Byla 2S-538-163/2013

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės M. Š. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-12-13 nutarties civilinėje byloje pagal ieškovų K. S., D. S., V. F., LUAB „Gvidonas“ ieškinį atsakovei M. Š., tretieji asmenys Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir S. Š. dėl pareigos įvykdymo natūra ir pagal atsakovės M. Š. priešieškinį ieškovams K. S., D. S., V. F., BUAB „Gvidonas“, tretieji asmenys Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ir S. Š., dėl sutarčių spragų užpildymo,

Nustatė

22012-06-27 Klaipėdos rajono apylinkės teisme gautas atsakovės M. Š. prašymas, juo prašo atidėti Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2011-05-10 sprendimo vykdymą civilinėje byloje Nr. 2-85-714/2011 ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-17 nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-16-622/2012 iki tos datos, kada bus pakloti magistraliniai vandentiekio, lietaus kanalizacijos ir buitinių nuotekų tinklai iki tų pasijungimo taškų, kurie nurodyti ir suprojektuoti atsakovės M. Š. paruoštame inžinerinių tinklų techniniame projekte. Nurodė, kad teismas nustatydamas pusės metų ginčo tinklų įrengimo terminą neatsižvelgė į tą aplinkybę, kad jos, kaip atsakovės, įsipareigojimai įrengti ginčo tinklus ieškovams išplaukia iš 2005 metų susitarimo tarp M. Š. ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos. Pagal dvišalį susitarimą įsipareigojimus prisiėmė tiek ji, tiek Klaipėdos rajono savivaldybės administracija. Ji, kaip detalaus plano organizatorė, savo lėšomis parengė "Vandentiekio, lietaus kanalizacijos, buitinių nuotekų, elektros tinklų, vidaus kelio indvidualių gyvenamųjų namų statybos kvartalui" techninius projektus. Pagal paruoštus techninius projektus 2007-04-26 buvo išduotas Klaipėdos rajono savivaldybės statybos leidimas Nr. NS 07-57. Kadangi techniniame projekte naujus tinklus buvo nurodyta jungti prie planuojamų magistralinių trasų, kurios statybos leidimo išdavimo momentu dar nebuvo įrengtos, ji turėjo lūkesčių, kad išduodama statybos leidimą kvartaliniams tinklams įrengti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija ketino įvykdyti savo įsipareigojimus, nurodytus susitarime, t.y. artimiausiu metu įrengti magistralinius tinklus. Iki šios dienos Klaipėdos rajono savivaldybės administracija nėra įvykdžiusi susitarimo įsipareigojimų. Nurodė, kad šiuo metu nėra galimybės įrengus kvartalinius tinklus, juos prijungti prie magistralinių tinklų, nes šie dar neįrengti, todėl įvykdžius Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą per šešis mėnesius, t. y. įrengus kvartalinius vandentiekio, lietaus kanalizacijos, buitinių nuotekų tinklus, jais nebus galima naudotis, t. y. tiekti vandenį bei šalinti nuotekas.

3Klaipėdos rajono apylinkės teismas 2012-12-13 nutartimi netenkino atsakovės M. Š. prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Nurodė, kad patenkinus atsakovės prašymą ir atidėjus sprendimo įvykdymo terminą, būtų pažeistas ieškovų teisėtų lūkesčių principas, nes atsakovė pareigą įrengti kvartalinius fekalinės kanalizacijos ir kitus tinklus, privažiavimo kelius, turėjo įvykdyti daug anksčiau, t.y. iki žemės sklypų užstatymo pastatais pradžios. Pažymėjo, kad ieškiniu buvo prašoma nustatyti vieno mėnesio terminą, tačiau teismas atsižvelgė į reikiamų atlikti darbų apimtį ir pagrįstai nustatė daug ilgesnį nei buvo prašoma – šešerių mėnesių terminą, be to, po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos jau praėjo 10 mėnesių, o atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad per teismo nustatytą terminą nebuvo įmanoma atlikti nustatytų darbų. Nurodė, kad atsakovė teismui nepateikė jokių duomenų, kurie patvirtintų, kad yra bent jau rengiamas ir 1 metų laikotarpyje bus įgyvendintas techninis projektas dėl vandens tiekimo ir buitinių nuotekų magistralinių tinklų paklojimo Gindulių k. Panoramos g., į kuriuos ir būtų pajungiami M. Š. įrengti kvartaliniai vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir kiti tinklai (iš atsakovės teismui pateikto AB „Klaipėdos vanduo“ rašto matyti, kad bendrovės vykdomo techninio projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų bei įrenginių statyba ( - )“ apimtis nepatenka buitinių nuotekų nuvedimo tinklų statyba ( - ) ir vandens tiekimo tinklų statyba ( - ) ribose).

4Atskiruoju skundu atsakovė M. Š. prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012-12-13 nutartį panaikinti ir priimti naują nutartį – atidėti teismo sprendimo įvykdymą iki tos datos, kol bus pakloti magistraliniai inžineriniai tinklai. Nurodo, kad teismas tinkamai neįvertino aplinkybės, kad paklojus kvartalinius inžinerinius tinklus, t. y. vandentiekio ir kanalizacijos, jų nebus galima priduoti eksploatacijai, gyventojai neturės galimybės tinklais naudotis, nes kvartaliniai inžineriniai tinklai suplanuoti pajungimui į perspektyvinius magistralinius vandentiekio ir kanalizacijos tinklus, kvartalinių inžinerinių tinklų pajungimas projekte nurodytas į neegzistuojančius Gindulių gyvenvietės tinklus, tačiau nesant galimybės jais naudotis, ieškovų teisėtų lūkesčių principas nebus pažeistas. Svarbi aplinkybė yra ta, kad visi ieškovai šiuo metu turi įsirengę vietinius valymo įrengimus, vandens gręžinius bei yra įrengti privažiavimo keliai. Teigia, kad teismas nepagrįstai rėmėsi ieškovo D. S. ir ieškovų atstovo advokato V. Žylės nuomone, kad įsipareigojimus atsakovė M. Š. turėjo įvykdyti parduodama žemės sklypus, tačiau teismui nepateikė jokių sutarčių dėl ginčo objekto įvedimo termino. Nurodo, kad savo įsipareigojimų neatsisako, bet siekia, kad įsipareigojimo vykdymas būtų logiškas ir ekonomiškai pagrįstas, kad įvedus inžinerinius tinklus jais būtų galima naudotis, tik tada bus patenkintas ieškovų teisėtų lūkesčių principas naudotis centralizuotais vandentiekio ir kanalizacijos tinklais. Pažymi, kad teismo sprendimo vykdymo atidėjimo termine yra aktualus lygiateisiškumo, taip pat teisinio apibrėžtumo , proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, taigi neturint galimybės naudoti inžinerinius tinklus ieškovų gyvenimo sąlygos nepagerės.

5Atsiliepime į atsakovės atskirąjį skundą ieškovai K. S., D. S., V. F., LUAB „Gvidonas“ prašo atskirojo skundo netenkinti ir skundžiamą nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad jiems reikalingas kuo skubesnis kvartalinių inžinerinių tinklų paklojimas detalaus plano ribose, o prisijungimas prie magistralinių inžinerinių tinklų ar kitoks problemos sprendimo būdas yra ieškovų apsisprendimo dalykas, kurio negali varžyti detalaus plano organizatorė M. Š., nes dėl jos neveikimo ieškovai turėjo įsivesti vietinę infrastruktūrą savų sklypų ribose. Teigia, kad apeliantė klaidina teismą dėl kvartalinių inžinerinių tinklų įvedimo termino, neva jis nenurodytas žemės sklypų pirkimo-pardavimo sutartyse. Mano, kad apie civilinių teisinių santykių apibrėžtumą atsakovei reikėjo galvoti pardavinėjant žemės sklypus.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio apeliacinio objekto nulemtus nagrinėjimo tvarkos ypatumus (CPK 338 str.). Absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str., 338 str.).

8Teismo sprendimo vykdymas yra baigiamoji civilinio proceso stadija, kurios metu realizuojamas teismo priimtas sprendimas, ir šalis, kurios nenaudai jis priimtas, visada patiria tam tikrų nuostolių, ir tai yra neišvengiama pasekmė. CPK 284 straipsnyje numatyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo ar jo dalies vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą turi būti atsižvelgiama į tai, jog šalių ginčas dėl teisės yra užbaigtas ir išieškotojo teisė patvirtinta įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Kadangi sprendimo vykdymo išdėstymas ar atidėjimas yra nukrypimas nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, teismo sprendimą išdėstyti ar atidėti galima tik išimtiniais atvejais, t. y. konstatavus, jog skolininko turtinė padėtis ypač bloga arba yra kitokių ypatingai svarbių aplinkybių, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo yra svarbus ir šalių lygiateisiškumo principas, turi būti išlaikyta išieškotojo ir skolininko teisėtų interesų pusiausvyra, bei atsižvelgta į tai, ar atidėjus teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas sprendimo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Be to, svarbus ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principas, pagal kurį privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti. Tokiu būdu išieškotojo teisė susigrąžinti skolą iš skolininko turi būti ginama, o skolininkas privalo gerbti šią išieškotojo teisę ir stengtis kuo greičiau įvykdyti savo prievolę.

9Įsiteisėjusiu teismo sprendimu atsakovei buvo nustatytas 6 mėnesių terminas darbų atlikimui ir nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo 1 metai, tačiau atsakovė nepateikė jokių duomenų, kad yra pradėjusi teismo sprendimo vykdymą, taip pat nepateikė duomenų, kad per teismo nustatytą terminą nebuvo galima atlikti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų įpareigojimų. Taip pat atsakovė nepateikė objektyvių įrodymų, iš kurių apeliacinės instancijos teismas galėtų daryti pagrįstą išvadą, kad 1 metų laikotarpyje bus įgyvendintas techninis projektas dėl vandens tiekimo ir buitinių nuotekų magistralinių tinklų paklojimo ( - ), į kuriuos ir būtų pajungiami M. Š. įrengti kvartaliniai vandentiekio, fekalinės kanalizacijos ir kiti tinklai (CPK 178 str., 185 str.). Taip pat pažymėtina, kad atsakovės nurodytos aplinkybės, jog paklojus kvartalinius inžinerinius tinklus, t. y. vandentiekio ir kanalizacijos, jų nebus galima priduoti eksploatacijai ir gyventojai neturės galimybės tinklais naudotis, negali būti pagrindu atidėti įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymą, nes kaip nurodė ir ieškovai atsiliepime į atskirąjį skundą, jiems reikalingas kuo skubesnis kvartalinių inžinerinių tinklų paklojimas detalaus plano ribose, o prisijungimas prie magistralinių inžinerinių tinklų nėra ypatingos svarbos dalykas.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atidėjus teismo sprendimo vykdymą būtų pažeisti teisėti išieškotojų interesai ir paneigti teisėtų lūkesčių bei teisinio apibrėžtumo principai ir konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

12Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai