Byla e2S-484-794/2019
Dėl dovanojimo sutarties ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. P. ieškinį atsakovams A. P., S. P. ir I.D. P. dėl dovanojimo sutarties ir pirkimo – pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančiomis ir restitucijos taikymo.

3Teismas

Nustatė

40

5I. Ginčo esmė

61.

7Ieškovė I. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti 2008 m. spalio 30 d. sudarytą ir notariškai patvirtintą dovanojimo sutartį (registro Nr. DT-7525) niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti A. P. 228/10000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); pripažinti 2009 m. birželio 19 d. sudarytą ir notariškai patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. 4-1835) niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti A. P. 229/1000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), o I. D. P. 1325/10000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); priteisti iš atsakovų A. P., S. P. ir I. D. P. ieškovei bylinėjimosi išlaidas. Nagrinėjamoje byloje sandoriai yra ginčijami actio Pauliana pagrindu (CK 6.66 straipsnis).

82.

9Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. su Nordea Bank AB sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė perėmė reikalavimo teisęs į atsakovus A. P. ir I. D. P. su visomis prievolės užtikrinimo priemonėmis. Būtent šia sutartimi ieškovė įrodinėja būtinąją actio Pauliana sąlygą – neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę (CK 6.66 str. 1 d.).

10II.

11Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

123.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė iki bus priimtas ir įsiteisės galutinis teismo sprendimas (nutartis) civilinėje byloje pagal A. P. ieškinį atsakovams Luminor Bank AB ir I. P. dėl 2017 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimo teisių sutarties ir patvirtinimo pripažinimo negaliojančiu, bylos Nr. e2-2610-545/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7).

144.

15Teismas nustatė, jog ieškovė, pareiškusi ieškinį dėl atsakovų sudarytų pirkimo-pardavimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę grindžia 2017 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimo teisių sutartimi ir patvirtinimu, dėl kurių vis dar vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje Nr. e2-2610-545/2018 (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas A. P. kvestionuoja ieškovės, kaip kreditorės, reikalavimo teisę, vadovaujantis pirmiau aptartais kasacinio teismo išaiškinimais, teismas nusprendė, kad bylos dėl atsakovų sudarytų pirkimo-pardavimo ir dovanojimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis actio Pauliana pagrindu nėra galimybės išnagrinėti tol, kol nebus išspręstas šalių ginčas dėl ieškovės, kaip kreditorės, reikalavimo teisės galiojimo.

16II.

17Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

185.

19Atskiruoju skundu ieškovė I. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

205.1. A. P. reikšdamas ieškinį nusprendė ginčyti ne pačią reikalavimo teisių perleidimo sutartį, t. y. sandorį, kuris sukūrė civilines teises ir pareigas (CK 1.63 str. 1 d.), o patvirtinimą (atskirą rašytinį dokumentą) apie reikalavimo teisių perleidimo sandorio sudarymą, kuriuo A. P. tik buvo informuotas apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimo sandorį (CK 6.109 str.).

215.2. Nepriklausomai nuo A. P. ketinimų reiškiant ieškinį, yra akivaizdu, kad 201708-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartis nėra ginčijama. Net jeigu ir būtų patenkintas A. P. apeliacinis skundas dėl 2018-10-10 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimo ir būtų priimtas naujas sprendimas - 2017-08-10 reikalavimo teisių perleidimo sutartis nebūtų panaikinta nes pagal įstatymą teismas negali išeiti už ginčo ribų ir panaikinti minėtą sutartį, kuomet ieškinyje toks reikalavimas nėra pareikštas.

225.3. Pirmosios instancijos teismo 2019-01-23 nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes kitoje byloje nėra nagrinėjamas ginčas dėl 2017-08-10 reikalavimo teisių perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl atitinkamai nebuvo pagrindo stabdyti nagrinėjamos bylos, nes teismo sprendimas kitoje byloje (kad ir koks jis bebūtų) neturės jokios prejudicinės reikšmės šioje civilinėje byloje.

236.

24Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

25Teismas

konstatuoja:

26IV.

27Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Atskirasis skundas atmestinas

29Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko

307.

31Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

328.

33Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios instancijos teismas šią nagrinėjamą civilinę bylą sustabdė iki bus išnagrinėta ir įsiteisės sprendimas kitoje civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7). Taigi apeliacijos dalykas – bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkte numatytu pagrindu pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

34Dėl bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu

359.

36Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo laikinas sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatymuose numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išnagrinėti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo dalyvaujančių byloje asmenų ar teismo valios, taip pat kitais atvejais, nors įstatymuose ir nenumatytais, tačiau kliudančiais teismui išnagrinėti bylą iš esmės (CPK 1623 str.).

3710.

38Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pripažįstama, kad CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai nagrinėjamos bylos yra susijusios taip, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai; tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje; negalimumas išnagrinėti civilinę bylą iki bus išnagrinėta kita byla paaiškinamas tuo, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, kurioje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Longlita“ v. UAB ,,Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/2008; 2012 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „KRS“ v. TŪB „Energija“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-332/2012; kt.). Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra prejudicinio ar kito tiesioginio teisinio ryšio, teismas neturi teisės sustabdyti bylos ir savo kompetencijos perkelti kitam teismui ar kitai institucijai. Tai, ar galima, ar ne išnagrinėti civilinę bylą, kol neišspręsti su ja susiję klausimai kitoje nagrinėjamoje byloje, kiekvienu atveju nustato teismas, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-268/2005; 2011 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-185/2011; 2012 m. liepos 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-383/2012; kt.).

3911.

40Iš atskirajame skunde išdėstytos pozicijos spręstina, kad apeliantė nesutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytu šios bylos bei civilinės bylos (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) ryšiu. Apeliantė teigia, kad kitoje civilinėje byloje ginčijama ne pati reikalavimo teisių perleidimo sutartis, t. y. sandoris, kuris sukūrė civilines teises ir pareigas, o tik patvirtinimas (atskiras rašytinis dokumentas) apie reikalavimo teisių perleidimo sandorio sudarymą, kuriuo A. P. tik buvo informuotas apie įvykusį reikalavimo teisių perleidimo sandorį. Apeliantės teigimu, teismo sprendimas kitoje byloje (kad ir koks jis bebūtų) neturės jokios prejudicinės reikšmės šioje civilinėje byloje. Šių argumentų pagrindu prašoma skundžiamą nutartį panaikinti. Tačiau apeliacinės instancijos teismas su tokia apeliantės pozicija nesutinka.

4112.

42Nagrinėjamu atveju, šioje byloje ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti 2008 m. spalio 30 d. sudarytą ir notariškai patvirtintą dovanojimo sutartį (registro Nr. DT-7525) niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti A. P. 228/10000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ); pripažinti 2009 m. birželio 19 d. sudarytą ir notariškai patvirtintą pirkimo-pardavimo sutartį (registro Nr. 4-1835) niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir taikyti restituciją – grąžinti A. P. 229/1000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - )), adresu ( - ), o I. D. P. 1325/10000 dalį negyvenamosios patalpos, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ). Ieškinys grindžiamas tuo, kad minėti sandoriai pažeidžia ieškovės kaip kreditorės interesus. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. su Nordea Bank AB sudarė reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė perėmė reikalavimo teises į atsakovus A. P. ir I. D. P. su visomis prievolės užtikrinimo priemonėmis. Šia sutartimi ieškovė įrodinėja būtinąją actio Pauliana sąlygą – neabejotiną ir galiojančią kreditoriaus reikalavimo teisę.

4313.

44Civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) ieškovas A. P. ieškiniu atsakovams Luminor Bank AB, I. P. su trečiaisiais asmenimis I. D. P., S. P., antstoliu Irmantu Gaideliu prašo pripažinti negaliojančiais 2017-08-10 d. patvirtinimą apie reikalavimo teisių perleidimą - priėmimą ir juo patvirtintą juridinį faktą apie 2017-08-10 d. sudarytą reikalavimo teisių perleidimo sutartį, iš kurios atsirado prievolė. Ieškinį grindžia tuo, jog su pradiniu kreditoriumi skolininkas sudarė ne bet kokią, o specialią sutartį - vartojimo kredito sutartį. Naujasis kreditorius I. P. kuriai perleista reikalavimo teisė, yra fizinis asmuo ir nėra finansinė institucija, su kuria skolininkas sudarė vartojimo kredito sutartį. Todėl šiuo konkrečiu atveju draudžiama perleisti reikalavimą naujajam kreditoriui I. P. be skolininko sutikimo, nes kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės (CK 6.101 str. 5 d.). Lietuvos tesimų informacinės sistemos Liteko duomenims nustatyta, jog civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) 2018 m. spalio 10 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimu ieškinys atmestas. 2018 m. gruodžio 18 d. priėmus apeliacinį skundą, byla perduota nagrinėti apeliacinės instancijos teismui – Vilniaus apygardos teismui, byla dar neišnagrinėta (CPK 179 str. 3 d.).

