Byla 2-10485-613/2012
Dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė, sekretoriaujant Vitai Girdvainienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Laimonui Straukai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės D. K. ieškinį atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“ dėl išmokų, susijusių su darbo teisiniais santykiais, priteisimo,

Nustatė

2ieškovė 2012-07-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 7644,88 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei 1422,43 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsikaityti laiką iki teismo sprendimo įvykdymo dienos bei priteisti bylinėjimosi išlaidas (b. l. 2-5).

3Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės ieškinį dalyje dėl 4445,00 Lt nesumokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumokėjimo priteisimo bei vidutinio darbo užmokesčio už visą uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos 2011-12-12 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos priteisimo iš atsakovės atmesti. Atsakovė pripažįsta, kad įsipareigojo ieškovei sumokėti jai priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, išmokėti dviejų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio kompensaciją (Susitarimo nutraukti darbo sutartį 2.3. p.), paaiškino, kad vėlavo atsiskaityti su ieškove tik dėl apyvartinių lėšų trūkumo, ieškovės atleidimo iš darbo dieną finansiškai buvo nepajėgi sumokėti visas ieškovei priklausančias mokėtinas sumas bei nurodo, kad atsakovės įsiskolinimai ieškovei sudaro 5899,88 Lt (neatskaičius mokesčių). Prašo išdėstyti 5899,88 Lt susidariusios darbo užmokesčio skolos ir kitų išmokų mokėjimą 3 mėnesių laikotarpiui dėl sunkios atsakovės finansinės padėties (b. l. 24-27).

4Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Laimonas Strauka sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė iš atsakovės priteisti 7644,88 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų, 1422,43 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laikotarpį nuo ieškovės atleidimo dienos 2011-12-12 iki teismo sprendimo įvykdymo. Prašo atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Šio straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką.

7Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovės paaiškinimus, nustatyta, kad tarp ieškovės ir atsakovės 2008-04-30 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis Nr. 345, pagal kurią ieškovė dirbo klinikos laborantės pareigose, laboratorinio kraujo ištyrimo skyriuje bendrovės Klaipėdos medicinos punkte. 2008-04-30 darbo sutarties Nr. 345 3 punktu buvo nustatytas 1638,00 Lt darbo užmokestis, mokamas du kartus per mėnesį (b. l. 6-7). 2008-05-15 buvo pakeistas ieškovės darbo sutarties 3 punktas ir už darbą atsakovė įsipareigojo mokėti po 1966,00 Lt darbo užmokesčio per mėnesį bei mokėti darbo užmokesčio priedus už kilnojamojo pobūdžio darbą iki 50 procentų (pagal atskirą įsakymą 2008-05-15 Nr. K-32) (b. l. 8). 2008-07-31 buvo pakeistas darbo sutarties 3 punktas, kuriuo atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti po 2163,00 Lt mėnesinės algos du kartus per mėnesį, taip pat mokėti darbo užmokesčio priedą už kilnojamojo pobūdžio darbą iki 50 procentų pagal atskirą įsakymą 2008-07-31 Nr. K-70 (b. l. 8). 2009-02-27 buvo pakeistas darbo sutarties 3 punktas, kuriuo ieškovei buvo mokama 1363,00 Lt mėnesinės algos du kartus per mėnesį, taip pat kompensuojamos išmokos už kilnojamojo pobūdžio darbą, pagal atskirą įsakymą 2009-02-27 Nr. K-12 (b. l. 9). 2010-07-23 pakeistas darbo sutarties 3 punktas, kuriuo atsakovė įsipareigojo ieškovei mokėti 900,00 Lt mėnesinės algos, mokamos du kartus per mėnesį, taip pat kompensuojamos išmokos už kilnojamojo pobūdžio darbą, pagal atskirą įsakymą 2010-07-23 Nr. K-81 (b. l. 10). 2011-12-12 šalių susitarimu darbo sutartis buvo nutraukta pagal DK 125 straipsnį (b. l. 11-12).

8Atsakovė atleidimo iš darbo dieną neišmokėjo ieškovei visų su jos darbo santykiais susijusių priklausančių piniginių lėšų, iki šios dienos neatsiskaitė, įrodymų, patvirtinančių, kad uždelsė atsiskaityti dėl darbuotojo kaltės, nepateikė. Kadangi byloje ginčo dėl darbo užmokesčio ir kitų išmokų išmokėjimo atleidimo iš darbo dieną nėra, atsakovė UAB „Kraujo donorystės centras“ pripažįsta, kad su ieškove nėra atsiskaičiusi, teismas šį faktą laiko nustatytu ir ieškovė atleidžiama nuo ieškinio įrodinėjimo (CPK 187 str., 182 str. 1 d. 5 p.). Teismas, ištyręs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, nustatė, kad atsakovė 2012-01-23 bankiniu pavedimu (mokėjimo nurodymo Nr. 154) sumokėjo ieškovei 1449,35 Lt (atskaičius mokesčius), todėl priteistina neišmokėtų išmokų suma mažinama sumokėta ieškovei suma (1745,00 Lt neatskaičius mokesčių) (b. l. 30, 35). Ieškovei iš atsakovės priteistina 5899,88 Lt (neatskaičius mokesčių) neišmokėtų išmokų: 2417,86 Lt darbo užmokesčio, 626,34 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas ir 2855,68 Lt dviejų mėnesių išeitinės kompensacijos (b. l. 13, 28).

9Byloje nustatyta, kad atsakovė visiškai neatsiskaitė su ieškove jos atleidimo dieną, todėl atsakovė turi mokėti ieškovei DK 141 str. 3 d. numatytą vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje teismų praktikoje pabrėžiama, kad DK 141 str. 3 d. paskirtis yra dvejopa. Pirma, ši norma nustato kompensacinį mechanizmą, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, antra – sankciją darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaito atleidimo dieną. Ši sankcija, kaip ir bet kuri kita, gali būti efektyvi ir pasiekti tikslus, dėl kurių ji yra nustatyta, tik tuo atveju, jeigu ji yra proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų (LAT 2010-09-28 nutartis c. b. Nr.3K-3-365/2010, 2009-09-30 nutartis c. b. Nr. 3K-3-341/2009, 2008-05-12 nutartis c. b. Nr.3K-3-267/2008). Toks aiškinimas reiškia, kad jei su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaityta visiškai, tai vidutinis darbo užmokesčio priteisimas už visą uždelstą atsiskaityti laiką atitiks normos tikslus. Atsakovė nenurodė duomenų, leidžiančių teigti, jog ieškovė yra kalta dėl uždelsimo atsiskaityti su ja. Kai nutraukiami darbo teisiniai santykiai, už atsiskaitymą atsakingas asmuo yra darbdavys ir nuo jo tiesiogiai priklauso darbo užmokesčio ir kitų su darbo teisiniais santykiais susijusių išmokų mokėjimas. Teismo nuomone, atsakovės nurodytos aplinkybės, susijusios su bendrovės prasta finansine padėtimi ir kitos panašios aplinkybės nepašalina atsakovės, kaip darbdavio, atsakomybės, todėl šios sankcijos taikymas nepažeis proporcingumo padarytam pažeidimui principo, taip pat teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principų. Atsakovės pažeidimas yra tęstinio pobūdžio, nes atsakovės pareiga atsiskaityti su ieškove atsirado 2011-12-12 ir tęsiasi iki šiol. Tačiau ieškovė ieškinį teismui pateikė tik 2012-07-05, praėjus 7 mėnesiams nuo darbo sutarties nutraukimo, tuo tarpu apdairus ir rūpestingas asmuo savo teises turėtų ginti nedelsiant, kai tam atsiranda pagrindas, todėl pripažintina, kad ieškovė nebuvo pakankamai rūpestinga, gindama savo pažeistas teises. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, ieškovei iš atsakovės priteistinas vidutinis darbo užmokestis ne už visą uždelsimo atsiskaityti laiką, o už laikotarpį nuo atleidimo iš darbo dienos, t.y. nuo 2011-12-12, iki teismo sprendimo priėmimo dienos. Nustatytas laikotarpis yra pakankama sankcija darbdaviui, atitinkanti teisingumo ir protingumo kriterijus.

10Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka (Darbo kodekso 204 straipsnis). Vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarką nustato Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintas Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašas. Pagal minėto aprašo 6.1 punktą skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Pagal atsakovės pateiktą pažymą (b.l. 29), ieškovės vidutinis darbo užmokestis per mėnesį yra 1422,42 Lt (67,73 Lt vidutinis vienos dienos darbo užmokestis). Todėl remiantis Darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinas 1422,42 Lt (neatskaičius mokesčių) vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos 2011-12-12 iki sprendimo priėmimo dienos.

11Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo

12CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ir kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ir išdėstyti. Sprendimo įvykdymo išdėstymas ar atidėjimas galimi tik išimtiniais atvejais, jei byloje yra duomenų apie sunkią atsakovo turtinę padėtį arba yra kitokių svarbių aplinkybių, dėl kurių sunku teismo sprendimą įvykdyti iš karto.

13Atsakovė prašo išdėstyti įsiskolinimo apmokėjimą 3 mėnesių laikotarpiui. Bylos duomenimis, atsakovė nuo 2011-12-12 neatsiskaito su ieškove. Atsakovės argumentai, kad dėl apyvartinių lėšų trūkumo neturi pakankamai lėšų pilnai atsiskaityti su ieškove šiuo atveju yra nepakakami. Nuo 2012-01-23 atsakovė ieškovei nėra mokėjusi jokios įmokų dalies, kad sumažintų savo įsiskolinimą. Ieškovės ieškinys pareikštas atsakovei 2012-07-05 – byloje nėra duomenų, kodėl atsakovė, pripažindama darbo užmokesčio ir kitų atleidimo iš darbo dieną ieškovei mokėtinų išmokų skolą, neatsiskaitė su ieškove iki bylos išnagrinėjimo. Atsižvelgus į tai, kad atsakovė nemokėjo ieškovei, t.y. darbuotojai, kuri turi prioritetą prieš kitus kreditorius, jokių įmokų nuo 2012-01-23, o DK 141 str. 1 d., numato, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, nesumokėta 5899,88 Lt suma yra santykinai nedidelė, palyginus su atsakovės turimu turtu ir jos finansine apyvartos apimtimis. Siekiant užtikrinti ieškovės – labiau ekonomiškai pažeidžiamos šalies – teisėtus interesus, atsakovės prašymas dėl sprendimo vykdymo išdėstymo netenkintinas.

14Sprendimo dalis dėl ieškovei priteisto vieno mėnesio dydžio vidutinio darbo užmokesčio vykdytina skubiai (CPK 282 str. 2 d. 2 p.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų

16Ieškovei iš atsakovės priteistina 200 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai bei 220 Lt išlaidų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu, atlyginimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 8 d.). Valstybei iš atsakovės priteistina 177 Lt žyminio mokesčio (CPK 83 str. 1 d. 1 p.).

17Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

18Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir areštuota atsakovei priklausančio turto 10344,88 Lt sumai. Kadangi teismas tenkino ieškovės ieškinį, kuriuo atsakovei reiškiami reikalavimai sumažinti, 2012-07-10 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių atsakovei taikymo keistina, sumažinant laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 5899,88 Lt (b.l.19, CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 150 str. 2-3 d.).

19Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti iš dalies.

21Priteisti ieškovei D. K. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“

22(neatskaičiavus mokesčių): 2417,86 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 626,34 Lt kompensacijos už nepanaudotas atostogas, 2855,68 Lt dviejų mėnesių išeitinės kompensacijos, 1422,43 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laikotarpį nuo 2011-12-12 iki teismo sprendimo priėmimo dienos.

23Priteisti ieškovei D. K. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 420 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

24Priteisti Valstybei iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 117 Lt žyminio mokesčio.

25Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.

26Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi atsakovei UAB „Kraujo donorystės centras“, į. k. 110509057, esančiai I. Kanto g. 15, Kaune, pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą ir sumažinti jį iki 5899,88 Lt, palikti galioti laikinąsias apsaugos priemones iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

27Leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl ieškovei D. K. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ priteisto vieno 1422,42 Lt vidutinio darbo užmokesčio.

28Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Seselskytė,... 2. ieškovė 2012-07-05 kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti... 3. Atsakovė atsiliepimu į ieškinį prašo ieškovės ieškinį dalyje dėl... 4. Teismo posėdyje ieškovės atstovas advokatas Laimonas Strauka sumažino... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta imperatyvi nuostata, kad darbdavys... 7. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus, ieškovės paaiškinimus,... 8. Atsakovė atleidimo iš darbo dieną neišmokėjo ieškovei visų su jos darbo... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovė visiškai neatsiskaitė su ieškove jos... 10. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas Vyriausybės nustatyta tvarka... 11. Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo... 12. CPK 284 straipsnio 1 dalis numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių... 13. Atsakovė prašo išdėstyti įsiskolinimo apmokėjimą 3 mėnesių... 14. Sprendimo dalis dėl ieškovei priteisto vieno mėnesio dydžio vidutinio darbo... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 16. Ieškovei iš atsakovės priteistina 200 Lt išlaidų advokato teisinei... 17. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 18. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi buvo pritaikytos... 19. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas... 20. ieškinį tenkinti iš dalies.... 21. Priteisti ieškovei D. K. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“... 22. (neatskaičiavus mokesčių): 2417,86 Lt neišmokėto darbo užmokesčio,... 23. Priteisti ieškovei D. K. iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“... 24. Priteisti Valstybei iš atsakovės UAB „Kraujo donorystės centras“ 117 Lt... 25. Atsakovės prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo atmesti.... 26. Pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-07-10 nutartimi atsakovei UAB... 27. Leisti skubiai vykdyti sprendimo dalį dėl ieškovei D. K. iš atsakovės UAB... 28. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...