Byla e2A-774-196/2015
Dėl kompensacijos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo reorganizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. e2-540-440/2015, pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ ieškinį atsakovui reorganizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ dėl kompensacijos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 725 960,00 Lt (210252,55 Eur) kompensaciją dėl darbų neatlikimo iki sutarto termino, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 m. liepos 7 d. šalys pasirašė rangos sutartį Nr. B8-25 „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“. Sutarties suma (be PVM) buvo nustatyta 5 878 215,00 Lt. Šalių sutarta kompensacija už neužbaigtus darbus iki darbų užbaigimo datos buvo nustatyta 0,05% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) už kiekvieną praleistą dieną; sutarties galiojimo terminas - 36 mėnesiai. Ieškovas nurodė, kad siuntė atsakovui daugkartinius priminimus, jog šis vėluoja atlikti darbus pagal šalių nustatytą grafiką, ragino imtis priemonių, kad būtų greičiau vykdomi sutartiniai įsipareigojimai ir įspėjo, kad neatlikus darbų laiku bus taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei sutartyje nurodytos nuobaudos. 2013 m. liepos 12 d. ir 2013 m. spalio 14 d. šalys pasirašė susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2 prie 2011 m. liepos 7 d. sutarties, kuriais sutarties galiojimo terminas atitinkamai pratęstas nuo 36 iki 41 mėnesio. Galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013 m. lapkričio 5 d., o atsakovas darbus pabaigė 2014 m. liepos 11 d. Pagal sutartyje nustatytą kompensacijos dydį už kiekvieną pradelstą dieną, atsižvelgus į sutartyje numatytą maksimalų kompensacijos dydį, paskaičiavus bendrą kompensacijos dydį buvo gauta 725 960,17 Lt (210 252,55 Eur) dydžio suma, kurios ir yra reikalaujama iš atsakovo.

5Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. priėmė preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino.

6Atsakovas pareiškė prieštaravimus, kad nesutinka su preliminariu sprendimu. Nurodė, kad rangos darbai turėjo būti pabaigti iki 2013 m. lapkričio 5 d., todėl būtent nuo šio laikotarpio prasidėjo ir ieškinio senaties skaičiavimo terminas. Atsakovas delspinigių priteisimui prašė taikyti sutrumpintą – 6 mėnesių trukmės ieškinio senatį. Todėl ieškovas turi teisę reikalauti delspinigių (kompensacijos už uždelsimą) tik už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d. Atsakovas taip pat nurodė, kad darbai nebuvo baigti laiku ir dėl paties ieškovo kaltės. Atsakovo nuomone, netesybos turėtų būti mažinamos, kadangi rangovo prievolė iš dalies buvo įvykdyta, o nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d. neatliktų darbų likutis pagal suvestinį atliktų darbų aktą Nr. 11 sudarė tik 274 852,75 Lt, o tai yra tik 4,67 proc. visų sutarties darbų. Todėl 725 960,17 Lt (210 252,55 Eur) dydžio netesybos turėtų būti mažinamos ir skaičiuojamos ne nuo priimtos sutarties sumos (5 878 215,00 Lt (1 702 448,74 Eur), o nuo laiku neatliktų darbų sumos, t. y. 274 852,75 Lt (79 602,86 Eur).

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. sprendimu pakeitė 2014 m. spalio 29 d. preliminarų sprendimą ir ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo restruktūrizuojamos UAB „Žemda“ ieškovo UAB „Kelmės vanduo“ 84 100,97 Eur kompensaciją, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos 84 100,97 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 m. spalio 17 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 489,11 Eur žyminio mokesčio, 667,92 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Taip pat priteisė iš ieškovo UAB „Kelmės vanduo“ 6,91 Eur pašto išlaidų valstybei.

9Nurodė, kad galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013 m. lapkričio 5 d., o darbai faktiškai buvo baigti tik 2014 m. liepos 11 d. Ieškovas prašė teismo už šį laikotarpį priteisti delspinigius, kas už 247 dienas sudarė 725 960,17 Lt sumą. Pirmosios instancijos teismas vadovavosi kasacinio teismo išaiškinimu ir pagal nustatytas byloje faktines aplinkybes atmetė atsakovo reikalavimą taikyti ieškinio senatį. Teismas taip pat nesutiko su atsakovo argumentais, kad darbus buvo vėluojama atlikti dėl paties ieškovo kaltės.

