Byla 2A-1185/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno, Audronės Jarackaitės, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Andova“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimo (su 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi dėl klaidos ištaisymo), priimto civilinėje byloje Nr. 2-4263-656/2011 pagal ieškovo UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai UAB „Andova“ dėl įpareigojimo atlikti defektų šalinimo darbus. Tretieji asmenys BUAB „Andovos statyba” (šiuo metu jau išregistruotas), UAB „Vilniaus architektūros studija”, A. N., UAB „Santechnikos verslas”, UAB „Sumeda”, UAB „Priedanga”, UAB „Romantalis”, UAB „Kompozicinių plokščių sistemos”, BUAB „Būsto projektai” (šiuo metu jau išregistruotas), BUAB „Geotechnikos grupė”, UAB „Pastatas”.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, ir prašė įpareigoti atsakovą restruktūrizuojamą UAB „Andova“ neatlygintinai atlikti darbus, numatytus 2011 m. birželio 10 d. tarpusavio suderinimo akte. Nurodė, kad 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija su UAB „Andova“ sudarė generalinės rangos sutartį, kuria UAB „Andova“ įsipareigojo Varšuvos g. 11, Vilniuje, pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą. Namas buvo pradėtas statyti 2003 m. spalio mėnesį, statybas UAB „Andova“ vykdė kartu su subrangovais. 2004 m. rugpjūčio 20 d. pripažinimo tinkamu naudoti aktu namas Varšuvos g. 11, Vilniuje buvo pripažintas tinkamu naudoti. 2007 m. rugpjūčio 28 d. ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 30-1643 buvo paskirtas daugiabučio namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Po kurio laiko ieškovas ir gyvenamojo namo butų savininkai pastebėjo statybos darbų defektus (lubų ir sienų sutrūkinėjimai namo koridoriuose, išorinių lauko sienų defektai, dėl kurių į namo garažus patenka vanduo, namo kairėje pusėje nuolydis link namo, dėl kurio vanduo kaupiasi prie pamatų ir ardo juos, dėl dešinėje namo pusėje esančių nuogrindų nekokybiško įrengimo vanduo bėga į garažus, šalia namo esančių grindinio plytelių įdubimai ir sutrūkinėjimai, balkonų išorės apdailos korozijos žymės, vandens nutekėjimų žymės, keliose išorinės namo sienos vietose nusilupusios fasado dažų žymės). Atsakovui ieškovas pateikė pretenzijas, kuriose nurodė pašalinti statybos darbų defektus, tačiau atsakovas defektų nepašalino. 2009 m. liepos 1 d. teismo ekspertas surašė daugiabučio gyvenamojo namo statybos darbų ekspertizės aktą, kuriame nurodė namo statybos defektus. Tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasiektas tarpusavio sprendimas bei pasirašytas suderinimo aktas dėl darbų defektų, tačiau nepavyko susitarti dėl defektų šalinimo darbams reikalingos sumos. Kadangi buvo pastebėti žymūs gyvenamojo namo defektai, namo savininkai garantinio laikotarpio metu turi teisę reikalauti juos pašalinti (CK 6.697 str. 1 d.). Gyvenamojo namo savininkai nėra įsteigę bendrijos ar sudarę jungtinės veiklos sutarties, todėl ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-1643 buvo paskirtas namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, bendro naudojimo objektų administratoriumi. Vadovaujantis Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 6.3 punktu, bendrojo naudojimo objektų administratorius turi teisę pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius, taip pat dalyvauti kitų asmenų pradėtose bylose, susijusiose su administruojamu turtu. Kadangi ieškovas, kaip namo administratorius, yra atsakingas už gyvenamojo namo objektų, kuriuose pastebėti defektai, administravimą, jis turi teisę pareikšti ieškinį rangovui dėl statinio bendrojo naudojimo objektuose esančių defektų pašalinimo.

5Atsakovas restruktūrizuojama UAB „Andova“ atsiliepimu į patikslintą ieškinį prašė įpareigoti byloje dalyvaujančius trečiuosius asmenis neatlygintinai ištaisyti jų atliktų statybos darbų trūkumus pagal 2011 m. birželio 10 d. tarpusavio suderinimo aktą, o ieškovo ieškinį atsakovui atmesti.

  1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. sprendimu ieškovo UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) ieškinį tenkino, tai yra įpareigojo atsakovą restruktūrizuojamą UAB „Andova“ neatlygintinai atlikti namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, defektų pašalinimo darbus, nurodytus 2011 m. birželio 10 d. UAB „Andova“ ir UAB „Antakalnio ūkis“ pasirašytame tarpusavio suderinimo akte; nustatė atsakovui aštuonių mėnesių terminą defektams pašalinti nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, o atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, suteikė ieškovui teisę atlikti tuos veiksmus atsakovo lėšomis ir kartu išieškoti iš atsakovo reikiamas išlaidas; priteisė ieškovui UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Andova“ 765,60 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nustatė, kad namo statyba vyko pagal generalinės rangos sutartį, kuri buvo sudaryta tarp 475-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ir atsakovo. 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija yra pasibaigusi ir išregistruota. Šalys 2011 m. birželio 10 d. tarpusavio suderinimo akte nurodė gyvenamojo namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, defektus, todėl šio namo savininkai turi teisę reikalauti juos pašalinti. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-1643 UAB „Antakalnio ūkis“ buvo paskirta namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Pagal Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 6.3 punktą bendrojo naudojimo objektų administratorius turi teisę pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius, taip pat dalyvauti kitų asmenų pradėtose bylose, susijusiose su administruojamu turtu. Už gyvenamojo namo objektų, kuriuose pastebėti defektai, administravimą yra atsakingas UAB „Antakalnio ūkis“. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis CK 4.239 straipsnio 1 dalimi teismas sprendė, kad ieškovo nurodytų defektų pašalinimas atitinka šioje normoje nurodytus būtinus turtui išsaugoti arba jo naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti tikslus, todėl UAB „Antakalnio ūkis“ turi teisę pareikšti ieškinį rangovui dėl statinio bendro naudojimo objektuose esančių defektų pašalinimo. Teismas pažymėjo, kad atsakovas vykdo veiklą, todėl turi galimybę pašalinti defektus, o užsakovas, t. y. 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija yra pasibaigęs juridinis asmuo, todėl atsakovo argumentas apie tai, jog tik užsakovas pagal rangos sutartį turi reikalavimo teisę reikšti ieškinį, yra nesąžiningas.

7Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi ištaisė rašymo apsirikimą teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimo rezoliucinėje dalyje, tai yra nutarties rezoliucinėje dalyje vietoj žodžių „Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio ūkis“ iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Andova“ 765,60 Lt bylinėjimosi išlaidų“, įrašė žodžius „Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio ūkis“ iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Andova“ 8 765,60 Lt bylinėjimosi išlaidų“.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Atsakovas restruktūrizuojama UAB „Andova“ apeliaciniu skundo prašo teismo sprendimą panaikinti. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. UAB „Antakalnio ūkis“ nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, nes Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai nenumato administratoriui teisės reikšti ieškinį dėl atlyginimo žalos, susijusios su statybos defektų pašalinimu. Šių nuostatų 6.3 punkte nurodyta administratoriaus teisė pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius tiesiogiai sietina su administratoriaus uždaviniais ir funkcijomis, nurodytomis nuostatų 2 skyriuje, kurių sąrašas yra baigtinis ir neturėtų būti aiškinamas plečiamai. Be to, statinys nuosavybės teise nepriklauso UAB „Antakalnio ūkis“, įgaliojimo atstovauti statinio savininkų interesams ieškovas nepateikė, todėl ieškovas neturi reikalavimo teisės.
  2. Pagal CK 6.650 straipsnio 3 dalies nuostatą, kuria vadovaujasi ieškovas, generalinis rangovas atsako užsakovui, tai yra restruktūrizuojama UAB „Andova“ galėtų būti byloje atsakovu tik tuomet, jei ieškinį dėl įpareigojimo atlikti darbus būtų pareiškusi 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija, su kuria UAB ‚Andova“ buvo sudariusi generalinės rangos sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos ir kurios pagrindu buvo pasitelkusi trečiuosius asmenis atskiriems namo statybos darbams atlikti. Nustačius namo statybos darbų trūkumus, kuriuos padarė tretieji asmenys, restruktūrizuojama UAB „Andova“ turėtų atsakyti namo statybos užsakovui – 475-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai. Dėl šios priežasties ieškovu šioje byloje galėtų būti 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija, o ne UAB „Antakalnio ūkis“.
  3. Byloje atlikta ekspertizė nėra kategoriška ir išsami, nenustatytos kai kurių atsiradusių defektų priežastys, todėl taisyti defektus – keisti suskilusias plyteles, įrengti skaidrų stogelį virš šviesduobės, kuris statinio projekte net nebuvo numatytas, perkloti trinkeles, yra neprasminga. Nenustačius defektų atsiradimo priežasties, negalima nustatyti darbus atlikusių asmenų atsakomybės ribų.
  4. Garantiniu laikotarpiu rangovo atsakomybė nėra absoliuti. Nustačius statinio defektus, rangovo atsakomybei reikšminga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti defektų atsiradimo priežastis ir sieti šias priežastis su atsakingų už defektus asmenų neatliktais ar netinkamai atliktais veiksmais.
  5. Teismo sprendimu atsakovas yra įpareigotas ištaisyti defektus. Šiems veiksmams atlikti yra reikalingi finansiniai ištekliai, o atsakovas yra restruktūrizuojama įmonė. Nors atsakovas UAB „Andova“ ir toliau vykdo veiklą, tačiau, siekiant atkurti UAB „Andova“ mokumą bei išvengti bankroto, restruktūrizuojamai įmonei suteikiama apsauga nuo visų rūšių netesybų. Tokių įpareigojimų (defektų šalinimo) vykdymas būtų restruktūrizavimo plano ir kitų atsakovo kreditorių teisėtų interesų pažeidimas. Teismo sprendimas dėl defektų pašalinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo prieštarauja Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatoms (materialinėms teisės normoms), pažeidžia atsakovo kreditorių teises ir teisėtus interesus.

9Ieškovas UAB „Antakalnio ūkis” (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas”) atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo šį skundą atmesti. Nurodo, kad atsakovas, siekdamas išvengti atsakomybės, susiaurina atsakomybės rangovui taikymą. Nagrinėjamoje byloje pirmiausia turėtų būti vertinama santykių specifika, o ne remiamasi pažodiniu teisės normų aiškinimu. Atsakovas yra atsakingas ne prieš 475-ąją gyvenamųjų namų statybos bendriją, o prieš tiesioginius namo naudotojus, tai yra butų savininkus, nes jie bendrąja dalinės nuosavybės teise valdo ir naudoja namo bendrojo naudojimo objektus. Kadangi ieškinys yra pareikštas dėl defektų šalinimo, o ieškovo, kaip namo administratoriaus, vienas iš tikslų yra užtikrinti, jog daugiabutis namas atitiktų statiniui keliamus reikalavimus, ieškovas, vadovaudamasis Vyriausybės 2011 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 6.3 punktu, CK 4.242 straipsnio 4 dalimi, turi teisę reikšti ieškinį, užtikrindamas butų ir kitų patalpų savininkų interesus. Atsakovas viso bylos nagrinėjimo metu nekėlė klausimų dėl atliktos ekspertizės, jos neginčijo, pripažino defektus ir sutiko juos šalinti, be to, pirmosios instancijos teismas sprendimu atsakovą įpareigojo atlikti darbus, kurie nurodyti ne ekspertizės akte, o šalių 2011 m. birželio 10 d. pasirašytame tarpusavio suderinimo akte. Ieškovas nesutinka su apelianto argumentu, jog CK nuostatos nenustato, kad visa atsakomybė tenka tik rangovui. CK 6.650 straipsnio 3 dalyje imperatyviai numatyta, jog generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimas, kuriuo patenkintas ieškovo UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) ieškinys, yra pagrįstas ir teisėtas. Iš bylos duomenų matyti, kad 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija ir UAB „Andova“ 2003 m. birželio 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 03/01/U/22 dėl gyvenamojo namo Varšuvos g., Vilniuje statybos. Sutarties 6.5 punkte įtvirtinta rangovo pareiga savo sąskaita šalinti statybos bei garantiniu laiku išryškėjusius defektus per 10 dienų nuo defektų išaiškėjimo (2 t., b. l. 133-134). 2004 m. rugpjūčio 20 d. daugiabučio gyvenamojo namo su komercinėmis patalpomis pripažinimo tinkamu naudoti aktu daugiabutis gyvenamasis namas su komercinėmis patalpomis, esantis Varšuvos g. 11, Vilniuje, pripažintas tinkamu naudoti (1 t., b. l. 7-10). Po daugiabučio gyvenamojo namo pripažinimo tinkamu naudoti, buvo pastebėti statybos darbų defektai, kurie konstatuoti 2009 m. liepos 1 d. teismo ekspertizės akte. Ieškovo ir atsakovo darbuotojai bei statinių ekspertas 2011 m. birželio 10 d. pasirašė tarpusavio suderinimo aktą, papildomai apžiūrėję daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame 2009 m. liepos 1 d. teismo ekspertizės aktu buvo nustatyti defektai ir pagal kuriuos buvo parengtos sąmatos defektams pašalinti (3 t., b. l. 194-195). Ieškovas UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio būstas“) pareiškė ieškinio reikalavimą atsakovui restruktūrizuojamai UAB „Andova“, prašydamas įpareigoti neatlygintinai atlikti defektų šalinimo darbus, numatytus 2011 m. birželio 10 d. tarpusavio suderinimo akte (1 t., b. l. 1-4, 4 t., b. l. 1-5). Pirmosios instancijos teismas sprendimu įpareigojo atsakovą neatlygintinai atlikti namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, defektų pašalinimo darbus, numatytus tarpusavio suderinimo akte (4 t., b. l. 60-62). Apeliacinį skundą dėl šio teismo sprendimo pateikė atsakovas restruktūrizuojama UAB „Andova“. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos duomenis, skundžiamą teismo sprendimą bei apeliacinio skundo argumentus, įsitikino, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

12Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį

13Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad UAB „Antakalnio ūkis“ nėra tinkamas ieškovas šioje byloje, nes Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr.603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ patvirtinti „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai“ nenumato butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratoriui teisės reikšti ieškinį dėl atlyginimo žalos, atsiradusios dėl statybos defektų pašalinimo. Šių nuostatų 6.3 punkte numatyta administratoriaus teisė pareikšti su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu susijusius ieškinius tiesiogiai siejasi su administratoriaus uždaviniais ir funkcijomis, nurodytomis nuostatų 2 skyriuje.

14CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o pagal šio straipsnio 2 dalį administratorių skiria savivaldybės meras (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Byloje nėra duomenų apie tai, kad namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkai būtų įsteigę gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudarę jungtinės veiklos sutartį, tačiau yra duomenys apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2007 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 30-1643 „Dėl administracijos direktoriaus 2006-01-16 įsakymo Nr. 30-38 „Dėl UAB „Antakalnio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ papildymo“ daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi paskyrė UAB „Antakalnio ūkis“ (1 t., b. l. 11-12).

15CK 4.239 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. sausio 25 d. iki 2010 m. kovo 19 d.) 3 punkte numatyta, kad butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės paprastojo administravimo atveju administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Į bylą yra pateiktas gyvenamojo namo Varšuvos g. 11, Vilniuje butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų aprašas, kurio 3 punkte numatyta, kad bendrojo naudojimo objektai yra pamatai, sienos (išorinės), vidinės (laikančios), perdenginiai, stogas, laiptai, balkonai, langų konstrukcija, durų konstrukcija, vandens tiekimo sistema, nuotakynas, lietaus nuotakynas, šilumos tiekimas, šilumos punktas, šilumos paskirstymo sistema, karšto vandens tiekimo ir paskirstymo sistema, elektros energijos tiekimas bendrojo naudojimo objektams, liftas, atliekų šalinimo sistema (1 t, b. l. 20-22). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į ekspertizės akte nustatytus defektus, į tai, kad šie defektai nustatyti objektuose, kurie pagal administratoriaus sudarytą namo bendrojo naudojimo objektų aprašą priskirti daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektams, konstatuoja, jog daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, administratorius turėjo pareigą imtis įstatyme numatytų veiksmų nustatytiems bendrojo naudojimo objektų defektams pašalinti, įgyvendindamas jam, kaip paprastojo administravimo funkcijas atliekančiam subjektui, priskirtas funkcijas.

