Byla B2-6-480/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ veiklos pripažinimo pasibaigusia

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Rimdeikaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi klausimą dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ veiklos pripažinimo pasibaigusia,

Nustatė

3bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Adreka“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ įgaliotas asmuo G. A. pateikė prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir prašo bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

4Prašyme nurodė, kad Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi UAB „Adreka“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“, įgaliotas asmuo G. A. Administratoriaus perimtas įmonės turtas, parduotas kreditorių susirinkimų nustatyta tvarka ir kainomis. Neparduoto įmonės turto nėra. Teismo ir kreditorių susirinkimo nustatytos administravimo išlaidų sąmatos neviršytos. Nebaigtų bylų, kuriose BUAB „Adreka“ būtų proceso šalis, nėra. UAB „Adreka“ bankroto byloje visos bankroto procedūros baigtos. Garantinio fondo lėšos skirtos BUAB „Adreka“ įmonės darbuotojams yra išmokėtos.

5Kreditoriams apie teismo posėdį pranešta paskelbiant teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį specialiame interneto tinklalapyje (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

6Prašymas tenkintinas.

7Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartimi UAB „Adreka“ iškelta bankroto byla; 2011 m. lapkričio 30 d. nutartimi patvirtintas įmonės kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas; kuris 2012 m. sausio 17 d., 2012 m. sausio 26 d., 2012 m. vasario 2 d., 2012 m. vasario 29 d., 2012 m. kovo 23 d., 2012 m. balandžio 24 d., 2012 m. birželio 15 d., 2012 m. rugpjūčio 1 d., 2012 m. rugsėjo 19 d., 2013 m. sausio 15 d., 2013 m. gegužės 8 d., 2013 m. gegužės 29 d., 2013 m. liepos 25 d., 2013 m. rugpjūčio 28 d., 2013 m. rugsėjo 9 d., 2014 m. sausio 22 d., 2014 m. sausio 24 d., 2014 m. balandžio 15 d., 2014 m. balandžio 18 d., 2014 m. balandžio 29 d., 2014 m. gegužės 5 d., 2014 m. liepos 8 d., 2015 m. balandžio 9 d., 2015 m. gegužės 4 d., 2015 m. liepos 7 d., 2015 m. rugsėjo 24 d., 2016 m. vasario 12 d., 2016 m. rugsėjo 23 d., 2017 m. rugpjūčio 10 d., 2019 m. sausio 9 d. nutartimis patikslintas; 2013 m. vasario 14 d. nutartimi UAB „Adreka“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

8Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. Likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus (CPK 31 straipsnio 8 punktas). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014). Taigi, bankroto proceso operatyvumas per se nėra savitikslis, jis yra tik vienas iš siektinų tikslų, kartu nepaneigiantis nei administratoriaus, nei teismo pareigos užtikrinti, kad visos bankroto procedūros būtų atliekamos tinkamai pagal įstatymus ir atsižvelgiant tiek į pačios įmonės, tiek į kreditorių interesus.

9Bankroto administratorė teismui pateikė UAB „Adreka“ prašymą dėl įmonės veiklos pabaigos, kuriame nurodė UAB „Adreka“ bankroto proceso eigą, 2016 m. rugsėjo 16 d. turto nurašymo aktą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamento 2017 m. liepos 10 d. pažymą, patvirtinančią, kad UAB „Adreka“ įsiskolinimų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui neturi bei 2019 m. liepos 8 d. raštą, kad UAB „Adreka“ nebuvo įtraukta į Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos Kauno aplinkos apsaugos inspekcijos 2019 metų kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašus. Nurodė, kad vadovaujantis Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis, nustatyta, kad UAB „Adreka“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptas atliekas ar užterštą gruntą, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad liko nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai.

11Teismas, patikrinęs viešus registrus (CPK 179 straipsnio 3 dalis), nustatė, jog UAB „Adreka“ neturi registruotino nekilnojamojo ar kilnojamojo turto.

12Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisminių ginčų, kuriuose UAB „Adreka“ būtų dalyvaujančiu byloje asmeniu, nėra. UAB „Adreka“ veiklos nevykdo, darbuotojų nėra. Įmonės likvidavimo procedūros baigtos, todėl spręstina, jog patenkinti likusių kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybių.

13Atsižvelgęs į nustatytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

14Teismas, vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsniu, Civilinio proceso kodekso 259, 260, 270, 279 straipsniais,

Nutarė

15pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“, juridinio asmens kodas 148100869, registracijos adresas: ( - ), veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto.

16Sprendimo kopiją išsiųsti bankroto administratoriui.

17Įpareigoti bankroto administratorių apie priimtą teismo sprendimą informuoti kreditorius ir atlikti veiksmus, numatytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai