Byla 2S-177-460/2014
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. U. (apeliantė) atskirąjį skundą dėl Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1564-325/2013 pagal ieškovės J. U. ieškinį atsakovams V. B. ir M. B. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė Kretingos rajono apylinkės teismui 2013-11-04 pateiktu ieškiniu prašė priteisti solidariai iš atsakovų 123 814 Lt skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, skaičiuojant civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Be to, ieškovė prašė iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Prašymo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovės finansinė padėtis yra sunki.

4Kretingos rajono apylinkės teismas 2013-11-05 nutartimi ieškovės J. U. prašymo dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo ir žyminio mokesčio dalies atidėjimo netenkino; nutarė nustatyti ieškovei dešimties dienų terminą, skaičiuojant nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, sumokėti likusią 3 376 Lt žyminio mokesčio dalį. Nurodė, kad ieškovė teismui pateikė tik pažymą iš VSDFV Klaipėdos skyriaus apie asmeniui priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas. Pažymėjo, jog asmens sunkią turtinę padėtį įrodo ne tik duomenys apie gaunamą darbo užmokestį ar senatvės pensiją, bet taip pat duomenys apie šeimyninę padėtį, duomenys iš registrų apie asmens turimą turtą, pažymos apie kredito įstaigose esančias pinigines lėšas, jų judėjimą, turto ir pajamų deklaracijos bei kiti duomenys. Atsižvelgė į tai, kad ieškovę atstovauja profesionali advokatė ir dėl nemokamos teisinės pagalbos nesikreipė. Pripažino, kad duomenų, leidžiančių kompleksiškai įvertinti ieškovės turtinę padėtį, nepateikta. Konstatavo, kad ieškovei neįrodžius dabartinės sunkios turtinės padėties, nėra pagrindo svarstyti ir apie jos pagerėjimą ateityje, t. y. atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo, todėl šio prašymo netenkino.

5Apeliantė apeliacinės instancijos teismui pateikė atskirąjį skundą, Juo prašo panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013-11-05 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, jog pirmiausia apylinkės teismas neteisingai suskaičiavo mokėtiną žyminį mokestį. Pažymi, kad apylinkės teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus, todėl netinkamai įvertino sunkią ieškovės turtinę padėtį. Teigia, kad ieškovės gaunama pensija nesuteikia teisės į valstybės garantuojamą pagalbą, todėl ji priversta samdyti advokatą.

6Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

9Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro Kretingos rajono apylinkės teismo

102013-11-05 nutarties, kuria atsisakyta ieškovę atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo arba atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

11Pagal susiklosčiusią teismų praktiką taikant CPK 83 straipsnio 3 dalį asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, be to, nėra duomenų apie tai, kad tokia turtinė padėtis ateityje gali iš esmės pagerėti (pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. liepos 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-778/2009). CPK 84 straipsnis dėl žyminio mokesčio mokėjimo atidėjimo gali būti taikomas nustačius, kad asmens turtiniai (finansiniai) sunkumai yra laikini, kad turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra apeliacinio skundo pateikimo teismui metu (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. sausio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-100/2011).

12Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovė pateikdama ieškinį sumokėjo 100 Lt žyminio mokesčio. Ji tikina, kad neturi galimybės sumokėti kitos žyminio mokesčio dalies.

13Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantės argumentu, jog apylinkės teismas neteisingai nustatė mokėtiną žyminį mokestį. Pažymėtina, kad vadovaujantis CPK 80 straipsnio 7 dalimi, procesinius dokumentus ir jų priedus pateikiant teismui tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės advokatė apylinkės teismui ieškinį su priedais pateikė elektroninių ryšių priemonėmis, visa mokėtina suma sudaro ne 3 476 Lt, kaip nurodė apylinkės teismas, o 2 607 Lt. Taigi, apylinkės teismas, įpareigodamas ieškovę skundžiama nutartimi sumokėti 3 376 Lt, neteisingai taikė CPK normas, reglamentuojančias mokėtino žyminio mokesčio dydį, todėl vien tuo pagrindu nutartis yra iš dalies neteisėta.

14Teismas visiškai sutinka su apylinkės teismo argumentais, kad ieškovė nepateikė įrodymų, kurie leistų manyti, jog yra aplinkybių, rodančių, kad artimiausiu laiku ieškovės turtinė būklė gali iš esmės pagerėti, todėl pagrįstai ir teisėtai ieškovės prašymą dėl atidėjimo nuo žyminio mokesčio sumokėjimo netenkino (CPK 12 straipsnis, CPK 84 straipsnis, CPK 178 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

15Teismas nesutinka su apylinkės teismo padaryta išvada, kad naudojimasis advokato paslaugomis yra vienas iš motyvų, lemiančių prašymo dėl atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo arba minėto mokesčio atidėjimo iki sprendimo priėmimo. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovės pajamų šaltinis yra jos 835 Lt senatvės pensija. Tai reiškia, kad ieškovė nepatenka į asmenų ratą, kuriam suteikiama valstybės garantuojama teisinė pagalba. Tačiau vien tai, teismo vertinimu, savaime nesudaro pakankamos prielaidos išvadai, jog ieškovės finansinė padėtis yra gera (CPK 185 straipsnis).

16Ieškovė savo prašymą atleisti ją nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo grindžia teismui pateiktu VSDFV Klaipėdos skyriaus išrašu apie jos gaunamą 835 Lt senatvės pensiją, be to, ieškovė papildomai teismui pateikė Nekilnojamojo turto registro išrašą, iš jo matyti, kad vienintelis turėtas ieškovės nekilnojamasis turtas jai nebepriklauso, jis parduotas ir kaip nurodyta ieškinyje, gauti pinigai yra paskolinti atsakovams (CPK 12 straipsnis, CPK 178 straipsnis).

17Įvertinęs bylai reikšmingus duomenis ir kitu aspektu: apeliantės amžių, jos galimybę sugeneruoti lėšas kokia nors veikla bei eliminuojant teisminės gynybos prieinamumo principo pažeidimą, teismas mano, kad nagrinėjamu atveju yra tikslinga suteikti ieškovei žyminio mokesčio lengvatą jos norimu mastu, kadangi, priešingas sprendimas būtų neadekvatus jos galimybėms ir turtinei padėčiai (CPK 83 straipsnio 3 dalis).

18Apeliacinės instancijos teismas, apibendrindamas tai, kas pasakyta, mano, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo klausimą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė neteisėtą bei nepagrįstą nutartį, o atskirojo skundo motyvai sudaro pagrindą ją panaikinti – apylinkės teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – apeliantė atleistina nuo kitos dalies žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

19Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 straipsniais,

Nutarė

20panaikinti Kretingos rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 5 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovę atleisti nuo kitos dalies žyminio mokesčio mokėjimo.

Ryšiai