Byla 2A-432-603/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Loretos Bujokaitės, kolegijos teisėjų Aldonos Tilindienės ir Dainiaus Rinkevičiaus, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo (apelianto) UAB ,,Adriana“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal atsakovo UAB „Adriana“ pareikštus prieštaravimus dėl preliminaraus teismo sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovui UAB „Adriana“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB ,,Adriana“ 269,34 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 197,64 Eur bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodė, kad ieškovas yra daugiabučio namo, esančio Prūsų g. 2, Vilniuje, kuriame atsakovui priklauso 144,74 kv. m. negyvenamoji patalpa (stomatologijos kabinetas), bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pažymėtina, jog atsakovas nevykdo savo pareigos išlaikyti namo bendrojo naudojimo objektus - nemoka už jų priežiūrą. Atsakovo įsiskolinimas pagal 2013 m. birželio 28 d. – 2014 m. sausio 31 d. sąskaitas-faktūras sudaro 269,34 Eur skolos. Atsakovas nepripažįsta įsiskolinimo dalies, kuri yra už atliekų tvarkymą. Atkreiptinas dėmesys, jog daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga yra išlaikyti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus. Komunalinių atliekų tvarkymas Vilniaus mieste yra reglamentuotas Vilniaus miesto Atliekų tvarkymo taisyklėse. Visi komunalinių atliekų turėtojai privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų ir naudotis Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už jas taisyklėse nustatyta tvarka. Atsakovas nurodė ieškovui, kad jo turimas atliekas surenka specializuota bendrovė

4UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „VSA Vilnius“. Ieškovo nuomone, šių sutarčių sudarymas nepanaikina atsakovo pareigos atsiskaityti už komunalinių atliekų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka.

5Minėtos Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimo yra aiškios ir nedviprasmiškos, todėl vien ta aplinkybė, jog atsakovas turi sudaręs sutartį su UAB „VSA Vilnius“ dėl atliekų tvarkymo, ne tik nepanaikina jo pareigų, nustatytų atliekų tvarkymo taisyklėse, bet ir nesuteikia jam jokių teisių nemokėti už komunalinių atliekų tvarkymą Prūsų g. 2. Taip pat atsakovas, būdamas atliekų turėtoju, pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 25.5 punkte nustatytą tvarką, iki šiol nėra sudaręs su ieškovu sutarties, to vengia ir atsisako ieškovui mokėti už atliekų tvarkymą Prūsų g. 2. Dėl tokių atsakovo neteisėtų veiksmų ieškovas kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, kuri taip pat nurodė, kad vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių 25.5 punktu, jei daugiabučiame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo administratoriumi ir naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais.

6Pažymėtina, jog atsakovo ir UAB „VSA Vilnius“ sudaryta sutartis neatitinka Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų (2.2, 21.2, 23, 25.2, 25.5 punktai) ir pažeidžia Prūsų g. 2 namo gyventojų ekonominius interesus. Atsakovas nurodė, kad ieškovo sąskaitos už atliekų tvarkymą jam yra išrašytos remiantis neįsigaliojusiomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Ieškovo nuomone, Atliekų tvarkymo taisyklės yra galiojančios, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog atliekų turėtojai pareigą atsiskaityti už atliekų tvarkymą turi ne tik minėtų taisyklių, bet ir kitų teisės aktų, pagrindu bei kad šios jų pareigos neeliminuoja aplinkybė, kad savivaldybės institucijų priimti teisės aktai nebuvo tinkamai paskelbti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-53/2014).

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį patenkino visiškai – priteisė ieškovui iš atsakovo 269,34 Eur skolą, 6 procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2014 m. gruodžio 31 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 197,64 Eur bylinėjimosi išlaidas.

8Atsakovas UAB ,,Adriana“ kreipėsi į teismą, prašydamas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas jokios „buitinių atliekų išvežimas“ paslaugos neteikė, nors kiekvieną mėnesį išrašinėjo sąskaitas 8,80 Eur sumai, o nuo 2014 m. balandžio 30 d. – 10,90 Eur sumai. Pagal galiojančius tarifus tai yra apie 1 kub. m. kiekvieną mėnesį. Pažymėtina, kad kiekvieną mėnesį už medicininių atliekų ir už 0,52 kub. m. per mėnesį buitinių atliekų surinkimą ir išvežimą pagal sutartį jis moka UAB „VSA Vilnius“. Atsakovas teigė, kad norėdamas nustatyti faktiškai susidarantį buitinių atliekų kiekį atsakovo stomatologijos kabinete, buvo sudaryta komisija iš trijų asmenų, kuri visą mėnesį stebėjo susidarančių buitinių atliekų kiekį ir nustatė, kad stomatologijos kabinete faktiškai susidaro 0,25 kub. m. buitinių atliekų per mėnesį, tai yra keturis kartus mažiau nei reikalauja ieškovas (už 1 kub. m.). Be to, siekdamas išspręsti šią problemą, pasiūlė ieškovui nustatyti sąžiningą kiekį – 0,50 kub. m. per mėnesį, tokiu būdu nurodydamas, kad sutiktų pasirašyti su ieškovu sutartį. Atsakymo iš ieškovo nesulaukė, todėl nutarė bendradarbiauti su UAB „VSA Vilnius“. Atsakovas pažymėjo, kad atliekas jis meta į savo konteinerį ir reguliariai moka UAB „VSA Vilnius“.

9Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos

102006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės įsigaliojo nuo 2012 m. balandžio 1 d., kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 5 d. byloje A-525-1809-12 (P492-154-12) nustatytomis aplinkybėmis dėl sąvokos „visoms sutartims“ aiškinimo. Pažymėtina, kad pagal minėtą teismo praktiką, taisyklės nors ir buvo pakartotinai publikuotos 2012 m. kovo 31 d. ir 2014 m. sausio 11 d., tačiau liko neįsigaliojusios. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 25 d. byloje Nr. 3311-3-53/2014 nurodė, kad prievolės atsiskaityti už atliekų tvarkymą neeliminuoja aplinkybė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo įsigaliojęs, todėl atsakovas nurodė, kad jis, suprasdamas savo pareigą tvarkyti medicinines ir buitines atliekas, jas tvarkė, bendradarbiaudamas su UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „VSA Vilnius“, mokėdamas jiems už realiai suteiktas paslaugas. Pažymėtina, kad visos UAB „VSA Vilnius“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos, o atliekų tvarkymo sutartis galioja iki šiol.

11Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus prašė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis, kaip daugiabučio namo, esančio Prūsų g. 2, administratorius atliekų tvarkymo paslaugų gyventojams pats neteikia, šios paslaugos įkainių nenustatinėja, o vykdo jam teisės aktais priskirtas funkcijas, susijusias su atliekų turėtojų teisių ir pareigų įgyvendinimu, bei butų ir kitų patalpų savininkams (atliekų turėtojams) paskirstydamas ir iš jų surinkdamas mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą, tai yra veikia kaip tarpininkas. Galutiniais ir faktiniais atliekų tvarkymo paslaugos gavėjais yra bei už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą šios paslaugos operatoriams apmoka daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai (atliekų turėtojai). Pažymėtina, kad Prūsų g. 2 daugiabučiam namui yra priskirti ir šio butų ir kitų patalpų savininkai naudojasi kolektyviniais konteineriais, todėl atsakovas, turėdamas patalpas Prūsų g. 2 daugiabučiame name, taip pat privalo naudotis šiam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais bei proporcingai savo daliai apmokėti už atliekų tvarkymą. Tai, kad atsakovas nurodo, kad jis turi individualų konteinerį, nereiškia, kad jis nesinaudoja kolektyviniais konteineriais. Taisyklės nedraudžia įsigyti ir naudoti individualius konteinerius, tačiau tai nereiškia jo atleidimo nuo kitų savo, kaip atliekų turėtojo, pareigų.

12Atsakovo prašymas skaičiuoti mokestį už atliekų išvežimą Prūsų g. 2 pagal atsakovo nurodomą atliekų kiekį, o ne pagal nuosavybės teise turimą patalpų plotą, nepagrįstas, kadangi atsakovas iš esmės prašo nesilaikyti teisės aktų reikalavimų. Be to, pažymėtina, kad mokestis už atliekų tvarkymą atsakovui yra apskaičiuojamas ne maksimaliais juridiniams asmenims taikomais tarifais (iki 2014 m. balandžio 5 d. buvo 0,42 Lt be PVM, nuo 2014 m. balandžio 5 d. – 0,56 Lt be PVM), o visiems Prūsų g. 2 namo butų ir kitų patalpų savininkams taikomu tarifu (iki 2014 m. balandžio 5 d. buvo 0,21 Lt be PVM, o nuo 2014 m. balandžio 5 d. – 0,26 Lt be PVM. Ieškovas taip pat nurodė, kad tiek Vilniaus apskrityje, tiek Vilniaus miesto savivaldybė patvirtino, kad ginčo dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių paskelbimo nėra, jos teisės aktų nustatyta tvarka buvo paskelbtos ir yra įsigaliojusios. Atsakovo nurodomas būdas mokėti pagal faktiškai susidarančių atliekų kiekį neįmanomas, kadangi kolektyvinio konteinerio naudojimo atveju neįmanoma nustatyti, kiek konkretus buto/patalpos savininkas faktiškai išmeta atliekų į kolektyvinį konteinerį. Pasisakydamas dėl išrašytos PVM sąskaitos faktūros už tris mėnesius, ieškovas pažymi, kad neneigia, jog ji išrašyta nesilaikant Pridėtinės vertės įstatymo 79 straipsnio 2 dalies terminų, tačiau tai nedaro jos pačios savaime neteisėta ir neeliminuoja atsakovo pareigos atsiskaityti, kadangi PVM sąskaita-faktūra yra tik apskaitos dokumentas, kuria įforminamas paslaugų teikimas. Atsakovo pareiga apmokėti kyla iš daiktinės teisės normų.

13Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą paliko nepakeistą ir priteisė iš atsakovo UAB „Adriana“ ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“ naudai 388,98 Eur papildomas bylinėjimosi išlaidas.

14Teismas nustatė, kad namo Prūsų g. 2, Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigus bendrijos, nesudarius jungtinės veiklos sutarties, Vilniaus miesto savivaldybės valdybos 2003 m. vasario 24 d. sprendimu ieškovas UAB „Naujininkų ūkis“ buvo paskirtas namo bendrojo naudojimo objektų administratoriumi. Vėliau administravimas nustatytas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais: 2006 m. sausio 16 d. Nr. 30-39, 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. 30-2638; 2010 m. sausio 5 d. Nr. 30-13. Nustačius namo bendrojo (naudingojo) ploto ir gyvenamųjų bei negyvenamųjų patalpų skaičiaus neatitikimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2012 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 30-93 pakeistas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-39 „Dėl UAB „Naujininkų ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ patvirtintas UAB „Naujininkų ūkis“ administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų sąrašas. Atsakovui daugiabučiame gyvenamajame name Prūsų g. 2, Vilnius, nuosavybės teise nuo 2007 m. birželio 20 d. priklauso 144,74 kv. m. bendro ploto negyvenamoji patalpa – Stomatologinis kabinetas, 0 (cokoliniame) aukšte.

15Komunalinių atliekų tvarkymas Vilniaus mieste yra reglamentuotas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu patvirtintose Atliekų tvarkymo taisyklėse su pakeitimas. Atsakovas nurodė, kad minėtos taisyklės negali būti taikomos, kadangi jos nėra įsigaliojusios, tačiau teismas su šiais atsakovo argumentais nesutiko. Iš byloje esančių įrodymų – 2014 m. vasario 27 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyriaus rašto, 2014 m. balandžio 29 d. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos ir energetikos departamento rašto, 2014 m. balandžio 30 d. Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos rašto matyti, kad taisyklės buvo paskelbtos 2012 m. kovo 31 d., o skelbimas su detalesne informacija paskelbtas 2014 m. sausio 11 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 str. 1 d., savivaldybių institucijų priimti teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, minėtos taisyklės įsigaliojo 2012 m. balandžio 1 d., atsakovo įsiskolinimas už komunalinių atliekų tvarkymą yra už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2014 m. rugsėjo mėn., todėl nagrinėjamo ginčo atveju jos yra taikytinos.

16Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad jos privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kad visi komunalinių atliekų turėtojai privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų, naudotis komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis ir mokėti už jas Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklių 24 punkte numatyta, kad atliekų turėtojai sudaro su vienu iš savivaldybės atliekų tvarkymo operatorių sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo. Sutartis su savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais sudaro patalpų savininkai (arba jų vardu – bendrijos ar administratoriai) arba naudotojai (sudarę nuomos, panaudos ar kitokias sutartis dėl patalpų naudojimo), jei patalpų savininkai yra pavedę patalpų naudotojams sudaryti sutartis su savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriais. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad įgyvendindamas šias nuostatas, ir būdamas daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Prūsų g. 2, Vilnius, administratoriumi, ieškovas 2012 m. kovo 29 d. su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB „Ecoservice“ sudarė susitarimą dėl sutarties dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pakeitimo, pagal kurį atliekų tvarkymo operatorius, kaip vykdytojas, įsipareigojo ieškovui, kaip užsakovui, teikti mišrių ir specifinių komunalinių atliekų, tarp jų ir antrinių žaliavų surinkimo ir išvežimo paslaugas, o ieškovas įsipareigojo už suteiktas paslaugas atsiskaityti. Iš esančio priedo prie susitarimo matyti, kad tarp visų ieškovo administruojamų daugiabučių gyvenamųjų namų, atliekų tvarkymas atliekų tvarkymo operatoriui buvo pavestas ir daugiabučiam namui, esančiam Prūsų g. 2, Vilniuje, kuriame yra atsakovui priklausanti negyvenamoji patalpa – stomatologijos kabinetas. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9 punkte numatyta, kad administratorius mokesčius už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiuoja ir atliekų turėtojams paskirsto Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka bei tarifais ir vadovaudamasis su šių paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis. Taigi, šiuo atveju, ieškovas, veikdamas kaip tarpininkas, tarp butų ir kitų patalpų savininkų bei atliekų tvarkymo operatoriaus, sudaro sutartį su operatoriumi ir atsiskaito už suteiktas paslaugas, o mokesčius, proporcingai nuosavybės teise valdomo buto ar kitų patalpų plotui paskirsto tarp savininkų, išrašydamas jiems PVM sąskaitas-faktūras.

