Byla 2A-259-460/2011
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo bei atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-07 sprendimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Aušros Maškevičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Broniaus Valiaus, sekretoriaujant Dainai Bžeskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-1345-676/2010 pagal ieškovės UAB „PEMPININKŲ VALDOS“ ieškinį atsakovei J. V., tretiesiems asmenims V. Ato statybos ir remonto firmai, A. D., N. L., S. U., A. B., N. Š., D. M., V. K., V. K., L. G., A. V., O. N., G. G., D. R., M. A., M A., Z. S., D. G., S. G., N. L., V. S., J. S., U. S., G. U., A. Ch., R. M., R. M., M. J., L. Č., R. A., P. M., N. G., V. F., M. T., L. P., J. V., E. E., A. E., Č. J., L. J., L. O., B. Ž., E. Z., F. S., B. V., A. G., R. M. B., Č. K., V. R. M., E. Š., V. S., A. Č., P. Č., R. A. T., J. S., L. V., B. F., O. K., N. K., O. R., G. Č., S. M., N. K., L. Č., I. G., J. Z., R. Š., I. L., K. M., P. A. Č., G. R., T. S., A. M., M. A., S. T., J. Š., N. F., O. G. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo bei atsakovės apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-07 sprendimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3ieškovė prašė priteisti iš atsakovės 2 172,18 Lt skolos už laikotarpį nuo 2007-07-01 iki 2009-05-31 priskaičiuotus mokesčius už namo adresu Baltijos pr. 93, Klaipėdoje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą, remontą ir komunalines paslaugas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovė yra buto, adresu Baltijos pr. 93-51, Klaipėdoje, savininkė nuo 2006-12-07 ir privalo išlaikyti namo bendrojo naudojimo objektus bei mokėti mokesčius ir kitas rinkliavas už jų priežiūrą. Pažymėjo, kad atsakovės skola už suteiktas paslaugas priteistina, nes ji atsisako ją mokėti.

4Atsakovė atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad namo, adresu Baltijos pr. 93, Klaipėdoje, paskaičiuoti ir sąmatoje nurodyti stogo remonto darbai įvertinti neteisingai, neteisėtai, klaidingai, sąmatose išvardinti darbai kelia nuostabą, remonto darbai atlikti nekokybiškai, ieškovas bei tretysis asmuo V. Ato statybos ir remonto firma galimai nusikalstamai panaudojo namo gyventojų pinigines lėšas. Objektyviai nustatyti tikrąją atliktų stogo remonto darbų vertę galima tik atlikus statybinę - techninę ekspertizę. Nustačius tikrąją remonto vertę, atsakovė sutinka sumokėti jai priskaičiuotą mokėjimo dalį. Atsakovė nurodė, kad dalį ieškovės sąskaitose nurodytų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo, remonto ir komunalinių paslaugų sumas ji sumokėjo ieškovei, tačiau ginčo sumos ji nesutiko mokėti, nes nesutiko su atliktais skaičiavimais dėl namo stogo remonto nurodytais įkainiais, manė jog rangovo parinkimo procedūros buvo pažeistos, neteisingai ieškovės buvo parinktas rangovas, kad 2007-08-27 rangos sutartis Nr. 12 su ieškove sudaryta neteisėtai.

5Tretysis asmuo V. Ato statybos ir remonto firma atsiliepimu į ieškinį nurodė, kad pagal

62007-08-27 rangos sutartį Nr. 12 atliko namo, esančio adresu Baltijos pr. 93, Klaipėdoje, stogo fasado remonto darbus, visi darbai buvo atlikti nenukrypstant nuo rangos sutarties įsipareigojimų bei nepažeidžiant nustatytų reikalavimų, atlikus darbus buvo pasirašytas atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas. Pažymėjo, jog rangovo parinkimas buvo atliktas teisėtai ir pagrįstai, rangos sutartis sudaryta teisėtai, visi stogo remonto darbai buvo atliekami sutarties pagrindu, vadovaujantis sąmata, kokybiškai, darbų atlikimo metu buvo sutaupyta lėšų, atlikus darbus buvo pasirašyta atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktas, darbų atlikimo metu namo gyventojai praktiškai nesidomėjo atliekamais darbais bei perduodant - priimant atliktus remonto darbus jie nedalyvavo. Ieškinys nepagrįstas, todėl prašė jo netenkinti.

7Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-07-07 sprendimu ieškinį tenkino - priteisė iš atsakovės 2 172,18 Lt skolos, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad statybos rangos sutartis buvo teisėta, stogo remonto darbai buvo atlikti, todėl butų savininkai privalo mokėti mokesčius už suteiktas paslaugas.

8Apeliaciniu skundu atsakovė prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-07 sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; paskirti statybinę – techninę stogo remonto darbų ekspertizę, kad būtų įmanoma nustatyti tikrąją remonto darbų vertę. Nurodo, kad nėra žinomas tikrasis namo stogo plotas, kad tai nustatyti reikalingas ekspertas. Pažymi, kad pirmosios instancijos teismas nesprendė ekspertizės skyrimo klausimo, nenagrinėjo lokalios sąmatos ir atliktų darbų akto.

9Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovė prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010-07-07 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad bendra stogo remonto sąskaita yra mažesnė už lokalinę, darbų konkursas buvo organizuotas teisėtai, atsakovė nepasinaudojo savo teise įstatymų nustatyta tvarka prašyti skirti ekspertizę.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Byloje nustatyta, kad atsakovei nuosavybės teise priklauso butas daugiaaukščiame name, namo adresas - Baltijos pr. 93. Ieškovė UAB „PEMPININKŲ VALDOS“ teikia šio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas (1 t., b. l. 11). Ieškovė su konkurso nugalėtoju V. Ato statybos ir remonto firma (toliau – rangovas) 2007-08-27 pasirašė rangos sutartį Nr. 12 (1 t., b. l. 28 - 29).

12Remiantis CPK 178 str. šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

13Ieškovė teismui pateikė rašytinius įrodymus – rangos sutartį, kurioje rangovė, remiantis sutarties 1.1 p. įsipareigojo atlikti stogo fasado remonto darbus (toliau – darbus), bei perduoti tinkamai atliktus darbus, o ieškovė įsipareigojo atsiskaityti su rangove už tinkamai atliktus darbus. Sutarties 3.1 p. buvo nustatyta darbų kaina – 139 843 Lt.

14Nagrinėjamos bylos kontekste aktualu, kad CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog butų ir kitų patalpų savininkai (naudotojai) bendrojo naudojimo objektus privalo valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti. Pagal CK 4.82 straipsnio 3 dalį butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus, kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (toliau – DNSBĮ) 29 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodyta, kad bendrijos narys privalo apmokėti bendrijos nustatytas išlaidas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų valdymu, priežiūra, remontu ar tvarkymu pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomus statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, taip pat žemės sklypo naudojimu ir priežiūra, proporcingai jo daliai bendrojoje nuosavybėje. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigų konkrečiais atvejais, yra konstatavęs, kad buto savininkas kartu yra ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas, todėl pagal daiktinės teisės normas privalo padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje 257-oji daugiabučio namo savininkų bendrija v. UAB „Vilniaus vandenys“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-579/2003); atsakovė, kaip daugiabučio namo bendraturtė, nėra atleidžiama nuo pareigos dalyvauti remontuojant bendrąjį turtą, šiuo atveju namo stogą. Nagrinėjamu atveju darbai buvo atlikti tinkamai, tą įrodo tarp šalių pasirašytas atliktų darbų aktas (b. l. 31), kuriame nurodyta atliktų darbų kaina 129 073,12 Lt, tai yra mažesnė, nei buvo numatyta lokalinėje sąmatoje (b. l. 30). Atsakovė nepateikia jokių rašytinių įrodymų dėl rangos sutarties teisėtumo, neatliktų darbų kokybės, savo nuomonę grindžia spėlionėmis, prielaidomis, abejonėmis, todėl jos argumentai yra atmestini.

15Remiantis CPK 314 straipsniu, apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Nagrinėjamu atveju yra atmestinas atsakovės prašymas skirti darbų ekspertizę, nes atsakovė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ekspertizės atsisakė, o naujų rodymų apeliacinės instancijos teismui nepateikė (b. l. 22). Kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

16Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325–333 str.,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2010 m. liepos 7 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai