Byla AS-602-74-12

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio, Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus miesto žemėtvarkos skyriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. T. (J. T.), K. L., A. S. (A. S.), J. S., A. V., M. S. (M. S.), A. B. (A. B.) skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai ir Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims – A. N. ir AB „Rytų skirstomieji tinklai“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai J. T. (J. T.), K. L., A. S. (A. S.), J. S., A. V., M. S. (M. S.), A. B. (A. B.) (toliau – ir pareiškėjai), atstovaujami advokato L. G., su 2010 m. liepos 2 d. (pagal gavimo teisme datą) skundu (išskyrus pareiškėją – M. S.) ir papildytu bei patikslintu skundu (pareiškėjai šioje byloje yra asmenys, nurodyti pareiškėjais papildytame bei patikslintame skunde) kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamento 2010 m. birželio 2 d. spendimą Nr. A51-12519-(2.15.1-21-MP2) „Dėl servituto panaikinimo“ (toliau – ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 2 d. sprendimas), įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją pakeisti (patikslinti) sklypuose ( - ), Vilniuje, nustatytus servitutus bei panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymą Nr. 2.3.-8896-(30) „Dėl servituto nustatymo žemės sklypui ( - ) (toliau – ir Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymas).

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu pareiškėjų skundą patenkino iš dalies – panaikino Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymą, o likusioje dalyje skundą atmetė kaip nepagrįstą.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimą paliko nepakeistą.

8II.

9Pareiškėjai 2011 m. lapkričio 21 d. pateikė Vilniaus apygardos administraciniam teismui prašymus dėl išlaidų atlyginimo administracinėje byloje, kuriuose prašė priteisti iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir atsakovas) turėtas išlaidas, susijusias su administracinės bylos nagrinėjimu – po 1210 litų kiekvienam iš pareiškėjų. Su prašymais pareiškėjai pateikė teisinių paslaugų sutartis, PVM sąskaitas-faktūras bei pinigų priėmimo kvitus.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi pareiškėjų prašymus dėl išlaidų atlyginimo patenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjams iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 840 litų pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, t. y. kiekvienam iš pareiškėjų teismas priteisė po 120 litų.

11Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu, kurį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko nepakeistą, buvo patenkinta 1/3 pareiškėjų pareikštų reikalavimų, jiems gali būti priteisiama 1/3 pagrįstų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, taikant Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) numatytus apmokėjimo dydžius, taip pat vadovaujantis protingumo ir teisingumo kriterijais. Nurodė, jog advokatas L. G. parengė pareiškėjų – J. T., K. L., A. S., J. S., A. V., M. V. (šis asmuo pašalintas iš pareiškėjų, į procesą pareiškėju įtrauktas M. S.), A. B. skundą (I bylos tomas l. 1 – 8), kuriame suformuluotų reikalavimų teismas netenkino, todėl pareiškėjų išlaidos, susijusios su šio skundo parengimu, neatlygintinos. Pažymėjo, jog advokatas L. G. taip pat parengė papildytą bei patikslintą skundą (II bylos tomas l. 170 – 181), kuriame iš esmės pakartoti pirminiame skunde teismui pateikti argumentai bei papildomai pateikti argumentai dėl Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo, kurį parengti jis, kaip matyti pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras, sugaišo 1 val., o mokestis už šią paslaugą sudarė 242 litų su PVM. Pridūrė, jog iš viso už šio papildyto bei patikslinto skundo parengimą septynių pareiškėjų buvo prašoma priteisti 1694 litų su PVM. Nurodė, jog pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, skaičiuojant atlyginimo dydį už skundo parengimą maksimalus taikytinas koeficientas yra 3 (minimalios mėnesinės algos, kuri pagal Vyriausybės 2008 m. sausio 1 d. nutarimą (Žin., 2007, Nr. 137-5592) yra 800 litų dydžio (toliau – ir MMA)), o atsižvelgiant į Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.7 punktuose nurodytus kriterijus, tikslinga apskaičiuojant priteistiną sumą už papildyto bei patikslinto skundo parengimą nagrinėjamoje byloje sumažinti šį maksimalų koeficientą 25 %, t. y. iki 2.25, nes byla nelaikytina itin sudėtinga teisės taikymo prasme, joje spręsti klausimai nėra nauji, specialios kompleksinės žinios šioje byloje nebuvo reikalingos, o argumentai dėl Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo panaikinimo nebuvo pakankamai svarbūs ir tinkami teisine prasme. Konstatavo, jog atsižvelgiant į nurodytas faktines aplinkybes, išlaidoms, susijusioms su papildyto bei patikslinto skundo parengimu, priteistiną sumą sudaro 600 litų ([800 litų * 2.25] / 3 = 600 litų), o už skundo parengimą kiekvienam iš pareiškėjų, atsižvelgiant, be kita ko, į tai, kad teismui buvo pateiktas bendras pareiškėjų papildytas bei patikslintas skundas, iš atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos priteistina po 85,71 litų suapvalinus (600,00 litai / 7 ~ 85,71 lito). Teismas taip pat pažymėjo, jog, remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, susipažinimas su teismo dokumentais, konsultacija, laikytini vienos rūšies paslaugomis, numatytomis Rekomendacijų 8.2 punkte, medžiagos analizė priskirtina prie skundo teismui parengimo, todėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimas už tokias paslaugas atskirai nepriteistinas. Konstatavo, jog remiantis paminėtu, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2010 m. birželio 2 d. sprendimo bei Vilniaus apskrities viršininko 2010 m. birželio 29 d. įsakymo teisinis įvertinimas priskirtini prie skundo ir papildyto bei patikslinto skundo teismui parengimo, todėl pareiškėjų prašomos atlyginti išlaidos už minėtų sprendimo ir įsakymo teisinį įvertinimą neatlygintinos. Pridūrė, jog byloje nustatyta, kad advokatas L. G. pareiškėjus šioje byloje pirmosios instancijos teisme 2010 m. gruodžio 13 d. vykusiame posėdyje atstovavo nuo 15 val. iki 17 val. 20 min., t. y. 2 val. ir 20 min., o šį laiką suapvalinus pagal Rekomendacijų 9 punktą konstatuotina, kad jis pareiškėjus šioje byloje atstovavo 2 valandas. Konstatavo, jog remiantis Rekomendacijų 8.18 punktu, už vieną atstovavimo valandą teisme maksimalus taikytinas koeficientas yra 0.15, todėl pareiškėjams už jų atstovavimą teisme atlygintina suma sudaro 240 litus (800 litų * 0.15 * 2 val. = 240 litų), o atsižvelgus į tai, jog šioje administracinėje byloje minėtas advokatas atstovavo septynis pareiškėjus, už atstovavimą kiekvienam iš jų iš atsakovo – Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nagrinėjamu atveju priteistina po 34,29 litų (suapvalinus) (240 litų / 7 ~ 34,29 litų).

12III.

13Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m. gruodžio 15 d. (pagal gavimo teisme datą) atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą.

14Atskirajame skunde nurodo, jog pareiškėjams išlaidos yra apskaičiuotos ir priteistos nepagrįstai. Mano, jog remiantis į bylą pateiktomis PVM sąskaitomis-faktūromis, už skundo surašymą jis pareiškėjams turėtų atlyginti 242 litus. Pažymi, jog pirmosios instancijos teismas nutartyje nepagrįstai konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, jog visi septyni pareiškėjai prašo priteisti jiems tą pačią sumą, 242 litai turėtų būti dauginami iš 7 (242 litai * 7 = 1694 litai). Nurodo, jog visiems septyniems pareiškėjams buvo surašytas vienas skundas ir visų jų atžvilgiu patenkintas reikalavimas buvo tas pats, taigi skundo turinys ar advokato teisiniai argumentai taip pat būtų tie patys, nepriklausomai nuo to, ar skundą būtų pateikęs vienas asmuo ar septyni, todėl išlaidos už skundo surašymą turi būti atlyginamos už patį skundą, neatsižvelgiant į tai, kiek pareiškėjų dalyvavo byloje. Priduria, kad atsižvelgiant į bylos išnagrinėjimo rezultatą ir į pirmosios instancijos teismo išvadą, jog buvo patenkinta tik 1/3 pareiškėjų pareikštų reikalavimų, darytina išvada, kad iš 242 litų sumos už skundo surašymą gali būti atlyginama tik 1/3 pagrįstų išlaidų, kas suapvalinus sudarytų 81 litą. Taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad 2010 m. gruodžio 13 d. vykęs posėdis truko 2 val. ir 20 min., taigi šį laiką suapvalinus pagal Rekomendacijų 9 punktą konstatuotina, kad advokatas L. G. pareiškėjus administracinėje teisme atstovavo 2 valandas, tačiau pažymėtina, kad pagal į bylą pateiktas sąskaitas-faktūras visi pareiškėjai advokatui sumokėjo tik už 1 valandą atstovavimo teisme, taigi pirmosios instancijos teismo išvada ir 2 val. atstovavimo išlaidų apskaičiavimas yra nepagrįstas, nes pagal bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančius dokumentus pareiškėjai advokatui atlygino tik už 1 val. atstovavimo. Akcentuoja, jog išlaidos už atstovavimą turėtų sudarytų: 800 * 0.15 * 1 = 120 litų. Pažymi ir tai, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atstovavimo išlaidų sumos nesumažino, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (1/3), taigi ši suma turėtų būti mažinama trečdaliu ir sudarytų: 120 litų * 1/3 = 40 litų, be to, atsižvelgiant į Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.7 punktuose nurodytus kriterijus (bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialų žinių reikalingumas, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas), tikslinga apskaičiuojant priteistiną sumą dar sumažinti.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Atskirasis skundas atmestinas.

18Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti ir gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 44 straipsnio 1 ir 2 dalys). ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, o tai reiškia, kad suinteresuotai šaliai gali būti priteistos tik pagrįstos išlaidos.

19ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis taip pat įtvirtina, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

20CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, kad tokios išlaidos, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

21Byloje nėra ginčo dėl to, kad, išnagrinėjus bylą, buvo patenkinta 1/3 pareiškėjų reikalavimų, t. y. 1/3 bylos buvo išspręsta pareiškėjų naudai, todėl jie turi teisę prašyti įrodymais pagrįstų bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, atlyginimo. Nagrinėjamoje byloje keliamas klausimas dėl to, ar pareiškėjams, priteista bylinėjimosi išlaidų suma yra pagrįsto dydžio.

22Pažymėtina, jog apskaičiuodamas priteistinų išlaidų dydį, kai nėra patenkinamas pareiškėjo reikalavimas visa apimtimi, teismas pagal įstatymo analogiją, taiko Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, pagal kurias ieškinį patenkinus iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (žr. pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. AS146 – 68/2010).

23Kaip matyti iš bylos medžiagos, septyni pareiškėjai prašė pirmosios instancijos teismo atlyginti po 1210 litų bylinėjimosi išlaidų kiekvienam iš jų, tačiau teismas kiekvienam jųjų priteisė po 120 litų. Atsakovas su tokia pirmosios instancijos teismo priteista bylinėjimosi išlaidų suma nesutinka ir atskirajame skunde pateikia savo skaičiavimus, pareiškėjams priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumai nustatyti.

24Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas bylos dalyje dėl papildyto bei patikslinto skundo (II bylos tomas l. 170 – 181) parengimo išlaidų atlyginimo, pareiškėjams priteisė pagrįstą išlaidų sumą. Pažymėtina, jog maksimali priteistina suma, kurios pareiškėjai, vadovaudamiesi Rekomendacijų 8.2. punktu, kuris maksimaliam užmokesčio dydžiui įtvirtina 3 MMA koeficientą, galėjo reikalauti už papildyto bei patikslinto skundo, atsižvelgiant į tai, kad teismas patenkino tik trečdalį šiuo skundu pareiškėjų keltų reikalavimų, siekė: [800 litų * 3] / 3 = 800 litų. Atkreiptinas dėmesys, jog prisiteisti maksimalią 800 litų sumą šioje dalyje pareiškėjai galėjo tikėtis ne kiekvienas atskirai, o bendrai, t. y. visi kartu, po lygiai paskirstant sumą pareiškėjų daugetui, nes jie papildytą bei patikslintą skundą teismui buvo padavę, atstovaujami advokato, drauge. Tačiau, kaip teisingai pastebėjo pirmosios instancijos teismas, ši byla nebuvo itin sudėtinga teisės taikymo prasme, joje spręsti klausimai nėra nauji, specialios kompleksinės žinios šioje byloje nebuvo reikalingos (Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.7 punktai), todėl maksimalaus koeficiento sumažinimas ketvirtadaliu (25%), apeliacinės instancijos teismo nuomone, laikytinas pagrįstu. Atsižvelgus į tai, pasakytina, jog teismas, sumažinęs Rekomendacijoje numatytą koeficientą, pagrįstai už minėto skundo parengimą priteisė 600 litų ([800 litų * 2.25] / 3 = 600 litų), kuriuos kiekvienam iš septynių skundą padavusių pareiškėjų paskirstė po lygiai (600,00 litų / 7 ~ 85,71 lito). Tuo tarpu tas atsakovo argumentas, kuriuo jis iš esmės teigia, jog teismas pareiškėjams už skundo surašymą bendrai galėjo priteisti tik 242 litus (nes būtent tokia suma yra nurodoma byloje esančiose PVM sąskaitose-faktūrose (IV bylos tomo l. 5, 10, 15, 20, 25, 29, 35)), kas atsižvelgiant į tai, jog buvo patenkinta 1/3 pareiškėjų reikalavimų, bei suapvalinus, dar sumažėtų iki 81 litų (242 / 3 = 81 litų), yra nepagrįstas, kadangi, nepaisant to, jog papildytas bei patikslintas skundas teismui pareiškėjų buvo pateiktas drauge, iš tų pačių PVM sąskaitų-faktūrų bei pinigų perėmimo kvitų matyti, jog kiekvienas iš jų už šią advokato suteiktą paslaugą mokėjo atskirai, kam įrodyti pateikė išlaidas pagrindžiančius dokumentus, taip pat atskirai pareiškė ir savo prašymą atlyginti išlaidas šioje dalyje, todėl realias skundo parengimo išlaidas susiaurinti iki vieno iš pareiškėjo atskiroje sąskaitoje-faktūroje nurodomos sumos (242 litų), teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju yra nepagrįsta. Pažymėtina, jog bendras pareiškėjų reikalavimas šioje dalyje (1694 litai) maksimalios, Rekomendacijų 8.2. punkte numatytos, už skundo ruošimą galimos priteisti sumos neviršijo, todėl teisėjų kolegija jį laiko priimtinu, t. y. nesuteikiančiu prielaidų manyti, jog šios išlaidos nebuvo pagrįstos ir realios, tačiau dėl anksčiau minėtų priežasčių (1/3 pareiškėjų pareikštų reikalavimų patenkinimo, maksimalaus užmokesčio koeficiento mažinimo 25% bei dėl to, kad byla nebuvo sudėtinga) atitinkamai mažintinu.

25Pažymėtina, jog byloje taip pat nekyla ginčas dėl to, kad advokatas L. G. pareiškėjus teisme (suapvalinus pagal Rekomendacijų 9 punkte nurodomas taisykles) faktiškai atstovavo 2 val., tačiau atsakovas nurodo, jog iš byloje esančių PVM sąskaitų-faktūrų matyti, kad pareiškėjai jam realiai sumokėjo tik už 1 val. atstovavimo teisme, todėl, atsakovo nuomone, jie maksimaliai, atsižvelgiant į Rekomendacijų 8.18 punkte nurodytą koeficientą, už šio pobūdžio paslaugą gali prisiteisti 800 * 0.15 * 1 = 120 litų, be to, yra tikslinga maksimalaus užmokesčio šioje bylos dalyje koeficientą mažinti, atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį (1/3) bei Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.7 punktuose nurodytus kriterijus (bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialų žinių reikalingumas, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas).

26Patikrinusi bylą šioje dalyje teisėjų kolegija su tokiais atsakovo teiginiais nesutinka ir sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas už faktinį 2 valandų advokato L. G. atstovavimą teisme pareiškėjams bendrai pagrįstai priteisė 240 litų. Pažymėtina, jog teismas, apskaičiuodamas bylinėjimosi išlaidų dydį šioje dalyje, teisingai pritaikė Rekomendacijų 8.18 punktą – 800 * (0,15 * 2) = 240 litų. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pareiškėjams priteistinai sumai už atstovavimą nedaro įtakos tai, jog, kaip nurodo atsakovas, kiekvienas iš pareiškėjų advokatui L. G., kaip matyti iš PVM sąskaitų-faktūrų, realiai sumokėjo tik už 1 (vieną) atstovavimo valandą teisme, nes net ir 1 valandos atstovavimo išlaidos pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras (242 litų su PVM) yra didesnės nei pareiškėjų naudai teismo priteistina išlaidų, patirtų už 2 faktinio advokato atstovavimo valandas teisme, suma, be to, ši suma neperžengia Rekomendacijoje už tokio tipo advokato teikiamas paslaugas įtvirtintų maksimalių užmokesčio dydžių, o pareiškėjai pateikė dokumentus, pagrindžiančius šioje bylos dalyje patirtas išlaidas. Atsižvelgus į minėtas aplinkybes, bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo kriterijumi, teisėjų kolegijos nuomone, PVM sąskaitose-faktūrose užfiksuotą faktą, jog pareiškėjai advokatui sumokėjo tik už 1 valandą atstovavimo teisme, nagrinėjamu atveju būtų nepagrįsta vertinti formaliai. Pridurtina, jog teisėjų kolegija šioje bylos dalyje taip pat nelaiko tikslinga mažinti maksimalaus užmokesčio koeficiento ir mano, kad į šiuos Rekomendacijų 2.1, 2.2, 2.7 punktuose nurodytus kriterijus (bylos sudėtingumas, teisinių paslaugų kompleksiškumas, specialų žinių reikalingumas, sprendžiamų teisinių klausimų naujumas) pirmosios instancijos teismas, pasinaudodamas nuožiūros laisve, jau tinkamai atsižvelgė bei juos pritaikė likusioje bylos dalyje, t. y. priteisdamas pareiškėjams išlaidų atlyginimą už papildyto bei patikslinto skundo parengimą.

27Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas teisingai ir tinkamai pritaikė procesinės bei materialinės teisės normas, įvertino byloje esančius įrodymus bei priėmė teisingą procesinį sprendimą, kurio naikinti atskirajame skunde dėstomais motyvais nėra pagrindo.

28Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

29Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atskirąjį skundą atmesti.

30Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Nacionalinės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai J. T. (J. T.), K. L., A. S. (A. S.), J. S., A. V., M. S. (M. S.),... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 23 d. sprendimu... 7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2011 m. lapkričio 7 d. nutartimi... 8. II.... 9. Pareiškėjai 2011 m. lapkričio 21 d. pateikė Vilniaus apygardos... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. gruodžio 6 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, jog atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos... 12. III.... 13. Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos 2011 m.... 14. Atskirajame skunde nurodo, jog pareiškėjams išlaidos yra apskaičiuotos ir... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Atskirasis skundas atmestinas.... 18. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti ir... 19. ABTĮ 44 straipsnio 6 dalis taip pat įtvirtina, jog proceso šalis, kurios... 20. CPK 98 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 21. Byloje nėra ginčo dėl to, kad, išnagrinėjus bylą, buvo patenkinta 1/3... 22. Pažymėtina, jog apskaičiuodamas priteistinų išlaidų dydį, kai nėra... 23. Kaip matyti iš bylos medžiagos, septyni pareiškėjai prašė pirmosios... 24. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą,... 25. Pažymėtina, jog byloje taip pat nekyla ginčas dėl to, kad advokatas L. G.... 26. Patikrinusi bylą šioje dalyje teisėjų kolegija su tokiais atsakovo... 27. Aukščiau išdėstytų aplinkybių pagrindu, konstatuotina, jog pirmosios... 28. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. Atsakovo Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 30. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį... 31. Nutartis neskundžiama....