Byla 2-10028-618/2012
Dėl įmonei padarytos žalos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Larisa Šimanskienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės BUAB „Vandens kelionių biuras“ ieškinį atsakovui P. L. dėl įmonei padarytos žalos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo priteisti 16421,39 Lt žalos atlyginimą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-4). Prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (b. l. 45), Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnyje nustatyta tvarka, tačiau jis per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-07 nutartimi UAB „Vandens kelionių biuras“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas M. M. (b. l. 5). Klaipėdos apygardos teismo 2012-04-16 nutartimi patvirtinti BUAB „Vandens kelias“ kreditorių finansinių reikalavimų sąrašas, pagal kurį kreditorinių reikalavimų suma 8995,30 Lt (b. l. 9-10). Klaipėdos apygardos teismo 2012-04-30 nutartimi į BUAB „Vandens kelionių biuras“ trečios eilės kreditorių sąrašą įtraukta UAB „Vėjoras“ su 1626,09 Lt finansiniu reikalavimu (b. l. 11). BUAB „Vandens kelionių biuras“ administratoriaus 2012-02-22 įsakymu Nr. 1-002 įmonės vadovas įpareigotas iki 2012-03-05 perduoti bankroto administratoriui visą įmonės turtą pagal sudarytą balansą bei perduoti visus įmonės dokumentus, su įsakymu vadovas P. L., t. y. atsakovas, supažindintas pasirašytinai (b. l. 6). Pagal 2012-03-09 dokumentų priėmimo – perdavimo aktą Nr. 6-2, atsakovas perdavė bankroto administratoriui dokumentus (b. l. 8). BUAB „Vandens kelionių biuras“ bankroto administratorius 2012-05-30 pateikė atsakovui reikalavimą dėl turto pateikimo, kuriuo įpareigojo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per tris dienas, perduoti ilgalaikį įmonės turtą, kurio vertė pagal 2011-12-31 balansą yra 998 Lt, ir atsargas, kurių vertė 805 Lt, arba padengti šio turto balansinę vertę (b. l. 16). Duomenų, kad atsakovas perdavė bankroto administratoriui ilgalaikį turtą ir atsargas, byloje nėra. BUAB „V Vandens kelionių biuras“ 2012-05-15 įvykusiame kreditorių susirinkime buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata: nutarta patvirtinti 5000 Lt + PVM bankroto administratoriaus atlyginimą visam laikotarpiui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo, 500 Lt + PVM apskaitos tvarkymui visam laikotarpiui nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo, 300 Lt + PVM ūkinėms išlaidoms nuo pirmojo kreditorių susirinkimo iki įmonės išregistravimo (b. l. 12-15). Pagal UAB „Vandens kelionių biuras“ 2011-04-27 patvirtintą 2010 metų balansą įmonė per 2009 metus patyrė 23361 Lt nuostolių, per 2010 metus patyrė 23857 Lt nuostolių (b. l. 17-18), pagal 2011 metų balansą įmonė per 2011 metus patyrė 32041 Lt nuostolių (b. l. 23-24).

6Ieškovė nurodo, kad atsakovas būdamas įmonės vadovu laiku nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, todėl įmonės kreditoriai patyrė žalą. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui, įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo (fiduciariniai) santykiai, tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais, įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės kasdienės veiklos organizavimą, jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Optimalūs finansai“ v. G. P., bylos Nr. 3K-7-444/2009; 2009 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BAB ,, Barklita“ v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-528/2009; kt.). Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta šio įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, t. y. įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali arba neketina vykdyti įsipareigojimų, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, jog įmonė nuo 2009 metų dirba nuostolingai, tačiau atsakovas, net ir matydamas įmonės metinių balansų duomenis, dėl bankroto bylos iškėlimo nesikreipė, dėl bankroto bylos iškėlimo su pareiškimu į Klaipėdos apygardos teismą kreipėsi UAB „Vėjoras“, taigi atsakovas neveikė rūpestingai, atidžiai, sąžiningai, išimtinai bendrovės interesais, nevykdė pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo ir pažeidė bendrovės, jos kreditorių interesus. Juridinio asmens valdymo organo narys, nevykdantis arba netinkamai vykdantis pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1-6 dalyse ar steigimo dokumentuose, privalo padarytą žalą atlyginti juridiniam asmeniui visiškai, jei įstatymai, steigimo dokumentai ar sutartis nenumato kitaip (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Įmonės vadovo ar kito asmens, įmonėje turinčio teisę priimti atitinkamą sprendimą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, pareiga atlyginti žalą taip pat numatyta ir Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalyje – įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Dėl pareigos pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo nevykdymo žala gali atsirasti tiek bankrutuojančiai įmonei, tiek jos kreditoriams. Žala įmonei gali pasireikšti tuo, kad suprastėja jos turtinė padėtis: išauga skolos ar, kaip yra nagrinėjamu atveju, sumažėja turto ir jo nepakanka didžiajai daliai įmonės skolų apmokėti. Kreditorių patiriama žala yra laikoma išvestine iš įmonės patirtos žalos – ji pasireiškia tuo, kad dėl išaugusių įmonės skolų ar sumažėjusio turto atitinkamai sumažėja kreditorių galimybė gauti didesnę dalį savo reikalavimo patenkinimo. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad įmonės bankroto byloje patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma yra 10621,39 Lt , taigi ši suma yra laikytina atsakovo padarytos žalos dydžiu. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 4 dalies ir kitų įstatymų nuostatas nėra pagrindo iš atsakovo priteisti bankroto administratoriaus administravimo išlaidas, nes neįrodyta, kad tai yra atsakovo neteisėtais veiksmais padaryta žala kreditoriams. Išanalizavus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad yra visos atsakovo civilinei atsakomybei atsirasti būtinos sąlygos, taigi, atsižvelgiant į nustatytos žalos dydį, ieškovės pareikštas ieškinys tenkintinas iš dalies, ieškovei iš atsakovo priteistina 10621,39 Lt žalos atlyginimo. Kita ieškinio dalis atmestina.

7Ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio l dalis).

8Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo priteistina 319,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, nuo kurio sumokėjimo ieškovė buvo atleista (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

9Ieškinį patenkinus, Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-29 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, sumažinus jų mastą iki 10621,39 Lt, paliktinos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 100, 151, 259, 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

11ieškinį tenkinti iš dalies.

12Priteisti iš atsakovo P. L. 10621,39 Lt žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 10621,39 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2012-06-29) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovei BUAB „Vandens kelionių biuras“.

13Kitą ieškinio dalį atmesti.

14Priteisti iš atsakovo P. L. 319,00 Lt žyminio mokesčio į valstybės biudžetą.

15Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-06-29 nutartimi, sumažinus jų mastą iki 10621,39 Lt, palikti galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovė per trisdešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai