Byla T-301-805/2019
Dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo L. K

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Loreta Radzevičienė, sekretoriaujant Gailinai Jankauskienei, dalyvaujant Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorei Gitanai Kaupei, Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovei Eglei Parajeckienei, nedalyvaujant nuteistajam L. K.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo L. K..

3Teismas

Nustatė

4Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmuose 2019 m. vasario 26 d. gautas Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimas, kuriuo prašoma panaikinti L. K. bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu paskirtą bausmę.

5Teikime nurodyta, kad nuteistasis L. K. 2018 m. lapkričio 22 d. įtrauktas į Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus registrą, 2018 m. lapkričio 26 d. pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo įpareigojimų nevykdymą ir administracinius nusižengimus. 2019 m. vasario 5 d. nuteistajam individualaus darbo metu buvo patikrintas blaivumas ir nustatytas 4,00 promilių girtumas, išsiaiškinta, kad asmuo niekur nedirba, nesiregistruoja užimtumo tarnyboje, dėl ko prevenciškai įspėtas. 2019 m. vasario 21 d. vykdant įpareigojimo būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val. kontrolę L. K. buvo nustatytas 0,29 promilių girtumas. 2019 m. vasario 26 d. probacijos tarnyboje gauta informacija, kad 2019 m. vasario 20 d. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai L. K. nustatė 3,00 promilių girtumą. Bausmės pabaiga – 2019 m. lapkričio 20 d. 2018 m. gruodžio 10 d. atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas buvo 98 balai, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika – vidutinė. 2019 m. vasario 26 d. pakartotinai atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas – 99 balai. Nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjo, tačiau išliko vidutinė. Atsižvelgiant į tai, kad L. K. nevykdo teismo paskirtų įpareigojimų per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba užsiregistruoti užimtumo tarnyboje, nevartoti alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, todėl prašo L. K. panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir paskirti vykdyti 2018 m. spalio 30 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu paskirtą 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

6Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus atstovė teismo posėdžio metu teikimą palaikė, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad nuteistasis nevykdo įpareigojimo pradėti dirbti arba registruotis Užimtumo tarnyboje. Minėjo, kad negalėjo užsiregistruoti, nes buvo pametęs asmens dokumentą ir vyko jo atsiimti vasario 5 d., tą pačia dieną kai buvo atvykęs į probacijos tarnybą. L. K. vykdo įpareigojimą nustatytu laiku būti namuose, nors aiškino, jog dirba Kaune neoficialiai. Dėl alkoholio vartojimo padaryti trys pažeidimai.

7Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorė nurodė, kad L. K. iš trijų jam paskirtų įpareigojimų netinkamai vykdo du. Nuteistasis tris kartus rastas neblaivus, nedirba, Užimtumo tarnyboje nesiregistruoja, pakartotinio nusikalstamumo rizika padidėjo, vengia atvykti į teismo posėdžius, probacijos tarnybą, nėra kritiškas savo elgesiui, todėl prašo teikimą tenkinti ir pasiųsti vykdyti 2018 m. spalio 23 d. Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų nuosprendžiu paskirtą 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

8Nuteistasis L. K., būdamas tinkamai informuotas apie paskirą teismo posėdį (b. l. 174), jame nedalyvavo, prašymų atidėti posėdį nepateikė, savo nedalyvavimą pagrindžiančių objektyvių priežasčių teismui nenurodė, todėl sprendžiant, jog nuteistasis vengia atvykti į teismą, teikimas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 362 straipsnio 2 dalimi, išnagrinėtas L. K. nedalyvaujant.

9Teikimas atmestinas.

10Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nurodyta, jog probacija – tai sąlyginė alternatyva paskirtai laisvės atėmimo bausmei (bausmės vykdymo atidėjimas ir lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų), kurios metu vykdoma probuojamojo priežiūra. Už probacijos sąlygų (teismo ir įstatymo probuojamajam nustatytų pareigų, draudimų, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių) nevykdymą arba netinkamą vykdymą įstatyme probuojamajam numatytos tam tikros pasekmės, iš kurių griežčiausia – probacijos panaikinimas ir laisvės atėmimo bausmės vykdymas.

11Pažymėtina, kad teismas priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą tik tada, kai yra įstatyme nurodytos sąlygos, ir tik tuo atveju, kai, įvertinus visus reikšmingus duomenis, jų pagrindu nustatomos aplinkybės, patvirtinančios pagrindą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti paskirtą laisvės atėmimo bausmę. Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodyta, kad teismas probacijos tarnybos teikimu priima sprendimą panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti pagal nuosprendį paskirtą bausmę arba panaikinti lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigų ir vykdyti likusią bausmės dalį, kai nuteistasis be pateisinamų priežasčių nevykdo probacijos sąlygų arba ir po papildomų probacijos sąlygų paskyrimo jų nevykdo ar padaro administracinį nusižengimą, už kurį jam taikyta administracinė nuobauda ir (ar) administracinio poveikio priemonė, arba nevykdo kitų įstatymų nustatytų pareigų.

12Baudžiamosios bylos duomenimis nustatyta, kad Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų 2018 m. spalio 30 d. nuosprendžiu, priimtu baudžiamojoje byloje Nr. 1-993-1060/2018, L. K. pripažintas kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 281 straipsnio 7 dalyje, ir jam paskirta 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 641 straipsniu paskirta bausmė sumažinta vienu trečdaliu ir L. K. paskirta 6 mėnesių laivės atėmimo bausmė. Vadovaujantis BK 75 straipsniu kaltinamajam bausmės vykdymas atidėtas 1 metams, įpareigojant jį: per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti darbo biržoje; visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi; visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų; neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo. Į paskirtos bausmės laiką įskaitytas L. K. laikinajame sulaikyme išbūtas laikas nuo 2018 m. rugpjūčio 2 d. 10.30 val. iki 2018 m. rugpjūčio 3 d. 10.08 val. Vadovaujantis BK 68 straipsniu L. K. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – 3 metus uždrausta naudotis (įgyti) specialiąja(-ą) teise(-ę) – teise(-ę) vairuoti transporto priemones. Vadovaujantis BK 72 straipsnio 5 dalimi nutarta iš L. K. išieškoti konfiskuotino turto – automobilio VW SHARAN, valstybinis Nr. ( - ) vertę atitinkančią 1 000,00 Eur sumą (b. l. 114-121). Nuosprendis įsiteisėjo 2018 m. lapkričio 20 d.

13Bylos medžiaga patvirtina, jog probacijos pradžia – 2018 m. lapkričio 20 d. (b. l. 147), nuteistasis 2018 m. lapkričio 26 d. pasirašytinai supažindintas su bausmės atlikimo tvarka ir sąlygomis, atsakomybe už teismo paskirtų įpareigojimų nevykdymą (b. l. 155). 2019 m. vasario 5 d. 10.33 val. nuteistajam probacijos tarnyboje nustatytas 4,00 promilių girtumas, dėl ko prevenciškai įspėtas, paaiškino, jog gailisi, buvo išgėręs alaus (b. l. 152, 161, 162). Bendrojoje policijos informacijoje nurodyta, jog L. K. 2019 m. vasario 20 d. nustatytas 3,00 promilių girtumas, asmens blaivumo testas ar kitas neblaivumą patvirtinantis dokumentas byloje nepateiktas (b. l. 138). 2019 m. vasario 21 d. 23.40 val. nuteistajam fiksuotas 0,29 promilių girtumas (b. l. 158, 163). L. K. Užimtumo tarnyboje nesiregistruoja (b. l. 164), niekur nedirba (b. l. 165), tačiau žada įsidarbinti (b. l. 152, 157, 160). Nuteistasis vykdo teismo paskirtą įpareigojimą nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose (b. l. 157-159). 2018 m. gruodžio 10 d. atliktas elgesio rizikos vertinimas pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas 98 balas, nuteistojo pakartotinio nusikalstamumo rizika – vidutinė (b. l. 146), 2019 m. vasario 26 d. atlikus elgesio rizikos vertinimą pagal „OASys“ metodiką, vertinimo rezultatas pakilo iki 99 balų, tačiau pakartotinio nusikalstamumo rizika išliko vidutinė (b. l. 147). Nuteistasis L. K. daugiau nusikalstamų veikų nepadarė (b. l. 140-144). Nuteistasis po apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo administracine tvarka baustas nebuvo (b. l. 135-137).

14Išdėstytos aplinkybės rodo, kad nuteistasis pažeidė teismo paskirtą įpareigojimą per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, kas būtų formalus pagrindas panaikinti bausmės vykdymo atidėjimą ir vykdyti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę. Be to, nors nuteistasis įpareigojimą visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nevartoti psichiką veikiančių medžiagų vykdo netinkamai, tačiau teismas mano, jog vienam neblaivumo fakto nustatymui pagrįsti nepateikti išsamūs duomenys – asmens blaivumo testas ar kitoks asmens neblaivumą nusakantis dokumentas, kas vis dėlto vertintina nuteistojo naudai. Kita vertus, nuteistajam 2019 m. vasario 21 d. 23.40 val. fiksuotas neblaivumas vertintinas kaip tęstinis 2019 m. vasario 20 d. galimai nustatyto neblaivumo rezultatas. Bylos duomenimis nuteistasis žada užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje arba pradėti dirbti, kas taip pat duoda pagrindą manyti, jog L. K. dar gali pasitaisyti ir tinkamai vykdyti teismo skirtus įpareigojimus bei draudimus. Juo labiau, kad nuteistasis tinkamai vykdo kitus teismo paskirtus įpareigojimus – visą bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį nuo 23.00 val. iki 6.00 val. būti namuose, jeigu tai nesusiję su darbu ar mokymusi bei neišvykti už gyvenamosios vietos rajono ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, kas rodo pozityvią nuteistojo elgesio korekciją. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, teismas sprendžia, kad L. K. kitų teismo paskirtų įpareigojimų tinkamas vykdymas probacijos metu duoda pagrindą manyti, jog probacijos tikslai dar gali būti pasiekti nepanaikinus bausmės vykdymo atidėjimo, vertinant ir tai, kad probacijos tarnyba teikimu į teismą kreipiasi pirmą kartą, tuo tarpu bausmės atlikimo pabaiga 2019 m. lapkričio 20 d. Juo labiau, kad L. K. atliktas keliamos rizikos ir pakartotinio nusikalstamumo rizikos įvertinimas naudojant OASys metodiką, ir buvo nustatyta, kad nuteistasis priklauso vidutinio pakartotinio teistumo rizikos grupei, vertinimo rezultatas iš esmės nesikeitė. Esant šioms aplinkybėms darytina išvada, kad nors nuteistais ir pasielgė neatsakingai, tačiau siekia vykdyti teismo paskirtus įpareigojimus, kitus teismo skirtus įpareigojimus vykdo tinkamai, administracinių nusižengimų ar teisėtvarkos pažeidimų pateiktais duomenimis nėra padaręs, todėl yra pagrindas manyti, kad nuteistasis dar gali pasitaisyti ir tinkamai vykdyti teismo skirtas pareigas, toliau gyventi pagal visuomenei priimtas elgesio normas, nevartoti alkoholio, dirbti, socialiai pritapti prie visuomenės. Šiuo atveju, teismo vertinimu, svarbu išnaudoti ir suteikti visas galimybes nuteistajam pasitaisyti neizoliuojant jo nuo visuomenės, todėl probacijos tarnybos teikimas dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo L. K. atmestinas.

15Kartu teismas atkreipia nuteistojo dėmesį į tai, kad jis privalo elgtis itin atidžiai ir rūpestingai, laikytis jam paskirtų įpareigojimų, priešingu atveju probacijos tarnyba turi teisę ir pareigą pakartotinai kreiptis į teismą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo.

16Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 358 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

17Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus teikimą dėl bausmės vykdymo atidėjimo panaikinimo L. K. atmesti.

18Nutartis per 7 (septynias) dienas gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai