Byla 2A-926-33/2007
Dėl žemės sklypo ribų nustatymo bei ieškovo J. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-08-30 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Jono Pesliako, kolegijos teisėjų Broniaus Valiaus, Albinos Pupeikienės, sekretoriaujant M. Pociūtei, dalyvaujant J. P. įgaliotam asmeniui Z. P., atsakovams S. Z., J. K., atsakovų atstovui advokatui Raimondui Kivyliui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. P. ieškinį atsakovams S. Z. ir J. K. bei tretiesiems asmenims Klaipėdos apskrities viršininko administracijai ir VĮ Registrų centrui dėl žemės sklypo ribų nustatymo bei ieškovo J. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-08-30 sprendimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas ieškiniu prašė nustatyti jam priklausančio žemės sklypo ribas pagal UAB korporacijos „Matininkai“ 2004-02-11 parengtą planą. Nurodė, kad 2001-06-29 valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartimi įsigijo 0,282 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), kuriame pastatyti jam nuosavybės teise priklausantys sodybos pamatai. Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties sudėtinė dalis buvo ir žemės sklypo planas, kuriame nurodyti duomenys (plotas, išmatavimai, ribos) dar 1994 m. buvo suderinti su kaimynais S. Z., J. K. ir K. L. bei įregistruoti Nekilnojamojo turto registro įstaigoje. Šiuo metu tarp ieškovo ir atsakovų yra iškilęs ginčas dėl žemės sklypo ribų – ieškovas mano, kad atsakovai yra pažeidę jo žemės sklypo ribą, užėmę jam priklausančio sklypo dalį – 226 m² ir nesutinka pašalinti šio pažeidimo, todėl ieškovas kreipėsi į UAB korporaciją „Matininkai“, kuri iki 2004-02-11 atliko tikslius jo žemės sklypo ribų matavimus ir parengė planą, kuriame ieškovas pažymėjo ginčo teritorijas, nurodydamas jų plotą, ir pagal kurį prašo nustatyti jo žemės sklypo ribas.

4Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jų ir ieškovo žemės sklypų ribos buvo nustatytos ir suderintos dar 2001-10-25, tokios ribos yra pažymėtos kadastro žemėlapyje, jie šių ribų laikosi, nėra užėmę ieškovo sklypo dalies. Pažymėjo, kad šis ginčas jau buvo išspręstas Klaipėdos apygardos teismo 2004-02-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-276-01/2003, todėl, atsakovų nuomone, ieškovas nebeturi teisės reikšti tokio pat ieškinio ir šis jo ieškinys turi būti paliktas nenagrinėtas.

5Klaipėdos rajono apylinkės teismas ieškinį atmetė, iš ieškovo priteisė atsakovams po 500 Lt advokato pagalbai apmokėti ir 94,80 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei. Nurodė, kad ieškinyje suformuluotas reikalavimas yra nepagrįstas. Ieškovas, atsakovai, tretieji asmenys ir kiti byloje dalyvavę asmenys pripažino, kad 2001 m. ieškovo įsigytas valstybinės žemės sklypas buvo įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas Nekilnojamojo turto registro įstaigoje, jo plotas atitiko ieškovui parduotos valstybinės žemės plotą, o ribos buvo suderintos su kaimyninių sklypų ribomis, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos žemėtvarkos skyriaus dokumentais bei įbrėžtos Gindulių kadastrinės vietovės kadastriniame žemėlapyje, kuris yra vieningo respublikinio kadastrinių duomenų banko sudėtinė dalis. Ieškovas savo ieškinio reikalavimus grindžia skirtumu tarp jam įregistruotų sklypo ribų ir jo faktiškai naudojamų sklypo ribų bei ploto, tačiau tokiam reikalavimui tenkinti nėra įstatyminio pagrindo. LR CK 4.45 str. numato teismui pareigą nustatyti sklypų ribas tik tokiu atveju, jei jos nėra aiškios iš esamų dokumentų. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis, nurodė, kad ieškovo ir atsakovų sklypų ribos yra aiškios iš esamų dokumentų, jos yra įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kurio duomenų ieškovas ir nebandė įrodyti esant klaidingais, neatitinkančiais pirminių dokumentų, todėl nėra jokio pagrindo iš naujo šias ribas nustatinėti. Teismas nustatė, kad ieškovas faktiškai naudojasi kitokios konfigūracijos ir mažesnio ploto, nei jam priklauso nuosavybės teise, žemės sklypu. Pažymėjo, kad ši problema sprendžiama specialistams matininkams vietoje atstatant sklypo riboženklius pagal kadastro žemėlapį, o ne be jokio pagrindo tikslinant jame užfiksuotus duomenis, laikantis faktinio naudojimo ribų. Nurodė, kad UAB „Geometra“ sklypų ribų suvestinė nėra ekspertizės aktas, o tik rašytinis įrodymas, joje yra duomenų apie aplinkybes, turinčias reikšmės bylai, kuri vertinama su kitais byloje esančiais įrodymais. Pažymėjo, kad ieškovas proceso metu prašė apklausti šioje byloje liudytoju asmenį, kurio žemės sklypas ribojasi su ieškovo žemės sklypu iš kitos nei atsakovų pusės, tačiau ieškinio šiam asmeniui ieškovas nepareiškė, atsakovu jo įtraukti teismo neprašė, ieškinio netikslino, todėl šioje byloje teismas sprendžia ieškinyje pateiktus reikalavimus ir dėl į bylą neįtrauktų asmenų teisių ar pareigų nepasisakė.

6Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007-08-30 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad

72001-06-29 ieškovas sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį. Sudarydamas šią sutartį, kartu su Klaipėdos apskrities viršininko administracijos įsakymu, ieškovas gavo ir perkamo žemės sklypo planą, kuriame yra aiškiai nurodytos žemės sklypo ribos, išmatavimai, plotas. Šis planas yra užregistruotas Nekilnojamojo turto registre, šio sklypo ribos 1994 m. buvo suderintos su gretimų žemės sklypų savininkais. Atliktas ieškovo žemės sklypo ribų nustatymo aktas, jo pagrindu atliktas tikslus žemės sklypo planas patvirtina, kad atsakovų žemės sklypai patenka į ieškovui priklausančio žemės sklypo plotą. Dėl šių priežasčių ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas nustatyti jam priklausančio žemės sklypo ribas pagal UAB korporacijos „Matininkai“ parengtą žemės sklypo planą, kuris atitinka 2001-06-29 pirkimo-pardavimo sutartimi įsigyto žemės sklypo ribų planą. Pažymi, kad asmenį apklausiant kaip liudytoją, nereikia jo įtraukti į bylą, nes jis tik patvirtina arba paneigia tam tikras aplinkybes.

8Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, kad žemės sklypų ribos persidengia, tačiau ne į atsakovų žemės sklypus. Atsakovų žemės sklypų ribos yra teisėtos, o ieškovo sklypo ribos neteisėtos atsakovų atžvilgiu, nes pasislinkusios į priešingos pusės žemės savininkų ribas. Ieškovo žemės sklypo ribos yra įregistruotos ir jas pakeitus būtų pažeistos aplinkinių žemės sklypų savininkų teisės.

9Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Atmesdamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė tuo, kad ieškovo įsigytas žemės sklypas įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registro įmonėje, jo ribos suderintos su kaimyninių sklypų ribomis bei įbrėžtos Gindulių kadastrinės vietovės kadastriniame žemėlapyje, todėl nenuginčijus šių kadastrinių duomenų pakeisti žemės sklypo ribas teismas neturi pagrindo. Teismo nuomone, atstatyti riboženklius pagal kadastro žemėlapį ieškovas gali ir neteismine tvarka su specialistų matininkų pagalba.

12Su tokia teismo išvada kolegija sutinka, nes ji atitinka byloje surinktus įrodymus bei įstatymo reikalavimus.

13Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas 2003-02-27 teismui buvo pateikęs ieškinį atsakovams S. Z. ir J. K. dėl įpareigojimo pašalinti jo žemės sklype pastatytą tvorą bei netrukdyti jam naudotis savo nuosavybe. Pirmosios instancijos teismas 2003-09-25 sprendimu ieškinį patenkino, tačiau Klaipėdos apygardos teismas 2004-02-05 sprendimu apylinkės teismo sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė, motyvuodamas tuo, kad ieškovas neįrodė, jog jo žemės sklypo ribos atitinka pirminius žemės skyrimo dokumentus ir kad atsakovų tvora yra jo sklypo ribose. Nepasisekus atnaujinti procesą šioje byloje, ieškovas pateikė ieškinį dėl žemės sklypo ribų nustatymo.

14CK 4.45 str. 1 d. nurodo, jog sklypų savininkams nesutarus dėl ginčytinų sklypų ribų ir jeigu šios ribos nėra aiškios iš esamų dokumentų, ribas nustato teismas, atsižvelgdamas į dokumentus, faktiškai valdomo sklypo ribas bei kitus įrodymus. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 str. nurodo, jog gali būti patikslinti ar ištaisyti netikslūs ar klaidingi duomenys, kai į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti.

15Ieškinio pareiškimu ieškovas savo reikalavimus sieja ne su registro duomenų neatitikimu su pirminiais dokumentais, todėl įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nėra nuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.).

16Valstybinės žemės 2001-06-29 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas įsigijo 0,282 ha žemės sklypą Gindulių kaime. Sutarties neatskiriama sudedamoji dalis buvo žemės sklypo planas, kurio ribos buvo suderintos su gretutinių žemės sklypų naudotojais bei pažymėtos kadastro žemėlapyje (b.t. 1, b.l. 4-7). Kadangi šių kadastrinių duomenų ieškovas įstatymo nustatyta tvarka neginčijo ir jie nėra nuginčyti, jie laikytini teisingais, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo įstatyminį pagrindą (CK 4.45 str., CPK 178 str.) ieškinį atmesti.

17Apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį turėjo tenkinti ir nustatyti žemės sklypo ribas pagal UAB korporacijos „Matininkai“ 2004-02-11 atliktus jo žemės sklypo ribų matavimus ir parengtą planą jau vien todėl, kad kilo ginčas, atmestinas kaip nepagrįstas, nes CK 4.45 str. 1 d. leidžia teismui nustatyti sklypo ribas tik tokiu atveju, kai jos nėra aiškios iš esamų dokumentų. Šiuo atveju ieškovo žemės sklypo ribos yra aiškios ir įregistruotos viešame registre.

18Kadangi kiti apeliacinio skundo motyvai nėra tiek svarbūs ir tik papildo pagrindinį skundo argumentą, apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

19Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo valdomo žemės sklypo ploto neatitikimui su Nekilnojamojo turto registre įregistruotu žemės plotu pašalinti ieškovas pasirinko netinkamą būdą.

20Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas bei pagrįstas, todėl naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

21Apeliacinį skundą atmetus iš ieškovo atsakovams priteistinos advokato pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidos (t. 2, b.l. 137-138, CPK 98 str.).

22Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,

Nutarė

23Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

24Priteisti iš J. P. S. Z. ir J. R. po 500 Lt advokato pagalbos apeliacinėje instancijoje išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. ieškovas ieškiniu prašė nustatyti jam priklausančio žemės sklypo ribas... 4. Atsakovai su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad jų ir ieškovo žemės sklypų... 5. Klaipėdos rajono apylinkės teismas ieškinį atmetė, iš ieškovo priteisė... 6. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo Klaipėdos rajono... 7. 2001-06-29 ieškovas sudarė valstybinės žemės pirkimo-pardavimo sutartį.... 8. Atsakovai pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 9. Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą negauta.... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Atmesdamas ieškinį, pirmosios instancijos teismas savo sprendimą grindė... 12. Su tokia teismo išvada kolegija sutinka, nes ji atitinka byloje surinktus... 13. Iš bylos medžiagos matyti, jog ieškovas 2003-02-27 teismui buvo pateikęs... 14. CK 4.45 str. 1 d. nurodo, jog sklypų savininkams nesutarus dėl ginčytinų... 15. Ieškinio pareiškimu ieškovas savo reikalavimus sieja ne su registro duomenų... 16. Valstybinės žemės 2001-06-29 pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas įsigijo... 17. Apeliacinio skundo motyvas, kad pirmosios instancijos teismas ieškinį turėjo... 18. Kadangi kiti apeliacinio skundo motyvai nėra tiek svarbūs ir tik papildo... 19. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog ieškovo valdomo... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra... 21. Apeliacinį skundą atmetus iš ieškovo atsakovams priteistinos advokato... 22. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326-331 str.,... 23. Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2007 m. rugpjūčio 30 d. sprendimą... 24. Priteisti iš J. P. S. Z. ir J. R. po 500 Lt advokato pagalbos apeliacinėje...