Byla e2S-941-613/2017
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės N. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-09 nutarties, kuria netenkintas N. Š. prašymas dėl baudos ieškovei skyrimo, 50 proc. baudos priteisiant atsakovei, ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, civilinėje byloje pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Stellar Navigation“ ieškinį atsakovei N. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Atsakovė N. Š. kreipėsi į Klaipėdos miesto apylinkės teismą, prašė priimti papildomą sprendimą.
 2. Prašyme atsakovė nurodė, jog teismui priėmus ieškovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Stellar Navigation“ atsisakymą nuo ieškinio iki bylos nagrinėjimo iš esmės, iki byloje paskirto teismo posėdžio, atsakovė N. Š. neturėjo galimybės pateikti įrodymus, patvirtinančius patirtas bylinėjimosi išlaidas, dėl ko byloje liko neišspręstas atsakovės N. Š. reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo priteisimo.
 3. Be to, atsakovė prašyme nurodė, jog pirmosios instancijos teismas, priimdamas ieškovės ieškinio atsisakymą ir nutraukdamas civilinę bylą, neišsprendė atsakovė prašymo skirti ieškovei baudą, 50 proc. šios baudos priteisiant atsakovei, nes ieškovė UAB „Stellar Navigation“ piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, pareiškė žinomai nepagrįstą ir nesąžiningą ieškinį atsakovei N. Š., nepagrįstai varžė atsakovės N. Š. teises, padarė ieškovei tiek turtinę, tiek neturtinę žalą.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-03-09 nutartimi atsakovės N. Š. prašymo netenkino. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog atsakovės prašymas neatitinka visų būtinųjų sąlygų papildomam sprendimui priimti, nes civilinė byla buvo baigta ne sprendimo priėmimu, civilinė byla nebuvo pradėta nagrinėti, o šalys dėl jos esmės teismo posėdžio metu nepasisakė. Be to, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atsakovė turėdama įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pateikė išnagrinėtoje byloje, iš įrodymų matyti, jog šiuos įrodymus atsakovė turėjo, taip pat turėjo pakankamai laiko šiems įrodymams pateikti. Pirmosios instancijos teismas taip pat pažymėjo, jog byla buvo vedama elektronine forma, tiek atsakovė, tiek jos atstovas turėjo ir galėjo susipažinti su byloje gautais kitos šalies prašymais bei atitinkamai į juos reaguoti.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai
 1. Teisme dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-09 nutarties gautas atsakovės N. Š. (toliau – apeliantė) atskirasis skundas. Apeliantė su skundžiama nutartimi nesutinka, prašo ją panaikinti ir priimti naują procesinį sprendimą – prašymą tenkinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Atsakovė įrodymus apie patirtas bylinėjimosi išlaidas rengėsi pateikti 2017-02-14 turėjusiame vykti teismo posėdyje, tačiau pirmosios instancijos teismas, apeliantės neinformavęs apie tai, kad ieškovės pareiškimas dėl ieškinio atsisakymo bus nagrinėjamas 2017-02-13 rašytinio proceso tvarka, 2017-02-13 nutartimi priėmė 2017-02-10 ieškovės atsisakymą ir bylą nutraukė, todėl apeliantė neturėjo galimybės pateikti įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas;
  2. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl apeliantės byloje pareikšto reikalavimo dėl baudos ieškovei skyrimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir nepagrįsto ieškinio pareiškimą.
 2. Teisme taip pat gautas ieškovės atsiliepimas į atskirąjį skundą, ieškovė prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantė visais jos patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančiais dokumentais disponavo iki ieškovės pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo pateikimo teismui dienos ir nutarties nutraukti bylą priėmimo dienos, tačiau šių įrodymų nepateikė, todėl apeliantei laiku bei tinkamai nesinaudojus procesinėmis teisėmis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti papildomą sprendimą;
  2. Nesutiktina su apeliantės argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl jos reikalavimo skirti ieškovei baudą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog apeliantė turi teisę ginti savo galimai pažeistas teises pagal Civilinio proceso kodekso nustatytas taisykles, taigi teismas apeliantės reikalavimą skirti ieškovei baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmetė.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

5Dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo dėl šalies turėtų bylinėjimosi išlaidų

 1. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1–3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba (ir) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba (ir) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Išdėstyta teisės norma leidžia daryti išvadą, kad papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu, t. y. priėmus sprendimą ir pastebėjus, jog tam tikri ieškiniu ar kitu procesiniu dokumentu keliami klausimai nebuvo išspręsti teismo sprendimu ar bylą užbaigiančia nutartimi, tiek teismo iniciatyva, tiek bylos šalių prašymu yra galimybė priimti papildomą sprendimą.
 2. Atskirajame skunde apeliantė teigia, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino papildomo sprendimo priėmimo galimybę bylinėjimosi išlaidų klausimu, apsiribojęs konstatavimu, kad bylinėjimosi išlaidas patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos, ir neįvertinę apeliantės galimybės pateikti tokius dokumentus. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su šiais apeliantės argumentais.
 3. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad civilinė byla buvo pradėta pagal UAB „Stella Navigation“ ieškinį dėl 1 774,90 Eur skolos iš apeliantės N. Š. priteisimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2017-02-13 nutartimi nutraukė bylą, ieškovei atsisakius ieškinio dėl to, kad ieškovė iš apskaitos programos gavo duomenis, jog paskolos dalykas ieškovei grąžintas. Apie rašytinį posėdį, kuriame buvo išspręstas bylos nutraukimo klausimas, teismas dalyvaujantiems byloje asmenims nepranešė. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad tokiu būdu teismas pažeidė šalių bendradarbiavimo su teismu ir kooperavimosi principus. Kasacinio teismo praktikoje dėl bendradarbiavimo principo taikymo yra išaiškinta, kad CPK 8 straipsnyje nustatyta, jog teismas, bendradarbiaudamas su dalyvaujančiais byloje asmenimis, imasi priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta; taigi teismas, likdamas nešališkas ir neutralus, nepažeisdamas dispozityvumo, rungimosi, šalių lygiateisiškumo ir kitų proceso principų, vadovauja procesui, vykdo CPK nustatytus procesinius veiksmus; kooperacijos civiliniame procese principas reiškia, kad tiek teismas, tiek šalys ir kiti byloje dalyvaujantys asmenys privalo bendrai veikti, siekdami CPK straipsnyje nustatytų tikslų; šalių ir kitų byloje dalyvaujančių asmenų bendradarbiavimo su teismu pareiga reiškia, kad šalys privalo sąžiningai naudotis savo procesinėmis teisėmis, rūpestingai ir laiku pateikti teismui įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-03-08 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-178/2006).
 4. Dėl galimybės šaliai atlyginti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas pasibaigus procesui byloje, kurioje teikta teisinė pagalba, atitinkamai suinteresuotam asmeniui neturint galimybės patirtų išlaidų įrodymus ir prašymą jas atlyginti pateikti nepasibaigus bylos nagrinėjimui iš esmės, kasacinis teismas yra nurodęs, kad CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatytas teisinis reguliavimas negali būti aiškinamas ir taikomas taip, kad būtų paneigta asmens, kurio naudai priimtas sprendimas, teisė gauti jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, be kita ko, išlaidų advokato pagalbai, atlyginimą. Priešingu atveju būtų pažeisti bendrieji teisingumo ir protingumo principai bei CPK 2 straipsnyje įtvirtintas civilinio proceso tikslas ginti asmenų, kurių materialinės subjektinės teisės ar saugomi interesai pažeisti ar ginčijami, interesus. Tais atvejais, kai teismas neišsprendžia bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo, gali būti priimtas papildomas sprendimas (CPK 277 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 straipsnio 2 dalis). Kai procesinis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, teismas turi teisę jį atnaujinti suinteresuoto asmens prašymu ar savo iniciatyva (CPK 78 straipsnio 1 dalis). Taigi, tais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo apmokėti išlaidas advokato pagalbai iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, šis klausimas gali būti išspręstas taikant papildomo sprendimo institutą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013-04-19 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-232/2013).
 5. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatos, kad advokato ar advokato padėjėjo pagalbos išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas jas priteisti ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, gali būti netaikomos, nustačius reikšmingas aplinkybes, įrodančias, kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrodymų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos. Tokiu atveju teismas CPK 277 straipsnio pagrindu turi priimti papildomą sprendimą ir spręsti dėl turėtų bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Nagrinėjamoje byloje, kaip minėta, apeliantei nebuvo pranešta apie teismo posėdį, o jo metu teismas priėmė ieškovės atsisakymą nuo ieškinio ir bylą nutraukė, dėl to apeliantė neteko galimybės pateikti turėtas bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus bei prašymą atlyginti šias išlaidas. Tokios aplinkybės pirmosios instancijos teismo turėjo būti laikomos reikšmingomis, sprendžiant dėl papildomo sprendimo priėmimo.
 6. Taigi, apibendrindamas tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą šaliai, kuri nebuvo tinkamai informuota apie procesą ir neturėjo galimybės pateikti bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų, taip pat nukrypo nuo nurodytos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, todėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-09 nutarties dalis, kuria netenkintas apeliantės N. Š. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo, naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.) – apeliantei N. Š. iš ieškovės UAB „Stellar Navigation“ priteistinos pirmosios instancijos teisme patirtos 805 Eur bylinėjimosi išlaidos. Pažymėtina, jog apeliantės pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio, patvirtintų Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu ir teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85.

6Dėl apeliantės reikalavimo skirti ieškovei baudą, pusę šios baudos priteisiant apeliantei

 1. Nagrinėjamu atveju apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl jos reikalavimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti ieškovei baudą, pusę šios baudos priteisiant apeliantei. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies sutinka su šiuo apeliantės argumentu. Iš skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties matyti, jog, nagrinėdamas prašymą dėl baudos ieškovei skyrimo, pirmosios instancijos teismas apsiribojo formaliu apeliantės nukreipimu į galimybę savo pažeistas teises ginti CPK nustatyta tvarka, visiškai nesigilino į aplinkybes, ar ieškovė, pareikšdama ieškinį dėl skolos iš apeliantės priteisimo, nepiktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis.
 2. Ieškovė, teikdama teismui ieškinį, nurodė faktines aplinkybes, jog 2014-02-24 apeliantei suteikė paskolą, kurios apeliantė iki sutartyje nustatyto termino (2014-06-24) negrąžino. Prie ieškinio ieškovė pridėjo dokumentus ieškinio reikalavimui pagrįsti. Pareiškime dėl ieškinio atsisakymo ieškovė nurodė, jog ieškinys buvo pareikštas dėl to, kad 2016-03-10, atšaukus tuometinį ieškovės vadovą A. S. iš ieškovės direktoriaus pareigų, apeliantė savavališkai pasišalino iš ieškovės veiklos vietos ir nebeatliko savo darbinių funkcijų. Į naujojo ieškovės direktoriaus atstovų raginimus atlikti darbines funkcijas apeliantė niekaip nereagavo (juos ignoravo), naujajam ieškovės direktoriui neperdavė nei ieškovės apskaitos dokumentų, nei prisijungimų prie ieškovės apskaitos programos, todėl ieškovė neturėjo galimybės nustatyti, ar apeliantė paskolą ieškovei yra grąžinusi ir tik Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai (toliau – FNTT) atlikus ieškovės UAB „Stellar Navigation“ veiklos tyrimą ir 2016-08-25 surašius patikrinimo aktą, kuriuo konstatavo, jog ieškovės veikloje jokių pažeidimų nebuvo nustatyta, taip pat FNTT iš apeliantės N. Š. (buvusi ieškovės buhalterė) išsireikalavus prisijungimo prie ieškovės buhalterinės apskaitos programos duomenų, ieškovė, prisijungusi prie minėtų duomenų, sužinojo ir apie tai, jog apeliantė paskolą yra grąžinusi, dėl to ieškovė atsisakė ieškinio. Apeliantė nurodo, jog ieškovei apie paskolos grąžinimą buvo žinoma iš atsakovės rašytinių paaiškinimų, pateiktų ieškovės prieštaravimuose dėl teismo įsakymo išdavimo, todėl ieškovė pareiškė nepagrįstą ieškinį. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su šiuo atskirojo skundo argumentu.
 3. Iš prie pareiškimo dėl ieškinio atsisakymo priedo 2016-03-25 reikalavimo dėl įsipareigojimų pagal darbo sutartį vykdymo matyti, jog ieškovės atstovas reikalauja apeliantės grąžinti prisijungimo, įskaitant ir prisijungimo prie ieškovės buhalterinės apskaitos programos, duomenis. Be to, nors apeliantė nurodo, jog ji pateikė detalų paskolos grąžinimo paaiškinimą, nėra pagrindas spręsti, kad paskola iš tiesų buvo grąžinta. Įvertinus išdėstytus motyvus, darytina išvada, jog ieškovei galėjo būti nežinomas faktas apie apeliantei suteiktos paskolos grąžinimą, kas sąlygojo ieškinio teisme pareiškimą. Pažymėtina, jog proceso įstatymas ginčo šaliai leidžia pasirinkti leistiną ir jam priimtiną jo teisių gynimo teisme realizavimo formą, todėl ieškovės ieškinio pareiškimas teismui nelaikytinas piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti su apeliantės atskirojo skundo argumentais, kad iš ieškovės veiksmų galima padaryti išvadą, jog ji piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, dėl to nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo ieškovei skirti baudą, dėl to netenkintinas apeliantės reikalavimas skirti ieškovei baudą, pusę šios baudos priteisiant apeliantei, todėl ši atskirojo skundo dalis atmestina, o skundžiama pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria netenkintas apeliantės reikalavimas skirti ieškovei baudą, paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

8pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-09 nutartį, panaikinant tą nutarties dalį, kuria netenkintas apeliantės N. Š. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų pritesimo ir priteisti N. Š., asmens kodas ( - ) adresas ( - ), iš uždarosios akcinės bendrovės „Stellar Navigation“, juridinio asmens kodas 301737957, registracijos adresas Taikos per. 52C, Klaipėda, 805 (aštuonis šimtus penkis) Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme išlaidų.

9Kitą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-03-09 nutarties dalį palikti nepakeistą, o atskirojo skundo dalį dėl baudos ieškovei skyrimo atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai