Byla e2A-968-117/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Alvydo Poškaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Mano būstas LT“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo prieštaraujančiais Viešųjų pirkimų įstatymui ir kitiems teisės aktams, viešųjų pirkimų principams bei ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Lintel“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vilniaus energija“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo; tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Infomedia“, uždaroji akcinė bendrovė „FCR Media Lietuva“, uždaroji akcinė bendrovė „Mano būstas LT“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ginčas kilo dėl tiekėjo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo.

6Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ 2014 m. spalio 29 d. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS) paskelbė Skambučių centro paslaugų pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu (pirkimo Nr. 147260). Pirkimo sąlygose nurodyta, kad neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų. Atsakovas iki pasiūlymų vertinimo iš tiekėjų grupės, susidedančios iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, pareikalavo pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ši tiekėjų grupė per nustatytą terminą pateikė atsakovui savo pasiūlymo kainos pagrindimą. Atsakovas 2015 m. vasario 10 d. CVP IS paskelbė tiekėjų pasiūlymų eilę ir pirkimo laimėtoją; pirkimo laimėtoju buvo pripažintas UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ pasiūlymas, kurio kaina su PVM 393 250 Lt, antras – UAB „Mano būstas LT“ pasiūlymas, kurio kaina su PVM 470 673,06 Lt, trečias – UAB „Lintel“ pasiūlymas, kurio kaina su PVM 683 308,78 Lt.

7Ieškovai UAB „Lintel“ ir UAB „Mano būstas LT“ kreipėsi į atsakovą su pretenzijomis, reikalaudami panaikinti pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, iš naujo įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę. Atsakovui atmetus pretenzijas, ieškovai kreipėsi teismą. UAB „Lintel“ prašė panaikinti atsakovo pirkimo komisijos sprendimą dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo. UAB „Mano būstas LT“ prašė pripažinti neteisėtu atsakovo atliktą UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ neįprastai mažos kainos pagrindimo įvertinimą ir priimtą sprendimą pripažinti šį pagrindimą tinkamu; pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimą atmesti ieškovo pretenziją; pripažinti neteisėtu atsakovo sprendimu sudarytą pasiūlymų eilę ir sprendimą dėl pasiūlymo eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo.

8Ieškovų manymu, konkurso laimėtojo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl tinkamai nepagrįstos neįprastai mažos pasiūlymo kainos. UAB „Lintel“ nurodė, kad laimėtojas nepateikė dokumentų, kurie detaliai pagrįstų jo pasiūlyme nurodytą kainą. Remiantis sertifikuota žmogiškųjų išteklių planavimo sistema (Avaya Blue Pumpkin) ir kitomis aprobuotomis metodikomis ir industrijos kriterijais, vien atsakovo perkamų skambučių centro paslaugų tiekimo sąnaudos sudaro 160 605,20 Eur (554 537,65 Lt), todėl ieškovui kilo pagrįstos abejonės, ar trečiųjų asmenų pasiūlytos paslaugos atitinka visus pirkimo sąlygose nustatytus techninius reikalavimus, ar pasiūlymuose buvo įvertintos visos reikalaujamos paslaugų techninės charakteristikos ir ar tokius pasiūlymus pateikę tiekėjai užtikrins pirkimo sąlygas atitinkančių paslaugų tiekimą atsakovui.

9UAB „Mano būstas LT“ nurodė, kad iš atsakovo atsakymo į pretenziją nėra aišku, ar neįprastai mažos kainos pagrindimas buvo įvertintas laikantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. 1S-122 patvirtintų Rekomendacijų dėl pasiūlyme nurodytos prekių, paslaugų ar darbų neįprastai mažos kainos pagrindimo (toliau – Rekomendacijos) 6 punkte įtvirtintų kriterijų. Perkančiosios organizacijos nemotyvuotas atsakymas į pretenziją ir joje išdėstyti deklaratyvūs argumentai leidžia daryti išvadą, kad detalus visų paslaugų įkainių sudėtinių dalių pagrindimo vertinimas išvis nebuvo atliktas, todėl UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ pasiūlymas turėjo būti atmestas, sudarant naują pasiūlymų eilę.

10Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartimi civilinės bylos pagal ieškovų UAB „Lintel“ ir UAB „Mano būstas LT“ ieškinius buvo sujungtos į vieną civilinę bylą.

11II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovų UAB „Lintel“ ir UAB „Mano būstas LT“ ieškinius atmetė.

13Teismas pažymėjo, kad vertinti, ar kaina yra neįprastai maža, yra perkančiosios organizacijos diskrecija, kuri yra ribojama imperatyviais viešųjų pirkimų principais, tačiau formalus tiekėjo pasiūlymo atitikimas neįprastai mažos kainos kriterijams per se nedaro pasiūlymo neteisėtu ir atmestinu; perkančioji organizacija turi pareigą patikrinti pasiūlymo pagrįstumą, ir, jeigu tiekėjas yra pajėgus įvykdyti pirkimą pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, turi teisę jį priimti.

14Teismas nustatė, kad visų trijų tiekėjų pasiūlymų (su PVM) vidurkis yra 515 743 Lt, t. y. UAB „Infomedia“ ir jo partnerio pasiūlymo kaina (su PVM) skiriasi nuo visų pasiūlymų vidurkio 23,75 proc., o UAB „Mano bustas LT“ – tik 8,73 proc.; toks kainų skirtumas teismų praktikoje vertinamas kaip įprastas. Taigi pagal visus kriterijus tik UAB „Infomedia“ pasiūlymo kaina atitinka neįprastai mažos kainos apibrėžimą, tačiau kartu teismas pažymėjo, kad konkursą laimėjusio trečiojo asmens UAB „Infomedia“ su partneriu ir UAB „Mano būstas LT“ pasiūlymų kainos yra labai artimos; ženkliai skiriasi ieškovo UAB „Lintel“ pasiūlymo kaina, kuri yra net 290 058 Lt didesnė, nei konkurso laimėtojo pasiūlymo kaina bei 212 635 Lt didesnė, nei UAB „Mano būstas LT“ pasiūlymo kaina. Pasak teismo, toks ieškovo UAB „Lintel“ ir kitų dalyvių pasiūlymų kainų skirtumas neabejotinai turėjo įtakos kainų vidurkiui ir laimėtojo pasiūlymo kainos vertinimui, be to, toks pasiūlymų kainų skirtumas duoda pagrindo abejoti ieškovo UAB „Lintel“ pasiūlytos kainos pagrįstumu.

15Teismas, susipažinęs su atsakovo pateiktu UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ neįprastai mažos kainos pasiūlymo pagrindimu (nevieša bylos medžiaga), sprendė, kad atsakovo viešojo pirkimo komisija Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 34 straipsnio 3 dalyje numatytų neįprastai mažos kainos pasiūlymo vertinimo principų nepažeidė, tinkamai įgyvendino savo diskrecijos teisę bei viešojo pirkimo tikslą – įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 str. 2 d.). Teismas pažymėjo, kad ieškovai neskundė teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutarties dalies dėl šios medžiagos pripažinimo nevieša civilinės bylos medžiagos dalimi. Teismas sprendė, kad atsakovas pagrįstai atsisakė pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimą kitiems pirkimo dalyviams ir neatskleidė kainodaros principų, atsakydamas į kitų tiekėjų (ieškovų) pretenzijas. Pasak teismo, atsakymų į pretenzijas glaustumas nesutrukdė ieškovams kreiptis į teismą dėl teisminės gynybos. Dėl to teismas atmetė ieškovų argumentus, kad atsakovas pažeidė skaidrumo bei viešojo pirkimo dalyvių lygiateisiškumo principus; teismo vertinimu, atsakovas išlaikė šių principų ir VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostatų balansą ir tinkamai įvykdė pareigą išsaugoti jam patikėtos konfidencialios informacijos slaptumą. Pasak teismo, trečiojo asmens neįprastai mažos kainos pagrindime pateikta konfidenciali informacija atitinka visus Rekomendacijose nustatytus kriterijus.

16Ieškovas UAB „Lintel“ savo teiginius apie tai, kad laimėjusio tiekėjo pasiūlymo nepagrįstai maža kaina yra mažesnė už minimalias perkamų paslaugų tiekimo sąnaudas ir negali užtikrinti paslaugų, atitinkančių pirkimo sąlygas, teikimo atsakovui, pagrindžia viešojoje informacinėje erdvėje paskelbtais užsienio subjektų tyrimais, tokiais kaip sertifikuota kontaktų centro žmogiškųjų išteklių planavimo sistema Avaya Blue Pumpkin, Cost Structure and Distribution in Today Contact Centers industrijos kriterijais, danų mokslininko Argner Krarup Erlang tyrimais, tačiau nepateikta jokių duomenų, kad ieškovo pateikti darbuotojų poreikio apskaičiavimai taikytini konkrečioje nagrinėjamos bylos situacijoje. Ieškovas nenurodė, kada buvo sertifikuota Avaya sistema, kada ir kokiomis sąlygomis buvo apskaičiuoti industrijos kriterijai ir atlikti danų mokslininko tyrimai. Trečiųjų asmenų atsiliepimo teiginiai, kad standartai ir kriterijai, kuriais remiasi ieškovas, viešosios informacinės erdvės (interneto) duomenimis yra beviltiškai pasenę (Argner Krarup Erlang tyrimai atlikti iki 1929 m., industrijos kriterijai yra 7 m. senumo ir pan.) liko nepaneigti. Dėl to teismas atmetė ieškovo UAB „Lintel“ argumentus apie trečiųjų asmenų pasiūlytos kainos nepagrįstumą.

17Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ savo abejones dėl trečiųjų asmenų pasiūlytos kainos nepagrįstumo pagrindžia prielaida, kad trečiųjų asmenų žmogiškieji ištekliai yra nepakankami sutarties vykdymui. Nesutikdamas su šiuo argumentu, teismas atsižvelgė į trečiųjų asmenų atsiliepime nurodytą aplinkybę, kad 2014 m. jie įsigijo pažangiausią šių laikų kontaktų centro programinę įrangą Genesys, kurios pagrindinis privalumas yra efektyvus žmogiškųjų resursų paskirstymas, kai viena platforma leidžia aptarnauti kelias media rūšis vienu metu ir suteikia galimybę minimizuojant žmonių skaičių užtirtinti aukštą paslaugos teikimo lygį. Teismas pažymėjo, kad ieškovo UAB „Mano būstas LT“ kaina yra artima pirkimo laimėtojo pasiūlytai kainai; ši aplinkybė, pasak teismo, taip pat patvirtina, kad šio ieškovo prielaidos apie konkursą laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainos nerealumą yra nepagrįstos.

18Reziumuodamas teismas darė išvadą, kad atsakovas, vertindamas konkursą laimėjusio tiekėjo kainos pagrįstumą, nepažeidė VPĮ 40 straipsnio nuostatų bei viešųjų pirkimo principų (VPĮ 3, 39 str.), dėl to ieškinius atmetė.

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

20Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimo dalį, kuria atmestas jo ieškinys, ir priimti naują sprendimą – ieškovo UAB „Mano būstas LT“ ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

211. Teismas pažeidė CPK 4236 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad pasirengimas nagrinėti bylą teisme paprastai vyksta paruošiamųjų dokumentų būdu, nes sujungęs dvi bylas, nepriėmė nutarties dėl pasirengimo bylą nagrinėti paruošiamųjų dokumentų būdu, nenustatė terminų dublikams bei triplikams pateikti. Teismas 2015 m. balandžio 14 d. neskundžiama nutartimi nepagrįstai konstatavo, kad ginčo esmė atskleista, ieškovas ir atsakovas galutinai suformulavo savo reikalavimų ir atsikirtimų į pareikštus reikalavimus turinį pateiktuose procesiniuose dokumentuose. Pasirengimas bylai paruošiamųjų dokumentų būdu neįvyko, o šalys pateikė tik pirminius dokumentus, t. y. ieškovai ieškinius, o atsakovas ir trečiasis asmuo atsiliepimus.

222. Sprendime teismas nurodo, kad ieškovai neskundė teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutarties dalies dėl šios medžiagos pripažinimo nevieša bylos medžiagos dalimi, tačiau pats teismas apribojo šalių procesines teises nustatydamas, kad 2015 m. balandžio 14 d. nutartis yra neskundžiama. Teismas, 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi nustatydamas, kad trečiojo asmens pateikti neįprastai mažos kainos pagrindimo įrodymai yra nevieša bylos medžiaga, neužtikrino techninių sąlygų, kad ši medžiaga būtų viešai neprieinama bylos šalims per EPP sistemą, nors tokią galimybę turėjo, taigi šiurkščiai pažeidė bylos viešinimo principą (CPK 10 str.), neužtikrino šalių procesinio lygiateisiškumo bei dispozityvumo principų, pažeidė teisinio stabilumo principą. Šie procesinių teisės normų pažeidimai turi esminę reikšmę sprendimo neteisėtumui ir nepagrįstumui.

233. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kainos realumas ir pagrįstumas, pasiūlymus vertinant pagal mažiausios kainos kriterijų, turi esminę reikšmę. Nepagrįstas ir nerealias paslaugų kainas pripažinus tinkamomis, iškreipiama tiekėjų konkurencija ir pažeidžiami skaidrumo ir lygiateisiškumo principai. Iš sprendimo turinio ir argumentacijos matyti, jog kaip pagrindimas buvo pateiktas tik paprastas deklaratyvus paaiškinimas be jokių išsamių skaičiavimų, susitarimų ar sutarčių, leidžiančių mažinti kainas ir taikyti ypatingas nuolaidas, ir / arba pasitelkti žmogiškuosius resursus. Teismas neįvertino, kad trečiasis asmuo nepateikė konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų, kad visi resursai bus prieinami visam sutarties vykdymo laikotarpiui. Teismas turėjo pareigą neapsiriboti neįprastai mažos kainos pagrindimu kaip faktu, o įvertinti ir nustatyti, ar perkančioji organizacija turėjo realią galimybę remiantis faktiniais duomenimis įsitikinti, kad trečiojo asmens kainos pagrįstos ir realios. Nebuvo sudarytos sąlygos išreikšti poziciją ir / arba pasinaudoti kitomis įrodinėjimo priemonėmis (pvz., ekspertų pasitelkimu) po to, kai bylos medžiaga tapo vieša bylos šalims dėl teismo klaidos. Teismas tinkamai neįvertino neįprastai mažos kainos pagrindimo pagrįstumo ir realumo, nes iš sprendimo turinio nėra aišku, kokiais objektyviais duomenimis vadovaudamasis teismas padarė vienokias ar kitokias išvadas. Todėl darytina išvada, kad teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nesilaikė įrodinėjimo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

244. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, kad perkančioji organizacija, įvertinusi viešajam pirkimui pateiktus tiekėjų pasiūlymus ir nustačiusi, kad juose nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, vadovaudamasi VPĮ 40 straipsnio 1 dalimi, privalo pareikalauti, kad dalyvis pagrįstų siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti. Tiekėjas ir perkančioji organizacija turi bendradarbiauti, siekti išsiaiškinti pasiūlymo kainos realumą; šio reikalavimo neatitinka ir rungimosi principą pažeidžia vien formalus šalių susirašinėjimas, neturint tikslo nustatyti kainos pagrįstumą ar įrodyti pasirengimą tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Perkančiajai organizacijai nesuteikta neribotos diskrecijos teisės konstatuoti pasiūlymo atitikties įrodymo ar neįrodymo, t. y. įrodymų pakankamumo fakto; tam tikras aplinkybes įrodančiais tiekėjo dokumentais gali būti pripažįstami tokie dokumentai, kurių turinys dėl įrodinėjamų aplinkybių yra pagrįstas objektyviais, patikrintais duomenimis, jei šio turinio pagrindu bet kuris nešališkas, protingas asmuo gali objektyviai padaryti išvadą, kad dokumentas įrodinėjamas aplinkybes patikimai patvirtina.

255. Teismas 2015 m. balandžio 14 d. neskundžiama nutartimi nepagrįstai pripažino, kad 2015 m. sausio 16 d. kainos pagrindimas sudaro trečiojo asmens profesinę bei komercinę paslaptį. Teismas neanalizavo, ar perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo UAB „Mano būstas LT“ pretenziją, privalėjo atskleisti ne tik tai, ar ji pareikalavo iš neįprastai mažą kainą pasiūliusio tiekėjo kainos pagrindimo, tačiau ir pateikti informaciją, kaip detaliai ji išanalizavo kiekvieną tiekėjo kainos sudėtinių dalių pagrindimo eilutę ir dėl kokių priežasčių nusprendė, jog tiekėjo pasiūlyta neįprastai maža kaina leis užtikrinti tinkamą viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Perkančiosios organizacijos savo sprendimo nemotyvavimas ir informacijos neatskleidimas negali būti pateisinamas konfidencialumo įsipareigojimu. VPĮ 6 straipsnio 1 dalies nuostata, jog perkančioji organizacija negali tretiesiems asmenims atskleisti jai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas, turi būti aiškinama ir taikoma kartu su kitomis VPĮ normomis, kuriose aiškiai reguliuojamas dalyvių informavimas dėl jų pasiūlymų atmetimo priežasčių, dėl laimėtojo pasiūlymo charakteristikų ir santykinių pranašumų, prekių pavyzdžių ir kt. (VPĮ 41 str.). Todėl teismas privalėjo iš perkančiosios organizacijos pareikalauti pateikti detalius paaiškinimus apie atliktą neįprastai mažos kainos pagrindimo procedūrą ir atliktus veiksmus.

26Ieškovas UAB „Lintel“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo, prašydamas ieškovo UAB „Mano būstas LT“ apeliacinį skundą tenkinti.

27Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ ir trečiasis asmuo tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, prašo ieškovo UAB „Mano būstas LT“ apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepimuose nurodo šiuos argumentus:

281. Dublikas ir triplikas nėra privalomi parengiamieji dokumentai. Apeliantas nepasinaudojo teise teikti rašytinius paaiškinimus, kaip tai padarė kitas ieškovas, todėl nepagrįstai teigia, kad jam nebuvo suteiktos galimybės tinkamai suformuluoti ieškinio reikalavimų turinį ir t. t. Viešųjų pirkimų byloms privaloma ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka. Iš tiekėjo pretenzijos turinio ir perkančiosios organizacijos atsakymo teismas gali spręsti, kad pasirengimo stadija yra nebūtina.

292. Teismas, pažeidęs CPK 10 straipsnyje numatytus viešinimo principus, apelianto interesų nepažeidė ir toks pažeidimas, kurio negali ištaisyti jokia instancija, negali būti pagrindas naikinti teismo sprendimą.

303. Apeliantas teigia, kad atsakovas pripažino nepagrįstas ir nerealias kainas tinkamomis, bet pats nenurodo, ką jis laiko pagrįsta bei tinkama kaina, nepateikia jokių alternatyvių skaičiavimų. Trečiasis asmuo remsis jau esamais pajėgumais (nepilnai apkrautais darbuotojais) ir samdyti papildomų darbuotojų neketina. Atsiliepime į ieškinį atsakovas buvo nurodęs, kad neįprastai mažos kainos pagrindime yra nurodyta, kiek darbuotojų bus skirta sutarties vykdymui, jų užimtumas, atlyginimo apskaičiavimo lentelės, informacija apie išskirtinai palankias sąlygas teikti paslaugas ir pasiūlyti konkurencingą kainą, išlaidas įrangai įsigyti, SMS siuntimo įkainius ir t. t. Trečiasis asmuo pateikė tinkamą, detalų bei išsamų neįprastai mažos kainos pagrindimą, todėl jo pasiūlymas negalėjo būti atmestas. Atsakovas nežino, kaip būtų galima pateikti ieškovui išsamius paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo, nepažeidžiant trečiojo asmens nurodymo, kad tai yra konfidenciali informacija.

314. Teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Trečiasis asmuo pateikė atsakovui visą jo prašomą informaciją. Atsiliepime į ieškovų ieškinius, trečiasis asmuo buvo pateikęs pavyzdį, kad UAB „Lintel“ viename iš konkursų buvo pateikęs kainą, itin artimą trečiojo asmens kainai. Apeliantas nepateikia jokių įrodymų ar argumentų, kurie patvirtintų jo cituojamos teismų praktikos atitikimą šios bylos faktinėms aplinkybėms, remiasi vien deklaratyviais teiginiais.

325. Teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis galioja, nepaisant to, kad nevieša bylos medžiagos dalis buvo paviešinta byloje dalyvaujantiems asmenims. Nei vienas iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ konkurentų neturi teisės su ja susipažinti. Ši kainos pagrindimo informacija sudaro profesinę ir komercinę paslaptį, nes ją žinant galima apskaičiuoti minimalią kainą, kurią gali pasiūlyti trečiasis asmuo kituose viešuose pirkimuose, be to, iš jos matyti ir konkurencinis pranašumas.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Apeliacinis skundas atmestinas.

35Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija nenustatė absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2, 3 d.).

36Dėl procesinės teisės normų pažeidimo

37Proceso normų, reglamentuojančių pasirengimą nagrinėti teismo posėdyje viešųjų pirkimų bylas, taikymas išsamiai aptartas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-471/2012. Minėtoje byloje kasacinis teismas išaiškino, kad sisteminis CPK 225 straipsnio 7 punkto, 4231 straipsnio 1 dalies ir 4236 straipsnio 2 dalies aiškinimas suponuoja išvadą, kad <…> tam tikrais atvejais, kai gavus atsiliepimą į ieškinį teismo manymu papildomi pasirengimo nagrinėti bylą veiksmai nereikalingi, byla gali būti iš karto skiriama nagrinėti teismo posėdyje. Kasacinis teismas pažymėjo, kad viešųjų pirkimų byloms privaloma išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, pateikiant pretenziją perkančiajai organizacijai (CPK 4232 str. 1 d., VPĮ 93 str. 3 d.). Ginčo sprendimo ne teismo tvarka išsamumas gali būti vienas veiksnių, lemiančių teismo sprendimą, kad pasirengimo nagrinėti bylą stadija nebūtina. Kiekvienu atveju dėl pasirengimo būdo sprendžia bylą nagrinėjantis teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes.

38Apeliantas konkrečiai nenurodo, kokių jo manymu teismo veiksmų trūko, kad būtų tinkamai pasirengta bylos nagrinėjimui teismo posėdyje. Kaip teisingai pastebėta trečiojo asmens atsiliepime, pasirengimo nagrinėti bylą teisme paruošiamųjų dokumentų būdu netaikymas neatima teisės ieškovams pateikti teismui savo rašytinius atsikirtimus į atsakovo ar trečiojo asmens atsiliepimuose išdėstytus argumentus. Ieškovas UAB „Lintel“ tokia teise pasinaudojo, o apeliantas – ne.

39Ta aplinkybė, kad teismas, nutartimi pripažinęs atsakovo pateiktus dokumentus, t. y. trečiojo asmens tiekėjų grupės, susidedančios iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, pasiūlymo kainos pagrindimą nevieša bylos medžiagos dalimi, per klaidą sudarė galimybę kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims susipažinti su šia medžiaga EPP sistemoje, jokių apelianto teisių nepažeidžia. Pats CPK 10 straipsnyje numatyto bylos medžiagos viešumo principo pažeidimas savaime nedaro priimto teismo sprendimo neteisėtu ir nepagrįstu.

40Teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad apelianto nurodyti procesinės teisės pažeidimai galėjo lemti neteisingą ginčo išsprendimą, todėl vien dėl šių pažeidimų teismo sprendimas negali būti panaikintas (CPK 329 str. 1 d.).

41Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo

42Pagal VPĮ 40 straipsnį, išskiriami du neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapai: neįprastai mažų pasiūlymo kainų (įtartinų pasiūlymų) nustatymas ir šių pagrindimo įvertinimas.

43Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, kad trečiojo asmens tiekėjų grupės, susidedančios iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, pasiūlymo kaina atitinka neįprastai mažos pasiūlymo kainos sąvoką. Ginčas tarp šalių kilo dėl antrojo neįprastai mažos kainos instituto taikymo etapo – kainos pagrindimo ir jo vertinimo.

44Pagal VPĮ 40 straipsnio 2 dalį, perkančioji organizacija, siekdama, jog neįprastai mažos kainos būtų pagrįstos, raštu kreipiasi į tokią kainą pasiūliusį dalyvį ir prašo pateikti, jos manymu, reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus. Jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, perkančioji organizacija tokį pasiūlymą privalo atmesti (VPĮ 40 str. 1 d.).

45Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pranešimu per CVP IS paprašė tiekėjų grupės, susidedančios iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, per tris darbo dienas nuo šio pranešimo išsiuntimo dienos pateikti neįprastai mažos galutinės pasiūlymo kainos pagrindimą. Atsakovas nedetalizavo, ko konkrečiai reikalauja. Trečiasis asmuo 2015 m. sausio 16 d. pateikė atsakovui savo pasiūlymo kainos pagrindimą, taip pat pateikė prašymą neteikti šio dokumento kitiems asmenims susipažinti, nes jame esantys duomenys sudaro UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ profesinę bei komercinę paslaptį. Atitinkamą prašymą teismui pateikė atsakovas, teismo reikalavimu teikdamas į bylą trečiojo asmens pasiūlymo kainos pagrindimą. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartimi UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimas pripažintas nevieša bylos dalimi.

46Byloje esantis atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos posėdžio 2015 m. vasario 5 d. protokolas patvirtina, kad komisija, išnagrinėjusi ir įvertinusi trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, nutarė pripažinti, kad UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ pateikė tinkamus pasiūlymo kainos pagrįstumo įrodymus. Atsakydamas į kitų konkurso dalyvių, t. y. ieškovų pretenzijas, atsakovas nurodė, kad UAB „Infomedia“ nustatytu laiku pateikė tinkamą, aiškų ir išsamų savo pasiūlyme nurodytos kainos pagrindimą su paaiškinimais, darbo užmokesčio skaičiavimo lentelėmis. Minėtų dokumentų turinys neatskleidžia, kiek išsamiai ir detaliai atsakovo pirkimų komisija analizavo bei vertino UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“ pateiktą neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą. Kita vertus, teisėjų kolegija, įvertinusi byloje esančio trečiojo asmens neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo turinį, konstatuoja, kad jame yra pateiktas pakankamai išsamus bendrą paslaugos kainą sudarančių dalių aprašymas, nurodyti skaičiavimai, kaip bus paskirstomas tam tikro skaičiaus darbuotojų darbo laikas paslaugai teikti, paaiškinama, kokios turimos technologinės priemonės, darbo organizavimo metodai, susitarimai su partneriais leis optimizuoti paslaugos teikimo sąnaudas bei gauti pelną. Tokį kainos pagrindimą laikyti formaliu ar deklaratyviu teisėjų kolegija šiuo konkrečiu atveju neturi jokio pagrindo (CPK 185 str.). Šios išvados nepaneigia apelianto argumentas, kad trečiasis asmuo nepateikė konkrečių įrodymų, kurie pagrįstų, kad visi resursai bus prieinami visam sutarties vykdymo laikotarpiui. Trečiasis asmuo atsiliepime nurodo, kad naujų darbuotojų šios sutarties vykdymui neketina samdyti, paslaugos teikimui naudos pažangią programinę įrangą. Nors trečiasis asmuo, teikdamas atsakovui neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimą, galėjo papildomai pateikti ir rašytinius įrodymus apie galimybę naudotis tam tikrais technologiniais sprendimais (pvz., programinės įrangos licenciją), susitarimus su partneriais, tačiau šių įrodymų nepateikimas dar nereiškia, kad konkurso laimėtojas sutarties vykdymo laikotarpiu neturės galimybės naudotis jo paties nurodytais resursais. Juolab, kad atsakovas (perkančioji organizacija) tokių įrodymų nereikalavo pateikti. Pažymėtina ir tai, kad pats apeliantas byloje nepateikė jokių savo skaičiavimų ir įrodymų, kurie patvirtintų jo iškeltas abejones dėl trečiojo asmens pasiūlytos kainos realumo (CPK 178 str.).

47Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas 2015 m. balandžio 14 d. neskundžiama nutartimi nepagrįstai pripažino, kad neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimas sudaro trečiojo asmens profesinę bei komercinę paslaptį. Teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka. Akivaizdu, kad pasiūlymo kainos sudėtinės dalys ir jų pagrindimas atskleidžia tiekėjo patiriamus kaštus bei pelną, parodo jo konkurencinį pranašumą prieš kitus tiekėjus. Tokia informacija turi tam tikrą komercinę vertę, nes ji nėra viešai prieinama. Nagrinėjamu atveju trečiasis asmuo taip pat ėmėsi priemonių saugoti informaciją apie savo teikiamų paslaugų kainodarą, nurodydamas, kad tai yra konfidenciali informacija. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, kad teismas pagrįstai pripažino, jog pateiktas neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimas yra trečiojo asmens profesinė bei komercinė paslaptis (CK 1.116 str. 1 d.), ir pagrįstai tenkino trečiojo asmens prašymą pripažinti šią bylos medžiagos dalį nevieša (CPK 10 str.). Dėl šios priežasties nei atsakovas, atmesdamas ieškovų pretenzijas, nei teismas, atmesdamas ieškinius, savo sprendimo motyvų, kodėl kainos pagrindimas pripažįstamas pakankamu, detalizuoti negalėjo. Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas per klaidą paviešino minėtą bylos medžiagą kitiems byloje dalyvaujantiems asmenims, nereiškia, kad teismas gali nebepaisyti savo paties nustatyto draudimo tebegaliojančioje nutartyje. Ieškovams buvo pateikti motyvai, kuriais remiantis buvo atmesti jų reikalavimai. Nurodžius konkrečius duomenis, kuriais grindžiamos teismo išvados ir kuriuos galima objektyviai patikrinti, neišvengiamai būtų atskleista trečiojo asmens komercinė paslaptis, o tai pažeistų VPĮ 6 straipsnio 1 dalies reikalavimą. Apeliantas teisingai nurodo, kad minėta nuostata turi būti aiškinama ir taikoma kartu su VPĮ 41 straipsniu, kurio 2 dalies 2 punktas numato, jog perkančioji organizacija dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas, turi nurodyti laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu. Tačiau to paties straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kad perkančioji organizacija šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negali teikti informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja teisės aktams, kenkia visuomenės interesams, teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Juolab, kaip minėta, pasiūlymai šiuo atveju buvo vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų, o ne ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų.

48Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas apelianto ieškinį, iš esmės tinkamai taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesinės teisės normas bei VPĮ įtvirtintas materialinės teisės normas, nenukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos instituto taikymo, nepažeidė viešųjų pirkimų principų, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą (CPK 263 str. 1 d.). Teisėjų kolegija sutinka su teismo išvadomis, kad atsakovas atsižvelgė į VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje bei Rekomendacijų 6 punkte nustatytus kriterijus ir tinkamai įvertino trečiojo asmens pateiktą neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrįstumą bei realumą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti skundžiamo teismo sprendimo, todėl jis paliekamas nepakeistas, o skundas atmetamas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

49Ieškovas UAB „Lintel“ pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo nurodo argumentus, kuriais ieškovo UAB „Mano būstas LT“ apeliacinis skundas nėra grindžiamas (t. y. ginčija konkrečius trečiojo asmens tiekėjų grupės, susidedančios iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, pateikto pasiūlymo kainos pagrindimo skaičiavimus). Teisėjų kolegija šių argumentų nevertina ir dėl jų nepasisako visų pirma dėl to, kad pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio skundo prisidedantis asmuo negali reikšti savarankiškų reikalavimų ir nurodyti savarankiškų apskųsto sprendimo naikinimo ar pakeitimo pagrindų (CPK 309 str.); antra, kaip minėta, trečiojo asmens pateiktas kainos pagrindimas yra pripažintas nevieša bylos medžiagos dalimi, todėl teismas argumentų dėl šio pagrindimo netinkamumo iš esmės motyvuotai negali aptarti, nepažeisdamas draudimo atskleisti trečiojo asmens komercinę ar profesinę paslaptį.

50Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

51Atsakovas bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, priteisti neprašo, o trečiasis asmuo tiekėjų grupė, susidedanti iš UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR Media Lietuva“, prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, bet jas patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, todėl atmetus apeliacinį skundą, šios išlaidos iš apelianto nepriteistinos (CPK 93 str., 98 str.).

52Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ginčas kilo dėl tiekėjo neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo.... 6. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ 2014 m. spalio 29 d. Centrinėje... 7. Ieškovai UAB „Lintel“ ir UAB „Mano būstas LT“ kreipėsi į atsakovą... 8. Ieškovų manymu, konkurso laimėtojo pasiūlymas turėjo būti atmestas dėl... 9. UAB „Mano būstas LT“ nurodė, kad iš atsakovo atsakymo į pretenziją... 10. Vilniaus apygardos teismo 2015 m. kovo 24 d. nutartimi civilinės bylos pagal... 11. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. sprendimu ieškovų UAB... 13. Teismas pažymėjo, kad vertinti, ar kaina yra neįprastai maža, yra... 14. Teismas nustatė, kad visų trijų tiekėjų pasiūlymų (su PVM) vidurkis yra... 15. Teismas, susipažinęs su atsakovo pateiktu UAB „Infomedia“ ir UAB „FCR... 16. Ieškovas UAB „Lintel“ savo teiginius apie tai, kad laimėjusio tiekėjo... 17. Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ savo abejones dėl trečiųjų asmenų... 18. Reziumuodamas teismas darė išvadą, kad atsakovas, vertindamas konkursą... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 20. Ieškovas UAB „Mano būstas LT“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 21. 1. Teismas pažeidė CPK 4236 straipsnio 2 dalį, numatančią, kad... 22. 2. Sprendime teismas nurodo, kad ieškovai neskundė teismo 2015 m. balandžio... 23. 3. Teismas neatsižvelgė į tai, kad kainos realumas ir pagrįstumas,... 24. 4. Teismas nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, kad perkančioji... 25. 5. Teismas 2015 m. balandžio 14 d. neskundžiama nutartimi nepagrįstai... 26. Ieškovas UAB „Lintel“ pateikė pareiškimą dėl prisidėjimo prie... 27. Atsakovas UAB „Vilniaus energija“ ir trečiasis asmuo tiekėjų grupė,... 28. 1. Dublikas ir triplikas nėra privalomi parengiamieji dokumentai. Apeliantas... 29. 2. Teismas, pažeidęs CPK 10 straipsnyje numatytus viešinimo principus,... 30. 3. Apeliantas teigia, kad atsakovas pripažino nepagrįstas ir nerealias kainas... 31. 4. Teismas nenukrypo nuo kasacinio teismo praktikos. Trečiasis asmuo pateikė... 32. 5. Teismo 2015 m. balandžio 14 d. nutartis galioja, nepaisant to, kad nevieša... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 34. Apeliacinis skundas atmestinas.... 35. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 36. Dėl procesinės teisės normų pažeidimo... 37. Proceso normų, reglamentuojančių pasirengimą nagrinėti teismo posėdyje... 38. Apeliantas konkrečiai nenurodo, kokių jo manymu teismo veiksmų trūko, kad... 39. Ta aplinkybė, kad teismas, nutartimi pripažinęs atsakovo pateiktus... 40. Teisėjų kolegija neturi pagrindo manyti, kad apelianto nurodyti procesinės... 41. Dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos pagrindimo... 42. Pagal VPĮ 40 straipsnį, išskiriami du neįprastai mažos kainos instituto... 43. Nagrinėjamu atveju tarp šalių nėra ginčo, kad trečiojo asmens tiekėjų... 44. Pagal VPĮ 40 straipsnio 2 dalį, perkančioji organizacija, siekdama, jog... 45. Nagrinėjamu atveju iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas pranešimu per... 46. Byloje esantis atsakovo supaprastintų pirkimų komisijos posėdžio 2015 m.... 47. Apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas 2015 m. balandžio 14 d.... 48. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 49. Ieškovas UAB „Lintel“ pareiškime dėl prisidėjimo prie apeliacinio... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 51. Atsakovas bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme,... 52. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 53. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. birželio 9 d. sprendimą palikti...