Byla 2S-708-372/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Simonaitienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo (skolininko)A. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-377-901/2015, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas (skolininkas) A. G. kreipėsi į antstolį A. B., prašydamas panaikinti antstolio 2014-09-19 patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Teigė, kad šiuo metu pataisos namuose neturi darbo, jokių pajamų negauna, jam priklausančioje sąskaitoje pataisos namuose esančios lėšos nėra darbo užmokestis, o jo artimųjų teikiama parama įsigyti būtiniausioms prekėms.

4Antstolis A. B. 2014-10-16 patvarkymu skundo netenkino ir kartu su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi netenkino pareiškėjo (skolininko) A. G. skundo.

7Nurodė, kad Teisingumo ministro patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau SVI) 2 punktas imperatyviai nurodo, kad vykdydamas sprendimus antstolis privalo naudoti SVI nurodytas dokumentų formas. Šioje formoje, kuria atlikdamas savo funkcijas, privalo naudotis antstolis, nėra numatyta jokių išlygų dėl laisvės atėmimo įstaigos sąskaitoje esančių ir skolininkui priklausančių lėšų areštuojamos sumos diferencijavimo, ar tos sumos procentinės išraiškos. Sprendė, kad jokie pakeitimai LR Teisingumo ministro patvirtintose formose negalimi, SVI 2.8 p. nurodyta forma naudojama tokia, kokia yra patvirtinta, ir jokia interpretacija yra negalima. Pažymėjo, kad CPK 739 straipsnyje yra išvardytos piniginės sumos, iš kurių išieškojimas yra negalimas ir imperatyviai draudžiamas, tačiau pareiškėjo skunde nėra nurodyta ne viena iš pirmiau išvardytų išmokų. Pažymėjo, kad Bausmių vykdymo kodekso (toliau BVK) 173 str., be kita ko, reglamentuojantis terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą, nustato, jog nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas (BVK 173 str. 1 d.); nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė (BVK 173 str. 2 d.); nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną (BVK 173 str. 3 d.); nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas, o ligoniai, gydomi pataisos įstaigų gydymo įstaigose, – pagal dietinio maitinimo normas, maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai (BVK 173 str. 4 d.). Pagal BVK 174 str. 1 d. asmens sveikatos priežiūra pataisos įstaigose atliekama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos įstatymus; terminuoto laisvės atėmimo bausmes atliekančių nuteistųjų sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija (BVK 174 str. 4 d.). Taigi pareiškėjui, kaip ir kitiems terminuoto laisvės atėmimo bausmę atliekantiems nuteistiesiems, yra garantuojamas ir užtikrinamas jo būtiniausių poreikių, taip pat ir susijusių su sveikatos apsauga, patenkinimas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Pareiškėjas (skolininkas) A. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį.

10Atskirajame skunde teigia, kad teismas neįvertino skundo argumentų, neatsižvelgė į pareiškėjo sunkią padėtį ir į tai, jog pareiškėjui reikalingos lėšos, kurias jam perveda artimieji būtiniems poreikiams patenkinti. Jis yra priklausomas nuo rūkalų, tačiau rūkalais niekas neaprūpina. Niekas pataisos įstaigoje neaprūpinamas ir taksofono kortelėmis, pašto ženklais ir vokais, jokiomis kanceliarinėmis prekėmis, šampūnu, dantų pasta ir pan.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo atskirąjį skundą atmesti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) (320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15BVK 98 str. numato nuteistųjų teisę gauti pinigines perlaidas, taip pat numato teisę atnešti grynus pinigus nuteistiesiems į pataisos įstaigą. Vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, perlaidomis gauti ir atnešti pinigai įrašomi į nuteistojo asmeninę sąskaitą. Pinigai įteikiami tik tiems nuteistiesiems, kurie turi teisę turėti grynų pinigų. Tretieji asmenys turi galimybę pervesti pinigines lėšas į suimtųjų ir nuteistųjų asmenines sąskaitas, atlikdami pavedimus į bausmės vykdymo institucijos depozitinę sąskaitą. CPK 688 str. 1 d. numato galimybę nukreipti išieškojimą į skolininko pinigų sumas ir kitokį turtą, esančius pas kitus asmenis, taip pat į pinigų sumas ir kitokį turtą, priklausančius skolininkui iš kitų asmenų.

16CPK 739 str. nurodytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių išieškoti negalima. Negalima išieškoti iš sumų, kurios skolininkui priklauso kaip kompensacinės išmokos už darbuotojui priklausančių įrankių nusidėvėjimą, kitos kompensacijos, kai dirbama nukrypstant nuo darbo sąlygų, sumos, mokamos darbuotojui, vykstančiam į tarnybinę komandiruotę, valstybinio socialinio draudimo motinystės, tėvystės pašalpos, išmokos vaikams, laidojimo pašalpa, kitos socialinės išmokos bei pašalpos, išeitinės išmokos.

17Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis aukščiau minėtomis įstatymo nuostatomis, antstolis turi teisę areštuoti bei nukreipti išieškojimą į pareiškėjo, atliekančio bausmę pataisos namuose, asmeninėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas. Todėl pagrįstai pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog lėšos, patenkančios į pareiškėjo sąskaitą, kurią administruoja įkalinimo įstaiga, nepatenka į CPK 739 str. nurodytus atvejus, lėšos pareiškėjui priklauso asmeninės nuosavybės teise ir įstatymas leidžia nukreipti skolos išieškojimą į tokias lėšas, todėl antstolio veiksmai yra teisėti. Pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad jo asmeninėje sąskaitoje esančios piniginės lėšos yra CPK 739 str. nurodytos pinigų sumos, iš kurių išieškojimas yra negalimas.

18Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad atliekant bausmę pataisos namuose, pareiškėjas yra visiškai išlaikomas valstybės. BVK 173 str., reglamentuojantis bausmes atliekančių nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą, nustato, jog arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas, nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė, nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną, nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas, o ligoniai, gydomi pataisos įstaigų gydymo įstaigose, pagal dietinio maitinimo normas. Taigi, maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai, o rūkalai nėra priskiriami nei maistui, nei tai prekėms, kurios priskiriamos būtiniausių poreikių tenkinimui.

19Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste, įvertinant jų esmę, neturi teisinės reikšmės.

20Atsižvelgus į visas anksčiau nurodytas aplinkybes, pagrindo spręsti, kad lėšų areštu yra pažeidžiamos prigimtinės pareiškėjo teisės, nėra.

21Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias antstolio veiksmus, todėl pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą.

22Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis paliktina nepakeista.

23Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

24Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas (skolininkas) A. G. kreipėsi į antstolį A. B., prašydamas... 4. Antstolis A. B. 2014-10-16 patvarkymu skundo netenkino ir kartu su vykdomąja... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. balandžio 7 d. nutartimi netenkino... 7. Nurodė, kad Teisingumo ministro patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Pareiškėjas (skolininkas) A. G. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 10. Atskirajame skunde teigia, kad teismas neįvertino skundo argumentų,... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. B. prašo atskirąjį skundą... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. BVK 98 str. numato nuteistųjų teisę gauti pinigines perlaidas, taip pat... 16. CPK 739 str. nurodytas baigtinis sąrašas pinigų sumų, iš kurių... 17. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, remiantis aukščiau minėtomis... 18. Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai pažymėjo, kad atliekant... 19. Kiti skundo teiginiai šios bylos kontekste, įvertinant jų esmę, neturi... 20. Atsižvelgus į visas anksčiau nurodytas aplinkybes, pagrindo spręsti, kad... 21. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia,... 22. Dėl išdėstyto, Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartis... 23. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 24. Palikti Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 7 d. nutartį...