Byla 2-5452-608/2014
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,4finance" ieškinį atsakovui M. A. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė ,,4finance" kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo M. A. 750,00 Lt skolos, 75,00 Lt komisinio mokesčio, 1485,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teismo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovo gyvenamosios ir darbo vietos adresai nežinomi, ieškovas neprašė skirti kuratoriaus ir nesutiko apmokėti jo išlaidų, todėl procesiniai dokumentai atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu. Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Byloje nustatyta, kad uždaroji akcinė bendrovė „SMScredit.lt" ir atsakovas M. A. 2010-03-23 pagal uždarosios akcinės bendrovės „SMScredit.lt“ bendrąsias paskolos sutarties sąlygas sudarė paskolos sutartį. Pagal sutartį ieškovas suteikė atsakovui 750,00 Lt dydžio paskolą. Tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. Pagal LR CK 6.886 str., vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Sutartyje numatytas paskolos sutarties terminas – 30 dienų, t.y. atsakovas paskolą turėjo grąžinti iki 2010-04-22. Palūkanos, numatytos už naudojimąsi paskola (paskolos suteikimo komisinis mokestis) – 75,00 Lt. Atsakovas paskolos laiku negrąžino. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 750,00 Lt paskolos ir 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio yra teisėtas, todėl tenkintinas.

6Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1485,00 Lt delspinigių tenkintinas iš dalies. Atsižvelgiant į pagrindinės prievolės ir delspinigių dydžio santykį, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai laikytini aiškiai per didelėmis netesybomis. LR CK 6.73 str. 2 d. nustatyta, kad jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Analogiškai delspinigių sumažinimas reglamentuojamas ir CK 6.258 str. 3 d. Šiomis teisės normomis teismui suteikta teisė sumažinti priteistinų delspinigių sumas. Netesybos gali būti mažinamos tik tiek, kad netaptų mažesnės už kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.71 – 6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, baudinių netesybų nenumatyta. Netesybos šiuo atveju atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Iš bylos medžiagos nematyti, jog ieškovas, prieš suteikdamas kreditą įvertino atsakovo finansinę būklę, bent minimaliai išanalizavo jo galimybę atsiskaityti su ieškovu. Teismas daro išvadą, kad tuo pačiu ieškovas prisiėmė dalį rizikos, jog atsakovas iš viso neatsiskaitys su juo. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų nevykdė. Pažymėtina, kad paskolos sutartyje nustatytos palūkanos (paskolos suteikimo komisinis mokestis) garantuoja ieškovui pelną, todėl netesybos neturėtų būti papildomomis pajamomis. Jos turėtų tik kompensuoti ieškovui nuostolius už laiku negrąžintą kreditą.

7Bylos medžiaga patvirtina, kad šalių bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 10.2 punkte numatyti 1 proc. delspinigiai, yra aiškiai per didelės netesybos ir prieštarauja tiek CK nuostatoms, tiek ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai. Tokių didelių nuostolių ieškovas nepagrindė jokiais įrodymais. Tai ypač svarbu, kai ginčas, kaip ir nagrinėjamu atveju, yra kilęs iš vartojimo sutarties, todėl bylą nagrinėjantys teismai turi pareigą būti aktyvūs ir ex officio įvertinti pagal LR CK 6.188 str. įtvirtintus sąžiningumo kriterijus šalių sutarties, iš kurios kilęs ginčas, sąlygas, taip pat pagal LR CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nuostatas kontroliuoti delspinigių dydį. Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini. Ieškovui nepateikus įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovas patyrė papildomus nuostolius dėl atsakovo netinkamo prievolės vykdymo, įvertinus visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), darytina išvada, kad šalių interesų pusiausvyrą atitiktų numatytų 1 procento netesybų sumažinimas iki 0,2 procentų. (LAT nutartys 2007-03-05 civ. b. Nr. 3K-3-85/2007; 2007-10-12 civ. b. Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.). Teismas vadovaujasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str. 4 d.), įvertina tai, kad nebūtų pažeista sutarties šalių interesų pusiausvyra ir sumažina ieškovo prašomą priteisti 1485,00 Lt delspinigių sumą iki 297,00 Lt.

8Ieškovui iš atsakovo priteisiamos metinės procesinės penkių procentų dydžio palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kadangi ieškovo reikalavimai patenkinti 48,57 proc., proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo ieškovo naudai priteisiama 26,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (54,00 Lt žyminio mokesčio, x 48,57/100) (CPK 79 str., 93 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str., 286 str., teismas

Nutarė

10Ieškinį tenkinti iš dalies ir priimti sprendimą už akių.

11Priteisti iš atsakovo M. A. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse" naudai 750,00 Lt skolos, 75,00 Lt paskolos suteikimo komisinio mokesčio, 297,00 Lt delspinigių, iš viso 1122,00 Lt (vieną tūkstantį vieną šimtą dvidešimt du litus) skolos.

12Priteisti iš atsakovo M. A. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse" naudai penkis procentus metinių palūkanų nuo priteistos 1122,00 Lt sumos nuo 2013-12-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo M. A. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „4finanse" naudai 26,00 Lt (dvidešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

16Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas per trisdešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai