Byla 2S-1635-560/2011
Dėl 2011-03-08 sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-102-130/2011 peržiūrėjimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rūtos Burdulienės, Nataljos Cikoto ir Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų M. V. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-18 nutarties, kuria atmestas ieškovų M. V. ir R. V. pareiškimas dėl 2011-03-08 sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-102-130/2011 peržiūrėjimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė pripažinti, kad atsakovo Nordea Bank Finland Plc 2010-04-27 pranešimas Nr. 4562 apie 2007 m. rugsėjo 19 d. Kreditavimo sutarties Nr. KK 070971GO (pakeistos ir nauja redakcija išdėstytos 2009-05-08 papildomu susitarimu Nr. KKP 09/05/44VY) nutraukimą yra neteisėtas, negaliojantis ir nesukuriantis jokių 2007-09-19 Kreditavimo sutarties Nr. KK 070971GO nutraukimo teisinių padarinių (negalioja ab initio), bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Vėliau ieškovai pakeitė ieškinio dalyką ir prašė pripažinti, kad atsakovo Nordea Bank Finland Plc (AB), veikiančio per Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrių, atliktas vienašalis 2007-09-19 kreditavimo sutarties Nr. KK 07/09/71GO nutraukimas yra neteisėtas, negaliojantis ir nesukuriantis jokių 2007 m. rugsėjo 19 d. kreditavimo sutarties Nr. KK 07/09/71GO nutraukimo teisinių padarinių (negalioja ab initio).

6Ieškovai ir jų atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovo atstovai prašė teismo priimti sprendimą už akių, nes ieškovai ir jų atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių.

7Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-03-08 priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį atmetė. Teismas nepripažino, kad ieškovais ir jų atstovas neatvyko į teismo posėdį dėl svarbių priežasčių. Teismas atlikęs įrodymų formalų vertinimą, nustatė, kad ieškovai nevykdė savo esminių įsipareigojimų pagal kreditavimo sutartį, nemokėjo kredito grąžinimo įmokų, iš suteikto 469 946,68 eurų kredito yra grąžinta tik kiek didesnė nei 68 eurų paskolos dalis, todėl konstatavo, jog bankas, remdamasis teisės aktų bei sutarties nuostatomis, turėjo pagrindą nutraukti kreditavimo sutartį. Aplinkybės, kad paskolos gavėjai kreipėsi į banką ir į teismą dėl sutarties sąlygų pakeitimo, neapribojo banko sutartinių teisių vienašališkai nutraukti kredito sutartį ieškovams pažeidus sutarties sąlygas. Teismas laikė, kad ieškovai neįrodė tų aplinkybių, kuriomis grindžiamas jų ieškinys (LR CPK 178 str.).

8Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė pareiškimą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-03-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė skundžiamą sprendimą panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad jie parengiamajame teismo posėdyje nedalyvavo dėl to, kad prieš pat teismo posėdį atsakovui įteikė pasiūlymą dėl taikaus ginčo sprendimo ir, negavus oficialaus atsakovo atsakymo į šį pasiūlymą, teismui pateikė prašymą dėl bylos atidėjimo (kol bus gautas oficialus atsakovo atsakymas). Teismui priėmus sprendimą už akių, buvo užkirstas kelias taikiam susitarimui, nebuvo pasiekti pagrindiniai civilinio proceso tikslai, kas sudarė prielaidas neteisingam bylos išnagrinėjimui dėl formalaus byloje esančių įrodymų vertinimo. Ieškovai byloje buvo labai aktyvūs ir niekada nenusišalino nuo bylos nagrinėjimo, todėl prašo teismą sprendimą už akių panaikinti ir bylos nagrinėjimą iš esmės atnaujinti. Ieškovai įsitikinę, kad tik taikus ieškovų ir atsakovo tarpusavio ginčų išsprendimas atitiks abiejų šalių interesus

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-04-18 nutartimi atmetė ieškovų M. V. ir R. V. pareiškimą dėl 2011-03-08 sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju nėra nei vienos sąlygos, būtinos panaikinti nagrinėjamoje byloje priimtą sprendimą už akių bei atnaujinti bylos nagrinėjimą. Teismas pakartotinai konstatavo, kad ieškovai ir jų atstovas neatvyko į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių, nes ieškovai atsakovo poziciją dėl taikos sutarties sudarymo galimybės galėjo sužinoti bei prašymą dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pateikti parengiamojo posėdžio metu. Be to, ieškovų atstovas – advokatas, taip pat neatvykęs į teismo posėdį, nepateikė jokių dokumentų, pateisinančių jo atvykimą. Taip pat ieškovai neįrodė, kad teismas, priimdamas sprendimą už akių, netinkamai taikė materialinės ar procesinės teisės normas, bei nepateikė jokių įrodymų, galinčių paneigti teismo nustatytas aplinkybes, kuriomis grindžiamas sprendimas už akių.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

12Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-18 nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - atnaujinti šios bylos nagrinėjimą. Nurodo, kad teismas skundžiamą nutartį priėmė neįvertinus visų svarbių aplinkybių. Skunde teigiama, kad vienas iš sprendimo už akių panaikinimo pagrindų yra teismo išvada, kad šalis į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui. Šiuo gi atveju apeliantai į teismo posėdį neatvyko dėl to, kad bylos nagrinėjimas nebuvo galimas atsakovui nepateikus oficialios pozicijos dėl apeliantų taikos pasiūlymo ir apie tokį bylos nagrinėjimo negalimumą teismas buvo laiku (prieš teismo posėdį) informuotas, apeliantams pateikus prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo. Taigi svarbi priežastis, dėl kurios negalėjo būti išnagrinėta byla, pasak apeliantų, buvo taikos sutarties tarp apeliantų ir atsakovo sudarymo galimybių neišnaudojimas. Teismas šią priežastį žinojo, todėl privalėjo arba atidėti bylos nagrinėjimą, kol bus gautas oficialus atsakovo atsakymas dėl taikos sutarties sudarymo, arba išnagrinėti bylą nedalyvaujant apeliantams, išsiaiškinus paties atsakovo (o ne per atstovus) neigiamą atsakymą į taikos pasiūlymą. Apeliantų įsitikinimu, teismui neteisėtai priėmus sprendimą už akių buvo užkirstas kelias apeliantų ir atsakovo sutaikymui. Todėl teismas skundžiama nutartimi turėjo pagrindą panaikinti sprendimą už akių, tačiau, pažeisdamas CPK 288 str. nuostatas, to nepadarė. Pasak apeliantų, teismas, atmesdama pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, rėmėsi CPK 288 str. 4 d. nustatytų sprendimo už akių panaikinimo sąlygų visetu ir neanalizavo tokios galimybės, kad sprendimas už akių yra neteisingas, nes pažeidžia apeliantų teisę siekti taikaus ginčo su atsakovu išsprendimo. Jeigu teismas būtų įvertinęs tai, kad apeliantai nepiktnaudžiaudami teise siekia taikaus ginčo su atsakovu išsprendimo, o sprendimas už akių iš viso užkerta kelią tokiam taikiam susitarimui, apeliantų įsitikinimu, sprendimas už akių galėjo būti panaikintas net nekonstatavus, kad apeliantai į teismo posėdį neatvyko dėl svarbių priežasčių.

13Atsakovas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, su kuriuo nesutiko ir prašė jį atmesti, o 2011-04-18 teismo nutartį palikti nepakeistą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo teigimu, teismas pagrįstai priėmė sprendimą už akių bei skundžiama nutartimi atmetė ieškovų pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pasak atsakovo, teismas pagrįstai apeliantų nedalyvavimo teismo posėdyje priežasčių nepripažino svarbiomis. Atsiliepime pažymima, kad vien tik ieškovų pateiktas prašymas nėra pakankamas pagrindas atidėti bylos nagrinėjimą. Ieškovai prašyme atidėti bylos nagrinėjimą visiškai nenurodė jokių aplinkybių, pateisinančių jų nedalyvavimą teismo posėdyje. Pasak atsakovo, net ir būdami pateikę bankui pasiūlymą dėl taikaus ginčo sprendimo, ieškovai, siekdami operatyviai užbaigti ginčą, privalėjo atvykti į teismo posėdį vien tik dėl to, kad galėtų greitai ir operatyviai sužinoti banko poziciją dėl taikos sutarties sudarymo. Pateikdami pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo prieš pat teismo posėdį, ieškovai piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis ir siekė vilkinti bylos nagrinėjimą – žinodami, kad banko atsakymas dėl taikos sutarties sudarymo bus neigiamas. Pasak atsakovo, ieškovai net nesiruošė dalyvauti teismo posėdyje, nes patikslintame ieškinyje nurodė, kad bylą ves per advokatą, kuris taip pat neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį. Banko atstovai parengiamojo teismo posėdžio metu puikiai žinojo banko oficialią poziciją dėl taikos sutarties sudarymo, kurią ir išdėstė teismo posėdžio metu. Šią banko poziciją patvirtina ir teismui pateiktas banko 2011-03-22 d. raštas. Taip pat atsiliepime teigiama, kad pirmosios instancijos teismas CPK 288 str. 4 d. nuostatas taikė tinkamai, taip, kaip išaiškino Konstitucinis teismas - net ir nustatęs, kad apeliantai ir jų atstovas teismo posėdyje nedalyvavo dėl priežasčių, kurios nelaikytinos svarbiomis, teismas analizavo, ar apeliantai pateikė įrodymus, pagrindžiančius, kad sprendimas už akių yra nepagrįstas ir neteisėtas. Tačiau, kadangi apeliantai tokių įrodymų nebuvo pateikę, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai konstatavo, kad pagrindo naikinti sprendimą už akių nėra.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

16Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinusi argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, padarė teisingas išvadas, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

17Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad civilinėje byloje Nr. 2-102-130/2011 pagal ieškovų M. V. ir R. V. ieškinį atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB) dėl sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu buvo paskirtas parengiamasis posėdis 2011-03-08 dienai. Teismo šaukimai buvo tinkamai įteikti tiek ieškovams, tiek ir jų atstovui advokatui Justui Sakavičiui (t. 2 b.l.113, 115, 116). 2011-03-07 (likus vienai dienai iki parengiamojo teismo posėdžio) ieškovai atsakovui pateikė pasiūlymą dėl ginčo išsprendimo taikiai. Taip pat tą pačią dieną ieškovai teismui pateikė prašymą dėl teismo posėdžio atidėjimo, kuriame pažymėjo, kad iki teismo posėdžio pradžios ieškovai pateikė pareiškimą dėl ieškinio dalyko pakeitimo, o atsakovui įteikė pagrįstą ir realų pasiūlymą dėl visų tarpusavio ginčų (taip pat ir nagrinėjamo šioje byloje) išsprendimo taikiai, kas, ieškovų nuomone, yra svarbios priežastys neišnagrinėti bylos iš esmės paskirto posėdžio metu, todėl prašė 2011-03-08 teismo posėdį atidėti (t. 2 b.l. 140-141). Į 2011-03-08 vykusį teismo parengiamąjį posėdį nei ieškovai, nei jų atstovas neatvyko, o atsakovo atstovai išdėstė banko poziciją, kad su ieškovų pasiūlymu dėl taikaus ginčo sprendimo nesutinka, ir prašė priimti sprendimą už akių (t. 2 b.l. 152-153). 2011-03-08 Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį atmetė (t. 2 b.l. 154-157). Ieškovai pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, tačiau Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas skundžiama 2011-04-18 nutartimi ieškovų pareiškimo netenkino. Ieškovai, nesutikdami su šia teismo nutartimi, iš esmės teigia, kad vien dėl to, jog ieškovai pateikė atsakovui siūlymą bylą išnagrinėti taikiai bei nesant išnaudotoms visoms galimybėms bylą baigti taikiai, teismas privalėjo atidėti bylos nagrinėjimą bei negalėjo priimti sprendimo už akių. Tuo tarpu teismui priėmus sprendimą už akių buvo užkirstas kelias taikiam bylos išsprendimui, pažeistos ieškovų teisės ir interesai. Be to, teismas, netenkindamas pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netinkamai (pažeidžiant Konstitucinio teismo išaiškinimą) taikė CPK 288 str. 4 d. nuostatas. Su tokiais ieškovų teiginiais apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka ir juos laiko nepagrįstais.

18Iš LR CPK 246 str. 1 d. bei 285 str. 1 d. nuostatų seka, kad tais atvejais, kai į teismo posėdį neatvyksta ieškovas ir/ar jo atstovas, kuriems buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, tačiau kurie iki teismo posėdžio pradžios nepateikė duomenų, pateisinančių savo neatvykimą, arba, jei tokie duomenys buvo pateikti, teismas neatvykimo priežasčių nepripažįsta svarbiomis, ir jei to prašo atsakovas, teismas CPK nustatyta tvarka priima sprendimą už akių. CPK 230 str. 2 d. numato sprendimo už akių priėmimo galimybę, kai byla nagrinėjama parengiamajame posėdyje. Šiame straipsnyje nurodyta, kad tuo atveju, kai byla nagrinėjama parengiamajame posėdyje ir į šį posėdį neatvyksta šalis, kuriai tinkamai pranešta, atvykusios šalies prašymu, teismas priima sprendimą už akių. CPK 287 str. nustatyta, jog neatvykusi į teismo posėdį šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šiuo šalies procesiniu dokumentu pradedama CPK 288 str. nurodyta procedūra – sprendimo už akių peržiūrėjimas. Pareiškimas peržiūrėti sprendimą už akių nėra apeliacinis skundas, nes neperkelia bylos nagrinėjimo į aukštesnės instancijos teismą. Pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviai šaliai pašalinti savo neatvykimo į teismo posėdį padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (CPK 285 str. 5 d.). Sprendimo už akių peržiūrėjimo pagrindai yra dvi aplinkybių grupės: viena susijusi su asmens, prieš kurį priimtas sprendimas už akių, pasyvumu, kita – su teismo sprendimo už akių pagrįstumu. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad vien procesinio pasyvumo (neatvykimo į teismą, nepateikimo procesinio dokumento ar kt.) aplinkybė nėra pagrindas panaikinti teismo sprendimą už akių, nes pagal CPK 287 straipsnio 2 dalies 3 ir 4 punktus turi būti nurodytos dvi aplinkybių grupės. Tuo tarpu vien teismo sprendimo nepagrįstumo aplinkybė pagal teisinės valstybės principą ir Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas) yra pagrindas naikinti teismo sprendimą už akių. Šaliai neatvykus į teismo posėdį be svarbių priežasčių, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, teismas privalo naikinti sprendimą už akių (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Lavistos agrogrupė“ v. UAB „Vilbana“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-167/2005; 2006 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Šveicarijos konfederacijos AB „MAYER & CIE AG“ v. N. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-131/2006; 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nuolatinės arbitražo institucijos Vilniaus komercinio arbitražo teismas v. J. Š., bylos Nr. 3K-3-403/2006; 2006 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. V. v. UAB „Girteka“, bylos Nr. 3K-3-525/2006; 2006 m. gruodžio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. B. v. J. V., bylos Nr. 3K-3-699/2006; 2007 m. spalio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Abplanalp Engineering“ v. UAB „Transtira“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-389/2007; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos respublikos generalinis prokuroras v. D. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-227/2008; kt.)

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, laiko, kad pirmosios instancijos teismas, nepažeisdamas CPK nuostatų ir suformuotos teismų praktikos bei Konstitucinio teismo išaiškinimų dėl sprendimo už akių priėmimo ir jo peržiūrėjimo, pagrįstai ir teisėtai nagrinėjamoje byloje, ieškovams be pateisinamos priežasties neatvykus į parengiamąjį teismo posėdį, priėmė sprendimą už akių bei vėliau skundžiama nutartimi atmetė ieškovų pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. CPK 246 str. 1 d. numatyta, kad bylos nagrinėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu jis iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis. Taigi vien tik pateiktas šalies prašymas nėra pakankamas pagrindas teismui atidėti bylos nagrinėjimą, nes, sprendžiant šį klausimą, yra svarbiausia teismui nustatyti, ar šalies nurodytos aplinkybės dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pripažintos svarbiomis, sudarančiomis kliūtis nagrinėti bylą paskirtame teismo (ar parengiamajame) posėdyje. Nagrinėjamu atveju, ieškovai, remdamiesi tuo, kad jie teismui pateikė prašymą dėl ieškinio dalyko pakeitimo bei atsakovui pateikė siūlymą ginčą baigti taikiai, prašė teismo atidėti bylos nagrinėjimą (t. 2 b.l. 140-141). Tačiau šiame prašyme ieškovai nenurodė, kad nei jie, nei jų atstovas teismo posėdyje nedalyvaus, nepateikė jokių paaiškinimų dėl nedalyvavimo teismo posėdyje bei tą pateisinančių objektyvių duomenų. Nedalyvavimo parengiamajame teismo posėdyje pateisinančių paaiškinimų bei įrodymų ieškovai taip pat nepateikė nei prašydami peržiūrėti sprendimą už akių, nei paduodami atskirąjį skundą. Įvertinus šias aplinkybes, pripažintina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovai ir jų atstovas neatvyko į teismo posėdį be pateisinamų priežasčių. Teismo vertinimu, vien tik prašyme nurodytos aplinkybes, nesudarė pagrindo atidėti bylos nagrinėjimą, nes toks prašymas galėjo būti pareikštas ir parengiamojo posėdžio metu (ypač atsižvelgiant į tai, kad prašymas buvo pateiktas tik vieną dieną prieš paskirtą teismo posėdį), teismui ir šalims išklausius abiejų šalių pozicijas dėl galimybės bylą baigti taikiai. Iš parengiamojo teismo posėdžio protokolo matyti, kad atsakovo atstovai, turintys įgaliojimus teismo procese veikti atsakovo vardu (taip pat ir sudaryti taikos sutartį), aiškiai išdėstė atsakovo poziciją, jog nesutinka su ieškovų pateiktu siūlymu dėl bylos užbaigimo taikiu būdu, ir, įvertinus tai, kad ieškovai ir jų atstovas be pateisinamos priežasties neatvyko į teismo posėdį, prašė priimti sprendimą už akių. Teisėjų kolegijos manymu, apeliantai, būdami šio proceso aktyviąja šalimi, turi būti suinteresuoti operatyviu ir efektyviu teismo procesu, tačiau byloje esantys duomenys, rodantys, kad tarp šalių ginčas dėl kreditavimo sutarties kilo dar 2010-01-15, kai apeliantai kreipėsi į teismą su kitu ieškiniu dėl sutarties pakeitimo (šios bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas iki bus priimtas galutinis teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje), o nagrinėjamoje byloje ieškinys buvo priimtas 2010-12-17 ir iki 2011-03-08 parengiamojo posėdžio vyko keletas teismo posėdžių, bet ieškovams pasiūlymą sudaryti taikos sutartį pateikus tik likus dienai iki parengiamojo posėdžio ir tuo pagrindu paprašius atidėti bylos nagrinėjimą bei jiems be pateisinamos priežasties neatvykus į paskirtą parengiamąjį posėdį, leidžia pagrįstai įtarti, kad apeliantai taip piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir siekė bylos nagrinėjimo užvilkinimo. Priešingai nei teigia apeliantai, nei teismo sprendimas už akių, nei skundžiama teismo nutartis neužkirto kelio šalims ginčą išspręsti taikiai. Kaip minėta, vien nustačius skundžiamo sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, yra pagrindas panaikinti sprendimą už akių. Nagrinėjamu atveju ieškovas nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių sprendimo neteisingumą ir asmens teisių pažeidimą, o pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo ir atskirajame skunde išdėstyti ieškovų samprotavimai nesudaro pagrindo abejoti 2011-03-08 sprendimo už akių pagrįstumu ir teisėtumu. Taigi, nenustačius aukščiau minėtų aplinkybių, kurioms esant privalu panaikinti sprendimą už akių ir bylos nagrinėjimą atnaujinti, nėra pagrindo naikinti Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011-04-18 nutartį bei 2011-03-08 sprendimą už akių.

20Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė CPK 288 str. 4 d. nuostatas, nenukrypo nuo formuojamos teismų praktikos analogiškose bylose bei Konstitucinio teismo išaiškinimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, nes, kaip matyti iš skundžiamos nutarties, teismas įvertino bei pasisakė tiek dėl ieškovų bei jų atstovo neatvykimo be pateisinamo priežasties į parengiamąjį teismo posėdį, tiek ir dėl sprendimo už akių teisėtumo, tai yra teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad ieškovai nepateikė jokių įrodymų ar pagrįstų paaiškinimų, leidžiančių suabejoti prašomo peržiūrėti sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu. Priešingi apeliantų teiginiai, jog teismas taikė antikonstitucinę teisės normą, yra niekuo nepagrįsti.

21Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkintinas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Iš antrosios šalies priteisiamos išlaidos už pagalbą advokato, dalyvavusio nagrinėjant bylą, rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Išlaidos priteisiamos pagal pateiktus dokumentus (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Teismui pateikti rašytiniai dokumentai patvirtina, kad atsakovas dėl atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimo, paruošimo ir pateikimo teismui turėjo 6 553,22 Lt advokato pagalbos išlaidų. Teismas, vadovaudamasis CPK 98 str. 2 d., 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, dydį, parengtų procesinių dokumentų kiekį ir apimtis, sprendžia, jog atsakovų prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos sumažintinos, atsakovui priteisiant 600 Lt advokato pagalbos išlaidų iš apeliantų, t.y. iš kiekvieno apelianto priteisiant po 300 Lt.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Ieškovų M. V. ir R. V. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartį palikti nepakeistą.

26Priteisti atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB) iš ieškovų M. V. ir R. V. 600 Lt (šešis šimtus Lt) atsakovo turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, t.y. iš kiekvieno apelianto priteisiant po 300 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė... 6. Ieškovai ir jų atstovas į parengiamąjį teismo posėdį neatvyko. Atsakovo... 7. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-03-08 priėmė sprendimą už akių,... 8. Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė pareiškimą dėl Vilniaus miesto 3... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2011-04-18 nutartimi atmetė ieškovų M.... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 12. Ieškovai M. V. ir R. V. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 13. Atsakovas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 16. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi pateiktą civilinės bylos medžiagą,... 17. Išnagrinėjus atskirąjį skundą ir bylos medžiagą nustatyta, kad... 18. Iš LR CPK 246 str. 1 d. bei 285 str. 1 d. nuostatų seka, kad tais atvejais,... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos... 20. Priešingai nei teigia apeliantai, pirmosios instancijos teismas tinkamai... 21. Įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes nėra pagrindo pripažinti pirmosios... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu,... 24. Ieškovų M. V. ir R. V. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2011 m. balandžio 18 d. nutartį palikti... 26. Priteisti atsakovui Nordea Bank Finland Plc (AB) iš ieškovų M. V. ir R. V....