Byla e2-2493-580/2018
Dėl nuomos mokesčio priteisimo ir žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Latvijos įmonei SIA „Neonita.lv“ ir SE „Ergo Insurance“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,

2sekretoriaujant G. J.,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei L. B.,

4atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ atstovui advokato padėjėjui P. G.,

5atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ atstovui advokatui A. J.,

6ekspertei R. U.,

7viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Lion Communications Vilnius“ ir Latvijos įmonei SIA „Samsung Electronics Baltics“ dėl nuomos mokesčio priteisimo ir žalos atlyginimo, dalyvaujant tretiesiems asmenims Latvijos įmonei SIA „Neonita.lv“ ir SE „Ergo Insurance“.

8Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

9Ieškovas Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau – Bendrija) prašė solidariai iš UAB „Lion Communications Vilnius“ ir „Samsung Electronics Baltics“ SIA priteisti 64 111,74 Eur, iš kurių 35 044,00 Eur nesumokėto nuomos mokesčio ir 29 067,77 Eur žalos, bei 6 proc. dydžio procesines palūkanas.

10Nurodė, kad valdo pastatą, esantį Antano Tumėno g. 4, Vilniuje (toliau – Pastatas). Su atsakovu UAB „Lion Communications Vilnius“ 2012-08-29 sudarė reklamos ploto nuomos sutartį Nr. 2012-1 (toliau – Nuomos sutartis), kuria išnuomojo Pastato dalį išorinei reklamai – reklaminio ženklo „Samsung“ įrengimui. UAB „Lion Communications Vilnius“ įsipareigojo mokėti 3 620,25 Eur (12 500,00 Lt) nuomos mokestį ir PVM. 2013 m. sausio mėn. buvo sumontuota reklama. Bendrija 2013-03-07 sudarė defektinį aktą Nr. 12-018, kuriame nurodyti defektai, padaryti sumontuojant reklamą, ir pareikalauta juos pašalinti. Iki galo trūkumai nepašalinti, todėl 2014-10-21 susitarimu sutarta, kad dalį trūkumų pašalins Bendrija, o apmokės UAB „Lion Communications Vilnius“.

11Vilniaus miesto savivaldybė 2015-01-15 atsisakė pratęsti leidimą reklamai. 2015-03-25 įvykusiame Bendrijos, UAB „Lion Communications Vilnius“ ir SIA „Neonita.lv“ susitikime pateiktas 2015-03-20 Pastato apžiūros aktas, trūkumai apžiūrėti vietoje. 2015-03-30 UAB „Lion Communications Vilnius“ įteiktas defektinis aktas. UAB „Lion Communications Vilnius“ 2015-04-27 raštu nutraukė Nuomos sutartį nuo 2015-05-12 ir pasiūlė pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą.

12Bendrija sutiko nutraukti Nuomos sutartį nuo 2015-05-12, tačiau pareikalavo sutvarkyti reklaminį plotą. Paaiškėjo, kad Pastato fasado aptarnavimo bėgis reklamos sumontavimo metu buvo supjaustytas ir vėl sumontuotas kitoje vietoje. Pastato priežiūrą atliekanti UAB „Inservis“ kreipėsi į statytoją, tačiau pirminiai bėgio dokumentai nerasti. Bendrija 2015-07-10 išdavė įgaliojimą UAB „Lion Communications Vilnius“ kreiptis į institucijas dėl bėgio įrengimo dokumentų gavimo.

132016-01-06 atsakovas informavo, kad bėgis tinkamas naudoti bei pateikė Technikos priežiūros tarnybos 2015-12-29 techninės būklės patikrinimo ataskaitą. 2016-04-29 Bendrijos samdoma valymo bendrovė informavo, kad bėgio atstatymo darbai atlikti netinkamai ir fasadas nebus plaunamas. Nurodė, kad yra nekokybiškos kronšteinų suvirinimo siūlės, bėgis pritvirtintas gamintojo reikalavimų neatitinkančiais varžtais, trūksta jungimo strypo. UAB „Welding Engineering“ pateikė Apžiūrimosios kontrolės (VT) protokolą Nr. 159, kuriame nurodyta, kad Pastato aptarnavimo bėgio virinimo siūlės neatitinka reikalavimų. VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2016-06-22 Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje konstatuota, kad bėgis netinkamas naudoti, suvirinimo siūlės neatitinka reikalavimų. Bendrija sutiko, kad UAB „Lion Communications Vilnius“ nuomos mokestį mokėtų tik už 2015 m. gegužės-gruodžio mėn.

14Pareigą mokėti nuomos mokestį grindė CK 6.499 straipsniu, kad grąžinęs daiktą pavėluotai, nuomininkas turi sumokėti nuomos mokestį už visą laiką. Nuomos sutarties 6.20 punktas įpareigoja atlyginti žalą Pastato konstrukcijoms, padarytą pritvirtinant reklamą prie ploto taip pat išmontuojant. UAB „Lion Communications Vilnius“ susirašinėjime pripažino, kad sumontuojant ir išmontuojant reklamą buvo pabloginta išnuomoto reklaminio ploto būklė, plotą atstatinėjo į padėtį, buvusią iki sumontavimo. UAB „Lion Communications Vilnius“ vėluoja grąžinti tokios būklės turtą, kokia nurodyta Nuomos sutartyje. Bendrija negali naudotis reklaminiu plotu, nes montuojant reklamą supjaustytas ir į kitą vietą perkeltas Pastato fasado aptarnavimo bėgis. Pareigą atlyginti nuostolius grindė CK 6.500 straipsniu. UAB „Inservis“ sąmatoje nurodoma, kad bėgio remonto kaina yra 29 067,77 Eur.

15Už UAB „Lion Communications Vilnius“ įsipareigojimų vykdymą solidariai atsakinga SIA „Samsung Electronics Baltics“, kuri 2012 m. rugpjūčio pareiškime nurodė, kad jai žinomos Nuomos sutarties sąlygos.

16Ieškovas nurodė, jog po Nuomos sutarties nutraukimo intensyviai bendravo su atsakovu dėl reklaminio ploto sutvarkymo darbų. 2015-09-18 raštu atsakovas informavo, jog darbus atliks iki 2015-09-30, vėlesnis susirašinėjimas patvirtino, kad darbai buvo atliekami Apie darbų pabaigą atsakovas pranešė tik 2016-01-06 raštu. Nuomos mokesčio priteisimo terminą siejo su šia data. Atkreipė dėmesį, jog SIA „Samsung Electronics Baltics“ buvo žinoma apie Bendrijos reikalavimus, nes Bendrija šiai bendrovei taip pat siuntė pretenzijas.

17Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad dėl reklamos montavimo metu atliktų su Pastato fasado aptarnavimo bėgiu susijusių darbų iki pat reklamos išmontavimo (2015 m. kovo mėn.) tarp šalių niekad nebuvo kilę ginčų. Vilniaus miesto savivaldybė 2015-01-15 atsisakė pratęsti leidimą reklamai ir 2015-03-20 atsakovas išmontavo reklamą bei atlaisvino nuomojamą reklaminį plotą. 2015-04-27 raštu atsakovas ieškovui pranešė, kad Nuomos sutartis nutraukiama nuo 2015-05-12 ir pasiūlė pasirašyti priėmimo-perdavimo aktą. Ieškovas sutiko nutraukti sutartį, tačiau nepasirašė priėmimo-perdavimo akto. Nuomos sutarties 9.4 punktas numato 30 kalendorinių dienų reklaminio ploto atlaisvinimui. Nuomininkas neturi pareigos mokėti nuomos mokesčio nuo sutarties pasibaigimo iki reklaminio ploto atlaisvinimo, jeigu reklaminis plotas atlaisvinamas per neilgesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą nuo sutarties pasibaigimo. Pagal Nuomos sutarties 9.5 punktą nuomotojas turi teisę pats išmontuoti reklama. Atsakovas išmontavo reklamą Nuomos sutarčiai nepasibaigus. Grąžinant išsinuomotą daiktą yra atsižvelgiama į normalų nusidėvėjimą. Atsakovas tinkamai įvykdė CK 6.499 straipsnio 1 dalies pareigą grąžinti daiktą. Atsakovas 5 raštais kreipėsi į ieškovą, prašydamas nurodyti, nuomojamo ploto sutvarkymo darbus būtina atlikti, kad ieškovas pasirašytų priėmimo-perdavimo aktą, tačiau ieškovas ieškovas konkrečių darbų sąrašo nepateikė. Nuo reklaminio ploto atlaisvinimo ieškovui sudarytos visos galimybės naudotis ir laisvai disponuoti šiuo reklaminiu plotu. Bėgio atstatymas į pirminę padėtį nebuvo būtinas siekiant naudotis reklaminiu plotu savo nuožiūra ir pagal paskirtį. 2015-03-20 Statinio apžiūros defektiniame akte bėgio atstatymas į pirminę padėtį nepriskirtas prie privalomų darbų. Atsakovas ne kartų aiškino ieškovui, kad SIA „Neonita.lv" teigimu, bėgio nuleidimas nėra tikslingas ir būtų mažiau saugus lyginant su dabartine bėgio padėtimi. Ieškovas turėjo reikšti pretenzijas Nuomos sutarties galiojimo metu bei nuo 2015-03-20 galėjo imtis bėgio nuleidimo darbų organizavimo.

18Ieškovas pažeidė pareigą bendradarbiauti su atsakovu. CK 6.64 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad kreditorius laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nepakankamo kreditoriaus bendradarbiavimo, jeigu kreditorius pažeidžia prievolę, skolininkas laikomas jos nepažeidusiu.

19Ieškovas negali reikalauti priteisti 5 044,82 Eur PVM mokestį, nes yra PVM mokėtojas, bei priteisti už sudaužyto stiklo paketo keitimo darbai, kurių kaina 6 374,34 Eur (su PVM). Reikalavimas dėl žalos nepagrįstas ir likusioje dalyje, nes 2015-12-29 Technikos priežiūros tarnyba patvirtino, kad Pastato fasado aptarnavimo bėgis yra tinkamas naudoti. 2016-06-22 Technikos priežiūros tarnybos ataskaita parengta atlikus tik vizualinę suvirinimo siūlių apžiūrą, praėjus pusmečiui po 2015-12-29 Technikos priežiūros tarnybos ataskaitos Nr. 04-44-1241 parengimo ir neatlikus nei bėgio ir jo įrangos apžiūros bei bandymų. UAB „Inservis“ sąmata keturis kartus viršija 2016 m. birželio mėn. ieškovo atsakovui pateiktas UAB „Welding Engineering“ ir UAB „IDG service“ sąmatas (komercinius pasiūlymus), pagal kurias visų darbų kaina sudaro 7 011,23 Eur (su PVM). Ieškovas nepagrindžia šioje sąmatoje nurodytų darbų būtinumo. UAB „Welding Engineering“ 2016-06-01 komerciniame pasiūlyme nurodyta, kad kronšteinų nupjovimo, suvirinimo ir dažymo darbai kainuotų 4 645,58 Eur su PVM, o 2016-05-27 UAB „IDG service“ sąmatoje Nr. 74 nurodyta, kad bėgio numontavimo darbai kainuotų 2 365,55 Eur (su PVM). Pagal ieškovo dokumentus bėgio atstatymo darbų trūkumų šalinimo darbų kaina sudaro 7 011,23 Eur (su PVM). Į 2016-09-12 UAB „lnservis“ sąmatą įtraukti darbai, už kuriuos atsakovas negali būti atsakingas, t. y. bėgio antikorozinės dangos pažeidimų šalinimas.

20Ieškovas teoriškai turėtų teisę reikalauti dvigubo nuomos mokesčio tik tuo atveju, jei reklama batų neišmontuota, ir tik iki tol, kol pats šios reklamos neišmontuotų. Reikalavimai dėl dvigubo nuomos mokesčio mokėjimo nesuderinami su Nuomos sutartyje įtvirtintu reglamentavimu.

21Atsakovas yra reklamos planavimo ir pirkimo paslaugas teikianti reklamos agentūra, kuri savo kliento interesais užsako ir sudaro atitinkamas sutartis dėl reklamos laiko/ploto pirkimo. Sutartys paprastai yra sudaromos reklamos agentūros vardu, tačiau kliento interesais ir išlaidas, susijusias su tokių sutarčių vykdymu, prisiima klientas. SIA „Samsung Electronics Baltics“ sutartį dėl reklamos paslaugų teikimo buvo sudariusi su tai pačiai įmonių grupei, kaip ir atsakovas, priklausančia SIA „MMS Communications Latvia“, kuri iš SIA „Samsung Electronics Baltics“ gautų lėšų finansavo Nuomos sutarties vykdymą. 2012 m. rugpjūčio mėn. pareiškimas gali būti vertinamas kaip pavedimas atsakovui veikti SIA „Samsung Electronics Baltics“ interesais ir vardu bei sąskaita, sudarant Nuomos sutartį. Santykius su SIA „Samsung Electronics Baltics“ vertino kaip komercinio atstovavimo santykius ir prašė taikyti CK 6.761 straipsnį. Laikė, kad dėl to, jog tiesiogiai nesudarė sutarties su Bendrija SIA „Samsung Electronics Baltics“ nepagrįstai išvengtų kylančios atsakomybės.

22Pabrėžė, kad ieškovas žinojo, jog reklamos montavimui reikalinga pakelti bėgį ir darbams neprieštaravo. Atsakovo vertinimu, pakeliant bėgį buvo padarytas turto pagerinimas, kuris pasibaigus Nuomos sutarčiai paliekamas nuomotojui. Pakėlus bėgį, jo funkcinė paskirtis nepasikeitė, Bendrija galėjo toliau naudoti plotą reklamai. Ieškovas nepagrįstai sutapatina reklaminio ploto negrąžinimą ir jo grąžinimą kitos būklės, nei buvo prieš perduodant reklaminį plotą nuomai.

23Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ prašė ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2011-01-01 su UAB „Lion Communications Vilnius“ sudarė sutartį Nr. 03/02-11 dėl reklamos paslaugų, kuria kitas atsakovas įsipareigojo suteikti reklamos paslaugas. Laikė, kad SIA „Samsung Electronics Baltics“ turi pareigas tik pagal sutartį su UAB „Lion Communications Vilnius“, o pareigas iš Nuomos sutarties prisiėmė UAB „Lion Communications Vilnius“. 2012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškimas tik patvirtino neprieštaravimą, kad UAB „Lion Communications Vilnius“ sudarytų Nuomos sutartį su ieškovu, tačiau juo neprisiimti įsipareigojimai prieš trečiuosius asmenis. Pareiškimu nenustatytos atsakomybės ribos, terminas, adresatas ir kitos sąlygos, nenurodytas adresatas. Joks protingas asmuo neprisiimtų neapibrėžtos atsakomybės.

24Nei ieškovas, nei UAB „Lion Communications Vilnius“ nesikreipė dėl galimos atsakomybės taikymo, SIA „Samsung Electronics Baltics“ neturėjo informacijos apie ieškovo reikalavimus pagal Nuomos sutartį. Ieškinio pareiškimas SIA „Samsung Electronics Baltics“ atžvilgiu yra nesąžiningas ieškovo bandymas reikšti reikalavimus.

252012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškimas daugiausia gali būti laikomas laidavimu. Laidavimas baigėsi, pasibaigus Nuomos sutarties terminui, kai pasibaigė pagrindinė prievolė. Laidavimo galėjo būti užtikrinti tik reikalavimai pagal pirminę sutartį iki 2014-09-15. Nustačius, kai laiduota nenustatytam terminui, turi būti taikoma CK 6.89 straipsnio 1 dalis, pagal kurią laidavimas baigiasi suėjus dvejiems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jeigu kreditorius per šį laikotarpį nepareiškia ieškinio laiduotojui.

26Pastebėjo, jog Nuomos sutarties 6.13 punktas tvirtina, kad už Nuomos sutarties pažeidimą atsakingas UAB „Lion Communications Vilnius“. 2012 m. rugpjūčio mėn. pareiškimo tekstą parengė Bendrija, tai reiškia, jog šalių valia nebuvo suderinta. pareiškimą prezidentas pasirašė itin skubiai, tai rodo, kad SIA „Samsung Electronics Baltics“ nevertino prisiimamo įpareigojimo, o jį vertino tik kaip sutikimą sudaryti sutartį. 2015 metų vasarą abu atsakovai tarėsi dėl nuostolių kompensavimo ir papildomo mokėjimo pagal sutartį dėl reklamos paslaugų, tačiau kompensacija nebuvo skirta. Pažymėjo, kad trišaliuose susitikimuose dalyvavo tik tiek, kiek reikalinga pratęsti Nuomos sutartį, o ne aptarti žalos atlyginimo klausimus.

27Trečiasis asmuo SIA „Neonita.lv“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pripažino, kad 2012 m. pabaigoje, 2013 m. pradžioje atliko reklamos montavimo, o 2015 m. kovo mėn. – demontavimo darbus. Laikė, kad ieškovas ir atsakovu UAB „Lion Communications Vilnius“ susitarė dėl bėgio pakėlimo, visi reklamos montavimo darbai atlikti ieškovui žinant ir sutikus, nes priešingu atveju nebuvo galima pagal projektą įrengti reklamos. Bėgis buvo pakeltas pagal 2012-09 UAB „In re“ techninio darbo projektą. UAB „In re“ yra atestuota statybinių konstrukcijų dalies projektavimui, autorinei priežiūrai, inžinerinėms techninėms konsultacijoms ypatingos svarbos statybos objektuose.

28SIA „Neonita.lv“ savo sąskaita pagerino bėgio būklę, nes papildomai sumontavo 8 suvirinimo elementus. Laikė, kad iki bėgio perdavimo atsakovui, jo konstrukcija buvo nesaugi naudoti. Nuomos laikotarpiu bėgis buvo naudojamas pagal tikslinę paskirtį. 2015 m. kovo mėnesį plotas buvo atlaisvintas, o bėgis, nors ir nenuleistas, buvo saugus ir tinkamas naudoti. Nesuprantama, kaip ši aplinkybė gali būti laikoma nuomojamo ploto negrąžinimu. Ieškovas nenurodo, kokios aplinkybės jam trukdė naudotis reklaminiu plotu. Reklaminis plotas gali būti naudojamas nuomojant reklamai, todėl ieškovas galėjo tartis dėl kitos reklamos pakabinimo ir neturi teisės reikalauti priteisti nuomos mokestį.

29Aiškino, kad po to, kai buvo duotas nurodymas bėgį nuleisti į pradinę padėtį, buvusią 2012 m. pabaigoje, SIA „Neonita.lv“ bėgį permontavo į tokią pačią būklę, su tais pačiais varžtais, jungimo strypais, papildomai palikdama 2012 m. pabaigoje papildomai savo sąskaita sumontuotus kronšteinus. Ieškovas neįrodo, kad bėgis buvo perduotas ne tokios būklės. Ieškovas neperdavė techninių bėgio montavimo dokumentų, tokių dokumentų neturi Vilniaus miesto savivaldybė, kuri saugo pastato techninius statybos dokumentus. Trečiajam asmeniui kyla abejonių, ar bėgio statyba paremta tinkamais dokumentais. Ieškovas nurodo, kad bėgis pritvirtintas gamintojo reikalavimų neatitinkančiais varžtais, tačiau nenurodo nei gamintojų, nei reikalavimų.

30Pastebėjo, kad UAB „Inservis“ sąmata keturis kartus viršija 2016 m. birželio mėnesio UAB „Welding Engineering“ ir UAB „IDG service“ sąmatas. Į UAB „Inservis“ sąmatą įtraukti sudaužyto stiklo keitimo darbai, nors atsakovas jokių reikalavimų dėl to nereiškia.

31Ieškinys tenkintinas iš dalies.

32Ginčas byloje kilo dėl tinkamo vykdymo nuomininko pareigos po nuomos sutarties pasibaigimo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, bei nuomos mokesčio mokėjimo už laiką, kai buvo pavėluota grąžinti išnuomotą daiktą.

33Faktinės aplinkybės

342012-08-29 Bendrija ir UAB „Lion Communications Vilnius“ sudarė Reklamos ploto nuomos sutartį Nr. 2012-1. Šia sutartimi išnuomotas 235,9 kv. m Pastato išorinių konstrukcijų plotas reklamos stendo „Samsung“ įrengimui (1.1 punktas). Plotas išnuomotas dvejiems metams, skaičiuojant nuo 2012-09-15 (4.1 punktas). Nuomos sutartis nebuvo pratęsta rašytiniu šalių susitarimu, tačiau šalys neginčijo, jog po Nuomos sutartyje nustatyto termino pasibaigimo (2014-09-15) atsakovas ir toliau naudojo išnuomotą reklaminį plotą, o „Samsung“ reklamą išmontavo tik 2015-03-20. Tai rodo, jog nuomininkui toliau naudojantis daiktu ir nuomotojui dėl to neprieštaraujant, sutartis tapo neterminuota (CK 6.496 straipsnis, 6.481 straipsnis).

35Nuomos sutartis nutraukta raštais išreikštu Nuomos sutarties šalių susitarimu. 2015-04-27 raštu UAB „Lion Communications Vilnius“ nutraukė Nuomos sutartį nuo 2015-05-12 ir pasiūlė pasirašyti nuomojamo ploto priėmimo-perdavimo aktą, priežastimi nurodė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsisakymą pratęsti leidimą išorinei reklamai. Bendrija 2015-05-08 raštu sutiko nutraukti nuomos sutartį nuo 2015-05-12 ir pareikalavo reklaminį plotą atstatyti į pirminę padėtį.

36Šalys pateikė gausų susirašinėjimą bei įrenginį prižiūrinčių bei tikrinančių institucijų išvadas, kuriais įrodinėja Pastato fasadą aptarnaujančio bėgio tinkamumo naudoti po reklamos išmontavimo.

37Dėl atsakovui perduoto daikto būklės

38Ieškovo reikalavimas reiškiamas CK 6.499 straipsnio pagrindu. Pagal šio straipsnio 1 dalį nurodoma, jog nuomos sutarčiai pasibaigus, nuomininkas privalo grąžinti nuomotojui daiktą tokios būklės, kokios gavo, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės.

39Byloje kilo ginčas dėl to, kokios būklės Pastato fasado aptarnavimo bėgis buvo perduotas atsakovui vykdant Nuomos sutartį. SIA „Neonita.lv“ kėlė abejones dėl bėgio įrengimo teisėtumo, kadangi nei ieškovas, nei Vilniaus miesto savivaldybė neturi techninių konstrukcijos įrengimo dokumentų.

40Iš ieškovo paaiškinimų, pateiktų procesinių dokumentų bei rašytinių įrodymų matyti, jog ieškovas neturi techninių Pastato fasado aptarnavimo bėgio įrengimo dokumentų. Techninių dokumentų nebuvimas konstatuotas dar iki šalių ginčo UAB „Inreal pastatų priežiūra“ surašytame 2013-03-07 Defektiniame akte Nr. 12-018. Ieškovas tvirtino, jog 2015-05-19 vykusio susitikimo metu atsakovui pasiūlė išduoti įgaliojimą kreiptis į institucijas dėl techninės dokumentacijos gavimo ir 2015-07-10 tokį įgaliojimą išdavė. 2015-07-13 buvo išduotas įgaliojimas J. G. gauti bet kokią techninę dokumentaciją, susijusią su Pastatu. Ieškovas atkreipė dėmesį, jog netrukus po Nuomos sutarties nutraukimo UAB „Inservis“ kreipėsi į Pastato statytoją, tačiau bėgio techniniai dokumentai nebuvo rasti. Teismo ekspertizės akte, atsakydama į antrą klausimą dėl bėgio būklės ekspertė pažymėjo, kad bėgio tvirtinimas turėjo būti numatytas projekte, galimai Pastato statybos projekte. Ekspertė negalėjo nustatyti 2012 m. gruodžio mėn. buvusios bėgio kronšteinų suvirinimo siūlių ir varžtų būklės, kadangi jai nebuvo pateikta mechanizmo projektinė ir techninė dokumentacija. Nurodytos aplinkybės patvirtina, jog techniniai dokumentai nebuvo turėti išnuomoto ploto perdavimo metu, iki ginčo tarp šalių kilimo, o taip pat ginčo metu, nors šalys dėjo pakankamas pastangas techniniams dokumentams surasti.

41Ant stogo esanti konstrukcija yra Pastato fasado elementas bei potencialiai pavojingas įrenginys. Vertinant Pastato konstrukcijos, ant kurios buvo montuojama reklama, būklę, atsižvelgtina į šios konstrukcijos statusą. Byloje atliktos teismo ekspertizės 2017-10-31 akte pažymėta, kad ant Pastato stogo esanti konstrukcija yra potencialiai pavojingas įrenginys ir patenka į Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto kategoriją „Kėlimo įrenginiai ir jų įranga“. Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo 3 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyta, kad įrenginių montuotojai privalo užtikrinti, kad įrenginiai būtų pagaminti, sumontuoti ir išbandyti pagal įrenginių priežiūros norminių aktų reikalavimus. Įrenginių projektavimo ir gamybos stadijose privalomąją priežiūrą priežiūros norminių aktų, kitų teisės aktų nustatyta tvarka atlieka paskelbtos (notifikuotos) įstaigos. Visų montuojamų, naudojamų įrenginių, taip pat jiems remontuoti ir rekonstruoti naudojamų mazgų, detalių ir medžiagų priežiūra, nustatyta šių įrenginių priežiūros norminiuose aktuose bei įrenginių techniniuose dokumentuose, yra privaloma.

42Tokia įstatymų nuostata patvirtina, jog konstrukcija, ant kurios pritvirtintas bėgis, turi būti įrengta pagal techninius reikalavimus, tinkamai ir atsekamai pagaminta, sumontuota ir išbandyta. Byloje nebuvo keliamas klausimas dėl Pastato stogo konstrukcijos savavališkos statybos. Nei Nuomos sutarties vykdymo metu, nei ginčų dėl tinkamo turto grąžinimo metu, nei teismo proceso metu neteikti argumentai dėl savavališkos statybos veiksmų nustatymo ir padarinių šalinimo, kompetentingų institucijų taip pat neprašyta nustatyti savavališkos statybos faktą. Klausimas dėl statybos teisėtumo ir atitikimo Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo reikalavimams nebuvo pateiktas ir teismo ekspertizei. Savo iniciatyva teismas savavališkos statybos klausimo nesiaiškina, nes tai laiko išėjimu už ieškinio ribų. Byloje nustatyta, kad įrenginys aptarnaujamas tinkamai. Potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą atliekanti VšĮ Techninės priežiūros tarnyba įrenginį tikrina, teikia aktus dėl įrenginio eksploatacijos saugumo ir dėl įrenginio statybos teisėtumo bei montavimo darbų atlikimo techninių dokumentų nebuvimo įrenginio neuždraudžia eksploatuoti. Tuo remdamasis teismas perduodamo turto būklę nustatyto pagal civilinės teisės reikalavimus, nespręsdamas Pastato stogo konstrukcijos įrengimo teisėtumo klausimo.

43Bylos kontekste svarbu tai, kad jokie išnuomoto daikto trūkumai, daikto perdavimo nuomininkui metu nebuvo nustatyti. Nuomos sutartyje nurodyta, kad reklaminis plotas perduodamas pagal priėmimo-perdavimo aktą, kurį pasirašęs nuomininkas patvirtina, jog pastabų neturi ir neturės ateityje (2 straipsnis). Prie Nuomos sutarties sudarytas reklaminio ploto perdavimo-priėmimo aktas, kuriame įrašyta, jog perduodamas ir priimamas nurodytos būklės turtas, tačiau reklaminio ploto būklė nėra apibūdinama. UAB „Inreal pastatų priežiūra“ surašytame 2013-03-07 Defektiniame akte Nr. 12-018 nurodyta, kad statinio techninės priežiūros specialistas apžiūrėjo naujai sumontuotą reklamos laikančiąją metalo konstrukciją ir nustatė, kad demontuotas stogo parapetas, demontuotos fasado apdailos plytelės, pažeista kondicionavimo įrangos termoizoliacija ir kita, rekomenduota pateikti techninius darbo projekto brėžinius bei atlikti akte nurodytus darbus. 2014-10-21 susitarimu prie Nuomos sutarties sutarta, kad dalį trūkumų pagal pridedamą sąmatą pašalins Bendrija, o apmokės UAB „Lion Communications Vilnius“, sąskaitoje nurodyta 2 461,09 Eur suma už sandarinimo darbų atlikimą. Dėl šių darbų atlikimo ginčo nėra ir darbai nenurodomi šioje byloje ginčijamų atliktinų darbų sąraše. Tai rodo, jog turtas buvo perduotas tinkamos būklės, jo kokybė papildomai patikrinta, trūkumai pašalinti. Nors Nuomos sutartyje šalys atidžiai nevertino reklaminio ploto bei bėgio būklės, tačiau anksčiau minėta Nuomos sutarties nuostata, jog reklamos plotą priėmus pagal priėmimo-perdavimo aktą, nuomininkas neturi ir neturės pastabų dėl reklaminio ploto būklės, patvirtina, jog atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ prisiėmė reklaminio ploto tinkamumo patikrinimo pareigą bei šio veiksmo atlikimo riziką.

44Tokia situacija, kai atsakovas reklaminį plotą priėmė nereikalaudamas būtinos dokumentacijos, tačiau sutartyje patvirtino reklaminio ploto tinkamą būklę, sąlygoja išvadą, jog išnuomotas reklaminis plotas atitiko įprastai tokiam daiktui keliamus reikalavimus, taip pat ir tuos, kokius daiktas turėjo atitikti kaip potencialiai pavojingas įrenginys.

45Dėl reikalavimų grąžinamam išnuomotam daiktui

46Tarp šalių kilo ginčas, kokios būklės daiktas turėjo būti grąžintas pasibaigus Nuomos sutarčiai. UAB „Lion Communications Vilnius“ procesiniuose dokumentuose pabrėžė, kad ieškovas žinojo, jog reklamos montavimui reikalinga pakelti Pastato fasado aptarnavimo bėgį ir darbams neprieštaravo, tuo sutikdamas su turto pakeitimu. Šio atsakovo nuomone, turtas turėjo būti grąžintas, esant pakeltam bėgiui, t. y. toks, koks buvo išmontavus reklamą. Pakeliant bėgį buvo padarytas turto pagerinimas, šis turto pagerinimas, pasibaigus Nuomos sutarčiai, paliekamas nuomotojui.

47Byloje neginčijama bei patvirtinta pateiktais dokumentais, kad išnuomoto reklaminio ploto būklė pasikeitė dėl jo pertvarkymo įrengiant reklamą. Norint ant Pastato įrengti „Samsung“ reklamą, buvo reikalinga įrengti aukštesnę ant Pastato stogo esančią konstrukciją, nei buvo įrengta iki Nuomos sutarties sudarymo. Konstrukcijos pasikeitimą akivaizdžiai rodo fotonuotraukos UAB Inservis“ 2015-03-20 parengtame Statinio apžiūros defektiniame akte, tvirtinančios kaip konstrukcija atrodė iki reklamos sumontavimo ir kaip atrodė po to. Konstrukcijos pertvarkymas buvo numatytas ir sutartyje. Nuomos sutarties 6 straipsnyje susitarta dėl reklamos įrengimo sąlygų, t. y. dėl nuomojamo ploto pakeitimo. Nuomos sutarties 6.1 punkte įrašyta, jog nuomininkas įsipareigoja nurodyti, kokiu būdu reklama bus pritvirtinta. Projektas turi būti suderintas su Vilniaus miesto savivaldybe. Nuomininkas parengia projektą ir suderina su savivaldybės ir valstybės institucijomis (6.2 punktas). Nuomininkas įsipareigoja reklamą įrengti pagal projektą ir yra atsakingas už projekto nesilaikymą įrengiant reklamą (6.4 punktas). Prie Nuomos sutarties yra pridėtas reklamos stendo projektas, prie kurio nėra jokių techninių Pastato stogo konstrukcijos pertvarkymo darbų planų. Trečiasis asmuo SIA „Neonita.lv“ su atsiliepimu į ieškinį pateikė UAB „In re“ parengtą techninį darbo projektą ir nurodė, kad darbai atlikti pagal šį projektą.

48Pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalį grąžinamo išnuomoto daikto būklė nustatoma arba vertinant daikto būklę jo perdavimo nuomininkui metu, atsižvelgiant į nusidėvėjimą, arba sutartyje sulygtos būklės. Teigdamas, jog reklaminį plotą galėjo grąžinti su pakelta Pastato fasado aptarnavimo bėgio konstrukcija, atsakovas turi įrodyti, jog tokia sąlyga buvo sulygta Nuomos sutartyje ar kitais šalių sudarytais susitarimais.

49Nuomos sutarties 6.19 punkte nurodyta, kad nuomininkas įsipareigoja, išmontavęs reklamą, grąžinti plotą į pradinę iki reklamos sumontavimo buvusią padėtį. Kai pritvirtinant ar išmontuojant reklamą, padaroma žala pastato konstrukcijoms, fasadui, kitoms dalims, nuomininkas pašalina padarytą žalą, atstatydamas pažeistas dalis į ankstesnę padėtį (6.20 punktas). Visus reklamos sumontavimo ir išmontavimo darbus nuomininkas įsipareigoja atlikti pagal projektą, laikydamasis statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir prisiimdamas atsakomybę už nustatytų reikalavimų pažeidimus (6.22 punktas). Nuomos sutarties 9.1 punkte nurodyta, kad visi sutarties papildymai, pakeitimai ir priedai galioja tik tuo atveju, jeigu juos raštu sudaro abi šalys. Tokios Nuomos sutarties nuostatos patvirtina, kad nesant rašytinio susitarimo, pagal kurį nuomininkas būtų įpareigotas grąžinti pakeistą konstrukciją, pagal Nuomos sutartį turėjo būti grąžinta tokia išnuomota reklamos ploto konstrukcija, kokia buvo iki Nuomos sutarties sudarymo.

50Byloje yra duomenų, jog buvo svarstomas klausimas dėl konstrukcijos atstatymo į pirminę padėtį tikslingumo. UAB „Inservis“ 2015-03-20 Statinio apžiūros defektinio akto 2 punkte nurodyta, jog, esant poreikiui, metalinės konstrukcijos, skirtos fasado aptarnavimo-kėlimo mechanizmo pakabinimo bėgiui, turi būti sumontuotos į pradinę padėtį. SIA „Neonita.lv“ 2017-03-30 rašte nurodyta, jog bėgio pakėlimas leidžia saugiau pritvirtinti įrenginius, reikalingus valyti fasadą bei jį remontuoti. Visgi, šalys nepasiekė susitarimo, kuriuo Nuomos sutartis būtų pakeista ir susitarta, kad reklaminis plotas bus grąžintas tokios būklės, kokia buvo po Nuomos sutarties sudarymo. Visi argumentai dėl turto pagerinimo, nesant šalių rašytinio susitarimo, teisinės reikmės neturi. Tiek įstatymu, tiek Nuomos sutartimi nuomininkas įpareigotas grąžinti reklaminį plotą į pirminę padėtį. Tai reiškia, jog tinkamas pareigos grąžinti daiktą įvykdymas yra reklaminio ploto, atstatyto į pirminę padėtį grąžinimas. UAB „Inservis“ nėra Pastato savininkas, todėl neturi sprendimo teisės, o šios bendrovės išvados gali būti vertinamos tik kaip patarimai dėl Pastato priežiūros.

51Atsakovas remiasi CK 6.500 straipsniu ir teigia, kad atsakomybė taikoma tik už daikto pabloginimą, o konstrukcijos pakėlimas vertintinas kaip daikto pagerinimas. Šie argumentai teisiškai nereikšmingi, nes prieštarauja Nuomos sutartyje apibrėžtai šalių valiai, jog daiktas turi būti grąžinamas atstatytas į pirminę padėtį. Išnuomoto daikto pagerinimų klausimas reglamentuojamas CK 6.501 straipsnyje, tačiau daikto pagerinimų atlyginimo ar neatlyginimo klausimas galėtų būti sprendžiamas tik tada, kai bėgio pakėlimas būtų įvertintas kaip pagerinimas ir būtų nuomotojo noras pagerinimus pasilikti. Nuomos sutartimi sutarta dėl daikto grąžinimo į pradinę padėtį, kitokio susitarimo nepateikta, nuomotojas teismo proceso metu palaikė poziciją, jog jam turto pakeitimas nereikalingas, todėl nuomotojas negali būti verčiamas priimti pakeistą turtą. CK 6.500 straipsnis netaikytinas, kadangi ieškovas reikalavimus grindžia ne dėl turto pabloginimo patirtais nuostoliais, o CK 6.499 straipsnio pažeidimu.

52CK 6.535 straipsnio 1 dalis nustato, kad įrenginys perduodamas ir priimamas pagal perdavimo-priėmimo aktą. To paties straipsnio 3 dalis nurodo, kad, jeigu viena sutarties šalis vengia pasirašyti pastato, statinio ar įrenginio perdavimo-priėmimo aktą nuomos sutartyje aptartomis sąlygomis, tai laikoma, kad atitinkamai nuomotojas atsisako vykdyti savo prievolę perduoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas atsisako juos priimti.

53Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ nurodė, kad reklama buvo išmontuota 2015-03-20 ir aiškino, jog tuo metu turėjo būti sudaromas perdavimo-priėmimo aktas. Byloje surinkti duomenys patvirtina, kad 2015-03-20 buvo nuimta reklama, tačiau konstrukcija, kuri naudota reklamai, nebuvo grąžinta į pirminę padėtį. Kad reklamos išmontavimo darbai atlikti netinkamai fiksuojama UAB „Inservis“ 2015-03-20 Statinio apžiūros defektiniame akte, kuriame pastebėta, kad demontavus reklamą nepateiktas mechanizmo ir bėgių patikros aktas po 2012 m. atliktų kėlimo mechanizmo laikančiųjų metalo konstrukcijų montavimo darbų, neatstatytos metalinės konstrukcijos, skirtos aptarnavimo mechanizmo pakabinimo bėgiui montuoti. Bendrijos 2015-03-20 raštas atsakovui patvirtina, jog SIA „Neonita.lv“ iš karto po reklamos išmontavimo prašė sudaryti priėmimo-perdavimo aktą, tačiau Bendrija atsisakė ir nurodė, jog išnuomotas turtas turi būti grąžintas atstatytas į pirminę padėtį. Atsakovas neneigė pareigos sutvarkyti bėgį ir UAB „Lion Communications Vilnius“ 2015-04-29 raštu pranešė, kad fasado ir stogo tvarkymo darbus atliks SIA „Neonita.lv“. 2015-05-13 raštu UAB „Lion Communications Vilnius“ pasiūlė pasirašyti perdavimo-priėmimo aktą ir nurodė, kad laiko, jog turtas perduotas, taip pat prašė pateikti atliktinų darbų sąrašą. SIA „Neonita.lv“ atsakymuose, kuriuos atsakovas ieškovui persiuntė 2015-05-13 raštu, nurodyta, kad bėgio mechanizmo negalima priduoti, nes nėra gauta pradinių bėgio dokumentų. 2015-06-26 raštu ir 2015-07-14 raštu prašymas dėl darbų sąrašo pakartotas. 2015-07-07 raštu Bendrija pakartojo reikalavimą grąžinti į pirminę padėtį išnuomotą turtą. Iš UAB „Inservis“ 2015-09-10 Statinio apžiūros defektinio akto matyti, kad konstrukcija neatstatyta. Siūloma atstatyti metalines konstrukcijas bėgiui montuoti, atlikti patikrą, pakeisti netinkamus tvirtinimo sraigtus, permontuoti profilius, pakeisti stiklo paketą, pateikti silikono atitikties dokumentus, pašalinti korozijos židinius, sutvarkyti įlajas.

54Apie tai, kad bėgio atstatymo į pirminę padėtį darbai buvo atlikti ir tinkamai įvykdyta pareiga perduoti turtą ieškovui pranešta 2016-01-06 raštu. Iš 2 tome esančio susirašinėjimo matyti, kad konstrukcijos atstatymo darbai buvo atliekami 2015 m. rugsėjo-spalio mėnesiais.

55Nuomos sutarties pasibaigimo atveju išsinuomoto daikto grąžinimas nuomotojui yra esminis juridinę reikšmę turintis faktas sprendžiant apie šalių tarpusavio prievolių pabaigą. Nuomininko turtinių prievolių nuomotojui pabaiga yra siejama ne su nuomos sutarties nutraukimo faktu bei faktiniu patalpų naudojimu ar nenaudojimu, o su tinkamu išsinuomoto daikto grąžinimu nuomotojui.

56Konstrukcijos atstatymo į pirminę būklę tinkamumas vertintinas pagal bendrus teisės aktų tokioms konstrukcijoms keliamus reikalavimus bei galimybę turtą naudoti pagal paskirtį. Kadangi Pastato fasado valymo bėgis yra potencialiai pavojingas įrenginys, tai jis turi būti tinkamas naudoti pagal tokiems įrenginiams keliamus reikalavimus. Taip pat grąžinamam turtui taikomi reikalavimai pagal Nuomos sutarties 6.19 ir 6.20 punktus, kuriais nuomininkas įsipareigoja grąžinti reklaminį plotą į pradinę iki reklamos sumontavimo buvusią padėtį bei pašalinti žalą konstrukcijoms, kurios buvo pažeistos, montuojant reklamą.

57Pareiga užtikrinti bėgio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio tinkamumą buvo žinoma atsakovui, tai matyti iš UAB „Lion Communications Vilnius“ 2015-04-29 rašto, kuriuo jis, netrukus po Nuomos sutarties nutraukimo, pranešė, kad fasado ir stogo tvarkymo darbus atliks SIA „Neonita.lv“, paprašė Bendrijos pagalbos dokumentacijai bei VšĮ Technikos priežiūros tarnybos išvadai gauti. Pažymėjo, jog be VšĮ Technikos priežiūros tarnybos išvados pastato savininkams gali būti skiriama bauda už įstatymų pažeidimus.

58Byloje nagrinėjamu atveju potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą vykdė. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba. Byloje pateikti skirtingi šios tarnybos sudaryti patikrinimo aktai. VšĮ Technikos priežiūros tarnyba 2015-12-29 atliko bėgio techninį patikrinimą – jo statinį ir dinaminį bandymą, nustatė, kad bėgis pastatytas 2005 m., atstatytas 2015 m. bei sprendė, kad bėgis tinkamas naudoti. 2016-06-23 raštu Technikos priežiūros tarnyba informavo, jog 2016-06-17 atliko bėgio būklės patikrinimą. VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2016-06-22 Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje konstatuota, kad bėgis netinkamas naudoti, kadangi suvirinimo siūlės neatitinka reikalavimų. Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje nustatyta, jog nesant bėgių kelio bei jo remonto dokumentų negalima nustatyti bėgių kelio įrengimo atitikties dokumentams, pasirinktinai apžiūrėjus suvirinimo siūles, nustatyta, kad virinimo siūlės neatitinka standarto LST EN ISO 5817:2014 reikalavimų. VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2016-06-22 Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje užfiksuoti bėgio konstrukcijos pažeidimai ir konstatuota, kad dalyje bėgį draudžiama eksploatuoti.

59Tai, kad fasado valymo bėgis netinkami naudoti pagal paskirtį yra konstatuota teismo ekspertizės akte. Ekspertė nurodė, jog netinkamai atlikti darbai: bėgio kelio ir metalinės konstrukcijos sujungimai atlikti be projekto; bėgio kelio su metalinės konstrukcijos gembe jungtyse trūksta varžtų, dalis varžtų neprisukti; bėgio kelio sujungimai tarpusavyje sujungti su tarpais, surūdijusiais varžtais; gembės ir metalinio karkaso jungimosi suvirinimo siūlės neatitinka LST EN ISO 5817:2014 reikalavimų.

60Analogiški trūkumai nustatyti UAB „Welding Engineering“ 2016-05-24 Apžiūrimosios kontrolės (VT) protokole Nr. 159 nurodyta, kad kronšteinų virinimo prie kolonų siūlės neatitinka reikalavimų. 2016-04-29 elektroniniu laišku Bendrijos samdoma valymo bendrovė informavo, kad nesutvarkius fasado aptarnavimo sistemos, nemontuos keltuvo.

61Pareiga grąžinti išnuomotą turtą nebuvo tinkamai įvykdyta, todėl ieškovas neturėjo pagrindo sudaryti priėmimo-perdavimo akto. Iki šiol yra fiksuojami daikto trūkumai ir nėra gauta eksploataciją leidžianti VšĮ Technikos priežiūros tarnybos išvada.

62Atsakovas teigia, jog pagal Nuomos sutarties 9.5 punktą pats nuomotojas turėjo teisę išmontuoti reklamą. Tokia nuomotojo teisė yra numatyta Nuomos sutartyje, nustatant, kad reklamos išmontavimo išlaidos padengiamos iš avansinio mokėjimo. Reklamos išmontavimas negali būti laikomas daikto atstatymu į pirminę padėtį. Be to, ieškovas turi teisę, bet ne pareigą atlikti Nuomos sutarties 9.5 punkte nurodytus veiksmus.

63Dėl ieškovo kaltės

64Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ teigia, jog dėl netinkamo reklaminio ploto perdavimo kaltas pats ieškovas, kadangi netinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą. Atsakovas teigė, jog reklamą išmontavo 2015-03-20. Tą pačią dieną UAB Inservis“ 2015-03-20 parengė Statinio apžiūros defektinį aktą, kuriame nurodė trūkumus, dėl kurių reklaminis plotas negali būti priimtas. 2015-03-20 raštu Bendrija atsakovui nurodė priežastis, dėl kurių nepasirašė SIA „Neonita.lv“ pateikto priėmimo-perdavimo akto. Jau minėtame UAB „Lion Communications Vilnius“ 2015-04-29 rašte pranešta, kad fasado ir stogo tvarkymo darbus atliks SIA „Neonita.lv“, prašyta Bendrijos suderinti atliktinų darbų sąrašą. Ieškinyje nurodyta, kad 2015-05-19 įvyko susitikimas, kurio metu spręstos su reklaminio ploto perdavimu susijusios problemos. Iš prie ieškinio pridėto 2015-06-08 elektroninio susirašinėjimo matyti, jog UAB „Lion Communications Vilnius“ organizavo kai kurių darbų atlikimą – SIA „Neonita.lv“ užsandarino ertmes, išvalė stiklus, nurodė, kad laukia darbų sąmatos. Bendrija 2015-06-07 pranešimu nurodė, jog pati kreipėsi į bendroves, kurios galėtų pašalinti bėgio atstatymo darbų trūkumus, kad konstrukcija galėtų būti naudojama, bei pateikė trūkumų šalinimo sąmatas susipažinimui. Prie šio rašto pridėtos UAB „Welding Engineering“, UAB „Inservis“ ir UAB „IDG service“ sąmatos. Bendrija paprašė per 5 dienas informuoti, ar atsakovas pašalins nustatytus trūkumus. 2015-06-26 raštu UAB „Lion Communications Vilnius“ paprašė Bendrijos suderinti nuomojamo ploto sutvarkymo darbų sąrašą. 2015-07-14 raštu UAB „Lion Communications Vilnius“ paprašė raštu patvirtinti preliminariai su Bendrijos vadovu suderintą atliktinų darbų sąrašą, nurodė, kad abu atsakovui skirs lėšų reklaminio loto sutvarkymui tik tada, kad bus aiški galutinė darbų kainą. 2015-09-23 rašte UAB „Lion Communications Vilnius“ pripažino, jog SIA „Neonita.lv“ šiuo metu atlieka bėgio nuleidimo darbus. Teigė, jog šie darbai atliekami tik taikiam ginčo sprendimui, bet nepripažįstant pareigos. 2016-01-06 UAB „Lion Communications Vilnius“ rašte pažymėta, kad atliktinų darbų sąrašas iki šiol nepateiktas. Laiko, kad plotas sutvarkytas. Neprisiėmė išlaidų, susijusių su ant pastato esančiame sarkofage saugotų stiklų sudaužymu, nes nebuvo įrodyta, kad stiklai sudaužyti dėl atsakovų ar jų samdytų rangovų kaltės.

65Pateikti įrodymai patvirtina, jog šalys bendradarbiavo, intensyviai keitėsi raštais dėl išnuomoto turto perdavimo bei reikalavimų šiam turtui. Vadovaujantis teismo ekspertės išvados argumentu, kad bėgio kelio ir metalinės konstrukcijos sujungimai turėjo būti atlikti pagal projektą. Nuomos sutarties 6.22 punkte buvo aiškiai numatyta, kad visus reklamos sumontavimo ir išmontavimo darbus nuomininkas įsipareigoja atlikti pagal projektą, laikydamasis statybos veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir prisiimdamas atsakomybę už nustatytų reikalavimų pažeidimus. Taigi, tvarka, kokia buvo reikalinga atlikti reklamos išmontavimo darbus buvo aiški. Reikalavimus darbams šiuo atveju nustato ne Bendrija, o teisės aktai, kurių privaloma laikytis statybų srityje. Atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ argumentai dėl nepakankamo ieškovo bendradarbiavimo laikomi nepagrįstais.

66Dėl nuomos mokesčio mokėjimo

67Ieškovas prašo priteisti nuomos mokestį už laikotarpį 2015 m. gegužės-gruodžio mėnesius. Pareigą mokėti nuomos mokestį ieškovas grindžia CK 6.499 straipsnio 2 dalies taisykle, kad, jeigu nuomininkas daiktą grąžina pavėluotai, tai nuomotojas turi teisę reikalauti, kad nuomininkas sumokėtų nuomos mokestį už visą laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą bei atlyginti nuostolius. Bendrija atsakovui UAB „Lion Communications Vilnius“ išrašė PVM sąskaitas faktūras už 2015 m. gegužės-gruodžio mėnesius, kuriomis reikalavo mokėti po 4 380,50 Eur nuomos mokestį per mėnesį. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ raštais sąskaitas grąžino.

68Anksčiau šiame sprendime buvo nustatyta, kad nuomininkas pavėlavo grąžinti daiktą. CK 6.499 str. 2 d. įtvirtintas ne nuomos mokesčio įsiskolinimo priteisimo, o nuomotojo patirtų nuostolių už laiką, kurį buvo pavėluota grąžinti daiktą, kompensavimo mechanizmas – nuomininkas privalo kompensuoti dėl daikto naudojimo be teisėto pagrindo nuomotojo patirtus praradimus (negautas pajamas), sumokėdamas pasibaigusioje nuomos sutartyje šalių sulygtą nuomos mokestį, preziumuojamą kaip realius nuomotojo dėl neteisėtų nuomininko veiksmų patirtus praradimus, taip pat atlygindamas kitus, nuomotojo įrodytus, nuostolius, kurių neapima nuomos mokestis.

69Nuomos sutarties 7.1 punkte nustatyta, kad mėnesinis nuomos mokestis yra 3 620,25 Eur., neįskaičius PVM. Nuomotojui tarpus PVM mokėtoju, nuomininkas moka ir PVM. Ieškovas ir už 2015 m. gegužės-gruodžio mėn. skaičiavo tokio pat dydžio nuomos mokestį. Nustačius CK 6.499 straipsnio 2 dalies sąlygą, reikalavimas priteisti nuomos mokestį tenkintinas.

70Aplinkybė, ar reklaminis plotas galėjo būti naudojamas pagal paskirtį, išnuomojant jį reklamai kitam nuomininkui, nuo 2015-03-20, kai buvo išmontuota „Samsung“ reklama, nors bėgio konstrukcija nebuvo grąžinta į pirminę padėtį nesvarstomas. Tinkamas pareigos gražinti daiktą įvykdymas yra sutartyje numatytus reikalavimus visiškai atitinkančio, o ne iš dalies galimo naudoti pagal paskirtį daikto grąžinimas. Byloje nagrinėjamu atveju turi būti atsižvelgta, kad norėdamas išnuomoti plotą naujai reklamai ieškovas būtų turėjęs naujam nuomininkui perduoti konstrukciją, kurios atstatymo į pirminę padėtį siekė. Kadangi reklamos sumontavimas yra sudėtingas veiksmas, prie konstrukcijos įrengtas pavojingas įrenginys, reikalingas projektas, tai nelabai tikėtina, kad naujasis nuomininkas galėtų sutikti išmontuoti reklamą ir sudaryti atsakovui galimybę konstrukciją grąžinti į pirminę padėtį, o vėliau vėl sumontuoti reklamą ant pažemintos konstrukcijos.

71Dėl sudužusio stiklo

72Į UAB „Inservis“ 2016-09-12 sąskaitą, pagal kurią ieškovas skaičiuoja žalos atlyginimą, įtrauktas 1 vnt. sudužusio stiklo paketo pakeitimas, darbų ir medžiagų kaina be PVM 5 059 Eur. UAB „Inservis“ 2015-03-20 Statinio apžiūros defektiniame akte konstatuota, kad yra trūkę 3 stiklo paketai, esantys stogo lygyje, šiaurinėje pusėje. Atsakovo 2015-05-13 raštu pateiktuose SIA „Neonita.lv“ atsakymuose į UAB „Inservis“ raštą pažymėta, kad bendrovė stiklo paketų nesudaužė, vienas jų buvo įskilęs, o kitas sudaužytas saugant sarkofage. Vėlesnio susirašinėjimo metu atsakovas nepripažino stiklo paketų sudaužymo. Teismo ekspertui buvo pateiktas klausimas dėl fasado stiklų sudaužymo. Ekspertas nurodė, kad pastato fasado stiklai, esantys toje vietoje, kurioje buvo „Samsung“ reklama, galėjo būti sudaužyti tvarkant pastato fasado aptarnavimo bėgį, sudaužytų stiklų atstatymo kaina – 866,86 Eur su PVM. Pastato fasado aptarnavimo bėgis buvo tvarkomas du kartus – 2012 m. rudenį ir 2015 m. rudenį. Stiklų skilimas pastebėtas 2015-03-20. UAB „Inreal pastatų priežiūra“ surašytame 2013-03-07 Defektiniame akte Nr. 12-018 stiklo dužimas neužfiksuotas, todėl manytina, jog sužalojimas galėjo atsirasti nuo šio akto surašymo iki 2015-03-20. Tuo metu atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ pastato fasado bėgio netvarkė, o tik išmontavo reklamą. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas dar kokiu nors būdu po reklamos sumontavimo iki išmontavimo būtų atlikęs darbus, kurių metu būtų galėjęs sudaužyti stiklą. Ieškovas neįrodinėjo, jog visiems tretiesiems asmenims buvo uždrausta naudotis Pastato dalimi, todėl stiklas galėjo būti sudaužytas dėl bet kurio kito asmens veiksmų.

