Byla 2-817/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Driuko (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-1436-601/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Megrame“ ieškinį atsakovui Kauno Juozo Urbšio vidurinei mokyklai dėl sprendimo sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę panaikinimo ir įpareigojimo peržiūrėti konkurso rezultatus (tretysis asmuo byloje – uždaroji akcinė bendrovė ,,Hronas“).

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Megrame“ 2008 m. rugpjūčio 19 d. pateikė teismui ieškinį, prašydamas panaikinti atsakovo Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu nustatytą preliminarią pasiūlymų eilę dėl langų ir lauko durų keitimo darbų pirkimo neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, įpareigoti atsakovą įvertinti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Hronas“ pasiūlymus iš naujo pagal visus langų ir lauko durų keitimo darbams neskelbiamų supaprastintų derybų sąlygose techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, sustabdyti atsakovo skelbto konkurso „Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos pastato ( - ) langų ir lauko durų keitimo darbai“ vykdymą, uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašyti rangos sutartį, o jeigu ji jau pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą. Teigė, kad nesustabdžius atsakovo skelbto konkurso pirkimo procedūrų, ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas taptų neįmanomas.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino, sustabdė atsakovo skelbto konkurso „Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos pastato ( - ) langų ir lauko durų keitimo darbai“ vykdymą, uždraudė atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašyti rangos sutartį dėl Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos pastato ( - ) langų ir lauko durų keitimo darbų, o jeigu rangos sutartis jau pasirašyta, nutarė sustabdyti jos vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo. Teismas sprendė, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

5Ieškovas 2008 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų padidinimo. Prašė pripažinti negaliojančia 2008 m. rugpjūčio 21 d. rangos sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir trečiojo asmens.

6Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos motyvus:

71) teismas neatsižvelgė į tai, kad pirkimo tikslas yra susijęs su viešuoju interesu, tai yra mokyklos rekonstravimu, tinkamų mokymosi ir darbo sąlygų moksleiviams ir mokytojams užtikrinimu, šilumos nuostolių mažinimu, o kartu ir biudžeto lėšų taupymu;

82) lėšos darbų pirkimui skirtos pagal 2008 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 105 ,,Dėl valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“, todėl jos turi būti panaudotos iki metų pabaigos;

93) ieškovas nėra pareiškęs reikalavimo dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia, todėl teismas nepagrįstai sustabdė rangos sutarties vykdymą iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo;

104) laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis ekonomiškumo principu (CPK 145 str. 2 d., Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 3 d.). Apeliantas 2008 m. rugpjūčio 21 d. pasirašė rangos sutartį su trečiuoju asmeniu, todėl pirkimas laikytinas pasibaigusiu (Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 1 p.) ir Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio trečiojoje dalyje numatyta laikinoji apsaugos priemonė nebetenka prasmės ir negali būti taikoma.

11Atsiliepimas į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka nepateiktas.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK penktojo skirsnio normos. CPK 144 straipsnio pirmojoje dalyje numatyta, jog teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašą įtvirtinta CPK 145 straipsnio pirmoji dalis, kurioje, be kita ko, yra nustatyta, kad teismas gali imtis tokių laikinųjų apsaugos priemonių, kurios numatytos kituose įstatymuose ir kurių nesiėmus teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK145 str. 1 d. 13 p.). Viena iš tokių priemonių yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ) numatytas viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, taikytinas tais atvejais, kai perkančioji organizacija gauna tiekėjo pretenziją ar teismui pateikiamas tiekėjo ieškinys, kuriuo yra ginčijami viešojo konkurso rezultatai (VPĮ 121 str. 3 d., 122 str.).

14Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis suponuoja išvadą, kad būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti gali būti pritaikytos tik tokios laikinosios apsaugos priemonės, kurios susijusios su pareikštais ieškinio reikalavimais, ir tų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra realiai įmanomas, tai yra teismo nutartį dėl konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įmanoma realiai įvykdyti (CPK144 str. 1 d., 145 str. 1 d., 152 str. 1 d.).

15VPĮ 122 straipsnyje yra numatyta, jog tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nesilaikė įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę juos ginčyti pateikdamas ieškinį teismui. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas UAB „Megrame“ ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos 2008 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu nustatytą preliminarią pasiūlymų eilę dėl langų ir lauko durų keitimo darbų pirkimo neskelbiamų supaprastintų derybų būdu, bei įpareigoti atsakovą įvertinti ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Hronas“ pasiūlymus iš naujo pagal visus langų ir lauko durų keitimo darbams neskelbiamų supaprastintų derybų sąlygose techninėje specifikacijoje nustatytus parametrus. Šiems ieškinio reikalavimams užtikrinti ieškovas prašė teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tai yra sustabdyti atsakovo skelbto konkurso „Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos pastato ( - ) langų ir lauko durų keitimo darbai“ vykdymą, uždrausti atsakovui ir trečiajam asmeniui pasirašyti rangos sutartį, o jeigu ji jau pasirašyta, sustabdyti jos vykdymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi tokį ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino.

16CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje ir VPĮ 122 straipsnio trečiojoje dalyje yra numatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Šis principas, be kita ko, reiškia, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos tokios ir jų taikoma tiek, kiek tai yra būtina pareikštiems ieškinio reikalavimams užtikrinti. Skundžiama nutartimi sustabdydamas viešojo pirkimo procedūrą, teismas, uždraudė atsakovui atlikti bet kokius su pirkimu susijusius veiksmus. Pagal VPĮ 7 straipsnio antrosios dalies 1 punktą viešasis pirkimas pasibaigia, kai sudaroma pirkimo sutartis (preliminarioji sutartis) arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas ir tolesnėms pirkimo procedūroms jis nekviečiamas. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyksta teisinis pagrindas taikyti priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio trečiojoje dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą. Pagal bylos duomenis matyti, kad konkurso „Kauno Juozo Urbšio vidurinės mokyklos pastato ( - ) langų ir lauko durų keitimo darbai“ pirkimo procedūros yra pasibaigę, nes 2008 m. rugpjūčio 21 d. sudarė rangos sutartį su konkurso laimėtoju UAB ,,Hronas“. Pasibaigus viešojo pirkimo procedūroms, išnyko teisinis pagrindas taikyti laikinąją apsaugos priemonę, numatytą VPĮ 122 straipsnio trečiojoje dalyje – pirkimo procedūrų sustabdymą, nes viešojo pirkimo procedūrų sustabdymas, kai pats pirkimas jau pasibaigęs, yra teisiškai bereikšmis.

17Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas, be kita ko, uždraudė atsakovui vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytą sutartį, jeigu ji būtų sudaryta. Pagal ieškovo UAB „Megrame“ 2008 m. rugpjūčio 19 d. ieškinyje išdėstytus ieškinio reikalavimus teismas skundžiama nutartimi tuo metu neturėjo pagrindo uždrausti vykdyti su konkurso laimėtoju sudarytą sutartį, jeigu tokia sutartis būtų sudaryta, nes ši teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė nebuvo susijusi su pareikšto ieškinio reikalavimais, tarp kurių nebuvo pareikštas reikalavimas dėl sutarties pripažinimo negaliojančia. Kita vertus, iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas 2008 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl ieškinio reikalavimų padidinimo, prašydamas pripažinti negaliojančia 2008 m. rugpjūčio 21 d. rangos sutartį, sudarytą tarp atsakovo ir trečiojo asmens. Taigi ieškovui pareiškus ieškinio reikalavimą dėl rangos sutarties pripažinimo negaliojančia, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė – uždraudimas atsakovui vykdyti ginčijamą sutartį iki teismo sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo, realiai užtikrina pareikšto ieškinio reikalavimo įvykdymą ieškinio patenkinimo atveju.

18Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti jau pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, jeigu tokių priemonių taikymas pažeistų arba pažeidžia viešąjį interesą. Viešasis interesas apima pagrindinius principus, kuriais grindžiama valstybės teisinė sistema, valstybės ir visuomenės funkcionavimas. Viešojo intereso sąvoka yra vertinamojo pobūdžio, jos turinys gali būti atskleidžiamas tik analizuojant konkrečios bylos aplinkybes. Bendrąja prasme viešieji interesai reiškia naudą visuomenei ar jos daliai, žmonių gerovę. Vadinasi, jeigu konkrečioje byloje taikytinos ar jau pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės daro ar gali daryti žalą visuomenei, jos daliai, daryti neigiamą įtaką žmonių gerovei, teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Apeliantas teigia, kad pirkimo tikslas yra susijęs su viešuoju interesu, tai yra mokyklos rekonstravimu, tinkamų mokymosi ir darbo sąlygų moksleiviams ir mokytojams užtikrinimu, šilumos nuostolių mažinimu, o kartu ir biudžeto lėšų taupymu. Nurodo, kad lėšos šiam pirkimui skirtos pagal 2008 m. sausio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 105 ,,Dėl valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje numatytų 2008 metams kapitalo investicijų paskirstymo“, todėl turi būti panaudotos iki metų pabaigos.

19Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, ši byla jau yra išnagrinėta iš esmės ir 2008 m. spalio 8 d. Kauno apygardos teismo sprendimu ieškinys atmestas. Beje, tuo pačiu sprendimu panaikintos 2008 m. rugpjūčio 21 d. Kauno apygardos teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tiesa, šis teismo sprendimas dar nėra įsiteisėjęs (CPK 279 str.). Atkreiptinas dėmesys, kad VPĮ numatyti ginčų, kylančių iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, išnagrinėjimo terminai, tai yra ieškinys ar apeliacinis skundas turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo bylos iškėlimo ar apeliacinio skundo priėmimo dienos (VPĮ 95 str. 4 d.). Taigi byloje dalyvaujantiems asmenims apskundus apeliacine tvarka pirmosios instancijos teismo sprendimą šioje civilinėje byloje, apeliacinis skundas būtų išnagrinėtas artimiausiu metu. Kartu pažymėtina, kad perkančioji organizacija, siekdama sėkmingai ir laiku atlikti pirkimą, turi tinkamai planuoti vykdomo pirkimo procedūrų atlikimo laiką, įvertinti ne tik įstatymo reglamentuotus jų vykdymo terminus, bet ir pretenzijų pateikimo ar procedūrų sustabdymo laikotarpį. Kita vertus, ta aplinkybė, jog pagal Biudžeto sandaros įstatymo 32 straipsnio pirmąją dalį asignavimų valdytojai į biudžetą turi grąžinti biudžeto lėšas, kurios liko nepanaudotos iki atitinkamų biudžetinių metų pabaigos, savaime neleidžia daryti išvados, jog atsakovui jos negalės būti numatytos ir skiriamos kitų metų biudžete. Juo labiau, kad ginčo pirkimo projekto vykdymas yra numatytas valstybės investicijų 2008-2010 metų programoje. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, nėra pagrindo daryti išvados, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymu šioje byloje yra pažeidžiamas viešasis interesas. Teisėjų kolegija sprendžia, kad likus santykinai trumpam laiko tarpui iki bylos baigties, naikinti pakankamai ilgai galiojančias laikinąsias apsaugos priemones, nesant viešojo intereso pažeidimo, nėra protinga ir racionalu.

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas UAB „Megrame“ 2008 m. rugpjūčio 19 d. pateikė teismui... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartimi prašymą dėl... 5. Ieškovas 2008 m. rugsėjo 24 d. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl... 6. Atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 7. 1) teismas neatsižvelgė į tai, kad pirkimo tikslas yra susijęs su viešuoju... 8. 2) lėšos darbų pirkimui skirtos pagal 2008 m. sausio 30 d. Lietuvos... 9. 3) ieškovas nėra pareiškęs reikalavimo dėl rangos sutarties pripažinimo... 10. 4) laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos vadovaujantis... 11. Atsiliepimas į atskirąjį skundą CPK 318 straipsnio nustatyta tvarka... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymą reglamentuoja CPK penktojo skirsnio... 14. Laikinųjų apsaugos priemonių instituto civiliniame procese paskirtis... 15. VPĮ 122 straipsnyje yra numatyta, jog tiekėjas, manydamas, kad perkančioji... 16. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje ir VPĮ 122 straipsnio trečiojoje dalyje... 17. Kaip minėta, skundžiama nutartimi teismas, be kita ko, uždraudė atsakovui... 18. Teismas gali atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba panaikinti... 19. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, ši byla jau... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....