Byla 2S-674-485/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Algirdo Remeikos, kolegijos teisėjų Rūtos Palubinskaitės ir Gintauto Koriagino, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės LR Sveikatos apsaugos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-17223-657/2009 pagal ieškovės LR Sveikatos apsaugos ministerijos ieškinį atsakovėms UAB „Kraujo donorystės centras“, VĮ Registrų centras, trečiajam asmeniui A. J. V. dėl akcininkų susirinkimo sprendimo, įstatų pripažinimo negaliojančiais, sprendimo įregistruoti įstatus panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

5ieškovė LR Sveikatos apsaugos ministerija kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiais 2008 m. balandžio 30 d. UAB „Kraujo donorystės centras“ akcininkų susirinkimo sprendimą, įstatus ir panaikinti sprendimą įregistruoti įstatus. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. birželio 23 d. nutartimi nustatė ieškovei 10 dienų terminą ieškinio trūkumams šalinti. 2009 m. liepos 9 d. Kauno miesto apylinkės teisme buvo gautas ieškovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos raštas dėl ieškinio trūkumų pašalinimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 13 d. nutartimi ieškovo ieškinį laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Teismas konstatavo, kad ieškovė nustatytu laiku pilnai nepašalino ieškinio trūkumų. Ieškovė pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties. Kauno miesto apylinkės teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės atskirąjį skundą ir nutarė grąžinti jį padavusiam asmeniui. Teismas nutartyje nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis ieškovei įteikta 2009 m. liepos 16 d., o ieškovė atskirąjį skundą išsiuntė tik 2009 m. liepos 24 d. Kauno apygardos teismas 2009 m. spalio 27 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 28 d. nutartį paliko nepakeistą. 2009-12-10 ieškovė pateikė Kauno miesto apylinkės teismui prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties paduoti.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. sausio 4 d. nutartimi (b. l. 45-46) atmetė ieškovės prašymą atnaujinti terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties paduoti. Teismas nurodė, jog praleistas terminas gali būti atnaujintas tik išimtiniais atvejais, kai to priežastys tikrai yra svarbios. Teismas pažymėjo, kad nors terminas buvo praleistas tik 1 dieną, tačiau ieškovės nurodomos priežastys negali pateisinti termino praleidimo.

7Ieškovė atskiruoju skundu (b. l. 49-50) prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės.

8Ieškovė nesutinka su teismo nutartimi ir nurodo, jog teismas neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką šiuo klausimu ir tuo užkirto ieškovei kelią skųsti kito akcininko veiksmus, tuo galimai buvo pažeistas valstybės (viešasis interesas). Taip pat, ieškovės nuomone, teismas, neatnaujindamas praleisto termino, pažeidė teisingumo principą.

9Atsakovės ir tretysis asmuo atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

10Atskirasis skundas tenkintinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str., nenustatyta.

12CPK 42 straipsnis nustato, jog šalys turi teisę apskųsti teismo sprendimus bei nutartis, o CPK 334 straipsnio pirmoji dalis numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui. CPK 335 straipsnyje numatyta, kad atskirieji skundai paduodami per teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos, o jeigu skundžiama teismo nutartis CPK nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos. Pagal CPK 338 straipsnį ir 307 straipsnio antrąją dalį, atskirojo skundo padavimo terminas gali būti atnaujinamas, jeigu teismas pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad tinkamo proceso ir teisės būti išklausytam principai civiliniame procese apima ir teisę nepatenkintai šaliai skųsti teismo nutartį, kaip dar vieną galimybę įrodyti savo teisę. Todėl šaliai turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartį. Apeliacijos teisė yra viena iš pagrindinių šalių procesinių teisių, kuri įtvirtinta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, ratifikuotos Lietuvos Respublikos 1995 m. balandžio 27 d. įstatymu Nr. I-865, Septintojo protokolo 2 str. nuostatose, Europos Tarybos Ministrų komiteto 1995 m. vasario 27 d. rekomendacijoje Nr.R (95) 5 ,,Dėl apeliacijų sistemų ir procedūrų civilinėse bei komercinėse bylose įvedimo ir jų funkcionavimo tobulinimo“, kuriose nustatoma, kad šalims turi būti garantuota teisė skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis antrosios instancijos teismui. Apeliacijos teisė gali būti reali tik tuo atveju, jeigu įstatymas nustato protingą terminą, per kurį šią teisę šalis turi realizuoti, be to, šalis per šį laiką turi turėti pakankamai galimybių įgyvendinti apeliacijos teisę (2000 m. spalio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-985/2000, 2000 m. rugpjūčio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-727/2000) Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad, nagrinėjant prašymą dėl praleisto termino procesiniam veiksmui atlikti atnaujinimo, atsižvelgtina į pasekmes, kurias turės teismo atsisakymas atnaujinti terminą byloje dalyvaujančiam asmeniui, ar nebus pažeistos ir paneigtos pagrindinės bylos šalies teisės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-548/2004).

13Iš bylos medžiagos matyti, kad Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutartis, priimta rašytinio proceso tvarka, kuri galėjo būti apskųsta per septynias dienas nuo jos įteikimo šaliai dienos, ieškovei buvo įteikta 2009-07-16, o ieškovė atskirąjį skundą dėl šios nutarties išsiuntė 2009-07-24, todėl darytina išvada, kad apeliantė praleido atskirojo skundo padavimo terminą 1 dieną (CPK 335 str.). Iš ieškovės prašymo atnaujinti praleistą terminą turinio matyti, kad ieškovė termino praleidimą grindė tuo, kad atskirasis skundas nebuvo išsiųstai grynai dėl techninių kliūčių, t.y. ieškovė savo procesinėmis teisėmis naudojosi sąžiningai, siekė realizuoti savo teisę apskųsti jai nepalankią teismo nutartį, tačiau dėl fakso aparato trikdžių atskirasis skundas su visa medžiaga nebuvo išsiųstas laiku. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad nutarties apskundimo terminas praleistas nežymiai, į tai, kad termino neatnaujinimas reikštų, jog, ieškovė, pareiškusi teisme ieškinį dar 2009 m. birželio 22 d., niekaip negali pradėti įgyvendinti savo kaip ieškovės teisių, į Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuotą kiekvieno asmens teisę į teisminę pažeistos ar ginčijamos teisės gynybą bei į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, daro išvadą, kad yra pagrindas patenkinti ieškovės prašymą ir atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti (CPK 338 str., 307 str. 2 d.).

14Atsižvelgiant į tai, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės, atnaujinant ieškovei LR Sveikatos apsaugos ministerijai praleistą terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties paduoti (CPK 78 str. 1 d., 329 str. 1 d., 337 str. 2 p.).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

17atskirąjį skundą tenkinti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. sausio 4 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti ieškovei LR Sveikatos apsaugos ministerijai praleistą terminą atskirajam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. liepos 13 d. nutarties paduoti.

19Bylą perduoti Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui CPK 307 straipsnio antroje dalyje nurodytiems veiksmams atlikti.

Proceso dalyviai