Byla 2-52-213/2013
Dėl nuosavybes teisiu nugincijimo

1Traku rajono apylinkes teismo teiseja Vita Luckauskaite,

2sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,

3dalyvaujant ieškovui C. J.,

4ieškovo atstovei adv. Nerijai Žeknienei,

5atsakovei M. K.,

6treciajam asmeniu A. C.,

7viešame teismo posedyje nagrinejo civiline byla pagal ieškovo C. J. ieškini atsakovams M. K., Traku rajono savivaldybes administracijai, tretiesiems asmenims Nacionalinei žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, A. J., A. C., Valstybines imoniu registru centrui, P. J., O. M., S. Ž., P. J. del nuosavybes teisiu nugincijimo ir

8n u s t a t e :

9ieškovas praše pripažinti negaliojanciais ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )esancius irašus apie M. K. turima nuosavybe, esancia ( - ).; pripažinti negaliojancia Traku seniunijos 2008-09-01 pažyma Nr. 11-26 ab initio (nuo jos sudarymo momento); pripažinti negaliojancia 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarti Nr. DA-5( - )ab initio (nuo jos sudarymo momento); pripažinti negaliojancia 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima; panaikinti Nekilnojamojo turto registre M. K. vardu esancia žemes sklypo, unikalus Nr. ( - ), gyvenamojo namo, unikalus Nr. ( - ), tvarto, unikalus Nr. ( - ), daržines, unikalus Nr. ( - ), lauko virtuves, unikalus Nr. ( - ), pagalbinio pastato, unikalus Nr( - ), ir garažo, unikalus Nr. ( - ), esanciu ( - )., teisine registracija.

10Ieškovas ieškinyje ir teismo posedžio metu nurode, kad ieškovo C. J. ir treciuju asmenu A. J. ir A. C. (toliau - Tretieji asmenys I) bei treciuju asmenu P. J., O. M., S. Ž. ir P. J. (toliau - Tretieji asmenys II) tevo P. (P.) J. motinai P. J. priklause 1930 metais pastatytas gyvenamasis namas, esantis ( - ). (toliau - Ginco namas). Kartu su ja Ginco name gyveno ir Ieškovo tevas P. J. Ieškovo senele P. J. ( - )mire. Jos palikima prieme Ieškovo tevas P. J., faktiškai pradejes paveldima turta valdyti. Ginco name liko gyventi Ieškovu tevas su šeima, t. y. su atsakove M. K. (tuometine pavarde ( - )) ir vaikais. ( - ) metais Ginco namas buvo rekonstruotas. ( - )mire Ieškovu tevas P. J. (toliau –Palikejas). Jo palikima Ieškovas ir Tretieji asmenys I prieme, faktiškai pradeje paveldima turta valdyti. Siekdami iforminti su P. J. paliko priemimu susijusius klausimus, 2011-09-09 Ieškovas ir Tretieji asmenys I, kaip pareiškejai, kreipesi i Traku rajono apylinkes teisma del tokio juridine reikšme turincio fakto nustatymo. Taciau paaiškejo, kad 2011-09-15 nekilnojamojo turto registre Atsakove iregistravo nuosavybes teises savo vardu i žemes sklypa ir jame esancius Ginco nama su priklausiniais. Mirus Ieškovu tevui P. J., pirmaja eile jo palikima galejo priimti vaikai, sutuoktine ir tevai (iteviai). Palikejas testamento sudares nebuvo. Taip pat nebuvo pradeta ir paveldejimo byla i Palikejo turta. Kadangi Palikejas ir Atsakove turejo 7 vaikus, t. y. Ieškova ir Treciuosius asmenis, todel jo vaikai ir Atsakove, kaip jo sutuoktine, pagal istatyma galejo paveldeti kiekvienas tik po 1/8 dali Palikejo turto. Kuriems nors Palikejo pirmos eiles ipediniams nepriemus ar atsisakius priimti palikima, kiti Palikejo pirmos eiles ipediniai, prieme palikima, atitinkamai paveldetu ju dali. Ieškovas ir Tretieji asmenys I niekada neatsisake ju tevo palikimo. Atsakove, nepriemusi Palikejo palikimo, nera Ginco namo ir jo priklausiniu savininke. Nors duomenu, patvirtinanciu, jog Atsakove prieme Ieškovo tevo palikima, nera, taciau net ir esant priešingoms aplinkybems Atsakove negalejo pretenduoti i visa Palikejo turta. Tai reiškia, kad žemes sklypas ir jame esantis Ginco namas su priklausiniais visa apimtimi nuosavybes teise niekada Atsakovei nepriklause, todel irašai ukinese knygose apie Atsakovei priklausancia nuosavybe yra neteiseti. Tokiu budu ukinese knygose nurodytu irašu pagrindu išduota Traku rajono savivaldybes administracijos Traku seniunijos 2008-09-01 pažyma Nr. 11-26 pripažintina negaliojancia. Kadangi Atsakove nebuvo Ginco namo ir jo priklausiniu savininke ir teiseta valdytoja, todel pripažintini negaliojanciais ir 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima del Ginco namo ir jo priklausiniu statybos. Taip pat ieškovas nurode, kad Lietuvos Aukšciausiasis Teismas yra pažymejes, kad irašai ukinese knygose kaimo vietovese pripažistami pakankamais pastatu valdymo nuosavybes teise irodymais, taciau sukelianciais teisines pasekmes ir patvirtinanciais nuosavybes teises i nekilnojamaji daikta laikomi irašai namu ukio knygose, jei jie padaryti iki 1991-07-25 dienos, t. y. iki Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1991-07-25 nutarimu Nr. 297 patvirtintos Pastatu, statiniu ir butu teisinio registravimo instrukcijos isigaliojimo. Jeigu pastatai buvo pastatyti iki minetos instrukcijos isigaliojimo, tai jie galejo buti registruojami nekilnojamojo turto registre pateikus seniuno ar mero pažyma, patvirtinancia, kad vietinio vykdomojo komiteto ukinese knygose yra iregistruota namu valda, susidedanti iš tam tikru pastatu. Irašai ukinese knygose turi buti teiseti ir negali buti formalus, todel turi atitikti tikraja padeti. Nors ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )esanciuose išrašuose šeimos galva buvo nurodyta Atsakove, taciau tokia padetis neatitinka tikrosios padeties, nes Ginco namas nuosavybes teise priklause Ieškovo, Treciuju asmenu I ir Treciuju asmenu II senelei P. J., o veliau priemus jos palikima ir Ieškovo, Treciuju asmenu tevui P.J., t. y. Palikejui, kuriam mirus jo turta paveldejo Ieškovas ir Tretieji asmenys I.

11Ieškovas 2012-12-05 prašyme del ieškinio reikalavimo atsisakymo Nacionalines žemes tarnybos atžvilgiu nurodo, kad žemes sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esanciame ( - ), nuosavybes teise priklausanciame atsakovei M. K. nera jokiu statiniu. Kadangi 2012-06-11 atsakoves prašymu buvo ištaisyta klaida, t.y. ginco pastatu duomenys iškelti iš žemes sklypo registro irašo Nr. 44/1065052 i atskira registro iraša, nes del VI Registru centras klaidos buvo irašyti tikroves neatitinkantys duomenys. Namu valdos žemes sklypas nera suformuotas, todel ieškovas atsisake reikalavimo del 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo-pardavimo sutarties Nr. DA-5( - )pripažinimo negaliojancia ir šioje dalyje praše byla nutraukti. Atsisakymo nuo ieškinio reikalavimo pasekmes yra žinomos.

12Ieškovas teismo posedžio metu taip pat nurode, kad po tevo P. J. mirties visi vaikai, t.y. ieškovas ir tretieji asmenys kartu su atsakove gyveno Ginco name. 2004 metais ieškovas su H. G. pastate virtuvele, kurioje jis ir gyveno. Atsakove po vyro P. J. mirties nieko nestate, tik vaikai viska tvarke, state garaža, daržine, tvarta, pirti, rusius ir lauko virtuve. 2000 m. Ginco gyvenamaji nama naujai iš išores apkale ieškovas ir broliais. Iki 2011 metu balandžio menesio ieškovas gyveno ginco lauko virtuveleje, taciau paskui atsakove ji išvare ir dabar jis gyvena pas seseri A. C..

13Atsakove M. K. su ieškiniu nesutiko, praše ieškini atmesti kaip nepagrista. Atsiliepime i ieškini ir teismo posedžio metu nurode, kad P. J. po savo motinos P. J. mirties ( - ), per 6 menesius neigyvendino savo teises del palikimo priemimo nei faktiniu valdymu, nei kreipdamasis i notara pareiškimu del palikimo priemimo, t.y. palikimo neprieme. Ieškovas, kaip P. J. ipedinis, neteko teises priimti mirusiojo nepriimta palikima, nes teise priimti palikima buvo pasibaigusi P. J. mirties momentu, t.y. ( - ). Ieškovas nenurode jokiu faktu ir aplinkybiu, kokius aktyvius veiksmus atliko P. J. po savo motinos mirties, irodancius faktini palikimo priemima. P. J. ir atsakoves santuoka buvo iregistruota 1963-04-21. Santuokoje su P. J. gime 7 vaikai - ieškovas C. J. ir tretieji asmenys. P. J. mirties diena ( - )visi vaikai, išskyrus A. C., buvo nepilnameciai: ieškovui C. J. buvo 16 metu, A. J. - 3 metai, A. J., po santuokos –A. C -beveik 21 metai. Nuo 1982 metu iš ( - )ji buvo išvykusi mokytis i Vilniu. Todel mažameciai ir nepilnameciai vaikai negalejo priimti ir valdyti tevo palikimo. Palikimo neprieme ir pilnamete buvusi dukte A. C., nes ji tuo metu gyveno ir mokesi Vilniuje. Nei atsakove, nei pilnamete buvusi A. C. per 6 menesius nuo P. J. mirties i notaru biura del palikimo priemimo nesikreipe. Sutuoktinio palikima atsakove prieme faktiniu valdymu. P. J. priklause tik gyvenamasis namas, 1930 m. statybos, kurio viename gale buvo tvartas. Nebuvo jokiu pagalbiniu pastatu. Ta irodo išrašas iš Traku seniunijos ukiniu knygu, asm. saskaitos Nr. ( - ): jame nurodytas tik gyvenamasis namas, jo statybos metai - 1930 m., ir jokiu kitu pastatu nenurodyta. Gyvenamasis namas, priklauses P. J., sugriuvo apie ( - )etus. Atsakovei ištekejus už P. J. ir atejus gyventi i jo namus, gyvenamajame name nebuvo imanoma gyventi, viename namo gale buvo tvartas. Toki nama pamates atsakoves tevas S. L., kuris buvo statybininkas, nusprende, kad reikia statyti naujus namus. ( - ) metais atsakoves tevas padejo atsakovei ir jos vyrui pastatyti kitoje vietoje nauja gyvenamaji nama, tvarta ir daržine, o 1967 metais - rusi. Gyvenamasis namas ir ukio pastatai igyti statybos budu, suderinus su kolukio pirmininku. Statiniai buvo registruoti seniunijos ukinese knygose iš pradžiu P. J. vardu, po jo mirties - atsakoves vardu. Atsakove dali statiniu pastate jau po P. J. mirties - lauko virtuve 211/m, 2007 m. statybos, pagalbini pastata 411/m - 2004 m. statybos, garaža 511/ž - 1996 m. statybos; šie statiniai 2011-10-13 deklaracijos apie statybos užbaigima pagrindu iregistruoti nekilnojamojo turto registro duomenu bazeje. Šiuo metu ginco gyvenamasis namas ir ukio pastatai VI Registru centras iregistruoti atsakoves vardu. Po sutuoktinio P. J. mirties jo palikimo dali prieme faktiniu valdymu, tokiu budu, ieškovo reikalavimai neturi teisinio pagrindo.

14Atsakove M. K. teismo posedžio metu nurode, kad sunus P. J. state ginco tvarta, o daržine state ji pati, ginco garaža state P. J., pirti – P. J., lauko virtuve pastate Pranas su Povilu, kuria perdare iš tvarto.

15Atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos atstovas i teismo posedi neatvyko, apie posedžio vieta ir laika tinkamai. Atsiliepime (tomas I, b.l. 149-151) i ieškini nurode, kad TSRS CSV (centrine statistikos valdyba) 1985-05-12 patvirtino nurodymus ukines apskaitos knygoms apylinkiu liaudes deputatu tarybose vesti, kurie reglamentavo ukiniu knygu pildymo tvarka. Šiu nurodymu 6 punktas nustato, kad ukines knygos pildomos nuo sausio 1 iki 15 dienos, aplankant kiekviena kiema ir apklausiant gyventojus. Šios knygos buvo vedamos statistikos tikslais, duomenys buvo renkami apklausos budu. Asmenys atliekantys tokias apklausas neturejo teises reikalauti pagristi pateikiamus duomenis rašytiniais dokumentais. Šiu nurodymu 18 punkte yra nustatyta, kad ukio asmenineje saskaitoje šeimos galva nurodoma pilnameciu šeimos nariu bendru susitarimu. Ukines knygos IV skyrius nurodo tik ukiui priklausancius pastatus bei neteikia informacijos apie pastatu priklausima konkretiems asmenims. Atsakovas Traku rajono savivaldybes administracija mano, kad asmenys, kuriems buvo pavesta apklausti gyventojus ir irašyti gauta informacija i ukines knygas tinkamai atliko savo darba. Ieškovas ieškinyje nepateike informacijos irodancios, kad asmenys, kurie apklausinejo gyventojus, iraše i ukines knygas kita informacija negu jiems buvo pateikta. Teismui nenustacius tokiu faktu, nera pagrindo panaikinti Traku rajono savivaldybes administracijos Traku seniunijos 2008-09-01 pažyma Nr. 11-26 ir irašus ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )bei priteisti iš Traku rajono savivaldybes administracijos visas turetas bylinejimosi išlaidas ieškovui. Del kitu ieškinio reikalavimu nepasisake, praše spresti teismo nuožiura.

16Treciasis asmuo A. C. su ieškiniu sutiko ir praše ji tenkinti. Teismo posedžio metu nurode, kad ieškovas iki 2011 m. gyveno ginco lauko virtuveleje ( - )kuria state ieškovas ir H. G., taciau paskui atsakove M. K. ieškova išvare ir nuo to laiko ieškovas gyvena pas A. C.. Treciasis asmuo A. C. iki jai suejo 18 metu gyveno Ginco name.

17Treciojo asmens Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos atstovas i teismo posedi neatvyko, apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai, rašytiniu prašymo prašo byla nagrineti atstovui nedalyvaujant, byla spresti teismo nuožiura.

18Treciojo asmens Valstybines imones „Registru centas“ atstovas i teismo posedi neatvyko, apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai, rašytiniu prašymu prašo byla nagrineti atstovui nedalyvaujant. Atsiliepime i ieškini nurode, kad atsakove M. K. 2012-06-11 kreipesi i Teritorini registratoriu su prašymu ginco pastatu duomenis iškelti iš žemes sklypo registro irašo Nr. 44/1065052 i atskira registro iraša. Teritorinis registratorius išnagrinejes prašyma nekilnojamojo turto kadastro ir registro archyvinese bylose esancius dokumentas bei nustates, kad ginco pastatu minetame žemes sklype nera, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro istatymo 33 str., prašyma tenkino -pastatu duomenis perkele i statiniu registro iraša Nr. 44/1448988. Taip pat nurode, kad P. J.buvo kolukio narys ir kolukiecio kiemo šeimos galva. Kolukieciu kiemo, kaip bendrosios jungtines nuosavybes teises objekto, teisini statusa bei šio kiemo nariu teises ir pareigas reglamentavo ( - ). CK 132-141 str. normos. Priemus 1990 m. lapkricio 27 d. istatyma Nr. 1-806 „Del kaimo vietoveje nuosavybes teise turinciu namus savininku žemenaudos ir bendrosios jungtines nuosavybes teises", kolukieciu kiemo bendrosios jungtines nuosavybes teise buvo panaikinta. Kadastro duomenu byloje užfiksuota, jog lauko virtuve (unikalus Nr. ( - )), pagalbinis pastatas (unikalus Nr( - )), garažas (unikalus Nr. ( - )) pastatyti 2007 m., 2004 m., 1996 m., t. y. pasibaigus kolukieciu kiemo turto teisiniam režimui, todel šiuo atveju nuosavybes teisiniams santykiams netaikytinos kolukiecio kiema reglamentavusios teises normos. Be to, patenkinus ieškovo reikalavima ir pripažinus negaliojancia 2011-10-13 deklaracija apie aukšciau minetu pagalbiniu ukio pastatu statybos užbaigima / paskirties pakeitima butu panaikintas ne tik dokumentas, kurio pagrindu i minetus statinius buvo iregistruotos atsakoves nuosavybes teises, bet ir pagalbiniu ukio pastatu suformavimo teisinis pagrindas. Nors ieškovas teismo prašo panaikinti žemes sklypo ir pastatu atlikta teisine registracija Nekilnojamojo turto registre, taciau reikalavimas panaikinti teisine registracija nera savarankiškas ir butinas, jis laikytinas išvestiniu iš reikalavimu del juridiniu iregistravimo pagrindu pripažinimo negaliojanciais. Teismui pripažinus juridinius iregistravimo pagrindus negaliojanciais bei isiteisejus teismo sprendimui, atsirastu juridinis pagrindas išregistruoti M. K. nuosavybes teise i žemes sklypa ir pastatus.

19Tretieji asmenys A. J., O. M., S. Ž., P. J. i teismo posedi neatvyko, apie posedžio vieta ir laika paskelbta specialiame internetiniame puslapyje, neatvykimo priežastys nežinomos. Tretieji asmenys O. M., S. Ž., P. J. atsiliepimu i ieškini nepateike.

20Treciasis asmuo A. J. rašytiniu prašymu (tomas II, b.l.21) prašo byla nagrineti jam nedalyvaujant, nurodo, kad atsisako palikimo ir pretenziju neturi.

21Treciasis asmuo P. J. i teismo posedi neatvyko, apie posedžio vieta ir laika pranešta tinkamai, atsiliepime (tomas I, b.l. 153) i ieškini nurode, kad su ieškiniu nesutinka. Nors ieškovas ir tretieji asmenys A. J. ir A. C. teigia, kad niekada neatsisake tevo palikimo ir ji prieme, taciau tai patvirtinanciu irodymu ieškovas nepateike.

22Ieškinys tenkintinas iš dalies.

23Teismo nustatytos aplinkybes ir motyvai.

24CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises istatymu nustatyta tvarka gina teismas, neviršydamas savo kompetencijos. Vienas iš civiliniu teisiu gynimo budu yra teisinio santykio nutraukimas arba pakeitimas (CK 1.138 str. 1 d. 5 p.). Tam, kad teise butu apginta asmuo turi šia teise tureti ir ši teise turi buti pažeista ar jai iškilusi reali gresme. Taigi, asmuo turi teise kreiptis i teisma del pažeistos ar gincijamos teises ar istatymo saugomo intereso, bet teise i pažeistos ar gincijamos teises ar istatymo saugomo intereso apgynima – ieškinio patenkinima – asmuo igyja irodes ieškinio pagrinda sudarancias aplinkybes (CPK 5 straipsnio 1 dalis). Jeigu ieškovas neirodo faktu, kuriais grindžia savo materialini teisini reikalavima (CPK 178 straipsnis), tai jis kartu neirodo savo teises ar teisinio intereso pažeidimo. Šalys turi irodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.).

25Pagal CPK itvirtinta laisva irodymu vertinimo principa teismas ivertina byloje esancius irodymus pagal vidini savo isitikinima, pagrista visapusišku ir objektyviu aplinkybiu, kurios buvo irodinejamos proceso metu, išnagrinejimu, vadovaudamasis istatymais (CPK ( - )straipsnio 1 dalis). Taigi, faktiniu aplinkybiu nustatymas ir del ju atsiradusiu santykiu teisinis kvalifikavimas yra teismo diskrecija.

26Nagrinejamos bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenu banko 2012-06-12 išrašais (tomas I, b.l.171-174) – nustatyta, jog i gyvenamaji nama (unikalus Nr. ( - )) (toliau tekste – ir Ginco namas), tvarta (unikalus Nr. ( - )), daržine (unikalus Nr. ( - )), lauko virtuve (unikalus Nr. ( - )), pagalbini pastata (unikalus Nr( - )), garaža (unikalus Nr. ( - )), esancius ( - ).- (toliau tekste - Ginco turtas), iregistruotos nuosavybes teises atsakoves M. K. vardu; nuosavybes teises iregistravimo pagrindas – 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima / paskirties pakeitima, Traku rajono savivaldybes administracijos Traku seniunijos 2008-09-01 pažyma Nr. 11-26 (toliau tekste – ir Ginco aktai).

27Iš Lietuvos teismu informacines sistemos Liteko matyti, kad C. J., A. J., A. C. pateike Traku rajono apylinkes teismui pareiškima suinteresuotiems asmenims Vilniaus apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai, M. K., P. J., O. M., S. Ž., P. J. del juridine reikšme turincio fakto nustatymo, t.y., kad pareiškeju tevas P. J., po savo motinos mirties prieme palikima faktiškai pradeje paveldima turta valdyti, o pareiškejai prieme mirusio P. J. turta pradedami ji valdyti. Civilines bylos Nr. 2-115-213/2012 nagrinejimas sustabdytos kol bus išnagrineta ši byla.

28Pažymetina, jog ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas yra išimtine ieškovo prerogatyva. Ieškinio reikalavimai (dalykas) apibrežia bylos nagrinejimo teisme ribas, tai yra byla nagrinejama pareikštu reikalavimu ribose. Bendroji istatyme itvirtinta taisykle yra ta, kad sprendime neleidžiama peržengti byloje pareikštu reikalavimu (CPK 265 straipsnio 2 dalis).

29Nagrinejamoje byloje ieškovas gincija atsakoves nuosavybes teises i Ginco turta, nuosavybes teises iregistravimo pagrinda – Ginco aktus, taip pat ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )esancius irašus apie M. K. turima nuosavybe, prašo panaikinti Nekilnojamojo turto registre atsakoves M. K. vardu esancio Ginco turto teisine registracija.

30Del Ginco aktu, taip pat ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )esanciu irašu apie M. K. turima nuosavybe teisetumo

31Iš byloje esanciu išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - )(tomas I, b.l.9, 10) matyti, kad P. J. (ieškovo ir treciuju asmenu senele) ir P. J. (ieškovo ir treciuju asmenu tevas) nuo 1950 m. dirbo kolukyje. ( - )P. J. mire (tomas I, b.l.20). Iš 1973 m. - 1975 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - )(tomas I, b.l.12-15, tomas I, b.l.160-161) matyti, kad P. J.- šeimos galva ir atsakove M. K. (buvusi ( - )) yra kolukieciai, ukyje kartu gyvena vaikai: A. J., gim. ( - )., P. J., gim. ( - ) m., O. J., gim. ( - ) m., C. J., gim. ( - )m., S. J., gim. ( - ) m., P. J., gim. ( - ) m. ir sudare kolukieciu kiema. Nurodytas turtas ( - ).: gyvenamasis namas -( - ) m., tvartas ( - ) m., daržine -( - ) m., pelude ( - ) m., pelude 1972 m., rusys 1967 m.

32P. J. mire ( - )(tomas I, b.l.11). Iš 1983-1985 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - ) matyti, kad mirus P. J. kolukieciu kiemo šeimos galva tapo atsakove M. K.. Kolukieciu kieme kartu gyvena vaikai: A. J., P. J., O. J., kuri 1982-10-28 išvyko mokytis i Vilniu, C. J., kuris 1985-09-25 išvyko mokytis i Lentvari, S. J., kuri 1985-10-14 išvyko mokytis i Vilniu, P. J., A. J., gim. ( - )m. (tomas I, b.l. 23-26). Šiu irašu ukinese knygose pagrindu neabejotinai nustatyta, kad ukis turejo tuo metu numatyta kolukieciu kiemo teisini režima, ir šio ukio nuosavybe visu kolukieciu kiemo veikloje dalyvavusiu asmenu buvo valdoma bendrosios jungtines nuosavybes teisemis ( ( - ). CK 132, 133 straipsniai).

33Iš 1986-1988 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - ) ir iš 1991 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - )(tomas I, b.l. 27-30) matyti, kad šeimos galva buvo atsakove, kartu gyvena ir yra kolukio kiemo nariai P. J., P. J. ir A. J..

34Konstatuotina, kad 1985 m. mirus ieškovo ir treciuju asmenu tevui P.J. paveldejimas neatsirado, kadangi abu ieškovo tevai buvo kolukieciai ir sudare kolukieciu kiema (( - ). CK 132, 133, 601 straipsniai). Gincijamas turtas – gyvenamasis namas ir pagalbiniai pastatai, esantys ( - )., buvo kolukieciu kiemo nuosavybe. Taip pat nustatyta, kad kolukieciu kiemo nariais buvo ieškovas, atsakove ir tretieji asmenys. Civilineje byloje priimtoje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2008 m. spalio 7 d. nutartyje (bylos Nr. 3K-3-463/2008) pasisakyta del ginco santykius reglamentuojancios teises.

35Šioje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyje nurodyta, kad kolukieciu kiemo, kaip bendrosios jungtines nuosavybes teises objekto, teisini statusa bei šio kiemo nariu teises ir pareigas reglamentavo 1964m. CK 132-141 straipsniu normos. Priemus 1990 m. lapkricio 27 d. istatyma Nr. I-806 „Del kaimo vietoveje nuosavybes teise turinciu namus savininku žemenaudos ir bendrosios jungtines nuosavybes teises“, kolukieciu kiemo bendrosios jungtines nuosavybes teise buvo panaikinta. Kartu buvo nustatyta, kad, panaikinus nurodyta nuosavybes teises forma, nuosavybes santykiams taikomos atitinkamai privatines (asmenines) arba sutuoktiniu bendrosios jungtines nuosavybes teises normos. Taciau kolukieciu kiemo nariams, kol nepasibaiges bendrasis ieškinio senaties terminas, skaiciuojamas nuo istatymo isigaliojimo dienos (istatymas isigaliojo jo priemimo diena, t. y. 1990 m. lapkricio 27-aja; istatymo 6 straipsnis), itvirtinta teise reikalauti nustatyti ju dali bendrojoje jungtineje nuosavybeje, taip pat padalyti ar atidalyti jungtines nuosavybes teise priklausanti turta remiantis 1964m. CK 132-141 straipsniais, galiojusiais iki šio istatymo priemimo. Taip pat nutartyje yra pažymeta, kad pagal priimto (1990 m.) istatymo normas kolukieciu kiemo nuosavybe nebuvo nei kieno nors paimta, nei nusavinta, jai tik buvo nustatytas kitas (naujas) teisinis režimas.

36Kolukieciu kiemo turtas priklause jo nariams bendrosios jungtines nuosavybes teise 1964m. CK 132 straipsnis). Aiškinant šia norma, buvo pripažistama, kad i šeimos nariu, sudaranciu kolukieciu kiema, sudeti gali ieiti ir ne kolukio nariai. Svarbu, kad bent vienas iš kolukieciu kiemo nariu butu buves kolukio narys. Iš kitu kolukieciu kiemo nariu, nesanciu kolukio nariais, buvo reikalaujama, kad jie darbu ir lešomis dalyvautu tvarkant kiemo uki. Kolukieciu kiemo šeimoje gimes vaikas savaime tapdavo kiemo nariu. Kolukieciu kiemo nario dalies dydis buvo nustatomas vadovaujantis tuo, kad visu kiemo nariu, iskaitant ir nepilnamecius bei nedarbingus, dalys buvo lygios 1964m.. CK 136 straipsnio 2 dalis). Darbingas kolukieciu kiemo narys netekdavo teises i dali kiemo turte, jeigu jis ne mažiau kaip trejus metus iš eiles nedalyvavo savo darbu ir lešomis tvarkant kiemo uki 1964m. CK 140 straipsnis). Taciau ši taisykle netaikytina nepilnameciams ir nedarbingiems kiemo nariams.

371990 m. lapkricio 27 d. istatymu Nr. I-806 panaikinus kolukieciu kiemo turto bendrosios jungtines nuosavybes teise, nuosavybes santykius toliau reglamentavo atitinkamai privatines (asmenines) arba sutuoktiniu bendrosios jungtines nuosavybes teises normos. Istatyme itvirtinta, kad galimybe kolukieciu kiemo nariui nepažeidžiant ieškinio senaties termino reikalauti nustatyti jo turto dali, taip pat padalyti ar atidalyti turta nereiškia jo turetos nuosavybes teises dalies kolukieciu kieme panaikinimo, atemimo ar perejimo kitiems asmenims nesant tam teiseto istatyminio pagrindo. Jeigu buve kolukieciu kiemo nariai turto dalies nenusistate, turto nepasidalijo ar neatsidalijo panaikinus kolukieciu kiemo nuosavybes teise bei nuosavybes teises santykius pradejus reglamentuoti privatines (asmenines) nuosavybes teises normoms, tai ju tureta nuosavybes teise transformavosi i bendrosios dalines nuosavybes teise.

381964m. CK 140 straipsnyje numatyta, kad darbingas kolukieciu kiemo narys netenka teises i dali kiemo turte, jeigu jis ne mažiau kaip trejus metus iš eiles nedalyvavo savo darbu ir lešomis kiemo ukio vedime. Ši taisykle netaikoma, jeigu kiemo narys nedalyvavo kiemo ukio vedime del mokymo istaigoje. Iš 1983-1985 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - ) matyti C. J. 1985-09-25 išvyko mokytis i Lentvari, taciau jis tuo metu buvo nepilnametis ir kaip nurodoma ukinese knygose išlaikomas. Todel ginco atveju negali buti laikoma, jog C. J. neteko teises i dali kiemo turte. Nagrinejamos bylos atveju kolukieciu kiemo nuosavybei transformavusis i bendraja daline nuosavybe, buve kolukieciu kiemo nariai, kurie pasitrauke laikinai iš kiemo, nepraranda savo turetos turto dalies. Kolukieciu kiemo nuosavybe transformavosi i privatine, šios bylos atveju – i bendraja daline nuosavybe. Pagal ( - ). CK 140 straipsni ir galiojancio CK 4.73 straipsnio 3 dali jeigu bendrosios dalines nuosavybes teises objekto konkretus kiekvieno bendraturcio daliu dydis nenustatytas, tai preziumuojama, kad ju dalys yra lygios.

39Iš pateiktu ukiniu knygu (tomas I, b.l.12-15, 23-30) darytina išvada, jog ieškovo, taip pat ir treciuju asmenu tevai P. J. ir atsakove M. K. ginco uki valde kolukieciu kiemo teisemis. ( - )mirus P. J. šiam kiemui priklause ieškovas, atsakove ir tretieji asmenys.

40Lietuvos Respublikos 1990 m. lapkricio 27 d. istatymu Nr. I-806 “Del kaimo vietoveje nuosavybes teise turinciu namus savininku žemenaudos ir bendrosios jungtines nuosavybes teises” 4 str. panaikinta kolukiecio kiemo nariu bendroji jungtine nuosavybe. Kadangi ieškovas ir atsakove M. K. ir tretieji asmenys turto neatsidalijo, ginco turtas tapo ju bendraja daline nuosavybe. Del nurodytos priežasties nebuvo teisinio pagrindo visa turta iregistruoti asmenine atsakoves M. K. nuosavybe. Ginco turtas iregistruotas atsakoves vardu, remiantis 2008-09-01 Traku rajono savivaldybes administracijos Traku seniunijos pažyma Nr.11-26, kurioje nepateikta informacija apie kolukiecio kiemo nariu sudeti, todel ši pažyma naikintina kaip be pagrindo sukurianti nuosavybes teises tik atsakovei.

41Ginco lauko virtuve, pagalbinis pastatas, garažas taip pat iregistruoti kaip atsakoves asmenine nuosavybe. Šis ginco turtas skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir susijes su juo bendra ukine paskirtimi bei priklauso visiems bendrosios dalines nuosavybes teises subjektams (( - ). CK 153 straipsnio 1 dalis, galiojancio CK 4.19 straipsnis). Ginco lauko virtuve, pagalbinis pastatas, garažas registruotas atsakoves vardu, remiantis 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima/paskirties pakeitima, todel ši deklaracija taip pat naikintina kaip be pagrindo sukurianti nuosavybes teises tik atsakovei. Taip pat pažymetina, kad pati atsakove teismo posedžio metu pripažino, kad sunus P. J. state ginco tvarta, ginco garaža - P. J., pirti – P. J., o lauko virtuve - Pranas su Povilu.

42Byloje konstatavus, jog Ginco aktai, pagal kuria buvo nustatyta atsakoves nuosavybes teise i Ginco turta, yra niekine ir negalioja, pripažintina, jog Ginco turto registracija atsakoves vardu yra neteiseta.

43Apibendrinant visas aukšciau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas del Ginco aktu pripažinimo negaliojanciomis bei ju panaikinimo yra pagristas ir tenkintinas.

44Ieškovas taip pat prašo pripažinti negaliojanciais ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ) ir Nr. ( - )esancius irašus apie M. K. (( - )s) turima nuosavybe, esancia ( - ). TSRS Centrine statistikos valdyba 1985-05-12 patvirtino nurodymus ukines apskaitos knygoms apylinkiu liaudes deputatu tarybose vesti (toliau - nurodymai), kurie reglamentavo ukiniu knygu pildymo tvarka. Šiu nurodymu 6 punktas nustato, kad ukines knygos Pildomos nuo sausio 1 iki 15 dienos, aplankant kiekviena kiema ir apklausiant gyventojus. Nurodymu 18 punkte yra nustatyta, kad ukio asmenineje saskaitoje šeimos galva nurodoma pilnameciu šeimos nariu bendru susitarimu. Ukines knygos IV skyrius nurodo tik ukiui priklausancius pastatus bei neteikia informacijos apie pastatu priklausima konkretiems asmenims. Iš anksciau aptartu aplinkybiu darytina išvada, kad šie irašai neirodo, jog visas ginco turtas priklause tik atsakovei M. K.. Byloje ginco, jog ieškovo tevu šeima gyveno Ginco name, nera, atsakovas neneige ir negincijo nurodytos aplinkybes. Pažymetina, jog visi aukšciau nurodyti ukiniu knygu irašai yra išsamus, juose detaliai aprašytos ukiuose esancio turto bei gyvenanciu asmenu sudetys, nurodyti irašai padaryti asmenu, igaliotu atlikti tokio pobudžio veiksmus. Teismo isitikinimu, aukšciau nurodyti ukiniu knygu irašai yra patikimi. Taip pat ieškovas neneige, kad po tevo P. J. mirties Ginco turte gyveno atsakove kartu su vaikais, t.y. su ieškovu ir treciaisiais asmenimis, kuriu didžioji dalis buvo nepilnameciai. Šia aplinkybe patvirtino ir liudytojas J. J., kuris yra mirusiojo P.J. brolis. Taip pat ieškovas teismo posedžio metu pripažino, kad atsakove Ginco name gyvena iki šiol. Byloje duomenu, kad ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr.( - ), Nr.( - )esantys irašai butu neteisingi nera, tokiu duomenu nepateike ir ieškovas.

45Todel reikalavimas del ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - )esanciu irašu panaikinimo atmestinas, kaip neirodytas ir nepagristas.

46Ieškovas 2012-12-05 pareiškimu (tomas II, b.l.23) atsisake ieškinio dalyje del 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo – pardavimo sutarties Nr. DA-5( - )pripažinimo negaliojancia. Kaip žinia, šaliu teise atsisakyti ieškinio numato CPK 42, 140 straipsniai, todel ieškovo ieškinio atsisakymas dalyje del 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo - pardavimo sutarties Nr. DA-5( - )pripažinimo negaliojancia priimamas, o byla šioje dalyje nutrauktina.

47Del Nekilnojamojo turto registre atsakovo vardu esancio Ginco turto teisines registracijos panaikinimo.

48Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymo 16 straipsnio 1 dali Nekilnojamojo turto registre iregistruota daiktine teise i nekilnojamaji daikta išregistruojama, jeigu pateikiami istatymu nustatyti dokumentai, patvirtinantys, kad ta daiktine teise pasibaige arba pasikeite daiktines teises turetojas. Pažymetina, kad teismo sprendimas, kuriuo išsprestas gincas del teises i registruojama daikta ir panaikintas administracinis aktas ar sandoris, kurio pagrindu buvo atlikta teisine registracija, yra dokumentas, kurio pagrindu atliekama atitinkama nekilnojamojo daikto teisine registracija (CK 4.255 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

49Teismas nagrinejamo reikalavimo aspektu sutinka su treciojo asmens VI Registru centras argumentu, išdestytu atsiliepime i pareikšta ieškini, jog nagrinejamas ieškinio reikalavimas yra perteklinis ir nebutinas, kadangi, nagrinejamoje byloje pripažinus negaliojanciai Ginco aktus, kuriu pagrindu buvo atlikta teisine registracija atsakoves vardu, naikintina ir teisine ginco turto registracija.

50Esant nurodytoms aplinkybems, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas del Nekilnojamojo turto registre atsakoves vardu esancio ginco turto teisines registracijos panaikinimo yra nepagristas ir atmestinas.

51Visi kiti ieškovo ir jo atstoves, atsakoves paaiškinimai, treciojo asmens paaiškinimai, išdestyti atsiliepime i pareikšta ieškini, liudytoju parodymai bei kiti bylos duomenys nera teisiškai reikšmingi sprendžiant ši ginca, todel teismas, priimdamas nagrinejamoje byloje sprendima, ju neanalizuoja ir nevertina.

52Del bylinejimosi išlaidu priteisimo.

53Teismas konstatuoja, jog nagrinejamoje byloje patenkintu ieškinio reikalavimu dalis yra 50 procentu. Ieškovas 2012-11-06 sprendimu del antrines teisines pagalbos teikimo Nr.(1.7)-S-3468-12 tomas II, b. l. 25-27) yra 100 procentu atleista nuo bylinejimosi išlaidu. Pagal mineta sprendima antrines teisines pagalbos išlaidos sudare 556,12 Lt (b.l.44), todel 50 proc. šios sumos, t.y. 278,06 Lt priteistina iš atsakovu (po 139,03 Lt iš kiekvieno atsakovo) (CPK 96 str.). Taip pat iš atsakovu priteistinos 73,93 Lt (po 36,96 Lt iš kiekvieno atsakovo) išlaidu, susijusiu su procesiniu dokumentu iteikimu, valstybei.

54Iš ieškovo atsakovei M. K. priteistinos bylinejimosi išlaidos proporcingai atmestu ieškinio reikalavimu daliai, t.y. 250 Lt (500 Lt/50 proc.(CPK 93 str. 2 d.)) (tomas I, b.l.163, 164).

55Traku rajono apylinkes teismo 2012-05-24 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones - padaryti iraša viešame registre del nuosavybes teises perleidimo draudimo atsakovei M. K., a/k ( - ) nuosavybes teise priklausanciam turtui – žemes sklypui, unikalus numeris ( - ), gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), tvartui, unikalus numeris ( - ), daržinei, unikalus numeris ( - ), lauko virtuvei, unikalus numeris unikalus numeris ( - ), pagalbiniam pastatui, unikalus numeris unikalus numeris ( - ), garažui, unikalus numeris ( - ), esantiems adresu ( - ), sprendimui isiteisejus – panaikinti.

56Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.126 str. 2 d., 1.138 str., CPK 5, 88, 96, 178, 259, 260, 270 str. str., teismas

Nutarė

57ieškini patenkinti iš dalies:

58pripažinti negaliojancia 2008-09-01 Traku rajono savivaldybes administracijos Traku seniunijos pažyma Nr. 11-26.

59Pripažinti negaliojancia 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima del lauko virtuves 2J1 m, pagalbinio pastato 4JIm, garažo 5JIž, esanciu ( - ).

60Priimti ieškinio dalyje del 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo – pardavimo sutarties Nr. DA-5( - )pripažinimo negaliojancia atsisakyma ir civiline byla šioje dalyje nutraukti.

61Kitoje dalyje ieškini atmesti.

62Priteisti iš M. K. 36,96 Lt bylinejimosi išlaidas i valstybes biudžeta (kodas 5660).

63Priteisti iš Traku rajono savivaldybes 36,96 Lt bylinejimosi išlaidas i valstybes biudžeta (kodas 5660).

64Priteisti iš M. K. 139,03 Lt bylinejimosi išlaidas i valstybes biudžeta (kodas 5630).

65Priteisti iš Traku rajono savivaldybes po 139,03 Lt bylinejimosi išlaidas i valstybes biudžeta (kodas 5630).

66Priteisti iš C. J. 250 Lt bylinejimosi išlaidas M. K..

67Traku rajono apylinkes teismo 2012-05-24 nutartimi pritaikytas laikinasias apsaugos priemones - padaryti iraša viešame registre del nuosavybes teises perleidimo draudimo atsakovei M. K., a/k ( - ) nuosavybes teise priklausanciam turtui – žemes sklypui, unikalus numeris ( - ), gyvenamajam namui, unikalus numeris ( - ), tvartui, unikalus numeris ( - ), daržinei, unikalus numeris ( - ), lauko virtuvei, unikalus numeris ( - ), pagalbiniam pastatui, unikalus numeris ( - ), garažui, unikalus numeris ( - ), esantiems adresu ( - )., sprendimui isiteisejus – panaikinti.

68Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Traku rajono apylinkes teisma apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Traku rajono apylinkes teismo teiseja Vita Luckauskaite,... 2. sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui C. J.,... 4. ieškovo atstovei adv. Nerijai Žeknienei,... 5. atsakovei M. K.,... 6. treciajam asmeniu A. C.,... 7. viešame teismo posedyje nagrinejo civiline byla pagal ieškovo 8. n u s t a t e :... 9. ieškovas praše pripažinti negaliojanciais ukiniu knygu asmeninese saskaitose... 10. Ieškovas ieškinyje ir teismo posedžio metu nurode, kad ieškovo 11. Ieškovas 2012-12-05 prašyme del ieškinio reikalavimo atsisakymo Nacionalines... 12. Ieškovas teismo posedžio metu taip pat nurode, kad po tevo P 13. Atsakove M. K. su ieškiniu nesutiko, praše ieškini... 14. Atsakove M. K. teismo posedžio metu nurode, kad sunus 15. Atsakovo Traku rajono savivaldybes administracijos atstovas i teismo posedi... 16. Treciasis asmuo A. C. su ieškiniu sutiko ir praše ji... 17. Treciojo asmens Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos... 18. Treciojo asmens Valstybines imones „Registru centas“ atstovas i teismo... 19. Tretieji asmenys A. J., O. M., 20. Treciasis asmuo A. J. rašytiniu prašymu (tomas II,... 21. Treciasis asmuo P. J. i teismo posedi neatvyko, apie... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 23. Teismo nustatytos aplinkybes ir motyvai.... 24. CK 1.138 str. nustato, kad civilines teises istatymu nustatyta tvarka gina... 25. Pagal CPK itvirtinta laisva irodymu vertinimo principa teismas ivertina byloje... 26. Nagrinejamos bylos duomenimis – Nekilnojamojo turto registro centrinio... 27. Iš Lietuvos teismu informacines sistemos Liteko matyti, kad 28. Pažymetina, jog ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas yra išimtine... 29. Nagrinejamoje byloje ieškovas gincija atsakoves nuosavybes teises i Ginco... 30. Del Ginco aktu, taip pat ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr. ( -... 31. Iš byloje esanciu išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - )(tomas... 32. P. 33. Iš 1986-1988 m. išrašu iš ukiniu knygu asmenines saskaitos Nr.( - ) ir iš... 34. Konstatuotina, kad 1985 m. mirus ieškovo ir treciuju asmenu tevui P. 35. Šioje Lietuvos Aukšciausiojo Teismo nutartyje nurodyta, kad kolukieciu kiemo,... 36. Kolukieciu kiemo turtas priklause jo nariams bendrosios jungtines nuosavybes... 37. 1990 m. lapkricio 27 d. istatymu Nr. I-806 panaikinus kolukieciu kiemo turto... 38. 1964m. CK 140 straipsnyje numatyta, kad darbingas kolukieciu kiemo narys... 39. Iš pateiktu ukiniu knygu (tomas I, b.l.12-15, 23-30) darytina išvada, jog... 40. Lietuvos Respublikos 1990 m. lapkricio 27 d. istatymu Nr. I-806 “Del kaimo... 41. Ginco lauko virtuve, pagalbinis pastatas, garažas taip pat iregistruoti kaip... 42. Byloje konstatavus, jog Ginco aktai, pagal kuria buvo nustatyta atsakoves... 43. Apibendrinant visas aukšciau nurodytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo... 44. Ieškovas taip pat prašo pripažinti negaliojanciais ukiniu knygu asmeninese... 45. Todel reikalavimas del ukiniu knygu asmeninese saskaitose Nr.( - ), Nr. ( - ),... 46. Ieškovas 2012-12-05 pareiškimu (tomas II, b.l.23) atsisake ieškinio dalyje... 47. Del Nekilnojamojo turto registre atsakovo vardu esancio Ginco turto teisines... 48. Pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro istatymo 16 straipsnio... 49. Teismas nagrinejamo reikalavimo aspektu sutinka su treciojo asmens VI Registru... 50. Esant nurodytoms aplinkybems, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas del... 51. Visi kiti ieškovo ir jo atstoves, atsakoves paaiškinimai, treciojo asmens... 52. Del bylinejimosi išlaidu priteisimo.... 53. Teismas konstatuoja, jog nagrinejamoje byloje patenkintu ieškinio reikalavimu... 54. Iš ieškovo atsakovei M. K. priteistinos bylinejimosi... 55. Traku rajono apylinkes teismo 2012-05-24 nutartimi pritaikytas laikinasias... 56. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.126 str. 2 d., 1.138 str., CPK 5, 88,... 57. ieškini patenkinti iš dalies:... 58. pripažinti negaliojancia 2008-09-01 Traku rajono savivaldybes administracijos... 59. Pripažinti negaliojancia 2011-10-13 deklaracija apie statybos užbaigima del... 60. Priimti ieškinio dalyje del 2008-08-19 valstybines žemes pirkimo –... 61. Kitoje dalyje ieškini atmesti.... 62. Priteisti iš M. K. 36,96 Lt bylinejimosi išlaidas i... 63. Priteisti iš Traku rajono savivaldybes 36,96 Lt bylinejimosi išlaidas i... 64. Priteisti iš M. K. 139,03 Lt bylinejimosi išlaidas i... 65. Priteisti iš Traku rajono savivaldybes po 139,03 Lt bylinejimosi išlaidas i... 66. Priteisti iš C. J. 250 Lt bylinejimosi išlaidas 67. Traku rajono apylinkes teismo 2012-05-24 nutartimi pritaikytas laikinasias... 68. Sprendimas per 30 dienu gali buti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...