Byla 2-778/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Danutės Milašienės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. K. personalinės įmonės „Irgris“ (po pertvarkymo - UAB „Irgris“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar šio mokesčio atidėjimo ir ieškovas įpareigotas sumokėti trūkstamą žyminį mokestį už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą pagal ieškovo G. K. personalinės įmonės „Irgris“ ieškinį atsakovui A. P. firmai „ENPA“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos tarp atsakovo ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, nutraukimo ir restitucijos taikymo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, UAB Hansa lizingas.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas G. K. personalinė įmonė „Irgris“ (po 2009 m. liepos 9 d. užbaigtų pertvarkymo procedūrų - UAB „Irgris“) ieškiniu prašė teismo nutraukti 2008 m. spalio 27 d. tarp atsakovo A. P. firmos „ENPA“ ir trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, UAB Hansa Lizingo sudarytą sutartį dėl vilkikų pirkimo-pardavimo bei taikyti restituciją – vilkikus priteisti atsakovui, o UAB Hansa lizingui priteisti 642 986,29 Lt. Nurodė, kad pagal jo prašymą atsakovas 2008 m. spalio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartimi nupirko du vilkikus su puspriekabėmis iš lizingo bendrovės. Tą pačią dieną ieškovas pasirašė lizingo sutartį su UAB Hansa lizingu dėl šių vilkikų su puspriekabėmis finansinės nuomos. Ieškovui lizinguojamas turtas buvo perduotas 2008 m. lapkričio 5 d. Vėliau paaiškėjo, jog šis turtas neatitiko jo kokybei taikomų reikalavimų, o garantija nebuvo teikiama.

4Ieškinyje nurodė, kad įmonės finansinė padėtis sunki. Tai įrodo teismui pateiktas įmonės balansas bei pelno-nuostolių ataskaita. Ieškovas už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą sumokėjo 3000 Lt, o nuo kitos žyminio mokesčio mokėjimo sumos prašė atleisti arba atidėti šio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo byloje.

5Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi ieškovo prašymo dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ar šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo netenkino ir įpareigojo ieškovą sumokėti trūkstamą 7804 Lt žyminį mokestį. Nutartyje nurodyta, kad ieškovas turi 2 468 814 Lt vertės turto, per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 145 038 Lt, per pirmąjį šių metų ketvirtį įmonė patyrė 34 581 Lt nuostolių. Remdamasis šiais duomenimis, teismas nutarė, kad įmonė dirba nuostolingai, bet tai nereiškia, kad ji negali sumokėti trūkstamo žyminio mokesčio už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą. Teismo nuomone, ieškovas neįrodė, kad yra nemokus. Be to, įmonė 2008 m. pabaigoje savanoriškai prisiėmė didelės vertės finansinius įsipareigojimus UAB Hansa lizingui, nors jau tuo metu dirbo nuostolingai. Teismas atkreipė dėmesį ir į tai, jog ieškovas yra individuali įmonė, todėl nagrinėjamu atveju turi reikšmės ir įmonės savininko turtinė padėtis. Duomenų apie tai, kad G. K. personalinė įmonė „Irgris“ ateityje galėtų sumokėti žyminį mokestį, ieškovas nepateikė.

6Ieškovas G. K. personalinė įmonė „Irgris“ atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atleisti iš dalies ieškovą nuo trūkstamo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti šio mokesčio sumokėjimą. Nurodo šiuos motyvus:

  1. Tai, kad įmonė dirba nuostolingai, bet turi didelės vertės turto ir šį turtą atitinkančią įsipareigojimų sumą, leidžia manyti, kad ieškovo turtinė padėtis sunki ir įmonė šiuo metu negali sumokėti visą žyminio mokesčio sumą už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą. Be to, įmonės turtinė padėtis ženkliai pasunkėjo po didelės vertės nekokybiškų vilkikų įsigijimo pagal lizingo sutartį.
  2. Tam, kad įmonė būtų iš dalies atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, ji neturi būti nemoki. Nemoki įmonė apskritai neturi mokėti žyminio mokesčio. Tuo tarpu šiuo atveju ieškovas yra moki įmonė, tačiau dėl sunkios turtinės padėties nepajėgia sumokėti trūkstamą žyminį mokestį.
  3. Ieškovas pagal 2008 m. spalio 27 d. sudarytą lizingo sutartį įsigijo vilkikus ne tam, kad pasunkintų savo turtinę padėtį, o kad ją pagerintų. Be to, teismo nutartyje nurodytas argumentas, kad ieškovas, esant sunkiai finansinei padėčiai, lizingo būdu įsigijo vilkikus tam, kad pablogintų savo padėtį, nėra reikšmingas sprendžiant nagrinėjamą klausimą.
  4. Ieškovui įsiteisėjusiu teismo sprendimu iš trečiojo asmens UAB „Elentrans“ priteista 157 893,26 Lt. Įvykdžius šį sprendimą, įmonės turtinė padėtis pagėrės.

7Ieškovas apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė papildomus dokumentus apie tai, kad įmonei nuosavybės teise priklauso 16 automobilių, tačiau jie įkeisti arba areštuoti. Kito registruotino turto įmonė neturi, banko sąskaitoje pinigų nėra.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė užtikrinti konstitucinę teisę į realią teisminę gynybą sudaro prielaidas proceso įstatyme įtvirtinti atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo ir šio mokesčio sumokėjimo atidėjimo institutus.

10Ieškovas byloje pareiškė alternatyvų prašymą: iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio mokėjimo arba atidėti šio mokesčio sumokėjimą iki sprendimo priėmimo byloje.

11Proceso įstatyme nenustatyti atvejai, kuriems esant teismas gali dalyvaujančiam byloje asmeniui atidėti žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą. Sprendžiant dėl dalyvaujančio byloje asmens pateikto tokio prašymo pagrįstumo, reikia ne tik nustatyti asmens sunkią turtinę padėtį, kaip atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo atveju, bet, o tai svarbiausia, nustatyti, ar asmens sunki turtinė padėtis iš esmės pagerės per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri yra ieškinio pateikimo teismui metu (CPK 84 str., Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. liepos 17 d. civilinėje byloje Nr. 2-249/2008; 2009 m. vasario 12 d. civilinėje byloje Nr. 2-212/2009). Tuo tarpu asmuo atleidžiamas nuo žyminio mokesčio dalies mokėjimo tuo atveju, kai pateikiami jo sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet nėra duomenų apie ateityje galimai iš esmės pagerėsiančią jo turtinę padėtį.

12Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį įrodo duomenys iš registrų, kuriuose gali būti registruojamas asmens turimas turtas Lietuvos Respublikoje, taip pat duomenys iš Juridinių asmenų registro, pažymos apie kredito įstaigose esančias asmens pinigines lėšas, kiti asmens turtinę padėtį įrodantys dokumentai (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 24 d. civilinėje byloje Nr. 2-347/2007). Sprendžiant, ar asmens turtinė padėtis ateityje gali pagerėti tiek, kad jis bus pajėgus sumokėti bylinėjimosi išlaidas bylos pralaimėjimo atveju, turi būti nagrinėjami ieškovo pateikti duomenys, pagrindžiantys įmonės veiklos perspektyvas ir galimą pelningumą. Tai gali būti tiek finansinės atskaitomybės dokumentai, tiek kreditorių ir debitorių sąrašai, verslo planai, kiti dokumentai.

13Teisėjų kolegija pažymi, kad tuomet, kai ieškovas pateikia teismui duomenis, pagrindžiančius jo sunkią turinę padėtį ir teikia teismui alternatyvų CPK 83 straipsnio trečiąja dalimi bei 84 straipsnio nuostatomis grindžiamą prašymą, teismas turi įvertinti, ar ieškovo pateikti duomenys bei kiti byloje esantys įrodymai akivaizdžiai nesudaro pagrindo tenkinti bent vieną iš jo prašymų, ar vis dėlto šie duomenys leidžia abejoti prašymo pagrįstumu. Nutarus, kad ieškovas pateikė duomenis, kurie pagrindžia jo turtinę padėtį, bet nėra pakankami teisingai išspręsti nagrinėjamą klausimą, teismas nutartyje turi išaiškinti ieškovui, kokie dokumentai iš tiesų gali pagrįsti ieškovo sunkią turtinę padėtį ir nustatyti terminą procesinio dokumento trūkumams šalinti, o ne formaliai išspręsti prašymą pagal pateiktus įrodymus.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė tik įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus (įmonės balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Iš jų matyti, kad įmonė turi 2 468 814 Lt vertės turto, per vienerius metus įmonės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai kreditoriams sudaro 2 297 136 Lt, įmonė dirbo ir tebedirba nuostolingai - 2008 m. patyrė 90 984 Lt nuostolių, o per pirmąjį šių metų ketvirtį - 34 581 Lt nuostolių (b.l. 41-44). Didžiąja dalį ieškovo turto sudaro automobiliai, kurie įkeisti kreditoriams arba areštuoti. Šie duomenys leidžia spręsti, jog ieškovas vykdė ir tebevykdo ūkinę-komercinę veiklą, tačiau finansinė grąža iš šios veiklos dėl įvairių priežasčių ženkliai sumažėjo, ieškovo turtinė padėtis pasunkėjo.

15Teismui paduotame ieškinyje ieškovas įrodinėja, kad atsakovas neteisėtais veiksmais jam perdavė nekokybiškas labai didelės vertės prekes, kurias ieškovas įsigijo lizingo būdu, ir dėl to ieškovo turtinė padėtis dar labiau pasunkėjo. Teisėjų kolegija, nenagrinėdama ieškinyje pareikštų reikalavimų pagrįstumo, pažymi, jog tuo atveju, jeigu teismas tenkintų ieškinyje pareikštus reikalavimus dėl ginčo vilkikų pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu ir restitucijos taikymo, ieškovas išvengtų finansinių įsipareigojimų lizingo bendrovei, ekonominiu sunkmečiu galėtų įsigyti kokybiškas prekes mažesnėmis kainomis ir toliau plėtoti bei vystyti verslą. Tai, kad ieškovas ketina toliau užsiimtu verslu, rodo jo pertvarkymas iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę. Be to, ieškovui pavykus išsiieškoti iš trečiojo asmens teismo sprendimu priteistas pinigines sumas, jo turtinė padėtis pagėrėtų. Pastebėtina ir tai, kad ieškovas už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą sumokėjo 3000 Lt žyminį mokestį.

16Šios aplinkybės sudaro pagrindą nesutikti su žemesnės instancijos teismo nutartyje padarytomis išvadomis.

17Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus vertina pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytus argumentus, kad ieškovas, lizingo būdu įsigydamas vilkikus su puspriekabėmis, sąmoningai blogino savo turtinę padėtį. Atvirkščiai, byloje esantys duomenys leidžia manyti, jog ieškovas vilkikus, dėl kurių kokybės inicijuojamas ginčas, įsigijo būtent siekdamas pagerinti savo turtinę padėtį. Taip pat nepagrįsti teismo argumentai, susiję su ieškovo savininko turtinės padėties vertinimu, nes individuali įmonė yra savarankiškas teisės subjektas, šiuo atveju, ieškovas procesine prasme, o jos savininkas nėra dalyvaujantis byloje asmuo. Individualios įmonės savininkas dalyvaujančiu byloje asmeniu galėtų būti patraukiamas tik tuomet, kai spendžiami su individualios įmonės civiline atsakomybe susiję klausimai ir jos savininkas yra atsakingas už įmonės prievoles.

18Žemesnės instancijos teismas nenustatė ieškovo pateikto procesinio dokumento trūkumų, nepagrįstai netenkino nei vieno iš ieškovo alternatyvių prašymų, nors prie šio prašymo pateikti įrodymai iš tiesų sudarė pagrindą spręsti, jog ieškovo turtinė padėtis yra sunki, bet iš esmės turėtų pagerėti per ilgesnį laikotarpį, lyginant ją su ta, kuri buvo ieškinio pateikimo teismui metu. Siekdamas užtikrinti ieškovui teisę į teisminę gynybą ir nesudaryti kliūčių teismine tvarka išsiaiškinti su didelės vertės vilkikų įsigijimu susijusių aplinkybių, pirmosios instancijos teismas turėjo atidėti ieškovui žyminio mokesčio sumokėjimą iki teismo sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės, priėmimo (CPK 84 str.).

19Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus įrodymus, pagrindžiančius jo turtinę padėtį esamu momentu ir ateityje, todėl nepagrįstai užkirto ieškovui teisę į teisminę gynybą. Žemesnės instancijos teismo nutartis dėl joje padarytų proceso teisės normų esminių pažeidimų naikintina, ieškovo prašymas dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkintinas, 7804 Lt žyminio mokesčio sumokėjimas ieškovui už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą atidėtinas iki teismo sprendimo priėmimo byloje (CPK 84 str., 329 str. 1 d., 337 str. 2 p., 338 str.).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 84 straipsniu bei 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį panaikinti.

22Ieškovo G. K. personalinės įmonės „Irgris“ (po pertvarkymo - UAB „Irgris“) prašymą dėl žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo tenkinti ir atidėti 7804 Lt žyminio mokesčio sumokėjimą už ieškinyje pareikštų reikalavimų nagrinėjimą iki teismo sprendimo priėmimo byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas G. K. personalinė įmonė „Irgris“ (po 2009 m. liepos 9 d.... 4. Ieškinyje nurodė, kad įmonės finansinė padėtis sunki. Tai įrodo teismui... 5. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. gegužės 5 d. nutartimi ieškovo prašymo... 6. Ieškovas G. K. personalinė įmonė „Irgris“ atskiruoju skundu prašo... 7. Ieškovas apeliacinės instancijos teismui taip pat pateikė papildomus... 8. Atskirasis skundas tenkintinas.... 9. Skirtinga dalyvaujančių byloje asmenų turtinė padėtis bei būtinybė... 10. Ieškovas byloje pareiškė alternatyvų prašymą: iš dalies atleisti jį nuo... 11. Proceso įstatyme nenustatyti atvejai, kuriems esant teismas gali... 12. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad asmens sunkią turtinę padėtį... 13. Teisėjų kolegija pažymi, kad tuomet, kai ieškovas pateikia teismui... 14. Nagrinėjamu atveju ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė tik... 15. Teismui paduotame ieškinyje ieškovas įrodinėja, kad atsakovas neteisėtais... 16. Šios aplinkybės sudaro pagrindą nesutikti su žemesnės instancijos teismo... 17. Teisėjų kolegija kaip nepagrįstus vertina pirmosios instancijos teismo... 18. Žemesnės instancijos teismas nenustatė ieškovo pateikto procesinio... 19. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino ieškovo pateiktus... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gegužės 5 d. nutartį panaikinti.... 22. Ieškovo G. K. personalinės įmonės „Irgris“ (po pertvarkymo - UAB...