Byla 2S-764-611/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko ir pranešėjo Andžej Maciejevski,

3kolegijos teisėjų Danutės Kutrienės ir Henricho Jaglinskio,

4teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme buvo gautas atsakovo UAB „Baltic Realty Investments“ apeliacinis skundas dėl 2009-12-15 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Fegda“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Realty Investments“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo. Apeliantas taip pat prašė atidėti žyminio mokesčio už apeliacinė skundą sumokėjimą iki sprendimo priėmimo. Nurodė, kad šiuo metu jo finansinė padėtis yra itin sudėtinga. Apelianto ilgalaikis turtas sudaro 39 741 728 Lt, o trumpalaikis – 1 762 543, iš kurių pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro tik 217 Lt. Esant tokiai situacijai apeliantui trūksta apyvartinių lėšų piniginėms prievolėms vykdyti, numatyto žyminio mokesčio mokėjimas būtų per sunki našta ir nepagrįstai apribotų apelianto konstitucinę teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų interesų gynybos.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-01-20 nutartimi atsakovo prašymo dėl žyminio mokesčio atidėjimo netenkino. Nustatė apeliantui terminą iki 2010-02-04 sumokėti 2478 Lt žyminį mokestį už paduotą apeliacinį skundą. Nurodė, jog atsakovas yra ne fizinis asmuo, o verslininkas, kuriam keliami aukštesni reikalavimai. Atsakovo pateikti duomenys nesudaro pagrindo atidėti atsakovui žyminio mokesčio sumokėjimą, nes neparodo realios galimybės sumokėti žyminį mokestį nebuvimo. Įpareigojimas sumokėti žyminį mokestį verslininkui, turinčiam pakankamai daug turto, neturi būti vertinamas kaip jo konstitucinių teisių ribojimas.

8Atsakovas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės, patenkinant prašymą atidėti žyminio mokesčio už apeliacinį skundą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Nurodė, jog įmonės turtinė padėtis iš tiesų labai sunki, ji neturi galimybių sumokėti žyminį mokestį. Nors UAB „Baltic Realty Investments“ nuosavybės teise valdomas turtas gali pasirodyti didelės vertės, pinigai ir pinigų ekvivalentai sudaro tik 217 Lt, todėl akivaizdu, kad šios sumos neužtenka žyminiam mokesčiui sumokėti. Kadangi UAB „Baltic Realty Investments“ neturi apyvartinių lėšų, vienintelis būdas sumokėti žyminį mokestį galėtų būti tik nuosavybės teise valdomo turto pardavimas, tačiau tai būtų neprotinga ir neracionalu. Reikalavimas sumokėti žyminį mokestį, neatsižvelgiant į realias asmens galimybes šią pareigą įvykdyti, neabejotinai riboja konstitucinę asmens teisę į teisminę gynybą. Atsakovas nurodo, kad prašo ne visiškai atleisti nuo žyminio mokesčio ar jo dalies sumokėjimo, o tik jį atidėti, ateityje UAB „Baltic Realty Investments“ bus pajėgi sumokėti reikiamą žyminį mokestį.

9Ieškovas UAB „Fegda“ atsiliepimu prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas, siekdamas pasinaudoti LR CPK 84 str. įtvirtinta lengvata, neteisingai interpretuoja sunkios finansinės padėties sampratą. Atsakovo turimas turtas yra labai didelės vertės ir viršija 40 milijonų litų. Atsakovo mokestinės ir kitokio pobūdžio prievolės visiškai nesusijusios bei teisiškai neturi jokios reikšmės žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo būtinybei. UAB „Baltic Realty Investments“ yra finansiškai stipri ir pajėgi įmonė, todėl nepagrįstai traktuoja prašymo atidėti žyminio mokesčio mokėjimą netenkinimą kaip asmens teisės kreiptis į teismą pažeidimą.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

12Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 str., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str. 1 d. yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra CPK nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, tai yra įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią jis turi sumokėti už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymas gina abi proceso šalis - ieškovą ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, atlikdamas prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme, be to, padengia tam tikrą dalį valstybės išlaidų, skirtų teisingumo įgyvendinimo sistemai finansuoti, skatina šalis ieškoti taikių ginčų sprendimo būdų ir pan.. Žyminis mokestis yra įstatymo nustatyta pinigų suma, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus atliekamus procesinius veiksmus (LR CPK 80 str.).

13Pagal LR CPK 80 str. 4 d. už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį, tačiau pagal LR CPK 84 str. teismas, atsižvelgdamas į asmenų turtinę padėtį bei motyvuotame prašyme išdėstytus argumentus, turi teisę atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo dienos. Šios nuostatos tikslas - prievolės sumokėti žyminį mokestį tam tikram terminui atidėjimas, kuris yra reikalingas tuo atveju, jei kuris dalyvaujantis byloje asmuo dėl tam tikrų priežasčių neturi galimybės sumokėti žyminį mokestį kreipimosi į teismą dieną, tačiau pagal byloje esančias aplinkybes yra pagrindo manyti, kad asmuo gali sumokėti žyminį mokestį per ilgesnį laikotarpį. Tokiu būdu dalyvaujančiam byloje asmeniui sudaroma galimybė iki teismo sprendimo (nutarties) priėmimo sukaupti reikiamą sumokėti sumą.

14Atsakovas, grįsdamas savo sunkią turtinę padėtį, iš esmės nurodo, kad nors jo valdomas turtas yra didelės vertės, tačiau neturi pakankamai piniginių lėšų sumokėti žyminį mokestį. Toks apelianto argumentas yra nepakankamas daryti išvadai apie jo sunkią turtinę padėtį. Kaip matyti iš atsakovo pateiktų duomenų, jo valdomas ilgalaikis turtas yra 39 741 728 Lt vertės, o trumpalaikis – 1 762 543 Lt vertės, atsakovas pagal balanso duomenis turi beveik 0,5 mln. nepaskirstytojo pelno. Atsakovo pažyma, kad piniginių lėšų turi tik 217 Lt, yra sudaryta tam tikrai dienai ir tai nereiškia, kad kitą dieną ar kiek vėliau jis neturės pakankamai piniginių lėšų žyminiam mokesčiui sumokėti, nes ūkio subjektui vykdant veiklą, piniginių lėšų kiekis banko sąskaitoje ar kasoje nuolatos kinta. Atsakovas nepateikė duomenų, kad jo turtui ar piniginėms lėšoms yra taikomi kokie nors apribojimai ar areštas. Atsakovas nepateikė pažymų iš kredito įstaigų apie banko sąskaitose turimas pinigines lėšas, kasos knygos išrašo, objektyviai atspindinčius jo turtinę padėtį. Mokėtina žyminio mokesčio suma (2478 Lt) nėra didelė palyginus su atsakovo turimu turtu. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija pripažįsta, kad atsakovo pateikti duomenys neįrodo atsakovo sunkios turtinės padėties ir objektyvios būtinybės atidėti jam žyminio mokesčio sumokėjimą. Atskirajame skunde atsakovas cituoja CPK normas ir kitus tarptautinės teisės aktus, tačiau atsakovo teikti prašymai ir atskirasis skundas dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo yra deklaratyvaus pobūdžio, nemotyvuoti bei nepagrįsti įrodymais, kurie sudarytų pagrindą tenkinti tokį prašymą. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad iki atskirojo skundo išnagrinėjimo atsakovas, net jeigu iš tikrųjų jo turtinė padėtis būtų sunki, turėjo pakankamai laiko sukaupti žyminiam mokesčiui reikalingą pinigų sumą.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas, tinkamai įvertino pateiktus įrodymus ir priėmė pagrįstą nutartį. Kadangi apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ginčijamai nutarčiai panaikinti, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.), o atsakovo atskirasis skundas atmestinas.

16Atmetus atskirąjį skundą, iš atsakovo priteistinos 9,95 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (LR CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 2 d.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, 339 straipsniu,

Nutarė

18Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. sausio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovo UAB UAB „Baltic Realty Investments“ (į.k.300551558) 9,95 Lt (devynis litus 95 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

Proceso dalyviai