16CK 4.242 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administratorius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę pareikšti su turto administravimu susijusius ieškinius, taip pat įstoti į kitų asmenų pradėtą bylą, susijusią su administruojamu turtu. Analogiška teisė administratoriui suteikta Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų 6.3 punkte. Kaip jau minėta, ieškovas UAB „Antakalnio ūkis“ pareiškė ieškinį, susijusį su jam priskirto administruoti turto, tai yra daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Varšuvos g. 11, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės teise priklausančių objektų administravimu. Pareikštu ieškiniu ieškovas siekia užtikrinti šių administruojamų objektų išsaugojimą, todėl nėra teisinio ir faktinio pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais apie tai, kad ieškovas neturėjo teisės reikšti ieškinį atsakovui dėl įpareigojimo pašalinti defektus. Be to, nagrinėjamu atveju galutinis ieškinys pareikštas ne dėl žalos, atsiradusios dėl statybos defektų pašalinimo, atlyginimo, kaip nurodo atsakovas, o dėl rangovo pareigos neatlygintinai pašalinti statybos darbų defektus, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą.

17Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atsakovo argumentu apie tai, kad pagal CK 6.650 straipsnio 3 dalies nuostatą, kuria vadovaujasi ieškovas, generalinis rangovas atsako užsakovui, todėl atsakovas esą galėtų atsakyti pagal ieškinį tik tuo atveju, jei reikalavimą jam būtų pareiškęs namo statybos užsakovas 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija, su kuria atsakovas buvo sudaręs generalinės rangos sutartį dėl daugiabučio gyvenamojo namo statybos ir kurios pagrindu pasitelkė trečiuosius asmenis atskiriems namo statybos darbams atlikti. VĮ Registrų centro duomenimis 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija dar 2007 m. birželio 7 d. buvo išregistruota (1 t., b. l. 39). Nors statybos rangos sutartis buvo sudaryta su 475-ąja gyvenamųjų namų statybos bendrija, o įstatymas numato, kad darbų kokybės garantija yra suteikiama statiniui ir teisę pasinaudoti garantija turi statinio užsakovas, tačiau, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, tai neatitiktų CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes būtų paneigta rangovo pareiga atsakyti už objekto defektus (CK 6.697 straipsnio 1 dalis).

18Dėl ekspertizės akto

19Bylos medžiaga patvirtina, kad po to, kai daugiabutis gyvenamasis namas, esantis Varšuvos g. 11, Vilniuje, buvo pripažintas tinkamu naudoti ir pradėtas eksploatuoti, buvo pastebėti statybos rangos darbų defektai, kurie konstatuoti 2009 m. liepos 1 d. teismo ekspertizės akte. Pirmosios instancijos teismas 2011 m. gegužės 17 d. posėdyje protokoline nutartimi nutarė įpareigoti šalis pateikti pasirašytą aktą, kuriame būtų detalizuojama defektų apimtis, jų išsidėstymas, aprašyta jų lokalizacija ir plotai (3 t., b. l.191-192). Vykdydami šią teismo nutartį, ieškovo ir atsakovo darbuotojai bei statinių ekspertas 2011 m. birželio 10 d. pasirašė tarpusavio suderinimo aktą, papildomai apžiūrėję daugiabutį gyvenamąjį namą, kuriame 2009 m. liepos 1 d. teismo ekspertizės aktu buvo nustatyti defektai ir pagal kuriuos buvo parengtos darbų sąmatos defektams pašalinti (3 t., b. l. 194-195). Tarpusavio suderinimo aktu šalys sulygo dėl darbų apimčių daugiabučiam namui, esančiam Varšuvos g. 11, Vilniuje, tačiau šalių suderintų darbų apimčių lokalinės sąmatos nesutapo dėl darbų kainos. Taigi šis šalių atstovų pasirašytas tarpusavio suderinimo aktas patvirtina, jog tarp šalių ginčo dėl ekspertizės akte nustatytų defektų neliko, o teliko nesutarimai dėl ekspertizės akte nustatytų defektų pašalinimo darbų kainos (defektų šalinimo kaštų). Teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentu, jog atsakovas bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu nekėlė klausimų dėl atliktos ekspertizės, jos neginčijo, pripažino defektus ir sutiko, kad juos reikia šalinti, todėl nėra pagrindo sutikti su atsakovo motyvais, kad byloje atlikta ekspertizė nėra kategoriška ir išsami, kad nenustatytos kai kurių defektų atsiradimo priežastys, todėl taisyti kai kuriuos defektus (keisti suskilusias plyteles, įrengti skaidrų stogelį virš šviesduobės, kuris statinio projekte net nebuvo numatytas, perkloti trinkeles) esą nėra prasmės. Be to, šiuo atveju yra reikšminga aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu įpareigojo atsakovą atlikti darbus, nurodytus ne ekspertizės akte, o 2011 m. birželio 10 d. pasirašytame tarpusavio suderinimo akte, iš kurio turinio matyti, kad šalys surado bendrą sprendimą dėl defektų ir jų šalinimo būtinybės.

20Dėl rangovo atsakomybės

21Užsakovas 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija ir rangovas UAB „Andova“ 2003 m. birželio 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. 03/01/U/22 dėl gyvenamojo namo Varšuvos g., Vilniuje, statybos, kurios 6.5 punkte numatyta, kad rangovas įsipareigoja savo sąskaita šalinti statybos bei garantiniu laiku išryškėjusius defektus per 10 dienų nuo defektų išaiškėjimo (2 t., b. l. 133-134). Atsakovas, vykdydamas minėtą statybos rangos sutartį, savo prievolėms įvykdyti pasitelkė trečiuosius asmenis – BUAB „Andovos statyba”, UAB „Vilniaus architektūros studija”, UAB „Santechnikos verslas”, UAB „Sumeda”, UAB „Priedanga”, UAB „Romantalis”, UAB „Kompozicinių plokščių sistemos”, BUAB „Būsto projektai”, BUAB „Geotechnikos grupė”, UAB „Pastatas” (1 t., b. l. 187, 2 t., b. l. 175). CK 6.698 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad rangovas, projektuotojas ar statybos techninis prižiūrėtojas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per penkerius metus. Darbų kokybės garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo darbų rezultato atidavimo naudoti dienos. Darbų rezultato atidavimas naudoti suprantamas kaip darbų rezultato statinio pripažinimas tinkamu naudoti Statybos įstatymo 24 straipsnio nustatyta tvarka. Byloje ginčo, kad ieškinys pareikštas galiojant darbų kokybės garantiniam terminui, nebuvo. Atsakovas apeliaciniu skundu kelia klausimą dėl rangovo atsakomybės garantiniu laikotarpiu, t. y. kad nustačius statinio defektus, rangovo atsakomybei reikšminga kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti defektų atsiradimo priežastis ir sieti šias priežastis su atsakingų už defektus asmenų neatliktais ar netinkamai atliktais veiksmais. Tačiau CK 6.650 straipsnio, reguliuojančio generalinio rangovo ir subrangovo santykius, 3 dalis numato, kad generalinis rangovas atsako užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, o subrangovams – už užsakovo prievolių neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą, įskaitant generalinio rangovo pareigą užtikrinti užsakovui, kad per visą garantinį laiką statybos objektas atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius ir yra tinkamas naudoti pagal paskirtį. Ši aplinkybė nepaneigia atsakovo, kaip generalinio rangovo, pašalinusio nustatytus defektus, teisės pareikšti atgręžtinį reikalavimą subrangovams, kuriuos jis buvo pasitelkęs 475-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ir UAB „Andova“ 2003 m. birželio 17 d. sudarytai statybos rangos sutarčiai Nr. 03/01/U/22 dėl gyvenamojo namo Varšuvos g., Vilniuje, statybos vykdyti.

22Dėl teismo sprendimo prieštaravimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatoms

23Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Andova“ restruktūrizavimo bylą (3 t., b. l. 73). Ši nutartis yra įsiteisėjusi, o atsakovas įgijęs restruktūrizuojamos įmonės statusą. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo tikslas yra sudaryti sąlygas juridiniams asmenims, turintiems finansinių sunkumų ir nenutraukusiems ūkinės komercinės veiklos, išsaugoti ir plėtoti šią veiklą, sumokėti skolas ir išvengti bankroto. Pagal Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 ir 3 punktus nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos draudžiama vykdyti visas pinigines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti, parduoti ar kitaip perduoti įmonės turtą, reikalingą įmonės veiklai tęsti, be to, sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad šalių pasiektas susitarimas, įformintas teisės aktų pripažįstama tvarka, tampa teisiškai įpareigojančiu aktu ir reikšmingu visuomeninės savireguliacijos instrumentu. Valstybė, siekdama ūkio našumo, įsipareigoja šias pareigas užtikrinti priverstinai, nustatydama teisinį reikalavimą laikytis sutarčių, ir prireikus per teismą priverstinai įgyvendina. Sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, negalima ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010; 2010 m. gruodžio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-559/2010). Nagrinėjamu atveju statybos rangos sutartimi atsakovas buvo prisiėmęs sutartinius įsipareigojimus ne tik pastatyti daugiabutį gyvenamąjį namą, tačiau ir savo sąskaita bei lėšomis pašalinti statybos bei garantiniu terminu išryškėjusius defektus, o bylos nagrinėjimo eigoje sudarytu tarpusavio suderinimo aktu ieškovas ir atsakovas rado bendrą sprendimą dėl defektų ir jų šalinimo būtinybės, todėl apeliaciniame skunde išdėstytos aplinkybės dėl atsakovo dabartinio teisinio statuso ir jo kreditorių interesų apsaugos neleidžia konstatuoti, kad teismo sprendimas dėl statybos defektų pašalinimo ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo prieštarautų imperatyvioms Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatoms.

24Ieškovas pateikė į bylą prašymą dėl išlaidų atsiliepimui į apeliacinį skundą parengti priteisimo, kuriuo prašo priteisti ieškovui iš atsakovo 242 Lt išlaidų. Ieškovas pateikė paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą Nr. SK 000434, iš kurių matyti, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą ieškovas šioje byloje turėjo 242 Lt išlaidų, taip pat pateikė mokėjimo nurodymą Nr. 1136, patvirtinantį minėtos sumos sumokėjimą UAB „Skolos LT“, kuri ieškovui teikė paslaugas pagal 2010 m. lapkričio 2 d. teisinių paslaugų sutartį Nr. 2010-S-1A (4 t., b. l. 115-118). Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas atmetamas, įvertindamas bylos sudėtingumą ir apimtį, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytais maksimaliais dydžiais (ieškovo turėtas išlaidas sudaro atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas), sprendžia, jog šios ieškovo patirtos išlaidos pripažintinos kitomis būtinomis ir pagrįstomis išlaidomis, todėl priteistinos (CPK 88 str. 1 d. 9 p., 93 str. 1 d.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą (su 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi dėl klaidos ištaisymo) palikti nepakeistą.

27Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio būstas“ (juridinio asmens kodas 121449152, buvęs pavadinimas UAB „Antakalnio ūkis“) iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Andova“ (juridinio asmens kodas 122596924) 242 Lt išlaidų, turėtų teisinei pagalbai už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą apmokėti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Antakalnio ūkis“ (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio... 5. Atsakovas restruktūrizuojama UAB „Andova“ atsiliepimu į patikslintą... 6. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. spalio 13 d. sprendimu ieškovo UAB... 7. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. lapkričio 17 d. nutartimi ištaisė rašymo... 8. Atsakovas restruktūrizuojama UAB „Andova“ apeliaciniu skundo prašo teismo... 9. Ieškovas UAB „Antakalnio ūkis” (dabartinis pavadinimas UAB „Antakalnio... 10. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 11. Nagrinėjamoje byloje spręstinas klausimas, ar Vilniaus apygardos teismo 2011... 12. Dėl ieškovo teisės reikšti ieškinį... 13. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad UAB „Antakalnio ūkis“ nėra... 14. CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad jeigu butų ir kitų patalpų... 15. CK 4.239 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos Butų ir kitų patalpų... 16. CK 4.242 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administratorius, vykdydamas savo... 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat nesutinka su atsakovo argumentu apie... 18. Dėl ekspertizės akto... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad po to, kai daugiabutis gyvenamasis namas,... 20. Dėl rangovo atsakomybės... 21. Užsakovas 475-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija ir rangovas UAB... 22. Dėl teismo sprendimo prieštaravimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo... 23. Byloje nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2010 m. sausio 29 d. nutartimi... 24. Ieškovas pateikė į bylą prašymą dėl išlaidų atsiliepimui į... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. spalio 13 d. sprendimą (su 2011 m.... 27. Priteisti ieškovui UAB „Antakalnio būstas“ (juridinio asmens kodas...