Byla 2S-449-125/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės E. K. ir V. K. atskiruosius skundus dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-31-668/2008 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovei E. K. , suinteresuotam asmeniui Palangos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai dėl santuokoje įgyto turto padalijimo ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su prašymu panaikinti areštą butui, esančiam ( - ), nes byla pasibaigė.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2008-12-17 nutartimi tenkino ieškovo prašymą, panaikino Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-08-13 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovės E. K. vardu registruotam butui ( - ). Nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-03 sprendimu byla išnagrinėta, sprendimas įsiteisėjęs, todėl nėra pagrindo palikti galioti laikinųjų apsaugos priemonių.

4Atskiruoju skundu atsakovė prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2008-12-17 nutartį. Nurodo, kad panaikinus areštą butui, ieškovas parduos butą ir taip bus pažeistos jos sūnaus, kuris taip pat gyvena tame bute, teisės. Taip pat apeliantė pažymi, kad jos sūnus apie bylos nagrinėjimą nieko nežinojo, todėl sužinojęs apie Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-03 sprendimą kreipėsi dėl proceso atnaujinimo. Todėl atsakovė nurodo, jog ginčas dar nėra pasibaigęs.

5Atskiruoju skundu V. K. prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo

62008-12-17 nutartį. Nurodo, kad jis gyvena bute ( - ), todėl panaikinus areštą ieškovas parduos buto dalį, kurioje gyvena ir jis. Apeliantas nurodo, kad apie Klaipėdos apygardos teismo 2008-12-03 sprendimą nieko nežinojo, todėl kreipėsi į teismą dėl proceso atnaujinimo, o panaikinus areštą proceso atnaujinimas nebeteks prasmės.

7Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas prašo atmesti atsakovės atskirąjį skundą, o V. K. atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą. Nurodo, kad atsakovės atskirojo skundo motyvai visiškai nepagrįsti, nes butas jam reikalingas gyventi, o ne parduoti. Dėl V. K. atskirojo skundo ieškovas nurodo, kad apeliantas byloje buvo apklaustas kaip liudytojas, t. y. jis nebuvo byloje dalyvaujanti šalis, taip pat jis nebuvo įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu, todėl jis neturi teisės paduoti atskirojo skundo. Taip pat ieškovas pažymi, kad nė vienas iš apeliantų nepateikė duomenų apie kreipimąsi dėl proceso atnaujinimo.

8Atsakovės atskirasis skundas atmestinas.

9Dėl V. K. atskirojo skundo procesas nutrauktinas.

10Bylos duomenimis nustatyta, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2007-08-13 nutartimi ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės – areštuotas atsakovės vardu registruotas butas, esantis ( - ). Klaipėdos apygardos teismas 2008-12-03 priėmė sprendimą, kuriuo tenkino ieškinį, padalijo santuokoje įgytą turtą – butą, esantį ( - ), bei nustatė naudojimosi butu tvarką.

11Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas laikinosioms apsaugos priemonėms taikyti yra pagrįsta teismo abejonė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Šiuo atveju laikinoji apsaugos priemonė – buto areštas taikyta kaip preliminari priemonė, kuria siekiama užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą, ir tuo užtikrinti jo privalomumą. CPK 150 str. 1 d. įtvirtina, kad laikinosios apsaugos priemonės gali būti panaikintos teismo, kurio žinioje yra byla, nutartimi dalyvaujančių byloje ir kitų suinteresuotų asmenų prašymu. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog ieškinys, kuriam užtikrinti buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, patenkintas ir sprendimas 2008-12-03 įsiteisėjo. Todėl konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, kad išnyko ieškinio užtikrinimo pagrindas pagal 2007-08-13 teismo nutartį. Apeliantės argumentai, jog bute gyvena jos sūnus, kuris apie sprendimo priėmimą nežinojo, todėl kreipėsi dėl proceso atnaujinimo, todėl ginčas dar nėra pasibaigęs ir turi būti paliktas areštas butui, atmestini. Byloje nėra duomenų, jog būtų atnaujintas procesas, todėl nėra pagrindo teigti, kad ginčas byloje neišnagrinėtas. Taip pat pažymėtina, kad jeigu byloje bus atnaujintas procesas, bus galima kreiptis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

12Dėl V. K. atskirojo skundo.

13CPK 37 str. 1 d. nustatyta, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą. CPK 41 str. nustatyta, jog civilinio proceso šalys yra ieškovas ir atsakovas, CPK 46 str., 47 str. nustatyta, kad byloje gali būti įtraukti tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, bei tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų. Iš bylos duomenų matyti, kad V. K. nebuvo nagrinėjamos bylos proceso šalis. Taip pat byloje nėra duomenų, jog pagal apelianto prašymą būtų atnaujintas procesas civilinėje byloje ir jis būtų įtrauktas į bylą. CPK 338 str. numatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šio kodekso XVI skyriaus antrame skirsnyje numatytas išimtis. Civilinio proceso kodekso 315 str. 2 d. 2 p. numato, jog tais atvejais, kai apeliacinį skundą paduoda asmuo, neturintis teisės jį paduoti, apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Nesant teisinio pagrindo priimti nagrinėti V. K. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008-12-17 nutarties apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Esant nurodytoms aplinkybėms kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią keisti ar naikinti atsakovės atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), dėl V. K. atskirojo skundo apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.)

15Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 315 str., 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

16Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Apeliacinį procesą pagal V. K. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. nutarties nutraukti.

Proceso dalyviai