Byla 2S-651-464/2009

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Romualdos Janovičienės ir Andžejaus Maciejevskio, kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Rimmos Kašnikovos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovei Rimmai Kašnikovai dėl įsiskolinimo išieškojimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas UAB „Šilėja“ 2008-10-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l.1-2) atsakovui Rimmai Kašnikovai dėl 1006,10 Lt skolos ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

4Atsakovė Rimma Kašnikova 2008-11-12 pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį (b.l.9), kuriuo prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

5Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-11-21 nutartimi atsakovės atsiliepimą į ieškinį pripažino nepaduotu ir grąžino atsakovei. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovė atsiliepimą į ieškinį teismui pateikė pasibaigus teismo nustatytam 14 dienų terminui nuo teismo pranešimo įteikimo dienos atsiliepimui pateikti.

6Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-11-17 sprendimu už akių ieškovo UAB „Šilėja“ ieškinį atsakovei Rimmai Kašnikovai dėl įsiskolinimo už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas išieškojimo patenkino visiškai: priteisė ieškovo naudai iš atsakovės 1006,10 Lt skolos už suteiktas paslaugas už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2008-09-01 ir 63 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l.7-8).

7Atsakovė Rimma Kašnikova 2008-12-04 pateikė teismui pareiškimą (b.l.11-12) dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2008-11-17 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Savo prašymą grindė tuo, kad teismo nustatyto 14 dienų termino atsiliepimui į ieškinį pateikti ji nebuvo praleidusi, nes 2008-11-06 surašytą pranešimą ji išsiuntė paštu 2008-11-07, t.y. praėjus 11 dienų nuo pranešimo gavimo – 2008-10-27.

8Ieškovas UAB „Šilėja“ atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo (b.l.15,16-17) prašė klausimą dėl atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo tenkinimo spręsti teismo nuožiūra. Patvirtino, kad Rimma Kašnikova yra skolinga ieškinyje nurodytą sumą – 1006,10 Lt, skolos dydį įrodo UAB „Šilėja“ prie ieškinio pridėta buhalterijos pažyma.

9Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-01-13 nutartimi atsakovės pareiškimo dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismas 2008-11-17 sprendimo už akių panaikinimo netenkino. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo motyvus bei ištyręs byloje esančią medžiagą, konstatavo, kad pareiškėja teismui nepateikė įrodymų, patvirtinančių akivaizdų sprendimo už akių neteisėtumą bei asmens teisių pažeidimą, todėl nėra teisinio pagrindo naikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą (b.l.21-22).

10Atsakovė Rimma Kašnikova atskiruoju skundu (b.l.25,31-32), prašė panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo nutartį bei atnaujinti bylos nagrinėjimą. Teigė, kad pirmosios instancijos teismas be pagrindo nepriėmė laiku pateikto atsiliepimo į ieškinį, dėl to buvo pažeistos jos teisės ir teisėti interesai. Nurodė, kad už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2008-09-01 sumokėjo ieškovui už suteiktas paslaugas 1068,42 Lt, tačiau nesutinka su likusia 1006,10 Lt skolos dalimi. Paaiškino, kad yra senyvo amžiaus, todėl dėl sąnarių skausmo sukeltų negalavimų gali skirtis jos parašai ant procesinių dokumentų, o procesiniuose dokumentuose neteisingai užrašytas jos vardas, yra tik rašybos klaida.

11Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-02-26 nutartimi pareiškėjos Rimmos Kašnikovos atskirąjį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-01-13 nutarties pripažino nepaduotu ir grąžino pareiškėjai. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėja neįvykdė 2009-02-11 nutartyje nurodytų reikalavimų pateikti dokumentus, įrodančius apmokėjimą ieškovui už suteiktas paslaugas laikotarpyje nuo 2007-07-01 iki 2008-09-01 ir įrodymus, kad yra neteisingai priskaičiuota skola už paslaugų teikimą (CPK 111 str. 2 d. 4 p.), ir tuo pagrindu pripažino atskirąjį skundą nepaduotu ir grąžino pareiškėjai (b.l.35).

