Byla 2S-223-210/2015
Dėl uždraudimo atsakovams atlikti neteisėtus veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę ieškovui

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius,

2teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014 pagal ieškovo East China Automobile Association Ltd ieškinį atsakovams ECAA Europe UAB, J. D., trečiajam asmeniui UAB „Vaivorykštė“ dėl uždraudimo atsakovams atlikti neteisėtus veiksmus, keliančius žalos atsiradimo grėsmę ieškovui, ir

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Šiaulių apylinkės teisme 2014-10-15 gautas antstolio R. K. patvarkymas dėl išieškojimo iš turtinių teisių. Patvarkyme antstolis R. K. nurodo, kad jis vykdo Šiaulių apylinkės teismo 2014-10-09 išduotus vykdomuosius raštus Nr. 2-65-291/2014 dėl bendros 5300 Lt skolos išieškojimo iš skolininko East China Automobile Association LTD, Į/k 080014, trečios eilės išieškotojui ECAA Europe UAB. Vadovaujantis išieškotojo pateikta informacija, kad Šiaulių apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje Nr. LT297300010002409596, esančioje AB Swedbank, gali būti likusi skolininko East China Automobile Association LTD užstato dalis, kuri bus grąžinta įsiteisėjus teismo sprendimui. Vadovaujantis LR CPK 749 str., 751 str., antstolis R. K. areštuoja visas East China Automobile Association LTD atžvilgiu išmokėtinas lėšas bendrai 3829,10 Lt (1108,98 EUR) sumai, skolai 2380,10 Lt (689,32 EUR), vykdymo išlaidoms 1449,00 Lt (419,66 EUR). Nurodoma, kad šiuo patvarkymu areštuojamos visos šiuo metu esančios bei būsimos East China Automobile Association LTD išmokėtinos lėšos. Areštuotas lėšas prašo pervesti į antstolio R. K. depozitinę sąskaitą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi antstolio R. K. patvarkymo dėl išieškojimo iš turtinių teisių, netenkino.

7Teismas pažymėjo, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. Nr. 2-154-291/2014 tenkino atsakovo ECAA Europe UAB prašymą, nustatė 15 darbo dienų terminą ieškovui East China Automobile Association LTD sumokėti 15 000 Lt užstatą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą, užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas East China Automobile Association Ltd, įmokėjo 15 000 Lt sumą į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą Nr. LT29 7300 0100 0240 9596. Teismas pasisakė, kad antstolis R. K. vykdo teismo sprendimą pagal išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014, kurioje proceso šalys ieškovas East China Automobile Association LTD ir atsakovas ECAA Europe UAB, yra tos pačios, kaip ir kitoje civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, tačiau užstatas ieškovo East China Automobile Association LTD buvo įneštas į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, todėl antstolio R. K. patvarkymo dėl išieškojimo iš turtinių teisių, teismas netenkino.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovas ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – antstolio R. K. patvarkymą tenkinti bei iš ieškovo atsakovo naudai priteisti 300 Lt bylinėjimosi išlaidų už atskirojo skundo parengimą.

10Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

111. Apeliantas įsitikinęs, kad skundžiama nutartis nėra pakankamai motyvuota, motyvai nėra išsamūs, šis pažeidimas pripažintinas esminiu, nutarties motyvuojamoje dalyje neatsakyta į pagrindinius bylos faktinius ir teisinius aspektus ir dėl to klausimas dėl antstolio patvarkymo vykdymo buvo išspręstas neteisingai.

122. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad abiejose civilinėse bylose, t. y. tiek c. b. Nr. 2-65-291/2014, tiek Nr. 2-154-291/2014 dalyvavo tie patys asmenys, net ir bylas nagrinėjo tos pačios sudėties teismas. Be to, vienintelis teismo nutarties motyvas absoliučiai neatskleistas. Tai, kad užstatas sumokėtas kitoje civilinėje byloje, o vykdymo veiksmai atliekami pagal kitoje to paties teismo civilinėje byloje priimtus vykdomuosius dokumentus, savaime nesuponuoja išvados, kad į teismo specialiojoje sąskaitoje esantį užstatą nėra galimas išieškojimo nukreipimas. Teismas nenurodė nei vienos teisės normos, kuo remiantis padarė tokią išvadą.

133. Apelianto teigimu, skundžiama nutartis taip pat prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Teismas, kaip bet kuris kitas asmuo, pas kurį yra skolininko lėšos, privalo vykdyti antstolio patvarkymus kaip bet kuris kitas asmuo. Antstolis R. K. pagrįstai atlikdamas priverstinio išieškojimo veiksmus iš ieškovo turto vykdymo procese, vykdomųjų dokumentų vykdymą nukreipė į pas trečiuosius asmenis esantį ieškovo turtą ir ieškovo turtines teises. Todėl visiškai nesvarbu ar užstatas sumokėtas toje pačioje civilinėje byloje ar kitoje, net nėra svarbu į kokią teismo sąskaitą užstatas sumokėtas, kadangi tai yra ieškovui priklausantis turtas. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas iš esmės klaidingai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias išieškojimo veiksmus vykdymo procese, nutartis yra iš esmės neteisinga ir prieštaringa, todėl naikintina.

144. Atskirajame skunde nurodoma, kad skundžiama nutartis prieštarauja teismų praktikai. Skundžiamą nutartį priėmęs teismas nesivadovavo aukštesnės instancijos teismų sukurtais precedentais ir išaiškinimais, todėl tai tik dar kartą patvirtina, kad nutartis nepagrįsta ir naikintina.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 338, 320 str. 1 d.), t.y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato LR CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 338, 329 str.).

18Byloje sprendžiamas teismo nutarties, kuria netenkintas antstolio R. K. patvarkymas dėl išieškojimo iš turtinių teisių, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

19Kadangi užstatas ieškovo East China Automobile Association LTD buvo įneštas į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, pirmosios instancijos teismas antstolio R. K. patvarkymo dėl išieškojimo iš turtinių teisių, netenkino.

20Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apylinkės teisme 2014-10-15 gautas antstolio R. K. patvarkymas dėl išieškojimo iš turtinių teisių (17 t., 171 b. l.). Šiame patvarkyme antstolio R. K. nurodyta, kad jis vykdo Šiaulių apylinkės teismo 2014-10-09 išduotus vykdomuosius raštus civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014 dėl bendros 5300 Lt skolos išieškojimo iš skolininko East China Automobile Association LTD, trečios eilės išieškotojo ECAA Europe UAB naudai. Vadovaujantis išieškotojo pateikta informacija apie tai, kad Šiaulių apylinkės teismo depozitinėje sąskaitoje, gali būti likusi skolininko East China Automobile Association LTD bylinėjimosi išlaidų užstato dalis, antstolis R. K. areštuoja visas East China Automobile Association LTD atžvilgiu išmokėtinas lėšas ir prašo jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą.

21Atkreiptinas dėmesys į tai, kad užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas bylinėjimosi išlaidas, būtent civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, ieškovas East China Automobile Association LTD į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą įnešė 15 000 Lt užstatą. Nagrinėjamu atveju ieškovo East China Automobile Association LTD užstatas buvo įneštas į Šiaulių apylinkės teismo depozitinę sąskaitą civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, todėl antstolio R. K. patvarkymas dėl išieškojimo iš turtinių teisių privalo būti nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014. Minimame antstolio R. K. patvarkyme nėra nurodyta, kad teismui atsiųstas patvarkymas vykdytinas civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014. Pažymėtina ir tai, kad sumokėtas užstatas nėra skirtas tik šioje byloje dalyvaujančių asmenų bylinėjimosi išlaidoms atlyginti. Nagrinėjamu atveju nėra svarbu, pagal kokį teismo sprendimą ir kokioje civilinėje byloje yra vykdomas išieškojimas, nes likusi užstato dalis yra ieškovo turtas, į kurį iš tiesų vykdymo procese antstoliui suteikta teisė nukreipti išieškojimą. Likusi skolininko East China Automobile Association LTD bylinėjimosi išlaidų užstato dalis yra civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai antstolio R. K. patvarkymą nagrinėjo civilinėje byloje Nr. 2-65-291/2014.

22Atsižvelgiant į tai, teisus apeliantas teigdamas, tai, kad užstatas sumokėtas kitoje civilinėje byloje, o vykdymo veiksmai atliekami pagal kitoje to paties teismo civilinėje byloje priimtus vykdomuosius dokumentus, savaime nesuponuoja išvados, kad į teismo specialiojoje sąskaitoje esantį užstatą nėra galimas išieškojimo nukreipimas.

23Informacinės teismų sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad ieškovo East China Automobile Association Ltd atžvilgiu yra užvestos vykdomosios bylos ne tik antstolio R. Kudrausko kontoroje, taip pat esama duomenų, kad tarp tų pačių šalių vyksta teisminiai ginčai ir kitose bylose, be to, Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-154-291/2014 apskųsta apeliacine tvarka, todėl užstato likučio dalis gali būti vertinama tik civilinės bylos Nr. 2-154-291/2014 kontekste.

24Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad netinkamas procesinės teisės normų taikymas neleido išsiaiškinti teismui visų reikšmingų tinkamam antstolio patvarkymui dėl išieškojimo iš turtinių teisių išnagrinėjimui aplinkybių, kas sąlygojo neteisingos nutarties priėmimą. Apeliacijos tikslas yra patikrinti pirmosios instancijos teismo išvadų, kurios buvo padarytos ištyrus bylai reikšmingas aplinkybes, pagrįstumą. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismui iš esmės netyrus bylai reikšmingų aplinkybių, kas faktiškai reiškia ir bylos esmės neatskleidimą, priimtas procesinis sprendimas negali būti laikomas pagrįstu. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

25Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

26Apeliantas prašo iš ieškovo East China Automobile Association Ltd priteisti 300,00 Lt bylinėjimosi išlaidų už šio atskirojo skundo parengimą. Nagrinėjamu atveju antstolio R. K. patvarkymas dėl išieškojimo iš turtinių teisių nėra išspręstas, todėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje klausimas paliktinas spręsti pirmosios instancijos teismui.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas... 2. teismo posėdyje, apeliacine rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjo atsakovo... 3. I. Ginčo esmė... 4. Šiaulių apylinkės teisme 2014-10-15 gautas antstolio R. K. patvarkymas dėl... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 11 d. nutartimi antstolio R. K.... 7. Teismas pažymėjo, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 30 d.... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovas ECAA Europe UAB prašo panaikinti Šiaulių... 10. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:... 11. 1. Apeliantas įsitikinęs, kad skundžiama nutartis nėra pakankamai... 12. 2. Apeliantas atkreipia dėmesį į tai, kad abiejose civilinėse bylose, t. y.... 13. 3. Apelianto teigimu, skundžiama nutartis taip pat prieštarauja imperatyvioms... 14. 4. Atskirajame skunde nurodoma, kad skundžiama nutartis prieštarauja teismų... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Byloje sprendžiamas teismo nutarties, kuria netenkintas antstolio R. K.... 19. Kadangi užstatas ieškovo East China Automobile Association LTD buvo įneštas... 20. Iš bylos medžiagos matyti, kad Šiaulių apylinkės teisme 2014-10-15 gautas... 21. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad užtikrinant atsakovo ECAA Europe UAB galimas... 22. Atsižvelgiant į tai, teisus apeliantas teigdamas, tai, kad užstatas... 23. Informacinės teismų sistemos Liteko duomenys patvirtina, kad ieškovo East... 24. Nagrinėjamu atveju teismas sprendžia, kad netinkamas procesinės teisės... 25. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 26. Apeliantas prašo iš ieškovo East China Automobile Association Ltd priteisti... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 11 d. nutartį panaikinti ir...