73Byloje nebuvo įrodyta, jog stiklai skilo dėl neteisėtų atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ veiksmų, taip pat neįrodyta, kad reklamos išmontavimas buvo vienintelis poveikis, kuris galėjo sukelti stiklų dūžį. Pastebėtina, jog ieškovo pateikti duomenys apie stiklo paketų dūžį yra prieštaringi. UAB „Inservis“ 2015-03-20 Statinio apžiūros defektiniame akte konstatuotas 3 stiklo paketų dūžis. UAB „Inservis“ 2016-09-12 sąskaitoje paskaičiuota už 1 vnt. stiklo paketo keitimą. Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad trūksta dviejų stiklų iš fasado pusės, įskeltas metalinio karkaso stiklo paketas iš stogo pusės, nėra 1 stiklo paketo stiklo. Tai reikštų, jog pažeisti keturi stiklai. Teismo ekspertizės akte pažymėta, jog sudaužytų stiklų atstatymo kaina 866,86 Eur su PVM, kai UAB „Inservis“ už vieno stiklo paketo keitimą nurodo 5 059 Eur be PVM kainą. Vieno stiklo paketo keitimo kaina yra apie 10 kartų didesnė nei visų teismo ekspertės nustatytų stiklų sužalojimo šalinimas. Iš ieškovo pozicijos yra neaišku, kokią konkrečią žalą už kuriuos stiklus jis siekia išieškoti.

74Apibendrinant sprendžiama, jog ieškovas neįrodė, kad stiklo paketai sugadinti ir žala jam padaryta atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ veiksmais (CPK 178 straipsnis). Nesant priežastinio ryšio, ieškinys šioje dalyje atmetamas.

75Dėl žalos dydžio

76UAB „Inservis“ 2016-02-29 Statinio apžiūros akte Nr. 12-021 nustatyta, kad reikia pakeisti sudužusį stiklo paketą, atlikti antikorozinės dangos remonto darbus, nuo stogo nuimti pašalinius daiktus. UAB „Inservis“ 2016-09-12 sąmata paskaičiavo, kad remonto darbai kainuotų 29 067,77 Eur. Į darbų sąrašą įtraukta: dužusio stiklo paketo keitimas, bėgio demontavimo ir montavimo darbai, kronšteinų montavimas, konstrukcijos dažymas antikoroziniais dažais sujungimų vietose, kronšteinų projektavimas ir gaminimas, bėgio ir kronšteino tvirtinimo varžtai.

77Nustatant Pastato fasado aptarnavimo bėgio bei visos konstrukcijos trūkumus remiamasi teismo ekspertizės aktu. Atsakydama į 3 klausimą ekspertė nurodė, kad netinkamai atlikti šie darbai: bėgio kelio ir metalinės konstrukcijos sujungimai atlikti be projekto; bėgio kelio su metalinės konstrukcijos gembe jungtyse trūksta varžtų, dalis varžtų neprisukti; bėgio kelio sujungimai tarpusavyje sujungti su tarpais, surūdijusiais varžtais; gembės ir metalinio karkaso jungimosi siūlės neatitinka LST EN ISO 5817:2014 nustatytų reikalavimų. Panašūs trūkumai nustatyti VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2017-04-11 Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje, kurioje nurodyta, kad fasadų priežiūros sistema su pakabinamu lopšiu tinkama naudoti, tačiau pažymėjo, kad nekokybiškos pastato bėgio tvirtinimo kronšteinų suvirinimo siūlės, trūksta dalies bėgio jungiamųjų kaiščių, kaiščių tvirtinimas ir dalis varžtų neatitinka gamintojo rekomendacijų.

78Išvardinti trūkumai rodo, jog šalinant trūkumus turi būti atlikti naujai atlikti gembės tvirtinimo prie metalinio karkaso suvirinimo darbai ir įsukti reikalingi varžtai. Į UAB „Inservis“ 2016-09-12 sąmatą įtraukti kronšteinų projektavimo ir gaminimo darbai (5 000 Eur ir 9 000 Eur), kurie nenurodyti reikalingais nei teismo ekspertizės akte, nei VšĮ Technikos priežiūros tarnybos 2017-04-11 Techninės būklės patikrinimo ataskaitoje.

79Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ atkreipė dėmesį į jam anksčiau paties ieškovo pateiktas sąskaitas. 2016-06-01 UAB „Welding engineering“ sąmatoje-komerciniame pasiūlyme nurodyta darbų kaina 3 839,80 Eur. Remonto darbus sudaro pastolių nuoma, kronšteinų nupjovimas ir suvirinimas, medžiagos, dažymas, siūlių kontrolė ir dokumentacija. 2016-05-27 UAB „IDG service“ sąmatoje už bėgio montavimą, pridavimą valstybės įgaliotai institucijai ir detales prašoma 2 365,55 Eur. Viso gaunama 7 011,23 Eur žalos įvertinimo suma. Išanalizavus minėtas sąskaitas, matyti, kad nurodytas kainų skirtumas gaunamas dėl to, kad į trūkumų šalinimą įtraukti papildomi darbai. Darbų kaina, iš ieškovo pateiktos UAB „Inservis“ sąskaitos atėmus stiklo paketo keitimo ir kronšteinų projektavimo bei gamybos darbus, gaunama 3 820 Eur be PVM arba 4 622,20 Eur su PVM. Dėl bėgio montavimo ir demontavimo darbų atsakovas prieštaravimų nereiškė, todėl teismas juos vertina kaip reikalingus.

80Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ teigė, kad į 2016-09-12 UAB „lnservis“ sąmatą įtraukti darbai, už kuriuos atsakovas negali būti atsakingas, t. y. bėgio antikorozinės dangos pažeidimų šalinimas. Iš teismo ekspertizės akto matyti (7-11 pavyzdžiai), kad suvirinimo vietos pažeistos rūdžių, todėl dengimas antikorozine danga yra suprantamas reikalavimas.

81Atsakovas teigia, jog ieškovui negali būti priteisiamas PVM, nes Bendrija yra PVM mokėtoja. Sprendžiamas, jog teismas neatlieka mokesčių administratoriaus funkcijų ir mokesčių mokėjimo nereguliuoja. PVM mokėjimo, atskaitos tvarka nustatyta Pridėtines vertės mokesčio įstatyme ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

82Dėl solidarios atsakomybės taikymo

83Ieškovas prašė ieškinį tiek dėl žalos atlyginimo, tiek dėl nuomos mokesčio priteisimo tenkinti solidariai iš dviejų atsakovų SIA „Samsung Electronics Baltics“ ir UAB „Lion Communications Vilnius“. Ieškovas rėmėsi tuo, kad SIA „Samsung Electronics Baltics“ tokį įsipareigojimą prisiėmė 2012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškimu, kuriame nurodė, kad bendrovei žinomos Nuomos sutarties sąlygos ir ji joms neprieštarauja.

84Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ triplike aiškino, kad tarp dviejų atsakovų susidarė ne laidavimo, o komercinio pavedimo santykiai (CK 6.756 straipsnis), nes buvo veikiama SIA „Samsung Electronics Baltics“ vardu ir lėšomis. Prašė taikyti CK 6.761 straipsnį ir visą žalą priteisti iš SIA „Samsung Electronics Baltics“.

85Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ atsiliepime nurodė, kad 2012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškimas tik patvirtino neprieštaravimą, kad UAB „Lion Communications Vilnius“ sudarytų Nuomos sutartį su ieškovu, juo neprisiimti įsipareigojimai, nenustatytos atsakomybės ribos, terminas, kitos sąlygos, nenurodytas adresatas. 2017-06-21 rašytiniuose paaiškinimuose nesutiko, kad abu atsakovus sieja pavedimo ar komercinio atstovavimo teisiniai santykiai. Šalys susitarė dėl žiniasklaidos, reklamos paslaugų teikimo. SIA „Samsung Electronics Baltics“ nėra išdavusi įgaliojimo kitam atsakovui jo vardu sudaryti Nuomos sutartį su Bendrija. Pareigas pagal Nuomos sutartį prisiėmė tik UAB “Lion Communications Vilnius“. Tai patvirtina Nuomos sutarties 6.13, 6.14 punktai bei Žiniasklaidos paslaugų sutarties 3.1 ir 3.2 punktai. Įgaliotinis veikia įgaliotojo sąskaita, tačiau UAB „Lion Communications Vilnius“ pati mokėjo nuomos mokestį. Žiniasklaidos paslaugų sutarties 6.2 punktas numato, kad agentūra prisiima visą atsakomybę už mokėjimus tretiesiems asmenims.

86Atsakovų tarpusavio santykiai nustatyti jų sudaryta sutartimi. 2011-01-01 Sutartimi dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo Nr. 03/02-11 UAB „Lion Communications Vilnius“ ir SIA „Samsung Electronics Baltics“ susitarė dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo. Sutarties dalykas apibrėžiamas kaip žiniasklaidos ir taktinio planavimo paslaugų SIA „Samsung Electronics Baltics“ teikimas. SIA „Samsung Electronics Baltics“ įsipareigoja priimti žiniasklaidos paslaugas ir sumokėti taip, kaip nurodyta šioje sutartyje (sutarties 1.2 punktas). Pagal šios sutarties 6.1.2 punktą nurodyta, jog mokėjimo sumos paskaičiuojamos sudedant išlaidas trečiojo asmens paslaugoms ir agento mokestį. Agentūros prisiima visą atsakomybę už mokėjimus tretiesiems asmenims.

87Pavedimo sutartis apibrėžta CK 6.756 straipsnio 1 dalyje. Nustatyta, kad pavedimo sutartimi viena šalis (įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies (įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis. Teismų praktikoje išaiškinta, kad atstovavimo pagrindu atsiranda dvejopo pobūdžio santykiai: vidiniai santykiai – tarp atstovo ir atstovaujamojo – ir išoriniai – tarp atstovo ir trečiųjų asmenų, su kuriais atstovas sudaro sandorius ar atlieka kitus teisinius veiksmus atstovaujamojo vardu ir interesais. Vidinius atstovaujamojo ir atstovo santykius reguliuoja jų sudaryta sutartis, pvz., pavedimo, o išoriniams atstovavimo santykiams skiriamas įgaliojimas. Jis parodo, kokius sandorius ir kitokius teisinius veiksmus su trečiuoju asmeniu turi teisę atlikti įgaliotinis įgaliotojo vardu (CK 2.137 straipsnis). Pavedimo sutartis pagal savo pobūdį yra sutartis dėl atstovavimo, kurios pagrindu įgaliotinis įgaliotojo (atstovaujamojo) vardu su trečiaisiais asmenimis atlieka teisinius veiksmus, todėl jai taikomos ir CK normos, reglamentuojančios atstovavimą (CK 2.132-2.151 straipsniai; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB DBB „Rizikos cesija“ v. UAB DBB „Altarija“, bylos Nr. 3K-3-315/2009; 2010 m. lapkričio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. G. v. L. S., bylos Nr. 3K-3-461/2010; kt.).

88Sutartimi dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo atsakovas nebuvo įgaliotas ir neatliko jokių teisinių veiksmų ieškovo vardu su trečiaisiais asmenimis. Nėra pagrindo šalių teisinius santykius kvalifikuoti ir kaip komercinį tarpininkavimą. CK 2.152 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita. Komercinio atstovavimo tikslas yra juridiniai veiksmai – sandorių sudarymas, taip pat kitos paslaugos – partnerių paieška, sutarčių rengimas ir pan. Komercinio atstovavimo tikslas – sandorių sudarymas atstovaujamojo vardu, ir už šią veiklą prekybos agentui yra mokamas atlyginimas (CK 2.158 straipsnio 1 dalis).

89Nuomos sutartis sudaryta su atsakovu UAB „Lion Communications Vilnius“, joje nėra minimas antrasis atsakovas ir iš sutarties teksto negalima spręsti, kad susitariančioji šalis yra SIA „Samsung Electronics Baltics“. SIA „Samsung Electronics Baltics“ nėra išdavusi jokio įgaliojimo kitam atsakovui veikti jo vardu, nors įgaliojimo išdavimas yra įgaliotojo suteiktus įgaliojimus patvirtinantis dokumentas (CK 6.756 straipsnio 2 dalis). Komercinio atstovavimo atveju sudaroma sutartis (CK 2.154 straipsnis). Sutartis dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo numato ne reklamos teikimo susitarimų sudarymą SIA „Samsung Electronics Baltics“ vardu, tačiau šių paslaugų pirkimą iš UAB „Lion Communications Vilnius“. Tai, kad pagal šią sutartį mokamas mokestis yra sudarytas iš išlaidų trečiojo asmens paslaugoms ir agentūros agento mokesčio, vertinama kaip atsiskaitymo už reklamos paslaugas būdas, o ne išlyga, jog šios paslaugos apmokamos įgaliotojo SIA „Samsung Electronics Baltics“ lėšomis. Pastebėtina, jog Sutarties dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo 3.1 punktas nurodo, jog paslaugas gali teikti ir pati agentūra (UAB „Lion Communications Vilnius“), ne vien tretieji asmenys. Agentūra sprendžia, ar ji paslaugų teikimui naudosis trečiųjų asmenų paslaugomis. Sutarties dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo 3.2 punktas pabrėžia, jog tuo atveju, kai agentūra į paslaugų teikimą įtraukia trečiąjį asmenį, ji yra visiškai atsakinga už trečiojo asmens išlaidas ir nuostolius. Klientas (SIA „Samsung Electronics Baltics“) nėra įsipareigojęs atlyginti tokiam agentūros įtrauktam trečiajam asmeniui jokių išlaidų ar nuostolių, tiesiogiai ar netiesiogiai patirtų, teikiant žiniasklaidos paslaugas. Sutarties dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo 6.2 punktu agentūra prisiėmė pilną atsakomybę dėl mokėjimų tretiesiems asmenims.

90Taip pat neteisingas ir atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ nurodomas pagrindas atsakomybei išvengti. CK 6.761 straipsnio 5 dalis, pagal kurią UAB „Lion Communications Vilnius“ nori perkelti atsakomybę pagal ieškinį kitam atsakovui, nurodo, jog įgaliotojas turi atlyginti įgaliotiniui šio patirtą vykdant pavedimą žalą, jeigu paties įgaliotinio veiksmuose nėra kaltės ir žalos neprivalo atlyginti kiti už ją atsakingi asmenys. Nagrinėjamoje situacijoje UAB „Lion Communications Vilnius“ nėra patyręs jokios žalos. Atsakovas pats yra padaręs žalą, kai netinkamai vykdė Nuomos sutarties reikalavimus ir laiku negrąžino išnuomoto turto bei nesutvarkė perduodamo reklaminio ploto.

91Tuo atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ argumentai dėl jo veikimo atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ vardu kaip įgaliotinio ar komercinio atstovo yra atmetami.

92Ieškovas solidarią atsakomybę kildino iš SIA „Samsung Electronics Baltics“ 2012 m. rugpjūčio mėnesio raštu prisiimtų įsipareigojimų. Minimu raštu atsakovas patvirtino, kad UAB „Lion Communications Vilnius“ turi teisę sudaryti sutartį. Sutarties sąlygos antrajam atsakovui žinomos. SIA „Samsung Electronics Baltics“ yra solidariai atsakinga už sutarties vykdymą. Šiame pareiškime nenurodytas adresatas, kuriam skirtas pareiškimas. Pareiškime nurodyta atsakomybės forma „jointly and severally liable“ atitinka solidarios atsakomybės sąvoką (https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Jointly+and+severally+liable).

93Teismo vertinimu, 2012 m. rugpjūčio mėnesio rašto turinys bei jo pateikimo aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad savo turiniu dokumentas atitinka laidavimo teisinius santykius. Pagal CK 6.76 straipsnį laidavimas suprantamas kaip laiduotojo įsipareigojimas atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies prievolės. Laidavimas yra papildoma (šalutinė) prievolė, kuri pasibaigia, kai pasibaigia pagrindinė. Ieškovo dublike patvirtinta, jog šio rašto tekstą parengė Bendrijos atstovai. 2012 m. rugpjūčio mėnesio raštu atsakovas prisiima konkrečius įsipareigojimus, dokumentą pateikia konkrečiose derybose, jam yra akivaizdu, dėl kokios sutarties sudarymo ir kokios atsakomybės taikymo dokumentas yra teikiamas. Iš 2012-08-14 rašto matyti, kad buvo derinamas Bendrijos ir abiejų atsakovų susitikimo laikas. Derybų dėl Nuomos sutarties sudarymo metu elektroniniu susirašinėjimu ieškovo atstovai prašė pateikti „Samsung“ solidarią atsakomybę patvirtinantį raštą, į tai atsakant pateiktas 2012 m. rugpjūčio mėnesio raštas. Ikisutartiniai santykiai rodo, jog Bendrija Nuomos sutartį sudarė tik gavusi 2012 m. rugpjūčio mėnesio raštą. Atsakovo argumentai, kad raštas buvo parengtas nesivadovaujant įmonės įprastai taikoma dokumentų rengimo tvarka, santykiuose prieš trečiuosius asmenis, nėra svarbus. Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ nereiškė reikalavimo laidavimo sandorį pripažinti negaliojančiu, todėl įmonės vidaus tvarkos klausimai bei tinkamas įgaliojimas ir procedūros įmonės vidiniuose santykiuose nesvarstomi.

94Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ dublike teigia, jog laidavimas buvo sudarytas dvejiems metams iki Nuomos sutarties 4 straipsnyje numatyto 2 metų pagrindinės sutarties termino pasibaigimo (2014-09-15). Jau anksčiau buvo aptarta, kad Nuomos sutartis buvo pratęsta neterminuotam laikui ir reklamos plotas buvo naudojamas iki 2015-03-20, vėliau kilo šalių ginčai dėl Nuomos sutarties vykdymo ir turto grąžinimo. 2012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškime laidavimo terminas nėra nustatytas, tačiau šis dokumentas pateiktas prie Nuomos sutarties.

95CK 6.88 straipsnio 1 dalis nurodo, kad, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Įvertinus dokumento turinį, daroma išvada, kad 2012 m. rugpjūčio mėnesio raštu buvo užtikrinta terminuota prievolė. Nuomos sutarties 4 straipsnis nenumato automatiško Nuomos sutarties pratęsimo galimybės. Nuomos sutartis sudaryta dvejiems metams, terminas pradedamas skaičiuoti nuo 2012-09-15. Jei nuomininkas pageidaus tęsti nuomą, jis turės apie ketinimus informuoti raštu prieš tris mėnesius iki sutarties pabaigos (4.2 straipsnis). Tai, kad nuomos santykiai gali tapti neterminuotais pagal įstatymą, laidavimo sutarties nedaro neterminuota, sudaryta neapibrėžtam laikui. Turi būti vadovaujamasi prisiimtais sutartiniais įsipareigojimais. Po to, kai Nuomos sutartis tapo neterminuota, Bendrija neprašė atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ pratęsti laidavimo. Ieškinys pagal CK 6.88 straipsnio 1 dalį laiduotojui turėjo būti pareiktas iki 2014-12-15, tačiau nebuvo pareikštas. Šiuo metu terminas reikalavimams laiduotojui pareikšti yra pasibaigęs ir ieškinys SIA „Samsung Electronics Baltics“ atžvilgiu atmetamas.

96Bylos medžiaga patvirtina, kad SIA „Samsung Electronics Baltics“ žinojo apie dėl Nuomos sutarties vykdymo kilusias pretenzijas. Dalis dokumentų buvo siunčiama abiems atsakovams, buvo organizuoti susitikimai. 2015-08-17 raštu UAB „Lion Communications Vilnius“ siūlo susitarti taikiai, sumokėti 30 000 Eur ir nurodo, kad ši suma suderinta su SIA „Samsung Electronics Baltics“. Visgi, šios aplinkybės nerodo, jog laidavimo prievolė buvo pratęsta ir kilo teisinė pareiga laiduotojui atsakyti už UAB „Lion Communications Vilnius“ padarytą žalą.

97Nuomos sutarties 6.13 punkte nurodyta, jog nuomininkas visiškai atsako už žalą, padarytą nuomotojui, tretiesiems asmenims, montuojant, eksploatuojant ir išmontuojant reklamą. Pagal 6.14 punktą nuomininkas įsipareigoja apdrausti savo civilinę atsakomybę. Šios Nuomos sutarties nuostatos patvirtina, kad už žalą yra atsakingas UAB „Lion Communications Vilnius“. Bendra iš atsakovo priteisiama suma sudaro 4 622,20 Eur ir 35 044 Eur, viso 39 666,20 Eur. Procesinės palūkanos priteisiamos pagal CK 6.210 straipsnį.

98Dėl bylinėjimosi išlaidų

99Ieškinys tenkintas 62 proc. Išlaidos skirstomos proporcingai (CPK 93 straipsnio 1, 2 dalys).

100Paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo 1 178 Eur žyminį mokestį. 2017-05-25 prašymu Bendrija pateikė 3 909,71 Eur sąskaitą už advokato pagalbą, kurią sudaro apmokėjimas už ieškinio, dublikų rengimą, teisines konsultacijas, vertimo paslaugas, paieškas registruose. Taip pat Bendrija sumokėjo 1 500 Eur už ekspertizę.

1012017-05-25 UAB „Lion Communications Vilnius“ pateikė prašymą atlyginti 4 419,04 Eur išlaidų advokato pagalbai, kurias sudaro atsiliepimo, tripliko rengimas, vertimo paslaugos, rengimasis teismo posėdžiui. Atsakovas sumokėjo 150 Eur už ekspertės dalyvavimą teismo posėdyje.

102SIA „Samsung Electronics Baltics“ pateikė 2018-02-21 prašymą dėl 9 160 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimo. Šios išlaidos pripažįstamos pernelyg didelėmis, net 5 7 82,79 Eur yra suteikti už konsultacijas bei vieno procesinio dokumento – atsiliepimo rengimą. Šios išlaidos mažinamos ir prilyginamos kito atsakovo patirtoms bylinėjimosi išlaidoms, kurios taip pat yra pakankamai didelės, vertinant bylos dalyką.

103Teismas turėjo 39,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios priteisiamos iš atsakovo į valstybės pajamas (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

104Teismas, vadovaudamasis CPK 268 straipsniu,

Nutarė

105Ieškinį tenkinti iš dalies.

106Ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai iš UAB „Lion Communications Vilnius“ priteisti 4 622,20 Eur žalos ir 35 044 Eur nuomos mokesčio, viso 39 666,20 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt šeši eurai 20 centų), bei 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo 39 666,20 Eur nuo 2017-01-17 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos.

107Kitoje dalyje ir kito atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ atžvilgiu ieškinį atmesti.

108Priteisti iš atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai 3 354,02 Eur (tris tūkstančius tris šimtus penkiasdešimt keturis eurus 2 centus) bylinėjimosi išlaidų.

109Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos SIA „Samsung Electronics Baltics“ naudai 4 419,04 Eur (keturis tūkstančius keturis šimtus devyniolika eurų 4 centus) bylinėjimosi išlaidų.

110Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos UAB „Lion Communications Vilnius“ naudai 1 736,22 Eur (tūkstantį septynis šimtus trisdešimt šešis eurus 22 centus) bylinėjimosi išlaidų.

111Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos 14,86 Eur (keturiolika eurų 86 centus), o iš atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ – 24,25 Eur (dvidešimt keturis eurus 25 centus) išlaidų, susijusių dokumentų įteikimu į valstybės pajamas.

112Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jūra Marija Strumskienė,... 2. sekretoriaujant G. J.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei L. B.,... 4. atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ atstovui advokato padėjėjui P.... 5. atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ atstovui advokatui A. J.,... 6. ekspertei R. U.,... 7. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 8. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 9. Ieškovas Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau –... 10. Nurodė, kad valdo pastatą, esantį Antano Tumėno g. 4, Vilniuje (toliau –... 11. Vilniaus miesto savivaldybė 2015-01-15 atsisakė pratęsti leidimą reklamai.... 12. Bendrija sutiko nutraukti Nuomos sutartį nuo 2015-05-12, tačiau pareikalavo... 13. 2016-01-06 atsakovas informavo, kad bėgis tinkamas naudoti bei pateikė... 14. Pareigą mokėti nuomos mokestį grindė CK 6.499 straipsniu, kad grąžinęs... 15. Už UAB „Lion Communications Vilnius“ įsipareigojimų vykdymą solidariai... 16. Ieškovas nurodė, jog po Nuomos sutarties nutraukimo intensyviai bendravo su... 17. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ prašė ieškinį atmesti ir... 18. Ieškovas pažeidė pareigą bendradarbiauti su atsakovu. CK 6.64 straipsnio 1... 19. Ieškovas negali reikalauti priteisti 5 044,82 Eur PVM mokestį, nes yra PVM... 20. Ieškovas teoriškai turėtų teisę reikalauti dvigubo nuomos mokesčio tik... 21. Atsakovas yra reklamos planavimo ir pirkimo paslaugas teikianti reklamos... 22. Pabrėžė, kad ieškovas žinojo, jog reklamos montavimui reikalinga pakelti... 23. Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ prašė ieškinį atmesti.... 24. Nei ieškovas, nei UAB „Lion Communications Vilnius“ nesikreipė dėl... 25. 2012 m. rugpjūčio mėnesio pareiškimas daugiausia gali būti laikomas... 26. Pastebėjo, jog Nuomos sutarties 6.13 punktas tvirtina, kad už Nuomos... 27. Trečiasis asmuo SIA „Neonita.lv“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti... 28. SIA „Neonita.lv“ savo sąskaita pagerino bėgio būklę, nes papildomai... 29. Aiškino, kad po to, kai buvo duotas nurodymas bėgį nuleisti į pradinę... 30. Pastebėjo, kad UAB „Inservis“ sąmata keturis kartus viršija 2016 m.... 31. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 32. Ginčas byloje kilo dėl tinkamo vykdymo nuomininko pareigos po nuomos... 33. Faktinės aplinkybės... 34. 2012-08-29 Bendrija ir UAB „Lion Communications Vilnius“ sudarė Reklamos... 35. Nuomos sutartis nutraukta raštais išreikštu Nuomos sutarties šalių... 36. Šalys pateikė gausų susirašinėjimą bei įrenginį prižiūrinčių bei... 37. Dėl atsakovui perduoto daikto būklės... 38. Ieškovo reikalavimas reiškiamas CK 6.499 straipsnio pagrindu. Pagal šio... 39. Byloje kilo ginčas dėl to, kokios būklės Pastato fasado aptarnavimo bėgis... 40. Iš ieškovo paaiškinimų, pateiktų procesinių dokumentų bei rašytinių... 41. Ant stogo esanti konstrukcija yra Pastato fasado elementas bei potencialiai... 42. Tokia įstatymų nuostata patvirtina, jog konstrukcija, ant kurios... 43. Bylos kontekste svarbu tai, kad jokie išnuomoto daikto trūkumai, daikto... 44. Tokia situacija, kai atsakovas reklaminį plotą priėmė nereikalaudamas... 45. Dėl reikalavimų grąžinamam išnuomotam daiktui ... 46. Tarp šalių kilo ginčas, kokios būklės daiktas turėjo būti grąžintas... 47. Byloje neginčijama bei patvirtinta pateiktais dokumentais, kad išnuomoto... 48. Pagal CK 6.499 straipsnio 1 dalį grąžinamo išnuomoto daikto būklė... 49. Nuomos sutarties 6.19 punkte nurodyta, kad nuomininkas įsipareigoja,... 50. Byloje yra duomenų, jog buvo svarstomas klausimas dėl konstrukcijos atstatymo... 51. Atsakovas remiasi CK 6.500 straipsniu ir teigia, kad atsakomybė taikoma tik... 52. CK 6.535 straipsnio 1 dalis nustato, kad įrenginys perduodamas ir priimamas... 53. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ nurodė, kad reklama buvo... 54. Apie tai, kad bėgio atstatymo į pirminę padėtį darbai buvo atlikti ir... 55. Nuomos sutarties pasibaigimo atveju išsinuomoto daikto grąžinimas nuomotojui... 56. Konstrukcijos atstatymo į pirminę būklę tinkamumas vertintinas pagal... 57. Pareiga užtikrinti bėgio, kaip potencialiai pavojingo įrenginio tinkamumą... 58. Byloje nagrinėjamu atveju potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą... 59. Tai, kad fasado valymo bėgis netinkami naudoti pagal paskirtį yra konstatuota... 60. Analogiški trūkumai nustatyti UAB „Welding Engineering“ 2016-05-24... 61. Pareiga grąžinti išnuomotą turtą nebuvo tinkamai įvykdyta, todėl... 62. Atsakovas teigia, jog pagal Nuomos sutarties 9.5 punktą pats nuomotojas... 63. Dėl ieškovo kaltės... 64. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ teigia, jog dėl netinkamo... 65. Pateikti įrodymai patvirtina, jog šalys bendradarbiavo, intensyviai keitėsi... 66. Dėl nuomos mokesčio mokėjimo... 67. Ieškovas prašo priteisti nuomos mokestį už laikotarpį 2015 m.... 68. Anksčiau šiame sprendime buvo nustatyta, kad nuomininkas pavėlavo grąžinti... 69. Nuomos sutarties 7.1 punkte nustatyta, kad mėnesinis nuomos mokestis yra 3... 70. Aplinkybė, ar reklaminis plotas galėjo būti naudojamas pagal paskirtį,... 71. Dėl sudužusio stiklo... 72. Į UAB „Inservis“ 2016-09-12 sąskaitą, pagal kurią ieškovas skaičiuoja... 73. Byloje nebuvo įrodyta, jog stiklai skilo dėl neteisėtų atsakovo UAB „Lion... 74. Apibendrinant sprendžiama, jog ieškovas neįrodė, kad stiklo paketai... 75. Dėl žalos dydžio... 76. UAB „Inservis“ 2016-02-29 Statinio apžiūros akte Nr. 12-021 nustatyta,... 77. Nustatant Pastato fasado aptarnavimo bėgio bei visos konstrukcijos trūkumus... 78. Išvardinti trūkumai rodo, jog šalinant trūkumus turi būti atlikti naujai... 79. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ atkreipė dėmesį į jam... 80. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ teigė, kad į 2016-09-12 UAB... 81. Atsakovas teigia, jog ieškovui negali būti priteisiamas PVM, nes Bendrija yra... 82. Dėl solidarios atsakomybės taikymo... 83. Ieškovas prašė ieškinį tiek dėl žalos atlyginimo, tiek dėl nuomos... 84. Atsakovas UAB „Lion Communications Vilnius“ triplike aiškino, kad tarp... 85. Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ atsiliepime nurodė, kad 2012... 86. Atsakovų tarpusavio santykiai nustatyti jų sudaryta sutartimi. 2011-01-01... 87. Pavedimo sutartis apibrėžta CK 6.756 straipsnio 1 dalyje. Nustatyta, kad... 88. Sutartimi dėl žiniasklaidos paslaugų teikimo atsakovas nebuvo įgaliotas ir... 89. Nuomos sutartis sudaryta su atsakovu UAB „Lion Communications Vilnius“,... 90. Taip pat neteisingas ir atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“... 91. Tuo atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ argumentai dėl jo veikimo... 92. Ieškovas solidarią atsakomybę kildino iš SIA „Samsung Electronics... 93. Teismo vertinimu, 2012 m. rugpjūčio mėnesio rašto turinys bei jo pateikimo... 94. Atsakovas SIA „Samsung Electronics Baltics“ dublike teigia, jog laidavimas... 95. CK 6.88 straipsnio 1 dalis nurodo, kad, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui... 96. Bylos medžiaga patvirtina, kad SIA „Samsung Electronics Baltics“ žinojo... 97. Nuomos sutarties 6.13 punkte nurodyta, jog nuomininkas visiškai atsako už... 98. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 99. Ieškinys tenkintas 62 proc. Išlaidos skirstomos proporcingai (CPK 93... 100. Paduodamas ieškinį ieškovas sumokėjo 1 178 Eur žyminį mokestį.... 101. 2017-05-25 UAB „Lion Communications Vilnius“ pateikė prašymą atlyginti 4... 102. SIA „Samsung Electronics Baltics“ pateikė 2018-02-21 prašymą dėl 9 160... 103. Teismas turėjo 39,11 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 104. Teismas, vadovaudamasis CPK 268 straipsniu,... 105. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 106. Ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų bendrijos naudai iš... 107. Kitoje dalyje ir kito atsakovo SIA „Samsung Electronics Baltics“ atžvilgiu... 108. Priteisti iš atsakovo UAB „Lion Communications Vilnius“ ieškovo Antano... 109. Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų... 110. Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų... 111. Priteisti iš ieškovo Antano Tumėno g. 4 daugiabučio namo savininkų... 112. Sprendimas gali būti skundžiamas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo...