Byla 2-818-241/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1183-254/2018, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ atskirąjį skundą, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-1183-254/2018, kuria atsisakyta priimti pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Baklis“ atskirąjį skundą, priimtos uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. lapkričio 22 d. nutartimi iškėlė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto bylą, bankroto administratore paskyrė UAB „Baklis“. Kauno apygardos teismas, gavęs atsakovės UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atskirąjį skundą dėl 2017 m. lapkričio 22 d. nutarties, 2018 m. sausio 8 d. nutartimi pasinaikino 2017 m. lapkričio 22 d. nutartį ir paskyrė bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka.
 2. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinktą V. L..
 3. Pareiškėja UAB „Baklis“ padavė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties, kuriame prašo panaikinti šios nutarties dalį, kuria UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administratoriumi paskirtas V. L., ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administratore paskirti UAB „Baklis“, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo duomenimis.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos UAB „Baklis“ atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.
 2. Teismas nustatė, kad pareiškėja atskirąjį skundą padavė dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius. Teismas, remdamasis ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalimi, konstatavo, kad teismo nutartis paskirti bankroto administratorių yra neskundžiama. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas atsisakė priimti pareiškėjos atskirąjį skundą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Pareiškėja UAB „Baklis“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės:
  1. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 12 d. sprendimą vykdyti pakartotinę administratoriaus atranką;
  2. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalį, kuria UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administratoriumi paskirtas V. L.;
  3. UAB „Kauno dujotiekio statyba“ administratore paskirti UAB „Baklis“, vadovaujantis 2017 m. lapkričio 22 d. sistemos siūlomos administratoriaus kandidatūros atrankos protokolo duomenimis.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai apribojo pareiškėjos apeliacijos teisę. Teismas, atsisakydamas priimti pareiškėjos atskirąjį skundą, pažeidė jos teises ir teisėtus interesus.
  2. Teismas turėjo pagal analogiją taikyti ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalį, numatančią, kad teismo nutartis neskirti atrinkto asmens administratoriumi gali būti skundžiama atskiruoju skundu.
 3. Ieškovė AB „Luminor bank“ prašo pareiškėjos atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos atskirąjį skundą. Teismas nepriėmė nutarties neskirti atrinkto asmens bankroto administratoriumi, kuri gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Pareiškėja ginčija V. L. paskyrimą administratoriumi, tačiau nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo negali būti apeliacinio apskundimo objektas, ji neužkerta kelio tolesnei bankroto bylos eigai.
 4. Bankroto administratorius V. L. prašo:
  1. pareiškėjos atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą ir apeliacinį procesą nutraukti;
  2. pareiškėjos atskirąjį skundą priėmus nagrinėti, jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.
 5. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Administratorius gali skųsti tik tokią nutartį, kuria atsisakyta patvirtinti administratorių, nors bankroto administratorių atrankos kompiuterinė programa jį atrinko, t. y. gali būti skundžiama teismo nutartis neskirti bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinkto administratoriaus. Nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo negali būti apeliacijos objektu.
 6. Kreditorė UAB „Rywal LT“ prašo pareiškėjos atskirąjį skundą tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kurie yra iš esmės analogiški išdėstytiems pareiškėjos UAB „Baklis“ atskirajame skunde.
 7. Ieškovė L. K. prašo:
  1. pareiškėjos atskirąjį skundą palikti nenagrinėtą ir apeliacinį procesą nutraukti;
  2. pareiškėjos atskirąjį skundą priėmus nagrinėti, jį atmesti ir Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.
 8. Atsiliepimas grindžiamas argumentais, kurie yra iš esmės analogiški išdėstytiems bankroto administratoriaus V. L. atsiliepime į atskirąjį skundą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.
 2. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) nustatyta tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) nustatytas išimtis (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkertą galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas).
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantė padavė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dalies, kuria atsakovės bankroto administratoriumi paskirtas Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinktas administratorius. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė atskirąjį skundą priimti, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies, CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis.
 4. 2018 m. vasario 19 d. nutartimi paskirtą UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bankroto administratorių teismas atrinko naudodamasis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis, kuria bankroto administratorius paskirtas pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, sukurtą vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, yra neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto bylos eigai. Taigi, 2018 m. vasario 19 d. nutarties dalis dėl Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos atrinkto bankroto administratoriaus paskyrimo nagrinėjamu atveju negali būti apeliacinio apskundimo objektas, todėl skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pagrįstai atsisakė dėl šios nutarties apeliantės paduotą atskirąjį skundą priimti.
 5. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės tinkamam bylos išnagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų atskirai nepasisako.
 6. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė atskirojo skundo priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, pagrįstai sprendė dėl pagrindo priimti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius, nebuvimo. Apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13palikti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 21 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai