Byla 2-851-538/2011
Dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, sekretoriaujant Daliai Rimgailienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokato padėjėjui Tomui Samulevičiui, atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos atstovei advokatei Audronei Grigelionienei, atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ atstovui advokatui Mariui Enzinui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Smulkus urmas“ ieškinį atsakovėms Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Viešajai įstaigai „Kretingos maistas“, tretiesiems asmenims I. B. įmonei, UAB “Baltijos Rusko”, dėl Šilutės rajono savivaldybės administracijos sprendimų panaikinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama:1) panaikinti atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2010-08-04 sprendimą Nr. 2009/38-10 dėl: atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo pripažinimo tinkamu; pasiūlymų eilės Konkurse nustatymo ir atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pripažinimo Konkurso nugalėtoju; 2) pripažinti atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ dėl Konkurso pirkimo objektą sudarančių maitinimo paslaugų 2010-08-16 sudarytą sutartį Nr. R5-(9.40)-676 niekine ir negaliojančia ab initio bei taikyti restituciją; 3) įpareigoti atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją atnaujinti viešojo pirkimo Konkurse procedūras, iš naujo svarstyti tiekėjų pasiūlymus bei sudaryti naują pasiūlymų eilę Konkurse; 4) priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-07-01 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 76872. Ieškovė UAB „Smulkus urmas“ 2009-07-03 pateikė pasiūlymą dalyvauti Konkurse. 2009-07-24 atsakovė atsiuntė raštą Nr. R3-(5.23)-2548, kuriame pirmosios vietos preliminarioje pasiūlymų eilėje visose pirkimo dalyse skirtos VšĮ „Kretingos maistas“. Ieškovė, nesutikdama su tokiu atsakovės sprendimu, kreipėsi į atsakovę su pretenzija, kurią atsakovė atmetė. Ieškovė, gindama savo teises, kreipėsi į teismą su ieškiniu ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010-06-19 sprendimu panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2010-02-09 sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Ieškinį tenkino iš dalies. Panaikino Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo komisijos 2009 m. liepos 24 d. protokolinius nutarimus

3(2009 m. liepos 24 d. protokolas Nr. 2009/38-3), kuriais nutarė, kad VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Niklita“, R. T. įmonė kainas pagrindė tinkamai ir pasiūlymus svarstyti tolesnėse pirkimo procedūrose, nustatyti pasiūlymų eilę atskiroms pirkimo objekto dalims, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą pasiūlymą ir pakviesti šią bendrovę pasirašyti pirkimo sutartį. Įpareigojo atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją įvertinti supaprastinto atviro konkurso „Mokinių maitinimo paslaugos“ dalyvių pateiktus pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę. Pripažino niekine ir negaliojančia Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ 2009 m. gruodžio 31 d. mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį, sudarytą paskelbto 2009 m. liepos 1 d. „Valstybės žinių“ priede Nr. 51 „Informaciniai pranešimai“ Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso „Mokinių maitinimo paslaugos“ pagrindu, netaikant restitucijos. Kitą ieškinio dalį atmetė. Atsakovė 2010-07-07 raštu Nr. R3-(5.23)-348 informavo ieškovę apie tai, jog Konkurso procedūros atnaujintos ir apie nustatytą pasiūlymų eilę bus pranešta išnagrinėjus dalyvių pateiktus pasiūlymus. 2010-08-04 atsakovė raštu Nr. R3-(5.23)-3530 buvo informuota, jog visose Konkurso pirkimo dalyse laimėjo atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“. Ieškovė, nesutikdama su tokia atsakovės Šilutės rajonosavivaldybės administracijos pozicija, nepažeisdama 5 dienų termino, kurį numatė Konkurso paskelbimo metu (2009 m. liepos mėn.) 94 str. 1 d., 2010-08-09 išsiuntė atsakovei pretenziją. 2010-08-20 ieškovė gavo atsakovės Šilutės rajonosavivaldybės administracijos 2010-08-20 raštą Nr. R3-(5.23)-3743, kuriuo atsisakė nagrinėti pretenziją dėl to, jog pretenzija gauta tik 2010-08-18 dieną, t.y. praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią Ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisėtų interesų pažeidimą ir informavo ieškovę, kad sutartis tarp atsakovės Šilutės rajonosavivaldybės administracijos ir Konkurso nugalėtoju paskelbtos atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ jau yra sudaryta. Ieškovė nurodo, kad atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija leido atsakovei VšĮ „Kretingos maistas“ pakeisti pasiūlymo esmę ir tuo pažeidė LR VPĮ 39 str. 1 d. normas bei skaidrumo principą. Ieškovė nustatė, kad vokų atplėšimo metu atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ dar nebuvo pasirūpinusi patalpomis pirkimo daliai Nr. 1, kaip to reikalavo Konkurso sąlygų techninė specifikacija, t. y. vokų atplėšimo metu atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ neatitiko Konkurso sąlygų reikalavimų, todėl atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija, turėjo neleisti atsakovei VšĮ „Kretingos maistas“ keisti neatitinkančio pirkimo dokumentų pasiūlymo, bei jos sprendimas yra neteisėtas ir naikintinas. Be to, atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija vėl netinkamai vykdė savo pareigą, nurodytą LR VPĮ 40 str. 2 d., visapusiškai ir tinkamai įsitikinti, ar atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlyta kaina buvo tinkamai pagrįsta.

4Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą į ieškinį ir nurodo, kad nesutinka su ieškiniu. Nurodo, kad ieškovė praleido terminą pateikti pretenzijai, taip pat nepagrįstai teigia, kad Lietuvos apeliacinio teismo sprendime konstatuoti VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo trūkumai, kurių neįmanoma buvo ištaisyti ir todėl atsakovės sprendimai buvo neteisėti. VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymo kaina niekada nebuvo keičiama ir Šilutės rajono savivaldybės administracijai buvo pateikti ir įvertinti VšĮ „Kretingos maistas“ neįprastai mažos kainos pagrindime pateikti tik tie duomenys, kuriuos tiekėjas faktiškai patirs. Taip pat nėra pagrindo sutartį pripažinti niekine ir negaliojančia.

5Atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija jokių LR VPĮ normų papildomai nagrinėdama neįprastai mažų kainų pagrindimą nepažeidė, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti Sutartį niekine ir negaliojančia bei taikyti restituciją.

6Trečiasis asmuo UAB “Baltijos Rusko” atsiliepimu į ieškinį prašo jį tenkinti. Nurodo, kad įteikus pretenziją kurjeriui paskutinę jos pateikimo termino dieną, terminas neturi būti laikomas praleistu.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija 2009-07-01 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo Nr. 76872. Ieškovė UAB „Smulkus urmas“ 2009-07-03 pateikė pasiūlymą dalyvauti Konkurse. 2009-07-24 atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija rašte Nr. R3-(5.23)-2548 nurodė, kad pirmosios vietos preliminarioje pasiūlymų eilėje visose pirkimo dalyse skirtos VšĮ „Kretingos maistas“. Ieškovė pateikė pretenzija, kurią atsakovė atmetė. Ieškovė pateikė teismui ieškinį ir Lietuvos apeliacinis teismas 2010-06-19 sprendimu panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2010-02-09 sprendimą ir priėmė naują sprendimą. Ieškinį tenkino iš dalies. Panaikino Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo komisijos 2009 m. liepos 24 d. protokolinius nutarimus (2009 m. liepos 24 d. protokolas Nr. 2009/38-3), kuriais nutarta, kad VšĮ „Kretingos maistas“, UAB „Niklita“, R. T. įmonė kainas pagrindė tinkamai ir pasiūlymus svarstyti tolesnėse pirkimo procedūrose, nustatyti pasiūlymų eilę atskiroms pirkimo objekto dalims, laimėjusiu pasiūlymu pripažinti VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktą pasiūlymą ir pakviesti šią bendrovę pasirašyti pirkimo sutartį. Įpareigojo atsakovę Šilutės rajono savivaldybės administraciją įvertinti supaprastinto atviro konkurso „Mokinių maitinimo paslaugos“ dalyvių pateiktus pasiūlymus ir nustatyti pasiūlymų eilę. Pripažino niekine ir negaliojančia Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir Viešosios įstaigos „Kretingos maistas“ 2009 m. gruodžio 31 d. mokinių maitinimo paslaugų pirkimo sutartį, sudarytą paskelbto 2009 m. liepos 1 d. „Valstybės žinių“ priede Nr. 51 „Informaciniai pranešimai“ Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso „Mokinių maitinimo paslaugos“ pagrindu, netaikant restitucijos. Kitą ieškinio dalį atmetė. Atnaujinus Konkurso procedūras, atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija 2010-07-07 raštu Nr. R3-(5.23)-348 ieškovę informavo apie tai ir nurodė, kad apie nustatytą pasiūlymų eilę bus pranešta išnagrinėjus dalyvių pateiktus pasiūlymus (t. 1, b. l. 41, t. 2, b. l. 83). 2010-08-04 atsakovė raštu Nr. R3-(5.23)-3530 buvo informuota, jog visose Konkurso pirkimo dalyse laimėjo atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ (t. 1, b. l. 42). Ieškovė išsiuntė atsakovei pretenziją ir gavo atsakovės Šilutės rajonosavivaldybės administracijos 2010-08-20 raštą Nr. R3-(5.23)-3743, kuriuo atsisakė nagrinėti pretenziją dėl to, jog pretenzija gauta tik 2010-08-18 dieną, t.y. praėjus 14 dienų nuo dienos, kurią ieškovė sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisėtų interesų pažeidimą ir informavo ieškovę, kad sutartis tarp atsakovės Šilutės rajonosavivaldybės administracijos ir Konkurso nugalėtoju paskelbtos atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ jau yra sudaryta (t. 1, b. l. 44–47).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė ieškiniu ginčija atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2010 m. rugpjūčio 4 d. viešojo pirkimo procedūrinius sprendimus. Nustatyta, kad ieškovė apie šiuos sprendimus buvo informuota tą pačią 2010-08-04 ir, nesutikdama su sprendimu, pretenziją turėjo pateikti ne vėliau kaip 2010-08-09 (VPĮ 94 str. 1 d., 2008-07-17 įstatymo redakcija). Teismas sutinka su atsakovių nurodymu, kad ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių aplinkybę, jog jo 2010-08-09 pretenzija tą pačią dieną buvo pateikta perkančiajai organizacijai, o iš bylos medžiagos matyti, kad pretenzijos kopiją perkančioji organizacija gavo tik 2010-08-19 faksu iš ieškovės ir tą pačią dieną pretenzija buvo pristatyta ir per kurjerius.

10LR VPĮ 94 str. 2 d. aiškiai numato, jog perkančioji organizacija nagrinėja tik tas tiekėjų pretenzijas, kurios gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. Ginčo pirkimo sutartis sudaryta 2010 m. rugpjūčio 16 d., t. y. negavus laiku ieškovės pretenzijos ir nepažeidžiant VPĮ 18 str. 9 d. nustatytos tvarkos. Todėl konstatuotina, jog ieškovo pretenzija buvo gauta jau pasibaigus pirkimo procedūroms

11(VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija. Tai reiškia, jog, ieškovei nepateikus laiku pretenzijos, ši civilinė byla turėtų būti nutraukta, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kol vyko konkursas ir ginčai, keitėsi įstatymo redakcijos ir vėlesnės VPĮ įstatymo redakcijos netrukdė kreiptis į teismą dėl pirkėjo viešojo pirkimo procedūrinių sprendimų panaikinimo ir nepateikus pretenzijos. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas pasisako dėl ieškinio reikalavimų iš esmės.

12Ieškovės nuomone, Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2010-08-04 sprendimas

13Nr. 2009/38-10 dėl atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pateikto neįprastai mažos kainos pagrindimo pripažinimo tinkamu; pasiūlymų eilės Konkurse nustatymo ir atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pripažinimo Konkurso nugalėtoju, bei atsakovės Šilutės rajono savivaldybės administracijos ir atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ dėl Konkurso pirkimo objektą sudarančių maitinimo paslaugų 2010-08-16 sudaryta sutartis Nr. R5-(9.40)-676 yra neteisėtos ir turi būti panaikintos, kadangi atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė neįprastai mažą kainą, kurios nepagrindė.

14VPĮ 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. Ši viešųjų pirkimų tikslą apibrėžianti principinė nuostata reiškia, kad visos pirkimo procedūros turi būti atliekamos griežtai laikantis VPĮ normų reikalavimų ir konkrečių pirkimo dokumentuose nustatytų pirkimo sąlygų. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose turi pateikti visą, išskyrus

15VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras (VPĮ 24 str. 1 d.).

16VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija – nupirkti tai, ko reikia.

17Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio nuostatos taikytinos tiek tarptautiniams, tiek supaprastintiems pirkimams (VPĮ 98 straipsnio 2 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad neįprastai mažos kainos institutas glaudžiai susijęs su tiekėjų pasiūlymų vertinimu ir laimėtojo išrinkimu ir, kaip papildoma galimybė po to, kai jau įvertina tiekėjo kvalifikacija ir jo pasiūlymo atitiktis techniniams pirkimo objekto reikalavimams, įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu bei gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, ir yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo pirmiau išvardytų grėsmių. Kita vertus, šis institutas taikytinas tik siekiant įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir realumu. Pagal neįprastai mažos kainos instituto teisinį reglamentavimą perkančioji organizacija visada privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą.

18Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą, tinkamai, nepažeisdama viešojo pirkimo principų, įgyvendino VPĮ 40 straipsnyje įtvirtintas pareigas, spręstina, nustatant, ar ji (Teisingumo Teismo 2001 m. lapkričio 27 d. Sprendimas sujungtose bylose Impresa Lombardini ir Mantovani, C-285/99 ir 286/99, Rink. 2001, p. I-9233): 1) įvertinusi visų dalyvių pateiktus pasiūlymus, identifikavo, kuriuose iš jų nurodytos kainos yra neįprastai mažos; 2) sudarė dalyviams, pasiūliusiems neįprastai mažą kainą, galimybę (pareikalavo raštu per protingą terminą) pateikti paaiškinimus dėl abejonių sukėlusių pasiūlymo elementų (dalių); 3) ištyrė ir įvertino pateiktus paaiškinimus; 4) priėmė sprendimą – dalyvio, nepagrindusio pasiūlytos neįprastai mažos kainos, pasiūlymą atmesti arba, jeigu dalyvis nurodytą kainą pagrindė, leisti jam toliau dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje. Dėl to, ar kaina neįprastai maža, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan.

19Ieškovė iš esmės teigia, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlė neįprastai mažą kainą. Kaip minėta, neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju turi būti įvertinta, ar objektyviai įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis ir ar toks sutarties vykdymas nesukels tiekėjui sunkumų, dėl kurių jis būtų nepajėgus iki galo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Mažesnę kainą, nei kitų tiekėjų pasiūlyta kaina, lemia ir pasirinktų paslaugų teikimo būdų ekonomiškumas, pasirinkti techniniai sprendimai, siūlomų paslaugų įgyvendinimo originalumas, gebėjimas optimizuoti savo veiklos sąnaudas. Tiekėjo pasirinkti sprendiniai kainai apskaičiuoti yra laikomi tiekėjo rizika ir kiekvienas tiekėjas privalo įvertinti savo galimybes įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą, kuri nebus didinama nepasiteisinus tiekėjo rizikai. Darytina išvada, jog perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose nevertina ir neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei konkretaus tiekėjo subjektyvių galimybių gauti paslaugas už tam tikrą kainą, o tik privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Konstatuotina, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pateikta pasiūlyta kaina nelaikytina neįprastai maža. Vertinant kainų pagrįstumą, perkančioji organizacija paprašė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pateiktų pspildomus duomenis ir paaškinimus, patvirtinančius siūlomos kainos pagrįstumą. VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė 2010-08-02 papildomus duomenis ir paaiškinimus (t. 2, b. l. 60–73, 87–93). Iš pateiktų raštų darytina išvada, jog VšĮ „Kretingos maistas“ konkurso pasiūlymo kainą apskaičiavo tinkamai, pagal Konkurso sąlygų 27 punkto reikalavimus, įtraukdama visas išlaidas, kurias

20VšĮ „Kretingos maistas“ faktiškai patirs teikdamas paslaugas. Minėtuose raštuose pateiktos pasiūlymo kainos sudėtinės dalys yra objektyviai pagrįstos ir šių skaičiavimų pakako, jog perkančioji organizacija įsitikintų, kad VšĮ „Kretingos maistas“ bus pajėgus įvykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį. 2010-07-21 Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 2009/38-8 nurodyta, kad komisija apsvarsčius VšĮ „Kretingos maistas“ kainos pagrįstumo įrodymus (t. 2,

21b. l. 87–92), priėmė sprendimą papildomai paprašyti pateikti duomenis ir paaiškinimus, patvirtinančius siūlomos kainos pagrįstumą (t. 2, b. l. 76–77), kuriuos atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė (t. 2, b. l. 60). 2010-08-04 Šilutės rajono savivaldybės administracijos supaprastinto atviro konkurso dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo komisijos posėdžio protokole Nr. 2009/38-10 nurodė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ paaiškindami pusryčių maitinimo organizavimo administravimo išlaidoms priskirtą nulinį tarifą, nurodė, kad darbuotojų darbo laikas yra nepriklausomas nuo to ar mokiniai maitinami pusryčiais ar ne, kaitvietės įjungiamos 6.00 val. ir išjungiamos 12.00 val –14.00 val., nepriklausomai nuo to ar mokiniai maitinami pusryčiais ar ne; vanduo karštam gėrimui ruošti yra apskaitomas patiekalų technologinėse lentelėse, o ne maitinimo organizavimo išlaidose; indų plovimui vanduo naudojamas paruošiant tris vonias su tirpalais pagal patvirtintas instrukcijas, nepriklausomai nuo to ar mokiniai maitinami pusryčiais ar ne. Komisijos nariai, apsvarstę šį paaiškinimą bendru sutarimu priėmė sprendimą, kad pasiūlyme nurodytą mažą kainą pagal atskiras pirkimo dalis VšĮ „Kretingos maistas“ pagrindė rinkamai (t. 2, b. l.57–59). Teismas sutinka su komisijos sprendimu, kadangi Šilutės rajono savivaldybės administracijai buvo pateikti ir įvertinti VšĮ „Kretingos maistas“ neįprastai mažos kainos pagrindime pateikti tik tie duomenys, kuriuos tiekėjas faktiškai patirs. Pagal su mokyklomis pasirašytas nuomos sutartis,

22VšĮ „Kretingos maistas“ patalpų nuomos mokestį mokės tik už tuos laikotarpius, kada mokyklose realiai vyks maitinimas.

23Ieškovė teigia, kad atsakovė nenurodė patiriantis išlaidas patalpų nuomai pirmojoje Konkurso dalyje (Rusnės pagrindinėje mokykloje). Minėto Konkurso sąlygų 3 priedo „Mokinių maitinimo paslaugų techninė specifikacija“ esančioje Duomenų lentelėje yra nurodyta perkančiosios organizacijos pastaba, jog „Rusnėje tinkamomis patalpomis mokinių maitinimui turės pasirūpinti konkursą laimėjęs tiekėjas“. Tačiau pažymėtina ir tai, kad nežiūrint minėto priedo nurodymų, atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ taip pat Šilutės rajono savivaldybės administracijai pateikė įrodymus, jog patalpų nuomos išlaidų pirmajai Konkurso daliai (Rusnės pagrindinės mokyklos mokinių maitinimui) ji nepatiria. Kadangi Rusnės pagrindinė mokykla tinkamų mokinių maitinimui patalpų neturi, šios mokyklos mokiniai yra maitinami kitos, greta esančios, Rusnės specialiosios mokyklos patalpose, į kurią pavalgyti ateina patys. Sudaryta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią Rusnės specialioji mokykla patalpas Rusnės pagrindinės mokyklos mokinių maitinimui suteikia nemokamai, todėl patalpų nuomos išlaidų pagrįstai neįtraukė į neįprastai mažos kainos pagrindimą (t. 3, b. l. 13–15).

24Ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, kad VšĮ „Kretingos maistas“ negalėjo tinkamai pagrįsti ir transporto bei ryšių išlaidų trečiajai Konkurso daliai, kadangi šios išlaidos, anot ieškovės, turi būti patiriamos visose pirkimo dalyse. Pažymėtina, kad trečioji Konkurso dalis apima dvi mokymo įstaigas – Šilutės pirmąją gimnaziją bei Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centrą. Konkurso sąlygų 3 priedo „Mokinių maitinimo paslaugų techninė specifikacija“ esančioje Duomenų lentelėje yra nurodyta perkančiosios organizacijos pastaba, jog „Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro mokiniai turės būti maitinami Šilutės pirmosios gimnazijos patalpose“. Kadangi minėto mokymo centro mokiniai pavalgyti į gimnaziją ateina patys, tai jokios transporto bei ryšių išlaidos šioje Konkurso dalyje faktiškai nėra patiriamos. Šią aplinkybę VšĮ „Kretingos maistas“ yra nurodęs ir perkančiajai organizacijai teiktuose kainos pagrindimuose. Taip pat pažymėtina, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2010-06-19 sprendime nurodė, kad jog kriterijai, kuriais remdamasi perkančioji organizacija laikys jai pasiūlytas kainas neįprastai mažomis, yra bendro pobūdžio ir turi būti vienodi visiems tiekėjams, tuo tarpu vertinimas, ar konkretaus tiekėjo neįprastai maža kaina pagrįsta tinkamai, yra individualaus pobūdžio. Tai reiškia, kad kainos pagrįstumas sprendžiamas konkrečiam tiekėjui, ir ieškovės teiginys, jog transporto ir ryšių išlaidos turi būti patiriamos visose pirkimo dalyse, neturi jokio pagrindo. Be to, tiekėjui grindžiant pasiūlytą kainą, prievolė nurodyti tam tikros rūšies išlaidas kyla tik tada, jeigu tos išlaidos yra iš tiesų patiriamos.

25Taip pat į bylą pateiktas Šilutės rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus 2011-06-15 raštas Nr. 23-21.14-4951, kuriame nurodyta, kad atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ teikia maitinimo paslaugą 15-oje Šilutės rajono bendrojo lavinimo mokyklų, maisto kokybė ir patiekalų asortimentas tenkina mokyklų bendruomenes, nusiskundimų negauta. Konstatuotina, kad nors ieškovė nurodo, kad aplinkybė, kad VšĮ „Kretingos maistas“ šiuo metu tinkamai teikia paslaugą už pasiūlytą kainą, kuri yra žemesnė nei paslaugos savikaina, negali būti pakankamu argumentu tam, kad pateisinti konkurso sąlygų 27 punkto ir VPĮ 39 straipsnio bei VPĮ 3 straipsnyje įtvirtintų principų ir sąžiningos konkurencijos principo pažeidimų, tačiau minėtas raštas įrodo, kad atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ savo pasiūlyta kaina sugeba tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus ir teikti kokybiškas mokinių maitinimo paslaugas. VPĮ 3 straipsnyje numatytas pagrindinis tikslas yra tas, kad perkančioji organizacija įsigytų kokybišką paslaugą, prekę už mažiausią kainą. Byloje nustatytas faktas, kad atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ už pasiūlytą kainą tinkamai teikia paslaugas, todėl, nors ir esant formaliems pažeidimams, jų pasiūlymo atmetimas prieštarautų VPĮ 3 str. 2 d. Todėl konstuotina, kad atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pagrįstai sudarė minėtą preliminariąją pasiūlymų eilę bei sutartį (CPK 185 str.).

26Taip pat ieškovė, nepagrįstai prašo teismo pripažinti Sutartį niekine ir negaliojančia

27CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu bei taikyti restituciją. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką teismas kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP" v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008; 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Kauno keliai" v. Klaipėdos miesto savivaldybė, bylos

28Nr. 3K-3-25-2009). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios organizacijos ir tiekėjų grąžinimą į prieš pažeidimą buvusią teisinę padėtį, tačiau bendrosios restitucijos taisyklės nustato teismui teisę išimtinais atvejais keisti restitucijos būdą ir netgi iš viso jos netaikyti, jeigu pagal susiklosčiusią teisinę situaciją niekinio sandorio konstatavimo metu šalių grąžinimas į ankstesnę padėtį prieštarautų viešajam interesui, sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principams

29(CK 6.145, 6.146 straipsniai). Dėl to teismai, spręsdami dėl niekinio sandorio padarinių, turi tirti sutarties vykdymo eigą, jos vykdymo specifiką, įvykdymo laipsnį, kitas reikšmingas aplinkybes ir parinkti restitucijos būdą arba, esant išskirtinėms aplinkybėms jos netaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ERP“ v. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, bylos Nr. 3K-3-583/2008). Ieškovė savo argumentus grindžia išimtinai

30VPĮ 39 str. 1 d., 2 d. 2 p. ir VPĮ 40 str. nuostatų pažeidimu, todėl kad mano, jog VšĮ „Kretingos maistas“ naujai pateiktuose neįprastai mažos kainos pagrindimuose, neva tai, pakeitė savo pasiūlymo kainą ir tokiu būdu pažeidė aukščiau minėtų LR VPĮ normų reikalavimus. Kadangi kaip nustatyta, Šilutės rajono savivaldybės administracijai jokių LR VPĮ normų papildomai nagrinėdama neįprastai mažų kainų pagrindimą nepažeidė, todėl nėra jokio pagrindo pripažinti 2010-08-16 sudarytą Sutartį Nr. R5-(9.40)-676 niekine ir negaliojančia CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu bei taikyti restituciją.

31Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji organizacija

32rajono savivaldybės, vykdydama administracija supaprastintą atvirą konkursą dėl mokinių maitinimo paslaugų pirkimo, nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjo kainos pagrįstumu, todėl nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeistos viešuosius pirkimus reglamentuojančios teisės normos, ir tenkinti ieškovės reikalavimus dėl perkančiosios organizacijos sprendimų pripažinimo negaliojančiais bei dėl perkančiosios organizacijos įpareigojimo iš naujo sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę bei sutartį. Todėl paminėtais motyvais ieškinys atmestinas (CPK 185 str., VPĮ 40 str.).

33Išnagrinėjęs bylą teismas privalo paskirstyti šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi ieškinys yra atmestas, iš ieškovės priteistinos atsakovės ir trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė. Atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė teismui teisinių paslaugų sutartį Nr. 1187/2009 ir PVM sąskaitas faktūras ADV Nr.15932 – 2 153,20 Lt sumai, Nr. 16229 –

348 698,69 Lt sumai, Nr. 16160 – 12,50 Lt sumai, Nr. 16460 – 10 049,53 Lt sumai, Nr. 16570 –

356,24 Lt sumai, Nr.16723 – 108,60 Lt sumai, Nr. 17183 – 4,38 Lt sumai, Nr.17199 – 1210 Lt sumai, iš viso – 22 243,14 Lt sumai ir pateimė mokėjimo nurodymus (LR CPK 178 str., 88 str. 1 d. 6 p.,

3693 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Tačiau spręsdamas klausimą dėl išlaidų advokato pagalbai apmokėti, teismas turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas bei teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintas Rekomendacijas dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ atstovas pateikė atsiliepimą į ieškinį (t. 2, b. l. 3–9), atsiliepimą į patikslintą ieškinį (t. 2,

37b. l. 146), atsileipimą į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (t.1, b. l. 146–149), dalyvavo 2011-02-18 parengiamajame posėdyje (t.2, b. l. 159–160.), 2011-05-27 ir

382011-06-28 teismo posėdžiuose. Vertinant šiuos įrodymus ir atsižvelgiant į CPK 98 str. 2 d. reikalavimus bei Rekomendacijose nurodytus įkainius, darytina išvada, kad už advokato pagalbą prašoma priteisti 22 243,14 Lt Lt suma yra per didelė. Atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teismo posėdžių, paruošiamųjų dokumentų skaičių, priteistina iš ieškovės atsakovei VšĮ „Kretingos maistas“ bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki 5000 Lt (CPK 98 str. 2 d., 185 str. 1 d., 3 str. 1 d.).

39Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270 straipsniais, teismas

Nutarė

40ieškinį atmesti.

41Priteisti iš ieškovės UAB „Smulkus urmas“ 5000 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti atsakovei VšĮ „Kretingos maistas“.

42Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas... 2. ieškovė kreipėsi į teismą prašydama:1) panaikinti atsakovės Šilutės... 3. (2009 m. liepos 24 d. protokolas Nr. 2009/38-3), kuriais nutarė, kad VšĮ... 4. Atsakovė Šilutės rajono savivaldybės administracija pateikė atsiliepimą... 5. Atsakovė VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo,... 6. Trečiasis asmuo UAB “Baltijos Rusko” atsiliepimu į ieškinį prašo jį... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilutės rajono savivaldybės administracija... 9. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovė ieškiniu ginčija atsakovės... 10. LR VPĮ 94 str. 2 d. aiškiai numato, jog perkančioji organizacija nagrinėja... 11. (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). VPĮ 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tiekėjas,... 12. Ieškovės nuomone, Šilutės rajono savivaldybės administracijos 2010-08-04... 13. Nr. 2009/38-10 dėl atsakovės VšĮ „Kretingos maistas“ pateikto... 14. VPĮ 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje... 15. VPĮ nustatytus atvejus, informaciją apie pirkimo sąlygas ir procedūras... 16. VPĮ 24 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta imperatyvi teisės norma, jog pirkimo... 17. Neįprastai mažos kainos institutas įtvirtintas VPĮ 40 straipsnyje, kurio... 18. Ar perkančioji organizacija, taikydama neįprastai mažos kainos institutą,... 19. Ieškovė iš esmės teigia, kad VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlė... 20. VšĮ „Kretingos maistas“ faktiškai patirs teikdamas paslaugas. Minėtuose... 21. b. l. 87–92), priėmė sprendimą papildomai paprašyti pateikti duomenis ir... 22. VšĮ „Kretingos maistas“ patalpų nuomos mokestį mokės tik už tuos... 23. Ieškovė teigia, kad atsakovė nenurodė patiriantis išlaidas patalpų nuomai... 24. Ieškovė taip pat nepagrįstai teigia, kad VšĮ „Kretingos maistas“... 25. Taip pat į bylą pateiktas Šilutės rajono savivaldybės administracijos... 26. Taip pat ieškovė, nepagrįstai prašo teismo pripažinti Sutartį niekine ir... 27. CK 1.80 straipsnio 1 dalies pagrindu bei taikyti restituciją. Pagal Lietuvos... 28. Nr. 3K-3-25-2009). Restitucijos taikymas turi užtikrinti perkančiosios... 29. (CK 6.145, 6.146 straipsniai). Dėl to teismai, spręsdami dėl niekinio... 30. VPĮ 39 str. 1 d., 2 d. 2 p. ir VPĮ 40 str. nuostatų pažeidimu, todėl kad... 31. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad perkančioji... 32. rajono savivaldybės, vykdydama administracija supaprastintą atvirą konkursą... 33. Išnagrinėjęs bylą teismas privalo paskirstyti šalių turėtas... 34. 8 698,69 Lt sumai, Nr. 16160 – 12,50 Lt sumai, Nr. 16460 – 10 049,53 Lt... 35. 6,24 Lt sumai, Nr.16723 – 108,60 Lt sumai, Nr. 17183 – 4,38 Lt sumai,... 36. 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Tačiau spręsdamas klausimą dėl išlaidų... 37. b. l. 146), atsileipimą į ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos... 38. 2011-06-28 teismo posėdžiuose. Vertinant šiuos įrodymus ir atsižvelgiant... 39. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268–270... 40. ieškinį atmesti.... 41. Priteisti iš ieškovės UAB „Smulkus urmas“ 5000 Lt išlaidų advokato... 42. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...