Byla 2A-65/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiūtei, dalyvaujant ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akmuva“ atstovams Linui Vainauskui, advokatui Andriui Smaliukui, atsakovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo atstovui Vydmantui Grigoravičiui, trečiojo asmens ir atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos atstovui Kęstučiui Jasiulevičiui, trečiojo asmens Valstybės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovei Žanai Mekšraitei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akmuva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-684-56/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akmuva“ ieškinį atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bei Privatizavimo komisijai, tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybei dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ privatizavimo programos įgyvendinimo ir sutarties sudarymo ir pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, uždarajai akcinei bendrovei „Akmuva“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje Algimantui Pipirui dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, privatizavimo programos bei viešo aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais

Nustatė

2Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bei Privatizavimo komisijai kreipėsi ieškovas UAB „Akmuva“ ir prašė:

31) pripažinti neteisėtu 2007 m. liepos 27 d. privatizavimo komisijos sprendimą dėl UAB „Lazdijų šiluma“ 51 proc. akcijų paketo privatizavimo programos įgyvendinimo sustabdymo;

42) įpareigoti atsakovą VĮ Valstybės turto fondą parengti UAB „Lazdijų šiluma“ 51 proc. akcijų paketo pirkimo-pardavimo sutarties projektą ir suderinti su viešo aukciono laimėtoju UAB „Akmuva“;

53) įpareigoti atsakovus privatizavimo komisiją ir Lietuvos Respubliką, kuriai atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė, pritarti VĮ Valstybės turto fondo parengtam ir su viešo aukciono laimėtoju UAB „Akmuva“ suderintam UAB „Lazdijų šiluma“ 51 proc. akcijų paketo pirkimo-pardavimo sutarties projektui;

64) įpareigoti VĮ Valstybės turto fondą sudaryti UAB „Lazdijų šiluma“ 51 proc. akcijų paketo pirkimo-pardavimo sutartį su viešo aukciono laimėtoja UAB „Akmuva“, 2007 m. vasario 28 d. informaciniame objekto privatizavimo biuletenyje bei 2007 m. birželio 7 d. privatizavimo objekto viešo aukciono protokole Nr. 28-07 numatytomis sąlygomis; priteisti iš atsakovų ieškovo naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1) pripažinti negaliojančiu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 13 d. sprendimą Nr. 5ST-1240 „Dėl privatizuojamų objektų”; 2) pripažinti negaliojančiu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. 5ST-1460 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės kainos“; nutraukti Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Lazdijų šiluma“ 51 proc. akcijų paketo privatizavimo programos įgyvendinimą ir panaikinti aukciono rezultatus.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 30 d. sprendimu UAB „Akmuva“ ieškinį atmetė, VĮ Valstybės turto fondo ieškinį patenkino iš dalies. Teismas nusprendė pripažinti negaliojančia Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1240 antrąją dalį, kuria nustatyta, kad UAB „Lazdijų šiluma“ privatizuojama, viešo aukciono būdu parduodant 51 procento akcijų, priklausančių rajono savivaldybei, paketą bei pripažinti negaliojančiu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimą Nr. 5TS-1460 „Dėl privatizavimo objekto pradinės kainos“. Teismas nusprendė nutraukti Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio UAB „Lazdijų šiluma“ 51 procento akcijų paketo privatizavimo programos įgyvendinimą ir aukciono rezultatus pripažinti negaliojančiais.

9Ieškovas UAB „Akmuva“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškinį patenkinti, VĮ Valstybės turto fondo ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas UAB „Akmuva“ pateikė teismui 2009 m. kovo 10 d. tarp UAB „Akmuva“, VĮ Valstybės turto fondo ir Lazdijų rajono savivaldybės pasirašytą taikos sutartį. Ieškovas prašo patvirtinti taikos sutartį ir gražinti 75 proc. jo sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas UAB „Akmuva“ pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodo, kad atsisako ieškinio atsakovėms Privatizavimo komisijai ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Pareiškime ieškovas nurodo, kad jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (CPK 42 str., 140 str.). Ieškovo prašymas tenkintinas.

10Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.

11Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies nuostatas, bet kurioje proceso stadijoje šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi.

12CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, taip realizuodamos dispozityvumo principą, t.y. teisę įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialinėmis ir procesinėmis teisėmis (CPK 13 str.).

132009 m. kovo 10 d. taikos sutartyje UAB „Akmuva“, VĮ Valstybės turto fondo ir Lazdijų rajono savivaldybės atstovai nurodo, jog jie yra susipažinę su taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo teisinėmis pasekmėmis, numatytomis CPK 294 straipsnyje, bei jas supranta, t.y. kad, patvirtinus taikos sutartį ir nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

14Šalių pateikta 2009 m. kovo 10 d. taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti (CK 6.983 str., CPK 42 str. 2 d., 140 str. 3 d.).

15Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos sutartį, panaikinamas Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimas, o civilinė byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

16Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, šalims sudarius taikos sutartį, grąžinama 75 procentai žyminio mokesčio sumos. Kadangi ieškovas už paduotą ieškinį sumokėjo 448 Lt žyminio mokesčio (t. 1, b.l. 13, 14, 15, 18, 195), o už apeliacinį skundą – 472 Lt (t. 2, b.l. 46), jam grąžintina žyminio mokesčio dalis, sudaranti 690 Lt (0,75*448 Lt)+(0,75*472 Lt)).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 326 straipsnio 1 dalies 5 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą.

19Patvirtinti 2009 m. kovo 10 d. ieškovo UAB „Akmuva“, atsakovo VĮ Valstybės turto fondo ir trečiojo asmens Lazdijų rajono savivaldybės pasirašytą taikos sutartį, pagal kurią šalys sutarė, kad:

20„1. Šalys susitaria, jog UAB „Akmuva“ ir Lazdijų rajono savivaldybė įgyvendins akcijų perleidimo sandorį, įformindamos jį VĮ Valstybės turto fondo pasiūlyta tokia sutartimi:

„SUTARTIS

DĖL PRIVATIZAVIMO OBJEKTO PIRKIMO - PARDAVIMO

242009 m. ........ mėn...... d.

25Vilnius

26Mes, Lazdijų rajono savivaldybė, kodas 111106842, buveinė Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Vilniaus g. 1 (toliau - „Pardavėjas“), 1998 m. gegužės 15 d. sutarties dėl atstovavimo privatizuojant Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą pagrindu atstovaujama Valstybės įmonės Valstybės turto fondo (kodas 110073154, buveinė Vilniaus g. 16, 01507 Vilniaus m.), kurios vardu pagal valstybės įmonės Valstybės turto fondo įstatus, patvirtintus 2005-01-26 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 95, veikia l.e. generalinio direktoriaus pareigas Jonas Niaura (a.k. 35202260061), kurio asmens tapatybė nustatyta pagal pasą LB561801, išduotą 1997-03-07 Vilniaus pasų skyriuje (10),

27ir

28Uždaroji akcinė bendrovė „Akmuva“ kodas 165214476, buveinė Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Vilniaus g. 94 (toliau - „Pirkėjas“), atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Vainausko (a.k. 36906250097), kurio asmens tapatybė nustatyta pagal pasą Nr. 205408866, išduotą Lazdijų PK MP (72), veikiančio pagal įstatus, toliau sutartyje kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai — „Šalimi“, susitarėme ir sudarėme šią Privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau - „Sutartis“):

291. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ (kodas 165219441, buveinė Lazdijų r. sav. Lazdijų m. Gėlyno g. 10) 242 466 (du šimtus keturiasdešimt du tūkstančius keturis šimtus šešiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas (51 proc. įstatinio kapitalo), kurių kiekvienos nominali vertė yra 8 (aštuoni) litai (toliau - Privatizavimo objektas). Šį Privatizavimo objektą valdo, naudoja ir disponuoja juo nuosavybės teise Lazdijų rajono savivaldybė. Pardavėjas patvirtina, kad į Privatizavimo objektą tretieji asmenys neturi jokių teisių ar pretenzijų, Privatizavimo objektas nėra areštuotas ir dėl jo nėra teisminio ginčo, Pardavėjo teisė juo disponuoti neatimta ir neapribota, išskyrus atvejus nurodytus šioje Sutartyje ir Privatizavimo objekto privatizavimo programoje.

302. Ši Sutartis sudaryta pagal Pirkėjo 2007 m. kovo 6 d. paraišką dalyvauti viešame aukcione ir Privatizavimo komisijos 2007 m. sausio 26 d. sprendimu (protokolo Nr. 2V-4 (481) aprobuotą objekto privatizavimo programą bei vadovaujantis 2007 m. birželio 7 d. Privatizavimo objekto viešo aukciono protokolu Nr. 28-07.

313. Kaina: Privatizavimo objekto kaina – 1 809 999 (vienas milijonas aštuoni šimtai devyni tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni) litai.

324. Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo sumokėti Privatizavimo objekto pardavimo kainą – 1 809 999 (vieną milijoną aštuonis šimtus devynis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis) litus tokia tvarka: 180 999,90 Lt (vieną šimtą aštuoniasdešimt tūkstančių devynis šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 90 ct ) į Valstybės turto fondo sąskaitą Nr. LT14 7044 0600 0044 3912; 1 628 999,10 Lt (vieną milijoną šešis šimtus dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus devyniasdešimt devynis litus ir 10 ct.) - į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT09 4010 0422 0007 0994, ir pateikti Pardavėjui apmokėjimus patvirtinančius dokumentus. Uždelsęs mokėti nustatytu terminu, Pirkėjas įsipareigoja už kiekvieną uždelstą dieną mokėti 0,02 proc. delspinigius, apskaičiuotus nuo laiku nesumokėtos sumos.

335. Apmokėjimo data laikoma banko žymos apie mokėjimo nurodymo vykdymą diena.

346. Pirkėjas įsipareigoja per 15 darbo dienų, įvykdęs šios Sutarties 5 punkte nustatytas sąlygas, atvykti pasirašyti Privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo akto. Nuosavybės teisė į Privatizavimo objektą Pirkėjui pereina nuo šio akto pasirašymo.

357. Šalys susitaria, kad šios Sutarties pasirašymas kartu reiškia ir balsavimo teisės perleidimo susitarimą, pagal kurį UAB „Akmuva“ perleidžia 2 proc. akcijų suteikiamą neturtinę balsavimo teisę UAB „Lazdijų šiluma“ visuotiniame akcininkų susirinkime Lazdijų rajono savivaldybei.

368. Šalys taip pat susitaria, kad šios Sutarties pasirašymo dieną UAB „Akmuva“ ir Lazdijų rajono savivaldybė pasirašys susitarimą dėl bendrovės valdymo ir Lazdijų rajono savivaldybės vykdomos UAB „Lazdijų šiluma“ kontrolės užtikrinimo ir įgyvendinimo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.88 ir 2.89 str.). Šis susitarimas Šalių bus atnaujinamas (peržiūrimas) kas 10 (dešimt) metų, vadovaujantis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

379. Pirkėjas įsipareigoja, kartu pareiškia ir garantuoja, jog tuo atveju, jei perleis įsigytas UAB „Lazdijų šiluma“ akcijas trečiajam asmeniui, pastarasis bus informuotas apie galiojančius šios Sutarties 7 bei 8 punktuose aprašytus susitarimus ir įpareigotas besąlygiškai perimti visas UAB „Akmuva“ pareigas, kylančias tiek iš aptariamų susitarimų, tiek iš šios Sutarties (įskaitant, bet neapsiribojant peržiūrėti susitarimą dėl UAB „Lazdijų šiluma“ valdymo, kontrolės užtikrinimo ir įgyvendinimo). Šiame punkte įtvirtintas Pirkėjo įsipareigojimas šalių yra traktuojamas ne kaip konkrečiai Pirkėjo įsipareigojimas, o kaip bet kurio akcijų savininko pareiga. Dėl šios priežasties visais UAB „Lazdijų šiluma“ akcijų perleidimo atvejais pardavėjas privalės įgyvendinti šiame punkte aprašytą Pirkėjo pareigą.

3810. Šios Sutarties 1 priede Pardavėjas pateikia Pirkėjui Bendrovės pateiktą ir Sutarties pasirašymo dieną jam žinomą informaciją apie Bendrovę.

3911. Šalims yra žinoma, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra garo ir karšto vandens tiekimas.

4012. Šalys susitaria, ne ilgiau kaip per 2 mėn. po šios Sutarties pasirašymo, bendru akcininkų sutarimu parinkti nepriklausomą auditorių dėl piniginių lėšų, skirtų projekto, Nr. BPD2004-ERPE-1.2.1-05-06/0016 „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“, įgyvendinimo ir finansavimo panaudojimo pagal paskirtį (toliau tekste — Projekto lėšų panaudojimo) nepriklausomo audito atlikimui, nustatant audito atlikimo terminą - ne ilgiau kaip 2,5 mėn.

4113. Pirkėjas įsipareigoja, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą, atliktą vadovaujantis Sutarties 12 punktu, investuoti (13.1, 13.2, 13.3, 13.4 ir 14 šios Sutarties punktų sąlygomis) į projekto Nr. BPD2004-ERPE-1.2.1-05-06/0016 „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ bendrą finansavimą 3 056 983 (tris milijonus penkiasdešimt šešis tūkstančius devynis šimtus aštuoniasdešimt tris) litus, vadovaujantis objekto privatizavimo programos nuostatomis. Šalys susitaria, kad tinkamu investavimu į projekto Nr. BPD2004-ERPE-1.2.1-05-06/0016 „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ bendrą finansavimą po šio projekto įgyvendinimo pabaigos, t.y. po 2008 m. spalio 20 d., bus laikoma Pirkėjo įsipareigojimas:

4213.1. per 30 kalendorinių dienų, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą, perimti trišalėmis Pirkėjo, Lazdijų rajono savivaldybės ir kredito įstaigų Sutartimis Lazdijų rajono savivaldybės suteiktas UAB „Lazdijų šiluma“ investicinio projekto „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ įgyvendinimui finansuoti garantijas – 1 130 000 (vieno milijono vieno šimto trisdešimt tūkstančių) Lt ir 350 000 (trijų šimtų penkiasdešimt tūkstančių) Lt sumoms. Iš viso perimamų garantijų dydis – 1 480 000 (vienas milijonas keturi šimtai aštuoniasdešimt tūkstančių) Lt;

43arba

4413.2. jeigu šios Sutarties 13.1 punkte nurodytos Sutartys nepasirašomos ir Pirkėjas neperima Lazdijų rajono savivaldybės suteiktų UAB „Lazdijų šiluma“ paskolų investiciniam projektui „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ finansuoti 1 130 000 (vieno milijono šimto trisdešimt tūkstančių) Lt ir 350 000 (trijų šimtų penkiasdešimties tūkstančių) Lt garantijų, per 10 kalendorinių dienų po 13.1 punkte nurodyto termino pabaigos padengti UAB „Lazdijų šiluma“ kredito įstaigoms 1 480 000 (vieno milijono keturių šimtų aštuoniasdešimt tūkstančių) Lt įsiskolinimą, taip panaikinant Lazdijų rajono savivaldybės tuo tikslu duotas garantijas;

45arba

4613.3. jeigu neįvykdomi šios Sutarties 13.1 punkte arba 13.2 punkte nurodyti Pirkėjo įsipareigojimai ir kredito įstaigos, dėl sutartinių prievolių nevykdymo, nurašo iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Lazdijų rajono savivaldybės suteiktų garantijų UAB „Lazdijų šiluma“ paskolų investiciniam projektui „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo modernizavimas diegiant naujas technologijas" finansuoti 1 130 000 (vieną milijoną vieną trisdešimt tūkstančių) Lt ir 350 000 (tris šimtus penkiasdešimt tūkstančių) Lt dydžio sumas, pervesti 1 480 000 (vieną milijoną keturis šimtus aštuoniasdešimt tūkstančių) Lt į Lazdijų rajono savivaldybės sąskaitą Nr. LT 30 4010 0422 0006 0043;

