Byla 2S-1998-395/2012

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo N. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-10100-924/2012 pagal civilinę bylą pagal pareiškėjo N. Ž. skundą suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai, dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nutarimo panaikinimo, institucija duodanti išvadą byloje - Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimą Nr. 17.9-2362, kuriuo buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl Kauno apygardos prokuratūros 2011-08-01 nutarimo atsisakyti kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą.

4Pareiškėjas nurodė, jog Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra nepilnai ištyrė jo 2011-09-19 rašte išvardintus pastebėjimus, todėl nepagrįstai paliko galioti Kauno apygardos prokuratūros 2011-08-01 nutarimą. Pareiškėjo teigimu, jis savo rašte 7 p. nurodė, kad pastato 2G1b dydis sutampa su pirminiu statybos metu užfiksuotu dydžiu. Minėtas statinys buvo mažesnis už dabartinį, jo rekonstravimo leidimų jis nematė. 1993-03-09 potvarkiu Nr. 238-v Kauno miesto valdyba numatė įteisinti pastatus 2g1/b, 3g1/b, 1g1/p, tačiau vėliau šie pastatai dingo. Rašto 2 p. jis nurodė, kad pagal VĮ Registrų centro duomenis, pastatas 19I1g, yra įregistruotas Kauno miesto valdybos potvarkiu, priimtu 1993-03-09 Nr. 238v, tačiau jame toks pastatas neminimas. Jis neminimas 2001 m. akte prie žemės sklypo nuomos sutarties plano. Jei šis pastatas yra nelegalus ir įregistruotas pažeidžiant teisės aktus, o pastatas 2G1b yra sujungtas iš kelių nelegalių pastatų, tai Kauno medžiotojų sąjunga, perduodama šiuos statinius ir suformuojant apie juos žemės sklypą pažeidžia viešąjį interesą. Rašto 3 p. jis nurodė, kad Kauno miesto valdyba 1993-03-09 potvarkiu Nr. 2380v galėjo viršyti įgaliojimus, nurodydama įregistruoti eilę pastatų be lydinčių dokumentų. Rašto 8 p. jis nurodė apie nelegaliai iškastą tranšėją ant Kauno marių regioninio parko šlaito, skirtą šaudymui. Statybos inspekcijos išvadoje (15.19/2D-1025) Kauno medžiotojų sąjunga nėra įpareigota reljefą grąžinti į pradinę padėtį. Rašto 6 p. nurodė, kad Kauno miesto savivaldybė 2003-06-19 sprendimu T-272, neteisėtai taikė 3.5 p., kuriuo regioninio parko žemės nuomininkai atleisti nuo Valstybinės žemės nuomos mokėjimo, tuo padarydama 42 223 Lt žalą per metus. Netirta ar imtasi veiksmų dėl padarytos žalos išieškojimo. Taip pat prokuratūra netyrė, kaip Kauno medžiotojų ir žvejų draugija reorganizacijos būdu 2007 m. skaidėsi į Kauno žvejų draugiją ir Kauno medžiotojų draugiją. Nepateiktas Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos nekilnojamojo turto perėmimo aktas, Kauno medžiotojų sąjunga nepateikė notaro patvirtintų reorganizavimo dokumentų. Registrų centras negalėjo be šių dokumentų pakeisti Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos valdomų pastatų Kauno medžiotojų sąjungos vardu. Kauno miesto savivaldybė sudarydama sutartį su Kauno medžiotojų sąjunga, jos negalėjo sudaryti, nes Kauno medžiotojų sąjunga neturi notariškai patvirtintų pastatų perėmimo dokumentų, Kauno medžiotojų sąjunga neteisėtai užima sklypą ( - ) , bei valdo jame esančius pastatus.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno miesto apylinkės teismas 2012-07-10 nutartimi pareiškėjo skundą atmetė.

7Teismas nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimo Nr. 19.9-2362 palikti galioti Kauno apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro 2011-08-01 nutarimą Nr. P-2263/10 (P-1389/11) atsisakyti kreiptis į teismą pagrįstumas bei teisėtumas, t. y. šioje byloje nustatytina, ar nagrinėjamu atveju buvo pažeistas viešasis interesas ir ar pagrįstai buvo atsisakyta inicijuoti procesą ginant viešąjį interesą.

8Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumo.

9Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prokurorė 2011-06-22 nutarimu Nr. 17.9-1353 panaikino Kauno apygardos prokuratūros 2011-03-15 nutarimą atsisakyti kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ir perduoti N. Ž. skunde nurodytas aplinkybes nagrinėti papildomai, o būtent surinkti duomenis, reglamentuojančius veiklą saugomoje teritorijoje - Kauno marių regioniniame parke, ir įvertinti ar statiniai adresu ( - ), atitinka teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje reikalavimams. Kauno apygardos prokuratūros Civilinių bylų skyriaus vyriausiojo prokuroro 2011-08-01 nutarimu Nr. P-2263/10, kuris buvo paliktas galioti aukštesniojo prokuroro, atsisakyta kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, konstatuojant, kad teisės aktų reikalavimų pažeidimų, kurie pažeistų viešąjį interesą, išskyrus nustatytus savavališkos statybos faktus, nenustatyta.

10Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad žemės sklypuose ( - ), esantys statiniai patenka į Kauno marių regioninio parko Vaišvydavos buferinės apsaugos zoną. Kauno marių regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005-10-12 nutarimu Nr. 1083 (Žin., 2005, Nr. 123-4397), kuris įsigaliojo 2005-10-16, todėl teismas atmetė pareiškėjo skundo argumentus, kad buferinės apsaugos zonos ribos buvo neteisėtai sumažintos, tokių duomenų byloje teismas nenustatė. Teismas nurodė, kad Kauno miesto valdybos 1993-03-09 potvarkiu Nr. 238-v leista nekilnojamojo turto registre įregistruoti atitinkamus pastatus, esančius adresu ( - ), tame tarpe ir pastatą plane pažymėtą 2G1b (b. l. 79). Pareiškėjas pagrįstai nurodo, kad vėliau buvo atlikta šio pastato rekonstrukcija, tačiau visiškai nepagrįstas jo skundo argumentas, kad šis pastatas buvo rekonstruotas (bei vis dar rekonstruojamas) neteisėtai. Faktą, kad gamybos pastatas 2G1b buvo rekonstruojamas pagal suderintą projektą patvirtina Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001-10-12 pažyma Nr. 266-4-2001 (b. l. 80). Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, tiek Kauno marių regioninis parkas, pagal prokurorų pavedimą atlikę žemės sklypuose ( - ), esančių statinių patikrinimą vietoje, statybos faktų, kurie pažeistų saugomos teritorijos rėžimą, nenustatė, tame tarpe ir dėl pareiškėjos nurodomos tranšėjos ant Kauno marių regioninio parko šlaito, kitų duomenų, kad pastatas, plane pažymėtas 2G1b, šiuo metu neatitinka suderinto projekto byloje nėra, pareiškėjas tokių duomenų nepateikė, prokuratūra jų taip pat nenustatė, nors ėmėsi įstatyme numatytų priemonių šioms aplinkybėms išsiaiškinti. Pareiškėjas teigia, kad minėtoje Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001-10-12 pažymoje Nr. 266-4-2001 buvo nurodyta pastaba, kad pasikeitus statytojui (statytojas – Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius), statytojas privalo gauti leidimą statybai naujo savininko vardu, todėl UAB „Autoservisas Vaišvydava“ nusipirkęs šį pastatą bei jį rekonstruodamas turėjo pareigą gauti statybos leidimą savo vardu, tačiau šį galimą pažeidimą teismas vertino kaip formalų, nesukėlusį neigiamų pasekmių saugomos teritorijos išsaugojimui.

11Teismas laikė nepagrįstais pareiškėjo teiginius, kad pastatas, esantis adresu ( - ), plane pažymėtas 19I1g, buvo neteisėtai įregistruotas Nekilnojamojo turto registre. Teismas nurodė, kad VĮ Registrų centro Kauno filialas į bylą pateikė iš nekilnojamojo turto ir registro bylos, adresu ( - ), dokumentus, kurių pagrindu buvo įregistruotas statinys plane pažymėtas 19I1g, t.y. 1993-09-09 Kauno miesto valdybos potvarkio Nr. 238-v, 2001-01-12 statybos inspekcijos pažymos Nr. 266-4-2001 kopijas (b.l. 78-80). Nors Kauno miesto valdybos 1993-03-09 potvarkyje Nr. 238-v pastato plane pažymėto 19I1g teisinė registracija nekilnojamojo turto registre nenurodyta, tačiau Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyrius 2001-10-12 išdavė pažymą Nr. 266-4-2001, kurioje pažymėta, kad statytojas Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius stato ūkio pastatą 19I1g, esantį ( - ), be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto, kurios pagrindu nekilnojamojo turto registre ir buvo įregistruotas minėtas pastatas. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše (atskiras priedas prie civilinės bylos Nr. 2-10100-924/2012) nurodyta, kad ūkinio pastato, pažymėto plane 19I1g, statybos pabaigos metai - 1994, t. y. anksčiau nei buvo išduota pažyma apie šio statinio statybą pagal suderintą projektą, tačiau šį galimą pažeidimą teismas taip pat vertino kaip formalų, nesukėlusį tokių pasekmių, kurioms esant, būtų galima konstatuoti viešojo intereso pažeidimą.

12Dėl valstybinės žemės nuomos

13Teismas sutiko su Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2011-08-01 nutarimo, tiek su Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimo išvadomis, kad pareiškėjo N. Ž. skundas dalyje dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių įvertinimo yra išnagrinėtas Kauno apygardos prokuratūroje, priimant 2011-03-15 nutarimą, todėl teismo nuomone, prokuratūra pagrįstai papildomai šioje dalyje skundo argumentų nenagrinėjo. Teismas nurodė, kad 2011-03-15 nutarime konstatuota, kad Kauno apskrities viršininko administracijos Kauno miesto žemėtvarkos skyrius 2011-06-29 nuomos sutartimi Nr. N19-2001-0587 teisėtai išnuomavo žemės sklypą Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriui, o nuomos mokesčio dydžiai buvo nustatyti pagal galiojančius teisės aktus. Taip pat, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius pardavęs jam nuosavybės teise priklausančius statinius nepažeidė nuomos sutarties ar teisės aktų, reglamentuojančių valstybinės žemės nuomos teisinius santykius, nuostatų. Teismas pažymėjo, kad šios išvados buvo padarytos įvertinus valstybinės žemės nuomos sutarties sudarymo metu šiuos teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus, prokuratūrai šiuo klausimu pateiktus dokumentus, kurių pagrindu buvo priimti skundžiami savivaldybės sprendimai, taip pat Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2011-01-31 išvados Nr. 1SD-(3.1)-684 (atskiras priedas prie civilinės bylos Nr. 2-10100-924/2012). Kauno miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba taip pat po skundžiamų nutarimų priėmimo pateikė išvadą (pažyma 2011-12-09 Nr. AP-74), kad valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), nuomotojams – Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriui ir Kauno medžiotojų sąjungai, valstybinės žemės nuomos mokestis 2003-2010 metais buvo nustatytas, o 2003-2004 metais suteikta jo lengvata, pagrįstai pagal tuo metu galiojusius ir galiojančius teisės aktus. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra 2011-06-22 nutarimu pareiškėjo skundą dalyje dėl valstybinės žemės nuomos teisėtumo atmetė, nenustačiusi šioje srityje viešojo intereso pažeidimo. Pareiškėjas šio nutarimo neapskundė, todėl jis šiuo metu yra galiojantis.

14Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos

15Teismas nurodė, kad pareiškėjas nei pradiniame 2010-12-02 skunde, adresuotame Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, kuri šį skundą perdavė tirti prokuratūrai, nei vėlesniuose paaiškinimuose, apie šioje srityje galimą viešojo intereso pažeidimą visiškai neužsimena. Tyrimas iš esmės buvo susijęs su valstybinės žemės nuomos sutarties ir nustatytų žemės nuomos mokesčių pagrįstumu bei teisėtumu, taip pat su statinių adresu Didžioji g. 77, Kaune, statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumu. Lietuvos Respublikos generalinėje prokuratūroje 2011-10-18 buvo gautas N. Ž. 2011-09-19 raštas, kuris buvo išnagrinėtas kaip skundas dėl Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2011-08-01 priimto nutarimo dėl atsisakymo kreiptis į teismą, tačiau šiame rašte taip pat nenurodyta jokių faktinių aplinkybių susijusių su Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos neteisėtumu, kurioms esant būtų galima įžvelgti viešojo intereso pažeidimą. Kadangi minėti skundo argumentai neturėjo įtakos Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimo Nr. 19.9-2362 teisėtumui, teismas padarė išvadą, kad šiuo atveju pagrįstai buvo atsisakyta inicijuoti procesą ginant viešąjį interesą. Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjas, siekdamas įpareigoti prokurorą kreiptis į teismą ginant viešajį interesą, kelia išimtinai privataus pobūdžio reikalavimus dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos, kurios metu ji skaidėsi į Kauno žvejų draugiją ir Kauno medžiotojų draugiją, bei reorganizuotam juridiniam asmeniui priklausiusio turto padalijimo (CK 2.95 str. – 2.102 str.).

16Kitus pareiškėjo skundo argumentus teismas pripažino teisiškai nereikšmingais ir neturinčiais esminės reikšmės bylos nagrinėjimo dalykui, todėl jų neanalizavo ir dėl jų nepasisakė.

17III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

18Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir bylą perduoti Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai tirti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

19Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumo

201993-03-09 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 238-v pastatai: C l/b - paviljonas, lcl/p, 2cl/p - priestatai, 2G l/b, 2gl/b, 3gl/p - dirbtuvės, lgl/p - garažas, 3Fl/m -sandėlis, 4H o/p, 5H o/p, 6H o/p, 7H o/p - valdymo pultai, 8H2/p, 9H2/p, 10H2/p - paleidimo būdelės, 11Ho/b, 12Ho/b- tranšėjos Nr. l ir 2, 16Hl/m, 17Hl/m, 18Hl/m-paleidimo pultai (toliau - pastatai), esantys ( - ) turėjo būti įregistruoti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriaus vardu (kodas 191904126), tačiau Registrų centro duomenimis pastatai, buvo registruoti Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriaus vardu (kodas 190366436). Teismas vertino, kad pastatas 19I1 g yra įregistruotas pagal 2001-01-12 Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno skyriaus pažymą, apie statinio pagal suderintą projektą Nr. 266-4-2001. 1993 m. pastatas 2Glb buvo tik apie 50 kv.m./1 aukšto pastatas, šiuo metu jis yra apie 600 kv.m./ 3 aukštų pastatas. Registrų centre, archyvinėje byloje jokių projektų, leidimų jo rekonstrukcijai nėra. Registrų centras, įregistruodamas pastatus, pastatą 19I1g, įteisindamas pastato 2Glb rekonstrukciją, pažeidė LR Vyriausybės nutarimo „Dėl nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 1998-01-28, Nr. 9-219) 32 str., 46 str., LR Statybos įstatymo 28 str. 4 d. ir kitus įstatymus, kuriais yra numatyti imperatyvūs reikalavimai, ir kurie yra privalomi Registrų centrui įregistruojant, rekonstruojant pastatus nekilnojamo turto registre. Tuo buvo pažeistas ne tik visų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių interesas, bet ir sukuriamas teisinis netikrumas bei pažeidžiami įstatymo privalomumo, teisinio apibrėžtumo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise principai.

21Dėl valstybinės žemės nuomos

222012-06-12 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie apsaugos ministerijos išvadoje Nr.(15.24)-2D-8687, buvo konstatuota, kad 2001 metais buvo parengtas žemės sklypo ( - ), prie turimų pastatų ir įrenginių detalusis planas, kurį 2001-04-03 patvirtino Kauno miesto valdyba sprendimu Nr. 485. Rengiant detalųjį planą nesivadovauta LR Vyriausybės 1999-03-09 nutarimo Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos" (Žin., 1999, Nr. 25-706) 30.11 punkto nuostatomis, taip pat Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo (Žin., 1997, Nr. 65-1558) 18 straipsnio nuostatomis. Detaliojo plano pagrindiniame brėžinyje pateikta informacija, kad detaliuoju planu formuojamo sklypo teritorijoje nepilnai atsiskaityta su pretendentais į žemėvaldą. Kol asmenys nuosavybės teisės į konkretų nekilnojamojo turto objektą klausimas nėra išspręstas, šis turtas yra ginčo objektas ir negali būti perleistas kitiems asmenims. 2001-04-03 Kauno miesto valdyba sprendimu Nr. 485, dėl žemės sklypų ( - ) detaliųjų planų, 2.1. punktu patvirtino, žemės sklypą esantį ( - ), išnuomoti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriui (kodas 191904126). 2001-06-29 Kauno apskrities viršininkas pasirašė įsakymą Nr. 02-01-4845, kuriuo 2001-06-29 buvo sudaryta Valstybinė žemės nuomos sutartis Nr. 19/2001-0587, pagal kurią žemės sklypas, esantis ( - ), buvo išnuomotas Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriui (kodas 190366436). Kauno apskrities viršininkas išnuomodamas žemės sklypą esantį ( - ) kitam juridiniam asmeniui, nei buvo nuspręsta Kauno miesto valdybos, pažeidė ne tik visų Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos narių interesus, bet ir sukurdamas teisinį netikrumą, pažeidžiant įstatymo privalomumo, teisinio apibrėžtumo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise principus.

23Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos

242007-02-12 Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius reorganizavimo būdu buvo padalinta į Kauno medžiotojų sąjungą ir Kauno žvejų draugiją. Reorganizavimo padalijimo būdu sąlygų 6.1. punktas numatė, kad naujai sukurti juridiniai asmenys, notarų biure privalo patvirtinti steigimo dokumentus. 2007-05-10 Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius (kodas 190366436) protokolo Nr.01, 2.1. punktas nurodo, kad yra nuspręsta, patvirtinti reorganizavimo pagrindu sukurtų Kauno medžiotojų sąjungos ir Kauno žvejų draugijos įstatų redakcijas ir įpareigoti naujai išrinktus vadovus juos pasirašyti ir pateikti patvirtinti notarei. Susipažinus su Registrų centre esančia byla, matyti, kad Kauno medžiotojų sąjungos įstatai nėra notaro patvirtinti. Taip buvo pažeistas ne tik visų medžiotojų ir žvejų draugijos narių interesas, bet ir sukuriamas teisinis netikrumas, bei pažeidžiami įstatymo privalomumo, teisinio apibrėžtumo, lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių, neleistinumo piktnaudžiauti teise principai.

25Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, atstovaujama Kauno apygardos prokuratūros, prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

26Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre teisėtumo

27Teismas detaliai pasisakė dėl pastato 2Glb rekonstrukcijos ir pastato 19Ilg statybos teisėtumo bei įregistravimo. Pastatas 2Glb rekonstruotas pagal suderintą projektą ir įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001-10-12 išduotos pažymos Nr. 266-4-2001 pagrindu. Pastatas 1911 g taip pat registruotas Kauno apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Kauno miesto skyriaus 2001-10-12 išduotos pažymos Nr. 266-4-2001 pagrindu, kuri patvirtina, kad minimas statinys statomas be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Pareiškėjas nurodo, kad minimi pastatai turėjo būti registruoti Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriaus vardu, bet ne Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyriaus vardu, tačiau ši aplinkybė neturi reikšmės teismo padarytai išvadai dėl ginčo statinių statybos teisėtumo. Bet kokie formalūs pažeidimai Nekilnojamojo turto registro veikloje negali būti traktuojami kaip viešo intereso pažeidimas.

28Dėl valstybinės žemės nuomos

29Sklypo ( - ) suformavimo teisėtumo klausimai buvo išspręsti Kauno apygardos prokuratūrai 2011-03-15 nutarimu atsisakant ginti viešąjį interesą. Pareiškėjui apskundus nutarimą aukštesniajam prokurorui, LR generalinė prokuratūra 2011-06-22 nutarimu dalyje dėl galimo valstybinės žemės nuomos neteisėtumo pareiškėjo skundą atmetė. LR generalinės prokuratūros 2011-06-22 nutarimas teismui nebuvo skundžiamas ir yra galiojantis. Pareiškėjas teismui skundžia tik 2011-11-09 LR generalinės prokuratūros nutarimą, kuriuo valstybinės žemės nuomos teisiniai aspektai apskritai nenagrinėti, todėl atitinkamai negalėjo būti nagrinėjami pirmosios instancijos teisme, ir juo labiau būti apeliacijos dalyku.

30Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos

31Pareiškėjas savo skunduose prokuratūrai nenurodė jokių faktinių aplinkybių susijusių su minimos draugijos reorganizacijos ir turto perdavimo neteisėtumu. Šį aspektą apeliantas iškėlė kaip naują pirmosios instancijos teisme, todėl negalėjo būti teisminio nagrinėjimo dalyku. Kita vertus, viešojo intereso gynimas negali būti tapatinamas vien tik su konkrečios įmonės ar jos akcininkų (darbuotojų) teisių gynimu (turto padalinimu). Tai yra išimtinai privataus pobūdžio ginčai, į kuriuos prokuratūra kištis neturi teisinio pagrindo, o asmenys, kurių teisės pažeistos, jas gali ginti įstatymų nustatyta tvarka.

32IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

33Atskirasis skundas netenkintinas.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 328 str.).

35Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliacijos esmę sudaro Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimo, kuriuo buvo atmestas apelianto skundas dėl Kauno apygardos prokuratūros 2011-08-01 nutarimo kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, teisėtumas bei pareiškėjo N. Ž. procesinių tikslų ir jais siekiamų rezultatų įvertinimas.

36Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto skundo argumentais tiek dėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimo Nr. 17.9-2362, tiek dėl Kauno apygardos prokuratūros 2011-08-01 nutarimo (t.1, b. l. 3-8, atskiro priedo prie c/b Nr.2-10100-924/2012 l.51-52 ir 78-82) neteisėtumo, pažymi, kad prokuroro teises inicijuoti civilinį procesą reglamentuoja CPK ir Prokuratūros įstatymas. CPK 49 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad įstatymų numatytais atvejais prokuroras gali pareikšti ieškinį viešajam interesui ginti. Pagal Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalį prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva.

37Būtent dėl aukščiau nurodytų įstatyminių nuostatų, įstatymų leidėjas viešąjį interesą supranta plačiai ir suteikia teisę prokurorui spręsti, ar yra konkrečiu atveju viešasis interesas inicijuoti civilinę bylą ar ne. Dėl to kreiptis į teismą civilinio proceso tvarka, gindamas viešąjį interesą, prokuroras gali visais atvejais, nustatęs tokį teisės aktų pažeidimą, kurio pobūdis, prokuroro nuomone, turi esminės reikšmės asmenų, jų grupių, valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams ir sudaro pagrįstas prielaidas prokuroro reiškiamam materialiniam teisiniam reikalavimui patenkinti.

38Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos teismas, ginčo atveju, pagrįstai pripažino, kad prokuroras, nenustatęs pareiškėjo skunde nurodomų valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), suformavimo ir nuomos neteisėtumo faktų bei šiame sklype esančių pastatų rekonstrukcijos ir jų įregistravimo Nekilnojamojo turto registre neteisėtumo, pagrįstai rėmėsi tiek LR generalinės prokuratūros 2011-06-22 nutarimu nustatytais faktais, tiek kita Kauno apygardos prokuratūros iniciatyva surinkta tyrimo medžiaga Nr.10.8-82-10, iš kurios akivaizdžiai matyti, kad pareiškėjo, t. y. apelianto N. Ž. skunde (t.1, b. l. 1b-2) reiškiami reikalavimai, nesusiję su viešojo intereso gynimu. Šias pirmosios instancijos teismo skundžiamos nutarties išvadas neabejotinai patvirtina ir tai, jog pats pareiškėjas prokurorui, sprendžiančiam dėl akivaizdaus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų ir jos saugomų bei ginamų vertybių pažeidimą, pareiškėjo nuomone, patvirtinančių įrodymų nepateikė. Būtent dėl to, kad apelianto skunde nurodomi argumentai buvo detaliai aptarti ir pripažinti nepagrįstais aukščiau nurodytuose procesiniuose dokumentuose, o jis pats jokių naujų įrodymų bei faktinių aplinkybių, patvirtinančių ginčo atveju viešojo intereso pažeidimą nepateikė, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad LR generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimas – teisėtas (CPK 178 str.). Šią pirmosios instancijos teismo išvadą, apeliacinės instancijos teismo nuomone, patvirtina ir ta aplinkybė, kad pats apeliantas teismo posėdžio metu (t.1, b. l. 37) duotuose paaiškinimuose teismui nurodė, jog tiek prašydamas teismo panaikinti 2011-08-01 Kauno apygardos teismo nutarimą Nr. P-2263/10 (P-1389/11), tiek skundžiamą LR generalinės prokuratūros 2011-11-09 nutarimą Nr. 17.9-2362 (t.1, b. l. 3-8), jis siekia įteisinti savo nuosavybės teises į Kauno medžiotojų ir žvejų draugijai oficialiai priklausančius pastatus, esančius ( - ), nes dokumentų, jog jis būtų 1992-1993 metais perėmęs ginčo statinius iš kooperatyvo „Draugužis“ neturi. Esant šioms aplinkybėms – akivaizdu, kad pareiškėjo tikslai yra asmeninio pobūdžio, todėl pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto skundą pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas, siekdamas sudaryti savo įkurtam gyvūnų viešbučiui palankesnes sąlygas ir rašydamas skundus Lietuvos Respublikos Prezidentei, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriui, Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui bei kitoms institucijoms aiškia siekia patenkinti privataus pobūdžio reikalavimus, kurie nesietini su viešojo intereso gynimu.

39Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, atsižvelgdamas į tai, kad prie bylos prijungtoje ir teismui pateiktoje prokuroro iniciatyva atlikto tyrimo medžiagoje Nr.10.8-82-10 nėra jokių duomenų apie administracinių organų priimtų aktų, t. y. Kauno apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus sudarytų sutarčių su Kauno Medžiotojų ir žvejų draugija dėl ginčo žemės sklypo nuomos neteisėtumą bei šių sandorių pagrindu atliktų nekilnojamojo turto duomenų įregistravimo įrašų Nekilnojamojo turto registre neteisėtumą.

40Kadangi būtent dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos nagrinėti apelianto skundo dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos teisėtumo, apeliacinės instancijos teismo nuomone, laikytina, jog teismas pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo 2011-06-09 Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros nutarimo Nr. 17.9-2362 pripažinimui neteisėtu.

41Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą bei įvertinus apelianto pareikštų po bylos paskyrimo nagrinėti apeliacine tvarka prašymų neatitikimą CPK 312, 314 straipsnių nuostatoms, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad nėra pagrindo pripažinti pagrįstais apelianto atskirojo skundo argumentus ir jų pagrindu keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

42Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

43Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Albinas Čeplinskas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas skundu prašė panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės... 4. Pareiškėjas nurodė, jog Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-07-10 nutartimi pareiškėjo skundą... 7. Teismas nurodė, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas yra Lietuvos Respublikos... 8. Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre... 9. Teismas nustatė, kad Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros... 10. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad žemės sklypuose ( - ), esantys... 11. Teismas laikė nepagrįstais pareiškėjo teiginius, kad pastatas, esantis... 12. Dėl valstybinės žemės nuomos... 13. Teismas sutiko su Kauno apygardos prokuratūros prokuroro 2011-08-01 nutarimo,... 14. Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos... 15. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nei pradiniame 2010-12-02 skunde,... 16. Kitus pareiškėjo skundo argumentus teismas pripažino teisiškai... 17. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 18. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m.... 19. Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre... 20. 1993-03-09 Kauno miesto valdybos potvarkiu Nr. 238-v pastatai: C l/b -... 21. Dėl valstybinės žemės nuomos... 22. 2012-06-12 Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 23. Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos... 24. 2007-02-12 Medžiotojų ir žvejų draugijos Kauno skyrius reorganizavimo būdu... 25. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos... 26. Dėl statinių statybos ir įregistravimo Nekilnojamojo turto registre... 27. Teismas detaliai pasisakė dėl pastato 2Glb rekonstrukcijos ir pastato 19Ilg... 28. Dėl valstybinės žemės nuomos... 29. Sklypo ( - ) suformavimo teisėtumo klausimai buvo išspręsti Kauno apygardos... 30. Dėl Kauno medžiotojų ir žvejų draugijos reorganizacijos... 31. Pareiškėjas savo skunduose prokuratūrai nenurodė jokių faktinių... 32. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 33. Atskirasis skundas netenkintinas.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Kaip matyti iš bylos medžiagos, apeliacijos esmę sudaro Lietuvos Respublikos... 36. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto skundo argumentais... 37. Būtent dėl aukščiau nurodytų įstatyminių nuostatų, įstatymų leidėjas... 38. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, pirmosios instancijos... 39. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes,... 40. Kadangi būtent dėl šių priežasčių pirmosios instancijos teismas... 41. Atsižvelgiant į nurodytų aplinkybių visumą bei įvertinus apelianto... 42. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 43. Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. liepos 10 d. nutartį palikti...