Byla 2A-1702-565/2014
Dėl skolos už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Vilniaus vandenys“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovams A. M. ir K. K. dėl skolos už patiektą geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymą,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams, prašydamas priteisti iš atsakovo A. M. 1 841,70 Lt skolą ir 134,09 Lt delspinigius, iš atsakovės K. K. – 920,85 Lt skolą ir 67,04 Lt delspinigius, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), tiekė geriamąjį vandenį bei tvarkė nuotekas. Už laikotarpį nuo 2007-03-01 iki 2010-02-22 suteiktas paslaugas atsakovai yra skolingi ieškovui ieškiniu reikalaujamas sumas.

5Atsakovai su ieškiniu nesutiko.

6Atsakovai nurodė, kad vandentiekio avarinė tarnyba vandens tiekimą ginčo bute išjungė 2007 m. pradžioje, kadangi prasidėjo archeologiniai kasinėjimai. Nuo pat buto įsigijimo dienos bute visos komunikacijos yra atjungtos, kadangi vyko archeologijos žvalgomųjų tyrimų parengiamieji darbai, nuo 2007-07-05 iki 2007-08-29 buvo atliekami archeologijos žvalgomieji tyrimai, o po jų pradėti išsamūs archeologiniai kasinėjimai, t.y. pašalintos visos vidinės pastato konstrukcijos, perdanga, grindys, iškastos duobės. Atsakovų manymu, tokios aplinkybės, kad vandens tiekimas yra atjungiamas, taip pat, kad pradedami archeologiniai kasinėjimai, yra viešai žinomos. Be to, ieškovas taip ir nepateikė jokių įrodymų, kad buvo faktiškai tiektas geriamasis vanduo į butą, esantį ( - ).

7II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-08 sprendimu ieškinį atmetė.

9Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“ pažymėjimas patvirtina, jog 2/3 buto, esančio ( - ), priklauso atsakovui A. M., o 1/3 buto, esančio ( - ), priklauso atsakovei K. K..

10Viešai skelbiamais „Trūkstamos archeologinių tyrimų ataskaitos 2006 – 2007 m.“ duomenimis objekte, esančiame ( - ), 2007-07-04 pradėti žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Šias aplinkybes patvirtino ir liudytojai I. K. bei E. B.. 2010-02-23 UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens skaitiklių patikrinimo ir vidutinės vandens vartojimo normos nustatymo aktu nustatyta, kad vandentiekis ir nuotekos patalpose, esančiose ( - ), yra buvę, bet šiuo metu patalpos yra sugriuvusios ir net neremontuojamos. Vandeniu nesinaudojama, nes patalpos šiuo metu avarinės būklės. Teismo vertinimu, šis aktas nepatvirtina, kad ginčo bute laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2010-02-23 vanduo buvo faktiškai naudojamas, o, priešingai, nurodyto akto išvadoje yra parašyta, kad patalpos sugriuvusios ir neremontuojamos, o tai, teismo manymu, nuosekliai patvirtina atsakovų ir liudytojų nurodomas aplinkybes, kad patalpos minėtu laikotarpiu buvo ir iki šiol yra avarinės būklės ir vanduo į šias patalpas netiekiamas.

11Ieškovas pateikė įrodymus, kad ginčo bute nuo 2011-01-13 gyvenamąją vietą yra deklaravusi atsakovė K. K.. Teismo vertinimu, šis įrodymas šioje byloje nėra teisiškai reikšmingas, kadangi atsakovė gyvenamąją vietą minėtu adresu deklaravo jau po 2010-02-23, iki kurios ieškovas prašė priteisti susidariusį įsiskolinimą. Be to, neretai susiklosto, kad deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su faktine gyvenamąja vieta, gyvenamosios vietos deklaravimas, teismo vertinimu, nebūtinai patvirtina objekto tinkamumą gyventi.

12Atsižvelgęs į tai, kad atsakovai faktiškai neturėjo jokios galimybės naudotis ieškovo teikiamomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis, teismas sprendė, kad ieškinys nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

13III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

14Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-08 sprendimo, kuriuo prašo skundžiamą sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

151. Pirmos instancijos teisme nustatyta, kad 1/3 buto, esančio ( - ), priklauso atsakovei K. K. nuo 2005-08-01, o 2/3 buto, esančio Liejyklos 4-24, Vilniuje, priklauso atsakovui A. M. nuo 2007-01-17. Už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas atsakovai paskutinį kartą atsiskaitė 2007-03-01. Atsakovai, sumokėdami už suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, sutiko, kad vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos būtų teikiamos į jiems nuosavybės teise priklausančias patalpas, pripažino bei sutiko su ieškovo mokesčių skaičiavimo tvarka, žinojo ir sutiko su vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainomis.

16Teismų praktikos formuojami išaiškinimai, kad vartotojas turi rūpintis jam priklausančiais energijos įrenginiais, ir imtis atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai. Atsakovai nevykdė jiems teisės aktuose nustatytų pareigų, įsigiję butą, neatvyko sudaryti sutarties su ieškovu, neinformavo ieškovo apie savininkų pasikeitimus, neteikė prašymo užaklinti įvadą. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. Dl-629) 9.8 punktas numato, kad „vartotojai, kurie už sunaudotą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal savivaldybės nustatytas vandens sunaudojimo normas, pasikeitus jų gyvenamosiose patalpose gyvenančių asmenų skaičiui ar geriamojo vandens naudojimo įrenginių skaičiui, privalo per 10 kalendorinių dienų raštu informuoti vandens tiekėją apie šį pasikeitimą". Atsakovų įstatymu numatytos prievolės nevykdymas negali būti pagrindas ieškovui kilti nuostoliams, kadangi ieškovas vykdo veiklą pagal numatytus teisės aktų reikalavimus, o atsakovai buvo nerūpestingi ir nevykdė to, kas nustatyta teisės aktuose, nesiėmė jokių priemonių, kad skola nesusidarytų.

172. Atsakovų kaltė yra preziumuojama. Todėl įrodinėjimo pareiga, kad skolos nėra, tenka Atsakovams, kurie turi įrodyti savo kaltės dėl prievolinių nuostatų pažeidimo nebuvimą, t. y. paneigti kaltės prezumpciją.

18Ieškovas pateikė visus turimus įrodymus apie tai, kokiu pagrindu ir iki kurio laikotarpio buvo skaičiuojami mokesčiai už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą bute, esančiame ( - ). Tačiau atsakovai neįrodė fakto, kad vanduo buvo atjungtas iki 2010-02-23, t.y. nebuvo pateikti įrodymai, kada tiksliai atjungtas vandentiekis, kada Ieškovas buvo informuota apie vandentiekio situaciją jiems priklausančiame bute. Atsakovai teismui pateikė buto nuotraukas, darytas 2013 metais, tačiau šie įrodymai neparodo buto padėties buvusios nuo 2007-03-01 iki 2010-02-23. Taip pat atsakovai atsiliepime nurodė, kad vandenį neva atjungė 2007 m. pradžioje, kadangi prasidėjo archeologiniai kasinėjimai. Svarbu paminėti, kad teisės aktai numato specialią vandens atjungimo tvarką: Vandentvarkos ūkio naudojimo taisyklių (patvirtintų Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1996-11-22 įsakymu Nr. 172) (akto redakcija galiojusi nuo 1997-01-01 iki 2011-01-26) 8.2. punktas nustato; kad „Abonentas, norėdamas atsisakyti (laikinai, visiškai) Tiekėjo paslaugų, prieš 15 dienų įteikia'pastarajam pareiškimą. Vandentiekio įvadus ir išvadas atjungia Tiekėjas, o už darbus apmoka Abonentas. Atjungus statinį, surašomas atitinkamas aktas". Atsakovai vandens tiekėjui nepateikė minėto pareiškimo teisės aktų nustatyta tvarka, todėl teismas nepagrįstai vertino, kad vanduo atjungtas ir juo nesinaudojama.

19Teismas netinkamai vertino ir ieškovo pateiktą 2010-02-23 Geriamojo vandens skaitiklių patikrinimo ir vidutinės vandens suvartojimo normos nustatymo aktą. Labai svarbu pabrėžti, kad minėtame akte užfiksuota akto surašymo dienai buvusi situacija, todėl teismas padarė nepagrįstą išvadą, jog minėtas aktas patvirtina, kad vanduo į patalpas nebuvo tiekiamas laikotarpiu 2007-03-01 iki 2010-02-23.

203. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais 2005-03-07 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2005, kadangi faktinės bylos aplinkybės nėra tapačios šios bylos aplinkybėms. Nagrinėjamo teisinio ginčo kontekste yra aktualios įsiteisėjusios teismo nutartys, kuriose buvo išspręsti analogiški teisiniai klausimai, t.y Vilniaus apygardos teismo 2013-05-28 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-918-340/2012, Vilniaus apygardos teismo 2014-01-09 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-334-392/2014, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-08-30 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-11391-235/2013, todėl teismas turėjo vadovautis teismų praktika šiose bylose.

21Atsakovai su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu grindžiamas šiais argumentais.

221. Ieškovas neatliko savo pareigos įrengti šalto bei karšto vandens apskaitos prietaisus, dėl ko negalėjo fiksuoti tikslaus ginčo bute suvartojamo vandens kiekio. Taigi ieškovo argumentas, jog atsakovai nesirūpino jiems priklausančiais energijos įrenginiais ir nesiėmė atitinkamų priemonių, kad šie prietaisai funkcionuotų tvarkingai, yra nepagrįstas, kadangi pats ieškovas tokių įrenginių neįrengė (nors turėjo įrengti).

232. Dėl archeologinių kasinėjimų namo konstrukcijos yra išgriautos ir namas yra faktiškai netinkamas gyventi. Namą administruoja UAB „Senamiesčio ūkis". Taigi šioje situacijoje manytina, jog pareiga pranešti apie objektyvias kliūtis, kurios užkerta kelią paslaugų teikimui, tenka daugiabutį namą administruojančiam asmeniui. Papildomai pažymėtina, jog informacija apie archeologinius kasinėjimus buvo ir yra viešai skelbiama ir prieinama, Kultūros vertybių apsaugos departamento internetiniame puslapyje.

243. Atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovas neįrodinėjo ir neįrodė atsakovų veiksmų neteisėtumo, kurie buvo priežastis ieškovo nuostoliams atsirasti. Kadangi ieškovas nurodo, kad atsakovai, neteisėtai naudodamiesi ieškovo patiekiamu vandeniu, turėjo naudos, tai ieškovas turėjo įrodyti, kad jis faktiškai patiekė vandenį, o atsakovai jį sunaudojo. Priešingai, būtent atsakovai įrodė, jog ieškovas neturėjo objektyvių galimybių patiekti vandenį į butą, esantį ( - ), kadangi nuo 2007 metų pastate, esančiame ( - ), yra vykdomi archeologiniai kasinėjimai.

25IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

26Apeliacinis skundas netenkintinas.

27Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 2 d.). Šioje byloje nenustatytos aplinkybės, kurios būtų pagrindas peržengti apeliacinio skundo ribas, todėl byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose.

28Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2013-04-12 išrašo nustatyta, kad atsakovas A. M. 2007-01-15 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu yra 2/3 dalių buto, esančio ( - ), savininkas, atsakovė K. K. 2005-08-01 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu yra 1/3 šio buto dalies savininkė, išraše nurodyta, kad bute yra komunalinis vandentiekis ir komunalinis nuotekų šalinimas. Iš ieškovo pateikto 2013-04-15 vandens suvartojimo ir įmokų žiniaraščio matyti, kad yra atsiskaityta už iki 2007-03-01 butui tiektą vandenį bei šalintas nuotekas. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovų skolą už laikotarpiu nuo 2007-03-01 iki 2010-02-22 tiektą vandenį ir šalintas nuotekas. Tarp šalių kilo ginčas dėl to, ar laikotarpiu nuo 2007-03-01 butui buvo tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos.

29Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Įrodymų vertinimas pagal CPK 185 str. reiškia, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą. Kasacinis teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teismai, vertindami šalių pateiktus įrodymus, remiasi įrodymų pakankamumo taisykle, o išvada dėl konkrečios faktinės aplinkybės egzistavimo daroma pagal vidinį teismo įsitikinimą, grindžiamą visapusišku ir objektyviu visų reikšmingų bylos aplinkybių išnagrinėjimu. Dėl to teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą.

30Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančių įrodymų visetą, padarė išvadą, kad ginčo laikotarpiu į butą nebuvo tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos, todėl atsakovai neturėjo galimybės šiomis paslaugomis naudotis. Įvertinus skundžiamo teismo sprendimo ir apeliacinio skundo argumentus, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas nenukrypo nuo minėtų įrodymų vertinimo taisyklių ir principų.

31Atsakovų paaiškinimus apie tai, kad bute visos komunikacijos buvo atjungtos, bute niekas negyveno ir juo nesinaudojo, nes nuo 2007 metų bute buvo atliekami archeologinių žvalgomųjų tyrimų parengiamieji darbai, 2007-07-05 – 2007-08-29 buvo atliekami archeologiniai žvalgomieji tyrimai, o po jų yra atliekami išsamūs archeologiniai kasinėjimai, patvirtina byloje esantys įrodymai. Apie tai, kad 2007-07-04 pradėti žvalgomieji archeologiniai tyrimai adresu ( - ), nurodyta viešai skelbiamoje informacijoje „Trūkstamos archeologinių tyrimų atskaitos 2006 – 2007 m.“. Šią aplinkybę patvirtina ir 2007-08-30 archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų ( - ) išvados, kuriose taip pat yra nurodyta, kad prieš pradedant vykdyti rekonstrukcijos - statybos darbus, būtini išsamūs archeologiniai tyrimai planuojamo rūsio, pamatų tvirtinimo ar įrengimo vietose, taip pat požeminių komunikacijų vietose. Liudytoja A.G. M., gyvenanti ( - ), paaiškino, kad namas, esantis ( - ), yra vieno aukšo namas, butas Nr.24 yra kaip priestatas su atskiru įėjimu. Liudytoja nurodė, kad bute Nr.24 niekas negyvena, jis yra avarinės būklės, prie 5 metus jame buvo pradėta kasinėti. Liudytoja užeidavo į šį butą išvaryti asocialių žmonių ir matė, kad bute nėra jokių galimybių vandens tiekimui. 2007 metų pavasarį ginčo bute kasinėjimo darbus atlikę liudytojai E. B. ir I. K. paaiškino, kad vandens bute nebuvo, vamzdžiai yra surūdiję, sienos neapšiltintos, jei vanduo būtų tiekimas, žiemą vamzdžiai būtų susprogę. Iš AB „Lietuvos dujos“ Vilniaus filialo 2013-12-19 rašto matyti, kad adresu ( - ), gamtinės dujos buvo atjungtos 2007-06-21. UAB „Vilniaus vandenys“ geriamojo vandens skaitiklių patikrinimo ir vidutinės vandens vartojimo normos nustatytmo 2010-02-23 akte nurodyta, kad vandentiekis ir nuotekos šiose patalpose anksčiau yra buvę, bet šiuo metu patalpos yra sugriuvusios ir net neremontuojamos, vandeniu taip pat nesinaudojama, nes patalpos šiuo metu yra avarinėje būklėje, akte taip pat nurodyta neskaičiuoti mokesčių nuo 2010-02-23. Ieškovas nepateikė įrodymų, kad po 2010-02-23 patikrinimo teisės aktų nustatyta tvarka buvo atjungtas vandens tiekimas butui, esančiam ( - ), ir būtent dėl po 2010-02-23 atjungto vandens tiekimo buvo nutarta neskaičiuoti mokesčių už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą. Ši aplinkybė, taip pat akte nurodytos aplinkybės apie buto būklę ir faktą, kad vandeniu bute nesinaudojama, taip pat patvirtina, kad vandeniu bute nebuvo naudojamasi iki 2010-02-23 akto surašymo. Atsakovų pateiktos buto, esančio ( - ), nuotraukos patvirtina aukščiau nurodytą buto būklę ir galimybės naudotis vandeniu nebuvimą. Vandens tiekimo butui ginčo laikotarpiu nepatvirtina ir ieškovo pateikti duomenys apie vandens tiekimą kitiems namo, esančio ( - ), butams. Iš liudytojos A.G. M. paaiškinimų, byloje esančių namo nuotraukų, kitų byloje esančių įrodymų matyti, kad butas Nr.24 yra kaip atskiras priestatas, archeologiniai kasinėjimai atliekami tik šiame bute, kas sąlygojo vandnens tiekimo nutraukimą tik šiam butui.

32Nėra pagrindo vadovautis ieškovo apeliaciniame skunde nurodytomis Vilniaus apygardos teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimis (sprendimu), nes nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės nėra tapačios bylų, kuriose priimtais sprendimais remiasi ieškovas, aplinkybėms: nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ginčo laikotarpiu į butą nebuvo tiekiamas vanduo ir šalinamos nuotekos, todėl atsakovai neturėjo galimybės šiomis paslaugomis naudotis.

33Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo keisti ar naikinti skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl apeliacinis skundas atmetamas, skundžiamas teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

34Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Burdulienė,... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams, prašydamas priteisti... 4. Ieškovas nurodė, kad atsakovams bendrosios dalinės nuosavybės teise... 5. Atsakovai su ieškiniu nesutiko.... 6. Atsakovai nurodė, kad vandentiekio avarinė tarnyba vandens tiekimą ginčo... 7. II.Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-08 sprendimu ieškinį atmetė.... 9. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad VĮ „Registrų centras“... 10. Viešai skelbiamais „Trūkstamos archeologinių tyrimų ataskaitos 2006 –... 11. Ieškovas pateikė įrodymus, kad ginčo bute nuo 2011-01-13 gyvenamąją... 12. Atsižvelgęs į tai, kad atsakovai faktiškai neturėjo jokios galimybės... 13. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 14. Ieškovas pateikė apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo... 15. 1. Pirmos instancijos teisme nustatyta, kad 1/3 buto, esančio ( - ), priklauso... 16. Teismų praktikos formuojami išaiškinimai, kad vartotojas turi rūpintis jam... 17. 2. Atsakovų kaltė yra preziumuojama. Todėl įrodinėjimo pareiga, kad skolos... 18. Ieškovas pateikė visus turimus įrodymus apie tai, kokiu pagrindu ir iki... 19. Teismas netinkamai vertino ir ieškovo pateiktą 2010-02-23 Geriamojo vandens... 20. 3. Teismas nepagrįstai vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo... 21. Atsakovai su apeliaciniu skundu nesutiko. Nesutikimas su apeliaciniu skundu... 22. 1. Ieškovas neatliko savo pareigos įrengti šalto bei karšto vandens... 23. 2. Dėl archeologinių kasinėjimų namo konstrukcijos yra išgriautos ir namas... 24. 3. Atsakovai neatliko jokių neteisėtų veiksmų, o ieškovas neįrodinėjo ir... 25. IV.Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 26. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 27. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 28. Iš byloje esančio Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 29. Pagal CPK 176 str. 1 d. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje... 30. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs ir įvertinęs byloje esančių... 31. Atsakovų paaiškinimus apie tai, kad bute visos komunikacijos buvo atjungtos,... 32. Nėra pagrindo vadovautis ieškovo apeliaciniame skunde nurodytomis Vilniaus... 33. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes darytina išvada, kad apeliacinio skundo... 34. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 8 d. sprendimą palikti...