4514.

46Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs abiejų civilinių bylų įrodinėjimas aplinkybes, sprendžia, jog civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) nustatyti faktai gali turėti įrodomąją galią šioje byloje sprendžiamam ginčui, nes tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir civilinės bylos, dėl kurios sustabdyta nagrinėjama byla, yra akivaizdus prejudicinis ryšys. Kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, ieškovės šioje byloje pareikštas ieškinys yra grindžiamas 2017 m. rugpjūčio 10 d. reikalavimo teisių perleidimo sutartimi ir patvirtinimu, dėl kurių vis dar vyksta teisminis ginčas civilinėje byloje. Taigi civilinėje byloje patenkinus A. P. ieškinio reikalavimus, ieškovės I. P. reiškiami reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais CK 6.66 straipsnio pagrindu, kaip reikalauja ieškovė šioje byloje, tenkinimas nebūtų įmanomas, nes nebeliktų ieškovės, kaip kreditorės, reikalavimo teisės, todėl nėra pagrindo sutikti su atskirajame skunde nurodomais motyvais, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nepagrįstą nutartį. Apeliacinės instancijos tesimo vertinimu, visiškai nėra svarbi aplinkybė, jog A. P. kitoje byloje ginčija tik patvirtinimą apie reikalavimo teisių perleidimo sandorio sudarymą, o ne pačią reikalavimo perleidimo sutartį, nes bet kuriuo atveju, skirtingai nei nurodė apeliantė, A. P. siekia užginčyti reikalavimo perleidimo sudarymo faktą.

4715.

48Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam atskirojo skundo išnagrinėjimui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.).

49Dėl procesinės bylos baigties

5016.

51Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau šioje nutartyje nurodytų aplinkybių visuma, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias privalomąjį bylos sustabdymą, nagrinėjamą bylą sustabdė įvertinęs civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) ginčo objektą, todėl naikinti ginčijamą nutartį atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Atsižvelgiant į tai, apeliantės atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

53atskirąjį skundą atmesti.

54Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. 0... 5. I. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Ieškovė I. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti 2008... 8. 2.... 9. Ieškovė ieškinyje nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 10 d. su Nordea Bank AB... 10. II.... 11. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 3.... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. sausio 23 d. nutartimi civilinę... 14. 4.... 15. Teismas nustatė, jog ieškovė, pareiškusi ieškinį dėl atsakovų sudarytų... 16. II.... 17. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 18. 5.... 19. Atskiruoju skundu ieškovė I. P. prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019... 20. 5.1. A. P. reikšdamas ieškinį nusprendė ginčyti ne pačią reikalavimo... 21. 5.2. Nepriklausomai nuo A. P. ketinimų reiškiant ieškinį, yra akivaizdu,... 22. 5.3. Pirmosios instancijos teismo 2019-01-23 nutartis yra neteisėta ir... 23. 6.... 24. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 25. Teismas... 26. IV.... 27. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 28. Atskirasis skundas atmestinas... 29. Dėl bylos nagrinėjimo ribų ir ginčo dalyko... 30. 7.... 31. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 32. 8.... 33. Apeliacine tvarka byloje sprendžiama, ar teisėtai ir pagrįstai pirmosios... 34. Dėl bylos sustabdymo CPK 163 straipsnio 3 punkto pagrindu... 35. 9.... 36. Bylos sustabdymas – procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti... 37. 10.... 38. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą teismas privalo sustabdyti bylą, kai... 39. 11.... 40. Iš atskirajame skunde išdėstytos pozicijos spręstina, kad apeliantė... 41. 12.... 42. Nagrinėjamu atveju, šioje byloje ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 43. 13.... 44. Civilinėje byloje (teisminio proceso Nr. 2-68-3-45108-2017-7) ieškovas A. P.... 45. 14.... 46. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs abiejų civilinių bylų... 47. 15.... 48. Kiti atskirajame skunde nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės... 49. Dėl procesinės bylos baigties... 50. 16.... 51. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis aukščiau šioje nutartyje... 52. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 53. atskirąjį skundą atmesti.... 54. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. sausio 23 d. nutartį palikti... 55. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....