Byla e2-7573-994/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujamiesčio būstas“ ieškinį atsakovui A. M. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo A. M. 115,63 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Atsakovas yra buto, esančio ( - ), Vilnius, savininkas. Atsakovas už suteiktas paslaugas nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28 nėra sumokėjęs 115,63 Eur užmokesčio.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2017-03-15 viešo paskelbimo būdu (2017-03-15 nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomais atsakovo buvimo vietos adresu.

5Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-09 įsakymu Nr. 30-1948 teikia administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas namo, esančio ( - ), Vilnius, savininkams. Pagal 2016-12-14 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo duomenis, atsakovui nuosavybės teise priklauso butas, esantis ( - ), Vilnius (e. b. l. 7-8). Ieškovas teikia administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas atsakovui nuosavybės teise priklausančiam butui, tačiau atsakovas už paslaugas neatsiskaitė ir ieškovui yra skolingas 115,63 Eur užmokesčio už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28 (e. b. l. 10).

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str. kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu, taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti (CK 4.82 str. 3 d., 4 d.). Kasacinis teismas yra nurodęs, kad įstatymuose, reglamentuojančiuose daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigas bendrosios dalinės nuosavybės teisėje, yra įtvirtinta bendroji taisyklė, jog bendraturtis privalo proporcingai prisidėti prie visų išlaidų, skirtų namui bei bendrosios dalinės nuosavybės objektams išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, jų būtiniems pagerinimams atlikti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-27 nutartis c. b. Nr. 3K-7-515/2009). CK 6.38 str. 1 d. numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Duomenų, jog atsakovas būtų pareiškęs ieškovui pretenzijas dėl atliktų paslaugų kokybės, byloje nėra. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra sumokėjęs susidariusio įsiskolinimo už suteiktas paslaugas (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovės reikalaujama 115,63 Eur suma yra pagrįsta ir priteistina.

10CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; ir kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 0,87 Eur užmokestis už nekilnojamojo turto išrašą ir išrašo peržiūrėjimą ekrane, 0,84 Eur už Gyventojų registro tarnybos išrašą apie atsakovę, iš viso – 16,71 Eur suma. Šios bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir iš atsakovo priteistinos ieškovui (CPK 80 str. 1 d., 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

12Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas – 54,45 Eur už ieškinio parengimą. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad sąrašas asmenų, galinčių būti atstovais pagal pavedimą, įtvirtintas CPK 56 str. ir jis yra baigtinis. Tai reiškia, kad joks kitas asmuo, jei jis nepatenka į CPK 56 str. nustatytą sąrašą, negali atstovauti civiliniame procese pagal pavedimą. Atstovavimui nustatyti apribojimai ir reikalavimai lemia ir atstovavimo išlaidų paskirstymo, priteisimo reglamentavimą. CPK 88 str. 1 d. 6 p. išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai apmokėti priskiria prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu. Tai reiškia, kad įstatymas nustato civilinio proceso dalyviui, teisę reikalauti iš kitos (pralaimėjusios) šalies savo patirtų atstovavimo civiliniame procese pagal pavedimą išlaidų atlyginimo tik tuo atveju, kai jam atstovavo advokatas arba advokato padėjėjas. Kitokios atstovavimo išlaidos civilinio proceso dalyviui negali būti priteistos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-04-15 nutartis c. b. Nr.3K-3-212-219/2015). Atlyginimas, sumokėtas už teisines paslaugas neturinčiam teisės atstovauti pagal pavedimą asmeniui, negali būti vertinamas ir kaip kitos būtinos ir pagrįstos bylinėjimosi išlaidos, nurodytos CPK 88 straipsnio 1 dalies 9 punkte (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-05-29 nutartis c. b. Nr. 3K-7-334-687/2015). Taigi išlaidos, šalies patirtos rengiant procesinius dokumentus teismui, laikytinos atstovavimo išlaidomis. Nagrinėjamu atveju su ieškiniu į teismą kaip ieškovo atstovas kreipėsi aukštąjį teisinį išsilavinimą turintis pareiškėjo darbuotojas. Į bylą pateiktas Susitarimas Nr. 2 prie teisinių paslaugų sutarties, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, patvirtina, kad ieškovą sutartiniai paslaugų teikimo teisiniai santykiai siejo su juridiniu asmeniu, negalinčiu būti kreditoriaus atstovu teisme (CPK 56 str.). Vien tai, kad teikdamas paslaugas šis juridinis asmuo pasitelkė advokatą, nesant atstovavimo teisinių santykių tarp ieškovo ir advokato, nesudaro pagrindo priteisti reikalaujamų ieškinio parengimo išlaidų. Byloje esantis Susitarimas Nr. 2, sudarytas tarp ieškovo ir UAB „Skolos LT“, kuriame nustatyta, kad UAB „Skolos Lt“ paslaugų teikimui gali pasitelkti kitas bendroves ir (ar) advokatų profesines bendrijas, nepagrindžia kitokio vertinimo, o tik patvirtina, kad atstovavimo teisiniai santykiai Advokatų profesinės bendrijos „Triniti LT“ advokatus sieja su asmeniu, nesančiu proceso dalyviu šioje byloje, t. y. UAB „Skolos LT“, bet ne su ieškovu UAB „Naujamiesčio būstas“. Taigi byloje nėra įrodymų, kad kreditorių byloje atstovavo advokatas ar advokato padėjėjas ir 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidos būtų sumokėtos tokiam atstovui (tiesiogiai ar per tarpininką) už konkrečioje byloje suteiktas paslaugas. Todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas priteisti 54,45 Eur bylinėjimosi išlaidas yra aiškiai nepagrįstas ir atmestinas.

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą 4,11 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos priteistinos iš atsakovo (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

14Atsakovui išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi išlaidas jis privalo sumokėti pavedimu į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pajamų surenkamąją sąskaitą, nurodant įmokos kodą 5660, mokėjimo kvitą pateikti teismui (raštinei).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 96 straipsnio 6 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16ieškinį tenkinti.

17Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“, įm. kodas 121452091, iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 115,63 Eur (vieno šimto penkiolikos eurų 63 ct) skolą už ieškovo suteiktas paslaugas atsakovui laikotarpiu nuo 2014-02-01 iki 2014-02-28, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (115,63 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-02-06) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,71 Eur (šešiolikos eurų 71 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( - ) 4,11 Eur (keturių eurų 11 ct) bylinėjimosi išlaidas valstybei.

19Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct) bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

20Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

21Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso... 2. Teismas... 3. ieškovas UAB „Naujamiesčio būstas“ ieškiniu kreipėsi į teismą,... 4. Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui... 5. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą (toliau – CK) 4.76 str.... 10. CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 11. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas... 12. Ieškovas taip pat prašo iš atsakovės priteisti bylinėjimosi išlaidas –... 13. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 14. Atsakovui išaiškintina, kad į valstybės pajamas priteistas bylinėjimosi... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 16. ieškinį tenkinti.... 17. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Naujamiesčio būstas“,... 18. Priteisti iš atsakovo A. M., a. k. ( -... 19. Ieškinio reikalavimą dėl 54,45 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 45 ct)... 20. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...