Byla 2A-159-324/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Gudynienės, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus ir Nijolios Indreikienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal atsakovo P. J. V. apeliacinį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-9-217/2010 pagal M. S., S. S. ieškinį atsakovui P. J. V., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui dėl sklypo ribų nustatymo ir atsakovo P. J. V. priešieškinį ieškovams M. S., S. S., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui, Z. S., R. U., J. V. dėl sklypo ribų nustatymo pagal uždarosios akcinės bendrovės „Kauno komprojektas“ projektą,

Nustatė

2ieškovai prašė nustatyti jiems priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) ir atsakovo sklypo (kadastro Nr. ( - )) ribas pagal 1996 m. sklypų suderinimo tvarką, nustatant šių sklypų ribojimosi kraštine tiesę tarp koordinačių taško x=6100606.57 ir y=506996.72 ir tarp taško x=6100581.79 ir y=506988.93 Lietuvos koordinačių sistemoje.

3Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti, kad jam priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), ir ieškovams priklausančio žemės sklypo (unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), skiriamoji riba yra pagal UAB „Kauno komprojektas“ parengtą žemės sklypų ribų projektą, taškuose Nr. 6-7-8-9-10-11-14-12, kurių posūkio taškų koordinatės yra Nr. 6 (X6100582,02 / Y506987,25), Nr. 7 (X6100586,95 / Y506988,14), Nr. 8 (X6100601,68 / Y506990,81), Nr. 9 (X6100607,22 / Y506992,15), Nr. 10 (X6100607,29 / Y506992,17), Nr. 11 (X6100606,84 / Y506995,04), Nr. 14 (X6100606,34 / Y506998,20), Nr. 12 (X6100605,71 / Y507002,16), priteisti iš ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

4Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį patenkino, priešieškinį atmetė. Patvirtino ieškovui S. S. priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), ir P. J. V. sklypo (kadastro Nr. ( - )), esančio ( - ), ribas pagal 1996 m. parengtą sklypo privatizavimo planą, įregistruotą 1996 m. kovo 19 d. Nekilnojamojo turto registre Nr. 46/7897-2, nustatant šių sklypų ribojimosi kraštine tiesę tarp koordinačių taško x=6100606.57 ir y=506996.72 ir tarp taško x=6100581.79 ir y=506988.93 Lietuvos koordinačių sistemoje. Nurodė, kad S. S. teisės įregistruotos valstybiniame žemės kadastro duomenų registre 1996 m. kovo 19 d. (reg. Nr. 46/7897-2). Sprendė, kad ieškovams priklausantis žemės sklypas įstatymų nustatyta tvarka buvo suformuotas anksčiau nei atsakovo naudojamas žemės sklypas, todėl formuojant pastarąjį žemės sklypą atsakovas privalėjo paisyti ieškovų žemės sklypo ribų ir jų nepažeisti. Konstatavo, kad UAB „Kauno komprojektas“ parengtas žemės sklypų ribų projektas patvirtina, kad ieškovų ir atsakovo žemės sklypų ribos persikerta, pažeidžia ieškovų nuosavybės teises, projektas nesuderintas su Kauno apskrities viršininko administracija, nors siūloma dalį ieškovų sklypo padidinti valstybinės žemės ar valstybinio kelio sąskaita.

5Apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas.

6Nevertinta ir nepasisakyta dėl dviejų byloje esančių žemės sklypo ribų paženklinimo aktų.

7Nespręsta ir nepasisakyta dėl ieškovų pateikto žemės sklypo ribos nustatymo projekto teisminiam nagrinėjimui, kuriuo jie rėmėsi. Šio projekto sudarytojas korporacija „Matininkai“ paaiškinime nurodė, kad žemės sklypo ribos kinta ir gretimų sklypų savininkams, nurodė kompensavimo būdus. Nevertinti rašytiniai įrodymai, liudytojų parodymai, atsakovo argumentai, išskyrus S. S. ir P. J. V. sodo sklypo privatizavimo bylas. Nevertintos aplinkybės, kad iki 1998 metų žemės sklypo ribos nebuvo žymimos kadastro žemėlapyje. Į VĮ Registrų centro (įsteigto 1997 m. liepos mėn.) duomenų banką duomenys buvo perkeliami iš miestų ir rajono aptarnavimo biurų. Nėra duomenų, kad ieškovo žemės sklypas geodeziškai išmatuotas ir registruotas, VĮ Registrų centras būtų perėmęs registre sukauptą geoinformaciją apie sklypą ir jo ribas. Kauno apskrities viršininko administracijos 2009 m. gegužės 21 d. atsiliepime Nr. 6-492 nurodyta, kad ieškovo žemės sklypo ribos nėra pažymėtos kadastro žemėlapyje.

8Neįvertinti liudytojo matininko R. K. parodymai. Nevertintas atsakovo priešieškinis, nenurodyta, kuo jis yra ydingas, motyvai, kodėl jis atmestas (CPK 265 straipsnis).

9Nenurodyta ir nespręsta, kaip atsakovui bus kompensuojamas sumažėjęs 84 m2 žemės sklypas. Nukrypta nuo LAT suformuotos praktikos. LAT yra konstatavęs, kad esant gretimų sklypų ribų neatitikčiai, kiekvienu atveju būtina ieškoti sklypų savininkų interesų pusiausvyros, ir negalima ginti išimtinai vieno savininko teisių kito sklypo savininko interesų sąskaita. Gali būti keičiama sklypo konfigūracija, tačiau negali būti keičiamas (didėti ar mažėti) žemės sklypo dydis (plotas), priešingu atveju turėtų būti keliamas klausimas dėl nuosavybės teisės įgijimo pagrindo, ginčijant pirkimo-pardavimo sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-539/2005, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-226/2009).

10Neatsižvelgta, kad ieškovai neginčijo 2000 m. liepos 19 d. surašytų žemės sklypo ribų paženklinimo aktų, atsakovo nuosavybės teisės įgijimo pagrindo – 2000 m. lapkričio 2 d. pirkimo-pardavimo sutarties.

11Nevertinta, kad atsakovas, siekiantis žemės sklypų ribų nustatymo, pateikdamas priešieškinį įrodė, kad reikalaujama nustatyti sklypų riba atitinka teisės aktų reikalavimus ir yra racionaliausias ginčo sprendimas. Pateikdamas sklypų ribos nustatymo variantą atsakovas laikėsi LAT suformuotos praktikos. Atsakovas pateikė pagrįstą UAB „Kauno komprojektas“ žemės sklypų (kadastrinis Nr. ( - ) ir kadastrinis Nr. ( - )) ribų nustatymo projektą teisminiam nagrinėjimui ML500. Liudytojas UAB „Kauno komprojektas“ direktorius A. V. paaiškino, kad projektas atitinka naudojimosi žeme racionalumo ir efektyvumo kriterijus, jis geriausiai atitiks šalių interesus. Liudytojas paaiškino, kad patenkinus ieškinį nebus galima atsakovui kompensuoti sklypo dalies netektį.

12Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti, priešieškinį patenkinti.

13Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo sprendimo nekeisti.

14Apeliacinės instancijos teismui šalys pateikė taikos sutartį ir prašo patvirtinti tokias jos sąlygas:

151.

16Šalys susitaria, jog ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ir P. J. V., sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), riba yra nustatoma pagal Korporacijos „Matininkai“ parengtą žemės sklypo planą M 1:500, nustatant šių sklypų ribojimosi kraštine tiesę tarp koordinačių taško x=6100606.57 ir y=506996.72 ir tarp taško x=6100581.79 ir y=506988.93 Lietuvos koordinačių sistemoje.

172.

18P. J. V. sutinka su šios sutarties 1 p. nurodytos ribos nustatymu tarp ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ir P. J. V. sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ).

193.

20M. S. ir S. S. įsipareigoja sumokėti P. J. V. 1000 litų (vieno tūkstančio litų) kompensaciją už P. J. V. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ploto trūkumą, atsiradusį nustatant šios sutarties 1 p. numatytą šalių susitarimu ribą tarp sklypų.

214.

22Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo pasekmės, nustatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 straipsnio 2 dalyje, t.y., kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, šalims yra žinomos.

235.

24Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas civilinėje byloje apmokės ieškovai ir atsakovas lygiomis dalimis. Kiekviena iš šalių lieka prie savo bylinėjimosi išlaidų.

256.

26Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., šalys prašo teismo grąžinti 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio.

27Prašymas tenkintinas.

28CPK 140 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi.

29Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, įstatymų reikalavimus atitinka, trečiųjų asmenų interesų nepažeidžia, todėl tvirtintina (CPK 42 straipsnio 2 dalis, 140 straipsnio 3 dalis). Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, civilinė byla nutrauktina (CPK 293 straipsnio 5 punktas).

30Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.

31Valstybės patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas šalys įsipareigoja atlyginti lygiomis dalimis, todėl iš jų valstybei priteistina po 235,5 Lt.

32Ieškovams grąžintina 75 procentai už ieškinį (89 Lt) sumokėto žyminio mokesčio, atsakovui grąžintina 75 procentai už priešieškinį (99 Lt) ir apeliacinį skundą (99 Lt) sumokėto žyminio mokesčio (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

33Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

34panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą.

35Patvirtinti tokias šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas:

361.

37Šalys susitaria, jog ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ir P. J. V., sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), riba yra nustatoma pagal Korporacijos „Matininkai“ parengtą žemės sklypo planą M 1:500, nustatant šių sklypų ribojimosi kraštine tiesę tarp koordinačių taško x=6100606.57 ir y=506996.72 ir tarp taško x=6100581.79 ir y=506988.93 Lietuvos koordinačių sistemoje.

382.

39P. J. V. sutinka su šios sutarties 1 p. nurodytos ribos nustatymu tarp ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ir P. J. V. sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ).

403.

41M. S. ir S. S. įsipareigoja sumokėti P. J. V. 1000 litų (vieno tūkstančio litų) kompensaciją už P. J. V. priklausančio žemės sklypo, kadastro Nr. ( - ), esančio ( - ), ploto trūkumą, atsiradusį nustatant šios sutarties 1 p. numatytą šalių susitarimu ribą tarp sklypų.

42Priteisti valstybei iš ieškovų M. S. (asmens kodas ( - )), S. S. (asmens kodas ( - )) 235,5 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus 50 ct) ir atsakovo P. J. V. (asmens kodas ( - )) 235,5 Lt (du šimtus trisdešimt penkis litus 50 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

43Grąžinti ieškovams M. S. (asmens kodas ( - )), S. S. (asmens kodas ( - )) 89 Lt (aštuoniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto AB bankas Hansabankas 2008 m. sausio 3 d. įmokos mokėjimo kvitu Nr. 2008010300526408, AB „Lietuvos paštas“ 2008 m. vasario 8 d. kvitu.

44Grąžinti atsakovui P. J. V. (asmens kodas ( - )) 99 Lt (devyniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto už priešieškinį Swedbank, AB, 2009 m. balandžio 30 d., 2009 m. gegužės 14 d. įmokos mokėjimo kvitais Nr. 2009043000538988, 2009051400439482, ir 99 Lt (devyniasdešimt devynis litus) žyminio mokesčio, sumokėto už apeliacinį skundą Swedbank, AB, 2010 m. liepos 30 d. įmokos mokėjimo kvitu op. archyvo kodas 2010073000553794.

45Nutraukti civilinę bylą pagal M. S., S. S. ieškinį atsakovui P. J. V., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui dėl sklypo ribų nustatymo ir atsakovo P. J. V. priešieškinį ieškovams M. S., S. S., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, valstybės įmonei Registrų centrui, Z. S., R. U., J. V. dėl sklypo ribų nustatymo pagal uždarosios akcinės bendrovės „Kauno komprojektas“ projektą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovai prašė nustatyti jiems priklausančio žemės sklypo (kadastro Nr. (... 3. Atsakovas priešieškiniu prašė nustatyti, kad jam priklausančio žemės... 4. Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 2 d. sprendimu ieškinį... 5. Apeliaciniu skundu atsakovas nurodo, jog sprendimas neteisėtas ir... 6. Nevertinta ir nepasisakyta dėl dviejų byloje esančių žemės sklypo ribų... 7. Nespręsta ir nepasisakyta dėl ieškovų pateikto žemės sklypo ribos... 8. Neįvertinti liudytojo matininko R. K. parodymai. Nevertintas atsakovo... 9. Nenurodyta ir nespręsta, kaip atsakovui bus kompensuojamas sumažėjęs 84 m2... 10. Neatsižvelgta, kad ieškovai neginčijo 2000 m. liepos 19 d. surašytų... 11. Nevertinta, kad atsakovas, siekiantis žemės sklypų ribų nustatymo,... 12. Prašo panaikinti sprendimą, priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti,... 13. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai prašo sprendimo nekeisti.... 14. Apeliacinės instancijos teismui šalys pateikė taikos sutartį ir prašo... 15. 1.... 16. Šalys susitaria, jog ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo,... 17. 2.... 18. P. J. V. sutinka su šios sutarties 1 p. nurodytos ribos nustatymu tarp... 19. 3.... 20. M. S. ir S. S. įsipareigoja sumokėti P. J. V. 1000 litų (vieno tūkstančio... 21. 4.... 22. Taikos sutarties sudarymo, patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo... 23. 5.... 24. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidas civilinėje byloje apmokės... 25. 6.... 26. Vadovaujantis LR CPK 87 str. 2 d., šalys prašo teismo grąžinti 75 procentus... 27. Prašymas tenkintinas.... 28. CPK 140 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad bet kurioje proceso... 29. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų... 30. Turėtų bylinėjimosi išlaidų šalys viena iš kitos nereikalauja.... 31. Valstybės patirtas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas šalys... 32. Ieškovams grąžintina 75 procentai už ieškinį (89 Lt) sumokėto žyminio... 33. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 2 d. sprendimą.... 35. Patvirtinti tokias šalių sudarytos taikos sutarties sąlygas:... 36. 1.... 37. Šalys susitaria, jog ieškovams M. S. ir S. S. priklausančio žemės sklypo,... 38. 2.... 39. P. J. V. sutinka su šios sutarties 1 p. nurodytos ribos nustatymu tarp... 40. 3.... 41. M. S. ir S. S. įsipareigoja sumokėti P. J. V. 1000 litų (vieno tūkstančio... 42. Priteisti valstybei iš ieškovų M. S. (asmens kodas ( - )), S. S. (asmens... 43. Grąžinti ieškovams M. S. (asmens kodas ( - )), S. S. (asmens kodas ( - )) 89... 44. Grąžinti atsakovui P. J. V. (asmens kodas ( - )) 99 Lt (devyniasdešimt... 45. Nutraukti civilinę bylą pagal M. S., S. S. ieškinį atsakovui P. J. V.,...