Byla 2A-571-431/2014
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – B. L

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dainiaus Rinkevičiaus, Jūratės Varanauskaitės,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. G. ieškinį atsakovui G. L. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo byloje – B. L..

3Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 70.000,00 Lt negražintos paskolos, 25.200,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog notariškai patvirtintų 2006 m. spalio 9 d. ir 2007 m. spalio 25 d. paskolos sutarčių pagrindu paskolino atsakovui 70.000,00 Lt sumą, kurios atsakovas negrąžino. Kadangi paskolos grąžinimo terminai yra suėję, prašo iš atsakovo priteisti sutartinius delspinigius.

6Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog neginčija pinigų gavimo iš ieškovės pagal abi paskolos sutartis, tačiau pagal pirmą paskolos sutartį atsakovas su ieškove visiškai atsiskaitė, todėl mano, jog ieškinio dalis dėl skolos pagal 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartį turi būti atmestas kaip nepagrįstas. Tuo atveju jei atsakovas nebūtų atsiskaitęs pagal pirmą paskolos sutartį, ieškove nebūtų jam suteikusi antros paskolos. Nesutiko su ieškovės prašymu dėl 5 procentų palūkanų priteisimo, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės jam taikymą.

7Trečiasis asmuo B. L. nurodė, kad atsakovas pagal 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartį su ieškove yra atsiskaitęs, todėl šioje dalyje ieškovė neturi reikalavimo teisės, kitoje dalyje su ieškiniu sutiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo ieškovei 70.000,00 Lt skolos, 12.600,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1735,20 Lt bylinėjimosi išlaidų. Priteisė iš atsakovo 2478,00 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai. Priteisė iš ieškovės 378,00 Lt žyminio mokesčio valstybės naudai.

10Teismas nustatė, kad 2006 m. spalio 9 d. ir 2007 m. spalio 25 d. šalys pasirašė dvi paskolos sutartis, kurių pagrindu ieškovė suteikė atsakovui 70.000,00 Lt paskolą, t. y. 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartimi ieškovė suteikė atsakovui 30.000,00 Lt paskolą, o 2007 m. spalio 25 d. paskolos sutartimi – 40.000,00 Lt paskolą. Pagal minėtas paskolos sutartis abiejų paskolų grąžinimo terminai yra suėję: 30.000,00 Lt paskola turėjo būti grąžinta iki 2006 m. lapkričio 9 d., 40.000,00 Lt paskola turėjo būti grąžinta iki 2007 m. gruodžio 25 d. Atsakovas neginčijo pinigų pagal paskolos sutartis gavimo, taip pat neginčijo aplinkybės, jog paskolos pagal 2007 m. spalio 25 d. paskolos sutartį negražino, tačiau nurodė, jog savo prievoles pagal 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartį ieškovei yra įvykdęs.

11Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų, pagrindžiančių jo atsiskaitymą su ieškove pagal 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartį. Atsakovo samprotavimai apie tai, jog ieškovė vargu ar būtų suteikusi jam antrą paskolą, pirmos paskolos negrąžinimo atveju, neturi jokios teisinės reikšmės ir nepaneigia ieškovės reikalavimo teisės pagal 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutartį. Nesant byloje jokių rašytinių įrodymų apie atsakovo bent dalinį atsiskaitymą pagal ginčo paskolos sutartis, remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.873 straipsnio 1 dalimi iš atsako ieškovės naudai priteistina 70000 Lt negrąžintos paskolos.

12CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). CK 6.71 straipsnis numato, jog skolininkas privalo sumokėti kreditoriui delspinigius, kurių dydį nustato sutartis, įstatymas arba teismas, jei prievolė yra neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Tiek 2006 m. spalio 9 d. paskolos sutarties 3.3. punkte, tiek 2007 m. spalio 25 d. paskolos sutarties 2. punkte šalys sulygo dėl 0,2 procentų dydžio delspinigių mokėjimo už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos. Remdamasi šia nuostata ieškovė atsakovui paskaičiavo ir prašo priteisti 25200 Lt delspinigius. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, tačiau teismui įstatymas suteikia teisę kontroliuoti šalių interesų pusiausvyrą ir tais atvejais, kai šalys susitaria dėl netesybų dydžio. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, jog teismas neturi leisti vienai sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, t. y. teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005). Be to, kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003).

13CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiai šaliai nuostolius. Šalių sutartyse nustatyti delspinigiai prilygsta 73 procentams metinių palūkanų, todėl teismo vertinimu prašomi priteisti delspinigiai yra per dideli ir reikalavimai delspinigių priteisimo dalyje negali būti tenkinami pilnai.

14Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73 straipsnio ir 6.258 straipsnio nuostatas yra pagrindas netesybas pripažinti neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio netesybos mažintinos, turi vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.) ir stengtis nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. spalio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007).

15Teismas, atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, sumažino priteistinus delspinigius iki 0,1 procento per dieną, atitinkamai iš atsakovo ieškovės naudai priteisė 12.600,00 Lt delspinigių.

16Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį įstatymas numato 5 procentų metines palūkanas, kai abi sandorio šalys yra privatūs asmenys, todėl tokio dydžio procesinės palūkanos priteistinos iš atsakovo nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. liepos 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas atmetė atsakovo pareikštus argumentus apie tai, jog sutartinių delspinigių ir procesinių palūkanų priteisimas iš atsakovo reikštų dvigubos atsakomybės jam taikymą, nes nors tiek delspinigių tiek procesinių palūkanų paskirtis yra ta pati – kompensuoti kreditoriaus (ieškovės) nuostolius, tačiau delspinigiai yra paskaičiuoti už laikotarpį iki ieškinio teismui pateikimo, o procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo bylos teisme iškėlimo dienos ir yra skirtos kompensuoti būsimus, nuo teisminio proceso pradžios iki teismo sprendimo įvykdymo, susidariusius kreditoriaus nuostolius.

17Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, todėl iš atsakovo ieškovo naudai teismas priteisė 1735,20 Lt ieškovės turėtos bylinėjimo išlaidos (proporcingai patenkintų 86,76 procentų reikalavimų daliai).

18III. Apeliacinio skundo argumentai

19Ieškovė I. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškovės ieškinį patekinti visiškai.

20Apeliacinį skundą ieškovė grindžia šiais argumentais:

211) Paskolos sutartyse buvo numatyta tiksli delspinigių suma, kuri neprieštarauja jokiam įstatymui. Todėl teismas, pripažinęs, jog atsakovas privalo grąžinti ieškovei visą sutartyse numatytą paskolos sumą, privalo pripažinti ir CK 6.71 straipsnyje įtvirtintą netesybų sumos nustatymą sutartyse. Teismas galėtų keisti reikalaujamų delspinigių dydį, jeigu šie nebūtų buvę nustatyti paskolos sutartyse ir delspinigių dydį ieškovė būtų nustačiusi remdamasi kokiais nors kitais šaltiniais. Atsakovas sudarydamas abi paskolos sutartis, puikiai suprato abiejų sutarčių sąlygas, bylos nagrinėjimo metu nebandė mažinti sutartyje nustatyto delspinigių dydžio, todėl iš atsakovo ieškovės naudai privalėjo būti priteista visa reikalauta 25.200,00 Lt suma.

222) Teismui patenkinus ieškovės reikalavimų pagal sutartis dalį dėl pagrindinės skolos priteisimo, bet netenkinus reikalavimo dėl dalies delspinigių priteisimo, teismas neturėjo mažinti išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti atlyginimo, kadangi šios išlaidos buvo pagrįstos, neviršijo maksimalaus dydžio, nustatyto rekomendacijose.

23Atsakovas atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad teismas pagrįstai sumažino delspinigių dydį, kadangi ieškovės prašomi 0,2 procentų dydžio delspinigiai yra aiškiai per dideli. Teismo sumažintas delspinigių dydis atitinka šalių interesų pusiausvyrą. Teismas teisėtai sumažino priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 straipsnis).

26Byloje kilo ginčas dėl paskolos sutartyse numatyto delspinigių dydžio sumažinimo.

27Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2006 m. spalio 9 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 30.000,00 Lt paskolą iki 2006 m. lapkričio 9 d. (b.l. 9-10), 2007 m. spalio 25 d. sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 40.000,00 Lt paskolą iki 2007 m. gruodžio 25 d. (b.l. 11-12). Abiejose sutartyse buvo nustatyta, kad paskolos gavėjui laiku negrąžinus paskolos, jis privalo mokėti 0,2 % dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.

28CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę sumažinti netesybas, jeigu jos yra aiškiai per didelės, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Pažymėtina, kad pagal CK 6.72 straipsnį susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Taigi teismas turi teisę netesybas mažinti, nors šalys yra jas nustatę rašytine sutartimi.

29Apeliacinės instancijos teismas ieškovei išaiškina, kad pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose.

30Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs išsamią ir detalią praktiką, kurioje nustatyti netesybų mažinimo pagrindai. Bendroji taisyklė dėl netesybų mažinimo yra ta, kad šalių susitarimas dėl netesybų yra galiojantis ir vykdytinas, tačiau jeigu netesybos yra akivaizdžiai per didelės, neproporcingos, jų dydis prieštarauja protingumo, sąžiningumo principams, sąžiningai verslo praktikai ir suteikia galimybę nepagrįstai praturtėti vienai šaliai bei pažeidžia teisėtus kitos šalies interesus, jos gali būti sumažintos iki protingos sumos. Aukščiausiojo Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės (LAT 2005 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2005 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2005). Kasacinio teismo praktikoje taip pat nurodoma, kad netesybos mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant (LAT 2003 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1094/2003). Aplinkybė, kad abi šalys pasirinko aiškiai per dideles ir neprotingas netesybas, nesudaro pagrindo teismui atsisakyti įvertinti sutartyje nustatytų netesybų dydį, jeigu šalis dėl to pareiškia prašymą (LAT 2007 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007). Teismų praktikoje yra apibrėžta eilė kriterijų, kuriems esant netesybos turėtų būti mažinamos bei pripažįstamos per didelėmis. Aiškiai per didelėmis netesybomis kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstami 0,2 proc. dydžio delspinigiai (LAT 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005; 2005 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-394/2005; 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2005) už kiekvieną praleistą dieną, sudarantys 73 proc. per metus, todėl dažnu atveju toks delspinigių dydis teismo mažinamas iki 7,3 proc. per metus, t. y. iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną (LAT 2005 m. spalio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-173/2006).

31Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime buvo remiamasi aukščiau nurodyta teismų praktika, todėl sutartyje nustatyti 0,2 % dydžio delspinigiai buvo pagrįstai sumažinti iki 0,1 %. Apeliaciniame skunde ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kurios patvirtintų, jog jos faktiniai nuostoliai dėl paskolos sutarčių neįvykdymo yra didesni, negu teismo priteista delspinigių suma.

32Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 1 punktą ieškinio suma bylose dėl pinigų išieškojimo nustatoma pagal išieškomą sumą. Tai yra, reikalaujant priteisti pagrindinę skolą ir delspinigius, ieškinio suma yra laikoma pagrindinės skolos ir delspinigių suma. Būtent nuo visos šios sumos yra skaičiuojamas žyminis mokestis bei nustatoma patenkintų reikalavimų dalis, sprendžiant klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo. Prašomų priteisti delspinigių sumos sumažinimas taip pat reiškia, jog buvo patenkinti ne visi ieškovo reikalavimai, todėl yra pagrindas mažinti priteistinų bylinėjimosi išlaidų dydį. Pripažintina, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai ieškovei priteisė tik tą bylinėjimosi išlaidų dalį, kuri yra proporcinga jos patenkintiems reikalavimams.

33Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai nepripažintini pagrįstais. Pirmosios instancijos teismas atskleidė bylos esmę, teisingai vertino reikšmingas ginčo teisingam išnagrinėjimui bylos aplinkybes ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas.

34Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325-331 str.,

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. G.... 3. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 70.000,00 Lt negražintos paskolos,... 6. Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog neginčija pinigų... 7. Trečiasis asmuo B. L. nurodė, kad atsakovas pagal 2006 m. spalio 9 d.... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas nustatė, kad 2006 m. spalio 9 d. ir 2007 m. spalio 25 d. šalys... 11. Nagrinėjamu atveju atsakovas nepateikė jokių rašytinių įrodymų,... 12. CK 6.258 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymai ar sutartis gali... 13. CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos... 14. Pagal formuojamą teismų praktiką, teismas, nustatydamas, ar pagal CK 6.73... 15. Teismas, atsižvelgdamas į bendruosius teisingumo, protingumo, sąžiningumo... 16. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas privalo mokėti įstatymų... 17. Pagal CPK 93 straipsnį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 18. III. Apeliacinio skundo argumentai... 19. Ieškovė I. G. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 20. Apeliacinį skundą ieškovė grindžia šiais argumentais:... 21. 1) Paskolos sutartyse buvo numatyta tiksli delspinigių suma, kuri... 22. 2) Teismui patenkinus ieškovės reikalavimų pagal sutartis dalį dėl... 23. Atsakovas atsiliepimu į ieškovės apeliacinį skundą prašo skundą atmesti... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Byloje kilo ginčas dėl paskolos sutartyse numatyto delspinigių dydžio... 27. Byloje nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2006 m. spalio 9 d. sudarė... 28. CK 6.73 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę sumažinti netesybas, jeigu... 29. Apeliacinės instancijos teismas ieškovei išaiškina, kad pagal Lietuvos... 30. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs išsamią ir detalią... 31. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiamame sprendime buvo... 32. Pagal CPK 85 straipsnio 1 dalies 1 punktą ieškinio suma bylose dėl pinigų... 33. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai... 34. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 4 d. sprendimą palikti...