Byla 1-867-972/2014

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Teišerskienė,

2sekretoriaujant Svajonei Krakienei,

3dalyvaujant prokurorei Viktorijai Žemaitaitienei,

4viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

5V. L., gimęs ( - )Klaipėdos m., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, išsituokęs, gyvenantis ( - ), Klaipėdoje, spec. vidurinio išsilavinimo, dirbantis AB „L. g.“ šilumvežio mašinistu, neteistas,

6kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje, 145 straipsnio 1 dalyje, ir

Nustatė

7kaltinamasis V. L. sugadino svetimą turtą: 2013-06-20, apie 04.22 val., požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Naujojo sodo g. 1a, Klaipėdoje, rankomis atidarydamas minėtos aikštelės automatinius vartus, priklausančius UAB „K.“ viešbučiui, juos sugadino. Tokiu būdu V. L. sugadino UAB „K.“ viešbučiui priklausančio turto už 4 109,46 Lt.

8Be to, kaltinamasis V. L. grasino nužudyti žmogų, kai buvo pakankamas pagrindas manyti, kad grasinimas gali būti įvykdytas: 2014-04-30, apie 00:00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose adresu ( - ), konflikto su sugyventine A. G. metu, pagriebęs peilį ir pridėjęs jį A. G. prie kaklo, grasino ją užmušti, taip sukeldamas nukentėjusiajai išgąstį ir sudarydamas pakankamą pagrindą manyti, jog grasinimas nužudyti gali būti įvykdytas.

9K. V. L. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai. Parodė, kad atidarė ir uždarė vartus, padėdamas draugui. Matė užrašą, jog vartų atidaryti rankomis negalima. Jo draugui būtinai reikėjo išvykti. Dėl kitos nusikalstamos veikos parodė, kad įvykio metu buvo išgėręs, įvyko didelis konfliktas su sugyventine A. G., dėl to jis atliko kaltinamajame akte nurodytus veiksmus. Dėl padarytų nusikalstamų veikų kaltinamasis nuoširdžiai gailisi, atsiprašė nukentėjusiosios A. G., toliau gyvena kartu su ja.

102013-06-27 UAB „K.“ viešbučio pareiškime policijai nurodyta, kad 2013-06-20, apie 10 val. pastebėta, kad yra išlaužti automatiniai požeminės automobilių stovėjimo aikštelės vartai, esantys ( - ) Klaipėdoje. Peržiūrėjus vaizo įrašą, matyti, kaip asmuo išlaužia vartus ir išleidžia BMW markės automobilį (b. l. 1).

112013-07-17 UAB „K.“ viešbučio prašyme ir pareiškime nurodyta, kad įdėmiai apžiūrėjus išlaužtus automatinius vartus, buvo nustatyta, jog yra sugadintas hidraulinis automatinių vartų mechanizmas, padaryta 4 109,46 Lt turtinė žala (b. l. 18-19).

12Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2013-06-25 požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje ( - ) Klaipėdoje, apžiūrėti įvažiavimo ir išvažiavimo vartai. Atidarius išvažiavimo vartus, matyti, kad prie jų nėra atidarymo mechanizmo, jį, kaip sugedusį, nuėmė „K.“ viešbučio darbuotojai (b. l. 13-16).

13Iš vaizdo įrašo apžiūros protokolo matyti, kad peržiūrėtas UAB „K.“ viešbučio pateiktas vaizdo įrašas, jame užfiksuota, kaip prie požeminės aikštelės uždarytų išvažiavimo vartų prieina vyriškis, pavaikščiojęs prie vartų nuo vieno krašto iki kito, rankomis, panaudodamas jėgą, atidaro vartus ir palaiko atidarytus, kol pro juos iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės išvažiuoja baltos spalvos automobilis BMW (b. l. 58-59).

14Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad liudytoja G. R. atpažino V. L., kaip panašų į asmenį, matytą policijoje peržiūrėtame vaizdo įraše iš požeminės automobilių stovėjimo aikštelės, esančios ( - ) (b. l. 102-104).

15Iš 2014-05-01 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto matyti, kad 2014-05-01, apie 00.53 val. iš budėtojo buvo gautas pranešimas, kad ( - ) Klaipėdoje, vyksta smurtas artimoje aplinkoje, vyras peiliu grasina nužudyti. Įvykio vietoje nustatyta, kad 2014-05-01, apie 00.30 val. į namus, adresu ( - ) Klaipėdoje, grįžęs neblaivus V. L. puolė savo sugyventinę A. G. virtuviniu peiliu, grasindamas nužudyti. Pranešėjos A. G. nepilnametė dukra atbėgusi iš savo kambario bandė apginti motiną, matė V. L. su peiliu. Moteris buvo susijaudinusi, verkė, tokios pat būsenos buvo ir dukra. V. L. nustaytas 1,40 prom. girtumas (b. l. 137-140).

16Iš alkotesterio rodmenų kvito matyti, kad V. L. 2014-05-01, 01.22 val. buvo nustaytas 1,40 prom. girtumas (b. l. 168).

17Išanalizavęs ir įvertinęs aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta esant visiškai įrodyta, kad kaltinamasis V. L. 2013-06-20, apie 04.22 val., požeminėje automobilių stovėjimo aikštelėje, esančioje Naujojo sodo 1a, Klaipėdoje, rankomis atidarydamas minėtos aikštelės automatinius vartus, priklausančius AB „K.“ viešbučiui, juos sugadino. Tokiu būdu V. L. sugadino UAB „K.“ viešbučiui priklausančio turto už 4 109,46 Lt. Tokia kaltinamojo veika kvalifikuotina pagal BK 187 straipsnio 1 dalį. V. L., rankomis atidarydamas automatinius vartus, matydamas užrašą, jog vartų atidaryti rankomis negalima, suvokė pavojingą savo veikos pobūdį, numatė galimus padarinius ir norėjo taip veikti, t. y. veikė tiesiogine tyčia.

18Teismas taip pat pripažįsta esant visiškai įrodyta, kad kaltinamasis V. L. 2014-04-30, apie 00:00 val., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, namuose, esančiuose adresu Klevų g. 5-26, Klaipėdoje, konflikto su sugyventine A. G. metu, pagriebęs peilį ir pridėjęs jį A. G. prie kaklo, grasino ją užmušti, taip sukeldamas nukentėjusiajai išgąstį ir sudarydamas pakankamą pagrindą manyti, jog grasinimas nužudyti gali būti įvykdytas. Grasinimas užmušti buvo išsakytas kaltinamajam būnant neblaiviam, konflikto metu nukentėjusiajai pridėjus prie kaklo peilį. Šios aplinkybės patvirtina, kad nukentėjusioji galėjo pagrįstai manyti, jog kaltinamasis peiliu galėjo ją nužudyti ar sunkiai sužaloti. Tad grasinimas vertintinas kaip realus. Tokia kaltinamojo veika kvalifikuotina pagal BK 145 straipsnio 1 dalį.

19Spręsdamas bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais bausmių skyrimo pagrindais, numatytais BK 54 straipsnyje. V. L. padarytos nusikalstamos veikos priskiriamos tyčinių nesunkių nusikaltimų kategorijai (BK 11 straipsnio 3 dalis). Kaltinamasis neteistas, dirba. Kaltinamojo atsakomybę lengvinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl jų nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažintina tai, kad jis BK 145 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, ir tai turėjo įtakos nusikaltimo padarymui.

20Įvertinęs visa tai, taip pat atsižvelgęs į BK 55 straipsnio nuostatas, kad asmeniui, pirmą kartą teisiamam už nesunkų tyčinį nusikaltimą, teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, teismas mano, kad teisingumas ir bausmės tikslai bus pasiekti V. L. už padarytas nusikalstamas veikas skiriant viešųjų darbų bausmes (BK 46 straipsnis), jų trukmę nustatant pagal BK 46, 61 straipsnių reikalavimus. Pažymėtina, kad kaltinamasis sutinka vykdyti viešuosius darbus. Paskirtos bausmės subendrintinos BK 63 straipsnio 1, 4 dalyse nustatyta tvarka ir skirtina subendrinta bausmė. Kadangi yra visos sąlygos BK 641 straipsnio nuostatų taikymui – baudžiamoji byla išnagrinėta atlikus sutrumpintą įrodymų tyrimą, kaltinamasis prisipažino esąs kaltas, kaltinamajam skiriama galutinė bausmė mažinama vienu trečdaliu.

21Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti – paliktina iki nuosprendžio vykdymo pradžios.

22Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas kaltinamojo laikinajame sulaikyme nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. gegužės 2 d. išbūtas laikas (2 paros), vieną laikinojo sulaikymo dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms (b. l. 163-164).

23Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ir neturtinės žalos, turi teisę baudžiamojoje byloje pareikšti civilinį ieškinį.

24S. I. AS pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš V. L. priteisti 2 696,25 Lt turtinės žalos atlyginimą (b. l. 32-45). Ieškinys yra pagrįstas (b. l. 43), įrodytas kaltinamojo kaltės įrodymais, žala atsirado dėl neteisėtų tyčinių kaltinamojo veiksmų, tarp padarytos žalos ir kaltinamojo neteisėtos veikos yra priežastinis ryšys, todėl ši žala priteistina iš kaltinamojo V. L..

25UAB „K.“ viešbutis pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš V. L. priteisti 1 413,21 Lt turtinės žalos atlyginimą. Šis ieškinio reikalavimas yra pagrįstas (b. l. 40, 41, 43, 54-55), įrodytas kaltinamojo kaltės įrodymais, žala atsirado dėl neteisėtų tyčinių kaltinamojo veiksmų, tarp padarytos žalos ir kaltinamojo neteisėtos veikos yra priežastinis ryšys, todėl ši žala priteistina iš kaltinamojo V. L..

26Reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo atmestinas. Palūkanos atlieka kompensacinę funkciją ir skirtos atlyginti minimalius kreditoriaus nuostolius, kuriuos jis patiria dėl skolininko pareigos neįvykdymo, praleidus piniginės prievolės įvykdymo terminą. Įstatymas nenustato konkretaus termino, per kurį turi būti savanoriškai įvykdyta prievolė atlyginti nusikaltimu padarytą žalą, todėl remiantis CK 6.38 straipsnio 1 dalimi, pateikus teismo nustatytą žalos atlyginimo prievolę vykdymui, turi būti nustatytas protingas terminas prievolės savanoriškam įvykdymui ir tik po to, jei ji nevykdoma, galima pripažinti, jog skolininkas nevykdo pareigos atlyginti žalą ir dėl šios priežasties nukentėjusysis patiria nuostolius (pvz., Lietuvos A. T. nutartis byloje Nr. 2K-234/2010). Atsižvelgiant į tai, procesinės palūkanos dėl prievolės atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą nevykdymo gali būti skaičiuojamos ir priteisiamos tik po to, kai ši prievolė konstatuojama įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu, kai šis nuosprendis pateikiamas vykdyti, ir kai sueina įvykdymo terminas.

27Reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas, kadangi reikalaujama priteisti suma nėra didelė, kaltinamasis yra dirbantis, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad teismo sprendimo vykdymas, nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas.

28Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokai su juose esančiais kompaktiniais diskais (b. l. 186-187), – nuosprendžiui įsiteisėjus, paliktini saugoti prie bylos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297 straipsniu, 298 straipsniu, 301–308 straipsniais,

Nutarė

30V. L. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir nuteisti 3 (trijų) mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

31V. L. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 1 dalyje numatytą nusikaltimą ir nuteisti 5 (penkių) mėnesių viešųjų darbų bausme, įpareigojant neatlygintinai dirbti 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

32Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir subendrintą bausmę V. L. paskirti 6 (šešis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

33Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šią bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir V. L. nustatyti galutinę bausmę – 4 (keturis) mėnesius viešųjų darbų, įpareigojant neatlygintinai dirbti 20 valandų per mėnesį visuomenės labui.

34Į paskirtos bausmės laiką įskaityti V. L. laikinajame sulaikyme nuo 2014 m. gegužės 1 d. iki 2014 m. gegužės 2 d. išbūtą laiką (dvi paras), vieną laikinojo sulaikymo dieną prilyginant šešioms viešųjų darbų valandoms.

35Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki nuosprendžio vykdymo pradžios, pradėjus vykdyti nuosprendį, panaikinti.

36Iš Vidmanto L. S. I. AS naudai priteisti 2 696,25 Lt turtinės žalos atlyginimą.

37Iš V. L. UAB „K.“ viešbučio naudai priteisti 1 413,21 Lt turtinės žalos atlyginimą.

38Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti – vokus su juose esančiais kompaktiniais diskais (b. l. 186-187), – nuosprendžiui įsiteisėjus, palikti saugoti prie bylos.

39Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija Teišerskienė,... 2. sekretoriaujant Svajonei Krakienei,... 3. dalyvaujant prokurorei Viktorijai Žemaitaitienei,... 4. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje... 5. V. L., gimęs ( - )Klaipėdos m., asmens kodas ( - ) Lietuvos Respublikos... 6. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 7. kaltinamasis V. L. sugadino svetimą turtą: 2013-06-20, apie 04.22 val.,... 8. Be to, kaltinamasis V. L. grasino nužudyti žmogų, kai buvo pakankamas... 9. K. V. L. dėl jam pareikštų kaltinimų kaltu prisipažino visiškai. Parodė,... 10. 2013-06-27 UAB „K.“ viešbučio pareiškime policijai nurodyta, kad... 11. 2013-07-17 UAB „K.“ viešbučio prašyme ir pareiškime nurodyta, kad... 12. Iš įvykio vietos apžiūros protokolo matyti, kad 2013-06-25 požeminėje... 13. Iš vaizdo įrašo apžiūros protokolo matyti, kad peržiūrėtas UAB „K.“... 14. Iš asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad... 15. Iš 2014-05-01 tarnybinio pranešimo dėl smurto artimoje aplinkoje fakto... 16. Iš alkotesterio rodmenų kvito matyti, kad V. L. 2014-05-01, 01.22 val. buvo... 17. Išanalizavęs ir įvertinęs aptartų įrodymų visumą, teismas pripažįsta... 18. Teismas taip pat pripažįsta esant visiškai įrodyta, kad kaltinamasis V. L.... 19. Spręsdamas bausmės skyrimo klausimą, teismas vadovaujasi bendraisiais... 20. Įvertinęs visa tai, taip pat atsižvelgęs į BK 55 straipsnio nuostatas, kad... 21. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 22. Vadovaujantis BK 66 straipsniu, į paskirtos bausmės laiką įskaitytinas... 23. Pagal BPK 109 straipsnį asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ir... 24. S. I. AS pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš V. L. priteisti 2... 25. UAB „K.“ viešbutis pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš V. L.... 26. Reikalavimas priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos... 27. Reikalavimas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas, kadangi... 28. Vadovaujantis BPK 94 straipsnio 1 dalies 3 punktu, daiktai, turintys reikšmės... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 297... 30. V. L. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 187... 31. V. L. pripažinti kaltu padarius Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 145... 32. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 63 straipsnio 1 dalimi,... 33. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 641 straipsniu, šią... 34. Į paskirtos bausmės laiką įskaityti V. L. laikinajame sulaikyme nuo 2014 m.... 35. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 36. Iš Vidmanto L. S. I. AS naudai priteisti 2 696,25 Lt turtinės žalos... 37. Iš V. L. UAB „K.“ viešbučio naudai priteisti 1 413,21 Lt turtinės... 38. Daiktus, turinčius reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti –... 39. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali...