Byla 2S-279-590/2014
Dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens antstolio D. B. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 22 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio D. B. veiksmų, suinteresuoti asmenys – antstolis D. B., BUAB „AVSC Group“, ir

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ kreipėsi su skundu dėl antstolio veiksmų, prašydamas teismo panaikinti 2013-01-18 priimtą antstolio patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje Nr. 0035/12/01867 ir įpareigoti antstolį grąžinti iš pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ banko sąskaitų nurašytas lėšas. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 iki bus išnagrinėta ši byla. Nurodė, kad antstolis D. B. vykdo išieškojimą pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-6053-640/2011 iš UAB „Euroconsult Group“ išieškotojo BUAB „AVSC Group“ naudai. Antstolis, vykdydamas vykdomąjį raštą, 2012-10-24 priėmė raginimą įvykdyti sprendimą ir sumokėti 20 832,71 Lt sumą. 2012-11-12 priėmė patvarkymus dėl pareiškėjo lėšų banko sąskaitose arešto, taip pat antstolis tą pačią dieną sudarė turto arešto aktą, kuriuo areštuotos pareiškėjo transporto priemonės Volvo S60 ir BMW X H. P. parašius raštą, antstolis panaikino turto areštą transporto priemonei Volvo S60. Antstolis 2013-01-18 patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo konstatavo, kad 2012-12-31 buvo išieškota 8 955,11 Lt lėšų iš pareiškėjo areštuotų sąskaitų, tačiau pareiškėjas tokį antstolio patvarkymą apskundė Vilniaus miesto apylinkės teismui, kuris panaikino antstolio patvarkymą ta apimtimi, kuria antstolis atsisakė panaikinti pareiškėjo transporto priemonių ir banko sąskaitų areštus ir įpareigojo antstolį išieškojimą nukreipti į kitą pareiškėjo turtą, nurodytą pagrindinių priemonių likučių ataskaitoje, išskyrus transporto priemones. Pareiškėjas nesutiko su antstolio 2013-01-18 patvarkymu ir reiškė skundą, nurodydamas, kad lėšos išieškotos pažeidžiant pareiškėjo teises ir interesus, nesivadovaujant CPK 634 str. 2 d., LR teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. R-352, kuriuo patvirtina sprendimų vykdymo instrukcija ir jos 89 punktu, pareiškėjui nebuvo įteiktas patvarkymas dėl 8 955,11 arešto ir jų perdavimo antstoliui, taip pažeidžiant CPK 613 str.

4Antstolis D. B. 2013-02-18 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą. Nurodė, kad 2012-10-24 priimtas raginimas įvykdyti sprendimą, jo neįvykdžius buvo pradėti priverstiniai išieškojimo veiksmai: 2012-11-12 patvarkymas areštuoti pareiškėjo lėšas, kuriame nurodyta, kad pareiškėjas per 15 dienų nuo patvarkymo išsiuntimo turi pranešti apie lėšas, iš kurių išieškojimas negalimas, iš kurių daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka, tačiau šios teisės pareiškėjas neįgyvendino. Be to, pareiškėjas vengia mokėti išieškotojui susidariusią skolą ir prašė antstolio leisti atlikti nepriteistų teismo sprendimų sumų sumokėjimą anksčiau nei išieškotojui BUAB „AVSC Group“.

52013-07-03 teisme buvo gauti pareiškėjo papildomi įrodymai, kuriuose pareiškėjas nurodė, kad pareiškėjas teismui apskundė antstolio 2012-12-03 patvarkymą dėl banko sąskaitų areštų pripažinimo neteisėtais. Byla pagal pareiškėjo skundą yra išnagrinėta 2013-05-23 Vilniaus apygardos nutartimi, kuria teismas panaikino nurodytų banko sąskaitų areštus. Todėl neteisėtais turėtų būti laikomi ir antstolio veiksmai, kuriais jis paskirstė lėšas, išieškotas iš neteisėtai areštuotų banko sąskaitų.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio D. B. neteisėtų veiksmų tenkino iš dalies – pripažino neteisėtu 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867; likusioje dalyje pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą paliko nenagrinėtinu. Teismas nustatė, kad byla dėl antstolio veiksmų yra išnagrinėta Vilniaus apygardos teismo 2013-05-23 nutartimi, kuria teismas panaikino pareiškėjo banko sąskaitų areštą, nes nustatė, kad paskirdamas banko sąskaitų areštą antstolis pažeidė įstatymus, kadangi pareiškėjas turi daugiau turto, į kurį iš pradžių gali būti nukreipiamas išieškojimas. Atsižvelgdamas į tai, kad antstolis neteisėtai areštavo pareiškėjo banko sąskaitas, teismas antstolio 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomoje byloje pripažino negaliojančiu, nes iš neteisės negali atsirasti teisė. Be to, teismas pareiškėjo skundą dalyje, kurioje pareiškėjas prašė įpareigoti antstolį D. B. grąžinti iš pareiškėjo UAB „Euroconsult group“ banko sąskaitų nurašytas lėšas paliko nenagrinėtu, nes toks ginčas nagrinėtinas bendrąja ginčo teisenos tvarka, tuo tarpu ypatingąją ginčo teisenos tvarka yra nagrinėjamas ginčas dėl fakto, t. y. šiuo atveju, ar antstolio patvarkymas yra teisėtas.

7Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolis D. B. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-22 nutartį. Nurodo, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 86 punkte numatyta, kad jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams. Antstolis pinigines lėšas – 8 955,11 Lt sumą išieškojo 2012-12-31, ir teisės aktų nustatyta tvarka, privalėjo per 30 dienų išieškotas pinigines lėšas paskirstyti ir išmokėti išieškotojui, todėl antstolis privalėjo priimti skolininkės skundžiamą 2013-01-18 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. 0035/12/01867. Laikydamas išieškotas pinigines lėšas depozitinėje sąskaitoje ir neišmokėjęs išieškotojui, antstolis būtų pažeidęs Sprendimų vykdymo instrukcijos imperatyvią nuostatą. Pažymi, jog skolininkas vengia vykdyti antstolio D. B. vykdomą įsiteisėjusį teismo sprendimą, kadangi 2012-12-06 buvo gautas skolininkės UAB „Euroconsult Group“ prašymas leisti UAB „Euroconsult Group“ mokėti mokesčius UAB „Vilniaus vandenys“, AB „Lesto“, AB TEO ir UAB „Penkių kontinentų grupė“, mokestines prievoles Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, atlyginimus UAB „Euroconsult Group“ darbuotojams ir kredito bei paskolos grąžinimą pagal kredito sutartį. Minėti mokėjimai nėra priteisti teismų sprendimais. Taip pat nurodo, kad CPK 739 str. reglamentuoja pinigų sumas, iš kurių išieškoti negalima. Skolininkas iki šios dienos nepateikė antstoliui dokumentų, įrodančių, kad antstolis areštavo pinigines lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. Pažymi, jog skolininkas 2013-02-12 skunde dėl 2013-01-18 patvarkymo dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 mini 2013-02-07 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį Nr. 2-5872-833/2013. Pažymėtina, kad antstolis išieškotas lėšas paskirstė 2013-01-18 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymu Nr. 0035/12/01867, o Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartį Nr. 2-5872-833/2013 priėmė tik 2013-02-07, t. y. vėliau nei buvo paskirstytos išieškotos piniginės lėšos, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi nepagrįstai pripažino antstolio 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo, neteisėtu. Taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi pripažindamas neteisėtu 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 netinkamai taikė CPK 665 str. 2 d. imperatyvią normą, kuri reglamentuoja išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilę, tai yra, įstatymas aiškiai numato, kad vykdant išieškojimą iš juridinių asmenų, išieškojimas pirmiausiai nukreipiamas į pinigines lėšas, bei Sprendimų vykdymo instrukcijos 86 punktą, kuris reglamentuoja išieškotų lėšų paskirstymo tvarką išieškotojams ir terminus.

8Pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens antstolio D. B. atskirąjį skundą prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-22 nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pats pareiškėjo banko sąskaitų areštas buvo neteisėtas (šias aplinkybes patvirtina įsiteisėję teismų procesiniai sprendimai). Tai sąlygoja, kad ginčo piniginių lėšų pareiškėjo bankų sąskaitose areštas ir paskirstymas, vadovaujantis principu, nustatančiu, kad iš neteisės teisė nekyla, taip pat buvo neteisėtas. Tuo labiau, kad, jeigu antstolis nebūtų neteisėtai areštavęs pareiškėjo banko sąskaitų, ginčo piniginės lėšos iš viso nebūtų buvusios areštuotos ir paskirstytos (CK 1.5 str.). Pažymi, jog 2012-12-31 į antstolio depozitinę sąskaitą buvo pervestos pareiškėjo banko sąskaitoje gautos 8 955,11 Lt dydžio lėšos. Antstolis apie šių lėšų areštą pareiškėjo neinformavo ir nepateikė pareiškėjui nurodymo pateikti informaciją dėl išieškojimo iš šių lėšų galimumo. Pareiškėjui nebuvo įteiktas antstolio patvarkymas dėl nurodytų lėšų arešto ir perdavimo antstoliui, todėl akivaizdu, jog pareiškėjo 8 955,11 Lt dydžio lėšos į antstolio depozitinę sąskaitą buvo pervestos antstoliui nepriėmus jokio patvarkymo. Tokiu būdu buvo pažeista CPK nuostata, įpareigojanti antstolį vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje atlikti priimant patvarkymą. Taip pat antstolis nenustatė, ar nėra kliūčių vykdyti išieškojimą iš į antstolio depozitinę sąskaitą pervestų lėšų ir tokiu būdu buvo pažeistas Sprendimų vykdymo instrukcijos 89 punktas.

9Suinteresuotas asmuo BUAB „AVSC Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-07-22 nutartį. Nurodo, kad 2013-07-22 nutartis nepagrįsta ir naikintina, nes teismas minėtoje nutartyje nenurodė nei vienos teisės normos, kurią pažeidė ar netinkamai taikė antstolis. 2012-11-12 patvarkymu areštuoti lėšas Nr. 0035/12/01867, areštuotos skolininkei priklausančios sąskaitos, esančios AB SEB banke bei „Danske Bank A/S Lietuvos filialo“ banke tokiu būdu užtikrinant CPK 18 str. įtvirtintą įsiteisėjusio sprendimo privalomumo principą, reiškiantį ir būtinumą vykdyti įsiteisėjusį sprendimą. Šiame patvarkyme buvo nustatyta skolininko teisė pateikti antstoliui areštuotų lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus, į kuriuos negali būti nukreiptas išieškojimas arba, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka. Tačiau skolininkas tokia jam nustatyta teise, per nustatytą 15 dienų terminą nuo patvarkymo išsiuntimo dienos, nepasinaudojo ir iki šios dienos vis dar nepateikė antstoliui dokumentų, įrodančių, kad antstolis areštavo pinigines lėšas, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas. Nepateikus areštuotų lėšų kilmę patvirtinančių dokumentų, areštuotas lėšas antstolis išmoka išieškotojams Sprendimų vykdymo instrukcijos 85 p., 86 p. ir 87 p. pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka. Antstolis pinigines lėšas, t. y. 8 955,11 Lt sumą išieškojo 2012-12-31 ir teisės aktų nustatyta tvarka per 30 dienų išieškotas pinigines lėšas paskirstė ir išmokėjo išieškotojui. Laikydamas išieškotas pinigines lėšas depozitinėje sąskaitoje ir neišmokėjęs išieškotojui, antstolis būtų pažeidęs Sprendimų vykdymo instrukcijų imperatyviąsias nuostatas.

10Atskirasis skundas atmetamas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.). Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

12Byloje nustatyta, jog antstolis D. B. vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 pagal Vilniaus apygardos teismo 2012-10-16 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2-6053-640/2011 dėl 18 948,24 Lt ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „Euroconsult Group“ išieškotojo BUAB „AVSC GROUP“ naudai. 2012-11-12 patvarkymu areštuoti lėšas antstolis areštavo pinigines lėšas 23 112,89 Lt sumai (t. y. 20 539,89 Lt skolą ir 2 573 Lt vykdymo išlaidas), esančias skolininko banko sąskaitose Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ), Nr. ( - ). 2012-11-12 turto arešto aktu areštuotos skolininkui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės „Volvo S60“ ir „BMW X5 REIHE“. Pareiškėjas 2012-11-20 kreipėsi į antstolį su prašymu išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą bei panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytą pareiškėjui priklausančių transporto priemonių ir banko sąskaitų areštą. 2012-12-03 patvarkymu antstolis tik iš dalies tenkino pareiškėjo prašymą ir panaikino areštą transporto priemonei „Volvo S60“, o kitos transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir pareiškėjo banko sąskaitų areštą paliko galioti bei atsisakė areštuoti kitą pareiškėjo nurodytą kilnojamąjį turtą. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-02-07 nutartimi pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų tenkinto: panaikino antstolio 2012-12-03 priimtą patvarkymą toje dalyje, kuria antstolis atsisakė vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 išieškojimą nukreipti į kitą nei transporto priemonės pareiškėjo kilnojamąjį turtą ir panaikino vykdomojoje byloje antstolio taikytą pareiškėjui priklausančios transporto priemonės „BMW X REIHE“ ir banko sąskaitų areštą. Vilniaus apygardos teismas 2013-05-23 nutartimi Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-02-07 nutartį dalyje, kurioje panaikintas antstolio 2012-12-03 priimtas patvarkymas toje dalyje, kuria antstolis atsisakė panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų areštus, paliko nepakeistą. Byloje taip pat nustatyta, kad antstolis 2013-01-18 patvarkymu dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 paskirstė iš areštuotų skolininko banko sąskaitų išieškotas lėšas. Antstolio kontoroje 2013-02-13 buvo gautas skolininko UAB „Euroconsult Group“ skundas dėl 2013-01-18 patvarkymo dėl išieškotų lėšų paskirstymo, kuriuo skolininkas prašė panaikinti antstolio D. B. 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 bei grąžinti iš skolininko banko sąskaitų nurašytas lėšas. Antstolis D. B. 2013-02-18 patvarkymu skolininko skundą atmetė ir skundą persiuntė nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi pareiškėjo UAB „Euroconsult Group“ skundą dėl antstolio veiksmų tenkino iš dalies: pripažino neteisėtu 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867; kitoje dalyje pareiškėjo skundą paliko nenagrinėtu. Antstolis D. B., nesutikdamas su minėta 2013-07-22 nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

13Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą. Taigi pagal išdėstytą teisinį reglamentavimą ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką antstolis turi veikti pagal savo kompetenciją, neišeidamas už jos ribų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 11 d. nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-341/2007; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, civilinės bylos Nr. 3K-3-40/2010).

14Pagal CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. Nors antstolio teisėti veiksmai vykdant vykdomuosius dokumentus skirti ginti išieškotojo interesams, šie veiksmai negali pažeisti kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų. Todėl antstolis, atlikdamas savo funkcijas, be kita ko, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais.

15Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia 2013-05-23 nutartimi (b. l. 43-49), priimta civilinėje byloje Nr. 2S-201-340/2013, konstatavo, kad antstolio D. B. 2012-12-03 patvarkymu, kuriuo, be kita ko, buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo (skolininko) UAB „Euroconsult Group“ prašymą panaikinti vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867 antstolio taikytus pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų areštus, buvo pažeista CPK 675 str. 2 d. nuostata, kuri numato, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Teismas pripažino, kad pareiškėjo banko sąskaitų, o tuo pačiu ir jose esančių lėšų, areštas yra neteisėtas, todėl antstolio 2012-12-03 patvarkymą dalyje, kuria antstolis atsisakė panaikinti vykdomojoje byloje antstolio taikytus pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų areštus, panaikino. Taigi, įsiteisėjusia teismo 2013-05-23 nutartimi esant konstatuotai aplinkybei, kad antstolis pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų areštą taikė neteisėtai, darytina išvada, kad lėšų, esančių tokiose neteisėtai areštuotose banko sąskaitose, išieškojimas ir paskirstymas taip pat negali būti laikomas teisėtu. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, kad skundžiamas antstolio 2013-01-18 patvarkymas, kuriuo antstolis paskirstė iš neteisėtai areštuotų banko sąskaitų išieškotas lėšas, yra neteisėtas, pažeidžiantis skolininko (pareiškėjo) UAB „Euroconsult Group“ teises ir interesus, taip pat teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus (CK 1.5 str.).

16Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas (skolininkas) UAB „Euroconsult Group“ su prašymu panaikinti 2012-11-12 patvarkymu taikytą areštą pareiškėjui priklausančioms banko sąskaitoms į antstolį kreipėsi 2012-11-20. Antstoliui 2012-12-03 patvarkymu atsisakius panaikinti areštus banko sąskaitoms, pareiškėjas dėl šio patvarkymo skundą pateikė 2012-12-19. Tuo tarpu antstolis lėšas iš neteisėtai areštuotų banko sąskaitų išieškojo, kaip pats nurodo atskirajame skunde, 2012-12-31, o patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo priėmė 2013-01-18, t. y. jau žinodamas, kad yra keliamas klausimas dėl banko sąskaitų arešto teisėtumo. Antstolis, kaip savo srities profesionalas, privalėjo suprasti, kad pripažinus jo taikytą pareiškėjui priklausančių banko sąskaitų areštą neteisėtu, visi tolimesni antstolio veiksmai, susiję su lėšų, esančių neteisėtai areštuotose banko sąskaitose, išieškojimu ir paskirstymu taip pat negalės būti laikomi teisėtais, todėl antstolis turėjo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, susijusių su lėšų, esančių areštuotose banko sąskaitose, išieškojimu ir paskirstymu iki, kol bus galutinai išspręstas klausimas dėl banko sąskaitų arešto teisėtumo. Be to, Sprendimų vykdymo instrukcijos 86 punkte nustatyta, kad jeigu iš skolininko išieškota piniginė suma vienam išieškotojui, o esant keliems tos pačios eilės išieškotojams – kiekvienam šių išieškotojų tenkanti suma viršija 200 litų, antstolis ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sumos įmokėjimo į antstolio depozitinę sąskaitą išmoka išieškotas pinigines lėšas išieškotojams. Taigi, iš šios Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos konstrukcijos darytina išvada, kad išieškotos lėšos išieškotojams turi būti išmokamos per 30 dienų nuo tos dienos, kai lėšos įmokamos į antstolio depozitinę sąskaitą, todėl antstolis, žinodamas, kad dėl banko sąskaitų arešto panaikinimo, jų arešto teisėtumo yra pateiktas skolininko skundas, turėjo būti aktyvus ir pasirūpinti, kad areštuotose banko sąskaitose esančios lėšos kredito įstaigų nebūtų pervestos į antstolio depozitinę sąskaitą, o būtų saugomos areštuotose sąskaitose iki atskiro antstolio patvarkymo, kaip tai numato CPK 689 str. 5 d. Antstolis šių veiksmų neatliko, šioje situacijoje nuo pat pradžių nebuvo pakankamai aktyvus, atidus ir rūpestingas, todėl šiuo atveju negali neteisėto 2013-01-18 patvarkymo priėmimo būtinumo pateisinti tuo, jog jis turėjo pareigą nepažeisti Sprendimų vykdymo instrukcijos 86 punkto. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, atskirojo skundo argumentai, kad antstolis privalėjo priimti skundžiamą 2013-01-18 išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymą Nr. 0035/12/01867, nes laikydamas išieškotas lėšas depozitinėje sąskaitoje ir neišmokėjęs išieškotojui, antstolis būtų pažeidęs Sprendimų vykdymo instrukcijos 86 punktą, atmetami kaip nepagrįsti.

17Antstolis atskirajame skunde taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi pripažindamas neteisėtu 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo netinkamai taikė CPK 665 str. 2 d. imperatyvią normą, kuri reglamentuoja išieškojimo iš skolininko juridinio asmens turto eilę, nes ši norma aiškiai numato, kad vykdant išieškojimą iš juridinių asmenų, išieškojimas pirmiausiai nukreipiamas į pinigines lėšas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo apelianto argumentu.

18Pažymėtina, jog CPK 665 str. 2 d. nustatyta, kad antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių, vertybinių popierių, pagamintos produkcijos, taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto. Taigi, minėta teisės norma neįtvirtina imperatyvios skolininko turto išieškojimo eilės tvarkos, o numato alternatyviai pasirenkamą turtą, iš kurio galimas skolininko turto išieškojimas antrąją eile. CPK 665 str. 2 d. nuostatos neįtvirtina privalomumo visų pirma areštuoti ir išieškojimą vykdyti iš piniginių lėšų.

19Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamos nutarties teisėtumo ir pagrįstumo.

20Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino neteisėtu antstolio D. B. 2013-01-18 patvarkymą dėl išieškotų lėšų paskirstymo vykdomojoje byloje Nr. 0035/12/01867. Skundžiama pirmosios instancijos teismo 2013-07-22 nutartis yra pagrįsta ir teisėta, todėl naikinti ją atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ kreipėsi su skundu dėl antstolio... 4. Antstolis D. B. 2013-02-18 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą.... 5. 2013-07-03 teisme buvo gauti pareiškėjo papildomi įrodymai, kuriuose... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-07-22 nutartimi pareiškėjo UAB... 7. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo antstolis D. B. prašo panaikinti... 8. Pareiškėjas UAB „Euroconsult Group“ atsiliepimu į suinteresuoto asmens... 9. Suinteresuotas asmuo BUAB „AVSC Group“ atsiliepimu į atskirąjį skundą... 10. Atskirasis skundas atmetamas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Byloje nustatyta, jog antstolis D. B. vykdo išieškojimą vykdomojoje byloje... 13. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą konstatavo, kad teismų sprendimų... 14. Pagal CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų... 15. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog Vilniaus apygardos teismas... 16. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, jog pareiškėjas... 17. Antstolis atskirajame skunde taip pat nurodo, kad Vilniaus miesto apylinkės... 18. Pažymėtina, jog CPK 665 str. 2 d. nustatyta, kad antrąja eile išieškoma... 19. Dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas... 20. Teismas, remdamasis išdėstytais motyvais, daro išvadą, kad pirmosios... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. liepos 22 d. nutartį palikti...