Byla e2-3989-794/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei Jegorovaitei, dalyvaujant ieškovės atstovei advokatei Jurgitai Karvelei, atsakovės atstovei advokatei Rimantei Tamulytei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos kredito sprendimai“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Foreksas“, trečiasis asmuo bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė „Sportida“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės UAB „Foreksas“ piniginį įsiskolinimą, kurį atsakovė privalo sumokėti ieškovei kaip BUAB „Sportida“ prievolių įvykdymo laiduotoja. UAB „Foreksas“ laidavo už BUAB „Sportida“ prievoles pradinei kreditorei UAB „SNORO lizingas“, kuri vėliau reikalavimo teises į UAB „Sportida“ prievoles, įskaitant prievolių užtikrinimą, perleido BAB bankas SNORAS, o šis vėliau dar kartą reikalavimo teises perleido ieškovei. BUAB „Sportida“ skola pagal lizingo sutartis (nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai) yra 11 744 558,25 U. I. prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 8 d. priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo ieškinį tenkino visiškai, priteisė ieškovei UAB „Baltijos kredito sprendimai“ iš atsakovės UAB „Foreksas“ 11 744 558,25 EUR skolą, 10 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 11 064,19 EUR bylinėjimosi išlaidų.

42017 m. gegužės 30 d. nutartimi buvo priimti atsakovės prieštaravimai dėl preliminaraus sprendimo. Prieštaravimuose atsakovė nurodė, jog nesutinka su ieškovės reikalavimo dydžiu, kadangi neaišku, kokia yra turto likvidacinė vertė, nuo ko tiesiogiai priklauso UAB „Foreksas“ atsakomybės dydis. Dėl šios priežasties atsakovė prašė paskirti civilinėje byloje ekspertizę dėl nekilnojamojo turto – pastato, esančio Vairo g. 2, Šiauliai ir statinių, esančių Baltų pr. 16/Sembų g.2, Kaunas, rinkos vertės ir likvidacinės vertės nustatymo turto perdavimo dienai, t. y. 2016 m. gruodžio 28 dienai.

52017 m. birželio 15 d. teisme gautas ieškovė atsiliepimas į atsakovės prieštaravimus, kuriame nurodo, jog tinkamai apskaičiavo turto likvidacinę vertę, ši sąvoka yra visuotinai naudojama lizingo sutartyse ir yra suprantama visiems lizingo davėjams bei gavėjams.

62017 m. rugpjūčio 22 d teismo nutartimi byla sustabdyta, paskyrus nekilnojamojo turto vertės retrospektyvinę ekspertizę. Ta pačia nutartimi atsakovė UAB „Foreksas“ įpareigota per 5 dienas nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos sumokėti 3 630,00 EUR dydžio užstatą į Vilniaus apygardos teismo depozitinę sąskaitą ekspertizės išlaidoms padengti. Nutartyje teismas pažymėjo, kad atsakovei UAB „Foreksas“ teismo nustatytu terminu nustatyto dydžio užstato neįmokėjus, nutartimi paskirta ekspertizė nebus atliekama. 2017 m. rugsėjo 5 d. gavus atsakovės prašymą, teisėjo rezoliucija šis terminas pratęstas iki 2017 m. rugsėjo 16 d. Kadangi atsakovė nustatyto dydžio užstato nesumokėjo, civilinės bylos nagrinėjimas buvo atnaujintas ir skirtas teismo posėdis.

7Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė ieškovės procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

8Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsakovės procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją.

9Trečiasis asmuo jokių procesinių dokumentų teismui neteikė ir teismo posėdyje nedalyvavo.

10Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

11Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Snoro lizingas“ ir trečiasis asmuo bankrutuojanti UAB „Sportida“ 2009 m. gruodžio 29 d. sudarė Grįžtamojo lizingo sutartį Nr. VDL91228HDBA dėl pastato, esančio Vairo g. 2, Šiauliai ir Nr.VDL91228HMBA dėl pastato ir įrengimų, esančių Baltų g.16/Sembų g. 2, Kaunas lizingo. Lizinguojamojo turto vertė pagal abi sutartis 10 950 551, 90 EUR. 2009 m. gruodžio 29 d. UAB „Snoro lizingas“ su atsakove UAB „Foreksas“ sudarė laidavimo sutartis Nr. VDL91228HDBA-1 ir Nr. VDL91228HMBA-1 (toliau – Laidavimo sutartys), pagal kurias atsakovė įsipareigojo laiduoti už trečiąjį asmenį ir atsakyti ieškovei visu savo turtu, jeigu trečiasis asmuo tinkamai nevykdys visų arba dalies prievolių pagal Lizingo sutartis. 2012 m. spalio 16 d. sutartimi UAB „Snoro lizingas“ visas reikalavimo teises pagal Lizingo sutartis perleido AB SNORAS. 2015 m. liepos 31 d. pirkimo-pardavimo sutartimi visos AB Snoro reikalavimo teises, kylančios iš minėtų Lizingo sutarčių buvo perleistos ieškovei nuo 2016 m. gruodžio 21 d. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3049-567/2017 trečiajam asmeniui BUAB „Sportida“ iškėlė bankroto bylą. Ieškovė minėtoje bankroto byloje pateikė kreditorinį reikalavimą, kurį sudaro 11 744 558,25 EUR suma. Trečiajam asmeniui iškėlus bankroto bylą, ieškovė kreipėsi į atsakovę, kaip laiduotoją, dėl įsipareigojimų pagal laidavimo sutartis vykdymo, tačiau jokių veiksmų iš atsakovės nesulaukė.

12Tarp šalių susiklostė laidavimo prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6. 76 – 6.89 straipsniai). Iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos pagrindinės prievolės, ir tai yra jo, kaip akcesorinės prievolės, pagrindinis požymis. Akcesorinei prievolei būdinga, kad ji priklauso nuo pagrindinės prievolės. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Šiuo atveju pagrindinė prievolė yra kylanti iš tarp ieškovės ir trečiojo asmens sudarytų Lizingo sutarčių, o atsakovė, sudarydama laidavimo sutartis, įsipareigojo atsakyti už BUAB „Sportida“, pagal jos prievoles ieškovei. Šių aplinkybių neginčija nei ieškovė, nei atsakovė. Pagal CK 6.81 straipsnio 1 dalį, kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laiduotojas atsako tiek pat kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų sumokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.81 straipsnio 2 dalis). Analogiškos nuostatos įtvirtintos ir tarp ieškovės su atsakovės sudarytose laidavimo sutartyse (Laidavimo sutarčių 10.1 punktas). Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 16 straipsnį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Vadinasi, nuo bankroto bylos iškėlimo atsiranda laiduotojo pareiga įvykdyti akcesorinę prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-490/2014 ir kt.). Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. eB2-3049-567/2017 iškelta bankroto byla BUAB „Sportida“. Nutartis įsiteisėjusi. Vadinasi, nuo šios dienos trečiojo asmens prievolė ieškovei laikytina neįvykdyta, todėl ieškovė turi teisę kreiptis į atsakovę, kaip trečiojo asmens laiduotoją dėl nesumokėtos sumos grąžinimo (CK 6.81 straipsnis).

13Nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovės atsakomybės. Atsakovė pripažįsta, jog ji, kaip laiduotoja, privalo įvykdyti prievolę, kurios neįvykdė BUAB „Sportida“, tačiau nesutinka su reikalavimo dydžiu, konkrečiai – likvidacine turto, kuris buvo įkeistas, verte, kuris ir lemia reikalavimo dydį. Pagal CPK 178 straipsnį, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Taigi, nagrinėjamu atveju, atsakovė, nesutikdama su ieškovės paskaičiuota ir nurodyta likvidacine turto, esančio Vairo g. 2, Šiauliai ir Baltų g.16/Sembų g. 2, Kaunas, verte, turi pareigą pateikti įrodymus, kurie pagrįstų skirtingą reikalavimo dydį. Atsakovė kelia abejones dėl pačios sąvokos ,,likvidacinė vertė“ reikšmės, tačiau jokių įrodymų, kad likvidacinė turto vertė turėtų būti apskaičiuojama kitu būdu, nei tai nurodė ieškovė, nepateikia. Be to, pačių Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 13.3.2. punkte nurodyta, kad likvidacinę turto vertę turto grąžinimo metu nustato turto vertintojas. Ieškovė teikdama reikalavimą atsakovei rėmėsi UAB „In Real“ nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitomis, tačiau atsakovė nesutiko su UAB ,,In Real“ atliktu turto vertinimu. Pažymėtina, kad teismas tenkino pačios atsakovės prašymą skirti ekspertizę, kurios metu būtų nustatoma turto likvidacinė vertė, tačiau dėl atsakovės vengimo sumokėti užstatą, ekspertizė liko neatlikta. Vien tik subjektyvios atsakovės abejonės nepagrindžia aplinkybės, jog atsakovė įsiskolinimas ieškovei yra mažesnis, dėl ko darytina išvada, kad atsakovė neįrodė, jog reikalavimo dydis turėtų būti mažintinas, o ieškovė įrodė skolos dydį, todėl ieškovės reikalavimas, tenkintinas kaip pagrįstas, iš atsakovės priteistina 11 744 558,25 EUR dydžio suma (CPK 178, 185 straipsniai).

14Dėl procesinių palūkanų

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Lizingo sutarčių 10.7 punktas numato, kad laiduotojas įsipareigoja mokėti kreditoriui 10 procentų metines palūkanas nuo išieškomos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad šalys sutartimi nustatė didesnes procesines palūkanas, ieškovei iš atsakovės priteistinos 10 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2017 m. gegužės 8 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, Lizingo sutarčių10.7 punktas).

16Dėl bylinėjimosi išlaidų

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 82 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis). Preliminariu sprendimu ieškovei iš atsakovės buvo priteista 11 064,19 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudarė 9 416,00 EUR žyminis mokestis ir 1 648,19 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti. Ieškovė pateikė įrodymus apie papildomai patirtas bylinėjimosi išlaidas (3 977,39 EUR) po to, kai buvo priimti atsakovės prieštaravimai bei byla paskirta nagrinėti tesimo posėdyje. Atsižvelgiant į tai, kad preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas, ieškovė pateikė įrodymus apie patirtas papildomas bylinėjimosi išlaidas bei tai, kad išlaidų advokato pagalbai apmokėti dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintose „Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytų maksimalių dydžių“ nustato maksimalaus dydžio, įvertinus bylos sudėtingumą, bylos nagrinėjimo trukmę, teismui nėra pagrindo spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų sumažinimo dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 9 416,00 EUR žyminio mokesčio, 5 625,58 EUR išlaidos advokato pagalbai apmokėti, iš viso – 15 041,58 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 98 straipsnis).

18Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

19Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. balandžio 14 d. teismo nutartimi, paliktinos galioti iki visiško sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 80, 150, 177-178, 262, 263, 268, 430 straipsniais,

Nutarė

212017 m. gegužės 8 d. Vilniaus apygardos teismo preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą ir ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti ieškovei UAB „Baltijos kredito sprendimai“ iš atsakovės UAB „Foreksas“ 11 744 558,25 EUR (vienuolika milijonų septyni šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai ir 25 centai), 10 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-05-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 15 041,58 EUR (penkiolika tūkstančių keturiasdešimt vienas euras ir 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

23Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 14 d. nutartimi, palikti galioti iki sprendimo įvykdymo.

24Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 %% žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese (LR CK 1.5 str., 1.137 str., 6.145 str. - 6.153 str., CPK 7 str., 8 str., 79 str., 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str., 150 str. 2 d., 177 str. - 179 str., 182 str. 1 p., 185 str.).

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, sekretoriaujant Giedrei... 2. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš... 3. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. gegužės 8 d. priėmė preliminarų... 4. 2017 m. gegužės 30 d. nutartimi buvo priimti atsakovės prieštaravimai dėl... 5. 2017 m. birželio 15 d. teisme gautas ieškovė atsiliepimas į atsakovės... 6. 2017 m. rugpjūčio 22 d teismo nutartimi byla sustabdyta, paskyrus... 7. Ieškovės atstovė teismo posėdyje palaikė ieškovės procesiniuose... 8. Atsakovės atstovė teismo posėdyje palaikė atsakovės procesiniuose... 9. Trečiasis asmuo jokių procesinių dokumentų teismui neteikė ir teismo... 10. Priimtinas galutinis sprendimas, kuriuo preliminarus sprendimas paliktinas... 11. Šalių paaiškinimais, rašytine bylos medžiaga nustatyta, kad UAB „Snoro... 12. Tarp šalių susiklostė laidavimo prievoliniai teisiniai santykiai (Lietuvos... 13. Nustatyta, kad tarp šalių nėra ginčo dėl atsakovės atsakomybės.... 14. Dėl procesinių palūkanų... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti... 16. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 19. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos 2017 m. balandžio 14 d. teismo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 79, 80,... 21. 2017 m. gegužės 8 d. Vilniaus apygardos teismo preliminarų teismo sprendimą... 22. Priteisti ieškovei UAB „Baltijos kredito sprendimai“ iš atsakovės UAB... 23. Laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Vilniaus apygardos teismo 2017 m.... 24. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...