12Atsakovė Rimma Kašnikova atskiruoju skundu (b.l.42-43) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-02-26 nutartį. Atsakovė nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad nėra pateikta įrodymų, jog pareiškėja kreipėsi dėl įrodymų gavimo ir jai buvo atsisakyta juos pateikti. Pažymi, jog patikslintame atskirajame skunde ji nurodė prašymą teismui išreikalauti iš Šeškinės pašto skyriaus siuntų registracijos žurnalo duomenis apie registruotos siuntos Nr. RN 799621245LT gavimą. Teigia, jog tai, kad ji pateikė teismui nepatvirtintą ir į lietuvių kalbą neišverstą paso kopiją taip pat negali būti pagrindas laikyti nepaduotu atskirąjį skundą, nes teismas galėjo suteikti galimybę pašalinti trūkumus. Šiuo metu teismo reikalavimas pateikti išverstą ir patvirtintą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą yra įvykdytas. Be to pabrėžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių susidariusią skolą, o tai, kad ji nesutinka su skola, negali būti teismo vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis, tai yra tik siekis apginti savo pažeistas teises.

13Atskirasis skundas tenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

15Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą iš civilinės bylos bei atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino aplinkybes, susijusias su atsakovės atskirojo skundo dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009-01-13 nutarties priėmimu bei jos prašymų turiniu, dėl ko pažeidė procesines teisės normas ir priėmė neteisėtą nutartį.

16Teisės į tinkamą teismo procesą principas reikalauja suteikti šalims teisę apskųsti, jų manymu, neteisingą ir nepagrįstą teismo sprendimą. Apeliacijos teisė įgyvendinama paduodant apeliacinį ar atskirąjį skundą, kuris kartu yra priemonė apeliaciniam procesui pradėti. Ši teisė realizuojama CPK numatyta tvarka, kurios nesilaikymas, kaip antai pirmosios instancijos teismui konstatavus, kad laiku buvo nepašalinti nustatyti apeliacinio skundo turinio trūkumai (CPK 306 str., 316 str. 2 d.), gali reikšti, kad asmuo tokią teisę prarado. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atsakovės atskirojo skundo priėmimo klausimą, konstatavo, kad šis skundas neatitinka bendrųjų procesinių dokumentų turiniui keliamų reikalavimų – CPK 111 str. 2 d. 4 p., šio skundo priedai – CPK 113 str. 3 d. ir 114 str. 1 d. reikalavimų (b.l.52), o pagrindinis argumentas, dėl kurio teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą – atsakovė nepateikė dokumentų, įrodančių apmokėjimą ieškovui už suteiktas paslaugas bei įrodymų, kad neteisingai paskaičiuota skola už paslaugų teikimą. Teismas kartu padarė išvadą, jog atsakovė piktnaudžiauja procesu, įvardindamas skundžiamojoje nutartyje apie galimybę taikyti jai CPK 95 str. 2 d. numatytą baudą.

17Vertindama, ar egzistavo teisinis pagrindas nustatyti atsakovei terminą 2009-02-09 atskirojo skundo (b.l. 35) trūkumams pašalinti, kas vėliau sąlygojo jos skundo nepriėmimą, taip pat tai, ar ji, pateidama 2009-02-24 savo atskirojo skundo patikslinimą (b.l.31), teismo nutartį įvykdė tinkamai, teisėjų kolegija atsižvelgia į paties ginčo pobūdį (atskirojo skundo dalyką). Apeliantė prašė panaikinti, jos manymu, neteisėtą 2009-01-13 pirmosios instancijos teismo nutartį (b.l. 21-22), kuria atmestas jos prašymas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, prašydama atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės (CPK 306 str. 1 d. 4 p.) Vienintelė aplinkybė, kuria buvo grindžiamas šis skundas, ta, kad ji atsiliepimą pateikė laiku ir todėl yra įsitikinusi, jog pagrindo priimti sprendimą už akių iš viso nebuvo, ir teismas, esant laiku pateiktam atsiliepimui, apribojo jos teisę į žodinį bylos nagrinėjimą. Esant būtent tokiam atskirojo skundo pagrindui, atsakovės pareiga buvo pateikti duomenis, pagrindžiančius atsiliepimo į ieškovo ieškinį pateikimą laiku (CPK 306 str. 1 d. 3 p.), o ne kurias nors kitas su skundo argumentais nesusijusias aplinkybes. Tokių įrodymų apie atsiliepimo pateikimo terminą byloje esama (b.l. 13), be to, šį faktą, kad atsiliepimas buvo paduotas laiku, galiausiai pripažino ir pirmosios instancijos teismas savo procesiniuose dokumentuose.

18Susiklosčius šiai situacijai teisėjų kolegija konstatuoja, kad prielaidų taikyti atskirojo skundo trūkumų šalinimo institutą, numatytą CPK 316 str., iš viso nebuvo, šis skundas buvo pateiktas be jokių priedų, kuriuos reikėtų versti į valstybinę kalbą ar tvirtinti kopijas (b.l. 35). Pirmosios instancijos teismas, neteisingai išaiškinęs atskirojo skundo esmę ir klaidingai pritaikęs procesines teisės normas, visiškai nepagrįstai atsisakė atskirąjį skundą priimti trūkumų nepašalinimo pagrindu ir tuo nepagrįstai apribojo apeliantės teisę į tinkamą teismo procesą, suvaržė jos teisę būti išklausytai aukštesnės instancijos teismo.

19Visiškai nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo nuoroda į apeliantės piktnaudžiavimą procesu bei galimą baudų dėl to taikymą. Teisę kreiptis į teismą kiekvienam asmeniui garantuoja LR Konstitucija, kitos teisės normos. Aplinkybė, ar ši teisė įgyvendinama tinkamai, yra vertinamoji. Kartu įstatymai įpareigoja ir patį teismą tiksliai taikyti teisines procedūras. Sprendimo už akių instituto tikslas – išplėsti asmenų subjektinių teisių teisminės gynybos ir dispozityvumo principo ribas (CPK 5 str., 13 str.), užkirsti kelią galimam piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis bei nustatyti šalies pasyvaus elgesio civiliniame procese padarinius. Pagal CPK 262 str. 2 d. sprendimą už akių (CPK 285 str. 1 d.) teismas turi teisę priimti ir tuo atveju (pagrindu), jei atsakovas be pateisinamų priežasčių nepateikia atsiliepimo į ieškinį, o ieškovas ieškinyje reikalavo priimti sprendimą už akių (CPK 135 str. 1 d. 5 p., 142 str. 4 d.). Būtent sprendimo už akių teisėtumo peržiūrėjimo specifika – ribojimas skųsti sprendimą šaliai, kuriai priimtas sprendimas už akių, ir lemia būtinybę priimti tokį sprendimą, griežtai laikantis jo priėmimo sąlygų, kad nebūtų be pagrindo suvaržytos ar pažeistos proceso dalyvių teisės. Viena tokių būtinų sprendimo už akių priėmimo sąlygų yra šalies piktavališkas nesirūpinimas proceso eiga, kai procesiniai dokumentai nepateikiami arba pateikiami praleidus teismo nustatytą terminą be pateisinamų priežasčių. Pirmosios instancijos teismas 2009-01-13 nutartyje pripažino, kad apeliantė atsiliepimą į ieškinį pateikė nepažeisdama teismo nustatytų terminų (CPK 74 str.). Iš to seka, kad ji nuo pat proceso pradžios buvo aktyvi, būdama tinkamai informuota apie bylos nagrinėjimą, tinkamai vykdė procesinę pareigą rūpintis proceso skatinimu, nepiktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir nesiekė vilkinti bylos nagrinėjimo.

20Kita vertus, apeliantė, kaip matyti iš jos pateiktų į bylą procesinių dokumentų (prašymų dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atskirųjų skundų), savo prašymą grindė ne CPK 288 str. 4 d. nurodytomis aplinkybėmis, kuomet ir turėtų būti vertinamos asmens neatvykimo ar atsiliepimo į ieškinį laiku nepateikimo priežastys drauge su įrodymais, galėjusiais įtakoti sprendimo už akių teisėtumą bei pagrįstumą, o, kaip nutartyje ir buvo minėta, akcentavo tinkamą (teismo nustatytu terminu) savo procesinės pareigos atlikimą. Tai reiškia, kad nesutikimas su byloje priimtu sprendimu jai už akių grindžiamas CPK 142 str. 4 d. numatytos sąlygos sprendimui už akių priimti nebuvimu. Šios savo pozicijos laikėsi nuosekliai net ir tuomet, kai teismas reikalavo prašymą pagrįsti šio prašymo faktinio pagrindo neatitinkančiomis aplinkybėmis, nurodytomis CPK 287 str. 2 d. 3 ir 4 punktuose. Dar ir dėl šios priežasties traktuoti atsakovės teisės į žodinį bylos nagrinėjimą gynimą kaip jos piktnaudžiavimą procesu nėra įstatyminio pagrindo, kolegija visiškai sutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu

21Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nepagrįstas atsakovės atskirajame skunde išdėstytų argumentų, paaiškinimų ir prašymų ignoravimas leidžia daryti neabejotiną išvadą, kad atskirojo skundo priėmimo klausimas nėra teisingai išspręstas, tačiau žemesnės instancijos teismo pateikta bylos, kurioje procesas pirmosios instancijos teisme jau nebevyksta, dokumentų kopija, nepateikiant apeliacinės instancijos teismui pačios civilinės bylos, yra esminė kliūtis apeliacinės instancijos teismui operatyviai ištaisyti pirmosios instancijos teisme padarytus pažeidimus. Nemotyvuotai nepateikus civilinės bylos, kas akivaizdžiai lemia ir CPK 7 str. įtvirtinto proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų pažeidimą, susiklostė tokia teisinė situacija, kurios apeliacinės instancijos teismas, vien panaikindamas pirmosios instancijos teismo nepagrįstą 2009-02-26 nutartį, ištaisyti negali, t.y. negali pats išspręsti apeliantės R.Kašnikovos atskirojo skundo, paduoto dėl ankstesnės, 2009-01-13 teismo priimtos nutarties priėmimo klausimo ir jo perdavimo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui. Tokiu atveju skundžiama nutartis yra naikinama, o klausimas dėl 2009-02-09 atskirojo skundo (b.l.35-38) priėmimo perduotinas spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo, atsižvelgus į pateiktus išaiškinimus (329 str. 1 d., 334 str., 338 str.).

22Vadovaudamas CPK 336, 337 str. 3 p., kolegija

Nutarė

24Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartį panaikinti ir Rimmos Kašnikovos atskirojo skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas UAB „Šilėja“ 2008-10-03 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Atsakovė Rimma Kašnikova 2008-11-12 pateikė teismui atsiliepimą į... 5. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-11-21 nutartimi atsakovės... 6. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2008-11-17 sprendimu už akių ieškovo... 7. Atsakovė Rimma Kašnikova 2008-12-04 pateikė teismui pareiškimą (b.l.11-12)... 8. Ieškovas UAB „Šilėja“ atsiliepimu į pareiškimą dėl sprendimo už... 9. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-01-13 nutartimi atsakovės... 10. Atsakovė Rimma Kašnikova atskiruoju skundu (b.l.25,31-32), prašė panaikinti... 11. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2009-02-26 nutartimi pareiškėjos Rimmos... 12. Atsakovė Rimma Kašnikova atskiruoju skundu (b.l.42-43) prašo panaikinti... 13. Atskirasis skundas tenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą medžiagą iš civilinės bylos... 16. Teisės į tinkamą teismo procesą principas reikalauja suteikti šalims... 17. Vertindama, ar egzistavo teisinis pagrindas nustatyti atsakovei terminą... 18. Susiklosčius šiai situacijai teisėjų kolegija konstatuoja, kad prielaidų... 19. Visiškai nepagrįsta ir pirmosios instancijos teismo nuoroda į apeliantės... 20. Kita vertus, apeliantė, kaip matyti iš jos pateiktų į bylą procesinių... 21. Teisėjų kolegija pabrėžia, kad nepagrįstas atsakovės atskirajame skunde... 22. Vadovaudamas CPK 336, 337 str. 3 p., kolegija... 24. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2009 m. vasario 26 d. nutartį panaikinti...