10Teismas taip pat nesutiko su atsakovo argumentais ir laikė juos nepagrįstais, kad netesybos turi būti mažinamos, kadangi neatliktų darbų likutis sudarė tik 4,67 proc. visų sutarties darbų ir skaičiuojamos atsižvelgiant į neįvykdytos prievolės dydį, paskutinio atliktų darbų akto Nr. 11 vertę, kuri sudarė tik 274 852,75 Lt (79 602,86 Eur). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 straipsnis). Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CK 6.158 str. 1 d.). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.).

11Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, atsižvelgęs į kasacinio teismo formuojamą praktiką bei vadovaudamasis teisingumo, protingumo principais, konstatavo, kad šalių sutartyje nustatytas 0,05 procentų kompensacijos dydis yra aiškiai per didelis ir jį sumažino iki 0,02 procentų, skaičiuojant nuo 5 878 215,00 Lt x 0,02/100 x 247 d. = 290 383,82 Lt (84 100,97 Eur).

12Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas tarp šalių teismas nurodė, kad galutiniu sprendimu ieškovo reikalavimai tenkintini iš dalies, t. y. 40 procentų proporcingai tenkintiems ieškinio reikalavimams. Atsižvelgiant į tai, teismas priteisė ieškovui 489,11 Eur žyminio mokesčio bei 667,92 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Nurodė, kad pašto išlaidos valstybei sudarė 10,31 Eur. Kadangi atsakovas yra atleistas nuo bylinėjimosi išlaidų, teismas iš ieškovo priteisė 6,91 Eur pašto išlaidų valstybei (CPK 83 str. 8 d.).

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą, neskaitant skundžiamame galutiniame sprendime pirmosios instancijos taikyto delspinigių sumažinimo, papildomai taikyti ieškinio senatį ir dalies ieškovo ieškinio atmetimą kaip nepagrįstą (egzistuojant ir paties ieškovo kaltei) bei mažinti delspinigius, esant iš dalies įvykdytai prievolei. Taip pat prašė atlyginti išlaidas, susijusias su apeliacinio skundo nagrinėjimu. Apeliacinį skundą grindžia šiais pagrindiniais argumentais:

151. Pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti ieškinio senatį ir priteisti delspinigius už laikotarpį, ne ilgesnį nei šeši mėnesiai iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Šiuo atveju, pirmosios instancijos teismas pažeidė CK 1.125 straipsnio 5 dalyje nurodytas senaties termino skaičiavimo taisykles, kadangi delspinigius priteisė už 247 dienas (5 878 215,00 Lt x 0,02/100 x 247 d. = 290 383,82 Lt). Kasacinis teismas taip pat nurodo, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami už ne ilgesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį.

162. Atsakovas darbus pagal sutartį turėjo baigti iki 2013 m. lapkričio 5 d., tačiau visi statybos darbai buvo užbaigti 2014 m. liepos 11 d. Atsakovo nuomone, delspinigių skaičiavimas ir ieškinio senaties terminas prasidėjo 2013 m. lapkričio 6 d., t. y. nuo sutartimi nustatyto momento. Ieškinys byloje pareikštas 2014 m. spalio 17 d., todėl yra pagrindas taikyti CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Atsižvelgiant į tai, ieškovas turėjo teisę reikalauti delspinigių tik už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d.

173. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad rangos darbus buvo vėluojama užbaigti tik dėl jo kaltės. Atsakovas buvo nurodęs ieškovui poreikį koreguoti techninio projekto principinius sprendimus, tačiau ieškovas pats nesiėmė laiku priemonių šiam klausimui išspręsti. Todėl vien tik fakto nustatymas, jog rangos darbai nebuvo atlikti pagal rangos sutartyje nustatytą terminą, neturėtų būti siejamas vien tik su atsakovo kalte, kadangi dalis darbų negalėjo būti atlikti laiku ir dėl paties ieškovo kaltės.

184. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas vėlavo laiku atlikti statybos rangos darbus, tačiau sutartį įvykdė. Atsakovui vėluojant vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, neįvykdytos prievolės dalis siekė tik 4,6 proc. visos sutarties vertės. Šiuo atveju, atsakovo sutarties pažeidimas suteikė pagrindą pirmosios instancijos teismui spręsti sutartinės atsakomybės mažinimo klausimą esant iš dalies įvykdytai prievolei. Teismas visiškai nepagrįstai atsisakė apskaičiuoti delspinigių dydį ne pagal visą sutarties vertę, o tik pagal darbų, dėl kurių neįvykdymo šioje byloje konstatuotas netinkamas sutarties vykdymas, vertę, t. y. nuo 274 852,75 Lt (79 602,86 Eur) sumos.

19Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto skundą atmesti, o Šiaulių apygardos teismo galutinį 2015 m. kovo 12 d. sprendimą palikti nepakeistą ir priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 932,54 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas atsiliepimą grindė šiais pagrindiniais argumentais:

201. Ieškinio senaties terminas nagrinėjamoje byloje nėra praleistas, kadangi prievolė turėjo būti įvykdyta 2013 m. lapkričio 5 d., o realiai įvykdyta 2014 m. liepos 11 d., todėl ir ieškinio terminas dėl delspinigių priteisimo turėjo baigtis 2015 m. sausio 11 d. Kadangi ieškinys teismui buvo pateiktas 2014 m. spalio 17 d., ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas.

212. Apeliantas prašydamas teismo delspinigius skaičiuoti ne nuo visos sutarties sumos, bet tik nuo neatliktų darbų sumos, iš esmės prašo pakeisti tarp šalių sudarytos sutarties sąlygas, kadangi šalys susitarė, jog delspinigiai bus skaičiuojami po 0,05 proc. nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

223. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl neatliktų projektavimo darbų, iš dalies yra kaltas ir pats ieškovas, nes sutartyje atsakovas įsipareigojo atlikti visus inžinierinių tyrinėjimų, projektavimo ir statybos darbus, reikalingus tinkamai ir pilnai įgyvendinti projektą. Todėl ieškovas negali atsakyti už įsipareigojimus, kurių niekada neprisiėmė.

23IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos, kai to reikalauja viešasis interesas, ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės bei teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Atsižvelgiant į tai, byla nagrinėjama pagal apelianto apeliaciniame skunde nustatytas ribas.

25Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2011 m. liepos 7 d. sudarė sutartį dėl rangos darbų, kurių kaina yra 5 878 215,00 Lt be PVM. Šalys susitarė, kad darbai turi būti atlikti per 36 mėnesius, o neužbaigus darbų per nustatytą terminą, bus mokama kompensacija po 0,05 procento nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma buvo numatyta 15 proc. nuo priimtos sutarties dienos. Iš 2013 m. liepos 12 d. šalių susitarimo Nr. 1 dėl „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ rangos sutarties Nr. B8-25 matyti, kad šalys susitarė pakeisti sutarties galiojimo terminą iki 40 mėnesių. Iš 2013 m. spalio 4 d. šalių susitarimo Nr. 2 matyti, kad šalys susitarė pakeisti rangos sutarties galiojimo terminą iki 41 mėnesio. Šalys sutinka, kad paskutiniai rangos darbai turėjo būti baigti iki 2013 m. lapkričio 5 d., tačiau realiai visi darbai buvo atlikti 2014 m. liepos 11 d. Ieškovas į teismą kreipėsi 2014 m. spalio 14 d. ir prašė priteisti 0,05 proc. dydžio kompensaciją už 247 dienas, skaičiuodamas šią sumą nuo visos sutartyje numatytos – 5 878 215,00 Lt sumos. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovo reikalavimas taikyti ieškinio senatį yra nepagrįstas ir priteistą ieškovui kompensaciją skaičiavo nuo 2013 m. lapkričio 5 d. iki 2014 m. liepos 11 d., iš viso už 247 dienas. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias ieškinio senatį.

26Dėl ieškinio senaties taikymo

27Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai – įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 straipsnis), ieškinio termino praleidimas yra pagrindas ieškinį atmesti, jeigu kita ginčo šalis to reikalauja ir teismas praleisto termino neatnaujina (CK 1.126, 1.131 straipsniai). Tuo atveju, kai asmuo, žinodamas apie savo teisių pažeidimą, per įstatymo nustatytą ieškinio senaties terminą be svarbių priežasčių nesikreipia teisminės gynybos, toks elgesys tiek kitų suinteresuotų asmenų, tiek teismo gali būti prilyginamas turimų teisių atsisakymui ir sukelti analogiškas pasekmes. Lygiai taip pat asmuo, kuriam reiškiamas ieškinio reikalavimas, gali nenaudoti ieškinio senaties kaip savo atsikirtimų pagrindo. Kasacinio teismo išaiškinta, kad, vadovaujantis CK 1.126 straipsnio 2 dalimi, ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai to reikalauja ginčo šalis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 16 d. nutartis, priimta byloje Nr. 3K-3-274/2014).

28Ieškinio senaties terminų trukmė skirtingų rūšių reikalavimams nustatyta įstatyme, šis reguliavimas yra imperatyvus – šalims savo susitarimu ieškinio senaties terminus ir jų skaičiavimo tvarką pakeisti draudžiama (CK 1.125 straipsnio 12 dalis). Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 1 d. bendras ieškinio senaties terminas yra dešimt metų. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.125 str. 5 d. 1 p. sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas taikomas ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo. Jeigu per šešių mėnesių sutrumpintą ieškinio senaties terminą nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pasibaigimo ieškinys dėl delspinigių priteisimo nepareiškiamas, tai iš viso netenkama teisės į delspinigių priteisimą, išskyrus atvejus, kada senaties terminas atstatomas, taip pat jeigu taikyti ieškinio senaties terminą neprašo skolininkas ar jeigu senaties termino eiga nutraukta. Pareiškus ieškinį šešių mėnesių termino ribose, ieškinio senaties termino eiga nutrūksta ir po to delspinigių galima reikalauti ir daugiau kaip už šešis mėnesius arba toje pačioje byloje padidinant ieškininius reikalavimus, arba pareiškiant naujus ieškinius senaties termino ribose vėliau.

29LR CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal LR CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintas. Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (LR CK 1.126 straipsnio 2 dalis), ieškinio reikalavimus teismas nagrinėja iš esmės nustatęs, ar šis terminas nepraleistas arba, jei praleistas, ar nėra pagrindo jį atnaujinti. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas pilnai visus darbus užbaigė 2014 m. liepos 11 d. Kadangi ieškovas į teismą dėl kompensacijos priteisimo kreipėsi 2014 m. spalio 17 d., teisėjų kolegija pripažįsta, jog ieškinys paduotas nepraleidus ieškinio senaties termino.

30Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai delspinigius skaičiavo už 247 dienas, nes kaip minėta reikalavimams dėl netesybų (baudų ir delspinigių) yra taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (CK 1.125 str. 5 d. 1 p.). Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės nevykdo arba įvykdo netinkamai (CK 6.71 str. 1 d.). Sutarties nevykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. Nagrinėjamoje byloje, atsakovas rangos darbus turėjo atlikti 2013 m. lapkričio 5 d., tačiau realiai juos užbaigė tik 2014 m. liepos 11 d. Todėl ieškovo reikalavimui priteisti delspinigius sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas pradedamas skaičiuoti būtent nuo 2013 m. lapkričio 6 d. (nuo momento, kuomet turėjo būti įvykdyta sutartinė prievolė). Kadangi vėlavimas atlikti darbus pagal sutartį buvo tęstinio pobūdžio, todėl nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo dienos kiekvienai praleistai dienai atskirai, t. y., už kiekvieną uždelstą dieną atlikti darbus paskaičiuotai delspinigių sumai ieškinio senaties terminas prasidėjo tą kiekvieną dieną. Statybos darbai buvo baigti 2014 m. liepos 11 d., o ieškinys pareikštas 2014 m. spalio 17 d., todėl sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas yra skaičiuojamas nuo 2014 m. spalio 16 d. iki 2014 m. balandžio 16 d. Kadangi nuo 2014 m. liepos 11 d. iki ieškinio pateikimo dienos atsakovas jau buvo įvykdęs savo sutartines prievoles ir dėl to ginčo tarp šalių nėra, o atsakovui prašant taikyti ieškinio senatį, pirmosios instancijos teismas delspinigius iš atsakovo galėjo priteisti tik už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d. Atsižvelgiant į išdėstytą, apelianto reikalavimas taikyti ieškinio senatį ir priteisti delspinigius tik už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d. yra pagrįstas, o ieškovui priteistinų delspinigių dydis yra mažintinas iki 29 622,53 Eur (5 878 215 Lt * 0,02 proc. = 1175,64 * 87 = 102280,68 Lt (29 622,53 Eur)).

31Tačiau netenkintinas apelianto prašymas skaičiuoti delspinigius ne nuo visos šalių sutartyje nustatytos kainos, bet tik nuo neįvykdytų darbų sumos. Teisėjų kolegija pažymi, kad tarp šalių sudaryta sutartis turi būti vykdoma, o sutarties privalomumo principo turinys tiesiogiai įtvirtintas CK 6.189 straipsnio 1 dalies normoje – teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Nagrinėjamoje atveju šalys rangos sutartyje susitarė, kad neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos, rangovas mokės 0,05 proc. dydžio kompensaciją nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Taigi, matyti, kad sutartyje šalys aiškiai apibrėžė, kad delspinigiai bus skaičiuojami nuo priimtos sutarties sumos. Todėl reikalavimas skaičiuoti delspinigius tik nuo neįvykdytos sutarties dalies – 274 852,75 Lt, o ne nuo visos sutarties 5 878 215 Lt sumos, yra laikytinas kaip siekis pakeisti sutartyje prisiimtų įsipareigojimų sąlygas. Akivaizdu, kad toks apelianto reikalavimas yra nepagrįstas ir negali būti tenkinamas. Be to, teisėjų kolegija pažymi, kad nors atsakovo iki galo neatliktų darbų suma sudarė tik 4,67 proc. visų atliktų darbų, tačiau iš esmės ieškovas negalėjo naudotis visu objektu, kadangi statinys nebuvo iki galo užbaigtas ir valstybinė komisija nepripažino jo tinkamu naudoti. Tai patvirtina byloje esantis Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2014 m. sausio 14 d. ieškovui siųstas raštas, kuriame buvo nurodyta, kad statinių statyba nėra baigta, nes neatstatytas gerbūvis, o statinys tik iš dalies tenkina esminius statinio reikalavimus, neįvykdyti priešgaisriniai reikalavimai, nepilnai sukomplektuota ir netinkamai užpildyta statybos vykdymo dokumentacija pagal statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 3 priedą. Atsižvelgdama į šias nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija atmeta apelianto reikalavimą delspinigius skaičiuoti tik nuo neįvykdytos sutarties sumos, t.y. 274 852,75 Lt (79 602,86 Eur).

32Apeliantas nurodė, kad teismas turėtų įvertinti ir tą aplinkybę, kad statybos rangos darbai laiku negalėjo būti užbaigti ne tik dėl atsakovo kaltės, bet ir dėl paties ieškovo neveikimo. Apelianto nuomone, ieškovas neatsakingai vykdė prisiimtas prievoles, t. y. vėluodavo atlikti tarpinius mokėjimus, nesiėmė priemonių laiku koreguoti techninio projekto principinius sprendinius ir pan., todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, teismas turėtų arba iš vis ieškinį atmesti atsakovo atžvilgiu arba sumažinti priteistiną sumą, esant ir paties ieškovo kaltei. Teisėjų kolegija su tokia apelianto nuomone nesutinka ir pažymi, kad apeliantas nepateikė jokių pagrįstų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima mažinti atsakovo atsakomybę. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas ir taip sumažino delspinigių dydį nuo 0,05 proc. iki 0,02 proc. Teismas pripažino, kad šalių rangos sutartyje numatyti delspinigiai – 0,05 proc. per dieną atitinka 18,25 proc. per metus, ir yra didesni nei palūkanos, numatytos Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme. Kadangi teismas jau sumažino delspinigių sumą iki 0,02 proc., teisėjų kolegija sprendžia, kad apeliantui neįrodžius ieškovo kaltės dėl pavėluotų darbų atlikimo, nėra teisinio pagrindo dar mažinti arba iš viso nepriteisti delspinigių už pavėluotai atliktus darbus.

33Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

34Pagal CPK 93 straipsnį, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į tai, kurios šalies naudai priimtas sprendimas. Nagrinėjamoje byloje, iš dalies tenkinus atsakovo apeliacinį skundą ir pakeitus pirmosios instancijos teismo sprendimą, atitinkamai perskirstomos iš šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme.

35Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas 14 proc., iš atsakovo ieškovui priteistina 171,19 Eur (591,08 Lt) (4222 Lt * 14 proc.) žyminio mokesčio, ir 67,70 Eur (233,77 Lt) (1669,80 Lt * 14 proc.) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

36Pašto išlaidos valstybei sudarė 10,31 Eur. Atsakovas nuo šių išlaidų yra atleistas, o iš ieškovo priteistina 8,87 Eur.

37Ieškovas prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, kurias jis patyrė už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą. CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. Pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 dėl Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo (toliau – Rekomendacijos) 8.11 punktą už atsiliepimą į apeliacinį skundą taikomas 1,3 koeficientas nuo Lietuvos statistikos departamento skelbiamo užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje (be individualių įmonių). Remiantis statistikos departamento pateikta informacija vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualiųjų įmonių) 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį (atsiliepimas į apeliacinį skundą surašytas 2015 m. balandžio 20 d.) sudarė 714,50 Eur, todėl maksimali suma pagal nustatytas Rekomendacijas yra 928,85 Eur. Ieškovas pateikė teismui mokėjimus patvirtinančius įrodymus, iš kurių matyti, kad ieškovas už teisines paslaugas patyrė 1128,37 Eur išlaidų. Todėl atsižvelgiant į tai, kad atsakovo apeliacinis skundas byloje yra iš dalies patenkintas, taip pat į bylos sudėtingumą ir aplinkybę, jog apeliantas yra restruktūrizuojamoji įmonė, parengto procesinio dokumento apimtį bei tai, kad ieškovo prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymą viršija Rekomendacijose nurodytą sumą, teisėjų kolegija konstatuoja, jog ieškovui iš apelianto priteistina bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme suma yra mažintina iki 200,00 Eur sumos (CPK 93 str. 4 d.).

38Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

39Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą pakeisti ir rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

40„Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos AB „Žemda“ (juridinio asmens kodas 144932053) ieškovui UAB „Kelmės vanduo“ (juridinio asmens kodas 162559136) 29 622,53 Eur (dvidešimt devynis tūkstančius šešis šimtus dvidešimt du eurus, 53 ct) kompensaciją, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos 29 622,53 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. spalio 17 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 171,19 Eur (šimtą septyniasdešimt vieną eurą, 19 ct) žyminio mokesčio ir 67,70 Eur (šešiasdešimt septynis eurus, 70 ct) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

41Priteisti iš ieškovo UAB „Kelmės vanduo“ 8,87 Eur (aštuonis eurus, 87 ct) pašto išlaidų valstybei.“

42Priteisti ieškovui UAB „Kelmės vanduo“ iš atsakovo restruktūrizuojamos AB „Žemda“ 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš... 5. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. spalio 29 d. priėmė preliminarų... 6. Atsakovas pareiškė prieštaravimus, kad nesutinka su preliminariu sprendimu.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. kovo 12 d. sprendimu pakeitė 2014 m.... 9. Nurodė, kad galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013 m. lapkričio 5... 10. Teismas taip pat nesutiko su atsakovo argumentais ir laikė juos nepagrįstais,... 11. Teismas, įvertinęs faktines aplinkybes, atsižvelgęs į kasacinio teismo... 12. Paskirstydamas bylinėjimosi išlaidas tarp šalių teismas nurodė, kad... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015... 15. 1. Pirmosios instancijos teismas privalėjo taikyti ieškinio senatį ir... 16. 2. Atsakovas darbus pagal sutartį turėjo baigti iki 2013 m. lapkričio 5 d.,... 17. 3. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad rangos... 18. 4. Byloje nėra ginčo, kad atsakovas vėlavo laiku atlikti statybos rangos... 19. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apelianto skundą atmesti,... 20. 1. Ieškinio senaties terminas nagrinėjamoje byloje nėra praleistas, kadangi... 21. 2. Apeliantas prašydamas teismo delspinigius skaičiuoti ne nuo visos... 22. 3. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad dėl neatliktų projektavimo darbų,... 23. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 25. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad šalys 2011 m. liepos 7 d. sudarė... 26. Dėl ieškinio senaties taikymo... 27. Ieškinio senatis – materialiosios civilinės teisės institutas, tai –... 28. Ieškinio senaties terminų trukmė skirtingų rūšių reikalavimams nustatyta... 29. LR CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ieškinio senaties terminas... 30. Tačiau pirmosios instancijos teismas nepagrįstai delspinigius skaičiavo už... 31. Tačiau netenkintinas apelianto prašymas skaičiuoti delspinigius ne nuo visos... 32. Apeliantas nurodė, kad teismas turėtų įvertinti ir tą aplinkybę, kad... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 34. Pagal CPK 93 straipsnį, bylinėjimosi išlaidos paskirstomos atsižvelgiant į... 35. Kadangi ieškovo ieškinys tenkintas 14 proc., iš atsakovo ieškovui... 36. Pašto išlaidos valstybei sudarė 10,31 Eur. Atsakovas nuo šių išlaidų yra... 37. Ieškovas prašė priteisti jam bylinėjimosi išlaidas, kurias jis patyrė už... 38. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 39. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. kovo 12 d. galutinį sprendimą pakeisti ir... 40. „Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos AB „Žemda“ (juridinio... 41. Priteisti iš ieškovo UAB „Kelmės vanduo“ 8,87 Eur (aštuonis eurus, 87... 42. Priteisti ieškovui UAB „Kelmės vanduo“ iš atsakovo restruktūrizuojamos...