Byla P-39-108-06

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Algirdo Taminsko (kolegijos pirmininkas), rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos V. V. prašymą atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A2-1713-05 pagal pareiškėjos V. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos V. V. skundą atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiesiems asmenims Vilniaus specialiojo ugdymo centrui „Aidas“ (buvęs Vilniaus miesto 64-asis specialusis lopšelis – darželis), Vilniaus miesto lopšeliui – darželiui „Lakštingala“, akcinei bendrovei „Rytų skirstomieji tinklai“, akcinei bendrovei „Vilniaus šilumos tinklai“ ir Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija

3

Nustatė

4I.

5Pareiškėja V. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. S-14-(A(G)-18) bei įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių per vieną mėnesį suformuoti tarp Vilniaus miesto 64-ojo specialiojo lopšelio - darželio pastato, esančio Lakštingalų g. 8, Vilniuje, ir Vilniaus miesto lopšelio - darželio „Lakštingala“ pastato, esančio Lakštingalų g.10, Vilniuje, pareiškėjai grąžintiną ne mažesnį kaip 3638 kv. m ploto žemės sklypą; organizuoti jo kadastrinius matavimus ir patvirtinti parengtą žemės sklypo planą; pasiūlyti žemės sklypo specialiąsias naudojimo sąlygas; nustatyti žemės sklypo pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą; pateikti pasiūlymą dėl žemės servitutų nustatymo ir dokumentus apie tai pateikti Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriui.

6Pareiškėja nurodė, kad 1991 m. gruodžio 23 d. ji pateikė prašymą atkurti nuosavybės teises natūra į jos tėvo turėtą žemę. Pareiškėjai į dalį jos tėvo valdytos žemės neatkuriamos nuosavybės teisės natūra, tai motyvuojant tuo, jog ši žemė yra priskirta valstybės išperkamai žemei, nes užimta privačiais sklypais, patenka į miesto gatvės teritoriją bei užstatyta lopšelio - darželio pastatais. Pareiškėja nurodė, kad dalis žemės, patenkančios į vaikų darželiams priskirtą sklypą, yra nenaudojama ir šis nenaudojimas susijęs su tuo, kad ši sklypo dalis yra nereikalinga darželių poreikiams. Abiejų vaikų darželių aptvertos teritorijos yra pakankamo dydžio jų poreikiams patenkinti, atsižvelgiant į maksimalų planuojamą vaikų skaičių, todėl nenaudojamai teritorijai nėra konkrečių, aiškiai išreikštų visuomenės poreikių ir ši teritorija negali būti priskirta valstybės išperkamai žemei bei turi būti grąžinta pareiškėjai. Pareiškėja nurodė, kad į minėtą tarp darželių esančią nenaudojamą ir šalia esantiems pastatams eksploatuoti nereikalingą teritoriją patenka 3406 kv. m ploto žemės. Dar 232 kv. m laisvos žemės yra šalia šios teritorijos laisvoje, sklypais neužimtoje žemėje.

7Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškėjos skundą atmesti. Atsakovas nurodė, kad sklypas, į kurį pretenduoja natūra nuosavybės teises atsikurti pareiškėja, pagal 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53V patvirtintą Valakupių - Turniškių detalųjį planą ir pirminius sklypo skyrimo dokumentus (1965 m. lapkričio 19 d. Vilniaus miesto Liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimą Nr. 577) yra suformuotas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-144 ir priskirtas vaikų darželių, boilerinės ir transformatorinės pastotės statiniams eksploatuoti, taigi, yra valstybės išperkamas ir negali būti pareiškėjai grąžintas natūra.

8Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius nurodė, kad Vilniaus apskrities viršininko administracija negali atlikti kokių nors veiksmų dėl pareiškėjos, kol neišsispręs jos ginčas su Vilniaus miesto savivaldybe.

9Trečiasis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė pareiškėjos skundą nagrinėti teismo nuožiūra.

10Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto lopšelis – darželis „Lakštingala“ nurodė, kad darželiams priskirta teritorija yra reikalinga vaikų poreikiams tenkinti, nes dėl demografinės padėties vaikų skaičius nuolat didėja. Nurodė, kad darželio bendruomenė prieštarauja, kad ginčo sklypas būtų užimtas ir jame būtų vykdomos statybos.

11Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto 64-asis specialusis lopšelis - darželis sutiko su atsakovų bei lopšelio - darželio „Lakštingala“ pozicija.

12II.

13Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 22 d. nutartimi pareiškėjos skundą atmetė.

14Teismas nustatė, kad pareiškėjai nuosavybės teisės yra atkurtos tik į dalį žemės. Atkuriant pareiškėjai nuosavybės teises į likusią žemę, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius 2003 m. lapkričio 6 d. kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją nustatyti, ar ši žemė nėra priskirta valstybės išperkamai. 2004 m. kovo 23 d. Vilniaus miesto žemėtvarkos skyrius gavo informaciją, kad žemė priskirta valstybės išperkamai. 2005 m. kovo 29 d. Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė pareiškėjai, kad žemė yra priskirta valstybės išperkamai.

15Teismas nurodė, kad ginčo dėl pareiškėjos pageidaujamo susigrąžinti žemės sklypo teisinės padėties, t. y. dėl to, kad sklypas pagal detalųjį planą priskirtas tretiesiems asmenims, kad įregistruotas kaip trečiųjų asmenų nuosavybė, nėra. Kad pagal įstatymą tokie žemės sklypai yra priskirtini valstybės išperkamai žemei, taip pat nėra ginčo. Esant tokiai faktinei ir teisinei situacijai, nepagrįstas pareiškėjos reikalavimas įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją atlikti pareiškėjos nurodomus veiksmus.

16Teismas pripažino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr.S-14-(A(G)-18) pagrįstu ir teisėtu.

17III.

18Apeliaciniu skundu pareiškėja V. V. prašė panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. nutartį ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjos skundą patenkinti. Apeliaciniame skunde pareiškėja pateikė pirmosios instancijos teismui pateiktus argumentus. Be to, pareiškėja nurodė, kad teismas turėjo panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą, kuri nepagrįstai atmetė pareiškėjos skundą. Pareiškėja pateikė daug įrodymų, kad ginčo žemė negali būti priskirta valstybės išperkamai ir yra grąžintina bei prašė teismo įpareigoti atsakovą suformuoti grąžintiną žemės sklypą. Todėl teismas padarė faktinėms bylos aplinkybėms neatitinkančią išvadą, jog dėl to, kad pagal įstatymą tokie žemės sklypai yra priskirtini valstybės išperkamai žemei, nėra ginčo.

19Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė atmesti pareiškėjos apeliacinį skundą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. nutartį. Atsakovas nurodė, jog jis sutinka pirmosios instancijos teismo pozicija dėl to, jog nėra pagrindo panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos sprendimą. Atsakovas taip pat nurodė, kad sklypas, į kurį pretenduoja natūra nuosavybės teises atsikurti pareiškėja, yra valstybės išperkamas ir negali būti grąžintas pareiškėjai natūra.

20IV.

21Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 25 d. nutartimi apeliacinį skundą tenkino iš dalies. Panaikino Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas panaikinti Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. S-14-(A(G)-18). Panaikino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2005 m. balandžio 7 d. sprendimą Nr. S-14-(A(G)-18) ir bylą nutraukė. Kitą teismo sprendimo dalį paliko nepakeistą.

22Teismas konstatavo, kad Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija, nustačiusi kad pareiškėjos reikalavimai, jai nežinybingi, bylą turėjo nutraukti (Administracinių ginčų komisijų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.533, 40.4 punktas).

23Teismas pripažino, kad 2004 m. vasario 19 d. raštą Nr. 51-234-(3.6) pasirašė kompetentingas valstybės tarnautojas. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintos Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos (toliau - Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarka) 106 punktu. Be to, pagal galiojusius teisės aktus savivaldybė informaciją turėjo teikti tik žemėtvarkos skyriui, o ne pretendentui į nuosavybės teisių atkūrimą. Informuoti pretendentus apie negalimumą atkurti nuosavybės teises natūra bei pasiūlyti jiems kitus nuosavybės atkūrimo būdus turi apskrities viršininkas.

24Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo (toliau – Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymas) 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Byloje teismas nustatė ir šalys to neginčija, kad žemės sklypas (3406 kv. m), į kurį pretenduoja pareiškėja, pagal Valakupių - Turniškių zonos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53, patenka į žemės sklypą, skirtą vaikų darželių, boilerinės ir transformatorinės eksploatavimui. Šio žemės sklypo plotas ir ribos patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-144. Naujo sklypo formavimas būtų galimas, tik panaikinus šiuos administracinius aktus (atitinkamas jų dalis). Teismas pažymėjo, kad pareiškėja jų neginčijo, nors teigė, jog vaikų darželiams priskirtos teritorijos dalis nenaudojama ir pastatų eksploatacijai nereikalinga. Tokiu būdu galiojant detaliajam planui, kurio pagrindu žemė priskirta valstybės išperkamai, nuosavybės teisės natūra į tokią žemę negali būti atkuriamos, o tuo pačiu negali būti ir projektuojamas žemės sklypas nuosavybės teisių atkūrimui bei atliekami kiti veiksmai, kurių pageidauja pareiškėja.

25V.

26Pareiškėja V. V. kreipėsi teismą prašydama atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A2-1713-05 ir panaikinti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 25 d. nutarties dalį, kuria paliktas galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. sprendimas. Pareiškėja prašo priimti naują sprendimą - panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. sprendimą ir jos skundą tenkinti. Pareiškėja prašymą grindžia šiais argumentais:

271. Teismas pažeidė materialinės teisės normas neteisingai aiškindamas Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Dėl šio pažeidimo padaryti su šia teisės norma susijusių kitų materialinės teisės normų esminiai pažeidimai – Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 3 dalies ir Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo preambulėje nurodytų bendrųjų nuostatų (5 str. 2 d.), Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punktas.

282. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 25 d. nutartis prieštarauja teismų praktikai, suformuotai administracinėje byloje Nr. A8-705-05, užbaigtoje 2005 m. birželio 17 d. nutartimi.

293. Kad žemė būtų priskirta valstybės išperkamai, neužtenka, kad ji detaliuoju planu būtų priskirta sklypui, kuriame yra pastatų, statinių, įrenginių. Būtina ir kita aplinkybė - sklypo žemė turi būti konkrečiai naudojama eksploatuojant esamus objektus arba konkretus žemės reikalingumas numatytas ateityje (Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 str. 1 d. 3 p.). Byloje buvo pateikti akivaizdūs įrodymai, kurių neginčijo atsakovas ir kuriuos pripažino statinius eksploatuojantys byloje dalyvavę suinteresuoti asmenys, kad ginčo žemė nereikalinga objektų eksploatavimui. Tačiau teismas, nors ir nustatė šiuos faktus, tačiau vis dėlto šią žemę priskyrė valstybės išperkamai. Be to, nebuvo nustatytas konkretus subjektas, kurio poreikių tenkinimui grąžintinas sklypas yra reikalingas, ir kokie aiškiai išreikšti visuomenės poreikiai yra ar bus tenkinami. Byloje nėra pateikta jokių dokumentų, iš kurių matytųsi, kodėl ruošiant detalųjį planą pretenduojama teritorija buvo priskirta prie detaliuoju planu suprojektuoto sklypo.

304. Pareiškėjos skundo prašymas įpareigoti atsakovą suformuoti grąžintiną sklypą ir atlikti kitus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkte nurodytus veiksmus apima ir prašymą įpareigoti atsakovą atitinkamai patvirtinti ar pakeisti detalųjį planą.

315. Savivaldybės administracijos direktorius privalo pateikti įrodymus, kad turėta žemė yra arba bus reikalinga (naudojama) konkrečiam subjektui ir aiškiai išreikštiems visuomenės poreikiams tenkinti. Nei atsakovas, nei kiti byloje dalyvaujantys asmenys tokių įrodymui teismui nepateikė.

326. Šiuo metu sklypas, kuriame yra darželiai bei laisva žemė, jau yra užstatytas daugiau kaip 12 procentų, nors tai draudžia detalusis planas.

337. Jei žemei nėra konkrečių ir aiškiai išreikštų visuomenės poreikių, savivaldybės administracijos direktorius privalo suformuoti žemės sklypą patvirtindamas naują detalųjį planą, pakeisdamas jau patvirtintą arba inicijuodamas atitinkamo naujo detaliojo plano patvirtinamą arba jau esamo pakeitimą pagal jam pateiktą prašymą, nurodytą Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos 106 punkte. Tokiu atveju teisės normos nenumato, kad siekiant atkurti nuosavybės teises į turėtąją žemę reikia ginčyti detalųjį planą.

34Teisėjų kolegija

konstatuoja:

35IV.

36Procesas administracinėje byloje atnaujintinas.

37Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 158 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad nagrinėdamas prašymą dėl proceso atnaujinimo, teismas patikrina, ar prašymas paduotas nepraleidus nustatytų terminų ir ar jis pagrįstas įstatymų numatytais proceso atnaujinimo pagrindais. Prašymas dėl proceso atnaujinimo gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas (ABTĮ 156 str. 1 d.). Terminas pareiškėjos prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti skaičiuotinas nuo galutinio sprendimo byloje priėmimo dienos - Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 25 d. nutarties. Pareiškėja prašymą dėl proceso atnaujinimo išsiuntė paštu 2006 m. vasario 26 d. (sekmadienį). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, kad prašymas atnaujinti procesą paduotas nepraleidus ABTĮ nustatyto trijų mėnesių termino.

38Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, procesas gali būti atnaujinamas tik Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalyje nustatytais pagrindais.

39Pareiškėjos nuomone, procesas byloje atnaujintinas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punktą. Šiuo pagrindu procesas gali būti atnaujinamas, jeigu pateikiami akivaizdūs įrodymai, kad padarytas esminis materialinės teisės normų pažeidimas jas taikant, galėjęs turėti įtakos priimti neteisėtą sprendimą, nutarimą ar nutartį (ABTĮ 153 str. 2 d. 10 p.). Pareiškėjos teigimu, teismas neteisingai aiškino Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktą.

40Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad žemė iš piliečių, pretenduojančių atkurti nuosavybės teises, išperkama valstybės, jeigu ji iki 1995 m. birželio 1 d. buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal įstatymus nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuosiuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar įrenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingų žemės sklypų. Šioje byloje 3406 kv. m žemės sklypas, į kurį pretenduoja pareiškėja, pagal Valakupių - Turniškių zonos detalųjį planą, patvirtintą Vilniaus miesto valdybos 1997 m. sausio 9 d. sprendimu Nr. 53, patenka į žemės sklypą, skirtą vaikų darželių, boilerinės ir transformatorinės eksploatavimui. Šio žemės sklypo plotas ir ribos patvirtintos Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 01A-66-V-144. Tiek apygardos administracinis teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas byloje nevertino ar iš tiesų visas žemės sklypas, į kurį pretenduoja pareiškėja, šiuo metu naudojamas ar jo naudojimas numatytas ateityje eksploatuojant vaikų darželius, boilerinę ir transformatorinę. Detaliajame plane formalus žemės sklypų priskyrimas valstybės išperkamiems savaime nereiškia, kad tokie žemės sklypai iš tiesų yra būtini visuomenės poreikiams tenkinti. Toks teismo aiškinimas, neįvertinus žemės sklypo priskyrimo valstybės išperkamai žemei būtinumo, patvirtina, kad galėjo būti netinkamai pritaikytas Nuosavybės teisių atkūrimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 punktas. Tuo padarytas esminis minėtos materialinės teisės normos pažeidimas, ją taikant. Tai galėjo turėti įtakos teismo padarytoms išvadoms dėl žemės sklypo, į kurį pretenduoja pareiškėja, priskyrimo valstybės išperkamai žemei, o tuo pačiu ir teismo sprendimo pagrįstumui (ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punktas).

41Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, procesas šioje byloje atnaujintinas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu.

42Pareiškėja taip pat prašo procesą atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu: kai būtina užtikrinti vienodos administracinių teismų praktikos formavimą. Pareiškėjos teigimu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 25 d. nutartis prieštarauja teismų praktikai, suformuotai administracinėje byloje Nr. A8-705-05, užbaigtoje 2005 m. birželio 17 d. nutartimi. Šioje administracinėje byloje detaliajame plane žemės sklypas, į kurį buvo prašoma atkurti nuosavybės teises, buvo numatytas individualių gyvenamųjų namų statybai. Tokiu atveju detalusis planas nurodo, kad tenkinami pirmiausia privatūs, o ne visuomenės interesai. Todėl pareiškėjos nurodyta administracinė byla iš esmės skiriasi nuo nagrinėjamos administracinės bylos. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjos motyvai, jog teismas neatsižvelgė į savo ankstesnėse bylose suformuotą praktiką, nėra pagrįsti. Remiantis tuo, procesas ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies 12 punkte numatytu pagrindu negali būti atnaujinamas.

43Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato dalies proceso administracinėje byloje atnaujinimo, todėl pareiškėjos prašymas atnaujinti tik dalį proceso nepagrįstas, todėl netenkintinas.

44Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 2 dalimi, 160 straipsnio 2 dalimi teisėjų kolegija

Nutarė

45Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A2-1713-05 pagal pareiškėjos V. V. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. liepos 22 d. nutarties ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. ... 4. I.... 5. Pareiškėja V. V. kreipėsi į Vilniaus apygardos... 6. Pareiškėja nurodė, kad 1991 m. gruodžio 23 d. ji pateikė prašymą atkurti... 7. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė pareiškėjos... 8. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemėtvarkos... 9. Trečiasis suinteresuotasis asmuo AB „Rytų skirstomieji tinklai“ prašė... 10. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto lopšelis – darželis... 11. Trečiasis suinteresuotasis asmuo Vilniaus miesto 64-asis specialusis lopšelis... 12. II.... 13. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. liepos 22 d. nutartimi... 14. Teismas nustatė, kad pareiškėjai nuosavybės teisės yra atkurtos tik į... 15. Teismas nurodė, kad ginčo dėl pareiškėjos pageidaujamo susigrąžinti... 16. Teismas pripažino Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisijos 2005... 17. III.... 18. Apeliaciniu skundu pareiškėja V. V. prašė panaikinti... 19. Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė atmesti... 20. IV.... 21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 25 d.... 22. Teismas konstatavo, kad Vilniaus apskrities administracinių ginčų komisija,... 23. Teismas pripažino, kad 2004 m. vasario 19 d. raštą Nr. 51-234-(3.6)... 24. Teismas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės... 25. V.... 26. Pareiškėja V. V. kreipėsi teismą prašydama atnaujinti... 27. 1. Teismas pažeidė materialinės teisės normas neteisingai aiškindamas... 28. 2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. lapkričio 25 d.... 29. 3. Kad žemė būtų priskirta valstybės išperkamai, neužtenka, kad ji... 30. 4. Pareiškėjos skundo prašymas įpareigoti atsakovą suformuoti... 31. 5. Savivaldybės administracijos direktorius privalo pateikti įrodymus, kad... 32. 6. Šiuo metu sklypas, kuriame yra darželiai bei laisva žemė, jau yra... 33. 7. Jei žemei nėra konkrečių ir aiškiai išreikštų visuomenės poreikių,... 34. Teisėjų kolegija... 35. IV.... 36. Procesas administracinėje byloje atnaujintinas.... 37. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir... 38. Bylos, užbaigtos įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi,... 39. Pareiškėjos nuomone, procesas byloje atnaujintinas pagal Administracinių... 40. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį... 41. Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, procesas šioje byloje atnaujintinas... 42. Pareiškėja taip pat prašo procesą atnaujinti ABTĮ 153 straipsnio 2 dalies... 43. Pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas nenumato dalies... 44. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 45. Atnaujinti procesą administracinėje byloje Nr. A2-1713-05 pagal... 46. Nutartis neskundžiama....