47ir

4813.4. per 3 mėnesius, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą, atliktą vadovaujantis Sutarties 12 punktu, patvirtinančią tikslinį finansinių lėšų, skirtų Projekto „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ įgyvendinimui, panaudojimą pagal paskirtį, perimti likusius UAB „Lazdijų šiluma“ kreditorinius įsipareigojimus kredito įstaigoms – 1 576 983 (vieno milijono penkių šimtų septyniasdešimt šešių tūkstančių devynių šimtų aštuoniasdešimt trijų) Lt dydžio sumą, iš jų – 1 140 296 (vieną milijoną vieną šimtą keturiasdešimt tūkstančių du šimtus devyniasdešimt šešis) Lt investuojant pinigais į UAB „Lazdijų šiluma“ įmonę teisės aktų nustatyta tvarka.

4914. Šalys susitaria, kad, gavus sąlyginę ar neigiamą audito išvadą, patvirtinančią finansinių lėšų, skirtų Projekto „Lazdijų ir Veisiejų miestų centralizuoto Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas diegiant naujas technologijas“ įgyvendinimui panaudojimą ir pirkėjui įvykdžius 13.1 arba 13.2, arba 13.3 punktuose numatytas sąlygas, derybų keliu, nepažeidžiant imperatyviosios teisės normų, spręs finansinių įsipareigojimų, nurodytų Sutarties 13.4 punkte perėmimo ar vykdymo klausimus, bei kitų, audito nustatytų galimai neteisėtų veiksmų sukeltų finansinių padarinių, likvidavimo klausimus.

5015. Pirkėjui įvykdžius šios Sutarties 13 punkte nurodytus įsipareigojimus, Lazdijų rajono savivaldybė, vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimo Nr. 5TS-1460 „Dėl privatizuojamo objekto pradinės pardavimo kainos“ 3 punktu, įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka investuoti į UAB „Lazdijų šiluma“ 70 proc. lėšų, gautų pardavus 51 proc. akcijų paketą.

5116. Pirkėjas privalo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu pateikti informaciją apie 13 punkte nustatytų įsipareigojimų įvykdymą ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po jų įvykdymo.

5217. Jeigu Pirkėjas iki nustatyto termino pabaigos neįvykdo 13 punkte nustatytų įsipareigojimų, jis privalo sumokėti Pardavėjui 10 proc. 13 punkte nurodytos sumos dydžio baudą. Baudos sumokėjimas neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimų, numatytų Sutarties 13 punkte, vykdymo.

5318. Pirkėjui apribojamos teisės disponuoti įsigytomis savivaldybės kontroliuojamos įmonės akcijomis (parduoti, perleisti, įkeisti ir t.t. be Lazdijų rajono savivaldybės sutikimo) tol, kol pirkėjas neįvykdys šios Sutarties 13 punkte nustatytų sąlygų (Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 21 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

5419. Pardavėjas turi teisę vienašališkai šią Sutartį nutraukti, jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo šios Sutarties 4 punkte nurodyto termino pabaigos Pirkėjas nesumoka Privatizavimo objekto kainos.

5520. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoti Pirkėją apie vienašališką Sutarties nutraukimą.

5621. Pirkėjas turi teisę vienašališkai šią Sutartį nutraukti ir reikalauti grąžinti visas pagal šią Sutartį įmokėtas lėšas, jeigu:

5721.1. Pardavėjas nevykdo šios Sutarties 1 punkte nurodytų įsipareigojimų;

5821.2. Laikotarpiu nuo šios Sutarties pasirašymo iki privatizavimo objekto nuosavybės teisės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo Bendrovei Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra iškelta bankroto byla arba Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka ji yra likviduojama.

5922. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoti Pardavėją apie vienašališką Sutarties nutraukimą.

6023. Pardavėjas įsipareigoja vienerius metus nuo pirkimo-pardavimo Sutarties pasirašymo dienos atsakyti už jo kontroliuojamos įmonės UAB „Lazdijų šiluma“ prievoles, kurios atsirado iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos ir kurių vertė viršija 5 proc. nominalios parduodamų akcijų paketo vertės, jeigu apie tokių prievolių atsiradimą Pirkėjas šia Sutartimi nebuvo informuotas ir jeigu jos yra privalomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir nebuvo perduotos Pirkėjui pagal šią Sutartį.

6124. Ši Sutartis įsigalioja po jos projekto patvirtinimo Privatizavimo komisijos posėdyje (Priedas Nr. 3) bei Šalių pasirašymo.

6225. Kiekvienas šios Sutarties pakeitimas galioja, šalims pasirašius susitarimą dėl tokio pakeitimo.

6326. Pasirašyti 3 šios Sutarties egzemplioriai, kurių po vieną perduodama Pirkėjui, Pardavėjui ir Pardavėjo atstovui.

6427. Ši Sutartis yra neatsiejamai susijusi ir turi būti aiškinama kartu su šios Sutarties priedais: a) Priedas Nr. 1. Bendrovės pateikta naujausia informacija apie UAB „Lazdijų šiluma“ su priedais - .....lapų; b) Priedas Nr. 2. Pažymos apie prievolių valstybei (savivaldybei) vykdymą; c) Priedas Nr. 3. Privatizavimo komisijos 2009 m. __„d. protokolas Nr. 2V-(__), kuriuo pritariamą šiai Sutarčiai.

65PARDAVĖJO ATSTOVO - Valstybės įmonės Valstybės turto fondo - vardu L. e. generalinio direktoriaus pareigas Jonas Niaura

66PIRKĖJO - UAB „Akmuva“ - vardu generalinis direktorius Linas Vainauskas

67(Parašas)“

682. Ši Sutartis įsigaliojusi tampa pagrindu atnaujinti UAB „Lazdijų šiluma“ įmonės privatizavimo procesą bei teikti pritarti pasirašytą šios Sutarties 2 punkte nurodytą Privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutartį Privatizavimo komisijai teisės aktų, reglamentuojančių valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto privatizavimą, nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo viešo aukciono būdu nuostatų patvirtinimo“, Žin., 1998, Nr. 3-55).

693. Šalys susitaria, kad kiekviena iš jų prisiima savo bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį, advokato teisinės pagalbos), o taip pat kitas išlaidas, susijusias su civilinės bylos Nr. 2A-357/2008 nagrinėjimu teisme.

704. Šalys susitaria, kad sudarys Sutartį nurodytomis sąlygomis ne vėliau kaip per 15 darbo dienų po Privatizavimo objekto pirkimo-pardavimo sutarties patvirtinimo šios Sutarties 3 punkte numatyta tvarka.

715. Šalys garantuoja, kad tol, kol ši Sutartis bus įgyvendinama tinkamai, jos vienos kitoms nereikš jokių pretenzijų, susijusių su šia Sutartimi ir civilinėje byloje Nr. 2A-65/2098 nagrinėjamo ginčo dalyku. Kartu šalys pareiškia ir patvirtina, jog dėl šia Sutartimi baigiamo ginčo nėra patyrusios žalos ir nuostolių, neturi viena kitai turtinio bei neturtinio pobūdžio pretenzijų.

726. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalims ir patvirtinus Teismo sprendimu.

737. Tuo atveju, jei kuri nors šios Sutarties dalis ar nuostata kuriuo nors metu bus laikoma negaliojančia, tai nedarys kitų šios Sutarties nuostatų negaliojančiomis.

748. Šalys sutinka, kad kylantys iš Sutarties ginčai bus sprendžiami tarpusavio derybų būdu, o nepavykus ginčo sureguliuoti taikiai - teisme Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

759. Ši Sutartis turi būti neatsiejamai suprantama, aiškinama ir interpretuojama atsižvelgiant į šios Sutarties priedus, kuriuose yra išreikšta civilinėje byloje Nr. 2A-357/2008 dalyvavusių trečiųjų asmenų pozicija fakto, jog bus sudaryta ši Sutartis.“

76Priimti ieškovo UAB „Akmuva“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų atsakovėms Privatizavimo komisijai ir Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

77Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akmuva“ ieškinį atsakovams valstybės įmonei Valstybės turto fondui, Lietuvos Respublikai, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bei Privatizavimo komisijai, tretiesiems asmenims Lazdijų rajono savivaldybei dėl uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų šiluma“ privatizavimo programos įgyvendinimo ir sutarties sudarymo ir pagal ieškovo valstybės įmonės Valstybės turto fondo ieškinį atsakovams Lazdijų rajono savivaldybės tarybai, uždarajai akcinei bendrovei „Akmuva“, tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų šiluma“, Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, Vyriausybės atstovui Alytaus apskrityje Algimantui Pipirui dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimų, privatizavimo programos bei viešo aukciono rezultatų pripažinimo negaliojančiais nutraukti.

78Grąžinti ieškovui UAB „Akmuva“ 690 Lt žyminio mokesčio (336 Lt už paduotą ieškinį pagal 2007 m. rugpjūčio 8 d. kasos pajamų orderius Nr. 77263, Nr. 77282, Nr. 77285 bei 2007 m. rugpjūčio 22 d., 2007 m. spalio 30 d. įmokos mokėjimo kvitus ir 472 Lt už paduotą apeliacinį skundą pagal 2008 m. vasario 21 d. įmokos mokėjimo kvitą).

79Priteisti iš ieškovo UAB „Akmuva“ ir atsakovo VĮ Valstybės turto fondo po 52,03 Lt iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nagrinėjant bylą apeliacinės instancijų teisme, valstybei.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovams valstybės įmonei... 3. 1) pripažinti neteisėtu 2007 m. liepos 27 d. privatizavimo komisijos... 4. 2) įpareigoti atsakovą VĮ Valstybės turto fondą parengti UAB „Lazdijų... 5. 3) įpareigoti atsakovus privatizavimo komisiją ir Lietuvos Respubliką,... 6. 4) įpareigoti VĮ Valstybės turto fondą sudaryti UAB „Lazdijų šiluma“... 7. VĮ Valstybės turto fondas kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė: 1)... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. sausio 30 d. sprendimu UAB „Akmuva“... 9. Ieškovas UAB „Akmuva“ padavė apeliacinį skundą, kuriuo prašė Vilniaus... 10. Pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir byla nutrauktina.... 11. Pagal CPK 42 straipsnio pirmosios dalies ir 140 straipsnio trečiosios dalies... 12. CK 6.983 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad taikos sutartimi šalys... 13. 2009 m. kovo 10 d. taikos sutartyje UAB „Akmuva“, VĮ Valstybės turto... 14. Šalių pateikta 2009 m. kovo 10 d. taikos sutartis išreiškia jų valią... 15. Šalims susitarus taikiai užbaigti ginčą ir teismui patvirtinus taikos... 16. Pagal CPK 87 straipsnio antrosios dalies nuostatą, šalims sudarius taikos... 17. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 87 straipsnio 2... 18. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. sausio 30 d. sprendimą.... 19. Patvirtinti 2009 m. kovo 10 d. ieškovo UAB „Akmuva“, atsakovo VĮ... 20. „1. Šalys susitaria, jog UAB „Akmuva“ ir Lazdijų rajono savivaldybė... 24. 2009 m. ........ mėn...... d.... 25. Vilnius... 26. Mes, Lazdijų rajono savivaldybė, kodas 111106842, buveinė Lazdijų r. sav.... 27. ir... 28. Uždaroji akcinė bendrovė „Akmuva“ kodas 165214476, buveinė Lazdijų r.... 29. 1. Šia Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perduoti Pirkėjo nuosavybėn... 30. 2. Ši Sutartis sudaryta pagal Pirkėjo 2007 m. kovo 6 d. paraišką dalyvauti... 31. 3. Kaina: Privatizavimo objekto kaina – 1 809 999 (vienas milijonas aštuoni... 32. 4. Pirkėjas per 5 darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo privalo... 33. 5. Apmokėjimo data laikoma banko žymos apie mokėjimo nurodymo vykdymą... 34. 6. Pirkėjas įsipareigoja per 15 darbo dienų, įvykdęs šios Sutarties 5... 35. 7. Šalys susitaria, kad šios Sutarties pasirašymas kartu reiškia ir... 36. 8. Šalys taip pat susitaria, kad šios Sutarties pasirašymo dieną UAB... 37. 9. Pirkėjas įsipareigoja, kartu pareiškia ir garantuoja, jog tuo atveju, jei... 38. 10. Šios Sutarties 1 priede Pardavėjas pateikia Pirkėjui Bendrovės... 39. 11. Šalims yra žinoma, kad pagrindinė Bendrovės veikla yra garo ir karšto... 40. 12. Šalys susitaria, ne ilgiau kaip per 2 mėn. po šios Sutarties... 41. 13. Pirkėjas įsipareigoja, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą, atliktą... 42. 13.1. per 30 kalendorinių dienų, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą,... 43. arba... 44. 13.2. jeigu šios Sutarties 13.1 punkte nurodytos Sutartys nepasirašomos ir... 45. arba... 46. 13.3. jeigu neįvykdomi šios Sutarties 13.1 punkte arba 13.2 punkte nurodyti... 47. ir... 48. 13.4. per 3 mėnesius, gavus nepriklausomo auditoriaus išvadą, atliktą... 49. 14. Šalys susitaria, kad, gavus sąlyginę ar neigiamą audito išvadą,... 50. 15. Pirkėjui įvykdžius šios Sutarties 13 punkte nurodytus įsipareigojimus,... 51. 16. Pirkėjas privalo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui... 52. 17. Jeigu Pirkėjas iki nustatyto termino pabaigos neįvykdo 13 punkte... 53. 18. Pirkėjui apribojamos teisės disponuoti įsigytomis savivaldybės... 54. 19. Pardavėjas turi teisę vienašališkai šią Sutartį nutraukti, jeigu per... 55. 20. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoti... 56. 21. Pirkėjas turi teisę vienašališkai šią Sutartį nutraukti ir... 57. 21.1. Pardavėjas nevykdo šios Sutarties 1 punkte nurodytų įsipareigojimų;... 58. 21.2. Laikotarpiu nuo šios Sutarties pasirašymo iki privatizavimo objekto... 59. 22. Pirkėjas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 7 dienas informuoti... 60. 23. Pardavėjas įsipareigoja vienerius metus nuo pirkimo-pardavimo Sutarties... 61. 24. Ši Sutartis įsigalioja po jos projekto patvirtinimo Privatizavimo... 62. 25. Kiekvienas šios Sutarties pakeitimas galioja, šalims pasirašius... 63. 26. Pasirašyti 3 šios Sutarties egzemplioriai, kurių po vieną perduodama... 64. 27. Ši Sutartis yra neatsiejamai susijusi ir turi būti aiškinama kartu su... 65. PARDAVĖJO ATSTOVO - Valstybės įmonės Valstybės turto fondo - vardu L. e.... 66. PIRKĖJO - UAB „Akmuva“ - vardu generalinis direktorius Linas Vainauskas... 67. (Parašas)“... 68. 2. Ši Sutartis įsigaliojusi tampa pagrindu atnaujinti UAB „Lazdijų... 69. 3. Šalys susitaria, kad kiekviena iš jų prisiima savo bylinėjimosi... 70. 4. Šalys susitaria, kad sudarys Sutartį nurodytomis sąlygomis ne vėliau... 71. 5. Šalys garantuoja, kad tol, kol ši Sutartis bus įgyvendinama tinkamai, jos... 72. 6. Sutartis įsigalioja ją pasirašius Šalims ir patvirtinus Teismo... 73. 7. Tuo atveju, jei kuri nors šios Sutarties dalis ar nuostata kuriuo nors metu... 74. 8. Šalys sutinka, kad kylantys iš Sutarties ginčai bus sprendžiami... 75. 9. Ši Sutartis turi būti neatsiejamai suprantama, aiškinama ir... 76. Priimti ieškovo UAB „Akmuva“ atsisakymą nuo ieškinio reikalavimų... 77. Civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Akmuva“... 78. Grąžinti ieškovui UAB „Akmuva“ 690 Lt žyminio mokesčio (336 Lt už... 79. Priteisti iš ieškovo UAB „Akmuva“ ir atsakovo VĮ Valstybės turto fondo...