Byla 2S-331-392/2012
Dėl drausminės nuobaudos panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. V. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės E. V. ieškinį atsakovui Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovė E. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti jai skirtą drausminę nuobaudą – įspėjimą.

4Atsakovas Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla atsiliepimu į ieškinį su pareikštu ieškiniu nesutiko.

5Bylos nagrinėjimo teisme metu gautas rašytinis ieškovės pareiškimas, iš kurio turinio nustatyta, kad ieškovė atsiima pareikštą ieškinį ir atsisako teisminio proceso. Parengiamajame teismo posėdyje atsakovo atstovė ieškinio atsiėmimui neprieštaravo, tačiau prašė iš ieškovės priteisti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi leido ieškovei atsiimti ieškinį dėl drausminės nuobaudos panaikinimo ir jį paliko nenagrinėtą. Be to, priteisė iš ieškovės atsakovo naudai 800 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, kad atsižvelgiant į tai, jog atsakovas su ieškinio atsiėmimu sutinka, todėl ieškovės ieškinys paliktinas nenagrinėtas. Taip pat, teismas pažymėjo, kad nutartis, kuria ieškinys paliekamas nenagrinėtas iš esmės priimama atsakovo naudai, nes ieškinys nėra tenkinamas. Šiuo atveju atsakovas nuostolius patiria tik dėl to, kad į jam pareikštą ieškinį turi atsikirsti procesinėmis gynybos priemonėmis – naudotis advokato pagalba ir kt., o ieškinys nenagrinėjamas tik dėl to, kad ieškovė ieškinį atsiima. Todėl ieškovė atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas atlyginti privalo. Tačiau, atsižvelgdamas į tai, jog ieškinys yra neturtinio pobūdžio, kildinamas iš darbo santykių, kurių silpnoji šalis yra ieškovė, turinti teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jos teisė ar įstatymų saugomas interesas, į tai, kad nebuvo pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, į bylos nesudėtingumą, bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, atsakovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų tenkino iš dalies bei prašomas priteisti bylinėjimosi išlaidas nuo 1 600 Lt sumažino iki 800 Lt.

7Ieškovė E. V. procesiniu dokumentu prašė priimti papildomą sprendimą ir bylinėjimosi išlaidų nepriteisti. Nurodė, kad šiuo metu dėl sutrikdytos sveikatos mokykloje nedirba ir negauna jokių pajamų dėl nedarbingumo. 2011 m. liepos mėn. gautas mažas atostogines pajamas panaudojo teisinei pagalbai apmokėti. Pažymėjo, kad yra pensininkė ir šiuo metu neturi jokių pajamų, iš kurių galėtų apmokėti teismo priteistas išlaidas. Taip pat, nurodė, kad atsakovas galėjo naudotis Švietimo ministerijos teisininkų paslaugomis, tačiau to nepadarė.

8Atsakovas Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla atsiliepimu su ieškovės atskiruoju skundu nesutiko ir prašė skundą kaip nepagrįstą atmesti, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad neteisinga manyti, jog iš asmens, kurio turtinė padėtis yra sunki, bet kokios išlaidos, patirtos trečiųjų asmenų bei valstybės bylinėjimosi procese dėl jo pareikštų nepagrįstų reikalavimų, neturėtų būti atlyginamos ir iš jo nepriteisiamos. Priešingu atveju susiklostytų ydinga situacija, kuomet asmenys, prisidengdami savo sunkia materialine padėtimi, reikštų nepagrįstus ieškinius bei piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis ir nesulauktų neigiamų teisinių pasekmių – nepatirtų bylinėjimosi išlaidų. Šiuo atveju ieškovė pati pateikė ieškinį, pati savo laisva valia jį ir atsiėmė. Nors byla ir nebuvo pradėta nagrinėti iš esmės, tačiau atsakovas patyrė bylinėjimosi išlaidų – reikėjo kreiptis į advokatą teisinės pagalbos, rengti atsiliepimą į ieškinį bei eiti į teismo posėdžius. Pažymėjo, kad teismas atsižvelgė į tariamai sunkią ieškovės materialinę padėtį ir priteisė tik pusė atsakovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidų sumos. Atkreipė dėmėsį į tai, kad nors ieškovė teigia esanti pensininkė, gavusi mažas atostogines pajamas ir šiuo metu negaunanti pajamų už nedarbingumo pažymėjimą, tačiau ji turi nemažai nekilnojamojo turto, kas suponuoja ne tokią, kaip teigia ieškovė, prastą jos padėtį.

9Atskirasis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė E. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinei mokyklai dėl drausminės nuobaudos panaikinimo, kuriuo prašė panaikinti jai skirtą drausminę nuobaudą – įspėjimą (b. l. 1 – 6). Atsakovas atsiliepimu į ieškinį su ieškinio reikalavimu nesutiko (b. l. 39 – 44). Bylos nagrinėjimo teisme metu gautas rašytinis ieškovės pareiškimas, iš kurio turinio nustatyta, kad ieškovė atsiima pareikštą ieškinį ir atsisako teisminio proceso (b. l. 91). Parengiamajame teismo posėdyje atsakovo atstovė ieškinio atsiėmimui neprieštaravo, tačiau prašė iš ieškovės priteisti atsakovui jo patirtas bylinėjimosi išlaidas (b. l. 95). Pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi ieškovės prašymą dėl ieškinio atsiėmimo patenkino, ieškinį paliko nenagrinėtą bei priteisė iš ieškovės atsakovo naudai 800 Lt bylinėjimosi išlaidų (b. l. 97 – 98).

12Nors ieškovė pirmosios instancijos teismui ir pateikė procesinį dokumentą, įvardydama jį kaip prašymą dėl papildomo teismo sprendimo priėmimo, tačiau iš jo turinio matyti, kad ieškovė ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

13Ieškovė savo atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog šiuo metu dėl sutrikdytos sveikatos nedirba mokykloje bei negauna jokių pajamų dėl nedarbingumo. 2011 m. liepos mėn. gautas mažas atostogines pajamas panaudojo teisinei pagalbai apmokėti. Pažymėjo, kad yra pensininkė ir šiuo metu neturi jokių pajamų, iš kurių galėtų apmokėti teismo priteistas išlaidas. Su tokiais atskirojo skundo argumentais apeliacinės instancijos teismas nesutinka ir juos vertina kritiškai.

14Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, rūšių. CPK 98 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas.

15Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos, sprendžia, ar visos advokatui už teisinę pagalbą civilinėje byloje asmens sumokėtos sumos turi būti atlyginamos. Ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos advokato pagalbai teismo gali būti pripažįstamos pagrįstomis, nes teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas. Spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti išleistos išlaidų dalies dydžio, teismas turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius bei šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008).

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK normos detaliai numato bylinėjimosi išlaidų paskirstymą tarp šalių kai byla išnagrinėjama iš esmės ar ieškovas ieškinio atsisako (CPK 93 str., 94 str.), tačiau tiksliai nereglamentuoja šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, kai ieškovas savo ieškinį atsiima. Aukščiau minėtos civilinio proceso normos įtvirtina pagrindinį principą, kuriuo remiantis sprendžiamas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas – teisę į jų atlyginimą įgyja šalis (kitas dalyvaujantis byloje asmuo), kurio naudai yra priimtas procesinis sprendimas, o pareiga jas atlyginti tenka šaliai, kuri nepagrįstai bylinėjosi. Kol ieškinio nuorašas nėra išsiųstas kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, jie nežino apie iškeltą civilinę bylą ir bylinėjimosi išlaidų nepatiria. Vėlesnėje proceso stadijoje, kai ieškinio nuorašas jau įteiktas kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, ieškinį galima atsiimti tik tuo atveju, kai atsakovas sutinka.

17Nagrinėjamu atveju atsakovas neprieštaravo tokiam ieškovų pareiškimui, tačiau atsakovas paprašė teismo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurias jis objektyviai patyrė po civilinės bylos iškėlimo – gavo teisines konsultacijas, teikė atsiliepimą į ieškinį, be to, buvo atstovaujamas teismo posėdžiuose. Ieškovė, atsiimdama savo ieškinį, nurodė, kad ieškinį atsiima dėl sutrikusios sveikatos, tačiau nenurodė kokių nors objektyvių to priežasčių. Dėl to vertinti, kad atsakovas būtų ieškinyje pareikštus reikalavimus pripažinęs, gera valia juos įvykdęs nėra pagrindo ir nėra tokių duomenų byloje. Tokiu atveju, nors civilinė byla ir nesibaigė palankiu atsakovui galutiniu teismo sprendimu, remiantis CPK 3 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, jam bylinėjimosi išlaidos turi būti atlygintos, nes buvo patirtos tik dėl ieškovės iniciatyva iškeltos civilinės bylos. Šiuo atveju negali būti atsižvelgiama į pareikšto ieškinio reikalavimų pagrįstumą, nes byla nebuvo nagrinėjama iš esmės, vertinamas tik šalių naudojimasis procesinėmis teisėmis ir pareigomis. Ieškovas turi ne tik procesinę teisę kreiptis į teismą dėl savo pažeistų ar ginčijamų teisių gynimo (CPK 5 str.), teisę atsiimti ieškinį ar jo atsisakyti, bet ir procesines pareigas prieš kitus proceso dalyvius (CPK 7 str. 2 d.), tame tarpe atlyginti jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog atsakovas už teisines konsultacijas bei atsiliepimo į ieškinį parengimą sumokėjo 1 600 Lt (b. l. 93 – 94). Tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje sumažino priteistinų išlaidų sumą iki 800 Lt motyvuodamas tuo, kad ieškinys yra neturtinio pobūdžio, kildinamas iš darbo santykių, kurių silpnoji šalis yra ieškovė, turinti teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jos teisė ar įstatymų saugomas interesas bei tuo, kad nebuvo pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės, ir kad pati byla yra nesudėtinga.

19Apeliantė ginčija ieškovo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų – 800 Lt dydį ir siekia, kad ši suma nebūtų priteista iš ieškovės. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų realumą pagrindžia auksčiau nurodyti ir ieškovės neginčijami rašytiniai įrodymai. Taip pat, pabrėžtina, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato (padėjėjo) darbo bei laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“.

20Pagal Rekomendacijų 8.2. p. už atsiliepimo į ieškinį surašymą rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA, arba 2 400 Lt (800 Lt x 3), už advokato vieną atstovavimo teisme valandą skaičiuojamas maksimalus 120 Lt (800 Lt x 0,15) užmokesčio dydis (8.18 p.).

21Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo atstovas byloje surašė atsiliepimą į ieškinį (b. l. 39 – 44) bei dalyvavo 2011-06-23 ir 2011-09-20 parengiamuosiuose teismo posėdžiuose (b. l. 86, 95). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atsakovo atstovo atliktus veiksmus procese nuo atsiliepimo į ieškinį surašymo dienos iki ieškinio palikimo nenagrinėto, rekomendacijose nustatytą maksimalų priteistiną bylinėjimosi išlaidų dydį, bylos pobūdį, daro išvadą, jog 800 Lt suma už atsakovui suteiktą teisinę pagalbą pirmosios instancijos teisme yra protinga, pagrįsta bei reali. Bylinėjimosi išlaidų suma ne tik, kad neviršija minėtose rekomendacijose nustatyto maksimalaus dydžio, bet ir yra gerokai mažesnė nei rekomendacijose nurodyta maksimaliai galima priteisti bylinėjimosi išlaidų suma. Be to, pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į visas klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo išsprendimui svarbias aplinkybes, t. y. įvertino, jog ieškinys yra neturtinio pobūdžio, kildinamas iš darbo santykių, kurių silpnoji šalis yra ieškovė, atsižvelgė į tai, kad nebuvo pereita į bylos nagrinėjimą iš esmės bei į bylos sudėtingumą. Ieškovės atskirojo skundo argumentai, kad dėl jos sunkios turtinės padėties iš jos bylinėjimosi išlaidos apskritai neturėtų būti priteisiamos, atmestini kaip nepagrįsti, nes to nenumato teisės aktai. Be to, iš byloje pateiktos medžiagos matyti, kad ieškovei nuosavybės teise priklauso keletas nekilnojamojo turto objektų, t. y. 5 butai bei 2 žemės sklypai (b. l. 119), todėl ieškovės teiginiai apie itin sunkią jos turtinę padėtį, vertintini kritiškai. Taip pat, apeliacinės instancijos teismas pabrėžia, kad atsižvelgiant į visas svarbias aplinkybes, iš ieškovės atsakovo naudai buvo priteista tik pusė jo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi iš ieškovės atsakovui priteistos bylinėjimosi išlaidos laikytinos realiomis ir pagrįstomis, pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą bei sumažinti atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas ar jų apskritai nepriteisti, nėra teisinio pagrindo.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino bei taikė bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą reglamentuojančias procesines teisės normas, apeliantės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas, o nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

24E. V. atskirąjį skundą atmesti.

25Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Ieškovė E. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus Mikalojaus... 4. Atsakovas Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla atsiliepimu į... 5. Bylos nagrinėjimo teisme metu gautas rašytinis ieškovės pareiškimas, iš... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartimi leido... 7. Ieškovė E. V. procesiniu dokumentu prašė priimti papildomą sprendimą ir... 8. Atsakovas Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinė mokykla atsiliepimu su... 9. Atskirasis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovė E. V. kreipėsi į teismą su... 12. Nors ieškovė pirmosios instancijos teismui ir pateikė procesinį dokumentą,... 13. Ieškovė savo atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog šiuo metu dėl... 14. Išlaidos advokato pagalbai apmokėti yra vienos iš išlaidų, susijusių su... 15. Teismas, taikydamas CPK 98 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo... 16. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog CPK normos detaliai numato... 17. Nagrinėjamu atveju atsakovas neprieštaravo tokiam ieškovų pareiškimui,... 18. Iš civilinės bylos medžiagos matyti, jog atsakovas už teisines... 19. Apeliantė ginčija ieškovo naudai priteistų bylinėjimosi išlaidų – 800... 20. Pagal Rekomendacijų 8.2. p. už atsiliepimo į ieškinį surašymą... 21. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovo atstovas byloje surašė atsiliepimą... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 p., teismas... 24. E. V. atskirąjį skundą atmesti.... 25. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 21 d. nutartį palikti...