš kur gauta tiek grynųjų lėšų, nėra. Ieškovei įtarimų kelia M. B. pateikto su apeliaciniu skundu balansas. Atsiliepime išsakomos abejonės dėl M. B. sąžiningumo teikiant duomenis teismui bei apskritai vykdant įmonės veiklą ir naudojant jos lėšas. Mano, kad akcijos buvo parduotos tikėtinai siekiant atsikratyti atsakomybės kreditoriams, o pats sandoris buvo fiktyvus nors ir patvirtintas notariškai.

7033.

71Nurodo, kad atsakovas H. K. buvo priklausomas nuo alkoholio, akcijas pirko tik dėl jam pažadėto 1000 Eur atlygio. Kad jis nedirbo įmonėje patvirtina ir rekvizitai.lt duomenys, taip pat nėra logiška parduoti įmonę už 1000 Eur, kuri kasoje turi 22 358,38 Eur grynųjų, o skolos kreditoriams pagal 2016 m. balansą buvo 10 306 Eur, taigi likvidavus įmonę atsakovei būtų likę 12 052,38 Eur. Mano, kad byloje surinkti įrodymai pagrindžia, kad abu atsakovai atsakingi už bankroto administratoriui neperduotą įmonės turtą. Teisėjų kolegija

konstatuoja:

72IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

7334.

74Apeliacinis skundas atmestinas.

7535.

76Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamoje byloje nenustatyta CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

7736.

78CPK 321 straipsnio 1 dalis ir 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pagrindo pripažinti, jog žodinis bylos nagrinėjimas yra būtinas, nėra. Visas aplinkybes, reikšmingas bylai išspręsti, apeliantė turėjo galimybę išdėstyti savo apeliaciniame skunde. Teisėjų kolegija bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka ir, nepriklausomai nuo teismo posėdžio formos (žodinio ar rašytinio proceso tvarka), bylą nagrinėja iš esmės, t.y. taip, kaip įstatymas apibrėžia bylos nagrinėjimo ribas (apimtis).

7937.

80CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. CPK 306 straipsnio 3 dalyje reglamentuojama naujų įrodymų pateikimo tvarka - jie turi būti pateikiami kartu su apeliaciniu skundu, nurodant motyvus, kodėl įrodymai nebuvo pateikti anksčiau. Įrodymų rinkimas ir pateikimas vėlesniame procese netoleruotinas, jei yra žinoma apie įrodymų egzistavimą, jų neabejotiną svarbą bylos aplinkybėms nustatyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau - LAT) 2016-02-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-110-313/2016).

8138.

82M. B. su apeliaciniu pateikė UAB „Finatera“ pelno (nuostolių ataskaitą) sudarytą 2016-09-01 už 2016-01-01 – 2016-08-31 laikotarpį, UAB „Finatera“ 2017-03-28 metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2016-01-01 iki 2016-12-31 ir UAB „Finatera“ 2016-09-01 sudarytą balansą už 2016-01-01 – 2016-08-31 laikotarpį bei EPP bylos eigos išrašą.

8339.

84Naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, apeliantė argumentuoja tuo, kad pirmosios instancijos teismas nebuvo pakankamai aktyvus nagrinėdamas šią bylą ir neišsireikalavo pats trūkstamų įrodymų bei ta aplinkybe, kad nežinant kito atsakovo H. K. pozicijos ginčo klausimu, nebuvo būtinybės šiuos įrodymus pateikti pirmosios instancijos teisme.

8540.

86Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė M. B. nepagrindė nutarties 38 punkte nurodytų dokumentų prijungimo ir vertinimo būtinybės apeliacinės instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas 2018-07-13 nutartimi skirdamas civilinę bylą nagrinėti teismo posėdyje žodinio proceso tvarka informavo ginčo šalis apie jų pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžiami jų reikalavimai bei atsikirtimai bei išaiškino jų teisę teikti teismui visus turimus įrodymus bei paaiškinimus, turinčius reikšmės bylai, taip pat nurodyti įrodymus kurių negali pateikti teismui, kartu nurodant aplinkybes, trukdančias tai padaryti.

8741.

88Be kitų dokumentų, ieškovė teismui pateikė ir bankroto administratoriui adresuotą 2018-10-13 atsakovo H. K. paaiškinimą, kuris teismo 2018-10-15 priimtas. Pirmininkaujanti, šalis informavo apie šio dokumento gavimą ir jo prijungimą prie bylos. H. K. teikdamas paaiškinimus pirmosios instancijos teisme laikėsi analogiškos pozicijos kaip ir nurodytame paaiškinime. Atsakovę atstovavęs advokatas turėjo visas galimybes atsakovui H. K. užduoti klausimus, prašyti atidėti bylos nagrinėjimą, jei manė esant pagrindą teikti naujus įrodymus, tačiau tokių prašymų nereiškė, nors teismas ne kartą pabrėžė tokią galimybę. Apeliantei ieškinio reikalavimai buvo žinomi, ji teikė atsiliepimą į ieškinį, todėl spręsti, kad savalaikiam įrodymų pateikimui, sutrukdė kito atsakovo pozicija ginčo klausimu, nėra jokio pagrindo. Jokių kliūčių dalyvauti teismo posėdyje apeliantei nebuvo. Kita vertus, atsakovė laikėsi pozicijos, kad visus UAB „Finatera“ dokumentus perdavė naujajam jos akcininkui atsakovui H. K., tačiau pati su apeliaciniu skundu pateikė šios įmonės pelno (nuostolių) ataskaitą ir šios įmonės balansą, kurie yra ne kopijos, o pasirašyti M. B. kaip UAB „Finatera“ direktorės ir įmonės buhalterės D. K. kaip originalūs dokumentai. Šiuose dokumentuose atsakovo H. K. parašų apie jų priėmimą, kaip ant kitų dokumentų nėra. Metinė pelno mokesčio deklaracija datuojama 2017-03-28, t.y. jau po akcijų H. K. pardavimo, be to, pati deklaracija neturi atžymos apie jos priėmimą ar ją pildžiusį asmenį, kas leistų jį identifikuoti, taip pat iš jos negalima spręsti ar joje yra naujai užpildyti duomenys ar tik atsispindi iš praeitų metų deklaracijos perkeltieji. Kolegijos vertinimu, esant aptartoms aplinkybėms ir abejonėms dėl naujai pateikiamų įrodymų patikimumo ir leistinumo, su apeliaciniu skundu pateiktų dokumentų priėmimas neatitiktų CPK 314 straipsnyje įtvirtintų naujų įrodymų priėmimo sąlygų, todėl šie įrodymai nepriimami. Teismas nepriima ir EPP civilinės bylos eigos išrašo, kaip perteklinio, nes teismas prieigą prie tokių duomenų CPK 179 straipsnio pagrindu turi ir gali naudotis.

8942.

90Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės dėstomu vertinimu, kad pirmosios instancijos teismas tokio pobūdžio byloje turėjo procesinę pareigą pats rinkti ar išsireikalauti įrodymus ir atmeta tokius argumentus kaip teisiškai nepagrįstus.

9143.

92Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktų įrodymų visuma, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tenkindamas ieškinio reikalavimus, teisingai įvertino bylos faktines aplinkybes, tinkamai aiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Teismas neturi pareigos atsakyti į kiekvieną apeliacinio skundo argumentą, todėl pasisako tik dėl teisiškai reikšmingų atsakovės M. B. apeliacinio skundo argumentų.

9344.

94Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė M. B. įmonės vienasmeniu valdymo organu (direktore) ir akcininke buvo nuo 2012-07-25 iki 2016-09-12. Atsakovų 2016-09-07 vertybinių popierių (akcijų) pirkimo - pardavimo sutartimi M. B. H. K. pardavė UAB „Finatera“ 100 vienetų paprastųjų akcijų už 1000 Eur. Panevėžio apygardos teismo 2017-10-02 nutartimi civilinėje byloje Nr. eB25-657-278/2017 UAB „Finatera“ iškelta bankroto byla. Šioje įsiteisėjusioje nutartyje teismas konstatavo, kad pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius nurodė, kad įmonė nuo 2016 m. sausio mėnesio nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų, o nuo 2016 m. spalio mėnesio įmonėje nebedirba nei vienas darbuotojas. 2017-11-16 nutartimi minėtoje civilinėje byloje patvirtinti kreditoriai reikalavimai 9763,49 Eur sumai.

9545.

96Ieškovė BUAB „Finatera“, atstovaujama bankroto administratorės, atsakovams M. B. ir H. K., kurie skirtingu laikotarpiu ėjo šios bendrovės vadovų pareigas bei buvo jos akcininkais, pareiškė ieškinį dėl šių asmenų atsakomybės CK 2.87 straipsnio 1 dalies, ABĮ (37 straipsnio 7, 8, 12 dalių) ir BAĮ (4, 12, 21 straipsnių) pagrindu, atsakovui H. K. papildomai ir dėl ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkto ir 7 dalies 1 punkto pažeidimų.

9746.

98Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas H. K. apeliacinio skundo neteikė, pirmosios instancijos teisme iš esmės pripažino savo aplaidų elgesį bei atitinkamas tokio elgesio pasekmes, apeliacinės instancijos teismas vertina tik civilinės atsakomybės apeliantei taikymo pagrįstumą.

9947.

100Pirmosios instancijos teismas nutarties 45 punkte paminėtų teisės aktų įmonės vadovams imperatyviai nustatytas pareigas detaliai aptarė, todėl kolegija, apeliacinio skundo kontekste (kai sprendžiamas klausimas tik dėl M. B. atsakomybės) papildomai atkreipia dėmesį, kad pagal BAĮ 4 straipsnį ūkio subjektai turi tvarkyti apskaitą taip, kad apskaitos informacija būtų tinkama, objektyvi ir palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams. Šio įstatymo 21 straipsnyje nustatyta įmonės vadovo atsakomybė už įmonės apskaitos organizavimą bei apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų išsaugojimą pagal įstatyme nustatytus reikalavimus. Tais atvejais, kai žala padaryta per konkretaus vadovo įgaliojimų laikotarpį jam pažeidus minėtas imperatyviąsias įstatymų nuostatas, atsakomybė kyla savarankiškais pagrindais, kitaip nei specifinė dokumentų ir turto bankroto administratoriui neperdavusio vadovo atsakomybė pagal ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktą (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-09-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-572-943/2016).

10148.

102Apeliacinės instancijos teismas pirmiau paminėtos teismų praktikos kontekste, atmeta kaip nepagrįstus apeliantės teiginius dėl ieškinio ydingumo ir sutinka su vertinimu, kad įstatyme nustatytos pareigos tik bylos iškėlimo metu vadovavusiam asmeniui perduoti dokumentus ir turtą bankroto administratoriui įtvirtinimas savaime neatima teisės bendrovei reikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo ir ankstesnei įmonės vadovei, jei ji savo vadovavimo laikotarpiu neteikė privalomos finansinės atskaitomybės ir (arba) tinkamai neperdavė dokumentų naujam įmonės vadovui ne dėl įmonės kaltės.

10349.

104Teikdamas paaiškinimus pirmosios instancijos teisme H. K. nurodė, kad jis turi priklausomybę nuo alkoholio, niekada jokio verslo nevykdė ir neplanavo vykdyti, pragyvenimui užsidirba parduodamas savo paveikslus ar iš molio pagamintus gaminius, o sutartį pasirašė įkalbėtas pažįstamos, tikėdamasis gauti 1000 Eur atlygį. Atsakovų 2016-08-31, t.y. akcijų pardavimo sutarties sudarymo dieną pasirašytas UAB „Finatera“ dokumentų perdavimo – priėmimo akto turinys yra abstraktus. Jame tenurodoma, kad M. B. perduoda atsakovui H. K. visus įmonės dokumentus ir šis pretenzijų jai neturės. Atsižvelgiant į tai, nesutikti su pirmosios instancijos teismo vertinimu, kad toks įmonės dokumentų perdavimas negali būti laikomas atliktu tinkamai, pagrindo nėra.

10550.

106Apeliantės argumentai nepaneigia ginčijamame sprendime nustatytų faktinių aplinkybių, kad ji, kaip rūpestinga ir atsakinga juridinio asmens vadovė, dokumentų ir turto perdavimo metu nesudarė įmonės turto balanso ar kitų finansinės apskaitos dokumentų, kurie leistų nustatyti apie 2016-01-01 atliktas ūkines operacijas dėl įmonės turto. Ginčo, kad už ankstesnius laikotarpius atsakovė laikydamasi teisinio reglamentavimo sudarydavo įmonės balansą ir jį teikė juridinių asmenų registrui, nėra, tačiau tai nepaneigia išvados, kad parduodant įmonę ji pareigos sudaryti tarpinio įmonės turto balansą ir kitus apskaitos dokumentus, kurie leistų nustatyti nuo 2016-01-01 iki įmonės pardavimo atliktas ūkines operacijas ir jų santykį su įmonės turtu, atsakovė tinkamai nevykdė.

10751.

108Į bylą pateikti įmonės perdavimo laikotarpiu pildyti dokumentai - pinigų perdavimo dokumentas, VSDFV lėšų finansinė ataskaita, klientų būklė, ilgalaikio turto likutis datai pagal likutinę vertę, kasos knyga, avanso apyskaita, įmonės kasos ir jos dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas, piniginių lėšų inventorizacijos aktas, kaip ir dokumentų priėmimo – perdavimo aktas ir pirmosios instancijos teismo detaliai išanalizuoti įmonės finansiniai rodikliai nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31, kai piniginių lėšų inventorizavimo akte užfiksuotas tik bendrovės ilgalaikio turto likutis - 0,29 Eur, grynųjų pinigų kasoje likutis 22 358,38 Eur ir 2915,48 Eur debitorių skolos neleidžia nustatyti įmonės turto masės, veiklos rezultatų būtent atsakovės M. B. vadovavimo pabaigoje ir įmonės perdavimo atsakovui momentu. Juolab, kad duomenų jog perduotas 14 892 2015 m. balanse nurodytas ilgalaikis turtas, nėra.

10952.

110Iš bylos duomenų ir teismų sistemos LITEKO informacijos apie UAB „Finatera“ teisminius ginčus ir atsakovei, kaip įmonės vadovei, taikytinas sankcijas, apeliantei turėjo būti žinoma, kad įmonės perdavimo laikotarpiu įmonė nebevykdė prisiimtų prievolių, todėl įmonės dokumentų perdavimas naujam akcininkui iš esmės neužtikrinant jo aiškumo ir skaidrumo kelia pagrįstų abejonių dėl atsakovės sąžiningumo. Kaip pagrįstai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo ieškovė, iš atsakovės pateiktų duomenų nėra aišku kodėl įmonės turtas sumažėjo, dėl kokių priežasčių dingo ilgalaikis materialusis turtas ir kuo paaiškinamas net 22 358,38 Eur grynųjų pinigų kasoje per nepilnus metu atsiradimas, kai pati įmonė tebuvo parduota už 1000 Eur. Kasos knygoje laikotarpiu nuo 2016-08-01 iki 2016-08-31, t.y. prieš pat įmonės pardavimą fiksuota, kad į ieškovės kasą dideles pinigų sumas įneša arba pati atsakovė arba su ja susijusi įmonė UAB „Gabulita“, kurios viešais duomenimis vadove yra M. B. ir kurios veiklos pobūdis bei buveinė yra ta pati kaip ir UAB „Finatera“ (CPK 179 straipsnis). Apeliantė nepateikė savo versijos kodėl parduodama įmonę, turėdama tiek turto, neatsiskaitė su kreditoriais.

11153.

112Tai, kad atsakovo H. K. vadovavimo ieškovei laikotarpiu ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų tvarkytojui nepateikti ginčo nėra ir teismas tokius šio atsakovo veiksmus įvertino. Pirmosios instancijos teismas pasisakydamas dėl apeliantės deliktinės atsakomybės, vertino būtent jos vadovavimo laikotarpiu imperatyviai įstatymo leidėjo nustatytų įmonės vadovui pareigų vykdymą, todėl spręsti, kad teismas neatskleidė bylos esmės, įrodymus vertino formaliai ir nesigilindamas, pagrindo nėra.

11354.

114Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam įmonės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas jai atstovauja, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (LAT 2009-11-20. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009). Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus - rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą (LAT 2006-05-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-266/2006). Kolegijos vertinimu apeliantė neįrodė, kad jos elgesys perleidžiant įmonę atsakovui H. K. atitiko aptartus atidumo, sąžiningumo ir rūpestingumo standartus, todėl pirmosios instancijos teismas nustatęs visas civilinei atsakomybei būtinas sąlygas pagrįstai apeliantės elgesį vertino kaip neatitinkantį CK 2.87 straipsnio 1 dalies, ABĮ 37 straipsnio 7, 8, 12 dalių bei BAĮ 4, 12, 21 straipsnių reikalavimų, pažeidžiantį ne tik įmonės, bet ir jos kreditorių interesus.

11555.

116Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu, kad ji su atsakovu H. K. turi solidariai atsakyti už padarytą žalą įmonei. Kasacinis teismas, pasisakydamas dėl solidarios uždarosios akcinės bendrovės vadovų atsakomybės yra išaiškinęs, kad solidariosios atsakomybės taisyklė deliktinės atsakomybės kontekste taikoma tik tuo atveju, jei nėra protingo pagrindo priskirti jos atskiras dalis konkrečių asmenų veiksmams ir būtent atsakovai turi pareigą paneigti CK 6.6 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą prezumpciją ir įrodyti, jog žala nėra bendra (LAT 2016-02-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-50-695/2016). Tik įmonės vadovui įrodžius, kad jo veiksmai lemia tik dalį žalos arba nėra susiję su žalos atsiradimu, atsakomybė būtų dalinė arba visai netaikoma.

11756.

118Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, sprendė dviejų, skirtingais laikotarpiais, ieškovei vadovavusių asmenų, kurie buvo atsakingi už bendrovės turto apskaitymą ir išsaugojimą civilinės atsakomybės klausimą ir iš esmės nustatė, kad keičiantis bendrovės vadovams, nebuvo tinkamai atlikta įmonės turto apskaita, neaišku ir negalima pagal esamus dokumentus tiksliai nustatyti, kuri žalos kreditoriams dalis priskirtina kiekvienam iš atsakovų. Kai neaišku, kurio iš kelių žalą padariusių asmenų veiksmai sukėlė žalą, CK 6.279 straipsnio 4 dalyje pirmenybė teikiama nukentėjusiojo interesams, įtvirtinant visų atsakovų veiksmų ir žalos priežastinio ryšio prezumpciją. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė nepaneigė bendros savo ir kito atsakovo H. K. veiksmų, nors jie atlikti ir atskirai (objektyviojo bendrininkavimo pagrindu), įtakos ieškovės nurodomos žalos atsiradimui. Faktinė aplinkybė, kad atsakovas H. K. neginčijo akcijų pirkimo – pardavimo sutarties, M. B. teismo sprendimu konstatuotų neteisėtų veiksmų, žalos ir priežastinio ryšio tarp jų nepaneigia.

11957.

120Spręsti, kad padaryta žala yra tik vieno, t.y. paskutinio UAB „Finatera“ vadovo veiksmų pasekmė byloje surinktų duomenų visumos kontekste ir aptartais motyvais pagrindo nėra. Kadangi negalima nustatyti, kuri žalos kreditoriams dalis priskirtina kiekvienam iš atsakovų, todėl lieka bendra deliktinės prievolės solidarumo prezumpcija. Sprendimas dėl solidariosios atsakovų atsakomybės nagrinėjamoje byloje neužkerta kelio atsakovams pagal jų turimus įrodymus geruoju ar kitame procese nusistatyti konkrečias savo atsakomybės dalis.

12158.

122Skirtingai nei teigia apeliantė nėra numatytas reikalavimas tvirtinant akcijų - pirkimo pardavimo sutartį pas notarą šiam pateikti ir įmonės balansą ar kad tokia sutartis negali būti tvirtinama jei nėra sudarytas įmonės turto balansas. Kaip sutarties priedas toks dokumentas nėra nurodytas, juridinių asmenų registrui (CPK 179 straipsnis) toks balansas nėra pateiktas, todėl tai, kad sutartis yra patvirtina notaro neįrodo, kad toks tarpinis balansas buvo apskritai sudarytas.

12359.

124Apeliantė nepagrindė savo argumentų, kad atsakovo H. K. paaiškinimai duoti teismo posėdyje turėtų būti vertintini kaip suderinti su ieškove. Tai, kad atsakovas teikė jo valdomos įmonės bankroto administratoriui paaiškinimus, susijusius su įmonės akcijų įsigijimu ir valdymu tokių argumentų nepatvirtina.

12560.

126Apeliacinio skundo argumentai, kad teismas turėjo iškviesti ir apklausti H. K. nurodomą A. S., kaip asmenį, kuris neva įkalbėjo jį sudaryti šį sandorį, ar tokį sandorį patvirtinusią notarę, atmestini kaip teisiškai nesusiję su nagrinėjamos bylos dalyku. Beje, prašymas dėl notarės iškvietimo į teismo posėdį, atsakovės atstovo buvo pareikštas ir pirmosios instancijos teisme, atmestas tuo pagrindu, kad akcijų pirkimo – pardavimo sutartis neginčijama.

12761.

128Teisėjų kolegija, apeliantės argumentus, kad teismas turėjo spręsti dėl kreipimosi į prokuratūrą dėl ikiteisminio tyrimo H. K. atžvilgiu, atmeta kaip deklaratyvius ir teisiškai nepagrįstus.

12962.

130Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl neteisingo įrodymų vertinimo priimant sprendimą pažymėtina, kad pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Tai, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi apeliantė, nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra neteisėtas, nepagristas ar kad teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, materialinės ar procesinės teisės normas ar juo labiau, kad bylą išnagrinėjo formaliai ir neišsamiai.

13163.

132Dėl kitų apeliaciniame skunde, atsiliepimo į jį argumentų, teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo

13364.

134Atmetus apeliacinį skundą, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (CPK 98 straipsnis).

13565.

136Aukščiau aptartų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas byloje tinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą teismo sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas netenkinamas, teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

137Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

138Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė teismui pateiktu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų... 6. 2.... 7. Nurodė, kad 2017-10-02 Panevėžio apygardos teismas iškėlė bankroto bylą... 8. 3.... 9. Pagal 2015 metų balanso duomenis BUAB „Finatera“ ilgalaikio ir... 10. 4.... 11. BUAB „Finatera“ vadovo pareigas nuo 2012-07-25 iki 2016-09-12 ėjo M. B., o... 12. 5.... 13. Ieškovės vertinimu, įmonės vadovai netinkamai organizavo ir vadovavo... 14. 6.... 15. Pagal paskutinį - 2015 metų balansą, UAB „Finatera“ turėjo turto už 29... 16. 7.... 17. Nesant perduotų įmonės dokumentų, nėra galimybės identifikuoti debitorių... 18. 8.... 19. Ieškovė padarytą žalą vertino ne visu, pagal paskutinį balansą... 20. 9.... 21. Ieškovės nuomone, egzistuoja priežastinis ryšys tarp atsakovų neteisėtų... 22. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 23. 10.... 24. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2018-11-05 sprendimu ieškinį... 25. 11.... 26. Teismas nustatė, kad 2016-09-07 vertybinių popierių (akcijų) pirkimo -... 27. 12.... 28. Teismas vertino, kad sudaryta vertybinių popierių (akcijų) pirkimo -... 29. 13.... 30. Teismas pripažino, kad dokumentų priėmimo - perdavimo akto turinys... 31. 14.... 32. Teismas konstatavo, kad būtent M. B., baigdama eiti vadovo pareigas įmonėje,... 33. 15.... 34. Teismas pasisakė, kad atsakovas H. K. taip pat nepateikė jokių įrodymų,... 35. 16.... 36. Byloje nustačius, kad abu atsakovai pažeidė esminius BAĮ, ABĮ, CK 2.87... 37. 17.... 38. Teismas dėl atsakovės M. B. pateikto sutarties priedo – „Klientų būklė... 39. 18.... 40. Teismas konstatavo, kad negalima nustatyti, kuri žalos kreditoriams dalis... 41. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 42. 19.... 43. Apeliaciniu skundu atsakovė M. B. prašo panaikinti Panevėžio apylinkės... 44. 20.... 45. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir jos... 46. 21.... 47. Nurodo, kad prie akcijų pirkimo - pardavimo sutarties atsakovui H. K.... 48. 22.... 49. Atkreipia dėmesį, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 250... 50. 23.... 51. Mano, kad bylos nagrinėjimo metu paaiškėjusi priešinga atsakovo pozicija... 52. 24.... 53. Nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog byloje pateikto... 54. 25.... 55. Jei atsakovas neatsakingai tvarkė ir neperdavė administratoriui dokumentų,... 56. 26.... 57. Nurodo, kad apeliantė 2016-01-01 - 2016-08-31 laikotarpiui buvo sudariusi... 58. 27.... 59. Be to, Valstybinei mokesčių inspekcijai yra pateikta UAB „Finatera“... 60. 28.... 61. Nesutinka su teismo išvada, kad atsakovė, būdama įmonės vadove, nesilaikė... 62. 29.... 63. Mano, kad teismas tinkamai atlikęs įrodymų tyrimą, būtų aiškiai... 64. 30.... 65. Ieškovė atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti... 66. 31.... 67. Nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovė ar ją... 68. 32.... 69. Mano, kad atsakovei aktyviai dalyvauti teismo posėdyje nebuvo jokių... 70. 33.... 71. Nurodo, kad atsakovas H. K. buvo priklausomas nuo alkoholio, akcijas pirko tik... 72. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 73. 34.... 74. Apeliacinis skundas atmestinas.... 75. 35.... 76. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalį, bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas... 77. 36.... 78. CPK 321 straipsnio 1 dalis ir 322 straipsnio nuostatos numato, kad apeliacinis... 79. 37.... 80. CPK 314 straipsnyje nustatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako... 81. 38.... 82. M. B. su apeliaciniu pateikė UAB „Finatera“ pelno (nuostolių ataskaitą)... 83. 39.... 84. Naujų įrodymų pateikimą apeliacinės instancijos teisme, apeliantė... 85. 40.... 86. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovė M. B. nepagrindė nutarties 38 punkte... 87. 41.... 88. Be kitų dokumentų, ieškovė teismui pateikė ir bankroto administratoriui... 89. 42.... 90. Teisėjų kolegija nesutinka su apeliantės dėstomu vertinimu, kad pirmosios... 91. 43.... 92. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis byloje nustatytomis faktinėmis... 93. 44.... 94. Bylos duomenimis nustatyta, kad apeliantė M. B. įmonės vienasmeniu valdymo... 95. 45.... 96. Ieškovė BUAB „Finatera“, atstovaujama bankroto administratorės,... 97. 46.... 98. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas H. K. apeliacinio skundo neteikė,... 99. 47.... 100. Pirmosios instancijos teismas nutarties 45 punkte paminėtų teisės aktų... 101. 48.... 102. Apeliacinės instancijos teismas pirmiau paminėtos teismų praktikos... 103. 49.... 104. Teikdamas paaiškinimus pirmosios instancijos teisme H. K. nurodė, kad jis... 105. 50.... 106. Apeliantės argumentai nepaneigia ginčijamame sprendime nustatytų faktinių... 107. 51.... 108. Į bylą pateikti įmonės perdavimo laikotarpiu pildyti dokumentai - pinigų... 109. 52.... 110. Iš bylos duomenų ir teismų sistemos LITEKO informacijos apie UAB... 111. 53.... 112. Tai, kad atsakovo H. K. vadovavimo ieškovei laikotarpiu ataskaitinių metų... 113. 54.... 114. Administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni... 115. 55.... 116. Apeliantė nesutinka su teismo sprendimu, kad ji su atsakovu H. K. turi... 117. 56.... 118. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas, sprendė dviejų, skirtingais... 119. 57.... 120. Spręsti, kad padaryta žala yra tik vieno, t.y. paskutinio UAB „Finatera“... 121. 58.... 122. Skirtingai nei teigia apeliantė nėra numatytas reikalavimas tvirtinant... 123. 59.... 124. Apeliantė nepagrindė savo argumentų, kad atsakovo H. K. paaiškinimai duoti... 125. 60.... 126. Apeliacinio skundo argumentai, kad teismas turėjo iškviesti ir apklausti H.... 127. 61.... 128. Teisėjų kolegija, apeliantės argumentus, kad teismas turėjo spręsti dėl... 129. 62.... 130. Atsakant į apeliacinio skundo argumentą dėl neteisingo įrodymų vertinimo... 131. 63.... 132. Dėl kitų apeliaciniame skunde, atsiliepimo į jį argumentų, teismas... 133. 64.... 134. Atmetus apeliacinį skundą, apeliantės patirtos bylinėjimosi išlaidos... 135. 65.... 136. Aukščiau aptartų motyvų pagrindu teisėjų kolegija sprendžia, kad... 137. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326... 138. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2018 m. lapkričio 5 d....