17Taisyklių 25.5. punkte numatyta, kad jei daugiabučiame gyvenamajame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo bendrija arba administratoriumi (kai administratorius paskirtas dėl to, kad bendrija nesudaryta, ar kai bendrija yra pavedusi administratoriui sudaryti sutartį su Savivaldybės atliekų tvarkymo operatoriumi) ir naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais. Šiuo atveju byloje nustatyta, kad tokia sutartis tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta nėra, kad atsakovas vengia ją sudaryti, nesutikdamas su nustatytu atliekų tvarkymo tarifu, teigdamas, kad mokesčiai turėtų būti paskaičiuoti pagal faktinį atliekų kiekį ir nepriklausyti nuo patalpų ploto. Be to, atsakovas nuo 2013 m. spalio 22 d. yra sudaręs sutartį su UAB „VSA Vilnius“ dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų ir jis tiesiogiai už atliekų tvarkymą moka šiam operatoriui. Teismas, vertindamas šias aplinkybes, pažymėjo, kad šiuo atveju taisyklėse imperatyviai nurodyta atsakovo pareiga sudaryti su ieškovu sutartį, tačiau net tuo atveju, jeigu atsakovas šios savo pareigos nėra įgyvendinęs tai neeliminuoja jo pareigos mokėti už atliekų tvarkymo paslaugas. Tokia nuostata seka iš paminėto Taisyklių 25.5. punkto, įpareigojančio atsakovą naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais. Pažymėtina, kad įstatymas atsakovui nedraudžia sudaryti sutartis dėl papildomų atliekų tvarkymo, gaunant individualius konteinerius, su kitu operatoriumi, tačiau šiuo atveju jokių kitų sutarčių dėl bet kokio pobūdžio atliekų šalinimo sudarymas su kitais subjektais, nepaneigia atsakovo kaip bendraturčio juridiniame asmenyje prievolės atsiskaityti su pastato administratoriumi už atliekų išvežimą, net ir pažeidus imperatyvią prievolę ir nesudarius atliekų tvarkymo sutarties su pastato administratoriumi. Todėl darytina išvada, kad atsakovas turi pareigą atsiskaityti su ieškovu. Šiuo atveju šios jo pareigos nepaneigia individualiai sudaryta sutartis su UAB „VSA Vilnius“. Mokesčiai už atliekų tvarkymą Prūsų g. 2 atsakovui apskaičiuojami bei pateikiami apmokėti ne atsakovo pageidavimu, o taisyklėse ir Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų 9 punkte numatyta tvarka.

18Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir vėlesniais pakeitimais nustatyti maksimalūs komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo mėnesiniai tarifai, tačiau tai nereiškia, kad negali būti nustatytas kitoks mokestis už atliekų tvarkymą pagal faktinį buitinių atliekų kiekį. Teismas, vertindamas šiuos atsakovo argumentus, visų pirma, pažymėjo, kad šioje byloje nėra sprendžiamas ginčas dėl nesudarytos tarp ieškovo ir atsakovo sutarties dėl atliekų tvarkymo, nustatytų tarifų, o dėl to, ar atsakovas, apskritai turi pareigą už atliekų tvarkymą mokėti ieškovui, kai yra sudaręs sutartį dėl atliekų tvarkymo su UAB „VSA Vilnius“. Šiuo atveju jau buvo konstatuota, kad atsakovo vengimas sudaryti sutartį neeliminuoja jo pareigos vykdyti savo, kaip bendrosios nuosavybės dalyvio, pareigų, sumokant atitinkamą mokesčių dalį už suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas. Visgi, pažymėtina, kad atsakovo argumentai dėl mokesčių skaičiavimo pagal faktinį buitinių atliekų kiekį yra visiškai nepagrįsti, kadangi, kaip teisingai nurodė ieškovas, mokesčiai yra skaičiuojami ne pagal atliekų kiekį, o pagal nuosavybės teise turimą plotą. Šiuo atveju atsakovo argumentai dėl per didelio taikomo tarifo taip pat nepagrįsti, nes kaip matyti iš tarp ieškovo ir UAB „Ecoservice“ sudaryto susitarimo, visam namui, esančiam Prūsų g. 2, Vilniuje, taikomos paslaugos įkainis yra 0,08 Eur be PVM, tai yra iš esmės, nors atsakovas yra juridinis asmuo, jam taikomas tas pats tarifas, kuris taikomas ir fiziniams asmenims, todėl negalima teigti, kad atsakovas yra blogesnėje padėtyje nei kiti namo butų ir kitų patalpų savininkai. Pažymėtina ir tai, kad šiuo atveju atsakovo siūlomas variantas mokėti pagal faktiškai susidarančių atliekų kiekį, kaip teisingai nurodė ieškovas, yra neįmanomas, kadangi kolektyvinio konteinerio naudojimo atveju neįmanoma nustatyti, kiek konkretus buto/patalpos savininkas faktiškai išmeta atliekų į kolektyvinį konteinerį. Atsakovo savo iniciatyva sudarytos komisijos aktas šiuo atveju neturi pagrįstos įrodomosios reikšmės, kadangi minėtas aktas surašytas asmenų, kurių kompetencija iš minėto akto nėra aiški, taip pat aktas patvirtintas atsakovo antspaudu, todėl dėl atsakovo suinteresuotumo minėtų rezultatų gavimu, teismas neturi pagrindo juo vadovautis. Atsakovo teiginiai, kad mokesčiai turėtų būti paskaičiuoti nuo naudingo patalpos ploto, o šiuo atveju, pasak jo, komercinės paskirties patalpa jo neturi, atmesti kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad mokesčiai už atliekų tvarkymą yra paskaičiuojami proporcingai nuo atsakovo nuosavybės teise valdomos patalpos ploto, kuris yra 144,74 kv. m., todėl nėra pagrindo teigti, kad ieškovas juos apskaičiuoja ir paskirsto butų ir kitų patalpų savininkams neteisingai ir neatsižvelgdamas į teisės aktų reikalavimus.

19Atsakovas pažymėjo, kad 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra apimanti paslaugas, suteiktas balandžio, gegužės, birželio mėn., yra neteisėta, kadangi praleistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas terminas jai išrašyti, todėl sutinka mokėti tik 31,25 Eur su PVM. Teismas, vertindamas šiuos atsakovo argumentus, sutiko su tuo, jog minėta PVM sąskaita-faktūra išrašyta nesilaikant nustatytų terminų, ieškovas taip pat to neginčijo, tačiau vien ši aplinkybė negali būti pagrindas atleisti atsakovą nuo pareigos atsiskaityti už faktiškai suteiktas paslaugas. Kaip teisingai nurodė ieškovas, PVM sąskaita-faktūra yra tik apskaitos dokumentas, kuria įforminamas paslaugų teikimas, o pati prievolė apmokėti kyla iš daiktinės teisės normų.

20Atsakovas (apeliantas) UAB ,,Adriana“ apeliaciniu skundu prašo teismo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą ir Vilniaus miesto apylinkės 2015 m. sausio 9 d. preliminarų sprendimą bei ieškovo ieškinį atmesti. Taip pat prašo priteisti iš ieškovo atsakovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės įsigaliojo nuo 2012 m. balandžio 1 d., kadangi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 5 d. byloje A-525-1809-12 (P492-154-12) nustatytomis aplinkybėmis dėl sąvokos „visoms sutartims“ aiškinimo. Pažymėtina, kad pagal minėtą teismo praktiką, taisyklės nors ir buvo pakartotinai publikuotos 2012 m. kovo 31 d. ir 2014 m. sausio 11 d., tačiau liko neįsigaliojusios. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2014 m. vasario 25 d. byloje Nr. 3311-3-53/2014 nurodė, kad prievolės atsiskaityti už atliekų tvarkymą neeliminuoja aplinkybė, kad savivaldybės sprendimas nebuvo įsigaliojęs, todėl atsakovas nurodė, kad jis, suprasdamas savo pareigą tvarkyti medicinines ir buitines atliekas, jas tvarkė, bendradarbiaudamas su UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „VSA Vilnius“, mokėdamas jiems už realiai suteiktas paslaugas. Pažymėtina, kad visos UAB „VSA Vilnius“ išrašytos PVM sąskaitos-faktūros yra apmokėtos, o atliekų tvarkymo sutartis galioja iki šiol. Apelianto nuomone, jis sąžiningai surinko savo įvairių rūšių atliekas, atidavė jas specializuotoms atliekų tvarkymo įmonėms ir pilnai sumokėjo joms už realiai išvežtą atliekų kiekį. Tuo tarpu, ieškovo reikalavimas mokėti jam už nesuteiktas paslaugas neturi jokio teisinio pagrindo.

22Apeliantas pažymėjo, kad 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra apimanti paslaugas, suteiktas balandžio, gegužės, birželio mėn., yra neteisėta, kadangi praleistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatytas terminas jai išrašyti. Apelianto nuomone, jeigu sumą, pagal minėtas sąskaitas, apmokės, tai toks sandoris bus prieštaraujantis minėtai įstatymo normai. Be to, toks sandoris padarytų daugiau žalos apeliantui, kadangi atitinkamai padidėtų mūsų pelno mokestis.

23Apeliantas nurodo, jog ieškovas pažeidė taisyklių 25.2 punkto reikalavimą sudaryti sutartį apelianto vardu su atliekų tvarkymo operatoriumi ir to nepadarė – apelianto naudingojo ploto neįtraukė į sutartį, kas reiškia, jog mokesčio už apelianto atliekas ieškovas nemoka operatoriui, tačiau nori jį neteisėtai pasisavinti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2012 m. kovo 29 d. susitarimas dėl sutarties komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų pakeitimo ir jo 2014 m. balandžio 1 d. priedas įrodo, jog ieškovas moka operatoriui už namo Prūsų g. 2 plotą – 3 141,51 kv. m., kurį sudaro jame esančių butų naudingas plotas (2 639,35 kv. m.) ir bendro naudojimo patalpų plotas (502,16 kv. m.). Atsižvelgiant į tai, apelianto patalpų plotas neįskaičiuotas į bendrąjį pastato plotą. Vadinasi, ieškovas neįtraukė apelianto patalpų ploto į susitarimą su atliekų tvarkymo operatoriumi UAB ,,Ecoservice“, todėl apeliantas nemokėjo ir nemoka už suteiktas paslaugas.

24Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš apelianto 157,69 Eur bylinėjimosi išlaidas.

25Nurodė, kad apeliantas nenurodė nei vienos materialinės ar procesinės teisės normos, kurias priimdamas sprendimą pažeidė pirmosios instancijos teismas ir kurių pažeidimas lėmė neteisėto ir nepagrįsto teismo sprendimo priėmimą. Apeliantas iš esmės atkartojo visus argumentus, kuriuos išdėstė savo prieštaravimuose.

26Pažymėtina, jog apeliantas neteisingai vertina ir aiškina Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. gruodžio 5 d. nutarties, priimtos administracinėje byloje Nr. A525-154/2012 priėmimo ir Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių pakartotinio paskelbimo datų santykį. Minėto taisyklės buvo paskelbtos 2012 m. kovo 21 d., tai yra iš karto po Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 5 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012 priėmimo, ir įsigaliojo 2012 m. balandžio 1 d. Apelianto argumentai, jog taisyklės neįsigaliojo ir negalėjo įsigalioti yra nepagrįsti, kadangi minėtoje nutartyje buvo sprendžiamas bylos atnaujinimo klausimas, o ne taisyklių galiojimo klausimas. Šiuo atveju, apeliantas siekia paneigti savo pareigą atsiskaityti už suteiktas paslaugas. Pažymėtina, jog apelianto formaliais pagrindais ginčijamas minėtas taisyklių įsigaliojimo faktas iš esmės neturi teisinės reikšmės šios jo pareigos buvimui ir vykdymui, kadangi ne tik minėtų taisyklių pagrindu bet ir kitų teisės aktų pagrindu apeliantas privalo mokėti už atliekų tvarkymą (CK 4.82 str.)

27Apeliantas teigė, kad jis neprivalo apmokėti 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaitos-faktūros, nes ji ne tik kad pažeidžia Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio 2 dalies 1 punktą, bet ir tai prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Atsižvelgiant į tai, PVM sąskaita-faktūra pati savaime nėra sandoris, tai buhalterinės apskaitos dokumentas, o atsakovo pareiga ją apmokėti kyla daiktinės teisės ir kitų teisės normų pagrindu.

28Apeliacinis skundas netenkintinas.

29Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Taip pat apeliacinės instancijos teismas, neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo motyvus bei reikalavimus, ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, patikrinusi bylą anksčiau nurodytais pagrindais, konstatuoja, kad absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėja bylą neperžengdama apeliacinio skundo ribų.

30Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti (CK 4.37 str. 1 d.). Nuosavybės teisė gali būti asmeninė arba bendroji. Viena bendrosios nuosavybės teisės rūšių yra bendroji dalinė nuosavybės teisė (CK 4.73 str. 1 d.). Pagal CK 4.82 str. 1 d. bendrosios dalinės nuosavybės teise daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams priklauso namo bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga. Daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų teisės į bendrąja daline nuosavybe esantį turtą grindžiamos proporcingumo principu (CK 4.82 str. 5 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). CK 4.83 str. 3 d. nustatyta butų ir kitų patalpų savininkų (naudotojų) pareiga bendrojo naudojimo objektus valdyti, tinkamai prižiūrėti, remontuoti ar kitaip tvarkyti.

31Nagrinėjamu atveju, apeliantas UAB „Adriana“ nuo 2007 m. birželio 20 d. nuosavybės teise valdo 144,74 kv. m. bendro ploto negyvenamąją patalpą, tai yra stomatologinį kabinetą, name, esančiame Prūsų g. 2, Vilniuje. Tuo tarpu, ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ yra minėto daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris 2012 m. kovo 29 d. su UAB ,,Ecoservise“ sudarė sutartį dėl komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų (1 t. b. l. 168). UAB ,,Ecoservise“ įsipareigojo teikti minėtas paslaugas Prūsų g. 2 esančiame name, kurio bendras plotas 3 141,51 kv. m. (1 t. b. l. 178).

32Pažymėtina, jog CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kad bendraturtis privalo proporcingai savo daliai prisidėti prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti. Jei butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, o administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 str. 1 d., 4 d.). Pareiga padengti išlaidas, susijusias su bendrosios dalinės nuosavybės eksploatavimu, buto ir kitų patalpų savininkui nustatyta daiktinės teisės normomis, nes jis yra ne tik savininkas, bet ir bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-515/2009). Be to, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės įsigaliojo 2012 m. balandžio 1 d. Taisyklių 7.24 punkte nustatyta, kad ,,<...> komunalinės atliekos - tai namų ūkiuose susidarančios buities atliekos bei savo pobūdžiu ir sudėtimi į jas panašios atliekos, susidarančios įmonėse, įstaigose ir organizacijose (juridinių asmenų atliekos), kurios tvarkomos pagal šias taisykles“. Taisyklių 21.2 punktas kaip atskirą atliekų turėtojų grupę išskiria juridinius asmenis, kurių veikloje susidaro atliekos, panašios į komunalines atliekas. Atliekų tvarkymo taisyklių 25.5 punkte nustatyta, kad jei daugiabučiame name yra įsikūrę juridinių asmenų, visi šie juridiniai asmenys privalo sudaryti sutartis su to daugiabučio namo administratoriumi ir naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais kartu su kitais atliekų turėtojais. Atsižvelgiant į tai, apeliantas turėjo pareiga ne tik sudaryti sutartį dėl atliekų tvarkymo su ieškovu, bet ir mokėti už namo priežiūrą, tai yra už atliekų tvarkymą, tačiau, bylos duomenimis, apeliantas minėtų pareigų nevykdė. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, apeliantas atsisakė sudaryti su ieškovu sutartį dėl atliekų tvarkymo, kadangi jo atliekas tvarko UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „VSA Vilnius“.

33Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas byloje yra pateikęs visus įrodymus, kurie patvirtina, kokios paslaugos buvo suteiktos apeliantui, už kurias jis neatsiskaitė. Bylos duomenimis, apeliantas neatsiskaitė už 2013 m. birželio 28 d. – 2014 m. sausio 31 d. suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, kurių bendra suma yra 269,34 Eur. Remdamasis byloje esančiais įrodymais (su paslaugų teikėjais sudarytomis sutartimis, PVM sąskaitomis faktūromis), Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. preliminariu sprendimu konstatavo, kad ieškovo reikalavimai pagrįsti ir priteisė iš apelianto 269,34 Eur skolos atlyginimą ieškovo naudai. Minėtas sprendimas pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimu nebuvo pakeistas. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvados yra pagrįstos, kadangi apeliantas kaip daugiabučio namo, esančio Prūsų g., naudotojas (savininkas) neprisidėjo prie išlaidų namui, tarp jų – bendrojo naudojimo objektams, išlaikyti, išsaugoti, atnaujinti, būtiniems pagerinimams atlikti, tai yra nemokėjo už UAB ,,Ecoservice“ suteiktas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas.

34Apeliaciniame skunde apeliantas nurodė, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės nėra įsigaliojusios. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtos taisyklės buvo paskelbtos 2012 m. kovo 31 d., o skelbimas su detalesne informacija paskelbtas 2014 m. sausio 11 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 12 str. 1 d., savivaldybių institucijų priimti teisės aktai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo vietinėje spaudoje. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, minėtos taisyklės įsigaliojo 2012 m. balandžio 1 d., atsakovo įsiskolinimas, bylos duomenimis, už komunalinių atliekų tvarkymą yra už laikotarpį nuo 2013 m. balandžio mėn. iki 2014 m. rugsėjo mėn., todėl nagrinėjamo ginčo atveju, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, jos yra taikytinos. Be to, pažymėtina, jog ne tik Atliekų tvarkymo taisyklių pagrindu bet ir kitų teisės aktų pagrindu apeliantas privalo mokėti už atliekų tvarkymą (CK 4.82 str.).

35Apelianto argumentas, jog ieškovas pažeidė taisyklių 25.2 punkto reikalavimą, tai yra ieškovas nesudarė sutarties su atliekų tvarkymo operatoriumi dėl apeliantui priklausančio naudingojo ploto, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi apeliantas byloje nėra pateikęs duomenų, patvirtinančių minėtą aplinkybę. Be to, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, minėta sutartis tarp ieškovo ir apelianto sudaryta nebuvo, kadangi apeliantas vengė ją sudaryti, nesutikdamas su nustatytų atliekų tvarkymo tarifu. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog tuo atveju, jeigu atsakovas nėra sudaręs minėtos sutarties, tai nepaneigia jo pareigos mokėti už atliekų tvarkymo paslaugas. Taisyklių 25.5. punktas įpareigoja apeliantą naudotis gyvenamajam namui priskirtais kolektyviniais konteineriais. Tuo tarpu, apeliantas taip pat turi teisę sudaryti sutartis dėl papildomų atliekų tvarkymo, gaunant individualius konteinerius, su kitu operatoriumi.

36Be to, apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, jog 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra apimanti paslaugas, suteiktas balandžio, gegužės, birželio mėn., yra neteisėta, kadangi praleistas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 str. 2 d. 1 p. numatytas terminas jai išrašyti, todėl, apelianto nuomone, jeigu sumą, pagal minėtas sąskaitas, apmokės, tai toks sandoris bus prieštaraujantis minėtai įstatymo normai. Minėtas apelianto argumentas yra atmestinas, kadangi PVM sąskaita-faktūra pati savaime nėra sandoris, tai buhalterinės apskaitos dokumentas, įforminamas paslaugų teikimas, o apelianto pareiga ją apmokėti kyla ne tik daiktinės teisės, bet ir kitų teisės normų pagrindu.

37Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam ginčo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino pateiktus šalių įrodymus, tinkamai paskirstė įrodinėjimo pareigas, išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, tinkamai motyvavo savo išvadas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d., 326 str. 1 d. 1 p.).

38Apelianto apeliacinį skundą atmetus, apelianto patirtos bylinėjimosi išlaidos iš ieškovo nėra priteisiamos. Ieškovas prašė iš apelianto priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 157,69 Eur už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimas. Teisėjų kolegija, remdamasi Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio patvirtinimo nuostatomis (8.11 punktu) sprendžia, jog 157,69 Eur bylinėjimosi išlaidos yra protingos ir pagrįstos, todėl priteistinos.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

40Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

41Priteisti iš atsakovo (apelianto) UAB ,,Adriana“ (j. a. k. 124634067) ieškovui

42UAB ,,Naujininkų ūkis“ (j. a. k. 121458016) 157,69 Eur bylinėjimosi išlaidas

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 3. Nurodė, kad ieškovas yra daugiabučio namo, esančio Prūsų g. 2, Vilniuje,... 4. UAB „Termodinaminiai procesai“ ir UAB „VSA Vilnius“. Ieškovo nuomone,... 5. Minėtos Atliekų tvarkymo taisyklių nuostatos dėl komunalinių atliekų... 6. Pažymėtina, jog atsakovo ir UAB „VSA Vilnius“ sudaryta sutartis... 7. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. sausio 9 d. priėmė preliminarų... 8. Atsakovas UAB ,,Adriana“ kreipėsi į teismą, prašydamas Vilniaus miesto... 9. Atsakovas nesutinka su ieškovo teiginiu, kad Vilniaus miesto savivaldybės... 10. 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų... 11. Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ atsiliepimu į atsakovo prieštaravimus... 12. Atsakovo prašymas skaičiuoti mokestį už atliekų išvežimą Prūsų g. 2... 13. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. birželio 3 d. sprendimu Vilniaus... 14. Teismas nustatė, kad namo Prūsų g. 2, Vilniuje, butų ir kitų patalpų... 15. Komunalinių atliekų tvarkymas Vilniaus mieste yra reglamentuotas Vilniaus... 16. Taisyklių 3 punkte nustatyta, kad jos privalomos visiems fiziniams ir... 17. Taisyklių 25.5. punkte numatyta, kad jei daugiabučiame gyvenamajame name yra... 18. Pažymėtina, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d.... 19. Atsakovas pažymėjo, kad 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra... 20. Atsakovas (apeliantas) UAB ,,Adriana“ apeliaciniu skundu prašo teismo... 21. Nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d.... 22. Apeliantas pažymėjo, kad 2013 m. birželio 28 d PVM sąskaita-faktūra... 23. Apeliantas nurodo, jog ieškovas pažeidė taisyklių 25.2 punkto reikalavimą... 24. Ieškovas UAB ,,Naujininkų ūkis“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo... 25. Nurodė, kad apeliantas nenurodė nei vienos materialinės ar procesinės... 26. Pažymėtina, jog apeliantas neteisingai vertina ir aiškina Lietuvos... 27. Apeliantas teigė, kad jis neprivalo apmokėti 2013 m. birželio 28 d PVM... 28. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 29. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos... 30. Nuosavybės teisė – tai teisė savo nuožiūra, nepažeidžiant įstatymų... 31. Nagrinėjamu atveju, apeliantas UAB „Adriana“ nuo 2007 m. birželio 20 d.... 32. Pažymėtina, jog CK 4.82 str. 3 d. įtvirtinta bendroji taisyklė, kad... 33. Atkreiptinas dėmesys, jog ieškovas byloje yra pateikęs visus įrodymus,... 34. Apeliaciniame skunde apeliantas nurodė, jog Vilniaus miesto savivaldybės... 35. Apelianto argumentas, jog ieškovas pažeidė taisyklių 25.2 punkto... 36. Be to, apeliantas apeliaciniame skunde nurodė, jog 2013 m. birželio 28 d PVM... 37. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas ištyrė... 38. Apelianto apeliacinį skundą atmetus, apelianto patirtos bylinėjimosi... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p.,... 40. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 3 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš atsakovo (apelianto) UAB ,,Adriana“ (j. a. k. 124634067)... 42. UAB ,,Naujininkų ūkis“ (j. a. k. 121458016) 157,69 Eur bylinėjimosi...